web analytics

Tabel met psychologische oorzaken van ziekten volgens Louise Hay

Tabel met psychologische oorzaken van ziekten volgens Louise Hay

Hier is de zeer bekende complete gezondheidstabel van Louise Hay, die gratis online te lezen is:

PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKOORZAAK OP EEN NIEUWE MANIER DENKEN
Abces (abces) Verontrustende gedachten aan pijn, verwaarlozing en wraak. Ik geef vrijheid aan mijn gedachten. Het verleden is voorbij. Ik heb rust.
Adenoïden Wrijving in het gezin, geschillen. Een kind dat zich ongewenst voelt. Dit kind is nodig, hij is gewenst en aanbeden.
Alcoholisme “Wie heeft mij nodig?” Gevoelens van zinloosheid, schuld, ontoereikendheid. Afwijzing van zichzelf. Ik leef vandaag. Elk moment brengt iets nieuws. Ik wil begrijpen wat mijn waarde is. Ik hou van mezelf en keur mijn acties goed.
Allergie (Zie ook: “Hooikoorts”) Wie kan je niet uitstaan? Ontkenning van de eigen kracht. De wereld is niet gevaarlijk, hij is een vriend. Ik ben niet in gevaar. Ik ben het niet oneens met het leven.
Amenorroe (afwezigheid van menstruatie gedurende 6 maanden of langer) (Zie ook: “Vrouwenstoornissen” en “Menstruatie”) Tegenzin om een ​​vrouw te zijn. Zelfhaat. Ik ben blij dat ik ben wie ik ben. Ik ben de perfecte uitdrukking van het leven en de menstruatie verloopt altijd soepel.
Amnesie (geheugenverlies) Angst. Escapisme. Onvermogen om voor zichzelf te zorgen. Ik heb altijd intelligentie, moed en een hoge waardering voor mijn eigen persoonlijkheid. Wonen is veilig.
Angina (Zie ook: Keel, Tonsillitis) Je onthoudt je van harde woorden. Het gevoel hebben dat je jezelf niet kunt uiten. Ik laat alle beperkingen vallen en krijg de vrijheid om mezelf te zijn.
Bloedarmoede (bloedarmoede) Relaties als “Ja, maar…” Tekort aan vreugde. Angst voor het leven. Slechte gezondheid. Ik word niet geschaad door het gevoel van vreugde op alle gebieden van mijn leven. Ik hou van het leven.
sikkelcelanemie Geloof in de eigen minderwaardigheid berooft iemand van de geneugten van het leven. Het kind in je leeft, ademt de vreugde van het leven en voedt zich met liefde. De Heer doet elke dag wonderen.
Anorectale bloeding (aanwezigheid van bloed in de ontlasting) Boosheid en teleurstelling. Ik vertrouw op het proces van het leven. Alleen het juiste en het mooie gebeuren in mijn leven.
Anus (anus) (Zie ook: “Aambeien”) Onvermogen om opgehoopte problemen, wrok en emoties kwijt te raken. Het is makkelijk en prettig voor mij om alles kwijt te raken wat niet meer nodig is in het leven.
Anus: abces (abces) Boosheid over iets waar je vanaf wilt. De vrijlating is volkomen veilig. Mijn lichaam laat alleen wat ik niet meer nodig heb in het leven.
Anus: fistel Onvolledige afvalverwerking. Onwil om afstand te doen van het afval van het verleden. Ik ben blij het verleden los te laten. Ik geniet van vrijheid.
Anus: jeuk Schuldig voelen over het verleden. Ik vergeef mezelf graag. Ik geniet van vrijheid.
anus: pijn Schuld. Verlangen naar straf. Het verleden is voorbij. Ik kies voor liefde en keur mezelf en alles wat ik nu doe goed.
Apathie Weerstand voelen. Onderdrukking van emoties. Angst. Veilig voelen. Ik loop naar het leven. Ik streef ernaar om door de beproevingen van het leven te gaan.
Appendicitis Angst. Angst voor het leven. Alles goed blokkeren. Ik ben veilig. Ik ontspan en laat de stroom van het leven vrolijk verder stromen.
Eetlust (verlies) (Zie ook: “Gebrek aan eetlust”) Angst. Zelfverdediging. wantrouwen in het leven. Ik hou van mezelf en keur mezelf goed. Niets bedreigt mij. Het leven is vreugdevol en veilig.
Eetlust (overmatig) Angst. De behoefte aan bescherming. Veroordeling van emoties. Ik ben veilig. Er is geen bedreiging voor mijn gevoelens.
slagaders De levensvreugde stroomt door de slagaders. Problemen met slagaders – onvermogen om van het leven te genieten. Ik ben vervuld van vreugde. Het verspreidt zich in mij met elke slag van mijn hart.
Artritis van vingers Verlangen naar straf. Zelfveroordeling. Het voelt alsof je een slachtoffer bent. Ik bekijk alles met liefde en begrip. Ik bekijk alle gebeurtenissen in mijn leven door het prisma van liefde.
Artritis (Zie ook: “Gewrichten”) Het gevoel dat je niet geliefd bent. Kritiek, wrok. Ik ben de liefde. Nu zal ik van mezelf houden en mijn acties goedkeuren. Ik kijk met liefde naar andere mensen.
Astma Onvermogen om te ademen voor het eigen bestwil. Overweldigd voelen. Onderdrukking van snikken. Nu kunt u veilig uw leven in eigen handen nemen. Ik kies voor vrijheid.
Astma bij zuigelingen en oudere kinderen Angst voor het leven. Tegenzin om hier te zijn. Dit kind is volkomen veilig en geliefd.
atherosclerose Weerstand. Spanning. Ongekende domheid. Weigering om het goede te zien. Ik sta volledig open voor leven en vreugde. Nu bekijk ik alles met liefde.
Heupen (boven) Stabiele lichaamsondersteuning. Het belangrijkste mechanisme om vooruit te komen. Lang leve de heupen! Elke dag is gevuld met vreugde. Ik sta stevig op mijn voeten en gebruik. vrijheid.
Heupen: ziekten Angst om vooruit te komen bij de uitvoering van belangrijke beslissingen. Gebrek aan doel. Mijn stabiliteit is absoluut. Ik ga gemakkelijk en met plezier vooruit in het leven op elke leeftijd.
Beli (Zie ook: “Vrouwenziekten”, “Vaginitis”) De overtuiging dat vrouwen machteloos zijn om het andere geslacht te beïnvloeden. Boosheid op een partner. Ik creëer de situaties waarin ik me bevind. De macht over mij ben ikzelf. Mijn vrouwelijkheid bevalt me. I ben beschikbaar.
Whiteheads De wens om een ​​lelijk uiterlijk te verbergen. Ik vind mezelf mooi en geliefd.
Onvruchtbaarheid Angst en weerstand tegen het levensproces of gebrek aan behoefte aan opvoedingservaring. Ik geloof in het leven. Door het juiste te doen op het juiste moment, ben ik altijd waar ik moet zijn. Ik hou van mezelf en keur mezelf goed.
Slapeloosheid Angst. wantrouwen in het levensproces. Schuld. Met liefde verlaat ik deze dag en geef mezelf over aan een vredige slaap, wetende dat morgen voor zichzelf zal zorgen.
Hondsdolheid kwaadaardigheid. De zekerheid dat het enige antwoord geweld is. De wereld vestigde zich in mij en om mij heen.
Amyotrofische laterale sclerose (ziekte van Lou Gehrig; Russische term: ziekte van Charcot) Gebrek aan verlangen om hun eigen waarde te erkennen. Succes niet herkennen. Ik weet dat ik een staand persoon ben. Succes behalen is veilig voor mij. Het leven houdt van mij.
Ziekte van Addison (chronische bijnierinsufficiëntie) (Zie ook: Bijnierziekten) Acute emotionele honger. Zelfgerichte woede. Ik zorg liefdevol voor mijn lichaam, gedachten, emoties.
Ziekte van Alzheimer (een vorm van preseniele dementie) (Zie ook: “Dementie” en “Ouderdom”) Onwil om de wereld te accepteren zoals hij is. Hopeloosheid en hulpeloosheid. Woede. Er is altijd een nieuwere, betere manier om van het leven te genieten. Ik vergeef en draag het verleden in de vergetelheid. lIk geef me over aan vreugde.

Lichamelijke ziekten en hun respectievelijke grondoorzaken op psychologisch niveau

Probleem / Waarschijnlijke oorzaak / Nieuwe aanpak

Abces / Concentratie op vroegere grieven, wraakgevoelens. Ik laat mijn gedachten uit het verleden los. Ik heb vrede en vrede met mezelf.

Ziekte van Addison (zie ook: Ziekten van de bijnieren). Ernstige emotionele tekortkoming. Boos op jezelf. Ik zorg liefdevol voor mijn lichaam, gedachten en emoties.

Adenoïden. Problemen in het gezin. Het gevoel van een kind dat niemand hem nodig heeft. Dit is een gewenst, geliefd kind.

Alcoholisme. Alles is zinloos. Een gevoel van de kwetsbaarheid van het bestaan, een gevoel van schuld, ontoereikendheid en zelfverloochening. Ik leef in het heden. Ik maak de juiste keuze. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Allergische reacties (zie ook: hooikoorts). Voor wie ben je allergisch? Ontkenning van de eigen kracht. De wereld is veilig en vriendelijk. Niets bedreigt mij, ik ben in harmonie met het leven.

