web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11Dubbele tijden 11:11

Wat betekent 11:11 in de numerologie?

Wat betekent 11:11 in numerologie?

11:11 op de klok.

Engelachtige numerologie

archangel michael - Gods protector by enkrat
De mystieke eigenschappen van getallen waren zelfs bekend bij onze voorouders. Ze hechtten groot belang, niet alleen aan de cijfers zelf, maar ook aan hun combinaties. De oude astrologen beweerden dat, wetende de datum en het tijdstip van geboorte van een persoon, je een volledige horoscoop  kunt maken, die de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven weerspiegelt. En de filosofen van de oudheid geloofden dat de waarden van de cijfercombinaties die deel uitmaken van de geboortedatum van een kind een serieuze invloed zullen hebben op zijn karakter en bestemming. Interessant is dat in onze tijd van geavanceerde technologie deze uitspraken wetenschappelijk zijn bevestigd. En nu twijfelen weinig mensen aan een dergelijke wetenschap als numerologie. Deskundigen op dit gebied zeggen dat elk persoon zijn hele leven wordt vergezeld door een bepaalde groep getallen. Ze worden geconverteerd naar datums, huisnummers, telefoons en kentekens van auto’s. Voor iemand die bepaalde kennis heeft, is het duidelijk dat deze tekens belangrijk zijn en als een duidelijke aanwijzing moeten worden opgevat. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het voortdurend herhalen van cijfers. Van tijd tot tijd hebben bijna alle mensen dit, maar vaak beginnen ze de essentie pas te begrijpen als het te laat is en dan  missen ze een belangrijk teken.

Het nummer één wordt als zeer krachtig beschouwd en heeft een enorm energiepotentieel. Het is immers vanaf 1 dat er iets nieuws begint, het is een symbool van creatie, een push en een boodschap op hetzelfde moment.

Vanuit het oogpunt van het universum is een eenheid een referentiepunt en energie in zijn puurste vorm. Vaak verlenen numerologen dit getal een mannelijk karakter, omdat het deze energie is die een mens nodig heeft om succes in het leven te bereiken en al zijn dromen waar te maken. Tegelijkertijd beweren experts in numerologie dat de eenheid de persoonlijke kwaliteiten van een persoon kan verbeteren. Soms adviseren zij hun cliënten om zich te omringen met verschillende combinaties van getallen in verschillende levensfasen. En het is precies de nummer één die de metgezel moet worden van de persoon die zich in de actieve periode bevindt en veel energie besteedt aan de realisatie van zijn ideeën.

Het is interessant dat filosofen hun eigen kijk op de eenheid hebben. Ze vermelden noodzakelijkerwijs dat alle getallen in één verdeeld zijn, die ze samen stevig bindt. Dit kan geprojecteerd worden op de collectieve geest van de mens, omdat we allemaal op een energie niveau zitten dat met elkaar verbonden is, en desgewenst kan elke eenheid toegang krijgen tot informatie die zich in het algemene veld van het Universum bevindt.

Als je de 1 de hele tijd in het  leven of de herhaalde combinaties vindt, bijvoorbeeld 1111, kun je in numerologie gemakkelijk het antwoord op dit raadsel vinden. Experts zeggen dat dit teken een serieuze verandering in het leven symboliseert. Het getal 1 zou iemand moeten laten terugkeren naar zijn gedachten en verborgen verlangens. Met de komst van de 1 wordt het duidelijk dat het tijd is om te handelen en alles uit te voeren wat eerder werd uitgesteld tot later. Tegelijkertijd vereist het getal 1 van de persoon daadkracht, onafhankelijkheid en moed. Het geeft de opening aan van de energiepoort waardoor al je gedachten zullen passeren en getransformeerd zullen worden in het leven. Tegelijkertijd moet een persoon zorgvuldig volgen wat hij denkt, omdat het focussen op angsten zich  in het leven zal projecteren.

Het is opmerkelijk dat in de heilige wetenschappen wordt aangenomen dat herhaalde getallen exclusief bij ingewijden voorkomen. Immers, alleen een zuivere geest, vrij van angsten en lage passies, kan deze aansporing van hogere machten correct gebruiken en met de hulp van haar inspanningen, de wereld een beetje beter te maken.

Op basis van het voorgaande wordt duidelijk dat de 1 geen gewoon getal is, maar de sleutel tot alles wat nieuw is. En welke veranderingen er in het leven zullen komen, hangt alleen af ​​van de persoon zelf en zijn ontwikkelingsniveau.

