web analytics
11:11 Dubbele getallen
Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
11:11

Getallen 0 tot en met 9

 

Numerologie 0: Het getal 0 – het vrouwelijke; het onbewuste; het absolute of verborgene; alomvattendheid. Oneindigheid; de leegte, de niet-gemanifesteerde, onnoembare en onbekende leegte waaruit de verscheidenheid van het leven werd geschapen en het uiteindelijk naar terugkeert.

 

Numerologie 1: Een begin; het eerste; oorsprong; het fundament van het bestaan. De oorspronkelijke, ongedeelde eenheid, die het begin symboliseert.

 

* De Enkeling

* De eenling die we zijn; alleen zijn; onafhankelijkheid

* Stelt het mannelijk – de yang kracht – schepper – zelfbewustzijn

 

Het getal 1 – Sleutelwoord: DE ENKELING Deze energie duidt op het begin, vernieuwingen. De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven post. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid.

 

Jij geeft het tempo aan, je bent de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. Jij bezit moed, je gelooft in jezelf en in je ideeën, je wenst anders te zijn dan anderen, meester over je eigen geest en levensstijl. Je handelt snel en intelligent. Jij bent de baanbreker en komt in opstand tegen het gezag van anderen.

 

* In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt, is egocentriciteit.

 

Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen.

 

Te leren: Vriendelijkere houding en grotere interesse t.a.v. anderen.

 

 

 

Numerologie 2: Dualiteit, twee kanten van een zaak – of een vergelijkingsmiddel; tegenstelling; besluiteloosheid; balans. Polariteit (= mannelijk en vrouwelijk); licht en donker, man en vrouw, geest en materie… Het is het getal van vereniging en van paarvorming; de goddelijke symmetrie en het evenwicht.

 

* Samenwerking en Tact

* Het paar, het duo – zoekt vereniging

* Stelt het vrouwelijke beginsel voor – de yin kracht – het ontvankelijke

 

Het getal 2 – Sleutelwoord: SAMENWERKING en TACT Deze energie duidt op verbinding, samenwerking, liefde, huwelijk of scheiding. De 2 is zeker niet iemand die de eenzaamheid verkiest, integendeel het gezelschap van anderen, het erbij horen is voor de 2 min of meer onontbeerlijk. De 2 is dikwijls geïnteresseerd in occulte zaken.

 

Jij hebt veel Liefde te geven en wenst anderen van dienst te zijn; je bent tactvol, charmant, ontvankelijk, zachtmoedig, zeer gevoelig, sensitief en ijverig. Je houdt van orde en netheid en hebt oog voor details. Je kan zeer analytisch te werk gaan en streeft naar evenwicht dat tot stand is gekomen door het opheffen van tegenstellingen. Je past je over het algemeen makkelijk aan, bent bescheiden, geduldig en vriendelijk. Je hebt maatgevoel en houdt van muziek. * De negatieve 2 is onverschillig, zorgeloos, ontevreden en over- gevoelig; hij heeft weinig karakter, imiteert anderen en zit vol kritiek. Het ontbreekt jou aan moed, jij bent verlegen, chagrijnig, humeurig en opvliegend. Jij kan mokken, geniepig en wreed zijn. Pessimisme en liegen zijn ook nog enkele onplezierige eigenschappen die onder het getal 2 kunnen vallen.

 

Het getal 2 moet de waarde van DISCIPLINE leren kennen, moet trachten een meer positieve levenshouding op te bouwen en zich een doel kiezen om dit daarna met overtuiging en kracht na te streven.

 

Te leren: Discipline; positievere levenshouding; een doel nastreven.

 

 

 

Numerologie 3: De oplossing van tegenstellingen, van tegengestelde: vader, moeder en kind (het resultaat vd vereniging van man en vrouw, de toekomst barend). Synthese; de drievoudige aard van de mens, de eenheid van lichaam – verstand – geest. De heilige Drie-Eenheid. Brahma – Visnu – Shiva / Scheppende – Verzoenende – Vernietigende.

 

* Creativiteit, de drie is het element van onze wil, van het idee, en verwijst in die zin naar de geest.

