web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11Dubbele tijden 11:11

Dubbele getallen 900 tot 999

Butterfly Quote ART PRINT Your Wings Already Exist All You Have to do is Fly, Inspirational, Gift, N900; Je goddelijke levensopdracht wordt volledig en volop ondersteund door God en het universum. Vraag en je zult ontvangen.

901; Houd God en je positieve intenties in het hart van je goddelijke levenstaak. De gebeden en meditaties die je tot de Schepper richt, zorgen ervoor dat je levenswerk in alle opzichten zeer effectief is.

902; Vertrouw op de kracht van de Bron om je bij elk aspect van je goddelijke levenstaak te steunen. Je geloof trekt als een magneet alles naar je toe wat je voor levensopdracht nodig hebt.

903; God en de verlichte meesters steunen jou en je prachtige goddelijke levensopdracht. Vraag hun om alle hulp die je nodig hebt, en sta dan open om die te ontvangen.

904; Je goddelijke levensopdracht wordt krachtig ondersteund door God en de engelen. Ze zijn bij je bij alles wat je doet.

905; De verandering die je doormaakt of overweegt, wordt je ingegeven door God en volledig door Hem ondersteund. Deze verandering helpt ervoor zorgen dat je goddelijke levensopdracht zich ontvouwt en manifesteert.

906; God voorziet in alle materiële behoeften die je vanwege je goddelijke levensopdracht hebt. Terwijl je, je met je dienstbetoon bezighoudt, ben je veilig en geborgen.

907; God staat volledig achter de koers die je met betrekking tot je goddelijke levensdoel volgt. De weg die vóór je ligt, baadt in Gods gouden licht.

908; God zorgt ervoor dat je behoeften ruimschoots vervuld worden terwijl je, je volledig richt op je goddelijke levenstaak.

909; Houd de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

910; God helpt je, je gedachten over en bewustzijn van je goddelijke levensdoel te verheffen. Richt je op het geestelijke, op liefde en op dienstbaarheid, en het materiële zal vanzelf geregeld worden.

911; Je gedachten manifesteren zich steeds sneller in de werkelijkheid. Houd je gedachten over je goddelijke levensdoel uitsluitend gericht op wat je, je wenst, en geef alle zorgen en twijfels aan de hemel om ze te laten trans muteren.

912; Hoe meer je, je gedachten en gevoelens afgestemd houdt op vertrouwen, geloof en positieve energie, des te meer je goddelijke levenstaak zich op wonderbaarlijke wijze manifesteert.

913; De verlichte meesters, vooral de godinnen, helpen je met je goddelijke levensopdracht. Ze vragen je, je gedachten en woorden positief te uiten om de hoogste aspecten van je opdracht te helpen manifesteren.

914; De engelen helpen je positief op je taak in het leven gericht te blijven. Vraag de aartsengelen en engelen om hulp bij alle vragen en behoeften, vooral wanneer die verband houden met je levensdoel.

915; Je spirituele vermogens en gaven worden sterker wanneer je veranderingen blijft doorvoeren die door de hemel geïnspireerd zijn. Je kracht en deze veranderingen zijn heel belangrijk voor het manifesteren van je goddelijke levensdoel.

916; Terwijl je zorgen en getob over je goddelijke levensdoel aan Spirit geeft, zal alles opengaan en word je van alles voorzien. Je gedachten over je opdracht nemen snel vorm aan, dus concentreer je op je wensen.

917; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht. Je gedachten en affirmaties hebben een grote invloed op je levensdoel, dus houd ze goed in de gaten en blijf op het positieve gericht.

918; Concentreer je op de vraag hoe je kunt dienen met gebruikmaking van je aangeboren talenten, passies en interesses, en je materiële behoeften zullen vanzelf vervuld worden.

919; Je goddelijke levensopdracht manifesteert zich snel dankzij je positieve gedachten, affirmaties en visualisaties. Blijf affirmeren dat je wensen zich omzetten in werkelijkheid!

920; Je vertrouwt erop dat jij en je levensdoel volledig door God ondersteund worden. Vraag de Schepper om alle steun die je voor het vervullen van je levensdoel nodig hebt, en het zal je op wonderbaarlijke wijze gegeven worden.

921; Blijf in jezelf en in je goddelijke levensopdracht geloven. Je hebt een belangrijk levensdoel en je bent volledig gekwalificeerd om het te vervullen.

922; Je onwrikbare geloof manifesteert op magische wijze belangrijke aspecten van je goddelijke levensopdracht. Denk aan alle geschenken en wonderen die je tot dusverre hebt ontvangen en vertrouw erop dat die zullen blijven komen, vooral wanneer er een verband is met je levenstaak.

923; Vertrouw op de macht van de verlichte meesters. Ze waken over je en steunen je heilige opdracht volledig.

