web analytics
11:11 Dubbele getallen
Dubbele tijden 11:1111:11Spiritueel

Betekenissen Dubbele Getallen & Tijden

bannerweb AnGel-WinGs.nl

ZIE JE DUBBELE getallen & Tijden?

Elk dubbel getal dat ons toevalt is om ons te herinneren aan ons ware doel hier op aarde.

Betekenis:

new AnGel-WinGs.nl

11 = Nieuw begin en / of  geboorte. Mannelijk. Zon. Het zelf.

22 = Bouwen op het nieuwe. Nieuwe rollen en een nieuwe wereld bouwen. Vrouwelijk. Maan. Bezit.

33 = Universele vernieuwing door de versnelling van ons zijn. Mercurius.

44 = Evenwicht tussen geestelijk en fysiek. Zoals boven, zo ook beneden. De fundamenten van onze nieuwe werelden/ levens creëren.

55 = Persoonlijke vrijheid bereiken door het verleden lost te laten en volledig jezelf te zijn.

66 = Om onze verantwoordelijkheden op een creatieve en vreugdevolle manier te vervullen.

77 = Diepe introspectie en openbaring. Vertrouwen in ons meest intieme essentie.

88 = Een grondige kennis van overvloed en integriteit in alle werelden.

99 = Voltooiing van een grotere evolutiecyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong.

new AnGel-WinGs.nl

 

new AnGel-WinGs.nl00, 000, 00:00
De grote leegte, het onbekende dat moet zijn en nog niet is geboren, er nog niet is. Ga naar een hoger dimensionale energiestroom door de tijd wat over te slaan. Het is het creatieportaal vóór de creatie. Je herinnert je dat je altijd één bent met het universum. 

new AnGel-WinGs.nl00, 000, 00:00
Gecombineerd met elk getal dat de energie verhoogt, is nul het aantal oneindige mogelijkheden, het is een potentiële energie. Wanneer dit getal verschijnt, waarschuwt kosmische energie je dat er iets komt of dat iets moet worden voltooid om het nieuwe te manifesteren, het aantal dat daarmee gepaard gaat, suggereert naar welke levenssfeer het verwijst.

new AnGel-WinGs.nl11, 111, 11:11
Portalen gaan open en portalen sluiten en je bent dit allemaal. Creëren van bewustzijn met 11 seconden interval tussen de ene gedachte en de andere. Word één met de ziel, in de overvloedige schepping van de verlangens van het hart.(ja)

new AnGel-WinGs.nl11, 111, 11:11
Deze getallen creëren portalen, wat in gedachten is, kan snel worden bereikt. Het moet een bewuste realisatie zijn met extreme aandacht voor wat je denkt of denkt, om verenigd te worden met het denken aan je spirituele centrum hier en nu, de genetica-energie van de Genius-kanaalideeën en -inzichten, observeer jouw gedachten.

new AnGel-WinGs.nl22, 222, 22:22
De hoogste opeenvolging van manifestatie / creatie zonder enige frustratie. Alle woorden die u denkt, acties en intenties zullen ontkiemen of regen hen nu wel of niet helpt te groeien. Ga uit de polariteit. De tijd gaat door, met of zonder jou. Creëer niet automatisch, zeg wat je te zeggen hebt in je leven, draag zorg voor je gedachten. Blijf je intenties levend houden, wetende dat hetgeen je plantte met je woorden en daden zal groeien en volwassen zal worden in overeenstemming met de seizoenen van de hemel.(misschien)

new AnGel-WinGs.nl22, 222, 22:22
Pas op voor wat om je heen is, wie tot je spreekt, wat je denkt en zegt, het activeren van je eigen gevoeligheid en waarneming is mogelijk. Wees voorzichtig moet een gebruikelijke manier zijn, maar als je deze reeks ziet, moeten je zintuigen zowel van binnen als van buiten gewaarschuwd worden, aandacht schenken aan wat je hebt gezaaid met de woorden en gedachten is belangrijk, het 22 archetype van de Schepper is een krachtig realiseren van de vibratie en brengt dualiteit naar de meest frequente en gerichte verlangens en gedachten.

