web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11

Dubbele getallen 11:11

Dubbele getallen
Ik krijg veel vragen van mensen die regelmatig dubbele getallen zien. Vaak in dromen, maar ook soms gewoon overdag. Dubbele getallen hebben een speciale betekenis, het getal wordt versterkt (dubbele kracht), het getal 5 betekent oa comunicatie dus 2×5 kan sterke comunicatie aan geven.
Vooral de getallen vanaf 10 komen steeds meer voor, 10.10 11.11.22.22 33.33 enzovoort. Probeer je bewust te zijn, als je deze getallen opmerkt, wat je huidige situatie op zo’n moment is. Waar ben je op dat moment in je gedachten mee bezig? Wat beweegt je of wat zit je tegen?

Meestergetallen
De meestergetallen zijn: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99.

Binnen de numerologie worden in principe alle getallen teruggebracht tot één cijfer. Maar wanneer je dieper in deze materie wilt duiken ga je ook rekening houden met de meestergetallen.

Meestergetallen in je geboortedatum
De meestergetallen zijn spirituele getallen die je o.a. kunnen aanspreken op een bepaalde paranormale gevoeligheid. Het sterkst werken ze als ze ook in je geboortedatum voorkomen, dat kan de dag zijn, bijv de 22e, of de maand (11=november) of een meestergetal in het geboortejaar, maar vooral ook als de totale optelling van je geboortedatum een meestergetal is.

Meestergetallen tegenkomen
Er zijn mensen die steeds bepaalde meestergetallen tegenkomen, je kijkt op de klok en dan zie je bv 11.11 of 22.22 staan, wat betekent dat?

Mensen die steeds dubbele getallen zien worden letterlijk aan-ge-sproken op hun situatie of gedrag. Een Meester is iemand die les-geeft, door-geeft, en een bepaalde wijsheid bezit. Een meestergetal geeft ook iets door, het heeft vaak te maken met je spirituele onwikkeling waarin je op dat moment verkeert.

Wake-up call
Steeds meer mensen hebben deze ervaring en vragen zich af wat het betekent. Volgens mij is het een soort van wakker schudden en her-inneren (terug naar binnen gaan), her-ont-dekken (opnieuw bloot leggen).

Meestergetallen in je (dag)dromen
Als er meestergetallen in je dromen voorkomen is het vaak zinvol de tarot er bij te betrekken, ik werk zelf met deze betekenissen:

11 staat oa voor spiritualiteit, inzicht en bewustzijnsverhoging dus 11.11 gaat heel diep op dat gebied. 11= de gemuilbande leeuw (Kracht, Tarot in de herstelde Orde). 11 staat ook voor geld aantrekken, zelfoverwinning en passie. Als je kijkt naar de 1 dan staat deze voor ideeën, verandering en vernieuwing, zelf-bewust-zijn, 1= de man, de magiër (Tarot).

22 staat voor het voortzetten van veranderingen en een nieuwe wereld creëren. Binnen de tarot is kaart 22 de Dwaas (leerprocessen), maar de de 22e kaart is de Wereld. Het getal 2 staat voor het gevoel, de intuitie, voor mystiek en verbeeldingskracht, 2= de vrouw, de hogepriesteres (Tarot).

33 staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het kind, de keizerin (Tarot).

44 staat voor evenwicht tussen het spirituele en het lichamelijke, een nieuwe basis vormen (levenslessen op het vlak van grenzen aangeven). Het getal 4 staat voor leiderschap, beheersing, discipline, eerzucht, organisatie, 4= de keizer (Tarot).

55 staat voor onze indivuele vrijheid, voor het los komen van oude patronen (levenslessen op comunicatie gebied). Het getal 5 staat voor raadgever, leraar, vrijheid, communicatie, creativiteit, 5= De hogepriester (Tarot).

66 staat voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid met liefde en creativiteit. (levensslessen op relatievlak). Het getal 6 staat voor ons geweten, liefde, onzekerheid, het verschil tussen goed en kwaad, harmonie, 6= de geliefden (Tarot).

77 staat voor het verkrijgen van een dieper inzicht, wijsheid en kennis door openbaringen. Soms geeft dat eenzame gevoelens en spanningen. Het getal 7 staat voor inzicht, zelfkennis, overwinning, ook prestige, aanzien geld en eenzame gevoelens, 7= de zegewagen (Tarot).

88 staat voor meesterschap over onze gedachten, gedrag en gevoelens. Soms geslotenheid aanwezig. Het getal 8 staat voor karma, oordeel, rede, soberheid geweten omgaan met geld, 8= Gerechtigheid (Tarot in de herstelde Orde).

99 staat voor vervolmaking, vervulling, evolutie, vooruitgang. Soms rusteloosheid, avontuurlijk. Het getal 9 staat voor inzicht, zelfkennis, innerlijk licht, rechtvaardigheid, strijdlust, 9= de kluizenaar of heremiet (Tarot).