Amenorroe (zie ook: Gynaecologische aandoeningen, Menstruatiestoornissen). Tegenzin om een ​​vrouw te zijn. Zelfhaat. Ik ben graag wie ik ben. Ik ben de mooie uitdrukking van een soepel stromend leven.

Geheugenverlies. Angst. Escapisme. Onvermogen om voor zichzelf te zorgen. Geest, moed, het vermogen om jezelf correct te evalueren zijn mijn onvervreemdbare eigenschappen. Ik ben niet bang voor het leven.

Bloedarmoede. Zelf twijfel. Vreugdeloos leven. Angst voor het leven. Je denkt dat je niet goed genoeg bent. Ik ben niet bang om van het leven te genieten. Ik hou van het leven.

Anorexia (zie ook: Verlies van eetlust). Ontkenning van het leven. Overdreven angsten, zelfhaat en ontkenning van jezelf als persoon. Ik ben niet bang om mezelf te zijn. Ik ben mooi zoals ik ben. Mijn keuze is het leven. Mijn keuze is vreugde en zelfacceptatie.

Anorectale bloeding (hematochezia). Boosheid en prikkelbaarheid. Ik vertrouw op het leven. In mijn leven is er alleen ruimte voor goede, juiste acties.

Anus (zie ook: Aambeien). Het kanaal van bevrijding van al het onnodige. Extreme vervuiling. Ik laat gemakkelijk los wat ik niet langer nodig heb in het leven.

Abcessen. Irritatie en woede over iets waarvan je niet bevrijd wilt worden. Ik ben niet bang als er iets misgaat. Wat ik niet meer nodig heb, is weg.

Fistel. Onvolledige reiniging van het afval van het verleden. Ik ben bereid het verleden los te laten. I ben beschikbaar. Ik ben de liefde zelf.

jeuk. Wijn in het verleden. Berouw. Ik vergeef mezelf. I ben beschikbaar.

Pijn. Schuld. Verlangen om jezelf te straffen. Gevoel van eigen onvolmaaktheid. Het verleden is in de vergetelheid geraakt. Mijn keuze is om mezelf lief te hebben en goed te keuren in het heden.

Apathie. Onwil om te voelen. Begraaf jezelf levend. Angst. Ik voel me veilig. Ik sta open voor het leven. Ik wil het leven voelen.

Appendicitis. Angst. Angst voor het leven. Onwil om het goede te accepteren. Ik voel me veilig. Ik ben ontspannen en vrolijk drijvend op de golven van het leven.

slagaders. Onvermogen om van het leven te genieten. Ik ben vol vreugde. Ze spreidt zich over mij uit.

Artritis van de vingers Verlangen om zichzelf te straffen. Veroordeling. Een slachtoffer voelen. Ik kijk met liefde en begrip naar de wereld. Alles wat er in het leven gebeurt, neem ik waar door het prisma van liefde.

Artritis (zie ook: Gewrichten). Begrijpen dat ik nooit heb liefgehad. Kritiek, minachting. Ik ben de liefde zelf. Ik heb nu besloten om van mezelf te houden en mezelf met liefde te behandelen. Ik kijk met liefde naar de mensen om me heen.

Astma. Verpletterde liefde. Het onvermogen om voor jezelf te leven. Onderdrukking van gevoelens. Ik ben niet bang om de meester van het leven te worden. Ik koos ervoor om vrij te zijn.

Astma. bij kinderen Angst voor het leven. Tegenzin om op deze plek te zijn. Niets bedreigt het kind, hij baadt in liefde. Dit is een gewenst kind en iedereen verwent hem.

Atherosclerose. Interne weerstand, spanning. Progressieve bekrompenheid van denken. Onwil om het goede te zien. Ik sta open voor leven en vreugde. Mijn keuze is om met liefde naar de wereld te kijken.

heupen. Gecomprimeerde kinderlijke woede. Vaak boos op de vader. Ik stel me mijn vader voor als een kind zonder ouderlijke liefde, en vergeef het hem gemakkelijk. We zijn allebei vrij.

Dijen). Behoud balans. Ze dragen de hoofdlast bij het vooruitrijden. Lang leve elke nieuwe dag. Ik ben evenwichtig en vrij.

Onvruchtbaarheid. Angst en weerstand tegen het leven. Of onwil om te profiteren van de ervaring van het leven van ouders. Ik vertrouw op het proces van het leven. Ik doe altijd wat nodig is, waar het nodig is en wanneer het nodig is. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Angst, angst. wantrouwen in het leven. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Ik vertrouw op het proces van het leven. Ik voel geen angst.

Slapeloosheid. Angst. Wantrouwende houding ten opzichte van het leven. Schuld. Ik neem met vreugde afscheid van de afgelopen dag en val in een vredige slaap, wetende dat morgen voor mij zal zorgen.

Hondsdolheid. Woede. De zekerheid dat geweld het antwoord is. Er is vrede om mij heen en vrede in mijn ziel.

Bijziendheid (zie: Oogziekten, Bijziendheid).

Amytrofische laterale sclerose (ziekte van Lou Gehrig). Onwil om hun eigen belang te erkennen, om succes te behalen. Ik ken mijn waarde. Ik ben niet bang om te slagen. Het leven is aardig voor mij.

Ziekten van de heupen. Angst om vooruit te komen bij het oplossen van grote problemen. Gebrek aan bewegingsdoel. Ik heb een absoluut evenwicht bereikt. Ik ga op elke leeftijd met gemak en vreugde vooruit in het leven.

Keelaandoeningen (zie ook: Acute ontsteking van de amandelen, Tonsillitis). Onderdrukte woede. Het niet uitdrukken van jezelf. Ik ben vrij van alle remmingen. Ik ben vrij en kan mezelf zijn.

Keelpijn (zie ook: Tonsillitis) Niet kunnen spreken. Onderdrukte woede. Geremde creativiteit. Onwil om jezelf te veranderen. Wat een geweldige manier om geluiden te maken. Ik druk mezelf vrij en vreugdevol uit. Ik kan gemakkelijk voor mezelf spreken. Ik uit mijn creatieve zelf. Ik wil constant veranderen.

Ziekten van de klieren. Verkeerde verspreiding van ideeën. Onwil om afstand te doen van het verleden. Alle goddelijke ideeën en gebieden van activiteit die ik nodig heb, zijn mij bekend. Nu ga ik vooruit.

Ziekten van de tand, tandkanaal. Kan nergens in bijten. Geen veroordelingen. Alles wordt vernietigd. Tanden symboliseren het vermogen om beslissingen te nemen. Besluiteloosheid. Onvermogen om ideeën te analyseren, beslissingen te nemen. Ik heb een solide basis gelegd voor mijn leven. Mijn overtuigingen steunen me. Ik neem de juiste beslissingen en heb er vertrouwen in dat ik altijd het juiste doe.

Ziekten van de knieën. Koppig zelf en trots. Niet opbrengen. Gebrek aan flexibiliteit. Vergiffenis. Begrip. Sympathie. Door mijn flexibiliteit kan ik me gemakkelijk door het leven bewegen. Alles is in orde.

Botziekten:

Misvorming (zie ook: Osteomyelitis, Osteoporose). Mentale druk en stijfheid. De spieren worden gecomprimeerd. Verlies van mentale mobiliteit. Ik adem diep. Ik ben ontspannen en vertrouw op het proces van het leven.

Bloedziekten: (zie ook: Leukemie). Gebrek aan vreugde. Onvoldoende uitwisseling van ideeën. Nieuwe vreugdevolle ideeën circuleren vrijelijk in mij.

Overtreding van de bloedstolling (zie: Bloedarmoede) – verstopping. De stroom van vreugde wordt geblokkeerd. Ik heb een nieuw leven in mezelf gewekt.

Ziekten van de frontale sinussen (sinusitis). Irritatie ervaren in relatie tot een geliefde. Ik verkondig vrede en harmonie leeft in mij en omringt mij voortdurend. Alles is in orde.

Ziekten van de borstklieren. Onwil om jezelf te verwennen. De problemen van anderen komen altijd op de eerste plaats. Ik word gewaardeerd, ik word overwogen. Ik zorg nu voor mezelf met liefde en vreugde.

Cyste, tumor, mastitis. Overmatige moederlijke zorg, verlangen om te beschermen. Te veel verantwoordelijkheid nemen. Ik laat anderen zijn wie ze zijn. We zijn allemaal vrij en niets bedreigt ons.

Ziekten van de blaas (cystitis). Gevoel van angst. toewijding aan oude ideeën. Angst voor vrijlating. Gevoel van vernedering. Ik neem rustig afscheid van het verleden en verwelkom alles wat nieuw is in mijn leven. Ik ben nergens bang voor.

Ziekten van de benen (onderste deel). Angst voor de toekomst. Tegenzin om te bewegen. Ik ga vrolijk en vol vertrouwen vooruit, wetende dat alles goed zal komen in de toekomst.

Ziekten van de luchtwegen (zie ook: Verstikkingsaanvallen, Hyperventilatie). Angst of onwil om het leven ten volle te benutten. Het gevoel hebben dat ze geen recht hebben om een ​​plekje onder de zon te bezetten en zelfs maar te bestaan. Ik leef door mijn geboorterecht een vol en vrij leven. Ik verdien liefde. Mijn keuze is een volbloed leven.

