...

21 september 2021

 

Omgaan met entiteiten

Omgaan met entiteiten

Resultado de imagem para Paisagens:

Wanneer je hooggevoelig bent of je frequentie verhoogt ga je doorgaans steeds verfijnder voelen en waarnemen. Dan is de kans groot dat je je er op een gegeven moment in je leven bewust van wordt dat je, naast de energieën van de wereld om je heen en de fysiek belichaamde wezens daarin, ook te maken hebt met de onbelichaamde wezens: natuurwezens, engelen, elementalen, maar ook entiteiten.

Wat zijn entiteiten?

na_energetisch_zuiveren_van_het_huis_en_het_verwijderen_van_entiteiten_krijgt_men_terug_positieve_energie:

‘Entiteit’ is een brede term en je zou veel verschillende soorten entiteiten kunnen onderscheiden. Onder ‘entiteiten’ versta ik in dit artikel: mensen (of andere wezens) die overleden zijn en zich niet van hun huidige staat bewust zijn.
Wanneer mensen overlijden terwijl hun bewustzijn vernauwd is, zoals tijdens een ongeluk, een misdrijf, drugsgebruik, maar ook dementie of gewoon in hun slaap, kan het zijn dat ze zich niet helemaal bewust zijn van hun overlijden. Ze blijven als het ware een beetje hangen in hun oude gewoonten, hun oude sfeer en begrijpen niet goed wat er aan de hand is. Omdat ze zich niet in een fysiek lichaam bevinden, ervaren ze de tijd heel anders en kunnen ze decennialang, zelfs eeuwenlang in dezelfde staat blijven hangen zonder het door te hebben. Soms lijden ze eronder dat ze geen contact krijgen met de levenden om hen heen en voelen ze zich eenzaam.
Zo kunnen we zelf ook één of meerdere vorige levens hebben die nog ronddolen, onbewust van het feit dat ze overleden zijn. Dit zijn in wezen ook entiteiten, en omdat ze deel uitmaken van dezelfde ziel als onze huidige persoonlijkheid, is het belangrijk voor ons eigen welzijn en onze ontwikkeling deze te helpen en helen.

Een dolende entiteit uit een vorig leven: het Indiaanse meisje in de sneeuw

Op een dag werd ik me bewust van een klein stemmetje diep van binnen, dat verbonden was met een oud gevoel van eenzaamheid. Ik ben het gewend om dergelijk stemmetjes niet te negeren, maar ze te onderzoeken en dus liet ik alles vallen en ging ik op de bank zitten met mijn ogen dicht. Ik ging met mijn aandacht naar binnen, en vond haar. Een Indiaans meisje van een jaar of vijf.
Het meisje was onderweg geweest door de sneeuw met haar stam, toen ze even van het pad afweek om een van die duizend dingen die een klein kind kunnen fascineren te bestuderen: een glinsterende sneeuwvlok, een vreemd gevormde rots. Wat het ook was, toen ze opkeek werd het al donker. En haar familie was verdwenen.
Het meisje raakte totaal in paniek. Ze zwierf urenlang door de sneeuw, maar ze kon haar stam niet meer vinden. Uiteindelijk vroor ze dood in de sneeuw, maar ze had het niet door. Haar geest bleef maar zoeken, tot ze haar stam eindelijk vond. Maar haar mensen reageerden totaal niet op haar. Ze begreep er niets van. Ze dacht dat haar familie misschien wel boos op haar was, dat ze iets verkeerd had gedaan. In haar cultuur werden kinderen die stout waren immers niet gestraft, maar genegeerd. Waarom erkende niemand haar aanwezigheid? Wat had ze gedaan?
In mijn helende reis liep ik naar haar toe, knielde in de sneeuw en sloeg mijn armen om haar heen. Ze begon hartverscheurend te huilen en hield me stevig vast. Eindelijk was er iemand voor haar.
Toen vertelde ik haar dat ze allang vrij was, dat haar lichaam één was geworden met de aarde. ‘Kijk!’ zei ik, ‘Je familie staat al op je te wachten. Ze zijn niet boos op je. Ze konden je alleen niet zien.’ Ik zag ze ook, een grote groep mensen omringd door een warm gloeiend licht van liefde. De ijzige eenzaamheid smolt weg toen het meisje met open armen op haar stam afrende en weer werd opgenomen in het hart van haar familie.

  photo bdeanimation1.gif

..:

Waar bevinden entiteiten zich?

