web analytics

Anunnaki en levensduur

b52a50a0f2b20e8177d224f583513252 via Angel-Wings

Nibiru’s nadering richting de aarde verstoorde het klimaat op aarde en verpestte nieuwe gewassen. Aardbewoners pasten zich aan en hadden minder voedsel. Vanaf 27.000 voor Christus verslechterde de levensstandaard van de aardbewoners en gingen ze opnieuw naar de bush en de grotwoning. “Volgende generaties vertoonden minder geavanceerde normen van beschaafd leven. Van 27.000 tot 11.000 bereikte de teruglopende en afnemende bevolking bijna volledige afwezigheid van bewoning.” Enlil spoorde Enki aan om ze slim genoeg te maken om beter te boeren  en te leven.

d55279ee4837584edb3ba35c0f50c790 via Angel-Wings

Enki besloot de intelligentie van de aardbewoner te verhogen en tegelijkertijd te genieten. 12e planeet : 5 – 6;]

In zijn Afrikaanse reservaat keek Enki in de moerassen rond. Bij hem was Ismud, zijn vizier, die geheimen bewaarde. 

 

“Aan de oever van de rivier, zag hij dartelende aardbewoners, twee jonge vrouwen onder hen maakten hem  wild door hun bijzondere schoonheid, stevig waren hun borsten. Hun aanblik veroorzaakte dat de fallus van Enki een brandend verlangen kreeg.

Eén jonge vrouw riep Enki, ze bood hem een boomvrucht aan. Enki boog zich voorover, de jonge vrouw voor hem die hij omhelsde, op haar lippen kuste hij haar. Zoet waren haar lippen, stevig van rijpheid waren haar borsten. In haar baarmoeder nam ze het heilige sperma op, want door het sperma van de Enki werd ze geïmpregneerd.

 

Enki koppelde zich toen aan de tweede jonge knappe aardbewoner. Enki : 167 -168]

Eén van de jonge vrouwen baarde een jongen, ADAPA; de andere, een meisje – TITI. 

 

Enki hield zijn vaderschap geheim. Zijn vrouw, Damkina, ‘vond Titi leuk; het meisje was erg slim en zo gaf zij haar in allerlei ambachten naar les.

 

“Aan Adapa gaven ze de leringen van Enki, hoe hij de gegevens kon bijhouden die hij hem opdroeg.” 

 

Enki pochtte: ” Ik heb een beschaafde man voortgebracht. Een nieuw soort aardbewoner uit mijn zaad is geschapen, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis.

18bb00282a23fe6f1b8bcd1a6dd9ffbe via Angel-Wings

 Uit zaad zullen ze uit voedsel groeien, uit ooischapen zullen ze hoeden. Anunnaki en aardbewoners zullen voortaan verzadigd zijn.  Ontmoetingen : 47  Enki ,: 168-170]

 

ADAPA, ENKI’S SLIMME ZOON, BOSSED EARTHLINGS

 

Adapa bevrucht Titi; Adapa bevrucht haar met een twee-eiige tweeling.

 

Ka-in en Abael waren de eerste ADAPite-mensen, mensen met veel meer IQ – dankzij Enki’s genetische infusie – Nibiran-genen ten opzichte van Erectus-genen van hun moeders, de ADAMite-meisjes die Enki geïmpregneerd heeft. 

 

Ka-in had meer van Enki’s Nibiran-genen dan Abael.

Enki leidde zijn (zij het clandestiene) zoon Adapa op. Hij beval Adapa om zijn nakomelingen – de verbeterde aardbewoners – te leren boerderijen, kuddes, landgoederen en de minder verbeterde aardbewoners te runnen. 

 

Enki bracht meer aardbewoners van Afrika naar Sumerië voor Adapa om te trainen voor de huizen en faciliteiten van de missiebazen.

 

Adapa werkte, studeerde, dacht na. Hij leerde dat Nibiranen het Brood des Levens aten en het Water des Levens dronken om honderdduizenden jaren te leven. Zonder die stoffen zou hij in slechts duizenden jaren sterven. 

 

Hij smeekte Enki om brood en water, om onsterfelijkheid.

 

Adapa, “een bemoeial die verantwoordelijk was voor de diensten waarvoor de primitieve arbeiders naar de Edin werden overgebracht’’, hield toezicht op bakkers, zorgde voor de watervoorziening, hield toezicht op het vissen op Eridu en verzorgde de offers.” 

 

Enki, ofwel hij dat met een apparaat dat het weer veranderde, keerde de wind om die door de Perzische Golf blies om Adapa naar het noorden te blazen in een zeilboot of hij stuurde Adapa in een raket. 

3f74fa0af8126cace3ffcf057bcc63c5 via Angel-Wings

Een spion vertelde Enlil dat hij Adapa naar het noorden zag razen. Ontmoetingen : 51 -55]

Lees ook:   Vrouwelijke hysterie, de geschiedenis...