Leverziekte (zie ook: Hepatitis, Geelzucht). Voortdurende klachten. Op zoek naar gebreken om jezelf te misleiden. Niet goed genoeg voelen. Ik wil leven met een open hart. Ik ben op zoek naar liefde en ik vind het overal.

Ziekten van de nieren. Kritiek, teleurstelling, mislukking. Schaamte. Reageer als een klein kind. Geleid door Providence, doe ik wat goed is in het leven. En ik krijg er alleen maar goede dingen voor terug. Ik ben niet bang om me te ontwikkelen.

Rugpijn:

Onderste gedeelte. Angst om geld te hebben. Gebrek aan financiële steun. Ik vertrouw op het proces van het leven. Alles wat ik nodig heb, zal mij worden gegeven. Ik ben veilig.

Middelste afdeling. Schuld. Het onvermogen om afstand te doen van het verleden. Verlangen om alleen te zijn. Ik neem afscheid van het verleden. Ik ben vrij, ik kan liefde blijven uitstralen.

Bovenste afdeling. Gebrek aan emotionele steun. Vertrouwen dat onbemind is. Gevoelens tegenhouden. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Het leven steunt en houdt van mij.

Ziekten van de nek. Onwil om het probleem vanuit verschillende hoeken te bekijken. Koppigheid. Stijfheid. Ik ben het er gemakkelijk mee eens om het probleem vanuit verschillende hoeken te bekijken. Ik ben een flexibel persoon. We krijgen verschillende oplossingen en die moeten we gebruiken. Ik ben nergens bang voor.

Ziekte van Alzheimer (zie ook: Dementie, Ouderdom). Onwil om de wereld waar te nemen zoals hij is. Hopeloosheid en hulpeloosheid. Woede. Er is altijd een nieuwe kans om het leven vollediger te ervaren. Ik zeg vaarwel tegen mijn verleden. Ik begin gelukkig te leven.

Ziekte van Bright (zie ook: Nefriet). Voelt als een kind dat op de een of andere manier alles doet, zichzelf als een loser beschouwt. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Ik zorg voor mezelf. Ik ben altijd adequaat.

Ziekte van Itsenko-Cushing (zie ook: Ziekte van de bijnieren). Idee onbalans. Rol richting destructief. Verpletterd voelen. Ik breng mijn lichaam en geest liefdevol in balans. Ik concentreer me op gedachten die me een goed gevoel geven.

Ziekte van Crohn (ontsteking van de dunne darm). Angst. Spanning. Het lijkt niet goed genoeg te zijn. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik doe alles wat in mijn macht ligt. Ik ben mooi. Ik ben in orde met mezelf.

Ziekte van het lymfestelsel. Een waarschuwing dat je hersenen zich moeten concentreren op het belangrijkste in het leven. Vanaf nu concentreer ik me volledig op een leven van liefde en vreugde. Ik leef in vrede. In mijn gedachten vrede, liefde en vreugde.

Ziekte van Parkinson (zie ook: Verlamming). Angst en een sterk verlangen om alles en iedereen te beheersen. Ik ben in een ontspannen toestand, omdat ik weet dat niets me bedreigt. Het leven heeft zijn gezicht naar mij gekeerd en ik vertrouw het.

De ziekte van Paget. Het gevoel hebben dat de grond onder je voeten wegglijdt. Niemand om op te vertrouwen. Ik weet dat het leven me steunt. Het leven houdt van me en zorgt voor me.

Lees ook:   Maar 5% van alle medicijnen zijn nuttig!

Ziekte van Huntington (progressieve erfelijke chorea). Zelfverachting door het onvermogen om anderen te beïnvloeden. Hopeloosheid. Ik laat alles in de handen van Providence. Ik heb vrede met mezelf en het leven.

Ziekte van Hodkins. Angst om niet aan de norm te voldoen. Vecht om te bewijzen dat je iets waard bent. Vecht tot het bittere einde. De vreugde van het leven, vergeten in de race om erkenning. Ik ben blij dat ik kan zijn wie ik ben. Ik ben goed genoeg. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik straal en absorbeer vreugde.

Pijn (pijn). De dorst naar liefde en het verlangen om steun dichtbij te voelen. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben liefde waard.

Pijn (acuut). Schuld. Schuld is altijd op zoek naar straf. Ik koester geen wrok tegen het verleden en doe er afstand van. Iedereen om me heen is vrij, en ik ook. Er is alleen nog vriendelijkheid in mijn hart.

Pijn in de oren (otitis: ontsteking van het buiten-, midden- en binnenoor). Woede. Onwil om te luisteren. Te veel problemen. Conflicten tussen ouders. Er is harmonie om mij heen. Ik luister met plezier naar alles wat leuk en goed is. Ik ben het centrum van liefde.

zweren. Woede naar binnen gedreven. Ik ben blij om mijn emoties te uiten.

Bronchitis. Stormachtig gezinsleven. Argumenten en schreeuwen. Soms zelfisolatie. Ik verkondigde vrede en harmonie in mezelf en om me heen. Alles is in orde.

Boulimia. Gevoelens van hopeloosheid en angst. Uitbarstingen van zelfhaat. Ik word geliefd, gekoesterd en gesteund door het leven zelf. Ik ben niet bang om te leven.

Bursitis. Onderdrukte woede. Verlangen om iemand te slaan. Alleen liefde verlicht spanning, en alles wat niet doordrenkt is met liefde verdwijnt naar de achtergrond.

Vaginitis (zie ook: Gynaecologische aandoeningen, Leukorroe). Boosheid op een seksuele partner. Seksuele schuld. Zelfkastijding. Mijn liefde en respect dat ik voor mezelf heb, wordt weerspiegeld in de houding van de mensen om me heen. Ik ben onder de indruk van mijn seksualiteit.

Thymus. De belangrijkste klier van het immuunsysteem. Het gevoel hebben dat het leven agressief is. Mijn liefdevolle gedachten ondersteunen mijn immuunsysteem. Niets bedreigt me van binnen of van buiten. Ik luister met liefde naar mezelf.

Epstein-Barr-virus (Myalgische encefalitis). Blijf op de rand van instorten. Angst om niet goed genoeg te zijn. Alle interne middelen zijn uitgeput. Constante spanning. Ik ontspande en realiseerde me wat ik waard was. Ik ben best goed. Het leven is gemakkelijk en vreugdevol.

blaren. Weerstand tegen alles. Gebrek aan emotionele bescherming. Ik loop gemakkelijk door het leven en neem alles waar wat daarin gebeurt. Het gaat goed met mij.

Lupus (systemische lupus erythematodes). Defaitisme. Liever dood dan voor jezelf opkomen. Boosheid en straf. Ik kan gemakkelijk en vrij voor mezelf opkomen. Ik verklaar mijn kracht. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben vrij en ik ben voor niemand bang.

Ontsteking van de klieren (zie: Infectieuze mononucleosis):

Ontsteking van de carpale tunnel (zie ook: Pols) / Woede en verwarring omdat het leven oneerlijk lijkt. Ik besloot om een ​​vreugdevol en rijk leven voor mezelf te creëren. Het is gemakkelijk voor mij.

Ontsteking van het oor / Angst, rode kringen voor de ogen. Ontstoken verbeelding. Ik heb vredige, kalme gedachten.

Ingegroeide teennagel. Gevoelens van angst en schuldgevoelens over je recht om vooruit te komen. De Heer gaf me het recht om mijn levensweg te kiezen. Ik ben veilig. I ben beschikbaar.

aangeboren cysten. De vaste overtuiging dat het leven je de rug heeft toegekeerd. Zelfmedelijden. Het leven houdt van mij en ik hou van het leven. Ik besluit een vol en vrij leven te leiden.

Miskraam (abortus, spontane abortus). Angst. Angst voor de toekomst. Dingen uitstellen voor later. Je doet alles op het verkeerde moment, op het verkeerde moment. Geleid door Providence, doe ik het juiste in het leven. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Alles is in orde.

Huiduitslag (zie: verkoudheid, herpes simplex). Halitose (zie ook: Slechte adem). Destructieve houding, vuile roddels, vuile gedachten. Ik spreek zacht en liefdevol. Ik adem goed.

Gangreen. Pijnlijke mentaliteit. Bittere gedachten laten je niet toe om vreugde te voelen. Ik concentreer me op prettige gedachten en laat vreugde door mijn lichaam stromen.

Hyperglykemie (zie: Diabetes).

Hyperthyreoïdie (zie ook: Schildklier). Boosheid om je ongewenst te voelen. Ik sta midden in het leven. Ik waardeer mezelf en alles wat ik om me heen zie.

Hypoglykemie. Te veel zorgen in het leven. Allemaal tevergeefs. Ik besloot mijn leven licht, gemakkelijk en vreugdevol te maken.

Hypothyreoïdie (zie ook: Schildklier). Verlangen om op te geven. Gevoelens van hopeloosheid, depressie. Ik bouw een nieuw leven op volgens nieuwe wetten die me in alles steunen.

Hypofyse. Vertegenwoordigt het controlecentrum voor alle processen. Mijn lichaam en geest zijn perfect in balans. Ik beheers mijn gedachten.

Ogen). Ze vertegenwoordigen het vermogen om verleden, heden en toekomst duidelijk te zien.Ik kijk naar het leven met vreugde en liefde.

Oogziekten (zie ook: Gerst): Afwijzing van wat er in het leven gebeurt. Vanaf nu creëer ik een leven dat leuk is om naar te kijken.

