web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

Karma en de Noordknoop in het teken Astrologie

7d22f50a4f802878d05cf28fc58ef3a0 AnGel-WinGs.nl

De Noordknoop in het Eerste Huis of in Ram

Deze plaatsing van de Noordknoop in 1 of in Ram geeft het belang van initiatief en onafhankelijke actie aan van de levenstaak. Degenen met deze plaatsing moeten hun onafhankelijkheid ervaren, initiatief nemen, individualisme, en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen om hun levenstaak te vervullen. De levenstaak vereist vaak moed en eigenheid en initiatief en kan gepaard gaan met pionieren of ontdekken. Zichzelf ontwikkelen en een sterke  identiteit creëren zijn belangrijk om de afhankelijkheid in vorige levens in evenwicht te brengen. Ze moeten leren om hun impulsen en driften te aanvaarden en ze te volgen en meester te worden over hun eigen lot. En ze hebben de vrijheid nodig om door te gaan met hun eigen natuurlijke neigingen. Als initiatief en zelfontplooiing niet worden ondernomen en afhankelijk zijn van anderen aanhouden, zullen ze in situaties terechtkomen die meer onafhankelijkheid vereisen en
initiatief.

De Noordknoop in het Tweede Huis of in Stier

Degenen met deze plaatsing moeten een gevoel van identiteit en eigenwaarde ontwikkelen. Bewust worden van wat ze waarderen en wat ze echt zelf willen, en iets creëren of bouwen dat weerspiegelt wat belangrijk is voor hen. Deze individuen moeten iets bouwen dat van tastbare waarde is en op hun eigen manier verdienen met hun talenten. Financiële zelfredzaamheid is belangrijk. Deze plaatsing geeft de noodzaak aan
een talent ontwikkelen of verfijnen. De levenstaak kan betrekking hebben op het ontwikkelen of gebruiken van een specifieke vaardigheid of talent.
Het talent kan al dan niet artistiek zijn, afhankelijk van de rest van de horoscoop. Met deze plaatsing, zal de focus liggen op zelfontplooiing, zelfredzaamheid, zoals bij de Noordknoop in het eerste huis of in Ram, en ofwel de middelen van het individu zullen verbeteren of ze zullen al de voor de hand liggende middelen gebruiken en dit
ontwikkelen om iets waardevols voort te brengen. x

De Noordknoop in het Derde Huis of in Tweelingen

Degenen met deze plaatsing leren analyseren en logisch denken. Openheid van geest en
aandacht voor feiten is belangrijk om intolerantie en blind geloof uit vorige levens in evenwicht te brengen. Zij ook moeten uit hun “ivoren toren” komen en leren leven in de samenleving. In dit leven leren ze dat luisteren naar anderen en  dat zij de wijsheid communiceren die ze in hun vele levens als onderzoekers hebben opgedaan
als ook filosoferen. Hun uitdaging is om hun begrip in concrete termen om te zetten die anderen kunnen begrijpen. De levenstaak houdt waarschijnlijk ofwel de accumulatie van kennis ofwel de verstrekking  ervan door te onderwijzen, te schrijven of te spreken. Of het om leren of onderwijzen gaat, hangt af van de individuele ontwikkeling en intellectuele hulpbronnen. In ieder geval zal het gaan om het vermogen van het individu om te redeneren en te communiceren.

De noordelijke knoop in het vierde huis of in Kreeft

Degenen met deze plaatsing verkennen en ontwikkelen de persoonlijke kant van het leven: thuis, gezin, gevoelens en zorg voor anderen. Huis en gezin kunnen in vorige levens verwaarloosd zijn om te werken of om hun doelen te bereiken. Deze plaatsing probeert dit in evenwicht te brengen door te focussen aandacht voor de persoonlijke sfeer. Dit leven is er een van zorgen voor anderen en verzorgd worden. Zij leren anderen te koesteren, te voeden en te ondersteunen en zich meer bewust te worden van hun gevoelens – die van hen beiden en andere volkeren. Ze moeten leren kwetsbaar te zijn en te laten zien hoe ze zich voelen en  niet proberen situaties beheersen, en dat is wat ze gewend zijn te doen. Als de persoonlijke sfeer blijft bestaan en wordt verwaarloosd, zullen deze personen waarschijnlijk worstelen met hun werk, totdat ze zover komen om met deze onevenwichtigheid om te gaan. De levenstaak omvat waarschijnlijk aspecten van zichzelf die zijn ontwikkeld door hun persoonlijke, emotionele leven en kan zelfs iemand in hun naaste omgeving betrekken. Het kan ook psychisch werk inhouden of werken met de emoties of het onbewuste.

Lees ook:   De dam kan niet worden gerepareerd!

