web analytics
11:11 Dubbele getallen
Edgar-Cayce

Tweelingzielen Relaties

Tweelingzielen Relaties (Tweelingvlammen)

 

Vrouw Glittery GIF - Vrouw Glittery GIF's
“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Love Hearts GIF - Love Hearts Girl GIF's

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.

De Sufis

Lovers Dancing GIF - Lovers Dancing GIFs

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingzielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Mijn liefde voor jou GIF - MyLoveForYou liefde GIF's

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”

 

Lovers Ripple GIF - Lovers Ripple Waves GIFs

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”

Duiven GIF - Duiven GIF's
Een verblijf op twee planeten

 

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’

Boodschappen uit de hemel

Vergeet Mij Niet Dont Forget GIF - VergeetMijNiet DontForget Me GIFs

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

The Look GIF - TheLook GIFs

 

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Love Love You GIF - Love LoveYou LoveYouForever GIF's

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eeuwigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tezamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualiteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimiteit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielenmaatjes relaties. Wat echt de tweelingziel vereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingziel relatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielenmaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.

Liefde Liefde GIF - Liefde Liefde Alles GIF's

“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van af gescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zielenherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van af gescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweeling hereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielenmaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielenmaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

Liefde Is GIF - LoveIs GIF's

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’

Love You GIF - LoveYou GIF's

Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”

Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Lees ook:   Psychic Edgar Cayce Predicted Putin Saves Us From World War III

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.
“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”
Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.
“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”
Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Lees ook:   Mooi haar, huid en nagels

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.
“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”
Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.
“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Lees ook:   Wonder olie of castor olie

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”
Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.

 Tweelingzielen Relaties (Tweelingvlammen)


“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato
2,500 jaar geleden…
Het moment dat je ziel gecreërd werd bezat het een mannelijke-vrouwelijke, ying-yang polariteit en energie. De liefde van God voor jou zorgde ervoor dat deze twee delen van bewustzijn, het mannelijke en vrouwelijke samen zouden verbonden zijn door de eewigheid. De twee helften werden tweelingzielen, tweelingvibraties, tweelingstralen of tweelingvlammen genoemd. Anders gezegd, er is slechts één tweelingaspect van je ziel in het hele universum dat op dezelfde trilling van licht vibreert als jij doet. Dit is een absolute en ontzagwekkende gedachte. Hoe dan ook, het verhaal is een beetje ingewikkelder dan deze eenvoudige verklaring.

Zoals elders al vernoemd, snel nadat onze zielen geschapen werden verlieten we de vreugde en zaligheid van het Absolute om in de ervaring van het universum te komen. Aanvankelijk waren we EEN complete ziel, een familie, een Wezen. Er was geen afgescheidenheid. Maar toen we het fysieke universum van dualiteit en tegenstellingen binnenkwamen, veranderde dit alles.

De ENE ziel, die oorspronkelijk heel was, begon zich te versnipperen en verdeelde zich in kleinere en kleinere fragmenten van zichzelf door de jaren. Dit was nodig zodat we verbanden konden maken met elkaar als rassen, naties en families of als personen terwijl we leefden in het universum van tegenstellingen. Toen dat gebeurde waren relaties geboren. En het is door relaties dat we gelegenheid scheppen om onszelf te leren kennen, om ons onze heilige oorsprong te herinneren, om hereniging en eenheid te zoeken met de ander en uiteindelijk terug te keren naar onze Bron. De tweelingrelatie speelt een zeer belangrijke rol in dit alles, als deel van het heilige, kosmische plan.

Op het einde van de cyclus maakte onze individuele ziel een laatste en erg pijnlijke beslissing. We scheidden van onze tweeling, de andere helft van ons zielezelf, en toen verloren we onze weg op planeet Aarde en werden fysiek man en vrouw. We deden dit met een reden. Als deel van het heilige plan moest afgescheidenheid ervaren worden op elk zieleniveau. Dit omvatte ook tweelingen binnen dezelfde ziel, zodat we konden ervaren en voelen wat afgescheidenheid was.

