web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11Dubbele tijden 11:11

Dubbele getallen 0 tot 99

Synchronicities are those rare occasions of serendipity when observing different events/objects, you can find similar patterns.

0: De nul houdt verband met gebed of meditatie en de allesomvattende Goddelijke Bron. God praat met je.

1: Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2: Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3: De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4: Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5: Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6: Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7: Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

8: Financiële overvloed komt nu op je pad.

9: Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10: Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten, ideeën, inzichten of helder wetendheid (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn een het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

12: Vertrouw erop dat er Spirit tot je spreekt door middel van gedachten, ideeën en inzichten die je helpen verbetering te brengen in je leven, of in het leven van anderen. Laat je leiden door positieve affirmaties.

13: De verlichte meesters vragen je positief te blijven en alle angsten en twijfels aan hen te geven, zodat zij die kunnen helen en transmuteren. Dit getal verwijst ook naar het heilig vrouwelijke, de godin en het intuïtieve, want er zijn 13 maancycli in een jaar.

14: De engelen helpen je om positieve gedachten, affirmaties en visualisaties werkelijkheid te laten worden. 15: Verander en verhef je gedachten. Gebruik affirmaties en gebeden om je te helpen je gedachten en gevoelens boven negativiteit uit te tillen.

16: Je gedachten scheppen je werkelijkheid, dus koester slechts positieve gedachten en verwachtingen ten aanzien van materiële zaken, en al je behoeften zullen worden vervuld.

17: Je bent op de juiste weg met je gedachten. Je hebt goede redenen om optimistisch te zijn over je plannen en de weg die je bewandelt. Dit krachtige en heilige getal vertegenwoordigt ook de heilige Drie-eenheid en piramiden.

18: Denk alleen aan overvloed en voorspoed, omdat je gedachten zich op dit moment zeer snel manifesteren.

19: Blijf je erop concentreren jezelf en anderen te helpen gezonder en vreedzamer te leven. Blijf positief en optimistisch over je goddelijke levenstaak.

20: De Schepper vraagt je vertrouwen te hebben. Ook al zie je nu nog geen resultaten van je gebeden en daden, vertrouw erop dat ze schitterend vrucht zullen dragen.

21: Blijf vertrouwen en blijf positief! Gebruik je affirmaties als steun.

22: Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

23: De verlichte meesters helpen je je vertrouwen te bewaren. Ze zijn op dit moment bij je en staan tot je beschikking wanneer je hun om hulp vraagt.

24: De engelen helpen je te blijven vertrouwen en moedig te blijven. Ze willen je laten weten dat ze nu bij je zijn. Geloof in je engelen en geloof in hun verlangen en vermogen je te helpen.

25: Vertrouw erop dat je leven ten goede verandert. Jij en je dierbaren zijn tijdens deze veranderingen veilig en beschermd.

26: Vertrouw erop dat er in al je aardse behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst. Geef materiële zorgen over aan Spirit, en volg de goddelijke raad op die je oproept te handelen.

27: Blijf vol vertrouwen de ingeslagen weg volgen. Je doet het juiste, dus ga vooral zo door.

28: Heb vertrouwen in de overvloed van het universum. Er manifesteert zich voorspoed voor je wanneer je blijft volhouden.

29: Geloof in jezelf en je goddelijke levensdoel. Je bent er geschikt en klaar voor, en je bent bereid anderen te helpen!

30: God en de verlichte meesters zijn hier om je te helpen. Vraag hun om hulp bij alles wat jou en je dierbaren rust brengt en je helpt op je levensweg.

31: De verlichte meesters helpen je, je gedachten liefdevoller en vreedzamer te maken, wat je meer kracht zal geven.

32: Blijf geloven in je verbinding met de verlichte meesters. Wanneer je, je vaker tot hen wendt, zal je vertrouwen in deze band groeien.

33: Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

34: Er zijn verlichte meesters en engelen bij je. Praat vaak met hen over je gevoelens en gedachten en luister naar hun antwoorden, die tot je zullen komen als herhaalde indrukken, tekenen en innerlijke signalen.

35: De verlichte meesters vragen je het een en ander te veranderen om je spirituele besef en kracht te vergroten. Vorm een team met deze liefdevolle en krachtige meesters en laat je door hen helen, of helpen die delen van je leven los te laten die jou en het Licht niet meer dienen.