new AnGel-WinGs.nl33, 333, 3333
Deze nummers bieden u een keuze. De drie-eenheid wordt geactiveerd binnen de tetraëder in de structuur van je DNA. Dit biedt u de mogelijkheid om in contact te komen met hoogopgeleide wezens, meesters, gidsen en engelen. Triniteit is heiligheid in al je keuzes. Je lichaam, geest en ziel zijn in overeenstemming met de evolutie van je ziel. In aanwezigheid van dit nummer kun je niet onbeslist zijn. Maak contact met de wijsheid van de Grote Ziel en merk het heilige op in al je keuzes zonder naar het resultaat te kijken.(vreugde)

new AnGel-WinGs.nl33, 333, 3333
De geest is voor jou nu waarneembaar en je zult zijn bescherming opmerken als je alert bent op je gevoelens in de situaties waarin je leeft. Dit getal met de energie van het archetype van de Meester biedt je de mogelijkheid om verbinding te maken om advies te vragen aan het goddelijke en spiritueel ontwikkelde wezens. De communicatiekanalen zijn open, berichten, zowel verbaal als intuïtief, staan ​​tot uw beschikking om uw leven te verbeteren.

new AnGel-WinGs.nl44, 444, 4444
Nieuwe basis van licht voor je leven. Nieuwe kansen komen eraan zonder er zelfs maar om te vragen. Bouw je toekomst, één gedachte per keer, steen na steen. Laat niemand je dromen neerwerpen met hun negativiteit. Geloof diep in jezelf totdat je de resultaten ziet. Ook al lijkt het moeilijk door alle keuzes en veranderingen. Blijf verankerd in wat je weet wat de goddelijke waarheid is en het nieuwe lichtplatform zal vanzelf vorm krijgen.(Basis)

new AnGel-WinGs.nl44, 444, 4444
U bent klaar om uw projecten in het veld te brengen. Pas op voor wat het leven je biedt, door mensen en synchroniciteit. Als uw projecten bewust zijn aangewakkerd door positieve energie en doorzettingsvermogen, gebruik dan uw kansen. Sta het niet toe dat gedachten geformuleerd in momenten van wantrouwen, om het besef ongeldig te maken, wissen en herformuleren op de best mogelijke manier, en ervaar de emotie van hun realisatie zoals het al heeft gedaan. Geloof diep totdat je de resultaten ziet, blijf volharden in je keuzes. Vrijwilliger op de aarde, die je ondersteunt en je er in wortelt!

new AnGel-WinGs.nl55, 555, 5555
Het universum maakt veranderingen voor u, of u het nu hebt gevraagd of niet. Het universum verandert van richting voor jou met de (onbewuste) toestemming van je Ziel. Blijf kijken totdat je het strand van het zelf hebt benaderd. Deze verandering kan een reactie zijn op een vergeten gebed. De toekomst is verborgen, dus kijk ernaar met dezelfde ogen als je het zou zien als een droom die zo wenselijk was. Laat de stromingen, je een toekomst vol mogelijkheden brengen, zelfs als het verborgen is  van het moment waar je nu bent.(hoop)

new AnGel-WinGs.nl55, 555, 5555
De volgorde die meer dan iets anders een verandering belooft, misschien ben je, je er niet van bewust dat je erom hebt gevraagd, misschien herinner je, je het niet meer, maar de wens is vastgelegd en staat op het punt te gebeuren. Elke verandering schept verwarring, goede en slechte angsten, is zelfverzekerd en gelooft dat niets is zoals het lijkt. Wat een nederlaag kan lijken, zal een verovering blijken te zijn. Wat pijnlijk lijkt, blijkt een prachtige transformatie zijn naar een positieve transformatie. Er is een oud gezegde dat zegt: Wat een rups het einde van de wereld noemt, noemen wij het een … VLINDER! Dus kan een positieve verandering gaande zijn terwijl het lijkt of er andere implicaties zijn. Wees altijd alert en zie je deze volgorde, ga dan jezelf afvragen wat je in je leven zou moeten veranderen, laat dan in je gedachten een volledige toekomst met mogelijkheden komen.