Numerology Reading - The great magnitude and synchronicity of seeing these two master numbers together. Enjoy Master Life Path 11 Master Life Path 33 #Numerology Angel number 1133 Master Numerologist MichelleLeeInc.com - Get your personalized numerology reading

Er moet worden gezegd dat de getallen 11 en 22 in de numerologie een karmische betekenis hebben. In dit geval zijn het deze combinaties mn. die als het belangrijkst worden beschouwd, hoewel een persoon aandacht moet schenken aan alle herhaalde cijfers in zijn leven. Het is bewezen dat zodra de hint wordt gedecodeerd en bepaalde conclusies worden getrokken, de numerieke tekens geheel zullen veranderen of verdwijnen. Ze moeten niet als iets vreselijks worden beschouwd, integendeel, juist dankzij soortgelijke combinaties, zeggen hogere krachten. Ze sturen het en suggereren het enige ware pad dat zal leiden tot het bereiken van het doel.

Als je bijvoorbeeld vaak combinaties ziet zoals 11 uur 11 minuten, het getal elf in kentekenplaten of drie eenheden in combinatie met andere nummers, dan zou je je leven vanuit een andere hoek moeten bekijken en aandacht moeten schenken aan de roep van de hogere krachten. Houd er echter rekening mee dat elke combinatie zijn eigen betekenis heeft

11 wordt zo veelzijdig geïnterpreteerd dat zelfs ervaren nummerologen niet altijd een volledig en gedetailleerd antwoord op deze vraag kunnen geven. Ze moeten zich niet alleen wenden tot wetenschappelijke informatie, maar ook tot de kennis van de Ouden, evenals verschillende mystieke trends.

Als we twee eenheden vanuit een wetenschappelijk oogpunt beschouwen, dan kunnen we zeggen dat ze soms absoluut polaire kenmerken dragen: gevoeligheid en arrogantie, onbevreesdheid en de wens om conflicten, creatieve ontwikkeling en degradatie te vermijden. Deze opsomming kan tot in het oneindige worden voortgezet, omdat numerologen beweren dat alle controlefiguren vergelijkbare paradoxale kenmerken bezitten. Deze omvatten de eenheid en de negen, het begin en het einde, zoals ze zijn gepositioneerd. Als alle andere nummers bijvoorbeeld een bepaald aantal eigenschappen hebben, worden de managers gekenmerkt door een combinatie van het gehele bestudeerde spectrum van kenmerken en persoonlijkheidskenmerken.

Het getal elf wordt als karmisch beschouwd, de verschijning ervan in het leven signaleert dat een persoon een hoog niveau van ontwikkeling heeft bereikt en kan beginnen aan zichzelf te werken, wat zal resulteren in elevatie boven materiële boeien en vallen. Op dit punt, de ziel rijpt, begint ze de gave van vooruitziendheid, helderziendheid en andere paranormale vermogens te manifesteren. Dit bepaalt nog nauwkeuriger de ware levensrichting van het individu.

In de oude mystieke leringen verschenen het getal elf tamelijk vaak. In Rome, bijvoorbeeld, werd de godin Proserpina als zijn patroon beschouwd. Ze was ook de godheid van de onderwereld en vruchtbaarheid. Dit onderstreept de tegenstrijdige waarde van het nummer. De Egyptenaren geloofden dat 11 tot de grote godin Nuth behoorde. Het was door haar dat de sterren en goden werden geboren, en zij zelf was verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de zielen van de doden ontvangen volgens hun aardse verdiensten. Sommigen brachten zij naar de hemel en anderen mochten niet opstaan ​​uit het duistere koninkrijk. Interessant is dat deze dualiteit wordt benadrukt in de Kabbalistische doctrine. Dankzij twee eenheden, volgens deze wetenschap, kan men de eigenaar worden van alle mysteries van het universum of een duik nemen in de donkerste werelden

Als u het nummer 111 vaak op verschillende plaatsen ziet, moet u eerst het tijdsinterval onthouden waarin dit gebeurt. Het is mogelijk dat de aanwijzing precies is verborgen in de tijd van het verschijnen van het teken, en niet op zichzelf. Denk er eens over na, misschien zult u in deze periode een belangrijke roeping hebben of iemand die u nog niet eerder heeft opgemerkt, maar hij zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in uw leven.

Als drie eenheden op verschillende tijdstippen worden herhaald, let dan op uw gedachten. Je zou je manier van denken volledig moeten veranderen en alleen positieve beelden moeten genereren. Anders zullen alle angsten en het negatieve dat voorlopig in de ziel sluimert, je leven binnendringen. Aandacht voor hun eigen gedachten en hun precieze controle zal leiden tot serieuze positieve veranderingen in hun lot.