Daarna, wanneer de tijd er rijp voor was, zou het proces terug omkeren en zouden we de ervaring hebben van de in vervoering brengende vreugde van de hereniging. Door de jaren en door vele levens herinneren de ervaringen en gevoelens van afgescheidenheid ons voortdurend aan ons diep verlangen en smeken naar vereniging met de Bron en met onze tweelingziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden van ons zoeken naar romance en relaties. Dat is waarom we families hebben. Dat is waarom we God zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we voelden in het begin.

Op een magisch moment in de kosmische tijd zal ieder van ons een punt bereiken in onze persoonlijke groei en evolutie waar afscheiding niet langer het pad is van onze keuze. Het signaal dat de zieleherening terug zal doen opvlammen zal onze spirituele ontwaken zijn. In dat proces zullen we ons realiseren dat we heilige Wezens van Licht zijn.

Wakker worden voor onze spirituele natuur neemt ons mee naar een innerlijke reis die leidt naar het tegenovergestelde van afgescheidenheid, die hereniging is. Zoals je je kan voorstellen brengt hereniging gevoelens van liefde, vregude, geluk en extase met zich mee. Op dat moment begint de ziel vurig te verlangen naar eenheid met zijn Bron. Een deel van die honger zal voldaan worden door de hereniging met onze tweeling. Van wat ik las, is dit wanneer de reis naar onze Bron ernstig begint. Ons spiritueel ontwaken zal ons uiteindelijk inspireren tot het in vraag stellen, en dan de reden zijn tot het op zij zetten van het valse geloof dat we hebben over traditionele relaties, wie allereerst op angst en ego gebaseerd zijn. We zullen ontdekken dat, om een durend, vervullend en betekenisvol partnerschap te krijgen, we de negatieve invloed van het ego zullen moeten vervangen door positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer tweelingen op deze manier beginnen denken en voelen zetten ze de etappe in naar hereniging. En eens ze herenigd zijn zullen de tweelingen nog serieus aan hun relatie moeten werken om ze duurzaam en de moeite waard te maken. Tweelinghereningen zijn op zichzelf geen waarborg voor geluk. Het maakt eenvoudig de baan ervoor vrij. Een krachtige spiritueel bewustzijn brengen in deze nieuwgevonden tweelinghereniging zal ervoor zorgen dat er voeding en lijm is voor het evenwicht en een langdurige relatie.

Een andere zeer belangrijke beginstap naar hereniging is noodzaak om evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De mannelijke helft heeft altijd iets van de vrouwelijke energie vastgehouden in de ziel, terwijl de vrouwelijke helft nog steeds een deeltje van de mannelijke kern bevat waar het eens mee verenigd was.

Sinds die tijd hebben we rondgezworven in deze onvolledige, onevenwichtige staat van zoeken naar zielevoltooiing. We blijven dit leven na leven ervaren en relatie na relatie totdat we uitmaken dat we genoeg afscheiding ondervonden hebben van onze ander helft en we iets meer vervullend willen.

Voor de duurzame tweelinghereniging kan ervaren worden moeten meerdere belangrijke dingen gebeuren. En het moet bereikt worden door beide partners. Het eerste is spirituele ontwaking en terugkeren naar de Goddelijke kern. Het tweede is het minimaliseren van de invloed van ons ego als we keuzes maken. Het derde is een gezond evenwicht bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën zodat elke tweelinghelft deze innerlijke harmonie naar de ander kan brengen om zo het geheel in te vullen. Tweelingzielrelaties zullen niet blijvend zijn tenzij beide partners spiritueel volwassen zijn.