36: De verlichte meesters willen je helpen met je materiële leven, vooral door je te helpen bij je levenstaak en steun te bieden aan je dierbaren. De verlichte meesters vragen je, je te blijven richten op de Spirit en niet te veel aandacht te schenken aan de materiële wereld.

37: Je wordt op goddelijke wijze door de verlichte meesters op het juiste pad geleid. Wend je tijdens je meditaties en gebeden tot hen voor raad, antwoorden en geruststelling. De verlichte meesters zijn blij met de weg die je bent ingeslagen en willen je helpen.

38: Er komt meer overvloed op je weg en de verlichte meesters willen je geruststellen wat de financiële steun in je leven betreft. Let op de herhaalde boodschappen die ze je geven door middel van gedachten, gevoelens, woorden en beelden, en volg hun raad op.

39: De verlichte meesters zeggen; ‘Ga aan de slag, lichtwerker!’ Er is veel behoefte aan je levenstaak en ze willen je helpen op je pad. Wacht niet langer met het uitvoeren van belangrijke taken die ‘verhand’ houden met je levensdoel.

40: God en de engelen willen je laten weten dat ze bij je zijn en je voortdurend begeleiden. Pak hun liefdevolle handen vast en aanvaard hun steun.

41: De engelen zeggen: ‘Houd je gedachten in de gaten en denk alleen aan liefde en succes. Als je dat doet, zullen er alleen maar liefde en succes in je leven komen.’ Wanneer je hun om hulp vraagt, staan de engelen tot je beschikking om je te helpen positieve gedachten te kiezen.

42: Je engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord worden. Als je er behoefte aan hebt, kun je de engelen vragen je vertrouwen te vergroten.

43: Er zijn engelen en verlichte meesters bij je, die je steunen en van je houden. Praat in gedachten met hen over je verwachtingen, dromen en angsten, en vraag hun je te helpen. Ze komen je altijd te hulp als je hun daarom vraagt.

44: Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren, maar hun slechts te vragen die te verbeteren. De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

45: De engelen vragen je direct de nodige veranderingen in je leven aan te brengen. Je weet al welke veranderingen dat zijn. Vraag de engelen je te helpen de moed en kracht te vinden ze aan te brengen, en weet dat deze veranderingen uiteindelijk iedereen ten goede zullen komen.

46: De engelen willen je helpen bij je materiële behoeften, vooral wanneer die verband houden met je levensopdracht en je dierbaren. Ze kunnen je helpen met alles, klein of groot, wat jou en je dierbaren rust geeft. Vraag hun gewoon om hulp.

47: De engelen zeggen dat je het goed doet en dat je op de juiste weg bent. Ze willen je laten weten dat ze bij je zijn bij alles wat je doet en dat ze je zelfs nog meer kunnen helpen als je een beroep op hen doet voor specifieke hulp.

48: Er zijn Engelen des Over vloed,s bij je. Weet dat er een onuitputtelijke voorraad is en dat gebrek slechts een illusie is. Er komt nu meer geld op je pad, dus maak je geen zorgen om geld.

49: De engelen vragen je direct aan je goddelijke opdracht te gaan werken. De tijd is gekomen om onvoltooide projecten af te maken. Maak ruimte vrij in je agenda om aan je echte prioriteiten te werken.

50: God en Spirit dringen er bij je op aan deze verandering door te voeren. Ze verzekeren je dat de overgang harmonieus zal verlopen en dat jij en je dierbaren in alle opzichten zullen worden bijgestaan. Laat los en laat God je in deze tijd van verandering helpen.

Getallen van de engelen: 51 tot 99
51: Blijf een positieve afloop in gedachten houden in deze tijd van levensveranderingen. Ook al weet je misschien niet goed wat de toekomst voor je in petto heeft, wees ervan verzekerd dat alles verbeteren zal. Blijf positief ten aanzien van je voornemens en doelen.

52: Verandering is de enige constante. Vertrouw op deze waarheid en wees niet bang voor de veranderingen die je doorvoert en doormaakt. Wanneer er hier een deur dichtgaat, gaat er daar een open naar iets beters.

53: De verlichte meesters helpen je door de weg voor deze verandering vrij te maken. Vraag om hun liefdevolle kracht om deze overgang glad te laten blijven verlopen.