Het getal 10
Het getal 10 is geen meestergetal, maar 10-10 kan een belangrijk doorgangsstadium aangeven naar een nieuwe situatie. Het getal 10 staat voor omwenteling, kringloop en maatschappelijke veranderingen. Denk ook aan de 10e tarotkaart: Het Rad van Fortuin, het rad des levens.

 

11 – Besteed eens wat meer aandacht aan je ideeën, het wordt tijd om hier iets mee te gaan doen.
22 – Je zult binnenkort prachtige nieuwe kansen op je pad krijgen, zorg dat je ze niet mist!
33 – Je krijgt alle steun en vertrouwen bij de opdrachten die je moet uitvoeren of om je te helpen met je gebeden te beantwoorden.
44 – Je wordt omringd door Engelen en je kunt hun om wijsheid vragen die je inzicht geven in oplossingen.
55 – Er komt binnenkort een middelgrote verandering aan in je leven, deze kan positief of negatief zijn.
66 – Richt je gedachten niet zo zeer op de materiële dingen in je leven, kijk af en toe wat meer naar je innerlijke zijn.
77 – Je zit op de goede weg dus ga door met je ingeslagen weg, maak je niet te veel zorgen.
88 – Er komt een verandering in je financiën, deze is meestal positief van aard.
99 – Ben je lichtwerker ? Dan sla een nieuwe weg in en ga aan de slag ermee!!!
1.11 – Je kunt mag de Engelen vragen om je te helpen met het gene waar je gedachten heen uitgaan.
2.22 – Pas geplante ideeën die beginnen zich te wortelen in de realiteit, het kan wel even duren voordat deze voor jou zichtbaar worden.
3.33 – De Engelen en geliefde beschermers omringen je op dit moment en willen je laten weten dat ze je hulp, liefde en steun geven bij wat je doet.
4.44 – Maak je geen zorgen, alles komt goed. Je krijgt steun en de hulp met hetgeen wat je in gedachten hebt.
5.55 – Er komt binnenkort een grote verandering aan in je leven, deze kan positief of negatief zijn.
6.66 – Richt je gedachten niet zo zeer op de materiële dingen in je leven, kijk af en toe wat meer naar je innerlijke zijn. En wellicht moet je proberen om meer balans in je leven te krijgen indien dit nodig is.
7.77 – Je zit op de goede weg dus ga door met je ingeslagen weg.
8.88 – Je hoeft je niet zo druk te maken over je financiën in de toekomst, je zal krijgen wat voor jou weggeld is.
9.99 – Ben je lichtwerker ? Dan sla een nieuwe weg in en ga aan de slag ermee!!!
10.10 – Er komen nieuwe plannen aan en je gaat een nieuwe fase in. Je kunt de engelen vragen om je te helpen met hun inzichten.
11.11 – Denk aan wat je WEL wilt in je leven en richt je niet op wat je NIET wilt. Ook kan dit getal een nieuwe fase aanduiden op je spirituele pad dat je volgt.
12.12 – Je gemaakte plannen of ideeën staan op het punt om werkelijkheid te worden.
13.13 – Lichtwerkers wees alert dat je positief blijft denken. Heb je hulp nodig vraag de engelen om raad.
14.14 – Vertel je zorgen die je hebt aan de Engelen en richt je op de positieve dingen in je leven.
15.15 – Mijd de negatieve dingen en richt je op de positieve, er gaan veranderingen aan komen op het spirituele pad en in je dagelijkse leven.
16.16 – Blijf in evenwicht want het gaat goed en wellicht worden er zeer binnenkort wensen vervult die je al lange tijd hebt.
17.17 – Ga zo door, het gaat prima!!!
18.18 – Er komt overvloed in je leven, op welke wijze dit is zal voor iedereen anders zijn.
19.19 – Je hebt talent en ga door hiermee, het gaat zo goed dat je een stapje verder kunt hierin!
20.20 – Heb vertrouwen erin dat alles goed komt, neem even wat meer rust en denk eens wat meer aan jezelf!
21.21 – Denk aan de positieve gedachten en geloof in de ideeën die je hebt, je hebt nu de kracht om je leven positief te veranderen!
22.22 – Houd vertrouwen erin want men werkt heel hard voor je en dit zal heel snel zichtbaar resultaat opleveren voor je.
23.23 – Heb nog even geduld, richt je op de positieve dingen die je wilt voor jezelf in je leven. Het geluk zit eraan te komen!
00.00 – Dit is een boodschap van de Engelen voor jou! Je bent één met de kosmos óf het heeft een speciale betekenis als je bijvoorbeeld een SMS o.d. krijgt van een ander…. Probeer te achterhalen wat deze boodschap betekend jou en koester deze of handel naar deze boodschap.
123 of 234 – Je gaat vooruit op een positieve wijze!! Loopt de volgorde andersom (432/321) dan ga je een stap terug in plaats van vooruit!

