web analytics
11:11 Dubbele getallen
BuitenaardsGeschiedenisMysterieRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

6000 jaar oude vliegende machines vanuit het oude India

6000 jaar oude vliegende machines vanuit het oude India

 

De ware geschiedenis van de mensheid is veel boeiender dan wat reguliere geleerden en geschiedenisboeken ons vertellen. Wist je dat er oude teksten zijn die duizenden jaren oud zijn en en dat zij voertuigen hadden die werden gecontroleerd door de geest? Technologieën zoals levitatie en anti-zwaartekracht en ruimteschepen afkomstig van andere planeten.
(zo maakte men bv ook de piramides) In feite zijn er zoveel dingen die met opzet uit de geschiedenisboeken zijn weggelaten, alsof het niet de bedoeling is dat de samenleving weet wat de ware geschiedenis en oorsprong van de mens is. Helaas.

Een fascinerend onderwerp in de geschiedenis zijn de talloze verslagen die we vinden van Goden die rondvliegen in vliegmachines. Voor ons onvoorstelbaar om voor te stellen dat dit al ooit in een ver verleden bestaan heeft, maar omdat wij hier geen kennis van krijgen via de geschiedenisboeken en men dit in feite achterhoudt om welke redenen dan ook, is het dus niet zo dat het niet bestaan heeft. De dode zeerollen vertellen hier bijvoorbeeld over maar ook de oude Indiase geschiedenis.
Mijn idee over de bijbel is dat deze al veel langer geleden is geschreven en dat de eindtijden toen al gepasseerd zijn.
vishnu3Laxmi

Vliegmachines bestuurd door menselijke wezens die vanuit de hemel naar beneden kwamen in wat wordt beschreven als krachtige technologische machines, die een angstaanjagend geluid produceerden, ‘’terwijl de grond schudt als een miljoen aardbevingen’’ en ‘’spuwend vuur’’ zijn beschrijvingen die velen van ons zouden toeschrijven aan een raket of spaceshuttle start en / of landingen.
Maar toch zijn dit beschrijvingen die voorkomen in de oude geschriften.

Voor ons is dit niets ongewoons, omdat we in een modern tijdperk leven waarin raketten een bekend onderwerp zijn.

Af en toe zien we een nieuwe lancering plaatsvinden en we zien hoe machtige ruimteschepen opstijgen vanaf de aarde, “vuur spuwend, angstwekkende geluiden producerend, waardoor de grond trilt.” We weten dat deze machines niet het voertuig zijn van de Goden, ze zijn slechts enkele van de vele voertuigen die door de moderne mensheid zijn gemaakt.

Als we echter 2000 of 3000 jaar terug in de tijd zouden reizen en hetzelfde zouden zien, hoe zouden we dan reageren? Waarschijnlijk intens geschokt!

Maar stel je zou als mens op aarde 3000 jaar geleden zo een vliegmachine zien die zoveel lawaai zou maken…. Zou je niet zeggen dat het de Goden zijn? Omdat je tot dat moment nog nooit zoiets hebt gezien. Je was je niet bewust van technologie verder dan stokken en stenen. Zo’n gebeurtenis moet levensveranderend zijn geweest voor iedereen die er getuige van is.

18 Days of The Mahabharata War - Summary of the War

Vreemd genoeg zijn er soortgelijke verhalen te vinden over hoe over de hele wereld oude beschavingen getuige waren van hoe de Goden uit de hemel kwamen, rijdend op ‘draken’ die vuur spuwden en rookten of juist machtige strijdwagens, die de hemel konden bevaren.

Duizenden jaren geleden hadden mensen plots te maken met krachten die zij niet konden begrijpen: vandaar dat de mensheid verschillende goden verhalen produceerden.

In de oudheid werd algemeen aanvaard dat de menselijke beschaving een geschenk van de goden was.

Of je nu in het oude Egypte, Mesopotamië, Israël, Griekenland, Scandinavië, Groot-Brittannië, India, China, Afrika, Amerika of elders kijkt, de meeste oude culturen geloofden dat de goden hen de nodige technologie brachten om zich als een beschaving te ontwikkelen. Ze brachten ze landbouw, schrijven, medicijnen – alles wat belangrijk is in het leven om te ontwikkelen.

Toen de monotheïstische religies dominant werden, werden de goden één God, maar hetzelfde sociale ritme werd voortgezet.

De mythologie van de Eskimo’s zegt dat de eerste stammen naar het noorden werden gebracht door “goden” die hen aan boord van machines met bronzen vleugels daarnaartoe hebben gevlogen.