 

new AnGel-WinGs.nl66, 666, 6666
De vibratie van de 6 is getransmuteerd naar een trilling van licht en wordt waargenomen als een goddelijke uitstraling. De Mensheid heeft de 666 te lang geassocieerd met alles wat als negatief, obscuur, duister of zelfs duivels werd beschouwd. (Getal duivel is 616, ooit fout vertaald vanuit de bijbel)  Kijk maar eens naar de schoonheid van een planeet die je levenskracht heeft gegeven sinds je bent geboren. Nummer 6 vraagt ​​je om terug te keren naar de oorspronkelijke kiem van het leven in eerbied voor zijn numerieke verklaring. De 6 behoort de aarde toe, maar er is een goddelijke schoonheid in de aarde en op aarde. Moeder Aarde begint terug te keren naar haar oorspronkelijke vorm, zelfs zonder de toestemming van haar kinderen. Jezelf aanpassen aan de ware essentie van nummer 6 vindt je een onverwachte harmonie en gemak als je de nieuwe wegen van het land in aanbouw bestuurt. (liefde)

new AnGel-WinGs.nl66, 666, 6666
Deze numerieke vibratie spreekt u aan over de mens, u zou meer aandacht moeten besteden aan de behoeften van dit wezen, om iemand te helpen die u niet alle aandacht gaf die het verdiende. Misschien is het alleen voor jezelf die je nooit genoeg aandacht hebt geschonken. Zes is het getal voor liefde en harmonie. Houd van jezelf en je kunt anderen liefhebben, zij die beter als een bewust mens voor hun eigen lichaam en geest kunnen zorgen en goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen het dan aan anderen overbrengen door hun voorbeeld te zijn! Harmonie en liefde kunnen je leven binnentreden!

new AnGel-WinGs.nl77, 777 of 7777
Dit is de vibratie van de spirituele krijger. Hij die dat smalle innerlijke pad passeert. De 7 werkt voor licht en is licht. De 7 eet, drinkt en spreekt van licht. Om 19.00 uur mag je niet langer dan een seconde uit de lichtgrenzen treden. De 7 brengt je thuis, de plek waar op elk moment wonderen plaatsvinden, de plek waar je kunt vliegen en dansen met de sterren. De Zeven is de plaats waar verwondering, magie en wonderen allemaal natuurlijk zijn. Zeven is je natuurlijke staat van zijn. (mysterie)

new AnGel-WinGs.nl77, 777 of 7777
Dit is de vibratie van de heilige en heilige wijsheid. Deze reeks raadt je aan heiligheid te overwegen in alles wat je omringt. De heilige leven met licht, de onbewusten zijn leeg door een grijs licht om hen heen en projecteren het op het op anderen, want er is geen recht in hem. De 7 staat in contact met de zevende dimensie en kan genezing in zichzelf vinden, “Verander jezelf om de wereld te veranderen”, jezelf te genezen en te genezen van de wereld. Deze reeks raadt u aan om contact op te nemen met die delen van u die genezing nodig hebben. De 7e is introspectie, analyse en healing!

 

new AnGel-WinGs.nl88, 888, 8888
Zoals boven zo beneden. Deze configuratie opent de Infinity Portal en begeleidt ons bij het vrijgeven van alle beperkingen. Het is het getal dat verder gaat dan wat wij beschouwen als onze limiet. Hij vraagt ​​ons om in gedachten naar de maan te vliegen en te stoppen met het omkijken naar de Melkweg op de terugweg. Het is pure spirituele atoomenergie, pure bron van kracht. Succes, welvaart en grote bedrijven met de zegen van het universum. Het is uiteindelijk ons goddelijk erfgoed, om je dit te herinneren zoals beloofd door de Schepper. Het verhoogt je blik over de beperkingen van de aarde en gaat over naar een plaats van weelde en vrijgevigheid. (geld, bezit)

new AnGel-WinGs.nl88, 888, 8888
Deze trilling aan energie waarden kunnen we het met beeld van oneindigheid identificeren, er opent een portaal naar een eindeloze visie op jezelf en waar je bent. De grenzen kunnen worden geannuleerd, u kunt nu, echt, verder  gaan dan u zelf en de verzorgen van je omgeving, je kunt echt de schepper van je eigen werkelijkheid zijn. Een bewuste en liefdevolle heerser is een gezant van de Geest, voor u, om ervoor te zorgen dat de aarde, die de heerser regeert en haar bewoners, met een oneindige macht en kan fungeren als een baken van licht om  de zegeningen te brengen zover zijn ogen waarnemen, de Geest helpt hem in elke herinnering aan het goddelijke in zichzelf. Dit aantal trillingen induceert je verder te kijken naar dat wat lijkt, om te weten hoe de goddelijke essentie van de aarde en van alles dat daarop aanwezig is diep te voelen.