De Mastergetallen (of hoekgetallen) zijn getallen die veel krachtiger zijn dan alle andere getallen, en dus ook naar een zekere verantwoordelijkheid verwijzen; deze getallen verwijzen altijd naar een dienende opdracht.

 

Het Mastergetal 11: INSPIRATIE

 

De ware 11 beschikt over intuïtie en geestelijk inzicht. Is vol vuur, zeer doelbewust en over het algemeen inventief en idealistisch. De 11 is tegelijkertijd een dromer en veelal een mysticus, hij draait er niet omheen en gaat recht op z’n doel af! Het getal 11 is in staat dynamische krachten te ontwikkelen en heeft inzicht, intuïtief begrip, leiderscapaciteiten en het vermogen snel een beslissing te nemen. Houdt van schoonheid, van muziek, poëzie en andere vormen van kunst. Hij vertoeft graag in gezelschap van mensen die geestelijk een stimulerende werking op anderen hebben. De 11 kan zelf een bron van inspiratie voor anderen betekenen.

 

De 11 beschikt over grote macht en kracht; hanteert men dit niet bijzonder voorzichtig, dan komen al snel de negatieve zijden van dit cijfer naar voren: Het is dan onpraktisch, men leeft er wat doelloos op los. Een negatieve 11 kan behoorlijk gierig en jaloers zijn, lui en totaal gebrek aan begrip vertonen; is ook in staat anderen hun wil op te leggen; kan ook fanatiek zijn, hoogmoedig, oneerlijk en ‘duivels’ optreden.

 

De opdracht voor het getal 11 is: de mensheid volkomen “onzelfzuchtig” te dienen.

 

Belangrijk is ook om als 11 stevig aan eigen idealen vast te houden opdat ze niet verloren zouden gan in deze materialistische wereld.

 

Het Mastergetal 22: DE BOUWMEESTER

 

Deze vibratie ontwikkelt de grootste plannen die tot ongelooflijke resultaten kunnen leiden. Hier is een sprake van kracht en macht op elk niveau, inzicht in de menselijke aard, doelgerichtheid en morele verheffing. Een 22 heeft organisatietalent, een ontwikkelde intuïtie en beschikt over tact en kundigheid. De 22 is de mensen welgezind, houdt van reizen, bekwaamheid en samenwerking. Oudere zielen leven eerst de levenscyclus 2, 4 en de 6 uit eer men tot de hoge vibraties komt.

 

Een negatieve 22 uit zich in een bombastische taak, hij klopt zichzelf voortdurend op de borst en bewandelt allerlei slinkse wegen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Is onverschillig en een dienst bewijzen aan andere mensen wordt met grote tegenzin gedaan. Een negatieve 22 lijdt niet zelden aan een minderwaardigheidscomplex, is wraaklustig en vervalt vaak tot zwarte magie en misdadige praktijken.

 

Het is aan de persoon zelf om uit te maken of en hoe de grote macht en kracht van dit getal gebruikt wordt; want alles kan (in zekere mate) in positieve of negatieve zin aangewend worden.

 

De opdracht voor het getal 22 is: Net zoals voor de 11 staat de opdracht ook hier hoofdzakelijk in het teken van: de mensheid onzelfzuchtig te dienen.

 

Het Mastergetal 33: GEESTELIJK BEWUSTZIJN, KRACHT en MACHT

 

Het Mastergetal 33 is het krachtigste en machtigste van alle getallen en betekent bewuste geestelijke dienstbaarheid.

 

Het is Liefde in de Goddelijke zin van het woord; wat dit betreft kent het geen grenzen. Absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip; het in praktijk brengen van Universele wetten van harmonie, dienstbaarheid aan de mensen op het hoogste niveau met uitschakeling van elke vorm van eigenbelang, onthechting aan het materiële, dát is de 33. Dit getal kan de hoogste graad geestelijk bewustzijn bereiken en bijna altijd is er sprake van ongeloofelijke psychische kracht en grote kundigheid. Er is maar weinig dat niet binnen het bereik van een 33 ligt en hoe geweldig die kracht en macht wordt gebruikt is afhankelijk van de ziel die aan deze vibratie beantwoord. De hoge vibraties komen niet eerder tot uiting eer de ziel helemaal de cyclus van de getallen 2, 4, 6 en 8 doorlopen heeft. De gaven van de 33 gaat samen met een zeer grote verantwoordelijkheid voor de mens, het brengt eenheid tussen de stoffelijke (het aardse lichaam) en de spirituele wereld.

 

De negatieve aspecten van de 33 zijn dezelfde als die van de 6, maar dan geïntensiveerd en daardoor veel destructiever. Een negatieve 33/6 kan vol angstcomplexen zitten en ontzetted piekeren; de neiging een bemoeial te worden, bekrompen, afhankelijk een veel te behoudend. Een negatieve 33 kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaats medelijden waar niemand iets aan heeft. Het getal 6 moet zich ervoor behouden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden.