 

Getallen in de Bijbel kunnen letterlijk of symbolisch zijn. De symbolische betekenis van de getallen 7, 12 en 40. Wat is gematria?

We zijn altijd omringd door cijfers. Het is moeilijk om iemand voor te stellen die geen paspoort, medische verzekering, geboorteakte en bankkaart zou hebben. Maar dit alles – de cijfers die ons bij elke stap in het leven begeleiden. Daarom is het de moeite waard om aandacht aan hen te besteden en te reageren op vaak herhaalde combinaties. Bijvoorbeeld, als de 11:11 combinatie op de klok je begint te achtervolgen, dan moet je onmiddellijk alles uitzetten en proberen dit mystieke teken te ontcijferen. Wees gerust, het is erg belangrijk voor je toekomstige leven. Wat betekent 11:11 in numerologie?

Er zijn verschillende meningen over deze score, maar eerst zullen we het meest voorkomende antwoord bekijken. Numerologen geloven dat vier eenheden een symbool zijn van verlichting en inzicht. Bedenk dat op dit moment de hogere krachten je nauwlettend in de gaten houden en al je verborgen verlangens transformeren. Dat wil zeggen, onthoud dat alles wat er in de toekomst gebeurt een direct gevolg is van je gedachten. Wees dus voorbereid op een ontmoeting met jezelf.

Alles wat we hebben gezegd, is echter slechts één blik op de betekenis van getallen in het leven van een persoon. Sommige experts beweren dat het herhalen van getallen niet alleen maar aanwijzingen zijn, maar een eigenaardig alfabet van de engelentaal. Het heeft een zeer diepe betekenis die de moeite waard is om te begrijpen als je de goede kant op wilt. Wat betekent 11:11 in de taal van engelen?

Sinds de oudheid geloofden mensen dat lichtwezens hen beschermen, en begeleiden. Ze communiceren constant met menselijke zielen, maar we kunnen ze niet horen. Het feit is dat de engelentaal ontoegankelijk is voor het menselijk oor, dus zelfs de roep van deze wezens kan niet door ons worden gehoord en begrepen. Daarom worden mensen aanwijzingen en o.a. getallen gegeven, die elk een eigen betekenis hebben.

Sommige mensen proberen echter nog steeds te communiceren met de engelen in hun eigen taal, die al lang verloren is gegaan. Enochian, of engelachtige, taal was bekend bij de mensheid uit de oudste tijden. Mensen konden er alleen maar over schrijven, dus vele inscripties hebben overleefd op tempels, kleitabletten en teksten in magische boeken die niet konden worden ontcijferd.

Een grote bijdrage aan de studie en systematisering van de Enochiaanse taal werd geleverd door twee Engelse onderzoekers, John Dee en Edward Kelly. Ze leefden meer dan vijfhonderd jaar geleden en namen deel aan talrijke opgravingen. Uiteindelijk slaagden ze er in om eenentwintig letters van het engelachtige alfabet samen te stellen, die in menselijke termen meer op symbolen lijken.

————————————————————-

Enoch, de grote priester en spirituele wetenschapper van de vorige cyclus, beschreef een genetische trap naar de sterren die we de Jacobs Ladder noemen.

Enoch, de pre-diluviaanse patriarch was de zevende aartsvader uit de lijn van Adam. Hij was de vader van Methusalem, de overgrootvader van Noach en volgens de Bijbel was Enoch ook de architect van het oorspronkelijke Zion, de legendarische “Stad van Yahweh”.

Er staat geschreven dat Enoch de bedenker is van het alfabet en de kalender, hij was tevens de eerste astronaut in de geschiedenis die ‘opwaartse werd gevoerd door de Heer’ en daarbij de ‘geheimen van hemel en aarde kreeg te zien, voordat hij weer thuis werd gebracht met ‘maten en gewichten’ voor de hele mensheid.

Bij de Egyptenaren uit Zep Tepi of Eerste Tijd was hij bekend als Thoth, ‘Heer van Magie en Tijd’. De Grieken noemden hem Hermes de ‘Boodschapper der Goden’, en de Kelten herinneren hem als de raadselachtige tovenaar Merlijn die in een appelboom in Avalon verdween om het geheim van onsterfelijkheid te zoeken met de belofte terug te komen…

Als iemand die onsterfelijkheid verkreeg, het geheim hoe wij als ‘goden kunnen worden’ beloofde Thoth/Enoch/Merlijn aan het einde der tijden terug te komen ‘met de sleutels van de poorten van het gewijde land’.