new AnGel-WinGs.nl99, 999, 9999
Kosmische en persoonlijke voltooiing. Het betekent naar het volgende niveau van liefde en dienstbaarheid gaan voor de evolutie van de planeet door zelfgenezing. Vrije val vanaf de hoogte van de negende in het licht. In- en uitstappen zijn in één adem. Door de 9, is er een kwantumsprong naar vreemde geschenken. Ben je er klaar voor om meer te zien en meer te zijn dan je nu bent? (liefhebben in vrijheid)

new AnGel-WinGs.nl99, 999, 9999
Voltooiing, unie, perfecte balans met de kosmos. Het betekent het overwinnen van het besef van de materie en zijn grenzen om onvoorwaardelijke liefde te ervaren. En ‘een evolutionaire sprong in het licht, een niveau dat een totaalbeeld van wat werkt in uw leven zal produceren, hierna zult u uzelf dieper begrijpen door het hart te voelen. Deze openheid geeft de mogelijkheid om te worden verenigd met de evolutie van de planeet, het begrijpen, van de manier waarop, in een moment in de volledige verbinding met het geheel. De self-healing is mogelijk voor u en u kunt anderen helpen op hun pad met onvoorwaardelijke liefde. Door de negende, is er een kwantumsprong naar geschenken die je op het pad zullen helpen.

~new AnGel-WinGs.nl~

new AnGel-WinGs.nl1.23 – Vereenvoudig uw leven. Weg met al die dingen waardoor je energie, tijd of geld verspilt; vooral door je te ontdoen van die dingen die je weg  houden van je doel in het leven. Geascendeerde meesters zijn er om je te helpen in dit proces van vereenvoudiging. 

new AnGel-WinGs.nl02.22 Heb vertrouwen. Alles komt goed. Maak je nergens zorgen over, want de situatie lost alles op ten goede.

new AnGel-WinGs.nl02.34 – Opgevaren meesters werken met je samen als mede-scheppers van je nieuwe project. Ze vertellen je dat ze je opwinding met je delen en weten dat alles goed voor je werkt. Meesters kunnen zien dat het geluk dat je zoekt in de toekomst gegarandeerd is. Geniet van deze nieuwe fase van je leven.

new AnGel-WinGs.nl03.33 – Opgestegen goden en meesters proberen je aandacht te vestigen op een zaak die hoogstwaarschijnlijk gerelateerd is aan je missie in het leven. Heb je de laatste tijd een indicatie genegeerd? Als dat zo is, voelt u zich waarschijnlijk vastgelopen. Met deze numerieke reeksen waarschuwt de hemel je dat je, je eigen aandeel moet hebben in het creatieproces. Dit betekent luisteren en het volgen van goddelijke begeleiding om bepaalde beslissingen te nemen.

new AnGel-WinGs.nl04.44 – God en de engelen willen dat je weet dat je erg geliefd bent. Ze vragen je om even te stoppen en deze liefde waar te nemen, omdat het veel van je vragen zal beantwoorden en eventuele moeilijkheden zal oplossen!

new AnGel-WinGs.nl05.55 – Een belangrijke boodschap die je vertelt dat de veranderingen die plaatsvinden in je leven positief zijn. Ze zijn een geschenk van God en in harmonie met wat de goddelijke wil, wil voor jouw hogere zelf.

new AnGel-WinGs.nl06.06 – Dit is een boodschap van de Schepper over je materiële leven, waarin je wordt gevraagd je minder op aardse verlangens te concentreren. Dit betekent niet dat je jezelf van iets moet beroven, God vraagt ​​je gewoon om een ​​meer spirituele benadering te kiezen om aan je behoeften te voldoen. Weet dat Hij in je is en de bron is van alles wat je nodig hebt. Het is genoeg voor jou om geloof en dankbaarheid te hebben en open te staan ​​voor de tekenen of kansen die je brengen wat je nodig hebt.

new AnGel-WinGs.nl07.07 – Een “goed” dat rechtstreeks van God komt, die je prijst voor het mentale, spirituele en fysieke werk dat je tot nu toe gedaan hebt. Dankzij het pad dat je hebt gekozen om te volgen, help je jezelf en veel andere mensen, en God vraagt ​​je om je geweldige werk te blijven doen.

new AnGel-WinGs.nl08.08 – Een boodschap van de Schepper waarin wordt gezegd dat de naderende conclusie van bepaalde situaties binnen het goddelijke plan valt. Het is een antwoord op je gebeden en komt overeen met wat God voor je wil. Vraag God om je te helpen de angsten en zorgen weg te nemen die je zou kunnen waarnemen over de veranderingen waarmee je te maken zult krijgen.