54: De engelen verzekeren je dat de verandering die je overweegt of ervaart er een ten goede is. Ze zijn op dit moment bij je en blijven je steunen in deze overgangstijd. Doe regelmatig een beroep op hen.

55: Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken). Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

56: Terwijl je deze belangrijke en hoognodige levensverandering doormaakt, ontvang je nieuwe zegeningen en kansen. Al je behoeften worden in deze overgangstijd vervuld.

57: Deze verandering brengt je op je goddelijke pad vertrouw erop dat er een positieve trend is, ook al kun je nog niet goed zien waar het heen gaat.

58: Je financiële situatie verandert ten goede. Roep de Engelen des Overvloed,s aan om je te laten ondersteunen, helpen en adviseren op het financiële vlak, en neem hun raad met betrekking tot het aanwenden van geld en het omgaan met schulden ter harte.

59: Je leven wordt stabieler en je krijgt nu een duidelijker beeld van je levensweg. Accepteer die volledig en direct, en zet je er helemaal voor in, want dit is het juiste tijdstip voor jou en je levenstaak.

60: De Schepper helpt je met materiële zaken. Je wordt eraan herinnerd dat je eerst het koninkrijk van God moet zoeken en dat de rest je vervolgens gegeven zal worden. Houd je hart en geest op de hemel gericht en weet dat er altijd in je behoeften zal worden voorzien.

61: Blijf positief denken en hopen ten aanzien van je materiële behoeften, zodat je een gestage toevloed manifesteert. Geef angsten of zorgen over aan de Spirit om ze te laten helen en transmuteren. Je gedachten hebben kracht, dus waak er zorgvuldig over en richt je slechts op je wensen.

62: Heb vertrouwen in deze wereld. Blijf geloven dat de mensen in wezen goed zijn, ook als ze dat niet lijken. Wees ervan verzekerd dat het universum je in materieel opzicht steunt, nu en altijd.

63: De verlichte meesters (zoals Jezus) helpen je bij aardse zaken. Tevens kun je de aarde helpen het gouden tijdperk in te gaan door middel van je gebeden, affirmaties en goddelijke lichtenergie.

64: Engelen in de hemel en op aarde helpen je met materiële steun. Ze zorgen ervoor dat er in je behoeften wordt voorzien, vooral wanneer je je concentreert op je spirituele pad. Hoe dankbaarder je, je jegens de engelen voelt, des te meer je openstaat voor de hulpstroom.

65: Verwacht een verandering op het materiële vlak, bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe baan. Het is een verandering ten goede, ook al voelt die eerst niet prettig.

66: Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële of wees er niet obsessief mee bezig.

67: Er is bij jou een evenwicht tussen je pad van dienstbaarheid en materiële aangelegenheden. Je past je spirituele wijsheid toe om de aarde en haar bewoners te helpen. Ga vooral zo door!

68: Je hebt overvloed gematerialiseerd. Houd de stroom op gang door geld te geven aan doelen waarin je gelooft. Houd je armen en dankbare hart open om te ontvangen. Hoe meer je jezelf toestaat te ontvangen, hoe meer middelen je tot je beschikking hebt om anderen te helpen.

69: Dit getal verwijst naar evenwicht, zoals yin en yang. Breng je spirituele en materiële gerichtheid met elkaar in evenwicht door aan beide tijd en energie te besteden. Wanneer je, je volledig aan je goddelijke levensdoel wijdt, wordt er in al je behoeften voorzien.

70: Dit is een bericht van de Schepper dat je op de goede weg bent. Blijf in evenwicht door te bidden en te mediteren.

71: Behoud je positieve gedachten en ideeën. Laat je door mensen of situaties niet van je intenties afbrengen.

72: Heb vertrouwen in deze weg en vervolg hem. Je optimisme is gegrond! De kabbalisten onderscheiden 72 namen voor God, en daarom kan dit getal ook je duidelijke verbinding met de Schepper bevestigen en verheffen.

73: De verlichte meesters zeggen dat je op de goede weg bent en dat ze je helpen bij alles wat je doet. Vraag hun om alle hulp die je verder nog nodig hebt.

74: De engelen zeggen dat je keuze een goede is. Blijf de ingeslagen weg vervolgen en doe een beroep op je engelen als je voelt dat je minder standvastig wordt.