 

Aangezien alléén oude en zeer ervaren zielen met dit Mastergetal ‘gezegend’ worden, manifesteren de negatieve eigenschappen zich maar zelden. Iemand die hiertoe toch vervalt, komt meestal vrij snel van zijn dwalingen terug.

 

De opdracht voor het Mastergetal 33 is: De 33 moet trachten volledig tot het besef te komen dat de persoon in kwestie inderdaad over een “meester ziel” beschikt en daarmee over enorme macht, kracht en kundigheid. Terzelfder tijd moet die persoon ervan doordrongen zijn dat dit een zeer grote verantwoordelijkheid op zijn schouders legt; dat gaat namelijk samen met deze gaven.

 

Voor alle Mastergetallen (11, 22 en 33) geldt dat indien men niet de “spirituele” weg bewandeld het “gewone” getal wordt uitgeleefd. De meeste mensen leven overigens het gewone getal uit.

 

Getal 0:

Het vrouwelijke; het onbewuste; het absolute of verborgene; alomvattendheid. Oneindigheid; de leegte, de niet-gemanifesteerde, onnoembare en onbekende leegte waaruit de verscheidenheid van het leven werd geschapen en het uiteindelijk naar terugkeert.

 

Getal 1:

Een begin; het eerste; oorsprong; het fundament van het bestaan. De oorspronkelijke, ongedeelde eenheid, die het begin symboliseert. De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven post. Hij is de initatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid. Hij geeft het tempo aan, is de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. Hij bezit moed, gelooft in zichzelf en in zijn ideeën, wenst anders te zijn dan anderen, meester over zijn eigen geest en levensstijl. Handelt snel en is intelligent, kan een baanbreken zijn en komt in opstand tegen het gezag van anderen.

 

In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïstme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt is egocentriciteit. Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen.

 

Te leren: Vriendelijkere houding en grotere interesse t.a.v. anderen.

 

Getal 2:

Deze energie duidt op verbinding, samenwerking, liefde, huwelijk of scheiding. De 2 is zeker niet iemand die de eenzaamheid verkiest, integendel het gezelschap van anderen, het erbij horen is voor de 2 min of meer onontbeerlijk. De 2 is dikwijls geïnteresseerd is occulte zaken.

 

De 2 heeft veel Liefde te geven en wenst anderen van dienst te zijn; is tactvol, charmant, ontvankelijk, zachtmoedig, zeer gevoelig, sensitief en ijverig. Houdt van orde en netheid en heeft oog voor details. Kan zeer analytisch te werk gaan en streeft naar evenwicht dat tot stand is gekomen door het opheffen van tegenstellingen. Hij past zich over het algemeen makkelijk aan, is bescheiden, geduldig, vriendelijk en houdt van muziek.

 

De negatieve 2 is onverschilllig, zorgeloos, ontevreden en over- gevoelig; hij heeft weinig karakter, intimideert anderen en zit vol kritiek. Gebrek aan moed, is verlegen, chagrijnig, humeurig en opvliegend. Kan mokken, geniepig en wreed zijn. Pessimisme en liegen zijn ook nog enkele onplezierige eigenschappen die onder het getal 2 kunnen vallen.

 

Het getal 2 moet de waarde van discipiline leren kennen, moeten trachten om meer positieve levenshoudig op te bouwen en zich een doel kiezen om dit daarna met overtuiging en kracht na te streven.

Te leren: Discipiline; positievere levenshoudig; een doel nastreven.

 

Getal 3:

Het getal 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en uit zich vaak op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusementsterrein. In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk; deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht, intellect en intuïtie.

 

De 3 praat graag en gebruikt daarbij niet enkel zijn mond maar ook de handen. Hij houdt van het leven en piekert zelden; hij is van nature optimist. Hij vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, inspiratie, talent en charme. Getuigt van goede smaak; is vriendelijk, liefhebbend, populair en innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. Houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en heeft gevoel voor maat.

 

Een negatieve 3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, overkritisch, jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. Heeft neiging tot roddelen en je kan zeer hypocriet zijn; maakt zich zorgen om niets en voelt zich voortdurend ten onrechte in zijn trots gekwetst en is bovendien nogal laf. Een 3 heeft voortdurend behoefte zijn gevoelens te uiten, en loopt het gevaar door dat vele geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. Hij zegt wat ie wil, op het moment dat hij dat wil en weet van geen ophouden, denkt daarbij absoluut niet aan anderen!

De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen; hij moet zich beter leren concentreren.

Te leren: Zelfbeheersing, geduld en concentratie ontwikkelen.

 

Getal 4:

Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer. Hij is een harde werker, logisch denkend, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en is accuraat. De 4 heeft oog voor detail en verhoudingen; is toegewijd, vaderslandslievend en waardig, weinig emotioneel, betrouwbaar en houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. Is ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken hard moet vechten.

 

De negatieve 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zicht geremd en wordt een ploeteraar. Zijn optreden is bruut en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Kan zich verliezen in onbenulligheden, wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten. Een 4 moet ervoor waken niet in het slop te raken en dus meer op de vrolijke kant van het leven te richten.

Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan een overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.

Te leren: Verdraagzaamheid ontwikkelen; open stellen voor het nieuwe.

 

Getal 5:

De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief; hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over mensenkennis. Is dol op reizen en wil het leven in volheid genieten. Houdt van gezelligheid en mensen om je heen, vooral als het om het andere geslacht gaat. Hij bezit een heldere geest en is erg vriendelijk in de omgang; weet alles om zich heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en en kan op onopvallende wijze de mensen naar zijn hand zetten.

 

In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot ‘morgen’ uit te stellen. Hij getuigd tevens van slecht smaak. Indien de negatieve 5 zich laat gaan, dan vervalt hij tot pervesiteit en vertoont vreemde seksuele neigingen, en raakt aan de drank verslaafd of verslaafd aan drugs. Ook te veel eten komt dan dikwijls voor.

Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen; zorg dat je een doel in je leven hebt.

Te leren: Zich een doel stellen; geduld en trouw ontwikkelen.

 

Getal 6:

Deze energie duidt op liefde, het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die hij tegenkomt, wel zou willen bemoederen. Wenst in harmonie te leven en streeft naar stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid. Kan een huismus zijn en is een geboren raadsman die er altijd op uit is het peil te verhogen. De 6 is idealistisch, gewetensvol, toegewijd en evenwichtig; heeft de behoefte anderen te dienen, mar moet ervoor oppassen zijn diensten niet op te dringe of ongevraagd aan te bieden.

 

Een negatieve 6 kan vol angstcomplexen zitten en ontzettend piekeren, heeft de neiging een bemoeial te worden. Kan bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend zijn. Heeft er moeite meer iets af te staan; altijd het gevoel dat men hem daar min of meer toe gedwongen heeft. Kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaatst medeijden waar niemand iets aan heeft.

Het getal 6 moet zich ervoor behoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. Je moet leren te zien wanneer het beter is de ander met rust te laten, zodat hij leert voor zichzelf op te komen.

Te leren: Inzien om anderen met rust te laten

 

Getal 7:

Deze energie duidt op filosofie, overpeinzing, spiritualiteit of discussie, en bovendien isolement, studie en wijsheid. De 7 is de ware geestelijke vorst die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek, geïnterresseerd in de feiten. De 7 staat ook voor innerlijke wijsheid en leiding geven en daarmee ben je spiritueel, inuïtief en over het algemeen vol geloof en vertrouwen. Houdt van stilte en rust om zich heen, kan denken over alles wat belangrijk is voor hem en bij activiteiten let hij in de eerste plaats op kwaliteit. In evenwichtig en beschaafd; beschikt over wijsheid en streeft naar perfectie. Het ‘laatste woord’ kan men bijna altijd van een 7 verwachten, dikwijls een expert op het terrein van zaken waarover hij praat. Bovendien is hij edelmoedig en sensitief; kan bijzonder goed geheimen bewaren.

 

In negatieve zin is de 7 zwaarmoedig, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, verward en verlegen; nerveus en bedrieglijk; het ontbreekt aan vertrouwen. kan een dief worden en aan de drank raken. Hij moet er tevens voor waken dat hij zicht niet te veel terug trekt en een kluizenaar wordt. Hoewel hij er de voorkeur aan geeft alleen te zijn, moet je er wel voor zorgen om je dan niet eenzaam te gaan voelen.

Je moet trachten anderen beter te begrijpen en jezelf losmaken van je angsten em depressies.

Te leren: Andeen leren begrijpen; losmaken van angst en depressie.

 

Getal 8:

Deze energie duidt op geld dat binnenkomt of eruit gaat en de bijbehorende problemen. Dit is nog steeds de macht of, indien de zaken slecht gaan, een verlenging van jouw negatieve verleden… Het getal 8 vertegenwoordigd de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijd te brengen, tactvol en doelgericht. De 8 toont ons materiële vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. Is beleefd en intelligent en heeft uitstekend onderscheidsvermogen maakt hem tot een ideale criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld en zakenwereld.

 

Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en overdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. Kan onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren gaan, is zorgenloos, geen onderscheidingsvermorgen en verspilt zijn krachten. Wenst onder alle omstandigheden erkend te worden, in het ergste geval is hij wreed, gewetenloos en tiranniek.

Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.

Te leren: Verdraagzaam en eerlijkheid; niet te materialistisch worden.

 

Getal 9:

Negen is het enige getal waarvan rekenkundige bewerkingen telkens weer tot negen kunnen worden herleid en in die zin een cijfer van de eeuwigheid is. Voorbeeld: 9+9=18, 1+9=9 / 3×9=27; 2+7=9 enz.

 

Deze energie duidt op het einde en de ontknoping, verlies en winst, en altijd op emoties. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien lijkt en zeker niet voor de 9. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.