Astigmatisme. Ik ben de bron van de problemen. Angst om jezelf in het ware licht te zien. Vanaf nu wil ik mijn schoonheid en pracht zien.

staar. Onvermogen om met vreugde vooruit te kijken. Sombere toekomst. Het leven is eeuwig en vol vreugde.

Oogziekten bij kinderen. Onwil om te zien wat er in het gezin gebeurt. Vanaf nu leeft het kind in harmonie, vreugde, schoonheid en veiligheid.

Strabisme (zie ook: Keratitis). Onwil om naar het leven te kijken. tegenstrijdige ambities. Ik ben niet bang om te kijken. Ik heb vrede met mezelf.

Verziendheid (hypermetropie). Angst voor het heden. Ik weet het zeker: hier en nu bedreigt niets me.

glaucoom. Absoluut onvermogen om te vergeven. Een lading oude grieven. Je bent er vol van. Ik kijk naar de wereld met tederheid en liefde.

Gastritis (zie ook: Ziekten van de maag). Langdurig verblijf in het ongewisse. Gevoel van onheil. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben nergens bang voor.

Aambeien (zie ook: Anus). Angst voor de laatste regel. Boosheid over het verleden. Angst om uiting te geven aan gevoelens. Onderdrukking. Ik heb alles opgegeven wat geen liefde brengt. Genoeg ruimte en tijd voor alles wat ik wil doen.

Geslachtsdelen. Ze belichamen mannelijke en vrouwelijke principes. Ik ben niet bang om te zijn wie ik ben.

Ziekten van de geslachtsorganen. Zorgen dat je niet goed genoeg bent. Mijn leven geeft me vreugde. Ik ben mooi zoals ik ben. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Hepatitis (zie ook: Leverziekte). Onwil om iets te veranderen. Angst, woede, haat. Lever als brandpunt van woede en woede. Ik heb goede, overzichtelijke hersenen. Ik ben klaar met het verleden en ga vooruit. Alles is in orde.

Herpes (herpetische uitbarstingen op de geslachtsdelen). Absoluut vertrouwen in seksuele schuld en de noodzaak van straf. Zonde als reactie op publiciteit. Geloof in een straffende God. Verlangen om de geslachtsdelen te vergeten. Mijn begrip van God ondersteunt mij. Ik ben volkomen normaal en gedraag me natuurlijk. Ik geniet van mijn seksualiteit en mijn lichaam. Ik ben mooi.

Herpetische uitbarstingen (zie ook: Herpes simplex). Boze woorden tegenhouden en bang zijn om ze uit te spreken. Ik creëer een uitzonderlijk positieve houding omdat ik van mezelf hou. Alles is in orde.

Gynaecologische aandoeningen (zie ook: Amenorroe, Dysmenorroe, Fibroma, Leukorroe, Menstruatiestoornissen, Vaginitis). Zelfverloochening als persoon. Afwijzing van vrouwelijkheid. Afwijzing van vrouwelijke principes. Ik sta versteld van mijn vrouwelijkheid. Ik hou ervan een vrouw te zijn, ik hou van mijn lichaam.

Hyperactiviteit. Angst. Druk voelen. Irritatie. Niets bedreigt me, niemand zet me onder druk. Ik ben geen slecht persoon.

Hyperventilatie (zie ook: Asfyxie-aanvallen, Luchtwegaandoeningen). Angst, wantrouwende levenshouding. Ik voel me veilig in deze wereld. Ik hou van mezelf en vertrouw op het leven.

Bijziendheid (zie ook: Bijziendheid). Angst voor de toekomst. Ik word geleid door de Schepper, dus ik voel me altijd veilig.

exotropie. Angst voor het heden. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf op dit moment.

Globus hystericus (zie: Gevoel van een vreemd lichaam in de keel).

Doofheid. Afwijzing van alles en iedereen, koppigheid, isolement. Wat wil je niet horen? “Val me niet lastig.” Ik luister naar de stem van de Schepper en geniet van wat ik hoor. Ik heb alles.

Zweren (kookt) (zie ook: Karbonkels). Een gewelddadige manifestatie van woede en woede. Ik ben liefde en vreugde. Ik leef in vrede en harmonie.

Scheenbeen. Verpletterde, vernietigde ideeën. Het scheenbeen staat voor de normen van het leven. Ik heb de hoogste normen in liefde en vreugde bereikt.

Hoofdpijn (zie ook: Migraine). Zelf afwijzing. Kritische houding ten opzichte van zichzelf. Angst. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik kijk naar mezelf met ogen vol liefde. Ik ben nergens bang voor.

Duizeligheid. Gedachten fladderen als vlinders, een verstrooiing van gedachten. Onwil om hun eigen mening te hebben. Ik ben gefocust en rustig. Ik ben niet bang om te leven en gelukkig te zijn.

Gonorroe (zie ook: Geslachtsziekten). Ik zou gestraft moeten worden omdat ik slecht ben. Ik hou van mijn lichaam. Ik vind het leuk dat ik sexy ben. Ik houd van mezelf.

Keel. Manier van zelfexpressie. Creativiteit kanaal. Ik open mijn hart en zing de vreugden van de liefde.

Schimmelziekte van de voet. Angst om verkeerd begrepen te worden. Het onvermogen om gemakkelijk vooruit te komen. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Ik sta mezelf toe om vooruit te gaan. Ik ben niet bang om vooruit te gaan.

Schimmelziekten (zie ook: Candidiasis). Angst om de verkeerde beslissing te nemen. Ik neem beslissingen met liefde omdat ik weet dat ik kan veranderen. Ik ben veilig.

Schimmel. Verouderde stereotypen. Onwil om afscheid te nemen van het verleden. Het verleden het heden laten domineren. Ik leef gelukkig en vrij in het heden.

Influenza (zie ook: Ziekten van de luchtwegen). Reactie op negatieve omgeving en overtuigingen. Angst. Vertrouw op de cijfers. Ik sta boven groepsovertuigingen en vertrouw geen cijfers. Ik was bevrijd van alle remmingen en invloeden.

Hernia. Verbroken relaties. Spanning, depressie, onvermogen om zich creatief uit te drukken. Ik heb niet-agressieve en harmonieuze gedachten. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik kan mezelf zijn.

Je nagels bijten. Verwardheid. Samojeedisme. Minachtende houding tegenover ouders. Ik ben niet bang om op te groeien. Vanaf nu leid ik mijn leven gemakkelijk en met plezier.

Depressie. Je woedeaanvallen zijn ongegrond. Volledige hopeloosheid. De angsten van andere mensen, hun verboden winden me niet op. Ik creëer mijn eigen leven.

Kinderziektes. Vertrouw op waarzeggerij, sociale concepten en valse wetten. Gedrag als een kind in een volwassen omgeving. Dit kind wordt beschermd door de Voorzienigheid. Hij wordt omringd door liefde. Hij ontwikkelde spirituele immuniteit.

Diabetes (hyperglykemie, diabetes mellitus). Frustratie over gemiste kansen. Dorst om alles onder controle te houden. Diepe droefheid. Elk moment van het leven is gevuld met vreugde. Ik verwelkom vandaag met vreugde.

Dysmenorroe (zie ook: Gynaecologische aandoeningen. Menstruatiestoornissen). Boos op jezelf. Haat tegen het eigen lichaam of tegen vrouwen. Ik hou van mijn lichaam. Ik houd van mezelf. Ik hou van al mijn cycli. Alles is in orde.

Adem. Vertegenwoordigt het vermogen om leven te ademen. Ik hou van het leven. Wonen is veilig.

klieren. Ze personifiëren een bepaalde positie: “Het belangrijkste is de positie in de samenleving.” Ik heb creatieve kracht.

Geelzucht (zie: Ziekten van de lever). Interne en externe oorzaken van vooroordelen. onbalans veroorzaken. Ik behandel alle mensen, inclusief mezelf, met tolerantie, mededogen en liefde.

Maag. Houdt voedsel vast. Verteert ideeën. Ik “verteer” het leven gemakkelijk.

cholelithiasis. Bitterheid. Zware gedachten. Verdomd. Trots. Ik ben blij het verleden los te laten. Ik, net als het leven, ben net zo aangenaam.

Tandvlees ziekte. Besluiten niet uitvoeren. Instabiele positie in het leven. Ik ben vastbesloten. Ik vulde mezelf en mijn gedachten met liefde.

Luchtwegaandoeningen (zie ook: Bronchitis, Verkoudheid, Influenza). Angst om het leven ten volle te “ademen”. Ik ben veilig, ik hou van mijn leven.

Ziekten van de maag: gastritis, boeren, maagzweren. Verschrikking. Angst voor het nieuwe. Onvermogen om nieuwe dingen te leren. Ik heb geen conflicten met het leven. Ik leer elke minuut constant nieuwe dingen. Alles is in orde.

Ziekten van de bijnieren (zie ook: ziekte van Itsenko-Cushing). Weigering om te vechten. Onwil om voor jezelf te zorgen. Constante angst. Ik hou van mijzelf. Ik kan voor mezelf zorgen.

Ziekte van de prostaat. Angst verzwakt de moed. Handen gaan naar beneden. Gevoel van seksuele druk en groeiend schuldgevoel. De overtuiging dat je oud wordt. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik keur mijn macht goed. Ik houd mijn ziel jong.

Vochtretentie in het lichaam (zie ook: Oedeem). Wat ben je bang om te verliezen? Ik ben blij om afstand te doen van de ballast.