Over de vele levens waren er zielemaatjesrelaties en deze zijn er nog steeds om ons voor te bereiden op een duurzame tweelinghereniging. Ze zijn een heel belangrijk deel van het proces en zouden op deze manier gezegend moeten worden. Meestal zullen zielemaatjesrelaties langer duren en meer de moeite lonen dan de electrisch geladen, maar vaak stormachtige tweelingrelaties. Tweelingzielschap is een hoog geladen partnerschap en de twee moeten er spiritueel klaar voor zijn om het uit te houden. Als ze dat zijn zal hun unie al het andere overtreffen.
Plato

Het Tweelingziel begrip is niet nieuw. Plate beschreef het 2500 jaar geleden. Hier is een uittreksel…

“En wanneer een van ons zijn andere helft tegenkomt, het andere deel van zichzelf, zal het paar zich verliezen in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet uit het zicht van die andere willen, zelfs niet voor een moment….

“Als Hephaestus, zoon van Zeus, gevraagd werd over de vereniging tot een paar: ‘Verlang jij om totaal één te worden, altijd, dag en nacht in iemands gezelschap te zijn? Want als dit is wat jij verlangt, ben ik klaar om jullie ineen te smelten en jullie samen laten groeien, en na jullie dood in de wereld zullen jullie nog steeds één zijn heengegane ziel zijn in plaats van twee aan de andere kant – Ik vraag of dit is wat liefhebbend verlangt?’ – Er is geen man of vrouw van hen die, als ze dit voorstel krijgen, die niet bevestigend dat deze versmelting in elkaar, dit éénworden in plaats van twee, de ware uitdrukking is van hun oudste nood. En de reden is dat de menselijke natuur origineel een was en we waren heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde.”

Het schijnt dat, een lange tijd geleden, toen ieder van ons gescheiden is in onze mannelijke of vrouwelijke helft, de ziel wist, en nog steeds weet, dat de hereniging van zijn oncomplete zelf onvermijdelijk zou komen. Het was een deel van het heilige plan. Nadat deze kwellende en pijnlijke deling gebeurd was, bleef er in ieder van ons een diep verlangen naar eenheid hangen, en het verlangen naar hereniging en compleetheid heeft stand gehouden gedurende de jaren. Maar één in dit hele universum kan dit verlangen bevredigen. Het resultaat is dat we steeds op zoek zijn naar onze tweelinghelft.

Maar het verlangen naar eenheid stopt hier niet en de ziel realiseert zich dit. Wat de ziel echt wil is niet alleen de hereniging met zichzelf maar de EENheid met God zoals het was bij het begin van de schepping. Dit vurig verlangen naar de originele intimiteit zal niet stoppen tot het volledig bevredigd is. Maar we hebben zo veel tijd als we willen om dit te laten gebeuren, maar hoe dan ook, het zal gebeuren.

Het lijkt dat dit verlangen naar eenheid de basis moet zijn waar elke relatie op gebouwd is. Mannelijke-vrouwelijke verbindingen kwamen in het bestaan en vallen kapot gedurende duizenden jaren. Wanneer er een diep spirituele verbinding met onze Bron bereikt en in stand gehouden kan worden zullen de kansen op blijvende vreugde en vervulling tussen twee geliefde partners meer en meer een mogelijkheid worden.

Het heeft meer zin als onze relaties gebaseerd zouden zijn op spirituele principes in plaats van op menselijke en religieuze stellingen die meer angst en schuld in de mensen hun leven brengen. Mijn mening is dat er in de huwelijken en andere relaties van vandaag gebrek is aan spirituele heiligheid en gezegende eenheid.
De Sufis

Plato is niet de enige die ons inzichten gaf over tweelingzielrelaties. Spirituele geschriften van de Sufis van 800 jaar geleden zeiden dat…

“De originele eenheid van zijn werd versplinterd en versnipperd en het laatste stadium was het delen van de een ziel in twee helften. En liefde is de zoektocht naar onze andere helft op aarde of in de hemel…

Tweelingezielen zijn zo gelijk om mee te beginnen dat het nodig blijkt voor hen om hun eigen weg te gaan voordat ze elkaar kunnen invullen. Persoonlijkheid en aanvulling zijn de twee drijvende krachten en spillen van liefde… Want het complete wezen is een mengsel van de beiden.”
Edgar Cayce

Zelfs Edgar Cayce, ‘de slapende profeet’ sprak over tweelingzielen. Hij zegt ons, dat in het begin de ‘man en vrouw één waren.’ In de historische beschrijving van Atlantis zegt Cayce: honderdduizenden jaren geleden, leefde er in het land van Atlantis een zekere Amillius, die voor het eerst opgetekend heeft dat er op dat deel van het aardse vlak mannen en vrouwen als aparte wezens of personen van elkaar afgescheiden waren.”