Entiteiten bevinden zich eigenlijk overal, vooral op plaatsen waar mensen geleefd hebben en gestorven zijn.
Daarnaast is het zo dat, omdat energie niet gebonden is aan de fysieke wereld, aan plaats en tijd, en we ons kunnen afstemmen op energieën onafhankelijk van hun fysieke locatie, we entiteiten werkelijk overal en altijd kunnen aantrekken of binnenlaten.
Verder kun je op sommige fysieke plekken een hogere concentratie onbewuste entiteiten aantreffen dan op andere. Denk aan plaatsen waar ongelukken of rampen gebeurd zijn, slagvelden, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.

Hoe komen we aan entiteiten in ons systeem?

Het is in wezen heel makkelijk om ongemerkt af en toe een entiteit op te pikken, vooral als je hoogsensitief bent. Er zijn verschillende oorzaken waardoor dit kan gebeuren. Hier zijn een paar van de meest voorkomende:

1. Wanneer je op dezelfde trilling zit

Het gelijke trekt het gelijke aan, en dat is voor energieën en entiteiten al niet anders. Net zoals we onbewust gelijkgestemde mensen of situaties aantrekken, trekken we ook gelijkgestemde entiteiten aan. Als je op een laagfrequente energie zit, zoals angst of gedeprimeerdheid, is de kans groter dat angstige, gedeprimeerde entiteiten in je systeem blijven ‘hangen’. Alleen daarom al is het zaak je frequentie zo hoog mogelijk te houden.

2. Wanneer je niet bewust genoeg aanwezig bent in je lichaam

Wanneer je ongeaard bent, vermoeid, emotioneel uitgeput zijn je energetische grenzen brozer, is je onderscheidingsvermogen minder scherp en kunnen entiteiten ook makkelijker ongemerkt binnen komen.
 photo 3engelenhome.jpg

De Griekse dronkaard
Zo was ik op de terugreis van Griekenland met mijn reisgenoot door een vertraging enige tijd gestrand op het vliegveld. Mijn reisgenoot was moe, hongerig en had het koud, en zat te bibberen op een bankje. Toen we weer thuis waren bleef ze maar beverig, wazig, en kon ze niet helder denken, alsof ze stevige griep had. Omdat de ‘griep’ na weken maar niet over ging besloten we tot nader onderzoek en bleek dat ze op het vliegveld een entiteit had opgepikt. Het was een jonge zwerver, een alcoholist die in toestand van dronkenschap overleden was. Daarom was ze zo vaag en verward! We vroegen om assistentie van zijn geliefden en er kwam een grootmoeder van de zwerver bij, een typisch Grieks oud vrouwtje in het zwart die hem liefdevol meenam naar het licht. Meteen waren de symptomen van de ‘griep’ verdwenen.

Haast
Na een sessie met een regressiecliënt die veel last had van entiteiten was ik ietwat verlaat en sprong ik zonder me even goed te aarden op mijn fiets op weg naar een eetafspraak. Toen ik daar aankwam, voelde ik me vreemd: ik was wazig, voelde me niet helemaal mezelf en had opeens last van een melancholieke stemming die ik niet kon plaatsen. Vlug deed ik een spiertest en jawel: na de uitleg aan mijn cliënt over het belang van goed aarden, had ik nota bene zelf op mijn race door de stad een overleden mevrouw opgepikt die de weg kwijt was! Omdat mijn onoplettendheid de enige oorzaak was kon ik haar ook weer makkelijk loslaten en naar het licht laten brengen door aartsengel Michaël.

3. Wanneer je ze onbewust hebt toegelaten

star photo star.jpg
Soms staan we onbewust entiteiten toe met ons mee te ‘liften’ omdat we moeilijk nee kunnen zeggen, het zielig vinden, de neiging hebben iedereen te willen ‘helpen’. Dat komt veel voor bij gevoelige en empatische mensen die moeite hebben met grenzen en assertiviteit, mensen met veel vorige levens in tempels en dienstverlenende beroepen, mensen met een engel-achtergrond enz. Als je veel last hebt van entiteiten in je systeem kan het nuttig zijn te onderzoeken of je inderdaad moeite hebt je grenzen af te bakenen, en zo ja waarom.