 

OP NIBIRU, ANU NIXED ADAPA ONSTERFELIJKHEID

 

-Enlil straalde koning Anu op naar Nibiru:

 

Enki veranderde het weer in de Golf om ——Adapa naar het zuiden te blazen. Anu stuurde zijn Vizier Ilabrat naar de aarde voor -Adapa. Enki gaf Ilabrat Adapa en stuurde zijn twee ongehuwde, op aarde geboren -zonen, Ningishzidda en Dumuzi, met Adapa mee om grootvader Anu te ontmoeten en -misschien Nibiran-bruiden te vinden voor hen.

 

Op Nibiru vroeg koning Anu  aan Adapa waarom Enki de wind naar het zuiden veranderde en hem de Golf afzond. Ningishzidda gaf Anu een verzegelde tablet van Enki. Enki’s tablet zei dat hij wilde dat Adapa meer verbeterde aardbewoners (moderne mensen) zou fokken. 

 

Enki bekende dat hij Adapa en Titi had verwekt met aardbewoners die afstammen van Adamu en Ti-Amat. Ningishzidda wist al uit Adapa’s DNA dat Enki,  Adapa en Titi verwekte. Enki vroeg Anu om Adapa terug te sturen om meer hybriden te verwekken, om meer ADAPITES-beschaafde mensen te verwekken.

 

De tablet vroeg (Tablet is hier een soort computer?) Anu, om Adapa voedsel of elixer te weigeren – ‘’het Brood des Levens en het Water des Levens’’ – dat het leven van Adapa en zijn nakomelingen zou verlengen. 

 

De aardbewoners stammen af ​​van zowel Adam (Adamite hybids) als Adapa (Adapites), wist Anu, en stamden ook van hem af. Enki en Ningishzidda – de zoon van Anu en de zoon van de zoon – gaven via hun zaad de genen van Anu door aan de aardbewoners, vermengden zich met hun DNA met Homo erectus en creëerden een illegale beschaafde soort.
(Rhesus negatief bloed komt daarvandaan=later elite genoemd denkende dat zij het zuivere bloed hebben, the holy grail, blue bloods, bloedlijnen zuiver houden dat soort dingen dus/ zij mochten overigens de aarde leiden, omdat ze een beter inzicht hebben over allerlei, een hoger IQ, en EQ)

Enki wilde dat Anu de mens op aarde de schijnbare eeuwige levensduur van Nibirans zou ontzeggen, zodat de illegale soort lang in quarantaine op aarde zou blijven.

 

 

Anu vertelde Dumuzi: ” Tijdens het verblijf van Nibiru, moet de veeteelt worden beheerst tot Nibiru de volgende keer de aarde nadert. [3600 jaar] en  dan naar de aarde terugkeren “, dan zou Dumuzi aardse schapen en geitensperma brengen, evenals vrouwelijke geiten en schapen om te insemineren. Hij zou zijn neef Abael leren de dieren te hoeden. Ontmoetingen : 49 – 65; Enki : 173 174]

 

 

NINGISHZIDDA NAM ADAPA & SEEDS T EARTH

Anu gaf Ningishzidda graanzaden en zei hem om ze en Adapa terug naar de aarde te brengen. “ Adapa onderwijzen; met Enki, leraren van de beschaafde mens, ‘zei de koning.

  1. B) SILVA’S FORMULERING VAN ADAPA’S VERHAAL:JOODSE GIJZERS SCHREVEN BIJBEL DIE ADAPA IN ENOCH SAMENGESTELD HAD


Silva’s versie van dezelfde gebeurtenissen is gebaseerd op Het  Boek van Henoch  en de  Boeken van Adam en Eva.

 

Enki’s verslag van Adapa’s reis en verblijf op Nibiru weerspiegelt Enoch’s verslag van zijn reis naar Tel Idris in Turkije. Maar er zijn cruciale verschillen tussen de versies van Henoch en Enki van dezelfde gebeurtenissen. 

c63f31c554c43232e35d3990c59a4d4d via Angel-Wings

De verschillen weerspiegelen rationalisaties die Enki later gaf voor de verkorte levensduur van mensen. 

 

Silva schrijft: “Vier mijl ten zuiden van Harran  [Turkije]  op de top van de berg Ardis, waar de vergadering van de heren van Anu een raad hield”, inclusief Enlil (Jahweh). 

 

Nadat de heren van Anu  [Nibiru’s koning]  zich in Ardis hadden gevestigd, daalden enkele honderden leraar-ambachtslieden genaamd de Watchers neer. [Igigi, Igigi kwamen van dezelfde planeet als de Anunnaki].