En nog merkwaardiger, in het boek ‘Edgar Cayce’s verhaal van Jezus’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel noot van de vertaler) zegt hij, terwijl hij in trance is, dat Jezus en Maria (zijn moeder 2000 jaar geleden) tweelingzielen waren …

“… je ziet, in het begin, was Maria de tweelingziel van de Meester bij de indaling in de Aarde!”

“Noch Maria noch Jezus hadden een menselijke vader. Ze waren één ziel wat de aarde betreft.”

Ik was recent naar een opname van John van Auken (de verantwoordelijke directeur van de Edgar Cayce stichting) aan het luisteren. In deze opname zegt een vrouw tegen Mr van Auken dat Edgar Cayce naar het schijnt vershillende levens als man geleefd heeft. Ze vraagt hem of dat typisch is.

Mr van Auken antwoordt daarop dat als je kern mannelijk is je de meeste levens als man terugkomt, maar je zal toch enkele levens als vrouw hebben en omgekeerd. Dit is wat Mr van Auken zei over Gladys, de vrouw die meer dan 14000 lezingen van Edgar Cayce op papier zette, als hij in trance ging in zijn meest recente leven…

Zijn vrouwelijke kant ging hier ook door op hetzelfde moment… ze was zijn stenografe, zijn helper in het bouwen van zijn missie en vervulling van zijn werk… In de Edgar Cayce lezingen wordt gezegd dat hij terugkomt als de bevrijder in 2158, ze een zullen terugkeren, en we een androgyne uitdrukking zullen zien van Cayce en Gladys.

Ik nam contact op met Mr van Auken over deze lezing om te weten of hij zei dat deze twee personen, die verschillende levens gedeeld hadden, tweelingzielen waren. Zijn antwoord was: ‘Ja, zij zijn tweelingzielen.’
Kinderen van de Goden

In een duister boek, ‘Kinderen van de Goden'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands) ((noot van de vertaler)) (een moeilijk boek voor mij), vertelt de auteur, A.B. Curtis, over zijn grootvader die archeoloog was, die in 1929 terugkerede van een expeditie naar de Mayatempel waar hij verschillende ongewone bovennatuurlijke visioenen ervaarde. In een van die visioenen openbaarden kosmische wezens vele dingen aan hem, mede het volgende inzicht over tweelingzielen…

“Voor elk afzonderlijk ding zijn er twee tegenovergestelden;

de binnenkant van iets is gescheiden van zijn buitenkant,

het bovenste van een ding is gescheiden van zijn onderste,

het gaan van een ding gescheiden van zijn komen,

het verliezen van een ding, gescheiden van zijn vinden.

Als resultaat van deze beschadiging zijn er grote naar elkaar

toe trekkende verlangens die de wereld doen draaien

Het eerste deel zal de persoon zijn

die altijd naar zijn andere helft zoekt.

Het is hard werken voor deze die denken

dat liefde een spel is om te winnen.

Ze zullen zichzelf altijd blijven

verwerpen tot ze het zich herinneren.”
Eileen Caddy

Eileen Caddy is de mede-oprichter van de Findhorn Foundation. Haar merkwaardige en inspirerende levensgeschiedenis werd verteld in het boek ‘Vlucht in Vrijheid.’ (letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Zij wist dit te zeggen over tweelingzielen. Hou in gedachten dat ze vele boodschappen en visies kreeg van God doorheen haar leven en dat dit een voortdurende test was van geloof om haar te helpen spiritueel te ontwikkelen…