De Noordknoop in het Vijfde Huis of in Leeuw

In vroegere levens vertrouwden degenen met deze plaatsing op intellectuele objectiviteit en een wetenschappelijke achtergrond benadering, meestal ten koste van hun eigen speelsheid, spontaniteit en zelfexpressie. Zij brachten hun tijd door met intellectuele bezigheden, gescheiden van de sappigheid en het plezier van het leven. Nu hebben ze nodig om hun hart te volgen en zaken van het hart boven zaken van het hoofd te stellen. Dit is een leven lang voor leren om persoonlijk lief te hebben en niet alleen universeel zoals ze in het verleden deden. Ze moeten ook hun individualiteit ontwikkelen en gaan voor wat ze willen in plaats van hun energie in anderen te steken, te
dromen van mensen of groepsinspanningen, zoals ze deden in vorige levens. Zij waren degenen die volgden onder de leiding van anderen en ondersteunde hun doelen. Nu is het tijd voor zelfontwikkeling, creativiteit, zelfexpressie, liefde, plezier, spel en vreugde. Kinderen, creativiteit, entertainment, games of romantiek zijn waarschijnlijk belangrijk zijn voor de levenstaak.x

De noordelijke knoop in het zesde huis of in Maagd

Degenen met deze plaatsing brachten vele levens afgezonderd van de wereld door in kloosters, gevangenissen, te leven; verloren in visioenen, drugs, meditatie, dromen of creativiteit; en waren zij  hulpeloos. Door deze ervaringen ontwikkelden ze hun mededogen, verbeeldingskracht en psychische gevoeligheid. Zij
moeten praktische vaardigheden ontwikkelen en het vermogen om met dagelijkse verplichtingen om te gaan. Ze moeten leren om in de wereld te zijn en om routines en alledaagse verantwoordelijkheden te omarmen. Hun uitdaging is om een
manier om hun mededogen en gevoeligheid praktisch in de wereld toe te passen om anderen te dienen. De zesde huis en Maagd hebben betrekking op zelfontplooiing door dienstbaarheid aan anderen. De plaatsing van de Noordknoop duidt hier op een levenstaak met betrekking tot dienst, inclusief ondergeschikte dienst. Omdat het zesde huis en Maagd ook regeert  over gezondheid en voeding, is een andere mogelijkheid vooral werk in geneeskundige beroepen die verband houden met lichamelijke genezing. Het kan ook verwijzen naar een levenstaak die analyse vereist, aandacht voor
detail, organisatie of vakmanschap.

De Noordknoop in het Zevende Huis of in Weegschaal

Degenen met deze plaatsing moeten het vertrouwen, de moed, de zelfbevestiging en het leiderschap gebruiken vaardigheden die ze in vorige levens hebben ontwikkeld om anderen aan te moedigen, te ondersteunen en te versterken, creëer harmonie en vrede tussen mensen. De levenstaak kan bestaan uit counseling, raadpleging, diplomatie, bemiddeling, schoonheid of kunst. Ze kunnen anderen helpen hun strijd te voeren of voor de vrede te werken  of creëer meer schoonheid in de wereld in plaats van voor zichzelf te vechten, zoals ze deden in hun vele levens als krijger. In plaats van zich te concentreren op zichzelf en hun eigen behoeften, is dit een leven lang behulpzaam zijn voor anderen. Ze moeten zich bewust worden van de behoeften van anderen en leren
samenwerken en delen. In andere levens verkenden ze hun eigen kracht en gaven ze zichzelf de gave van zelfontplooiing; nu leren ze de kracht van het geven aan anderen. Zij moeten leren om meer onbaatzuchtig te zijn. Ze zijn hier om anderen te machtigen in plaats van zichzelf en zo doen magnetiseert voor hen de liefde en aandacht waar ze naar verlangen. Het leven zal hen kansen brengen voor een relatie, want dat is het middel voor hun ontwikkeling in dit leven. Deze plaatsing geeft aan dat relaties een primaire rol zullen spelen in hun groei. Het kan zijn dat de levenstaak
zal worden bereikt via relaties of via een specifiek partnerschap.

Lees ook:   Kabbalah Astrologie

De Noordknoop in het Achtste Huis of in Schorpioen

Degenen met deze plaatsing verschuiven van materiële waarden naar spirituele waarden, van eigendom naar gezamenlijk eigenaarschap, en van focus op zelfontplooiing naar partnership. In dit leven is dat niet bedoeld om het alleen voor zichzelf te verzamelen, maar om hun rijkdom te delen en met anderen samen te werken om verder te komen voor
hun veiligheid. Ze zijn hier om anderen te ondersteunen en hen te helpen iets op te bouwen en hun te begeleiden met het manifesteren van hun dromen. Ze kunnen rijk worden door hun talenten en middelen te bundelen met anderen, maar niet alleen. Hun levenstaak zal waarschijnlijk hun uitstekende inzicht en talent gebruiken om de zaken tot op de bodem uit te zoeken, en dat kan ook betrekking hebben op psychologie, het occulte, onderzoek of detectivewerk. Bankieren, beleggen en verzekeren zijn andere mogelijkheden. Dit zijn allemaal manieren waarop ze zich kunnen aansluiten bij anderen om hun financiën te verbeteren voorwaarde. De levenstaak kan ook betrekking hebben op werk gerelateerd aan groei, seks, genezing, verandering, crisis tussenkomst, hervorming, dood of transformatie. Ze gedijen op het potentieel voor persoonlijke groei
verstrekt door crises, noodsituaties en zelfs in contact via via met de dood. Deze plaatsing brengt ook groei met zich mee via relaties, met name relaties die intimiteit, seksualiteit of het delen van middelen vereisen. Met deze plaatsing kan de levenstaak een zakelijk partnerschap of een intiem partnerschap met zich meebrengen.