Van nature is een 9 barmhartig en menslievend, bewijst zijn diensten volkomen onzelfzuchtig. Is spiritueel, romantisch en gevoelig en beschikt over magnetische aantrekkingskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel. Werkt efficiënt, is zeer coöperatief, creatief en onafhankelijk… Kent de diepere betekenis van het woord vrijheid en daarmee de waarde van tucht en beheersing; heeft vele artistieke gaven en een brede kijk op de wereld en het leven. Zijn opdracht is eerst aan anderen te denken en dan pas aan jezelf; doet hij zit, dan zullen gezondheid, welstand en liefde voor hem een deel zijn.

 

Negatieve kanten van 9 zijn sentimentaliteit, gebrek aan praktisch inzicht, dagdromen, egocentriciteit, overgevoeligheid, wispelturigheid, verbittering, immoreel gedrag, vulgariteit, tactloos, koud en een onverschillig egoïstisch karakter.

De 9 heeft dringend behoefte aan evenwicht; hij moet zijn gevoelens leren beheersen en zich een duidelijk doel stellen, iets wat van nature niet in zijn aard ligt.

Te leren: Denk eerst samen aan anderen; evenwichtig worden; gevoelens beheersen; een duidelijk doel stellen.

12.12 uur
Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.

2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 uur
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur
Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.

4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur
Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.

5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.
Nieuwetijdskind.com 12 12 490×130 Meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen Doreen Virtue

16.16 uur
Al je materiele behcefte warden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur
Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen orn je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.

7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur
Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.

8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

19.19 uur
Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur
Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.

0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.Nieuwetijdskind.com Meestergetallen van de Engelen Meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen Doreen Virtue

21.21 uur
Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.

1 We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur
Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur
De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur
De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Nieuwetijdskind.com menselijke engel 490×329 Meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen Doreen Virtue

Nog enkele dubbele getallen

00
De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11
Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22
Je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33
Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44
Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.Nieuwetijdskind.com drievoudige getallen engelen Meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen Doreen Virtue

55
Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.
66
Hou je gedachte in deze periode cp de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77
Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88
Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99
Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111
Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.

222
Heb vertrouwen. Alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333
Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444
Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555
Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

303
De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404
God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505
Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606
Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.

707
Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808
Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909
Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden ordt.
Doreen Virtue

22:22, 11:11 etc. verklaring
Geschreven door George Barnard
Hoe vaak zie je 11:11, 22:22, 12:34, 4:44 of 15:51 verschijnen?, deze reeksen verschijnen niet alleen op klokken maar ook op displays van andere elektronische apparaten, ook kunnen reeksen als 333, 555, 1111 op je pad komen. Is dit toeval? Of zie je deze nummers te vaak om toeval te zijn en zijn ze niet meer willekeurig? Misschien ben je verbaasd of geamuseerd door dit fenomeen? Misschien zelfs een beetje zenuwachtig? De vraag die iedereen zich stelt is: “Wat betekend 11:11?” en “Is er een verklaring voor?” En er is zeker een verklaring…

Miljoenen mensen over de hele wereld zien nu deze verbazingwekkende 11:11 signalen. Zij zijn mensen van alle kleuren, alle godsdiensten, alle overtuigingen. Het is de verspreiding van een belangrijk fenomeen. Iemand of iets zorgt er voor dat al deze mensen op de klok kijken, naar nummerplaten op auto’s, telefoonnummers of wat voor een bron van nummers dan ook, zelfs als je niet zelf de moeite neemt om naar deze reeksen te kijken. Je kan zelfs je klokken in huis veranderen en je zal deze signalen nog steeds ervaren, op de verkeerde tijd! je kan het niet stoppen, omdat JIJ het niet veroorzaakt. Soms zal je zelfs nummers op je klok zien na een stroomstoring, terwijl klokken zich zouden moeten resetten op 12:00 of 0:00 maar niet 11:11 of 12:12!

Deze 11:11 ‘wekservice’ op je digitale klokken, mobiele telefoons, video’s en magnetrons zijn het handelsmerk van een groep van bijna 1111 spirituele gidsen of engelen. Zodra zij je aandacht hebben, zullen ze andere cijfers gebruiken, zoals 12:34, of 2:22 om je te herinneren aan hun aanwezigheid. Onzichtbaar voor onze ogen, maar ze zijn zeer reëel.

Onze 1111 aardse Beschermengelen vaak Middenwezens genoemd, staan mensen bij vanuit alle niveaus van de samenleving, al vele eeuwen lang. George Barnard, het oorspronkelijke menselijke lid van de 11:11 Progress Group, is bevoorrecht hun zijn familie te noemen, zijn collega’s, vrienden en leraren, al meer dan 60 jaar lang. Krijg een inleiding in enkele van George’s ervaringen in; From the Desk of George Barnard

Sommige mensen ervaren andere fenomenen, lichten die aan en uit gaan, straatverlichting die aan en uit gaat als men een lantaarnpaal passeert. Ze kunnen aan je deurbel bellen. Ze kunnen vrijwel elk elektronisch apparaat bedienen om je aandacht te vragen. Ze kunnen verkeerslichten bedienen, maar we hebben ervaren dat dat de elektronische circuits beschadigd dus we adviseren daar niet naar te vragen.