“Ik herinner me een visioen dat ik kreeg in 1974 toen de eerste barst verscheen in mijn relatie met Peter: ik werd teruggebracht naar het begin van de tijd toen mensen etherisch waren in lichtlichamen. Peter en ik waren in één lichtlichaam. Dan zag ik ons in tweeën splitsen, en Peter bewandelde zijn weg en ik de mijne. Mijn wezen werd dichter en dichter en ik beleefde verschillende levens van verschrikkelijke lijden, pijn en angst. Ik was zoekende maar ik wist niet naar wat. Ik was een verloren ziel. Peter en ik waren van tijd tot tijd samen, maar we herkenden elkaar niet. Dan kwam ik in dit leven en God zei: ‘Nu is het tijd. Ik heb jullie samengebracht om een heel specifiek werk voor mij te doen’…”
St Germain

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus. Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken…

Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?

Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.

Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?

Antwoord: Natuurlijk, watn vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.

St. Germain gaat verder…

“In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.”

” Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”
Kryon

Een andere geest die Kryon heeft (doorgegeven door Lee Carroll) is gekend over de hele wereld. Geloof het of niet, maar Kryon is drie keer verschenen voor de subcommisie van de Verenigde Naties. Kryon heeft dit te vertellen over zielemaatjes en tweelingvlammen…

‘Er zijn verschillen tussen zielemaatjes en tweelingvlammen, deze verschillen werden reeds uitgelegd door anderen (o.a. St. Germain). Het feit is dat ze beiden een ‘lading’ energie dragen die je voelt op het celvormig niveau.

“Geliefden, de liefde die tweelingvlammen of tweelingzielen aantrekt die nu in je leven aanwezig zijn is de hoogste liefdesvorm tussen mensen. Het kan tussen kinderen en ouders, of romantisch tussen paren.”
Een verblijf op twee planeten

(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel)

(noot van de vertaler)

Een andere interessante vermelding over tweelingzielen komt van het boek ‘A Dweller on Two Planets’. Dit boek werd geschreven en uitgegeven door S. Oliver in 1886. De auteur zegt dat hij de inhoud opschreef onder instructie van een spiritueel wezen die Phylos de Tibetaan heette. Het strekt zich uit over vele onderwerpen zoals reïncarnatie, Atlantis, de menselijke ziel en andere mystieke begrippen. Het interessante is, dat op een punt in het boek, Phylos een dialoog beschrijft met hemzelf en zijn tweeling, Phyris, toen ze elkaar kenden voor planeet Aarde zelfs bestond.

Hier is een aanhaling die Phyris gaf aan haar tweeling, Phylos…

“Elke man die we zien, behalve deze die getranscendeerd zijn, is maar half, en elke vrouw ook – twee van deze hebben eenzelfde geest. Wanneer de perfecte tijd gekomen is zullen al die helften zich verenigen, ieder met zijn eigen – en zie! dit zal een huwelijk zijn die in de hemel gemaakt werd. Maar eerst komt de beproeving – de crisis van verandering.”
Shirley MacLaine

In de vroege jaren tachtig beschreef Shirley MacLaine haar diepgaande spirituele ontwaking in een boek ‘Op glad ijs’. Ik heb altijd haar moed bewonderd omdat ze haar ervaringen opschreef, ze kon alles verliezen en niets winnen door ermee naar buiten te komen. Sindsdien zijn er miljoenen mensen die voordeel hebben bij haar boeken en toespraken. Toen Mevr MacLaine door de beginperiode van haar spirituele ontwaking ging had ze een privesessie met Kevin Reyerson, die bekend stond om zijn bekwaamheid om verschillende geesten te channelen, ook met iemand die John heette. Gedurende de sessie die op band werd opgenomen, was er een van de geesten die Mevr. MacLaine verschillende dingen vertelde die alleen zij kon weten. Gesteund door deze openbaringen stelde ze vragen aan de geest John over haar vorige levens met iemand waarmee ze een liefdesrelatie had. Een deel van het antwoord dat John gaf ging over tweelingzielen en zielemaatjes. Het interessante was dat John de beschrijving van zielemaatje en tweelingziel omkeert, hoe ik ze zie en beschrijf in deze web site. Hoewel, het verandert niets aan het begrip dat ieder van ons een andere helft heeft. Hier is de dialoog tussen Mevr. MacLaine en ‘John’…

‘Wie was ik in mijn vroige levens?

