web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

De Bijbel gaat NIET over GOD! Hebben ze nog steeds de controle over ons?

00:00 Introductie en achtergrond van Paul Wallis & Mauro Biglino
06:32 – Elohim. Mauro Biglino
22:54 – Elohim. Paul Wallis
25:32 – Waarom Elohim niet “de Heilige Drie-eenheid” betekent. Paul Wallis
38:51 – Elyon. Mauro Biglino
52:14 – Elyon. Paulus Wallis
1:08:03 – Jahweh. Mauro Biglino
1:23:04 – Jahweh. Paul Wallis
1:49:31 – El Shadday. Mauro Biglino
1:57:28 – El Shadday. Paul Wallis
2:17:59 – Olam. Mauro Biglino
2:35:46 – Olam. Paul Wallis
2:50:05 – Kavod. Mauro Biglino
3:08:17 – Kavod. Paulus Wallis
3:28:50 – Ruach. Mauro Biglino
3:48:57 – Ruach. Paul Wallis

Na vele verzoeken om de volledige serie Mauro Biglino & Paul Wallis te combineren in één langformaat video – hier is hij dan!

De boxset!

In deze video ontleden Paul Wallis & Mauro Biglino de sleutelwoorden in de bijbel, Elohim, Elyon, Yahweh, El Shadday, Olam, Kavod & Ruach. De informatie die ze onthullen, kan de manier waarop je over onze geschiedenis denkt, veranderen! met enorme implicaties voor ons begrip van het menselijk ras en onze plaats in het universum.

Honderden en duizenden jaren lang hebben mensen over de hele wereld zich tot de Bijbel gewend voor informatie over God. Twee geleerden Mauro Biglino en Paul Wallis pleiten voor een radicaal andere interpretatie.

Lees ook eens:  De Grote Bibliotheek Van Alexandrië: Bevatte Het Informatie Over Buitenaardse Wezens En Wie Heeft Het Vernietigd?

🔵The 5th Kind YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/the5thkind
🔵Mauro Biglino YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/c/MauroBiglin…
🔵Mauro’s website en boeken: https:// maurobiglino.com
🔵Paul Wallis YouTube-kanaal https://www.youtube.com/paulwallis
🔵Paul’s website en boeken: https://www.paulanthonywallis.com

Al meer dan twee millennia lang interpreteren lezers de oude teksten van de Bijbel als verhalen over God, een naadloos verhaal waarin God de hemel en de aarde schept, het botanische en dierlijke leven en uiteindelijk het menselijk ras.

Een aantal anomalieën in de teksten en intrigerende vragen over de vertaling wijzen echter op een andere mogelijkheid. Paul Wallis is een internationaal bestsellerauteur, onderzoeker en wetenschapper op het gebied van oude mythologieën. Het afgelopen decennium heeft Paul’s werk de mythologieën en voorouderlijke verhalen van de wereld onderzocht op de inzichten die ze bevatten over onze oorsprong als soort en ons potentieel als mens.

Als senior geestelijke was Paul werkzaam als kerkarts, theologisch onderwijzer en aartsdiaken in de Anglicaanse Kerk in Australië. Hij heeft talloze titels gepubliceerd over christelijke mystiek en spiritualiteit.

Hij is een veelgevraagd spreker op toppen en conferenties over de hele wereld. Het werk van Paulus in de kerkelijke bediening omvatte onder meer het trainen van predikanten in de interpretatie van Bijbelse teksten.

Zijn werk op het gebied van Bijbelvertaling en -interpretatie heeft een vergeten laag van oude verhalen onthuld, met verstrekkende gevolgen voor ons begrip van de menselijke oorsprong en onze plaats in de kosmos.

Lees ook eens:  Het boek Henoch en de Bijbel hebben betrekking op ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO's?

Mauro Biglino is een internationaal bestverkochte Italiaanse auteur, onderzoeker en hoog aangeschreven geleerde op het gebied van het oud-Hebreeuws. Jarenlang werkte hij voor de Saint Paul Press in Rome als bijbelvertaler, waarbij hij met grote precisie de letterlijke betekenis van Hebreeuwse woorden voor door het Vaticaan goedgekeurde interlineaire bijbels voorzag.

Mauro’s bevindingen brachten hem op gespannen voet met de conventionele verwachtingen van de katholieke wereld en stuwden hem naar het internationale toneel waar zijn werk een wereld van cultureel geheugen heeft geopend, vastgelegd in de Bijbel, maar eeuwenlang verborgen gebleven voor het publiek door verkeerde vertalingen en dogma’s. van de Kerk.

Samen laten Mauro en Paul zien dat de grondbetekenissen van een reeks sleutelwoorden in de Bijbel een eerdere informatielaag onthullen die heel anders is dan het verhaal van God dat met de Bijbel wordt geassocieerd.

Verborgen in de bladzijden van Genesis ligt een zelfs nog ouder verhaal verborgen, een verhaal dat het hele verhaal van het begin van de mens opnieuw vormgeeft. Het oudste woord in de Bijbel, weergegeven als ‘God’, is het Hebreeuwse woord ‘Elohim’. Maar is dat wat het woord betekent?

En wat zijn de implicaties van de vertaalkeuzes rond dit mysterieuze woord? De laatste bewerking van het oude testament van de bijbel, de Hebreeuwse canon, omvatte de gelaagdheid van een aantal prachtige en diepgaande theologie over oude teksten heen.

Lees ook eens:  Was Hitler gedeeltelijk joods?

Helaas is het verkeerd vertalen van traumatische voorouderherinneringen alsof het ontmoetingen met God zijn een keuze met verstrekkende gevolgen. Het geloof in een gewelddadige xenofobe hiërarchische god is door de eeuwen heen gebruikt om geweldsoorlogen en allerlei vormen van misbruik te rechtvaardigen. Echter,

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