924; Engelen omgeven jou en je goddelijke levensopdracht met helende en ondersteunende energie. Geloof in jezelf, je opdracht en de engelen. Vertrouw erop dat alles goddelijk en volmaakt geordend is, nu en altijd.

925; Blijf optimistisch ten aanzien van de veranderingen die je doormaakt, want die vormen een belangrijk onderdeel van je heilige levenstaak. Je geloof brengt wonderen in je leven en ondersteunt je levenstaak.

Lees ook eens:   Relatie nummerologie

926; Vertrouw erop dat alles wat je voor je goddelijke levensdoel nodig hebt je geleverd wordt, nu en in de toekomst. Je geloof opent voor Spirit de deur om je materiële ondersteuning te geven.

927; Blijf in jezelf en je dromen geloven. Dit geloof geeft je de energie en de manifesteerkracht voor je goddelijke levensdoel.

928; Vertrouw erop dat je alle middelen zult blijven krijgen die je nodig hebt voor je goddelijke levensdoel. Het universum ondersteunt jou en je opdracht volledig, nu en in de toekomst.

929; Er is veel behoefte aan je goddelijke levenstaak, en anderen worden er beduidend mee geholpen. Geloof in je vermogen om van dit werk een succes te maken, en dan zal het ook gebeuren.

930; God en de verlichte meesters begeleiden en steunen jou en je heilige opdracht bij alles wat je doet.

931; Je positieve gedachten en je ‘bidges-prekken’ met de verlichte meesters openen nieuwe deuren naar kansen met betrekking tot je goddelijke dromen en levensdoel.

932; Blijf geloven in de raad die je ontvangt van de verlichte meesters ten aanzien van je goddelijke levensdoel.

933; De verlichte meesters houden van je goddelijke levensdoel en steunen en begeleiden je erbij. Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je opdracht.

934; De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan je volledig op je goddelijke levensopdracht te concentreren en alle materiële zorgen aan hen te geven.

935; De verlichte meesters staan achter de veranderingen die je doorvoert en begeleiden je erbij, zodat je in de gelegenheid wordt gesteld je te concentreren op je goddelijke levenstaak.

936; De verlichte meesters voorzien in al je materiële behoeften terwijl jij je concentreert op je heilige levenstaak. Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je taak en sta open voor het ontvangen van hun raad en hun wonderen.

937; Je luistert goed naar de goddelijke raad van de verlichte meesters ten aanzien van je heilige levenstaak en volgt die goed op. Ze helpen je in alle opzichten bij het uitvoeren van je opdracht. Vraag en je zult ontvangen.

938; Blijf luisteren naar de raad van de verlichte meesters, want ze helpen je een zinvolle loopbaan met financiële overvloed te manifesteren, waarmee je, je goddelijke levensdoel vervult.

939; Bij de vervulling van je goddelijke levensdoel spelen de verlichte meesters een rol. Ze werken achter de schermen en helpen je vooruit. Het kan je roeping worden de mensen iets over hen te leren.

940; Je voortdurende mediteren op en je in verbinding stellen met God en het engelen-rijk leveren je volledige raad en steun ten aanzien van je goddelijke levenstaak op.

941; De engelen vragen je positief te blijven denken over jezelf en je levensdoel. Weet dat je er geschikt en klaar voor bent anderen in belangrijke mate te helpen.

942; Je onwrikbare geloof in het vermogen van de engelen om je bij je goddelijke levenstaak te begeleiden en te steunen opent deuren naar nieuwe kansen voor je. Blijf geloven!

943; Je goddelijke levensopdracht wordt gezegend door de aartsengelen, engelen en verlichte meesters. Vraag hun om hulp bij het uitvoeren van die opdracht en sta open voor hun hulp, die via innerlijke raadgevingen, tekens en wonderen wordt gegeven.

944; De engelen en aartsengelen waken over je mooie en belangrijke goddelijke levenstaak en steunen die volledig.

945; De engelen begeleiden en steunen de veranderingen die je doorvoert en die je de kans geven je volledig te concentreren op je goddelijke levensdoel.

946; De engelen zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je aan je heilige opdracht werkt. Geef materiële zorgen over aan de engelen om ze te laten helen en om te manifesteren.

947; Gefeliciteerd! Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensdoel en de engelen zegenen, begeleiden en steunen je bij je opdracht.

948; Jij en de engelen manifesteren grote overvloed om je bij je goddelijke levensopdracht te steunen. Sta open voor het ontvangen van alles wat je nodig hebt om je volledig op je opdracht te kunnen concentreren.

949; De engelen zetten zich volledig in om je met ieder aspect van je goddelijke levensopdracht te helpen. Werk samen met hen aan je opdracht, want ze zijn je teamgenoten.

950; De veranderingen die je doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd en worden door God gesteund. Ze bereiden je voor op een diepgaander en opwindender aspect van je heilige taak.