* Expressie en Taal

* De 3 verenigd 1 en 2 en komt tot zelfontplooiing – behoefte aan maatschappelijk samenspel en communicatie.

 

Het getal 3 – Sleutelwoord: EXPRESSIE en TAAL Deze energie gaat over: jezelf te uiten, met name op het artistieke vlak.

 

Het getal 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en uit zich vaak op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusementsterrein. In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk; deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht, intellect en intuïtie.

 

Jij praat graag en gebruikt daarbij niet enkel je mond maar ook je handen. De 3 houdt van het leven en piekert zelden; hij is van nature een optimist. Jij vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, inspiratie, talent en charme. Je getuigt van goede smaak; je bent vriendelijk, liefhebbend, populair, innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. Je houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en je hebt gevoel voor maat.

 

* Een negatieve 3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, overkritisch, jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. Je hebt een neiging tot roddelen en je kan zeer hypocriet zijn; je maakt je zorgen over niets en voelt je voortdurend ten onrechte in je trots gekwetst. Je bent bovendien nogal laf. Je hebt zo’n behoefte voortdurend je gevoelens te uiten, dat je het gevaar loopt door al je geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. Jij zegt wat je wil, op het moment dat je dat wil en je weet van geen ophouden, je denkt daarbij absoluut niet aan anderen.

 

De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen; hij moet zich beter leren concentreren.

 

Te leren: Zelfbeheersing, geduld en concentratie ontwikkelen.

 

 

 

Numerologie 4: Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid. De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen.

 

* Vier windrichtingen, vier jaargetijden, vier maanfasen…

* De Vier elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen, denken, gewaarworden, intuïtie

(of: emoties, gedachten, sensaties, intuïtie)

* Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis – thuis

* Werk en Discipline

* Standvastigheid – symbool van wet, systeem en orde (zie als voorbeeld de natuur)

 

Het getal 4 – Sleutelwoord: WERK en DISCIPLINE Deze energie duidt op werk voor alles, op hardheid maar ook op eenzaamheid.

 

Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.

 

Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten.

 

* De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen; dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar. Zijn optreden is bruut en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Je kan je verliezen in onbenulligheden, je wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Je zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten. Je moet ervoor waken niet in het slop te raken en je dus meer op de vrolijke kant van het leven richten.

 

Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.

 

Te leren: Verdraagzaamheid ontwikkelen; open stellen voor het nieuwe.

 

 

 

Numerologie 5: Volgens de Chinese filosofie het getal van het midden, waarin zich het vrouwelijke (Yin) en het mannelijke (Yang) verenigen; is het verbindend getal. Het vrouwelijke symboliseert het aardse en meegaande; het mannelijke het hemelse en sterke. (de band tussen hemel en aarde)

 

* Vrijheid en Afwisseling (verandering – avontuur)

* De vijf is het getal van het natuurlijke, frisse leven

* De vijf zintuigen. De vijf staat voor het menselijk lichaam, menselijk bewustzijn in het lichaam

 

Het getal 5 – Sleutelwoord: VRIJHEID en AFWISSELING Deze energie duidt op ervaringen, avonturen, veranderingen, reizen en vrijheid.

 

De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief; hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over grote mensenkennis.

 

Jij bent dol op reizen en wil het leven in zijn volheid genieten. Je houdt van gezelligheid en mensen om je heen, vooral als het om het andere geslacht gaat. Jij bezit een heldere geest en bent vriendelijk in de omgang; jij weet alles om je heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en je kan op onopvallende wijze de mensen naar je hand zetten.

 

* In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot ‘morgen’ uit te stellen. Je getuigt tevens van slechte smaak. Indien de negatieve 5 zich laat gaan, dan vervalt hij tot perversiteit en vertoont vreemde seksuele neigingen, en raakt aan de drank of verslaafd aan drugs. Ook te veel eten komt dan dikwijls voor.

 

Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen; zorg dat je een doel in je leven hebt.

 

Te leren: Zich een doel stellen; geduld en trouw ontwikkelen.

 

 

 

Numerologie 6: Dit getal is een symbool van de evenwichtigheid van de krachten: zoals de zes vierkanten van een dobbelsteen, of de twee over elkaar geschoven gelijkzijdige driehoeken van een zeshoekige ster; de driehoek die naar beneden wijst, symboliseert het vrouwelijke, de driehoek naar boven het mannelijke.