De controversiële Dode Zee Rollen openbaren het verloren boek van Enoch dat door de eerste kerkvaders uit de Bijbel is geschrapt. Enoch beschrijft in dat boek een wonderbaarlijke beschaving in het verleden die de sleutels van hogere kennis misbruikten en niet in staat waren zich voor de laatste ramp te redden.

Toen ze de sleutels, letterlijk en figuurlijk verloren, verloren ze ook alle hogere wijsheid. Maar Enoch, samen met Quetzalcoatl van de Maya en Viracocha van de Inca’s, beloven een terugkeer van die wijsheid aan het einde der tijden, het einde van onze huidige cyclus.

Het Bijbelse boek van Openbaringen belooft eveneens dat alles aan het einde van deze wereld bekend zal worden gemaakt. De buitengewone ontdekkingen in Egypte en andere delen van de wereld beschrijven niet alleen een geavanceerde technologie maar tevens een evolutionair pad dat onze huidige evolutie te boven gaat.

Zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek van de bekendste piramides op Aarde concludeert dat ze verfijnde harmonische structuren zijn die niet alleen de posities van sterren en planeten op Aarde reflecteren, maar ook de chakra’s en de harmonische lichaamsholtes nabootsen.

Elke steen binnen de Grote Piramide is harmonisch afgestemd op een specifieke frequentie of muziektoon. De sarcofaag in de Koningskamer is afgestemd op de menselijke hartslag.

De Intihuatana op Machu Picchu in Peru is afgestemd op de frequentie van de Zon veroorzaakt door menselijke uitwisseling. Verbazingwekkende experimenten die men bij de Grote Piramide en andere locaties in beide Amerika’s uitvoerde tonen ons dat de piramides geofsysieke computers zijn die door de stem worden geactiveerd.

Dit heb ik in juni 2002 al geschreven nadat ik kans zag een krachtige Hebreeuwse ‘mantra’ te zingen bij de sarcofaag in de Koningskamer van de Grote Piramide. In oktober 2008 heb ik dit nog een keer kunnen doen, beide keren schiepen een uitzonderlijke reactie in de wereld van vorm.

Bij het tonen van specifieke oeroude klanken en mantra´s worden lichtgolven zichtbaar boven en binnen de tempels, die tot in ontoegankelijke ruimten in de stenen structuur doordringen. Daaropvolgende ontdekkingen tonen ons dat de oude priester/priesteres/wetenschappers harmonische geluidstechnologie gebruikten om oeroude codes vrij te maken.

Interessant is dat deze taal als ouder wordt beschouwd dan het Sanskriet, dat tegenwoordig officieel wordt erkend als de stamvader van vele talen op de planeet. Tijdens het samenstellen van het alfabet verscheen een engel aan een van de onderzoekers. De lichtcreatie bedankte de man voor zijn werk en probeerde hem de Enochiaanse fonetiek te leren. Het bleek echter te moeilijk voor mensen, bovendien draagt ​​elk woord zoveel krachtige energie dat het onredelijke en ongecontroleerde gebruik ervan kan leiden tot de meest nare gevolgen.

Omdat de engelen niet ophielden mensen op hun manier van leven te leiden, werd een engelennumerologie uitgevonden voor communicatie. Het helpt om de tekens die van boven zijn verzonden correct te interpreteren en ze te volgen. Volgens deze wetenschap is het meest interessante getal de eenheid en de combinatie ervan met andere getallen.

————————————————————

In de conventionele numerologie en mystieke leringen krijgt eenheid veel aandacht. Het is niet verrassend dat dit aantal ook de belangrijkste berichten bepaalt die naar mensen worden verzonden. Ze kunnen als volgt worden ontcijferd:

De 1: Dit teken van engelen kan zeker als gelukkig worden beschouwd. Het getal 1 bevat het eerste succes, creatieve energie en wordt een assistent in het bedrijfsleven. Het laat zien dat een persoon alles correct doet en zijn werk moet voortzetten. Laat je echter niet afleiden en ontspan, want het is zo gemakkelijk om de leidende factor uit het oog te verliezen.
Een combinatie van twee of drie eenheden. Dergelijke combinaties worden vaak gevonden op een klok of worden het nummer van een kast, kantoor of appartement. Dit teken moet niet bang zijn, het betekent steun van boven. De engelen willen je vertellen dat je intenties en gedachten moeten worden gerealiseerd. Ze zijn correct en zullen zeker leiden tot succes, maar het is noodzakelijk om vooruit te gaan. En het Universum van zijn kant zal je helpen bij het zakendoen.

11:11 In de Engelse numerologie. Als je constant achtervolgd wordt door een combinatie van vier enen, dan is het tijd om na te denken. U moet dringend handelen, want nu is dit het meest geschikte moment. Typisch, creatieve mensen twijfelen er lang over om een ​​roman te publiceren of een foto te maken voor een tentoonstelling. Het lijkt ze altijd dat creatie niet perfect genoeg is en het loont de moeite om eraan te blijven werken. Een symbool van vier enen moet hen echter tot actie dwingen. Ze zullen zeker tot succes leiden, anders zal het heel lang moeten wachten.
Interessant genoeg kunnen engelen, naast de reeds beschreven combinaties, je een 1 sturen in combinatie met andere nummers. Ze hebben ook hun betekenis.

Explore the Symbolism of Numbers in the Bible

1.2 Wat betekent 12:12  en andere combinaties met twee? Volgens de engelennumerologie, betekenen deze combinaties dat je een persoon bent die zijn levensdoel vervult. Als het succes nog niet tot je is gekomen, maak je dan geen zorgen. Je zult zeker je doel bereiken, omdat elke stap die je zet onder auspiciën staat van hogere machten.

1.3 Eenheid en drievoudige gemiddelde hulp van hierboven. Dit teken verschijnt vaak wanneer een persoon niet precies weet hoe hij in het leven moet handelen. Engelen sturen hem een ​​hint die zegt dat de persoon al de antwoorden op de vragen kent en op het moeilijke pad de steun van hogere machten zal ontvangen.

1.4 De combinatie van één en vier geeft aan dat de tijd is gekomen voor het vervullen van verlangens. Als je deze combinatie ziet, kun je het heiligste ding dat in je ziel schuilt raden. Vergeet echter niet dat de wens duidelijk en correct moet worden geformuleerd.

1.5 Combinaties met de vijf betekenen dat je je leven kunt veranderen. Vrijwel alle veranderingen zijn aan jou eigen keus onderhevig, het universum is klaar om zich aan te passen en zal onderworpen zijn aan de kracht van het denken. Maar je intenties moeten uitzonderlijk goed zijn, anders zal het kwaad je kunnen vernietigen.

1.6 De combinatie van de zes en de een wordt vaak de ’telefoon van de zaligheid’ genoemd. Deze cijfers kunnen verschijnen op het moeilijkste moment van je leven, in welk geval je gewoon de hogere krachten om ondersteuning hoeft te vragen. Zorg dat het je helpt.

1.7 Zeven met een 1 geeft de nakende succesvolle afronding van zaken aan. Als je jezelf al hebt uitgeput en klaar bent om je terug te trekken, verzamel jezelf dan – er blijft vast nog een klein beetje over, en het langverwachte geluk zal in jouw handen zijn.

1.8 Eén en acht – een teken dat een bepaalde fase van je leven beëindigt. Bovendien kan het resultaat niet worden veranderd, dit is je bestemming en het moet zonder morren worden aanvaard.

1.9 Als je constant combinaties van enen en negens ziet, is het tijd om de resultaten van je inspanningen te bekijken. De engelen willen je alles laten zien wat je hebt bereikt met hard werken. Accepteer het en geniet van je positie.

 

De waarde van geboortegetal 11 in numerologie is moeilijk overdreven. Het schenkt een persoon bv  een massa talenten, onbevreesdheid, ambitie en activiteit. Deze mensen kunnen praktisch ongekende hoogten bereiken in het leven, maar het getal elf is verraderlijk. Het geeft iemand vaak illusies, doet hem soms ook degraderen.

Mensen die onder dit nummer leven, hebben de neiging om de eerste rollen te vervullen. Ze luisteren naar hen en ze kunnen altijd goed advies geven. Elf geeft de eigenaar de mogelijkheid om de menigte te beheersen en te leiden. Dergelijke mensen zijn echter vaak volledig onvoorspelbaar. Ze kunnen heel vriendelijk zijn, maar binnen een seconde terugtrekken in zichzelf en volledig stoppen met communiceren met anderen.

De sterke en zwakke punten van mensen geboren onder het nummer elf
Als deze datum aanwezig is in je geboortedatum, weet dan dat je in eerste instantie een hoger spiritueel niveau hebt dan andere mensen. Je bent ongelooflijk charismatisch en gelooft vroom in je geweldige missie. Je bent klaar om moedig verder te gaan en absoluut elk idee te kunnen realiseren.

Vergeet echter niet de negatieve vibraties van dit nummer. Het bepaalt een zeer spookachtige, bijna onzichtbare grens tussen zelfvernietiging en spirituele groei. De mensen van elf voelen heel subtiel de aanwezigheid van buitenaardse krachten.

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