De Noordknoop in het Negende Huis of in Boogschutter

Degenen met deze plaatsing moeten leren om verder te gaan dan logica en op hun intuïtie te vertrouwen. Hun neiging uit vorige levens is om antwoorden te zoeken in boeken en andere mensen. In dit leven hebben ze het echter nodig om te leren naar binnen te gaan voor antwoorden. Ze leren zichzelf te vertrouwen, hun eigen waarheid te vinden. Ze leren hogere waarheden te communiceren, geen feiten. Dit is een leven gewijd aan een spirituele zoektocht. Hun levenstaak kan betrekking hebben op het brengen van de waarheid die ze ontdekken aan anderen door middel van de bediening, de wet, onderwijs, schrijven, spreken, publiceren, paranormale lezingen of channeling. Veel
met deze plaatsing voel je een gevoel van missie. Ze zijn hier om inspiratie, hoop, geloof en spiritueel perspectief te leren. Ze zien het grote plaatje en zijn gedreven om het met anderen te delen. Tijd doorbrengen in de natuur verfrist ze, waar ze hun geest tot rust kunnen brengen en contact kunnen maken met hun hogere leiding.
Reizen naar het buitenland is een ander middel waarmee ze zichzelf verbreden, hun bewustzijn verruimen, en hun begrip van het leven ontwikkelen.

Lees ook:   Karma en retrograde planeten in je horoscoop

De Noordknoop in het Tiende Huis of in Steenbok

Deze plaatsing geeft de noodzaak aan om betrokken te zijn bij de wereld en bij een carrière. Deze plaatsing moet leren om doelen te stellen en deze te bereiken. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, in plaats van afhankelijk te zijn van anderen voor hun zorg en identiteit, zoals ze deden in de vorige levens. De focus ligt nu op zelfredzaamheid en zelfontplooiing door middel van een loopbaan. Hun levens taak zal hun vermogen ontwikkelen om te managen en te leiden, en de gevoeligheid en afstemming gebruiken om anderen te sturen ontwikkelden ze in vorige levens. In dit leven moeten zij degene zijn die aansturen. In het verleden was hun neiging om mensen te manipuleren met hun emoties. Nu moeten ze leren om situaties te beheersen en te managen in plaats van mensen te manipuleren en om hun emoties in balans te brengen
met een rationele gedachte. De carrière staat waarschijnlijk centraal in de levenstaak en kan er zelfs identiek aan zijn.

De Noordknoop in het Elfde Huis of in Waterman

Degenen met deze plaatsing moeten humanitaire zorgen plaatsen boven hun eigen persoonlijke verlangens en drift. Ze hebben creatieve talenten, leiderschapskwaliteiten, een sterke wil, passie en vastberadenheid vorige levens, die ze in deze moeten gebruiken om een doel of het collectieve goed te bevorderen. Hun eigen persoonlijke wil moet ondergeschikt worden gemaakt aan de groep of door de groep ten goede worden gebruikt van allemaal. Ze leren samenwerken met anderen om hun eigen dromen of de idealen van een groep. De levenstaak houdt waarschijnlijk verband met een doel, een groepsinspanning, nieuwe ideeën, wetenschap, technologie, astrologie of computers. Het zal waarschijnlijk hun rationele geest gebruiken en verder ontwikkelen qua
objectiviteit. De geschenken die ze de wereld te bieden hebben zijn hun idealisme, dromen, originaliteit, uitvindingen, nieuwe ideeën, toekomstvisie en frisse perspectieven.

De Noordknoop in het Twaalfde Huis of in Vissen

Degenen met deze plaatsing ontwikkelen hun spirituele bewustzijn en begrip. Zij zijn
spirituele waarheid nastreven, waarvoor meestal eenzaamheid nodig is. Hun zoektocht kan resulteren in hun wording spirituele genezers of leraren, psychotherapeuten, paranormaal begaafden, artiesten, muzikanten, monniken of nonnen. Hun levenstaak kan betrekking hebben op het werken met het onbewuste, of dromen, meditatie of veranderde toestanden van bewustzijn. Een andere mogelijkheid is werken met geesteszieken of in een ziekenhuis of instelling, of de mensheid op een andere manier dienen. Ze zijn hier om de spirituele dimensie in het dagelijks leven te brengen. Hun gaven zijn verbeeldingskracht, creativiteit, inzicht, intuïtie, inspiratie en spiritueel begrip. Ze leren het grotere geheel te zien en erop te vertrouwen dat er een hoger doel in het leven aan het werk is. Dit zal hun neiging tot piekeren en verdwalen in details in het vorige leven in evenwicht brengen. Ze leren ook van het krijgen van antwoorden door hun intuïtie in plaats van door rationele analyse, zoals ze deden in vorige levens. Wanneer de Noordelijke Maansknoop hier staat, heeft de levenstaak soms betrekking op het in evenwicht brengen van een karmische schuld.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