De oudste sagen van de Indianen noemen een Thunderbird die vuur en fruit introduceerde.

Wat als oude beschavingen buitenaardse bezoekers verkeerd interpreteerden als ‘Goden’?

De Maya-legende, de Popol Vuh, vertelt ons dat de “goden” alles konden; en overal kennis van hadden, van het universum, de vier windrichtingen van het kompas en zelfs de ronde vorm van de aarde.

18 Days of The Mahabharata War - Summary of the War

Dus, vraag je je niet af waar de Eskimo’s over spraken toen ze verwezen naar metalen vogels?

Waarom noemen de Indianen het een Thunderbird?

Hoe konden de voorouders van de oude Maya’s concluderen dat de aarde rond was?

Als we naar het oude India kijken, zullen we ontdekken waarnaar velen verwijzen, als de meest fascinerende oude teksten aller tijden. Het oude India heeft een van de meest uitgebreide geschiedenissen ter wereld en hun belangrijkste oude teksten, de Veda’s genoemd, zijn een van de grootste oude geschriften op onze planeet. Interessant is dat deze oude teksten, die duizenden jaren oud zijn, het hebben over vliegende schepen die hun continent meer dan 6.000 jaar geleden bezochten. De teksten zijn samengesteld in het Vedische Sanskriet en vormen de oudste laag van de Sanskrietliteratuur en de oudste geschriften van het hindoeïsme. Velen beschouwen deze oude teksten als enorm fascinerend en tegelijkertijd verwarrend.

Lees ook eens:   Uitgelekte films uit het geheime archief van het Vaticaan onthullen nooit eerder vertoonde beelden van de chronovisor

Er is slechts een massa fascinerende informatie over vliegmachines, zelfs fantastische sciencefictionwapens die te vinden zijn in vertalingen van de Veda-geschriften, Indiase en andere oude Sanskriet-teksten.

In al deze oude teksten komen we de vliegende voertuigen tegen die door de goden worden gebruikt, die Vimana worden genoemd.

krishna trying to kill bhisma in mahabharata

Het woord Vimana is Sanskriet en heeft meerdere betekenissen. Wat interessant is, is dat in moderne Hindoestaanse taal, het woord vimaan, vliegtuig betekent.

Terwijl er velen zijn die zich verzetten tegen het bestaan ​​van de Vimana, miljoenen mensen over de hele wereld maken zich zorgen, dat duizenden jaren geleden, de oude mensheid werd bezocht door ongelooflijke vliegende machines, bestuurd door oude buitenaardse bezoekers.

Verwijzing naar de oude Vimana is te vinden in de Mahabharata, een van de twee belangrijkste Sanskriet heldendichten van het oude India:

“Op verzoek van Rama rees het prachtige strijdwagen omhoog met een enorme dreun, omhoog naar een berg van wolken. Een andere passage luidt: Bhima vloog met zijn Vimana op een enorme straal die zo briljant schijnend was als de zon en maakte een geluid als het gerommel van een storm.

Als we kijken naar de Ramayana, een Vedisch epos dat dateert uit de 4e / 5e eeuw v.Chr., Zullen we een passage vinden die een Vimana beschrijft als een “strijdwagen die op de zon lijkt (goud?), en hoe dit lucht strijdwagen het vermogen had om overal naartoe te reizen op enkel de wil, het lijkt op een wolk van licht in de lucht … ”

 Dit was de pushpaka , de vimana van Ravana, die de held is van het grote hindoe-epos  The Ramayana , dat de pushpaka als volgt beschrijft:

De Pushpaka-strijdwagen die op de zon lijkt en van mijn broer is, is gebracht door de machtige Ravana; die lucht- en uitstekende strijdwagen gaat overal naar toe …. de wagen leek op een heldere wolk aan de hemel … en de koning [Rama] stapte in  en de strijdwagen op bevel van de Raghira rees op naar de hogere atmosfeer.

karna firing ghatotkacha

De Vimanas beschreven in de Mahabharata, geven zelfs afmetingen voor één van de Vimanas. Het wordt beschreven, met twaalf el (6 meter +/-)in omtrek, met vier sterke wielen, die ongeveer 20, tot 25 voet (+/- 8 meter)in omtrek, ongeveer zeven voet (+/- 2 meter)in diameter zijn. Volgens veel oude teksten werden deze Vimana’s gebruikt om de goden door de hemel te vervoeren.