Schrijf je in voor de 11:11 mailing list en ontvang berichten van verschillende soorten Hemelse wezens, leden van de 11:11 Progress Group ontvangen deze berichten dagelijks. Nieuwe berichten ontvangt men per email, en worden op ons forum gepost, een selectie van berichten plaatsen we op de Celestial Message pagina’s en op onze zuster sites. Je kan ook naar de 11:11 Message Board surfen en contact maken met andere 11’ers, en je ervaringen delen. Er is ook een specifieke 11:11 forum dat gaat over de Akashic Construct, een cd die een revolutie heeft veroorzaakt in hoe men contact maakt met zijn gidsen.

Een nieuw tijdperk van ‘spirituele opwaardering’ is begonnen op onze planeet. Er zijn nu letterlijk miljarden Hemelse wezens aanwezig, die speciaal zijn opgeleid om te helpen bij het veranderen van de loop van deze planeet. Vele van deze Engelen zijn nu klaar om ieder te helpen die hun hulp vraagt. Als eerbetoon aan de eeuwenlange ambtstermijn van de oorspronkelijke 1111 Middenwezens, hebben ze vastgehouden aan de gebruikelijke 11:11 signalen. Ons wordt verteld dat meer dan 70 miljoen mensen deze getallen zien, en een kort rondje op het web zal je vertellen dat er iets groots gebeurt, Welkom 11’er.
Kunnen jullie me meer vertellen over deze wezens?

Zeker, lees dit als voorgerecht: Our Midwayer friends

Wat zijn Middenwezens?

Technisch gezien heten ze Middenwezens, omdat ze leven in een wereld tussen ons en het volgende niveau dat we na de dood zullen bereiken. Zij zijn de spirituele entiteiten die het dichtst bij ons staan. Ze zijn materiële wezens, maar van een materiaal dat onzichtbaar is voor de meesten van ons. Het was niet de bedoeling dat het zo zou zijn, we werden verondersteld ze te kunnen zien, en op normale werelden is dat ook zo. George noemt ze liever spirituele voogden of simpelweg engelen.

Welk bewijs heb je?

George communiceert al meer dan 50 jaar met deze wezens. Hij ziet hen en praat met hen. Meestal ziet hij ze met zijn geestelijke ogen, maar er zijn gevallen waar fysieke manifestatie plaatsvindt. Je kan niet verwachten dat een psychiater (George) geloofd in de stemmen in zijn hoofd als zij niet fysiek verschijnen, jij wel? Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn hele leven, en sommige van zijn ervaringen zijn beschreven in zijn boeken The Search for 11:11 en In the Service of 11:11. In feite zijn er nog drie boeken in de maak. Je kunt enkele hoofdstukken online lezen van In the Service of 11:11 in pdf-form.

Een extern bewijs van hun bestaan vind je in het Urantia Boek, een groot spiritueel werk van 2000 gedrukte pagina’s welke in 1950 voor het eerst is gepubliceerd;

Het Urantia boek, Paper 77:

“De 1.111 getrouwe secundaire middenwezens zijn bezig met belangrijke missies op aarde. Vergeleken met hun primaire metgezellen zijn zij ontegenzeggelijk materieel. Zij bestaan net buiten het bereik van het gezichtsvermogen van stervelingen en bezitten voldoende aanpassingsvermogen om, indien zij dat willen, lichamelijk contact te maken met wat mensen ‘materiële dingen’ noemen. Deze uitzonderlijke schepselen hebben een bepaalde welomlijnde macht over de zaken van tijd en ruimte, inclusief de dieren van dit gebied.”

Het Urantia Boek, Paper 37:

“De Middenschepselen. In de vroege perioden van de meeste bewoonde werelden zijn daar bepaalde bovenmenselijke doch gematerialiseerde wezens aangesteld, maar dezen trekken zich gewoonlijk terug na de aankomst van de Planetaire Adams. De verrichtingen van deze wezens en de inspanningen van de Materiële Zonen om de evolutionaire volkeren vooruit te brengen, resulteren dikwijls in de verschijning van een beperkt aantal schepselen die moeilijk te classificeren zijn. Deze unieke wezens liggen vaak halverwege tussen de Materiële Zonen en de evolutionaire schepselen in, vandaar hun naam, middenschepselen. In relatieve zin zijn deze middenwezens de permanente burgers van de evolutionaire werelden. Van de eerste dagen na de komst van een Planetaire Vorst tot de bestendiging van de planeet in licht en leven in de verre toekomst, vormen zij de enige groep intelligente wezens die voortdurend op die wereld blijft. Op Urantia zijn de dienende middenwezens in werkelijkheid de eigenlijke behoeders van de planeet; zij zijn praktisch gesproken de burgers van Urantia. Stervelingen zijn weliswaar de fysische, materiële bewoners van een evolutionaire wereld, doch ge leeft allen slechts zo kort: ge verblijft slechts zo’n korte tijd op uw geboorte planeet. Ge wordt geboren, leeft en sterft en gaat verder naar andere werelden van evolutionaire voortgang. Zelfs de bovenmenselijke wezens die als hemelse dienaren op de planeten verblijven, worden slechts tijdelijk aangesteld; lang verbonden met een gegeven wereld zijn er slechts weinigen. De middenschepselen geven echter continuïteit aan het planetair bestuur ondanks steeds wisselende vormen van hemelse hulpverlening en ondanks sterfelijke bewoners die voortdurend plaats maken voor elkaar. Tijdens al deze onophoudelijke veranderingen en wisselingen blijven de middenschepselen op de planeet en gaan zij daar zonder onderbrekingen door met hun werk.”