De buurvrouw
Zo had een regressiecliënte van mij wanneer ze ging mediteren steeds last van een gevoel van angst en verdriet wat ze niet thuis kon brengen. Toen we dat gevoel onderzochten, kwamen we erachter dat ze een verdrietige oude vrouw bij zich had die angstig en verward was. Ik voelde ook duizeligheid en gedesoriënteerdheid bij haar. Toen we gingen kijken wanneer de cliënte de vrouw had opgepikt, bleek dit te zijn toen ze nog thuis woonde. Op de galerij woonde een oude dame die erg eenzaam was en vaak kwam ‘buurten’. Ook al had ze als jong meisje niet altijd zin om open te doen, ze deed dit vaak wel omdat ze het zielig vond. Toen de oude vrouw in het ziekenhuis overleed, waarschijnlijk onder narcose, bleef ze in haar verwardheid ‘hangen’ en vond ze weer ingang bij de cliënte. Toen ze zich daarvan bewust was, kon ze de dame liefdevol meegeven aan de engelen en haar familie. Vervolgens hielpen we het eenzame kind in haarzelf, die de dame in kwestie had binnengelaten om haar eigen eenzaamheid te verlichten.

Wie houdt wie vast?
Een andere cliënte kwam bij het onderzoeken van de oorzaak van haar vermoeidheid uit bij een vorig leven van haarzelf, van een oude wijze man. In zijn energie hingen allemaal mensen, die zijn hulp wilden, zich van zijn energie afhankelijk hadden gemaakt en zich nu energetisch gezien aan hem hadden vastgeklampt. Nu kunnen entiteiten nooit zomaar aan je blijven hangen als je dat niet toelaat, dus vroeg ik hoe het kwam dat de man die mensen nog steeds toestand aan hem te hangen. Bij wat doorvragen bleek, dat het hem het gevoel gaf dat hij waardevol was, dat hij er mocht zijn. Toen we aan dit stukje hadden gewerkt kon de man de mensen loslaten, en mijn cliënte hen daarmee ook en was de vermoeidheid verdwenen.

4. Wanneer je een oud programma of oude eed in je systeem hebt
 photo autumnhome.gif

Het komt nogal eens voor, dat mensen die veel vorige levens hebben gehad waarin ze leefden en werkten in tempels, opgeleid werden tot priester(es), monnik of non, eden hebben gezworen waardoor ze nu nog steeds teveel open staan voor hulpbehoevende entiteiten. Eden bijvoorbeeld waarin gezworen werd om ‘altijd en overal iedereen te helpen’ kunnen er nu nog voor zorgen dat je je onbewust openstelt voor hulpbehoevende entiteiten, die vervolgens in je systeem blijven zitten. Dergelijke eden zijn met behulp van spiertesten makkelijk te vinden. Soms is het, om de eed effectief los te laten, nodig het desbetreffende vorig leven eerst te helen, vooral als dit traumatisch geëindigd is en/ of het vorig leven zelf onbewust is van het feit dat hij of zij overleden is! Daarna is de eed makkelijk los te laten, indien nodig met behulp van theta healing.

Lees ook:   Leven in andere dimensies het kan! Maar hoe

5. Omdat je een persoonlijke, karmische of familie band hebt met de entiteit

Het komt wel eens voor, dat mensen overleden familieleden bij zich hebben die zich niet geheel bewust zijn geweest van hun sterven. Vaak zit er een emotionele verknoping onder, die eerst opgelost moet worden voordat men de vader, het zusje, de oom los kan laten. Wanneer dit goed begeleid wordt, kan er zowel voor de persoon als de overledene een prachtig stuk genezing optreden.
Ook mensen waar je een band mee hebt uit vorige levens, zowel positief als negatief kunnen als entiteit nog met jouw energie verknoopt zijn. Om zulke verknopingen op te lossen is het meestal handig de assistentie in te roepen van een ervaren therapeut.

6. Omdat je een lichtbaken bent

Entiteiten zijn vaak, of ze het nu doorhebben of niet, op zoek naar het Licht, de weg terug naar Huis. Wanneer je op een hoge frequentie leeft en veel licht uitstraalt kun je ongemerkt fungeren als baken van licht voor deze mensen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze bij jou blijven hangen. Maar sommige entiteiten zijn bang om naar het daadwerkelijke Licht te gaan omdat ze bijvoorbeeld bang zijn veroordeeld te worden of naar de hel te gaan. Een kort gesprekje waarin uitgelegd wordt dat ze liefdevol worden opgevangen en waarbij geliefden worden gevraagd om ze op te halen, is vaak voldoende om ze over de drempel en op weg naar Huis te krijgen.

