24 november 2020

 

Gezondheid reïncarnatie en karma

Edgar Cayce en lezingen:

Een 34 jarige man was elektromonteur, hij leed aan MS hij was al 3 jaar arbeidsongeschikt.
Zijn ogen waren zo slecht geworden dat hij niet meer kon lezen of schrijven en als hij probeerde te lopen dan viel hij vaak.
Edgar Cayce gaf de man een lezing,
hieruit bleek dat de kwaal karmisch bepaald was.
De man moest de hoop niet verliezen zo werd gezegd, de houding van deze man, moest verbeteren ten opzichte van het leven, ziekten en medemensen.

Maar zolang de man zelfzuchtig bleef, zelfvoldaan, en alle geestelijke dingen bleef afwijzen, zolang er sprake bleef van haat en boosaardigheid, onrechtvaardigheid en afgunst, zolang er nog een innerlijke strijd was aangaande geduld, verdraagzaamheid, naastenliefde, vriendelijkheid en tederheid, kon er geen genezing optreden voor dat lichaam.
Waarvoor wil de man genezen worden, om nog zelfzuchtiger te worden, om de eigen lichamelijke lusten te bevredigen? Dan kan ze beter blijven zo ze is.

Dat hield in feite in, dat juist de ziekte de man betere kans gaf om zichzelf te verbeteren, qua ziel en opdracht. Terwijl als hij beter was, hij er juist weer slechter van zou worden op karmisch gebied.
De ziekte maakte hem in feite zuiverder.

Een blind persoon kreeg ook een lezing, waarin gesteld werd dat dit idem karmisch van aard was.
Nu gebeurde dat niet vaak tijdens een lezing dat dit gezegd werd, hoe slecht iemand bv ook was, dan nog werd er maar weinig verwezen naar karma ivm ziekte.
Ook deze persoon moest zich beteren qua karakter, het beter in acht nemen van spirituele idealen in relatie met anderen zal een grote verandering brengen voor deze entiteit, men noemde zo de persoon die gelezen werd.
De persoon zou niet geheel kunnen genezen maar toch kon de persoon door in acht neming van spirituelere gedachten, zich iets verbeteren qua conditie wat dan weer invloed zou hebben om een algeheel welzijn.
De  gesteldheid van het ruggenmerg en het tandvlees en de mond hebben invloed op de ogen werd er gezegd.
Breng broederliefde, welwillendheid, geduld, verdraagzaamheid en tederheid in de praktijk. Ga ook over op osteopathische regeling van in het bijzonder de 4e, 3e, 2e, en 1ste rugwervel, de 3e halswervel, de eerste en de tweede en vierde. Dit in deze volgorde.
Daarna moeten de zenuwcentra van de tanden vooral in het gebied achter het oor, speciale aandacht krijgen.

Lees ook:   EU wetgeving beschermt consumenten niet tegen voedselschandalen

Een man met ruggenmergtuberculose, hoorde het volgende, de bron van deze ziekte is een conflict met uzelf.
Het is karmisch.

 

Gerelateerde berichten