Het Urantia boek is online beschikbaar voor inzage; https://www.urantia.nl

En dan is er Courtney Brown, een professor op een Amerikaanse universiteit en sociaal wetenschapper en auteur van “Cosmic Voyage” gepubliceerd in 1997, Hij zegt, op pagina 124:

“De ontdekking dat Middenwezens daadwerkelijk bestaan was een schok dat het bewustzijn van van het leger van de SRV (Wetenschappelijk Remote Viewing ook Coördinatenstelsel Remote Viewing genoemd) gedurende een paar jaar behoorlijk door elkaar gooide. De informatie van hun bestaan was ongelooflijk belangrijk – voor allerlei redenen. Maar aan de andere kant, het was nooit duidelijk hoe men dit kan verklaren aan de generaals die zich meer zorgen maakten over het aantal kernkoppen in de raket silo’s.

De Middenwezens zijn zelf niet buitenaards, omdat ze blijkbaar permanent hier op Aarde aanwezig zijn. Maar ze zijn niet menselijk, noch kunnen ze de menselijke vorm aannemen in een fysieke zin. Ze zijn subruimte wezens die leven en werken in een menselijke omgeving.

De Middenwezens werken hier op aarde, maar de commandostructuur is niet afkomstig van deze planeet. Blijkbaar zijn ze één van de subruimte groepen die een verscheidenheid van taken heeft. De Middenwezens werken samen als een eenheid, zoals een militair team samen werkt. Maar ze zijn niet militaristisch. Zij werken met de subruimte aspecten van de mens ter bevordering van het menselijke evolutionair potentieel.”

In de 1111angels.com archieven zul je veel berichten vinden, niet alleen van George, maar ook van contribuanten. Je zal zien dat George het al lang over zijn platoon heeft, lang voordat Courtney Brown beschreef hoe ze werken.

Waarom ik?

Nou we hebben slechts theorieën op dit punt. Ze hebben nog niet uitgelegd wie ze uitkiezen, en waarom. Het zou zo simpel kunnen zijn als:

a) omdat ze je instaat bent hun signalen te ontvangen en anderen zijn niet ontvankelijk. Het lijkt dat de meeste mensen waarmee contact gemaakt wordt uitstekende latente paranormale capaciteiten hebben. Indien zij je kunnen prikkelen kunnen ze je hersenen aansturen om je ergens naar te laten kijken zoals op het juiste moment op een klok kijken, dan kunnen ze ook een breder scala van gedachten in je geest projecteren.

b) of omdat je unieke vaardigheden hebt die ze zouden willen gebruiken.

c) of omdat je reeds een belangrijke rol hebt, of in de toekomst zal krijgen. Je kan een leraar zijn, of een schilder, of een muzikant – iemand die van invloed zal zijn op veel mensen. Het Tijdperk van Herstel zal een tijd zijn waarin de orthodoxie mislukt, en de mensen zullen op zoek gaan naar antwoorden en ze worden mogelijk angstig. Zij zullen moeten worden gerustgesteld. Dit is een mogelijkheid, jij kunt het verschil maken, je bent waarschijnlijk een early adopter van nieuwe paradigma’s.

Hoe kan ik zelf contact maken?

Er zijn een paar technieken mogelijk, maar vergis je niet, je zal niet in 1 dag slagen. Maar deze techniek zal je helpen contact te maken met alle Hemelse wezens. Dus het is het waard. Er zijn 2 methodes beschikbaar: de Akashic Construct en de Stilte Meditatie.

De Akashic Construct; Dit is een CD, die je kan kopen. De CD heeft 3 onderdelen. De eerste is een ontspannings methode. Deze zal je leren je te ontspannen. Deze zal je een week moeten oefenen. Deel 2 heet deep alpha. Dit zal je helpen om op het niveau te komen van deel 3. Oefen dit voor een week. Als laatste de Akashic Construct, een gestructureerde meditatie die je zal leiden naar je werkplaats waar je met elk Hemels Wezen contact zal kunnen maken waar je mee wilt spreken.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