De koude zolder
Op een winterdag in februari was ik bij een vriendin om harp te spelen. Haar harp stond op een kleine zolderkamer, die goed verwarmd werd door een elektrische radiator. Desondanks was het zo koud, dat mijn vingers te stijf werden om te kunnen spelen. Ik werd me bewust van een tastbare kou in de kamer, een kou die ik bijna kon zien! Toen besefte ik dat er meer aan de hand was. Ik stemde me af op de kou en voelde dat er meerdere verdwaalde geesten in de ruimte waren. Ik zette met mijn intentie een cirkel om mezelf neer, zodat ik niet alle gevoelens van de entiteiten over zou nemen (mijn gevoelige plek) en begon ze toe te spreken. Ik legde uit dat ze overleden waren, dat ze veilig en wel waren en naar Huis konden. Allengs kreeg ik steeds meer informatie door: zo was er een jonge vrouw die niet ‘naar boven’ durfde omdat ze bang was dat ze misschien naar de hel zou gaan. Toen ik uitlegde dat de hel zoals die door de pastoor onderwezen werd, een hoop flauwekul is, durfde ze de stap aan en ging ze mee met haar engelen. Na een tijdje waren alle entiteiten vertrokken, en werd het weer warm in de kamer.

Zijn entiteiten ‘eng’? Kunnen ze kwaad?

Nee, onbewust overleden mensen zijn ook gewoon maar mensen die de weg kwijt zijn. Meestal is het afdoende ze te helpen zich bewust te worden van hun toestand, en ze mee te geven van de zorg van hun geliefden of de engelen.

In principe zijn entiteiten voornamelijk lastig omdat hun aanwezigheid in ons systeem ons energie kost, en we last kunnen hebben van hun emoties, hun gedachten, en hun energie. Daarom is het zaak om, als je vermoed dat je een of meerdere entiteiten in je systeem hebt, daar iets aan te doen. Dit kan in de meeste gevallen heel gemakkelijk gaan. Vaak is het je bewust zijn van het feit dát er een in je systeem zit, en de desbetreffende entiteit heel bewust overgeven aan aartsengel Michael om naar het Licht gebracht te worden, voldoende.
Alleen als er sprake is van een persoonlijke band, een karmische verstrengeling, een fikse overtuiging die ervoor zorgt dat je ze moeilijk los kan laten of blijft aantrekken, kan het noodzakelijk zijn hulp in te roepen van een deskundige op dit gebied.

Als het gaat om entiteiten waar je een karmische of emotionele verstrengeling mee hebt, of duistere entiteiten (zie bijvoorbeeld mijn artikel over duistere entiteiten) is het wel vrijwel altijd raadzaam de hulp van een deskundige in te roepen: deze verstrengelingen of bezettingen zijn vaak complexer en lastig om zonder gedegen kennis en ervaring effectief te behandelen.

Hoe herken je of je last hebt van een entiteit in je systeem?
 photo th2bgq.jpg

Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je wellicht recent een entiteit hebt opgepikt:
1. Plotselinge gedragsverandering
2. Stemmingswisselingen (plotse woede, depressieve gevoelens, angst)
3. Plotselinge gedachten die je vreemd zijn
4. Plotselinge vermoeidheid
5. Plotselinge verwarring
6. Plotseling optredende griepachtige symptomen, plots opkomende huiduitslag die spontaan weer verdwijnt
7. Plotselinge lichamelijke symptomen zonder duidelijke fysieke oorzaak (raadpleeg altijd eerst je huisarts)
8. Plotselinge kou

Bij entiteiten die al veel langer in ons systeem zitten, zijn we ons er minder van bewust omdat we niet anders meer kennen. We geloven bijvoorbeeld dat de vermoeidheid, de lethargie, de negatieve buien en angsten bij ons horen.
Wanneer je het gevoel houdt dat je gedachten en gevoelens hebt die eigenlijk niet echt bij jou horen, kan het raadzaam zijn te onderzoeken of je een of meerdere entiteiten bij je hebt.entiteiten

Wat doe je eraan?

Wat kun je eraan doen om het oppikken van wezensvreemde energieën en entiteiten zoveel mogelijk te voorkomen?

1. Bewoon je eigen lijf en ken jezelf

Om te voorkomen dat je veel entiteiten en energieën van anderen oppikt, is het in de eerste plaats belangrijk om zo bewust mogelijk in je eigen lichaam te leven. Wees zo goed mogelijk in verbinding bent met je eigen lichaam, je eigen energie, gevoelens en gedachten. Hoe meer jij aanwezig bent in je lichaam en hoe beter verbonden je bent met de aarde, des te minder ruimte bied je aan verdwaalde wezens. Hoe beter je jezelf kent en bewuster je bent van je eigen gevoelens en frequentie, des te sneller heb je het door als er gedachten of emoties opkomen die niet van jou zijn en op de aanwezigheid van een entiteit kunnen wijzen.