Stotteren. Onzekerheid. Onvolledige zelfexpressie. Tranen als opluchting zijn niets voor jou. Niemand stoort me om namens mezelf te spreken. Nu weet ik zeker dat ik mezelf kan uitdrukken. De basis van mijn communicatie met mensen is alleen liefde.

Constipatie. Onwil om afstand te doen van oude ideeën. Het verlangen om in het verleden te blijven. Ophoping van gif. Nadat ik afscheid heb genomen van het verleden, maak ik ruimte voor het nieuwe en het levende. Ik geef het leven door mezelf.

Tinnitus. Onwil om naar anderen te luisteren, luister naar de innerlijke stem. Koppigheid. Ik vertrouw op mijn “ik”. Ik luister liefdevol naar mijn innerlijke stem. Ik neem alleen deel aan die evenementen die liefde brengen.

Struma (zie ook: Schildklier). Irritatie van het opleggen van de wil van iemand anders. Het gevoel dat je een van het leven beroofd slachtoffer bent. Ontevredenheid. Ik heb macht en gezag in het leven. Niemand stoort me om mezelf te zijn.

jeuk. Verlangens die tegen het karakter ingaan. Ontevredenheid. Berouw van geweten. Hartstochtelijk verlangen om te vertrekken of weg te rennen. Ik heb vrede waar ik ben. Ik accepteer alles wat mij toekomt, wetende dat aan mijn behoeften en verlangens zal worden voldaan.

Idiopathische verlamming van de gezichtsspieren (zie ook: Verlamming). Gecontroleerde woede. Onwil om gevoelens te uiten. Ik ben niet bang om mijn gevoelens te uiten. Ik vergeef mezelf.

Overgewicht (zie ook: Obesitas). Angst, de behoefte aan bescherming. Angst voor gevoelens. Onzekerheid en zelfverloochening. De zoektocht naar de volheid van het leven. Ik heb vrede met mijn gevoelens. Ik ben veilig. En die beveiliging creëer ik zelf. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Overmatige haargroei bij vrouwen volgens het mannelijke patroon (hirsuitisme). Verborgen woede, vaak gemaskeerd door angst. Geef iedereen de schuld. Geen zin om voor jezelf te zorgen. Ik behandel mezelf met ouderlijke zorg. Mijn schild is liefde en goedkeuring. Ik ben niet bang om te laten zien wie ik werkelijk ben.

Maagzuur (zie ook: Maagzweer, Maagziekte, Zweren). Angst en nog meer angst. Koude angst. Ik adem vrij en volledig. Ik ben veilig. Ik heb vertrouwen in het leven.

Impotentie. Seksuele druk, spanning, schuldgevoel. sociale vooroordelen. Minachtende houding tegenover de voormalige partner. Moeders angst. Ik sta mijn seksualiteit toe om naar buiten te komen en gemakkelijk en vreugdevol te leven.

Beroerte (verminderde cerebrale circulatie). Handen gaan naar beneden. Onwil om te veranderen: “Ik ga liever dood dan te veranderen.” Ontkenning van het leven. Het leven is constante verandering. Ik raak gemakkelijk gewend aan nieuwe dingen. Ik accepteer alles in het leven: verleden, heden en toekomst.

staar. Onvermogen om met vreugde naar de toekomst te kijken. Sombere vooruitzichten. Het leven is eeuwig, het is vol vreugde. Ik koester haar elk moment met hoop.

Hoesten (zie ook: Luchtwegaandoeningen). Verlangen om de wereld te regeren. “Kijk me aan! Luister naar mij! Ik werd opgemerkt en gewaardeerd. Ik ben geliefd.

Keratitis (zie ook: Oogziekten). Ongebreidelde woede. Het verlangen om alles en iedereen in het zicht te houden. Met liefde genees ik alles wat ik zie. Ik kies voor rust. Alles is goed in mijn wereld.

cyste. Een constante terugkeer naar een pijnlijk verleden. Wrok cultiveren. Valse ontwikkelingsweg. Mijn gedachten zijn mooi omdat ik ze zo maak. Ik hou van mijzelf.

Darm: Het pad van bevrijding van al het onnodige. Ik doe gemakkelijk afstand van wat ik niet meer nodig heb.

Ziekten. Angst om afscheid te nemen van wat niet langer nodig is. Ik neem gemakkelijk en vrijelijk afscheid van het oude en verwelkom met vreugde het nieuwe.

Darmkoliek. Angst. onwil om zich te ontwikkelen. Ik vertrouw op het proces van het leven. Niemand bedreigt mij.

Darmen (zie ook: Dikke darm). Assimilatie. Absorptie. Bevrijding. Opluchting. Ik leer gemakkelijk en neem alles op wat ik moet weten. Ik ben blij het verleden los te laten.

Cellulaire bloedarmoede. Zelf-afkeer. Ontevredenheid met het leven. Ik leef en adem de vreugde van het leven, en voed me met liefde. God doet elke dag wonderen.

Huidziekten (zie ook: Urticaria, Psoriasis, Huiduitslag). Angst, angst. Oude, vergeten walging. Bedreigingen tegen jou. Mijn schild is gedachten van geluk en vrede. Het verleden is vergeven en vergeten. Vanaf nu ben ik vrij.

Knie (zie ook: Gewrichten). Vertegenwoordigt trots en uw “I”. Ik ben flexibel en flexibel.

Koliek. Prikkelbaarheid, ongeduld, ontevredenheid met anderen. De wereld reageert alleen met liefde op liefde en liefdevolle gedachten. Alles is rustig in de wereld.

Myocardinfarct. Vreugde wordt verbannen uit het hart, waarin geld en carrière heersen. Ik breng vreugde terug in mijn hart. Ik spreek liefde uit voor alles wat ik doe.

Urineweginfecties (cystitis, pyelonefritis). Vernederd en beledigd voelen, meestal door een verliefde partner. Anderen de schuld geven. Ik bevrijdde mezelf van de stereotypen van denken die me in deze staat brachten. Ik wil veranderen. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Infectieuze colitis: angst en ongebreidelde woede. De wereld in mijn gedachten, door mij geschapen, wordt weerspiegeld in mijn lichaam.

Amoebiasis. Angst voor vernietiging. Ik heb macht en gezag in mijn leven. Ik leef in vrede en harmonie met mezelf.

Dysenterie. Depressie en hopeloosheid. Ik ben vol leven, energie en levensvreugde.

Infectieuze mononucleosis (ziekte van Filatov). Uitbarstingen van woede veroorzaakt door een gebrek aan liefde en lof. Ze zwaaiden met hun handen. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik zorg voor mezelf. Ik ben zelfvoorzienend.

Lees ook:   Hartlijden na vaccinaties

Infectie. Irritatie, woede, angst. Ik ben rustig en leef in harmonie met mezelf.

Kromming van de wervelkolom (zie ook: Gebogen schouders). Onvermogen om te genieten van de zegeningen van het leven. Angst en verlangen om vast te houden aan oude ideeën. Wantrouwende houding ten opzichte van het leven. Overtuigingen missen moed. Ik ben vrij van alle angsten. Vanaf nu vertrouw ik op het leven. Ik weet dat het leven zijn gezicht naar mij heeft gekeerd. Ik recht mijn schouders, ik ben slank en lang, ik ben vervuld van liefde.

Candidiasis (zie ook: Schimmelziekten). Gevoel van wanorde. Vol irritatie en woede. Veeleisend en wantrouwend in persoonlijke relaties. Een exorbitant verlangen om alles “een poot te geven”. Ik sta mezelf toe om te zijn wie ik wil. Ik verdien het beste in het leven. Ik hou van mezelf en behandel mezelf en anderen met goedkeuring.

Karbonkels. Ziel aantastende woede over oneerlijk behandeld te worden. Ik laat het verleden los en hoop dat de tijd al mijn wonden zal helen.

Bloeddruk:

Hoog. Oude emotionele problemen. Ik ben blij het verleden los te laten. Ik leef in vrede en harmonie.

Laag. Gebrek aan liefde in de kindertijd. Defaitisme. De zinloosheid van elke actie voelen. Ik besloot te leven en te genieten van het heden. Mijn leven is vol vreugde.

Kroep (zie: Bronchitis).

Palmen. Ze houden vast en controleren, knijpen en houden vast, grijpen en laten los. Deze diversiteit is te wijten aan levensomstandigheden. Ik zal alle problemen in mijn leven gemakkelijk, vreugdevol en met liefde oplossen.

keelontsteking. Sterke irritatie. Angst om zich uit te spreken. Minachting voor autoriteit. Niemand stoort me om te vragen wat ik nodig heb. Ik ben niet bang om mezelf uit te drukken. Ik ben het met mezelf eens.

Linkerkant van het lichaam. Het personifieert gevoeligheid, vrouwelijke energie, vrouw, moeder. Mijn vrouwelijke energie is perfect in balans.

Longen: het vermogen om leven te ademen. Ik neem van het leven precies zoveel als ik geef.

Ziekten van de longen (zie ook: Longontsteking). Depressie. Droefheid. De angst om leven in te ademen. Je begrijpt niet dat je het leven ten volle moet leven. Ik adem het leven met volle teugen in. Ik ben blij om het leven ten volle te leven.

Leukemie (zie ook: Bloedziekte.) Vertrapte dromen, inspiratie. Allemaal tevergeefs. Ik ga van de verboden van het verleden naar de huidige vrijheid. Ik ben niet bang om mezelf te zijn.