‘Volgens de Akasha aantekeningen was je geïncarneerd met je tweelingziel.’

‘Oh, wat is precies een tweelingziel?’

‘Deze vraag neemt veel verklaring in beslag en ik zal daar later op ingaan. Laat me beginnen met zielemaatjes uit te leggen.’

‘Zielemaatjes?’ vroeg ik. Ik had deze term geregeld gehoord meestal

van mensen die zeiden dat ze hun andere helft gevonden hadden.

‘Zielemaatjes’ vervolgde John, ‘ zijn geschapen om elkaar in het begin van de tijd, of wat je noemt het moment van de Big Bang. Ze vibreren op dezelfde trilling omdat ze identiek bij elkaar horende delen zijn van elkaar. Tweelingzielen zijn meer algemeen om te vinden, omdat zij vele levens ervaren hebben met elkaar in de een of andere vorm. Maar zielemaatjes werden geschapen als paar dat samenhoort… Zo zie je, er is meer bij jouw Big Bang theorie dan je je kan voorstellen… en zelfs heel romatisch hé?’
Boodschappen uit de hemel

Ik las onlangs een schitterend boek ‘Boodschappen uit de Hemel'(letterlijk vertaald, ik weet niet of dit boek uitgegeven is in het nederlands of met welke titel) ((noot van de vertaler))van Patricia Kirmond. De auteur is een vrouw van wie haar man heenging op 80jarige leeftijd, in april 1995. Kort na zijn dood maakte hij contact met zijn vrouw met wie hij meer dan 50 jaar gehuwd was, en gaf haar vele boodschappen gedurende een drie-jarige periode. Sommige van deze inzichten gingen over hun tweelingzielrelatie, en ook over andere verwijzingen naar het tweelingvlambegrip…

“Verschillende maanden na zijn dood vertelde mijn man me dat we tweelingvlammen waren, individuele zielen die samen geschapen werden in het begin als één geest.”

“Ik denk dat als een aspect van de violette vlam verwaarloosd wordt het de vlam is van de kans waar Portia, de tweelingvlam van St Germain borg voor stond.”

“Mensen voelen dat tweelingvlam vinden – hun heilige bijbehorend deel die uit hetzelfde wit-vuur van God ontvangen werd – het antwoord is. Maar echt, je ware zelf vinden en je eigen ziel vinden is de grootste gave die je je tweelingziel kan geven.”

Geascendeerde tweelingvlammen kunnen niet tussen de vrije wil komen van hun wederhelften als die nog in hun belichaming zijn… De tweelingvlam verlangt naar de terugkomst en de overwinning van het heilige geheel, maar niet in menselijke betekenis… Degene die nog belichaamd is kan een diepe eenzaamheid voelen, een gevoel dat iets niet kan gevonden worden op deze aarde. Deze ene kan geuwd zijn en toch voelen dat er iets ontastbaars gemist wordt. De oplossing is Christus worden, om je dharma te vervullen. Voor elke goede en liefdevolle daad krijg je andere terug en je baat er ook je tweelingvlam mee.”

“Iedereen schijnt naar zijn tweelingvlam te zoeken in belichaming. Het is belangrijk om je te herinneren dat vele tweelingvlammen geascendeerd zijn, en wachten op hun heilige helft om zich te verenigen. De beste gunst die je je tweelingvlam kan geven is de bereidheid om je zelf te overwinnen en te zien.”

“Als je tweelingvlam geascendeerd is ben je nooit alleen.”

“De tweelingvlam is veel meer geneigd om je te vinden of om voor jou te verschijnen als je het spirituele pad voor alles plaatst.”