2. Wees assertief

Je hebt recht op je eigen ruimte. Oude patronen waardoor je moeilijk nee kunt zeggen en jezelf wegcijfert spelen vaak een rol bij het onbewust te open staan voor entiteiten. Er zijn verschillende therapievormen die je kunnen helpen de oorzaak hiervan op te sporen en te helen. Assertiviteitstraining kan daarnaast ook nuttig zijn.

3. Houd je frequentie hoog

Zoals gezegd trek je met je frequentie gelijksoortige energieën aan. Oefenen je in het bewust ophogen van je frequentie, laat negatieve gedachten los en richt je zoveel mogelijk op wat je wel wilt ervaren in je leven. Soms komt het desondanks voor dat onbewust gestorvenen juist afkomen op je licht, maar deze zijn dan meestal niet erg ‘zwaar’ qua energie en problematiek en doorgaans makkelijk ‘door te sturen’ naar hun geliefde familieleden of de engelen onder begeleiding van aartsengel Michael.

4. Houd je aura en ruimte schoon

Dit kun je doen door energie-oefeningen, meditatie, visualisatie en allerlei therapeutische methoden. Hierover zijn diverse boeken en websites te vinden.
Sommige mensen gebruiken voor het schoonhouden van de aura en vooral van de ruimte graag kristallen en (edel)stenen, klankschalen, branden salie of wierook. Mijn ervaring is dat de methode niet zo belangrijk is. Waar het vooral om gaat, is de energie en de intentie waarmee je het doet.

5. Hulp inroepen
 photo backgroundduif232.jpg

Je kunt ook de hulp van aartsengel Michael en bijvoorbeeld Meester El Morya of Christus aanroepen om je aura en ruimte vrij te maken en te houden van wezensvreemde energieën en entiteiten. Dit werkt meestal prima bij entiteiten waar je verder geen karmische of emotionele binding mee hebt.

Wat doe je als je toch entiteiten in je energiehuishouding hebt toegelaten of binnen gekregen?

Er zijn verschillende technieken te gebruiken als je tenslotte toch een of meerdere entiteiten in je systeem blijkt te hebben.
Als er geen sprake is van emotionele verbinding, karmische banden of verstrengeling zijn deze doorgaans, zoals gezegd makkelijk los te laten. Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken, van zeer eenvoudig tot meer uitgebreid. Ik raad altijd aan die techniek te gebruiken die jou het meeste aanspreekt en je het makkelijkst afgaat.

Als je de tijd hebt, kun je ook kiezen voor een meer uitgebreide techniek. In een situatie waarin je weinig tijd en/of privacy hebt, kun je voor een snelle en directe methode kiezen.

Een meer uitgebreide manier is bijvoorbeeld:
Kies een moment waarop je even privacy hebt. Neem even de tijd te ontspannen, doe eventueel korte ontspanningsoefening of adem een paar keer diep in en langzaam uit, waarbij je alle spanning via je adem laat ontsnappen. Aard jezelf door je bijv. voor te stellen dat er wortels vanuit je voeten diep in de aarde doordringen en verbinding maken met de kern. Stel je voor dat je jezelf en je aura via je kruin vult met puur, zuiver licht vanuit de Bron, de kosmos of de Centrale Zon. Stel je dan voor dat je de entiteiten op een liefdevolle manier buiten je aura plaatst. Vertel ze eventueel in gedachten dat het veilig is, dat ze overleden zijn en vrij om naar hun geliefden in het Licht te gaan. Laat ze volledig los, vraag aartsengel Michael eventueel alle energiebanden los te maken en geef de entiteiten over aan de begeleiding en zorg van de engelen en/ of hun geliefden.

Als je weinig tijd hebt of ervaren bent in het begeleiden van entiteiten, is het simpelweg in gedachten de intentie uitspreken dat je alle entiteiten loslaat en overdraag aan de liefdevolle begeleiding van de engelen, veelal genoeg. Vaak is het enige dat ik hoef te doen, in stilte vragen: ”Aartsengel Michael, neem deze entiteit / energie alsjeblieft mee naar Gods licht voor heling en transformatie. Dank u.”

Engelen en Opgestegen Meesters komen ons graag te hulp. Het enige dat je er eigenlijk voor hoeft te doen, is er om te vragen.

Door Wendy Gillissen

https://www.nieuwetijdskind.com/omgaan-entiteiten/

https://www.nieuwetijdskind.com/entiteiten-invloed-gevoelige-mensen/

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com