(Het is onduidelijk hoe lang de el is die in de Bijbel en hadithboeken (ziraa) ter sprake komt, bijvoorbeeld bij de afmetingen van de ark van Noach. Volgens de Siloaminscriptie was de Siloamtunnel die koning Hizkia liet graven om Jeruzalem van water te voorzien 1200 el lang. Er bestaan een aantal recente metingen van deze tunnel, die variëren tussen de 512,5 en 533 meter.[1] Dat zou betekenen dat een el tussen de 42,6 en 44,4 centimeter zou zijn. Er zijn ook geleerden die opperen dat de gebruikte el in de Bijbel 49,5 of 52,5 centimeter was)

De oude tekst, genaamd The Vymaanika-Shaastra of de wetenschap van de luchtvaart, noemt ongelooflijke details van voertuigen die door de geest worden bestuurd, dankzij een technologie die nu verloren is gegaan en die toegankelijk was voor oude culturen. Maar deze fascinerende geschriften vermelden niet alleen voertuigen die door de geest worden bestuurd, ze beschrijven ook fascinerende technologieën zoals levitatie en antigraviteit, futuristische technologieën die meer dan 6.000 jaar geleden op aarde al aanwezig waren. Veel onderzoekers beschouwden het heilige boek van de Vymaanika-Shaastraals als een gids voor ruimte, ruimteschepen en interstellaire reizen. In deze ongelooflijke oude tekst, is er een beschrijving van een Vimana: “Een apparaat dat door zijn eigen kracht gaat, van de ene plaats naar de andere of van wereld tot wereld”.

Om te begrijpen wat de Vymaanika-Shaastra ons vertelt, wenden we ons tot een bekende Sanskrietgeleerde genaamd Dr. Raghavan , die meer dan 120 boeken en 1200 artikelen heeft geschreven en in 1966 de tweede Academy Award voor Sanskriet heeft gewonnen.

Dr. Raghavan wijst erop: “De onthullingen van de tekst worden nog verbazingwekkender. Eenendertig delen waaruit de machine bestaat, worden beschreven, inclusief een fotospiegel eronder. De tekst somt ook 16 soorten metaal op die nodig zijn om het vliegende voertuig te bouwen: `Metalen geschikt, zijn licht en van 16 soorten ‘. Maar slechts drie van hen zijn ons vandaag bekend. De rest blijft onvertaalbaar. ”

Lees ook eens:   De bijbel zegt dat:...

Volgens Dr. Raghavan spreken deze fascinerende oude Indiase teksten over mensen die leefden op andere planeten en buitenaardse wezens die –duizenden jaren geleden– onze voorouders bezochten. Dr. Raghavan wordt als volgt geciteerd. “50 jaar onderzoek naar dit oude werk overtuigt me ervan dat er levende wezens zijn op andere planeten en dat ze de aarde al in 4000 (!!!) voor Christus bezochten. Hij legt verder uit: “Er is gewoon een massa fascinerende informatie over vliegmachines, zelfs fantastische science fiction wapens die te vinden zijn in vertalingen van de Vedas Scriptures Indian Epics en andere oude Sanskriet teksten.

Er zijn veel andere geleerden en auteurs die het eens zijn met Dr. Raghavan. Een andere autoriteit die het eens is met de interpretaties van Dr. Raghavan, is Dr. AV Krishna Murty, hoogleraar luchtvaartkunde aan het Indian Institute of Science in Bangalore. “Het is waar,” zegt Dr. Krishna Murty, “dat de oude Indiase Veda’s en andere teksten verwijzen naar luchtvaart, ruimteschepen, vliegende machines, en de oude astronauten. “Een studie van de teksten in het Sanskriet heeft me ervan overtuigd dat het oude India het geheim van het bouwen van vliegmachines kende en dat die machines een eigen patroon hadden gekregen na ruimteschepen afkomstig van andere planeten.”

De Vimanas konden grote afstanden afleggen en konden vooruit,  en op en neer reizen. Het waren benijdenswaardige en wendbare ruimtevoertuigen. De voorgangers van de vliegende vimana’s van de Sanskrietheldendichten zijn de vliegende strijdwagens die door verschillende goden in de Veda’s worden gebruikt: de zon (zie zonnewagen) en Indra en verschillende andere godheden van de vedici worden vervoerd door wagens op wielen, getrokken door dieren, meestal paarden.