75: Dit is een verandering ten goede. Je hebt het juiste besluit genomen, ook al weet je niet hoe alles af zal lopen. Ga door!

76: Je bent op de goede weg en er wordt nu en in de toekomst in je materiële behoeften voorzien. Geef alle aardse zorgen over aan de Spirit en sta open voor ontvangen.

77: Gefeliciteerd! Je ben in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

78: Je bent op de goede weg en gaat in alle opzichten overvloed en voorspoed tegemoet. Wat je zaait, zul je oogsten. Je hebt naar je ware innerlijke raad geluisterd en er energie en moeite in gestopt. Je plukt nu de vruchten van je juiste handelwijze.

79: Je hebt je aan heilig dienstbetoon gewijd door middel van je goddelijke levensopdracht, en je volgt de juiste koers om van die opdracht een succes te maken.

80: De Schepper schenkt je grote overvloed, niet zozeer omdat Hij je wil belonen, als wel omdat die voortvloeit uit de goddelijke wet van oorzaak en gevolg. Omdat je met de hulp van het Licht hebt gewerkt aan het bevorderen van voorspoed, kan Het meer steun op je laten schijnen.

81: Houd je gedachten positief gericht op het gebied van voorspoed en overvloed. Blijf vol vertrouwen en rustig, en weet dat de Bron van alles in je is. Je bevindt je nu op een punt dat wat je over geld denkt, zich onmiddellijk manifesteert.

82: Vertrouw erop dat je altijd genoeg geld zult hebben om in je materiële behoeften te voorzien. Dat zal op wonderbaarlijke en creatieve wijze gebeuren, dus laat je zorgen los over hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen.

83: Je overvloed wordt bespoedigd door je spirituele band met de verlichte meesters. Bid tot en mediteer op deze meesters, die je op je weg begeleiden en je helpen een ononderbroken stroom in je leven te ervaren.

84: De engelen helpen je het geld beter te laten stromen. Roep wanneer je dat wilt de Engelen des Over vloed,s aan voor advies en hulp met betrekking tot geldzaken.

85: Je financiële toestand wordt gestaag beter. Blijf dankbaar en wees bereid met vreugde in je hart zowel te geven als te ontvangen.

86: Geef materiële zorgen over aan Spirit, want de hemel werpt je nieuwe overvloed in de schoot. Zorg ervoor dat je de overvloedige gaven en zegeningen die op je pad komen, opmerkt en in ontvangst neemt.

87: De weg die je bewandelt, houdt de stroom van overvloed in stand. Het zit je in vele opzichten mee en je hebt een rijke bron aangeboord door je op je innerlijke raadgevingen af te stemmen en ze op te volgen. Je brengt het geheim van geven en nemen in praktijk.

88: Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je, je daartoe geroepen voelt.

89: Je wordt bij je goddelijke levensopdracht in alle opzichten uitvoerig door het universum gesteund.

90: God ondersteunt je heilige levensdoel. Vraag en je zult altijd goddelijke raad en hulp voor je opdracht ontvangen.

91: Let op je gedachten over je lichtwerk en je levensopdracht. Blijf positief en weet dat je de kwalificaties en kracht hebt om anderen te helen en te helpen.

92: Geloof in jezelf en je vermogen je goddelijke levensopdracht te vervullen.

93: De verlichte meesters zijn er om je te helpen met dit project, temeer daar het verband houdt met je goddelijke levensopdracht.

94: De engelen vragen je je erop te blijven richten meer liefde en licht in je wereld te brengen door middel van je gewijde levenstaak.

95: De veranderingen die je doormaakt of overweegt zijn heilzaam voor je goddelijke levensopdracht.

96: Ga je nu met hart en ziel wijden aan je goddelijke levensopdracht, en al je behoeften zullen vervuld en verwezenlijkt worden. Je bent er klaar voor en er is behoefte aan je levenswerk.

97: Je bent op de juiste weg om je goddelijke levensopdracht volledig te manifesteren. Ga door en sta al doende open voor het geven en ontvangen van liefde.

98: Wanneer je, je volledig wijdt aan je opdracht van licht en liefde (met inzet van je aangeboren talenten, passies en interesses), komt het geld vanzelf. Richt je alleen maar op dienstbaar zijn en je zult nooit gebrek hebben en altijd voldoende overhouden om met anderen te delen.

99: Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang. De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