Lees ook:   Onderzoek Naar Zonnestormen Door Oude Assyrische Astronomen

 

In de dagen van Jared, de vader van Henoch, honderden jaren voor de zondvloed van Noach, en hielpen de Igigi bij het beschaven van aardbewoners. “The Watchers zijn blanke fysieke mensen die honderden jaren kunnen leven, die verlicht zijn en toezichthoudende rollen vervullen.” 

 

Het ” Boek van Henoch”  biedt een alternatieve verklaring voor Sitchins verslag van Anu die Adapa een lang leven ontkent. Sitchin’s vertalingen vertellen dat Anu de onsterfelijkheid van Adapa op Nibiru ontkende op verzoek van Enki dat Anu Adapa van Nibiru naar Enki (Adapa’s vader) naar de aarde zou terugbrengen om hem te helpen de aardlingen voor de Anunnaki op te leiden.

 

Silva laat echter zien dat Adapa / Enoch waarschijnlijk zelf een Wachter was. Silva’s bewijs: in de boeken van Henoch gloeiden de Wachters van Mirre, net als de afstammeling van Noach-Enoch.

f9ab84bbed48e7d56188d5f5fbaebbbf via Angel-Wings

In de First Haven nam de Watcher Mika-el  (Michaël) de kleren van Henoch en kleedde hem aan als een Anunnaki en zalfde hem met de Watchers-olie. De zalving deed Henoch en zijn nakomelingen gloeien. De gloed bevestigde Henochs status als mede-Anunnaki. 

 

De olie rook naar mirre en gaf de Watchers, en vervolgens ook Henoch, een lichtgevende kwaliteit; daarom worden ze ” Elohim” genoemd,  wat ” Glanzende “ betekent.


In de bijbel zeiden ze dat de Engelen glansden, dat duidt hier dus op.

Het verklaart dan ook het woord watchers als bescherm engelen.

 

 Daarom ziet Silva Adapa/Enoch, de voorouder van Noah, als een Anunnaki Watcher.

 

In de boeken van Henoch kregen de meeste Wachters geen verlenging van het leven; 

 

Henoch / Adapa was een van hen. In het boek van Henoch, ‘Boeken van Adam en Eva ‘, vertelt hij dat wachters zoals Henoch ‘honderden jaren leefden, gevoed door de vrucht van een vergeten boom. (Welke? De boom des levens)

 

Maar hoe meer geassocieerd met de fysieke wereld, hoe dichter ze werden. Als gevolg daarvan werd hun levensduur verkort om te lijken op wat mensen als normaal beschouwen. 

 

De Watcher Uri-el (Engel Uriël) zou echter hun levensduur kunnen verlengen; degenen wiens levensduur hij verlengde, waren onder meer de afstammelingen van Henoch, Noach.

 

Wachters, van wie sommigen langwerpige hoofden (!!!!) hadden, kregen de opdracht om „de mensenkinderen te instrueren om op aarde recht te doen”. Ze bezaten kennis van de mechanica van de natuur en hoe die te manipuleren.”

 

Henoch werd, in het verslag van de Hebreeuwse bijbelschrijvers, samengevoegd met Enmed-urrana, koning van Sippar [Irak]. 

 

De Wachters, schreef Henoch, brachten hem regelmatig naar het terrein van Anu, aan boord van een vliegtoestel dat hem per vlucht naar de top brengt. 

8c857b05be5b4bf25ebf3618e3430277 via Angel-Wings

Henoch schreef dat de vliegmachine ” me optilde. Ik kon de lucht overal om me heen zien en nog hoger, ik leek in de ruimte te zijn. We landden op de First Haven en daar lieten ze me een grote zee zien, groter dan de binnenzee  [Kaspische?]  zee waar ik woonde. 

 

De Wachter Mika-el nam Henoch mee naar “de grote vergadering van 49 heren (zeven groepen van zeven wijzen) onder toezicht van koning Anu.

 

“De vier centrale wachters van de vergadering zijn Mika-el, de vriendelijke en geduldige; Ra-pha-el, verantwoordelijk voor de behandeling van ziekten en wonden. Uri-el was verantwoordelijk voor de behandeling van degenen die geselecteerd waren om een ​​verlenging van hun normale levensduur te krijgen.

 

De Wachter Gabi-el “was verantwoordelijk voor een speciale tuin [de Tuin van Eden] waaruit fruitbomen werden geënt op zaadplaatsen in de laaglanden waar mensen en mensen van de slang [Enki/Lucifer] zouden leren hun eigen gewassen te verbouwen.

Lees ook:   Nieuwe informatie over wat wordt beweerd de Jezus 'tombe te zijn

 

 

De heren van Anu gaven Henoch “van tevoren kennis van een naderende wereldwijde zondvloed”. 