In de Mahabharata vinden we: “Gurkha vliegend in zijn snelle en krachtige Vimana slingerde tegen de drie steden van de Vrishis en Andhakas een enkel projectiel geladen met de kracht van het Universum(type Atoombom?). Een gloeiende kolom van rook en vuur, zo briljant als tienduizend zonnen, rees in al zijn pracht. Het was het onbekende wapen, de Iron Thunderbolt, een gigantische boodschapper van de dood die het hele ras van de Vrishni’s en Andhaka’s tot as herleidde. ”

Met behulp van de Vimana bezochten oude astronauten met gemak verschillende plaatsen op de planeet en verspreidden ze kennis en rijkdom tussen oude, primitieve beschavingen.


Maar wat heeft de Vimana aangedreven?

Volgens de Vymaanika-Shaastra gebruikten de vimanas een proportiesysteem, gebaseerd op een combinatie van gyroscopen, elektriciteit en kwik

De voortstuwing van de Vimanas, is door een ” Mercury Vortex Engines “, een concept vergelijkbaar met elektrische voortstuwing.

In de Indiase- the Vymaanika-Shaastra- vinden we meer details over Vimana: “Sterk en duurzaam moet het lichaam van de Vimana worden gemaakt, als een grote vliegende vogel van licht materiaal. Binnenin moet men de kwikmotor plaatsen, met zijn ijzeren verwarmingsapparaat eronder. Door middel van het latente vermogen in het kwik, dat de rijdende wervelwind in beweging zet, kan een man die binnen zit, een grote afstand in de lucht afleggen. De bewegingen van de Vimana zijn zodanig dat ze verticaal kunnen opstijgen, verticaal kunnen dalen, schuin naar voren en naar achteren kunnen bewegen. Met behulp van de machines kunnen mensen door de lucht vliegen en ‘’hemelse wezens’’ (Van andere planeten) kunnen naar de aarde komen. ”

Veel mensen beweren echter dat er een veel grotere, beter toegankelijke en ‘gratis’ krachtbron beschikbaar was voor het oude Vimana-voertuig.

after-mahabharata-war

Het is opmerkelijk om te vermelden dat enkele jaren geleden Chinese onderzoekers oude Sanskriet-documenten ontdekten in Lhasa, Tibet, die al duizenden jaren oud zijn. De oude teksten werden voor vertaling naar de universiteit van Chandigarh gestuurd. De resultaten waren schokkend. Volgens Dr. Ruth Reyna zijn de vertaalde teksten naar verluidt ‘blauwdrukken’ voor de constructie van interstellaire ruimteschepen.

Volgens Dr. Reyna, de vertaalde documenten, was het voortstuwingssysteem ontworpen voor de ruimteschepen gebaseerd op antigravitationale technologie en gebaseerd op een systeem analoog aan dat van “laghima”, de onbekende kracht van het ego die bestaat in de fysiologische samenstelling van de mens, ” een middelpuntvliedende kracht die sterk genoeg is om alle zwaartekracht te neutraliseren. ”

Interessant is dat volgens hindoe yogi’s de mysterieuze ‘ laghima’- kracht mensen in staat stelt te zweven .

Digital art

Laghima zwaartekracht opheffing door de geest… denk aan de bijbel en Hemelvaart van Jezus?!!!

Guru Laghima by Nirnaeth-en-Ainur.deviantart.com on @DeviantArt

Ladakh, c. 1916—Young Jacob Singh demonstrates his mastery of the Accomplishment of Great Lightness (laghima), one of the Eight Primary Siddhis of the Indo-Tibetan tradition

 

Dr. Reyna legde uit dat ‘aan boord van deze machines die’ Astras ‘werden genoemd, de bouwers van deze machines een detachement aan mannen naar elke planeet konden sturen. De manuscripten vermelden echter niet hoe interplanetaire communicatie werd bereikt, maar ze vermelden wel een reis van de aarde naar de maan, hoewel het onduidelijk is of de reis net was gepland of daadwerkelijk werd uitgevoerd. “( Bron )

Lees ook eens:   James Webb-telescoop heeft zojuist stadslichten waargenomen op 7 biljoen kilometer afstand!

Echter, een van de grote Indiase heldendichten, de Ramayana, heeft een zeer gedetailleerd verhaal van een reis naar de maan in een Vimana (of “Astra”), en beschrijft in feite een gevecht op de maan met een “Asvin” (of Atlantisch “luchtschip.

Indiase wetenschappers waren uiterst gereserveerd over de waarde van deze documenten, deze werden minder  nadat de Chinezen aankondigden dat bepaalde delen van de informatie bestudeerd werden voor opname in hun ruimteprogramma.

Maar kunnen we ANCIENT-technologie eigenlijk ‘reverse engineeren’? Nou … hangt af van wat je denkt dat mogelijk is.