 

* Verantwoordelijkheid, Thuis en Dienstvaardigheid

* Harmonie & waarheid – liefde en mededogen, evenwicht; het is het cijfer van de liefde (zes geldt als getal van vrouwelijke liefde en huiselijkheid)

 

Het getal 6 – Sleutelwoord: VERANTWOORDELIJKHEID, THUIS, DIENSTVAARDIGHEID Deze energie duidt op liefde, een huwelijk of het tegenovergestelde: een scheiding. Verantwoordelijkheden wegen zwaarder, misschien is er sprake van een verhuizing. Het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die hij /zij tegenkomt, wel zou willen bemoederen.

 

Jij wenst in harmonie te leven en streeft naar stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid. Je bent een huismus en een geboren raadsman /vrouw die er altijd op uit is het peil te verhogen. Je bent idealistisch, gewetensvol, toegewijd en evenwichtig. De 6 heeft de behoefte anderen te dienen, maar moet ervoor oppassen zijn diensten niet op te dringen of ongevraagd aan te bieden.

 

* Een negatieve 6 kan vol angstcomplexen zitten en ontzettend piekeren. Je hebt de neiging een bemoeial te worden. Je bent bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend. Je hebt er moeite mee iets af te staan; je hebt altijd het gevoel dat men je daar min of meer toe heeft gedwongen. Je kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft.

 

Het getal 6 moet zich ervoor behoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. Je moet leren te zien wanneer het beter is de ander met rust te laten, zodat hij leert voor zichzelf op te komen.

 

Te leren: Inzien om anderen met rust te laten.

 

 

 

Numerologie 7: Is een heilig getal; het symboliseert de kosmos; het getal met de grootste magische kracht. Symbool van de heelheid van de mens; zoekt antwoorden op het mysterie van het leven. De zeven symboliseert de voltooiing van een werkzaamheid (symbolisch de zevende dag van de schepping), maar kan ook wijzen op een wonderbaarlijke verandering van het eigen ik.

 

* De Analist – innerlijke wijsheid

* Zeven is een dynamisch getal; de week heeft 7 dagen, de regenboog heeft 7 kleuren, 7 chakra’s, 7 noten (tonen)… het is een aanwijzing voor een psychische dynamiek in de vorm van een cyclisch proces. (levenscycli)

 

Het getal 7 – Sleutelwoord: DE ANALIST – INNERLIJKE WIJSHEID Deze energie duidt op filosofie, overpeinzing, spiritualiteit of discussie, en bovendien isolement, studie en wijsheid. De 7 is de ware geestelijke vorser die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek.

 

Jij bent geïnteresseerd in feiten. De 7 staat ook voor innerlijke wijsheid en leiding geven en daarmee ben je spiritueel, intuïtief en over het algemeen vol geloof en vertrouwen. Jij houdt van stilte en rust om je heen, dan kan je denken over alles wat belangrijk voor je is en bij je activiteiten let je in de eerste plaats op kwaliteit. Je bent evenwichtig en straalt innerlijke rust en vrede uit. Je bent volhardend en getuigt van vertrouwen. Je optreden is beschaafd; je beschikt over een zekere wijsheid en streeft naar perfectie. Het ‘laatste woord’ kan men bijna altijd van een 7 verwachten. Jij bent dikwijls een expert op het terrein van zaken waarover je praat. Je bent bovendien edelmoedig en sensitief; je kan bijzonder goed geheimen bewaren.

 

* In negatieve zin is de 7 zwaarmoedig, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, verward en verlegen; nerveus en bedrieglijk; het ontbreekt je ook aan vertrouwen. Je kan een dief worden en aan de drank raken. Je moet er tevens voor waken je te veel terug te trekken en een soort kluizenaar te worden. Hoewel je er de voorkeur aan geeft alleen te zijn, moet je er wel voor zorgen om je dan niet eenzaam te gaan voelen.

 

Je moet trachten anderen beter te begrijpen en jezelf losmaken van je angsten en depressies.