 

De Heren vertelden hem “hoe zijn achterkleinzoon Noach verder zou worden geïnstrueerd over wat hij moest doen, omdat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden tijdens het leven van Noach, niet dat van Henoch.” De heren van Anu, 200 jaar voor de zondvloed, vertelden de oude Egyptenaren ook om “piramides en andere veilige huizen te bouwen om kennis te beschermen die daarna door de Shining Ones  [The Anunnaki Flood Recovery Educators] zou worden teruggewonnen.

 

 Als Eva met een slang praat over het eten van de vrucht van de  [waarschijnlijk met DMT beladen]  Boom der Kennis, praat ze eigenlijk met Gadre-el, een Slangenmens, een van de wachters die in Gar-sag woont.”

 

Henoch beschrijft hoe de Wachters/Anunnaki werden opgesplitst in groepen van zeven en jurisdictie kregen over een toegewezen aards gebied, om de opwekking van mensen uit hun primitieve staat bij te wonen.  [Silva, ontbrekende landen: 236-246]

 

version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

 

https://www.youtube.com/embed/iEIPYmiLuTA?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl- US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/CaSYpog3ZCE?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/ XQYh7tkT69Q?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/uUAhf7ty_UM?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfocy&=1&f=1&f=1 nl-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/niVyISZtkxk?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/yEEHi-81mIo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo= 1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/qXoBPNLjP74?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/DDTIfSQ4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparentcom/embed/yEEHi-81mIo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/qXoBPNLjP74?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo= 1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/DDR6-TIfSQ4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent.com/embed/yEEHi-81mIo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/qXoBPNLjP74?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo= 1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

 

https://www.youtube.com/embed/DDR6-TIfSQ4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparentshowsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparantshowsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparant

 

7b7ae44b820a1fffd4574bee46279d17 via Angel-Wings

ANUNNAKI, EVOLUTIE VAN DE GODEN

 

Reuzenmensen, de Anunnaki van de planeet Nibiru, hebben ons gefokt, gezegend, vervloekt en uitgedaagd. ·

 

 

Ze kwamen voor goud om terug te brengen naar Nibiru, poeder, en in hun atmosfeer te drijven om het te beschermen tegen extreme temperaturen en straling.

 

We bestaan ​​omdat ze Homo erectus-genen in hun genoom hebben geënt.

 

Ze gaven ons computers, raketten, onderzeeërs, gratis elektriciteit, levenslange behandeling en gene spicing. We imiteerden de technologie die we ze zagen gebruiken.

 

Ze gaven ons geletterdheid, natuurkunde, wetten, wiskunde, kosmologie, astronomie, biologie, geneeskunde, metallurgie, baksteen maken, muziek, instrumenten, architectuur, geologie, steden, scholen, kanalen, schepen, cartografie en contracten. Ze gaven geleerden geavanceerde kennis om nu met ons te delen.

 

Maar ze hebben ons getraind om te concurreren en rivalen pijn te doen, ze hebben ons tot slaaf gemaakt in legers, huizen en banen. Ze hebben ons een dominator-bewustzijn ingeprent.

 

De Anunnaki verkortten ons leven, hebben ons ingeprent om geobsedeerd te raken door status en hebzucht, en hebben ons koningshuis, religies, racisme, seksisme, slavernij, belastingen, goudlust, schulden, moord, oorlog, propaganda en onwetendheid opgelegd.

 

Nibiran Koning Anu negeerde het verdrag dat zijn voorganger ondertekende dat Marduk (Satan) A Nibiru’s volgende heerser aanwees.

 

Marduk leidde de aarde totdat een nieuwe Nibiran-koning (Nannar) agenten naar de aarde stuurde om het van hem af te pakken.

0aa8803fb41407fcf6ce8c5c70e13109 via Angel-Wings

De Anunnaki beloven nu vrede, vrije energie en quantum computing. Ze hypen harmonie, dringen aan op begrip, benadrukken empathie en pleiten voor openbaarmaking.

 

Ze keerden terug naar de aarde om het (Aquarische) tijdperk van prins Enki te aanbreken. In het Aquariustijdperk, zeggen ze, omarmen wij en zij individualiteit en eenheid. 

Samen, aardlingen en Anunnaki, zeggen ze, maken we een einde aan de goddelijke betovering, de natievloek en de materialistische dwang. Voorouderras en Afstammelingsras, we laten de meester-slaafvloek vallen, de god-toegewijde hypnose. Het baas-arbeider-hex- en heer-huurdermodel dat de Anunnaki ons oplegde, wordt geannuleerd en we leven nog lang en gelukkig.

 

       

         ANUNNAKI & OUDE ANTHROPOLOGIE BEWIJS, REFERENTIES, TIJDLIJN & WIE IS WIE

 

d55279ee4837584edb3ba35c0f50c790 via Angel-Wings

Gerelateerde artikelen

Back to top button