Al de informatie hierboven beschreven wijst erop dat de afscheiding van tweelingzielen gebeurde in een ver verleden. Sinds deze tijd zijn we onze weg verloren in deze materiële wereld en proberen we ons te herinneren wie we werkelijke zijn. Als we dat doen zal ons kosmisch avontuur in het universum verder gaan waar het ons eeuwen geleden verlaten heeft.

Meer dan waarschijnlijk ben je al samen geweest in vorige levens en misschien hebben jullie elkaar al aangeraakt op bepaalde punten in dit leven. Hoewel, als een van de twee niet klaar was wanneer dat gebeurde, zal de ervaring heel intens geweest zijn, maar kort van duur.

Wat is het meest belangrijke startpunt voor een tweelingziel hereniging? Hoe bereiden we onszelf erop voor? Het begint met het verlangen om jezlf en anderen lief te hebben zonder voorwaarden en zonder oordeel.

Hoewel verlangen het startpunt is, is het niet genoeg. Men moet het elke dag zo goed als mogelijk beleven.

Ook al zijn onze pogingen om dit te beleven nu niet op het vlak van een Meester, moeten we goed op weg zijn of onze tweelingrelatie zal eronder lijden. In het kort, onvoorwaardelijke liefde is het magische bestanddeel dat tweelingzielrelaties opbouwt en ze doet werken. Het ego zal zich verzetten tegen deze poging, en dat is iets wat relaties kan doen eindigen.

Wanneer tweelingzielen klaar zijn om zich te verenigen als spirituele partners zal het Universum speciale invloeden creëren die nodig zijn om hen samen te brengen. Het zoeken naar de ander moet beginnen met het zoeken van ieder van de tweelingen naar zichzelf voor een duurzame hereniging mogelijk is. Ieder moet zijn of haar individuele spirituele natuur ontdekken en zijn Godkern. Dan moeten zij hun best doen om dit te leven op dagelijkse basis en elkaar steunen in elkaars spirituele groei en evolutie.

Er is geen afhankelijkheid in tweelingziel relaties omdat het besef van persoonlijkheid reeds ontwikkeld is binnen elk van de partners. Om dat punt te bereiken moet een sterk zelfbesef gevoed en bereikt worden. En dan kan de kern van de een in de kern van de andere overvloeien om eenheid te scheppen. Er is geen inzet voor nodig.

Het is ook onmogelijk voor tweelingzielen om afzonderlijk te zijn op blijvende basis. In relatie zullen ze conflicten blijven hebben. Ze zullen aangedreven worden om hun conflicten en karma zo snel mogelijk op te lossen. Alles wordt gezegd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vermoedens komen niet in hun gedachten. Alles is open. Geen van beiden pruilt of vraagt zich af wie de eerste stap zal zetten om het ‘weer goed te maken’. Er zijn geen spelletejs, geen geheimen, geen vastklemmen aan elkaar. Er is geen doen alsof. Er is geen bedrog. Er is geen angst voor vergelding voor iets wat gedaan of gezegd is, omdat onvoorwaardelijke liefde de grond is waarop hun relatie gebouwd is. In wezen kunnen ze enkel hun open eerlijke zelf zijn met zo min mogelijk invloed van het ego. En als ieder conflict oplost zal de band van liefde hen meenemen op hernieuwde bedoelingen en kracht.

Hoe zal je weten wanneer je je tweelingziel ontmoet? Hier zijn een paar van de tekens gegeven door anderen die deze ervaring hadden…

De kansen dat je elkaar ontmoet door een reeks van ongewone omstandigheiden die totaal ongepland en onverwacht zijn.

Er is een krachtig ogenblikkelijk gevoel dat je elkaar voordien al ontmoet hebt.

Je voelt een onmiddellijke en diepe verbintenis met elkaar.

Er is een schokkend gevoel tussen jullie tweeën die woorden niet kunnen beschrijven.

De relatie is onmiddellijk, alsof er geen tijd verloren is sinds de laatste keer dat jullie samen waren.

Het voelt alsof je nooit echt geleefd had voor de hereniging plaatsvond.