 

Te leren: Anderen leren begrijpen; losmaken van angst en depressie.

 

 

 

Numerologie 8: Dood en opstanding; oneindigheid (de acht horizontaal wordt als teken van oneindigheid gebruikt). Regeneratie en een nieuw begin of de acht als volledigheidssymbool. De acht is de dubbele vier, het volmaakte geheel. De 8 concentreert de entiteit, het ontelbare. Het is de mogelijkheid van een oneindige wijsheid in ontelbare vormen.

 

* Het getal 8 is van het kosmische evenwicht, een bemiddeling tussen het vierkant en de cirkel die betrekking heeft op de tussenliggende zaken. Acht is dus het getal van de hoofdrichtingen waarbij die van de tussenliggende richtingen worden gevoegd.

* Materieel succes en Prestatievermogen; macht – geld – organisatie

 

Het getal 8 – Sleutelwoord: MATERIEEL SUCCES en PRESTATIEVERMOGEN Deze energie duidt op geld dat -binnenkomt of eruit gaat – en de bijbehorende problemen. Dit is nog steeds de macht -of, indien de zaken slecht gaan, een verlenging van jouw negatieve verleden…

 

Het getal 8 vertegenwoordigd de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijk te brengen, tact en doelgerichtheid. De 8 toont ons materiële vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en -beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. Je bent beleefd en intelligent en jouw uitstekend onderscheidingsvermogen maakt je tot een ideale criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld- en zakenwereld.

 

* Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en onverdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. Je kan onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren gaan. Je bent zorgeloos, hebt geen onderscheidingsvermogen en verspilt je krachten; je wenst onder alle omstandigheden erkend te worden. In het ergste geval ben je wreed, gewetenloos en tiranniek.

 

Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.

 

Te leren: Verdraagzaamheid en eerlijkheid; niet te materialistisch worden.

 

 

 

Numerologie 9: Zwangerschap, geboorte; einde van een cyclus – begin van iets nieuw. (wedergeboorte, begin van een nieuwe ontwikkeling, cijfer van de eeuwigheid.) het streven naar absolute waarheid, maar ook de psychisch – geestelijke activiteit.

 

* Menselijk begrip en Volmaaktheid

* Onzelfzuchtigheid – Universeel dienstbetoon – Mededogen

* Einde van een cyclus – begin van iets nieuw

* Negen is het enige getal waarvan rekenkundige bewerkingen telkens weer tot negen kunnen worden herleid en in die zin een cijfer van de eeuwigheid.(vb 9+9=18; 1+8=9 / 3×9=27; 2+7=9 enz).

 

Het getal 9 – Sleutelwoord: MENSELIJK BEGRIP en VOLMAAKTHEID Deze energie duidt op het einde en de ontknoping, verlies en winst, en altijd op emoties. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien lijkt en zeker niet voor de 9. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.

 

Van nature ben je barmhartig en menslievend en aangezien je iets van een filantroop in je hebt, bewijs je jouw diensten volkomen onzelfzuchtig. Je bent spiritueel, romantisch en gevoelig. Je beschikt over magnetische aantrekkingskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt efficiënt, bent zeer coöperatief, creatief en onafhankelijk. Jij kent de diepere betekenis van het woord vrijheid en daarmee de waarde van tucht en beheersing; je hebt vele artistieke gaven en een brede kijk op de wereld en het leven. Jouw opdracht is eerst aan anderen te denken en dan pas aan jezelf; doe je dit, dan zullen gezondheid, welstand en liefde jouw deel zijn.

 

* Negatieve kanten van 9 zijn sentimentaliteit, gebrek aan praktisch inzicht, dagdromen, egocentriciteit, overgevoeligheid, wispelturigheid, verbittering, immoreel gedrag, vulgariteit, tactloos, koud en een onverschillig egoïstisch karakter.

 

De 9 heeft dringend behoefte aan evenwicht; hij moet zijn gevoelens leren beheersen en zich een duidelijk doel stellen, iets wat van nature niet in zijn aard ligt.

 

Te leren: Denk eerst aan anderen; evenwichtig worden; gevoelens beheersen; een duidelijk doel stellen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