new AnGel-WinGs.nl09.09 – Dit is een boodschap van de Schepper dat je verteld wordt dat de omstandigheid van je leven die net is geëindigd, geleid is door het Goddelijke. Niets is ooit echt verloren. ‘Er is geen dood en er is geen ongeluk’. De recente verandering waarin een belangrijk aspect van je bestaan ​​tot een einde is gekomen of een wijziging is in feite een antwoord op je gebeden. God wil je laten weten dat hij niets wegneemt of enig verlies veroorzaakt. In plaats daarvan waren jullie je gebeden of de missie die je hebt gekozen om deze verandering op te roepen door de kracht die God je heeft gegeven. Vergeef iedereen die erbij betrokken is, zodat je de nieuwe en prachtige fase van je leven met lichtheid kunt beginnen en je vrij kunt voelen

new AnGel-WinGs.nl10.10, of zelfs 01.01
Een bericht dat je intuïtief en leiding van je engelen ontvangt door je ideeën, gedachten, visies en gevoelens. Besteed in dit geval speciale aandacht aan je intuïtie en onderneem positieve acties. Het moedigt je aan verder te gaan in je leven met vertrouwen en geloof dat je op alle mogelijke manieren op de goede weg bent. Wees niet bang, uw engelen begeleiden en ondersteunen elke stap van uw reis, heb vertrouwen dat zij u in de juiste richting leiden en u zult succes en voldoening vinden op het gekozen pad. Vertrouw op de universele energieën.

new AnGel-WinGs.nl11.11
Portals openen en portals sluiten en je bent dit allemaal. Creëren van bewustzijn met 11 seconden interval tussen de ene gedachte en de andere. Word één met de ziel in de overvloedige schepping van de verlangens van het hart.

new AnGel-WinGs.nl12.12 12.21
Je gedachten zijn als kiemen die op het punt staan ​​te ontluiken. Je hebt misschien al om je heen tekenen van de vervulling van je verlangens opgemerkt. Dit zijn tekenen dat dingen zullen groeien in de richting waarin je had gehoopt. Heb vertrouwen!

new AnGel-WinGs.nl12.34 Opgevaren
meesters werken met u samen als mede-scheppers aan uw nieuwe project. Ze vertellen je dat alles goed voor je werkt. Meesters kunnen zien dat het geluk dat je zoekt in de toekomst gegarandeerd is. Geniet van deze nieuwe fase van je leven.

new AnGel-WinGs.nl13.13 / 13.31 Geascendeerde
meesters werken met u aan uw mentale processen. In veel opzichten doe je counselors en leer je de oude kennis van het evenement. 
Ze sturen je energie om je niet te ontmoedigen en moedigen je aan om gefocust te blijven op de ware verlangens van je ziel. Bovendien kunnen ascetische meesters je tips en suggesties geven over je levensdoel. Besef echter altijd dat elke creatie begint op het niveau van een gedachte en een idee. Vraag hen om hulp om wijs te kiezen van wat u werkelijk wilt.

new AnGel-WinGs.nl14: 14/14: 41
Engelen benadrukken sterk de noodzaak om nu naar je gedachten te kijken. Ze adviseren je om een ​​wens uit te drukken, omdat je op een moment bent, dat de realisatie van je verlangens garandeert.

new AnGel-WinGs.nl15:15
Je gedachten creëren veranderingen in je leven. Blijf je gedachten richten op de richting die je wilt. Als de veranderingen die je ziet aankomen niet de gewenste zijn, stop ze dan of verander ze door je gedachten te veranderen.

new AnGel-WinGs.nl16:16
Materiële wereld – Driedimensionale frequentie – Dichtheid. 
De 16 (de Perfectionist) is erg in de geest en niet verbonden met het gevoel, dat is het hart. Het geeft aan dat we de intuïtie moeten gebruiken voor een perceptie van onszelf, van anderen, van wat er gebeurt. Wees niet in mentale redeneringen op zoek naar perfectie, maar verwelkom wat we zijn, anderen zijn of wat een gebeurtenis ons wil laten zien. Ga verder dan wat de onvolmaaktheid van materiële vormen lijkt te accepteren, door de perfectie van Liefde!

new AnGel-WinGs.nl17:17
Een combinatie van het nummer 1 en nummer 7- trillingen en attributen 
Nummer 1 = naar een nieuw begin, motivatie en vooruitgang, individualiteit, zelf-leiding en weerbaarheid, de realisatie en succes. Het getal 7 in resonantie met de energieën van spirituele ontwaking en verlichting, mystiek en paranormale vermogens, innerlijke wijsheid, manifesteren uw wensen en veel geluk. Het symboliseert een integratie van een deel van de vier lagere lichamen met hogere spirituele frequenties binnen het drie-dimensionale vlak, of het niveau waarop je kunt manifesteren van je fysieke realiteit op de aarde.

 

new AnGel-WinGs.nl18:18 Het is het
aantal van moraliteit, overeenstemming en goede associaties. Wanneer deze getallencombinatie zich voordoet, hebben evenementen de neiging te normaliseren, gebeurtenissen en dingen zijn over het algemeen gebaseerd op deugdelijke principes, op goede doelen. Het zijn ook vaak maar aantal mensen dat eerlijk en ongeïnteresseerd advies geeft.

new AnGel-WinGs.nl19:19
Wedergeboorte, vernieuwing, bevrijding. Een lange nachtrust verlicht alle moeilijkheden en ongemakken. Rust en timing.

new AnGel-WinGs.nl20:20

Wanneer er sprake van deze kwestie is, is er altijd een geest van loyaliteit en vertrouwen in alles. Dit aantal hangt samen met moedige acties, het verdedigen van de zwakken, het nakomen van de beloften en het gegeven woord. Oprechtheid dus.

new AnGel-WinGs.nl21: 21/21: 12

Dit getal 21 suggereert dat er nieuwe mogelijkheden of aanwijzingen voor je kunnen zijn die je nieuwe en opwindende aanwijzingen zullen brengen. Weet dat engelen(spirits, gidsen) aan je zijde staan ​​tijdens deze veranderingen en overgangen om je bij elke stap te begeleiden. Ze moedigen je aan om kalm, evenwichtig en gelukkig te blijven en je zult merken dat alles zal werken voor je hoogste goed, het is een boodschap van je engelen dat je je bewust bent van je gedachten, die ideeën en overtuigingen in de werkelijkheid manifesteren. Nr. 21 moedigt je aan om optimistisch te zijn en een positieve houding te handhaven ten aanzien van de voortdurende veranderingen en / of de omstandigheden in je leven, omdat dit zal helpen om de gewenste resultaten te manifesteren.

new AnGel-WinGs.nl22:22
De hoogste opeenvolging van manifestatie / creatie zonder frustratie. Alle woorden die u denkt, acties en intenties zullen ontkiemen of de regen hen helpt te groeien of niet. Ga uit de polariteit. De tijd gaat door met of zonder jou. Maak het niet automatisch, zeg wat je te zeggen hebt in je leven. Blijf je intenties levend houden, wetende dat wat je plantte met je woorden en acties zal groeien en volwassen zal worden in overeenstemming met de seizoenen van de hemel.

new AnGel-WinGs.nl22:33

Nummer 22 heeft te maken met evenwicht, er ontstaan ​​wonderen en nieuwe kansen. Wanneer engelen nummer 22 vaak in je leven verschijnt, wordt je gevraagd om een ​​evenwichtige, harmonieuze en vredige houding aan te nemen op alle gebieden van je leven. De boodschap is om geloof te houden en sterk te zijn in je persoonlijke waarheden. Met het herhalen van reeksnummer 33, is de boodschap om vertrouwen te hebben in de mensheid. Opgestegen Meesters werken op alle niveaus met je samen.

new AnGel-WinGs.nl23: 23/23: 32
Nummer 23 bestaat uit de energieën en attributen van nummer 2 en 3. Nummer 2 resoneert met dualiteit en balans, diplomatie en samenwerking, geloof en vertrouwen, plicht en dienst, en uw goddelijke doel in het leven en de missie van de ziel. Nummer 3 brengt zijn vibraties van vreugde en optimisme, zelfexpressie en creativiteit, expansie en groei, aanmoediging en hulp, en wordt gemanifesteerd en gemanifesteerd en heeft ook betrekking op Opgevaren Meesters. Dit maakt van de 23 een reeks van dualiteit, charisma, communicatie en de samenleving. Boodschap dat opgestegen engelen en meesters je helpen om je geloof en vertrouwen in het universum te behouden, ijverig te werken om je verlangens en ambities te manifesteren in het hogere.

~new AnGel-WinGs.nl~

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