web analytics
...

Een beschrijving van Chakra’s.

Een beschrijving van Chakra’s.

De Meester- Perineum
De Ziener- Derde Oog
De Kunstenaar- Keel Chakra
De Heler- Hart Chakra
De Held- Zonnevlecht
De Geliefde- Sacraal Chakra
De Aardemoeder- Wortelchakra

 
Wat is een aura en wat zijn chakra’s?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende. Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als een verstrooit licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

Aura is een spiegel van ons “innerlijk zijn”.

Afhankelijk van b.v. het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid ( op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend et cetera et cetera. De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.

Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen:

De laag die het dichtst tegen het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.

Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis.

De Chakra’s zijn energie-opnamepunten in de aura en daar zijn er zeven van, te weten:

7. de kroonchackra (intuïtie)
6. het derde oog (visualisatievermogen)
5. de keelchakra (communicatie)
4. de hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
3. de plexus solarus (emoties)
2. de miltchakra (seksualiteit)
1. de stuitchakra (aarde-energie)

Chakra :- 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

SAHASRARA (Lotusbloem met duizend blaadjes)
Zevende Chakra, Kruin- of Kroonchakra

Plaats van het chakra : kruin
Endocriene systeem : pijnappelklier
lichaamsorgaan : bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.
Zintuig : –
Psychische functie : verbindt ons met het Hogere Zelf
Element : –
Kleur : violet en wit.
De kleur violet bewerkstelligt een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies.
Wit draagt alle kleuren in zich.
Ze opent de ziel voor Goddelijk licht en Genezing
Edelsteen : Amethist en Bergkristal
klank : ie
Goede werking : Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven.
Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je!
Je bent één met God.
Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat.
Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is!
Alpha en Omega.
Een cirkel zonder begin of einde.
Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens.
We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis…. als we ons vervolmaakt hebben.

Lees ook:   Een laatste groet

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

AJNA (Lotusbloem met twee blaadjes)
Zesde Chakra, Derde-oogchakra, innerlijk oog of commandocentrum

Plaats van het chakra : voorhoofd
Endocriene systeem :hersenaanhangsel
lichaamsorgaan : autonome zenuwstelsel en hypothalamus
Zintuig : “derde oog”
Psychische functie : intuitievecentrum, zetel van de wil en van helderziendheid.
Element : –
Kleur : transparant indigoblauw
Edelsteen : Lapis Lazuli, indigoblauwe saffier, donderblauwe sodaliet
klank : –
Goede werking : In onze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat.
Maar zelfs als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieus functioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden.
Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.
Je bent Meester over je geest.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

VISHUDDA (Lotusbloem met zestien blaadjes)
Vijfde Chakra, Keelchakra of communicatiecentrum

Plaats van het chakra : keel
Endocriene systeem : schildklier
lichaamsorgaan : keel, longen, hals, oren, bronchiën en slokdarm
Zintuig : gehoor
Psychische functie : communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid
Element : ether
Kleur : (licht) blauw ook zilverkleurig en groenig-blauw.
Edelsteen : apatiet, aquamarijn, turkoois, chalcedoon, lapis lazuli en blauwe saffier
klank : ee
Goede werking : Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit.
Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren.
Je kunt nee zeggen als dat je mening is.
Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden.
Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

ANAHATA (Lotusbloem met twaalf blaadjes)
Vierde Chakra of Hartchakra

Plaats van het chakra : hart
Endocriene systeem : Thymusklier
lichaamsorgaan : hart, huid, longen leverbloedsomloop
Zintuig : tast
Psychische functie : liefde en mededogen
Element : lucht
Kleur : groen ook roze en goud
Edelsteen : Rozenkwarts, Toermalijn, Kunziet, Smaragd en Jade
klank : aa
Goede werking : Wanner je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra’s samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde.
Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt.
De liefde in je hart verfijnt je waarneming.
Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

MANI PURA (Lotusbloem met tien blaadjes)
Derde Chakra, zonnevlechtchakra of navelcentrum

Plaats van het chakra : boven de navel
Endocriene systeem : bijnieren
lichaamsorgaan : maag, lever, milt, galblaas, spijsverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.
Zintuig : gezicht
Psychische functie : centrum van de kracht en wijsheid
Element : vuur
Kleur : geel tot goudgeel
Edelsteen : Gele Calsiet, Tijgeroog, Barnsteen, Topaas en Citrien
klank : oh
Goede werking : Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en je plaats daarin.
Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito.
Je bent vol Licht en Kracht! Is de zetel van de persoonlijkheid.

Lees ook:   Symboliek van vogels.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

SISTHANA (Lotusbloem met zes blaadjes)
Tweede Chakra, heiligbeen of miltchakra

Plaats van het chakra : onder de navel
Endocriene systeem : geslachtsklieren
lichaamsorgaan : voortplantingsorganen
Zintuig : smaak
Psychische functie : centrum van de seksuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten
Element : water
Kleur : oranje (geeft genezende, vernieuwende energie en bevrijdt ons van de verstarde emotionele patronen, bevorderd het gevoel van eigenwaarde en wekt de vreugde van het zinnelijk genieten op.
Edelsteen :citrien, tijgeroog, barnsteen en topaas
klank : oo
Goede werking : Natuurlijk mee stromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk seksuele beleving met iemand van wie je houdt, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

MILAHARA (Lotusbloem met vier blaadjes)
Eerste Chakra, Wortel chakra, Basis chakra of Stuitbeencentrum

Plaats van het chakra : Kruis
Endocriene systeem : bijnieren
lichaamsorgaan : nieren, blaas en wervelkolom
Zintuig : reuk
Psychische functie : Vaardigheden om te overleven; lichamelijke vitaliteit; creatieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.
Element : aarde
Kleur : rood (verwarmt, geeft leven, vitaliteit, kracht en moed)
Edelsteen : rode kwarts, agaat, Lapis Lazuli, granaat en robijn
klank : oe
Goede werking : Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en haar scheppingen, oervertrouwen, makkelijk doelen verwezenlijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die – al naar gelang de omstandigheden – open of dicht kan staan.

Is een chakra – bijvoorbeeld de keelchakra – gesloten, dan betekent dat b.v. problemen met communiceren, zoals stotteren.

Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.

Chakra’s zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven Chakra’s goed zijn geopend.

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie…

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button