Interessant is dat de Wet van de Babyloniërs, de Hakatha ondubbelzinnig stelt:

“Het voorrecht om een vliegmachine te besturen is geweldig. De kennis van vluchten behoort tot de oudste van onze nalatenschappen. Een geschenk van ‘ die van bovenaf ‘. We hebben het van hen ontvangen als middel om veel levens te redden. ‘’

“De Pushpaka Vimana was een gigantisch ‘vliegtuig’ ter grootte van een grote stad die volledig in staat was om een ​​onbeperkt aantal mensen mee te nemen …”

“… Drie vliegsteden werden gemaakt voor ze en werden gebruikt door de demonen …

-‘’ Een demon (van het Griekse δαίμων (daimoon), ‘godheid’) wordt in het christendom gewoonlijk opgevat als een ‘gevallen engel’, ‘duivel’, of ‘boze of onreine geest’. De studie van demonen heet demonologie.

 Kanaka maha laxmi

Oorspronkelijk was daimon een neutraal Grieks woord voor een meestal goedaardige entiteit, een geestelijk wezen tussen de mensen en de goden in. (Hybriden-vermening mens met de goden=buitenaardsen) Met de opkomst van het monotheïsme kreeg de term echter een uitgesproken negatieve lading, en werd synoniem met een (lagere) duivel.’’-

 

De ene bevond zich in een stationaire baan in de lucht, een andere beweging in de lucht en één was permanent op de grond gestationeerd. Deze lagen aangemeerd als moderne ruimteschepen in de lucht … en op een vaste breedtegraad / lengtegraad. Siva’s pijl refereerde duidelijk aan een vurige  raket afgevuurd door een satelliet speciaal gebouwd voor het doel … Overblijfselen van ooit bloeiende beschaving vernietigd in gevechten flikkeren door deze legendes … “ – Prof. DK Kanjilal’s waarnemingen van de Matsyapurana

Maar is het mogelijk dat de oude Vimana’s werden gebouwd zodat ze toegang konden krijgen tot de natuurlijke energie van de planeet? Wat als duizenden jaren geleden oude vliegende machines de natuurlijke energie van de Aarde gebruikten om op te laden en te herladen? Is het mogelijk dat oude monumenten zoals piramides in feite reusachtige energietransmitters waren die de oude Vimana voertuigen konden voedden?

Interessant is dat steenachtig metaal kan worden opgeladen en in staat is om elektrische ladingen uit te voeren. Wat als oude plaatsen op aarde specifiek werden geplaatst op zogenaamde magnetische vortexen of elektrische ‘Ley Lines’? (leylijnen) Wat als er een veel grotere betekenis is voor het ontelbare aantal oude Indiase piramiden, monolieten, megalithische beelden, steles, obelisken en totems, en wat als al deze structuren, niet alleen uit het oude India maar uit verschillende beschavingen over de hele wereld, met een speciaal wetenschappelijk doel: enorme hoeveelheden energie overbrengen .

Veel onderzoekers beweren dat ingewikkeld oud metselwerk dat wordt toegeschreven aan de Inca’s, Egyptenaren, Oost-Indiërs, Maya’s en andere oude beschavingen een specifiek doel heeft en niet alleen esthetisch van aard is.

Het is opmerkelijk om te vermelden dat velen de Grote Piramide van Gizeh als een van de beste voorbeelden van oude energiemachines beschouwen. Het was een Tesla-achtige krachtcentrale die duizenden jaren geleden werd gecreëerd. Het was een enorme oude structuur die in staat was om de natuurlijke eigenschappen van de aarde te gebruiken om een ​​grote hoeveelheid energie te creëren of produceren. Men gelooft dat deze energie al eeuwenlang wordt gebruikt door de oude Egyptenaren en andere culturen zoals de oude Maya’s en andere culturen over de hele wereld. Deze theorie is echter afgewezen door reguliere onderzoekers.

Als we de geschiedenis van oude beschavingen vanuit een ander perspectief benaderen, zullen we tegenkomen dat oude beschavingen over de hele wereld in feite zeer geavanceerd zijn en geavanceerde technologieën gebruikten duizenden jaren voordat reguliere wetenschap ze opnieuw uitvond.

Deze geavanceerde technologieën waren aanwezig in het oude Egypte, het oude Sumerié en in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Elektriciteit,  elektrochemie,  elektromagnetische technologie,  metallurgie,  geavanceerde engineering, inclusief  hydrogeologie,  chemie,  fysica  en geavanceerde vormen van  wiskunde  en  astronomie  werden duizenden jaren geleden in grote mate gebruikt.

 

 

Lord Vishnu

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