Getallen van de engelen: 951 tot 999
951; De veranderingen en verbeteringen die je doorvoert, brengen je naar nieuwe kansen en niveaus voor je goddelijke levensopdracht. Blijf positief en blijf je wensen affirmeren.

952; Heb vertrouwen in de veranderingen die je doorvoert, want die stellen je in staat je beter te concentreren op je heilige taak in dit leven.

Lees ook eens:   11:11, BIJBELSE PROFETIE

953; De verlichte meesters geven op goddelijke wijze de veranderingen in die je momenteel doorvoert om je te helpen je belangrijke levenstaak tot een succes te maken.

954; Je wordt door de engelen door veranderingen en overgangen heen geholpen en geleid die je voorbereiden op nieuwe aspecten van je goddelijke levensopdracht. Het tijdstip van deze veranderingen is goddelijk bepaald.

955; Je beleeft een intense periode van verandering en voorbereiding, die je in staat stelt je goddelijke levensopdracht naar een nog hoger plan van gewijde dienstverlening te tillen.

956; Terwijl je deze tijd van verandering doormaakt, wordt er in al je behoeften voorzien en word je gesteund door Spirit.

957; Je bent op de goede weg met de veranderingen die je doorvoert. Ze maken je ontvankelijk voor nieuwe informatie en energie die je steunen bij de vervulling van je goddelijke levensdoel.

958; Gefeliciteerd met het nemen van de beslissing en het tonen van de moed om je leven te veranderen, zodat je, je volledig op je heilige opdracht kunt richten! Door deze nieuwe veranderingen sta je open voor een betere financiële toestand.

959; Ga door met het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn om jezelf meer tijd en energie te geven voor je goddelijke levensopdracht. Deze veranderingen en je levenstaak worden volledig gesteund door Spirit.

960; God zorgt ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht. Geef al je materiële zorgen aan de hemel en sta open voor ontvangen.

961; Je gedachten over je heilige levensdoel manifesteren zich heel snel, zorg er dus voor dat ze positief blijven. Gebruik affirmaties om te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

962; Vertrouw erop dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je, je wijdt aan je goddelijke levensopdracht. Je geloof magnetiseert en manifesteert een gestage stroom voorzieningen, nu en in de toekomst.

963; De verlichte meesters staan naast je, klaar om je te helpen met ieder aspect van je heilige levenstaak. Vraag hun je te sturen wat je voor je opdracht nodig hebt, en het zal geschieden.

964; De engelen voorzien in je materiële behoeften terwijl je, je volledig wijdt aan dienstbaar zijn door middel van je talenten, interesses en passies. Dit vormt de kern van je goddelijke levensopdracht, die door de engelen wordt gezegend.

965; Weet dat de veranderingen die je doormaakt deuren naar nieuwe kansen openen, die jou en je levenstaak vooruit helpen.

966; Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit en ga voort op het goddelijke pad van je missie. Houd je gedachten op de hemel gericht, dan zal het materiële vanzelf goed komen.

967; Je bent op de goede weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht, dus hoef je, je geen zorgen te maken over de vervulling van je wensen op materieel gebied. Spirit steunt je en voorziet je van alles wat je nodig hebt, zodat je, je er volledig op kunt richten meer licht in de wereld te brengen door middel van je talenten, passies en interesses.

968; Het is veilig voor je om alle overvloed die het universum je nu biedt, aan te nemen, met name omdat er nieuwe kansen voor je zijn je goddelijke levenstaak tot uitdrukking te brengen. Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit.

969; Wijd je nu onmiddellijk aan je heilige opdracht en vertrouw erop dat het geld en de materiële voorzieningen er altijd zullen zijn om je te steunen. Er is op dit moment veel behoefte aan je opdracht, dus stel hem alsjeblieft niet uit en aarzel niet.

970; Je bent op de goede weg voor je goddelijke levensopdracht en elk aspect van je levenstaak wordt gesteund en gestuurd door God.

971; Je hebt alle reden om optimistisch en hoopvol te zijn met betrekking tot de weg die je bewandelt, want die wordt verlicht door je goddelijke levensdoel. Blijf affirmeren dat je dromen uitkomen, want dat is zo.

972; Geloof in jezelf en je kracht om meer licht in de wereld te brengen met je goddelijke levensopdracht. Je geloof opent deuren voor jou en je levenstaak.

973; De verlichte meesters loven en steunen de weg die je bewandelt, omdat het de weg van je goddelijke levensopdracht is. Blijf met de meesters samenwerken om alles te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

974; De engelen zijn bij je en begeleiden je op de schitterende weg die je bewandelt en helpen je, je gewijde opdracht volledig te manifesteren. Doe een beroep op hen voor je antwoorden en steun.

975; De veranderingen die je doormaakt, horen bij de voorbereiding op en manifestatie van je goddelijke levensdoel. Alles is volmaakt in orde.