Je voelt een diep besef van heiligheid en eenheid met God waar je je nooit eerder van bewust was.

Het brengt gevoelens mee die je nooit voor mogelijk achtte.

Jullie zijn onafscheidelijk.

Als je in elkaars ogen kijken hebben tijd en ruimte geen betekenis.

Er zijn geen hinderpalen tussen jullie tweeën. De relatie is een totaal openheid.

Jullie gesprekken lijken eeuwig te duren.

Jullie tweeën hebben een sterk aandrang om de mensheid te dienen op een diepe en betekenisvolle manier.

Je geeft aan de ander en denkt nooit aan iets terugkrijgen.

Er is een speciale gewijdheid aan jullie relatie die alles wat je voordien meegemaakt hebt te boven gaat.

Je hebt nog steeds karma met je tweelingziel van vorige levens, maar jullie lossen dat op met totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

Geen van beiden is van de andere afhankelijk voor je zelfgevoel.

Er is een sterk besef van onbegrensde eewigheid van gevoelens.

De gevoelens voor elkaar zijn zeer spiritueel.

Er zijn geen beperkingen binnen de relatie. Er is alleen vrijheid zonder de nood aan eigendomsrecht of controle.

Jullie weten zonder twijfel dat jullie voor een bepaalde reden tesamen werden gebracht.

Je concurreert niet met elkaar of je doet je niet anders voor dan je bent.

Omdat jullie gelijk zijn, is er geen twijfel dat je een besef van compleetheid voelt door de ander.

Vertrouwen, geduld en aanvaarding van elkaars zwakheden gaat vanzelf.

Er is een groot besef van het doel en de betekenis van de relatie.

Jullie seksualteit met elkaar is een heilige daad die de onvoorwaardelijke liefde verheerlijkt die jullie voor elkaar hebben.

Jullie komen meer en meer één, zonder je eigen identiteit te verliezen.

Als je in de anders ogen kijken zie je jezelf.

Je krijgt een besef van volkomenheid zonder vergelijk.

De graad van intimitieit en vriendschap die jullie beiden ontwikkelen is zonder gelijke.

Jullie erkennen dat jullie Godmaatjes zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat sommige van de tekens die hierboven beschreven zijn ook gelden voor zielemaatjes realties. Wat echt de tweelingzielvereniging apart maakt van al de rest is de diepe graad van eenheid die ervaren wordt en het overweldigende besef van spiritualiteit die uniek is in deze partnerschappen. Twee andere krachtige tekens van spiritueel volwassen tweelingen is hun krachtige verbinding met God en hun verlangen om de mensheid te dienen op een betekenisvolle manier.

Er is ook een heel heilig besef van intimiteit en gevoel van goddelijke inspirerende heelheid die men vind binnen een tweelingzielrelatie. Het is niet toevallig en ook niet met opzet. Het is eerder een prachtig en liefhebbend deel van het plan van de Schepper voor ons. Er is geen twijfel dat de intensiteit achter de tweelingvereniging meer dan genoeg is om de sprong naar de start van reis die ons terug naar de bron zal brengen, en dat zal eens gebeuren. Tot slot, wil ik er de nadruk op leggen dat iedereen die zichzelf blootstelt aan deze basisgedachten van zielemaatjes en tweelingzielen dit doet met een besef van voorzichtigheid. Mijn gedachten en de geschriften van anderen hierin vermeld zijn bedoeld om een besef van verwondering te creëren. Bekijk het hulpbron materiaal voor dit onderwerp in deze site. En reik altijd naar je eigen conclusie over dit of een ander spiritueel onderwerp door naar je hart te gaan voor alle antwoorden. Het zal nooit liegen tegen jou. De ware God creëerde het op die manier.

Als je een een uitstekende film wil bekijken die de diepgaandheid van de tweelingzielvereniging beschrijft en de passie naar ziele-eenheid wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen, huur dan de film ‘Somewhere in Time’ met Christopher Reeves en Jane seymour.

 Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien