24 november 2020

 

Waarom deze hebben we juist deze ouders? of: De ouders als levensles

Waarom deze hebben we juist deze ouders? of: De ouders als levensles

 

Veel mensen vragen zich af waarom ze juist bij deze ouders geboren zijn, waarom is de een bij aardige, rijke, goed ontwikkelde, intelligentie ouders geboren, bij wie men zich op zijn gemak voelt en een ander bij arme ouders, die erg streng zijn. Waarom heeft de één een vader, die voornamelijk met zijn carrière bezig is en nauwelijks aandacht heeft voor zijn kinderen, de ander een vader, die veel optrekt met zijn kinderen, er veel mee optrekt. Berust dit alles op toeval of zit er een bepaalde bedoeling achter?
De mens is op aarde om te leren zichzelf te kennen, te ontwikkelen, en vooral, om wakker en bewust te worden. Zich ontwikkelen tot een echte volwassene houdt in dat men zichzelf kent. Zelfkennis houdt in dat men zowel de goede als de minder goede eigenschappen van zichzelf kent; de meeste mensen kennen zichzelf erg slecht, vooral wat betreft de negatieve eigenschappen. De ouders zijn onze spiegels; in hen zien we als eerste die negatieve eigenschappen, die we bij onszelf niet zien.
In een toestand van diepe ontspanning is het mogelijk terug te gaan in de tijd, bijvoorbeeld naar het moment van de conceptie en na te gaan waarom men bij deze ouders geboren wordt. Ook is het mogelijk terug te gaan naar vorige levens en na te gaan wat voor iemand men was aan het einde van het voorlaatste vorige leven en wat de volgende stap is in de ontwikkeling. Vrijwel altijd blijkt dat men de ouders vooral heeft om bewust te worden van de minder goede eigenschappen van zichzelf, om te leren hoe het niet moet en daar wat aan te doen. Onze ouders er ook voor om ermee om te gaan; zij zijn een soort eindexamen-opgaven communicatie en omgangskunde; de vrienden en de partners zijn een soort ‘tentamens’ omgangskunde, de kinderen een soort proefwerkjes. Door na te gaan waar men het moeilijk mee heeft en waaraan men zich ergert en naar zichzelf te kijken, kan men de eigen blinde vlekken ontdekken en ontdekt men waaraan we moeten werken. De zaken, die we goed vinden in onze ouders zijn meestal eigenschappen die we in onze zelf tot ontwikkeling willen brengen of sterker willen maken.
De vader hangt nauw samen met de linker hersenhelft, de moeder met de rechter hersenhelft. Nauwe omgang van beide ouders met hun kinderen is daarom erg belangrijk.

Lees ook:   Hoe te begroeten - zoenen | Een spiritueel perspectief

Gerelateerde berichten