Lees ook eens:   Nieuw orakel Woorden van Jezus

976; Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht en de materiële behoeften die je daarbij hebt, zullen vervuld worden. Je bent veilig en geborgen.

977; Gefeliciteerd! Je hebt je volledig aan je goddelijke levensopdracht gewijd en je kristalheldere inzet heeft prachtige deuren naar kansen voor je geopend. Grijp ze vol vreugde en zelfvertrouwen aan. 978; Je hoort de goddelijke raad ten aanzien van je heilige taak goed en volgt die nauwgezet op, en je wordt overladen met spirituele, financiële en emotionele beloningen. Geniet ervan!

979; Je bent het stralende voorbeeld van iemand die moedig zijn innerlijke aanwijzingen succesvol volgt. Je helpt veel mensen en zult er binnenkort nog meer helpen. Ga alsjeblieft zo door!

980; Je hebt in spiritueel en materieel opzicht een rijke bron aangeboord door je bereidheid de raad die God je geeft te vertrouwen en op te volgen. Alle rijkdommen van de hemel steunen jou en je levensdoel.

981; Je positieve gedachten en affirmaties zorgen voor een gestage stroom van financiën, voortvloeiend uit het werk dat je in verband met je goddelijke levensopdracht doet. Blijf je hartenwensen affirmeren.

982; Vertrouw erop dat je altijd financiële zekerheid zult hebben terwijl je, je volledig aan je goddelijke levensopdracht wijdt. Je geloof manifesteert voorspoed.

983; De verlichte meesters steunen jou en je goddelijke levensopdracht met oneindige overvloed, om ervoor te zorgen dat je behoeften vervuld worden terwijl je, je aan je heilige dienstbetoon wijdt.

984; Het engelenrijk helpt je aan financiële zekerheid terwijl je aan je goddelijke levensopdracht werkt. Doe vaak een beroep op de engelen en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

985; Het geld stroomt gemakkelijker en de stroom wordt groter, en dat helpt je, je vollediger te wijden aan je heilige levensdoel.

986; Wanneer je materiële zorgen en getob loslaat, kan het geld dat je ondersteunt bij je goddelijke levensopdracht gemakkelijker je leven in stromen. Geef je zorgen aan Spirit en richt je uitsluitend op heilig dienstbetoon.

987; Je bent op de juiste weg naar zowel de vervulling van je goddelijke levensdoel als financiële voorspoed. Je bevindt je in de stroom van dankbaar en vreugdevol geven en ontvangen.

988; Je bereidheid dienstbaar te zijn door middel van je goddelijke levensdoel heeft de poorten naar hemelse rijkdommen doen openbarsten. Je opdracht is een schitterend voorbeeld van de universele wet van geven en ontvangen.

989; Je financiële geborgenheid is gewaarborgd terwijl je, je volledig wijdt aan het volgen van je ziels roeping van heilige dienstbaarheid.

990; God verzoekt je, je direct te richten op je goddelijke levensopdracht. Jij en je taak vervullen een belangrijke functie waaraan in de wereld veel behoefte is. Je bent klaar en geschikt voor het vervullen van deze functie.

991; Houd je gedachten over jezelf en je levensdoel op een hoog niveau van waarheid, liefde en hoop. Zie voorbij alle illusies van problemen of gebrek en weet dat alles in werkelijkheid al geheeld en gemanifesteerd is.

992; Geloof in jezelf en je opdracht. Je geloof voedt de energie en de inzet die je nodig hebt om je goddelijke levensopdracht tot een goed einde te brengen.

993; De verlichte meesters vragen je, je volledig te wijden aan je goddelijke levensopdracht. Ze zijn bij je en helpen je met ieder aspect van je taak. Vraag en je zult ontvangen.

994; De engelen en aartsengelen zijn bij je en raden je dringend aan je tijd en energie in heilig dienstbetoon te steken. De engelen geven je goddelijke raad ten aanzien van de stappen die je moet nemen. Luister naar hen en volg hun raad vol vertrouwen op.

995; De veranderingen die je doorvoert, leveren positieve wijzigingen voor je op, die je helpen je goddelijke levensopdracht volledig tot uiting te brengen en te manifesteren. Vraag Spirit voortdurend om hulp en sta open voor het ontvangen ervan.

996; Geef al je materiële zorgen over aan Spirit en wijd je volledig aan je goddelijke levensopdracht. Terwijl je dit doet, zullen al je behoeften vervuld worden.

997; Het universum prijst en steunt je om je toewijding aan heilig dienstbetoon door middel van je goddelijke levensopdracht. Je bent op de goede weg, ga zo door!

998; Je hebt een machtige missie waaraan veel behoefte is. Zolang je aan deze taak werkt, zal er overvloed naar je toe stromen.

999; Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