Leukorroe (zie ook: Gynaecologische aandoeningen, Vaginitis). Vertrouwen dat een vrouw machteloos staat tegenover een man. Woede gericht op een vriend. Ik creëer mijn eigen leven. Ik ben sterk. Ik bewonder mijn vrouwelijkheid. I ben beschikbaar.

Koorts. Woede. Woedeaanval. Ik ben een koude, kalme uitdrukking van vrede en liefde.

Gezicht. Dit is wat we aan de wereld presenteren. Ik ben niet bang om mezelf te zijn. Ik ben wie ik werkelijk ben.

Colitis (zie ook: Colon, Darm, Slijm in de dikke darm, Spastische colitis). Onbetrouwbaarheid. Het verpersoonlijkt een pijnloos afscheid van wat niet langer nodig is. Ik ben onderdeel van het levensproces. God doet alles goed.

coma. Angst. Het verlangen om je voor iets of iemand te verbergen. Ik ben omringd door liefde. Ik ben veilig. Ze creëren een wereld voor mij waarin ik zal worden genezen. Ik ben geliefd.

Conjunctivitis. Boosheid en verwarring als reactie op wat je ziet in het leven. Ik kijk naar de wereld door ogen vol liefde. Vanaf nu is er een harmonieuze oplossing voor het probleem voor mij beschikbaar en accepteer ik de wereld.

Coronaire trombose (zie ook: Myocardinfarct). Gevoelens van eenzaamheid en angst. Zelfvertrouwen en succes. Ik heb alles in mijn leven. De wereld steunt mij. Alles is in orde.

Beenmerg. Symboliseert de meest intieme gedachten over jezelf. Mijn leven wordt geleid door de Goddelijke Geest. Ik voel me volkomen veilig. Ik ben geliefd en gesteund.

Bot(ten) (zie ook: Skelet). Vertegenwoordigt de structuur van het universum. Ik ben goed gebouwd, alles in mij is in balans.

Urticaria (zie ook: Huiduitslag). Geheime angsten, maak van een vlieg een olifant. Ik breng vrede in elke hoek van mijn leven.

Circulatie. Het vermogen om emoties te voelen en te uiten. Ik kan alles in mijn wereld vullen met liefde en vreugde. Ik hou van het leven.

Blauwe plekken (zie: schaafwonden).

Bloeden. Waar is de vreugde gebleven? Woede. Ik ben de vreugde van het leven, ik ben klaar om het constant te voelen.

Bloedend tandvlees. Er is weinig vreugde in de beslissingen die in het leven worden genomen. Ik geloof dat ik het juiste doe in het leven. Ik ben kalm.

Bloed. Het verpersoonlijkt de vreugde die zich vrijelijk door het lichaam verspreidt. Ikzelf ben de vreugde van het leven in al zijn verschijningsvormen.

likdoorns. Verstarde concepten en ideeën. Angst slaat wortel. Verouderde stereotypen, een koppig verlangen om vast te houden aan het verleden. Ik ben niet bang om nieuwe ideeën te introduceren. Ik sta open voor goedheid. Ik ga vooruit, bevrijd van het verleden. Ik ben veilig, ik ben vrij.

Melk klieren. Ze vertegenwoordigen moederzorg, voeding en voeding. Ik geef zoveel als ik ontvang.

Zeeziekte. Angst. Interne schakels. Het gevoel hebben opgesloten te zitten. Angst om niet alles onder controle te kunnen houden. Angst voor de dood. Onvoldoende controle. Ik beweeg me gemakkelijk in tijd en ruimte. Alleen liefde omringt me. Ik heb altijd de controle over mijn gedachten. Ik ben veilig. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik leef in een veilige wereld. Ik voel overal vriendelijkheid. Ik vertrouw op het leven.

Rimpels. Rimpels in het gezicht zijn het gevolg van slechte gedachten. minachting voor het leven. Ik geniet van het leven en geniet van elk moment van mijn dag. Ik werd weer jong.

Spierdystrofie. “Het is niet nodig om volwassen te worden.” Ik ben vrij van alle verboden van mijn ouders. Ik kan zijn wie ik ben.

Spieren. Onwil om nieuwe ervaringen te accepteren. Ze zorgen voor onze beweging in het leven. Ik zie het leven als een dans van vreugde.

Narcolepsie. Onvermogen om met problemen om te gaan. Ongebreidelde angst. Het verlangen om met de vlucht aan alles te ontsnappen. Ik vertrouw op Goddelijke Wijsheid om me altijd te beschermen. Ik ben veilig.

Verslaving. Ontsnap aan jezelf. Angsten. Niet van jezelf houden. Ik realiseerde me dat het mooi is. Ik hou van mezelf en bewonder mezelf.

Overtreding van de menstruatiecyclus (zie ook: Amenorroe, Dysmenorroe, Gynaecologische aandoeningen). Je vrouwelijkheid ontkennen. Schuld. Angst. Het geloof dat de geslachtsdelen zonde en vuil zijn. Ik ben een sterke vrouw en ik beschouw alle processen die in mijn lichaam plaatsvinden als normaal en natuurlijk. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Schaambeen. Beschermt de geslachtsdelen. Mijn seksualiteit is niet in gevaar.

enkels. Onvermogen om zich aan te passen, schuldgevoelens. De enkel staat voor het vermogen om plezier te hebben! Ik verdien een gelukkig leven. Ik accepteer alle geneugten die het leven me geeft.

Elleboog (zie ook: Gewrichten.) Vertegenwoordigt een verandering van richting en verzoening met nieuwe omstandigheden. Ik navigeer gemakkelijk in nieuwe omstandigheden, richtingen, veranderingen.

Malaria. Onbalans met de natuur en het leven. Ik heb volledige balans in mijn leven bereikt. Ik ben veilig.

Mastitis (zie: Ziekten van de borstklieren, Borstklieren).

Mastoïditis (ontsteking van het processus mastoideus van het slaapbeen). Boosheid en verwarring. Onwil om te horen wat er in de regel met kinderen gebeurt. Angst verhindert een juist begrip. Goddelijke vrede en harmonie omringen mij en leven in mij. Ik ben een oase van rust, liefde en vreugde. Alles is goed in mijn wereld.

Baarmoeder. Het huis waar het leven rijpt. Mijn lichaam is mijn knusse thuis.

Spinale meningitis. Ontstoken verbeelding en woede over het leven. Ik ben vrij van schuld en begin de vrede en vreugde van het leven waar te nemen.

Myalgische encefalitis (zie: Epstein-Barr-virus).

Migraine (zie ook: Hoofdpijn). Onwil om geleid te worden. Je ontmoet het leven vijandig. Seksuele angsten. Ik ontspan me in de stroom van het leven en laat het me alles geven wat ik nodig heb. Het leven is mijn element.

Bijziendheid (zie ook: Oogziekten). Angst voor de toekomst. Wantrouwende houding ten opzichte van wat ons te wachten staat. Ik vertrouw op het proces van het leven. Ik ben veilig.

Multiple sclerose. Stijfheid van gedachten, hardheid van hart, ijzeren wil, starheid, angst. Ik focus me op prettige, vrolijke gedachten en creëer een wereld van liefde en geluk. Ik ben nergens bang voor, ik ben blij.

Psychische stoornis (geestesziekte). Ontsnap aan familie. Vertrek in de wereld van illusies, vervreemding. Gedwongen isolatie van het leven. Mijn brein wordt gebruikt voor het beoogde doel en is een creatieve uitdrukking van de Goddelijke Wil.

Balans onbalans. Verstrooiing van gedachten. Onvermogen om zich te concentreren. Ik ben volkomen veilig en beschouw mijn leven als perfect. Alles is in orde.

Loopneus. Onderdrukte snikken. De tranen van kinderen. Slachtoffer. Ik begrijp dat ik mijn eigen leven creëer. Ik besloot van het leven te genieten.

Neuralgie. Straf voor schuld. Pijnlijke, pijnlijke communicatie. Ik vergeef mezelf. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik communiceer met liefde.

Neuralgie van de heupzenuw. Hypocrisie. Angst voor geld en de toekomst. Ik begon te begrijpen wat mijn echte goed is. Het is overal. Ik ben veilig en niets bedreigt me.

Urine-incontinentie. Een overdaad aan emoties. Jaren van onderdrukte gevoelens. Ik wil voelen. Ik ben niet bang om mijn emoties te uiten. Ik hou van mijzelf.

Ongeneeslijke ziekte. Het kan in dit stadium niet worden genezen door uiterlijke tekenen te elimineren. Je zult diep moeten doordringen om het proces te beïnvloeden en herstel te bereiken. De ziekte is gekomen en gegaan. Wonderen gebeuren elke dag. Ik ga naar binnen om het stereotype te vernietigen dat de ziekte veroorzaakte. Ik kijk met vreugde naar Divine Healing. Zo zal het zijn!

Stijfheid van de nek (zie ook: Ziekte van de nek). IJzeren domheid. Ik ben niet bang om andere standpunten in overweging te nemen.

Slechte adem. Boze en wraakzuchtige gedachte. Irritatie veroorzaakt alles wat er in het leven gebeurt. Ik scheid met liefde van het verleden. Vanaf nu zal ik alles met liefde behandelen.

Onaangename (lichaams)geur. Angst. Zelf ontevredenheid. Angst voor mensen. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Ik voel me veilig.

Nervositeit. Angst, angst, strijd, haast. wantrouwen in het leven. Ik ben op een eindeloze reis naar de eeuwigheid. Ik heb veel tijd voor me.

Nerveuze aanvallen (pannes). Egocentrisch. Communicatiekanalen zijn verstopt. Ik open mijn hart en bouw vanuit liefde communicatie op met anderen. Ik ben veilig. Ik voel mij goed.

zenuwen. Het is een communicatiemiddel, perceptie van informatie. Ik communiceer gemakkelijk en vrolijk.

ongevallen. Jezelf niet beschermen. Afwijzing van gezag. De neiging om problemen met geweld op te lossen. Ik bevrijdde mezelf van zulke gedachten. Ik ben kalm. Ik ben een goed persoon.

Nefrieten (zie ook: Ziekte van Bright). Een overdreven reactie op mislukking of teleurstelling. Ik doe altijd het juiste in mijn leven. Ik verwerp het oude en verwelkom het nieuwe. Alles is in orde.

Poten). Draag ons door het leven. Ik kies voor het leven.

Nagels. Ze vertegenwoordigen bescherming. Ik reik naar alles zonder angst.

Neus: staat voor zelfkennis. Ik heb een rijke intuïtie.

Bloeden uit de neus. Honger naar erkenning. Wrok die onopgemerkt bleef. Dorst naar liefde. Ik hou van en besef mijn belang. Ik ben mooi.

Loopneus. Vraag om hulp. Onderdrukt huilen. Ik hou van en troost mezelf. Ik doe het in een vorm die mij plezier geeft.

Verstopte neus. Je beseft je belang niet. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Kaalheid (kaalheid). Angst. Spanning. Alles proberen te beheersen. Wantrouwende houding ten opzichte van het leven. Ik ben volkomen veilig. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring. Ik heb vertrouwen in het leven.

Flauwvallen. Angst die niet te overwinnen is. Verduistering van het bewustzijn. Ik heb voldoende mentale, fysieke kracht en kennis om alles aan te kunnen wat mij in het leven te wachten staat.

Osteoporose ook: (zie Botziekten). Het lijkt alsof er geen steun meer is in het leven. Ik weet voor mezelf op te komen en het leven geeft me steun, het is altijd onverwacht, maar liefde is de basis.

Acute ontsteking van de amandelen (zie ook: Tonsillitis). De zekerheid dat je niet kunt vragen wat je nodig hebt. Sinds mijn geboorte betekent dit dat ik alles moet krijgen wat ik nodig heb. Nu kan ik gemakkelijk alles vragen wat ik nodig heb. Het belangrijkste is om het met liefde te doen.

Acute infectieuze conjunctivitis (zie ook: Conjunctivitis). Boosheid en verwarring. Onwil om te zien. Ik heb niet langer de ambitie om de eerste te zijn. Ik ben in harmonie met mezelf. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Oedeem (oedeem). Onwil om afstand te doen van het verleden. Wie of wat houdt je tegen? Ik neem met plezier afscheid van het verleden. Ik ben niet bang om hem te verlaten. Vanaf nu ben ik vrij.

boeren. Angst. Haast je om te leven. Genoeg tijd en ruimte voor alles wat ik ga doen. Ik ben kalm.

tenen. Ze vertegenwoordigen de kleine details van je toekomst. Alle kleine dingen zullen uitkomen zonder mijn deelname.

Vingers: vertegenwoordigen de kleine dingen in het leven. Ik leef in harmonie met alle kleine dingen in het leven.

Groot. Vertegenwoordigt de geest en angst. Mijn gedachten zijn in harmonie.

Wijzend. Vertegenwoordigt mijn “ik” en angst. Ik ben veilig.

Gemiddeld. Vertegenwoordigt woede en seksualiteit. Mijn seksualiteit bevredigt me.

Naamloos. Vertegenwoordigt allianties en verdriet. In de liefde ben ik vredig.

Pink. Vertegenwoordigt familie en pretentie. In de Grote Familie, die het leven is, ben ik de natuurlijkheid zelf.

Obesitas (zie ook: Overgewicht): Zeer gevoelig karakter. Je hebt vaak bescherming nodig. Je kunt je verschuilen achter angst om geen woede en onwil om te vergeven te tonen. Mijn schild is de liefde van God, dus ik ben altijd veilig. Ik wil beter worden en verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. Ik vergeef iedereen en bouw het leven op zoals ik dat wil. Niets bedreigt mij.

schouders. Boosheid omdat je geen liefde meer hebt. Ik ben niet bang om zoveel liefde de wereld in te sturen als nodig is.

Maag. Boosheid omdat je geen voedsel meer hebt. Ik eet geestelijk voedsel. Ik ben tevreden en vrij.

Taz. Bossen van woede op ouders. Ik wil afscheid nemen van het verleden. Ik ben niet bang om ouderlijke verboden te overtreden.

Brandwond. Woede. Uitbarstingen van woede. Ik creëer rust en harmonie in mezelf en in mijn omgeving.

Ossificatie. Stijf, inflexibel denken. Ik ben niet bang om flexibel te denken.

Gordelroos. Je bent bang dat het heel erg zal zijn. Angst en spanning. Te gevoelig. Ik ben ontspannen en kalm omdat ik het leven vertrouw. Alles is goed in mijn wereld.

tumoren. Genieten van oude beledigingen en slagen, het cultiveren van haat. De gewetenswroeging wordt sterker. Foutieve computergestuurde stereotypen van denken. Koppigheid. Onwil om verouderde sjablonen te wijzigen. Ik vergeef gemakkelijk. Ik hou van mezelf en breng vreugde met mooie gedachten. Ik laat liefdevol het verleden los en denk alleen aan wat me te wachten staat. Alles is in orde. Het is niet moeilijk voor mij om het programma van de computer – mijn brein – te veranderen. In het leven verandert alles en mijn brein wordt voortdurend bijgewerkt.

ARI (zie Griep).

Osteomyelitis (zie ook: Ziekten van de botten). Woede, verwarring in relatie tot het leven. Voelt geen steun. Ik ben in harmonie met het leven en vertrouw erop. Ik ben veilig en niemand bedreigt me.

Oppervlakkige trichophytose. Je laat anderen in je vel kruipen. Lijkt niet goed genoeg en schoon genoeg. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Niemand en niets heeft macht over mij. I ben beschikbaar.

Hoge bloeddruk (zie: Druk).

Hoog cholesterol (atherosclerose). Blokkering van de kanalen van vreugde. Angst om vreugde te voelen. Mijn keuze is de liefde voor het leven. Mijn kanalen van liefde staan ​​open. Ik ben niet bang om liefde te accepteren.

Verhoogde eetlust. Angst, de behoefte aan bescherming. Veroordeling van deze gevoelens. Ik voel me veilig. Ik ben niet bang om te voelen. Ik heb normale gevoelens.

Jicht. De noodzaak om te regeren. Ongeduld, woede. Ik ben nergens bang voor. Ik leef in vrede met mezelf en de mensen om me heen.

Alvleesklier. Belichaamt de schoonheid van het leven. Ik heb een prachtig leven.

Plantaire wrat. Irritatie veroorzaakt door de eigen benadering van het leven. Verwarring over de toekomst. Ik kijk zelfverzekerd en gemakkelijk in de toekomst. Ik vertrouw op het leven.

Wervel (zie ook: Wervelkolom). Flexibele levensondersteuning. Ik word gesteund door het leven.

Polio. Verlammende jaloezie. Het verlangen om iemand te stoppen. De zegeningen van het leven zijn genoeg voor iedereen. Ik vind mijn eigen welzijn en vrijheid door gedachten vol liefde.

Verminderde eetlust (zie ook: Anorexia). Angst. Zelfverdediging. wantrouwen in het leven. Ik hou van mezelf en voel me goed over mezelf. Ik voel geen angst. Het leven is niet gevaarlijk en vreugdevol.

Diarree Angst. Negatie. Escapisme. Ik heb een goed ingeburgerd proces van absorptie, assimilatie en afgifte. Ik leef in vrede en harmonie.

Pancreatitis afwijzing. Woede en verwarring als het leven lijkt zijn aantrekkingskracht te hebben verloren. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Zelf maak ik mijn leven aantrekkelijk en vreugdevol.

Verlamming (zie ook: Ziekte van Parkinson). Verlammende gedachten. Zich aan iets gehecht voelen. Het verlangen om van iets of iemand gered te worden. weerstand. Ik denk vrij en het leven stroomt gemakkelijk en aangenaam. Ik heb alles in mijn leven. Mijn gedrag is adequaat in elke situatie.

Parese (paresthesie). Je wilt geen liefde of aandacht. Op weg naar de geestelijke dood. Ik deel mijn gevoelens en liefde. Ik reageer op elke manifestatie van liefde.

Lever. Een plaats van concentratie van woede en primitieve emoties. Ik wil alleen liefde, vrede en vreugde kennen.

Pyorroe (zie ook: Parodontitis). Boos op jezelf omdat je geen beslissing kunt nemen. Zwak, zielig persoon. Ik hecht veel waarde aan mezelf en de beslissingen die ik neem zijn altijd uitstekend.

Voedselvergiftiging. Laat anderen de leiding nemen. Je voelt je weerloos. Ik heb genoeg kracht, kracht en vaardigheid om alles aan te kunnen.

Lees ook:   Vaccinatie misbruik?

Schreeuw. Tranen zijn de rivier van het leven, die zowel in vreugde als in verdriet en angst wordt aangevuld. Ik heb vrede met mijn emoties. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring.

schouders. Ze vertegenwoordigen ons vermogen om de omstandigheden van het leven met vreugde te doorstaan. Het leven wordt een last voor ons als gevolg van onze houding ertegenover. Ik besloot dat vanaf nu al mijn ervaringen vreugdevol en vol liefde zullen zijn.

Slechte spijsvertering. Instinctieve angst, afschuw, angst. Neem meer dan je aankan. Ik verteer en verwerk alles wat nieuw is vredig en vreugdevol.

Longontsteking (zie ook: Ontsteking van de longen). Wanhoop. Levensmoe. Emotionele, niet-genezende wonden. Ik “adem” gemakkelijk de goddelijke ideeën, gevuld met lucht en de zin van het leven. Dit is een nieuwe ervaring voor mij.

Snijwonden (zie ook: Blessures). Straf voor het niet naleven van de eigen principes. Ik bouw een leven op dat me honderdvoudig beloont voor goede daden.

krabben. Het gevoel dat je afgesneden bent van het leven. Ik ben het leven dankbaar dat het zo genereus voor mij is. Ik ben gezegend.

Niersteenziekte. Verharde stolsels van woede. Ik kom gemakkelijk van oude problemen af.

Rechterkant van het lichaam. Verdeelt, maakt mannelijke energie vrij. Mens, vader. Ik breng gemakkelijk en moeiteloos mijn mannelijke energie in balans.

Premenstrueel syndroom (PMS). Verwarring, waardoor je onder invloed van anderen komt. Misverstand van de processen die plaatsvinden in het lichaam van een vrouw. Ik heb controle over mijn gedachten en mijn leven. Ik ben een sterke, dynamische vrouw! Elk orgaan in mijn lichaam functioneert perfect. Ik hou van mijzelf.

Prostaat. De personificatie van het mannelijke. Ik waardeer en geniet van mijn mannelijkheid.

Hartinfarct. Ontsnap aan familie, aan mezelf, aan het leven. Ik ben thuis in het hele universum. Ik ben veilig en begrepen.

Zwelling (zie ook: Oedeem, Vochtretentie in het lichaam). Smal, beperkt denken. Pijnlijke ideeën. Mijn gedachten stromen gemakkelijk en vrij. Mijn ideeën vertragen mijn beweging niet.

Aanvallen van verstikking (zie ook: Hyperventilatie). Angst. Wantrouwende houding ten opzichte van het leven. De onmogelijkheid om afscheid te nemen van de kindertijd. Opgroeien is niet eng. De wereld is veilig. Ik ben volkomen veilig.

Menopauze problemen. Angst voor wat niet meer gewenst is. Angst voor veroudering. Zelfverloochening. Je hebt het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Ik ben evenwichtig en kalm tijdens de periode van de cyclusverandering. Ik zegen mijn lichaam met liefde.

Voedingsproblemen. Angst voor de toekomst, angst om niet verder te komen op het levenspad. Ik ga gemakkelijk en vrolijk door het leven.

Lepra. Volledig onvermogen om het leven te weerstaan. Een oude overtuiging dat je niet goed genoeg of zuiver genoeg bent. Ik ben boven alle verboden. God leidt mij en leidt mij. Liefde geneest het leven.

Herpes simplex (koortsblaasjes) (zie ook: Verkoudheid). “God markeert de schurk.” Bittere woorden kwamen nooit over zijn lippen. Ik spreek alleen woorden van liefde, mijn gedachten zijn altijd vol liefde. Ik ben in vrede en in harmonie met het leven.

Koud. Soms smal denken. Het verlangen om je terug te trekken zodat niemand je stoort. Niemand bedreigt mij. Liefde beschermt en omringt me. Alles is in orde.

Verkoudheid (ARI). Gevoel van spanning; lijkt alsof je niet kunt. Angst, psychische stoornissen. Raak beledigd door de kleine dingen. Bijvoorbeeld: “Ik ben altijd erger dan anderen.” Ik ontspan en laat mijn geest niet in opstand komen. Er is harmonie om mij heen. Alles is in orde.

Puistjes (ontsteking). Zelfhaat, zelfhaat. Ik ben de Goddelijke uitdrukking van het leven. Ik hou van mezelf en accepteer mezelf voor wie ik ben.

Acne (zie ook: Acne, Zweren). Kleine woede-uitbarstingen. Ik ben kalm. Mijn gedachten zijn sereen en helder.

Psychische aandoeningen (zie: Psychische stoornis).

Psoriasis (zie: Huidziekten). Angst voor wrok. Denk niet aan jezelf. Weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens. Ik geniet van de geneugten die het leven geeft. Ik verdien het beste in het leven. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Kanker. Diepe wonden, wrok. diepgewortelde minachting. Geheimen en diepe droefheid verslinden de ziel. Haat eten. Alles is zinloos. Ik neem met liefde afscheid van het verleden. Ik besloot mijn leven met vreugde te vullen. Ik hou van mezelf en behandel mezelf met goedkeuring.

Uitrekken. Boosheid en weerstand. Onwil om in het leven een bepaalde richting op te gaan. Ik geloof dat het leven me naar het hoogste goed leidt. Ik ben in harmonie met mezelf.

Uiteenlopend scheelzien (zie: Oogziekten).

Rachitis. Gebrek aan emotie, liefde en vertrouwen. Ik ben veilig. Ik werd gevoed door de liefde van het universum zelf.

Reuma. Voelt als een slachtoffer. Gebrek aan liefde. Chronische bitterheid van minachting. Ik creëer mijn eigen leven. Dit leven wordt beter en beter naarmate ik mezelf en anderen liefheb en waardeer.

Reumatische artritis. Volledige omverwerping van gezag. Voel hun druk. Ik ben mijn eigen autoriteit. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Het leven is mooi.

Bevalling: vertegenwoordigen het begin van het leven. Een nieuw vreugdevol en prachtig leven begint. Alles komt goed.

Geboortetrauma. Karmika (theosofisch concept). Je hebt ervoor gekozen om op deze manier in het leven te komen. We kiezen onze ouders en onze kinderen. Onafgemaakte zaken. Alles wat er in het leven gebeurt, is nodig voor onze groei. Ik leef in vrede met de mensen om me heen.

Mond: De plek waar nieuwe ideeën en eten binnenkomen. Ik accepteer liefdevol wat me voedt.

Ziekten. Gevormde opvattingen, versteend denken. Onvermogen om nieuwe ideeën waar te nemen. Ik ontmoet graag nieuwe ideeën en concepten en doe mijn best om ze te begrijpen en te verwerken.

Zelfmoord. Zie het leven alleen in zwart-wit. Weigering om een ​​andere uitweg te vinden. Er zijn veel mogelijkheden in het leven. Je kunt altijd een ander pad kiezen. Niets bedreigt mij.

fistels. Angst. Het afgifteproces van het lichaam wordt geblokkeerd. Ik voel me veilig. Ik vertrouw het leven volledig. Het leven is voor mij gemaakt.

Grijs haar. Spanning. Geloof dat een toestand van constante spanning normaal is. Ik leef rustig en kalm. Ik ben sterk en capabel.

Milt. Obsessie. Veshchizm. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik geloof dat het leven zijn gezicht naar mij heeft gekeerd. Ik ben veilig. Alles is in orde.

Hooikoorts (zie ook: Allergische reacties). Emotionele doodlopende weg. Vrees dat tijd verloren gaat. Vervolgingswaanzin. Schuld. Ik heb alles in mijn leven. Niets bedreigt mij.

Hart: (zie ook: Bloed). De focus van liefde en veiligheid. Mijn hart klopt op het ritme van de liefde.

Ziekten. Langdurige emotionele problemen. Hart steen. Het draait allemaal om stress en spanning. Vreugde en alleen vreugde. Mijn brein, lichaam en leven zijn doordrenkt van vreugde.

Synovitis van de grote teen. Het onvermogen om kalm en vreugdevol met het leven om te gaan. Ik ga gelukkig vooruit naar een geweldig leven.

Syfilis. Je verspilt je energie. Ik besloot mezelf te zijn. Ik waardeer mezelf om wie ik ben.

Skelet (zie ook: Botten). Vernietiging van de basis. De botten vertegenwoordigen de structuur van je leven. Ik ben sterk en gezond. Ik heb een geweldige basis.

sclerodermie. Sluit het leven af. Je kunt niet voor jezelf zorgen en zijn waar je bent. Ik ontspande me omdat ik zeker wist dat niets me bedreigde. Ik vertrouw het leven en mezelf.

Scoliose (zie: Kromming van de wervelkolom).

Ophoping van gassen (flatulentie). Rij onder je. Angst. Ideeën die je niet kunt begrijpen. Ik ontspan en het leven lijkt me gemakkelijk en aangenaam.

Dementie (zie ook: ziekte van Alzheimer, ouderdom). Onwil om de wereld waar te nemen zoals hij is. Hopeloosheid en woede. Ik heb de beste plek in de zon, het is de veiligste.

Slijm in de dikke darm (zie ook Colitis, Colon, Darmen, Spastische colitis). De gelaagdheid van oude stereotypen, waarmee alle kanalen verstopt raken, leidt tot een verwarring van gedachten. Het moeras van het verleden zuigt. Ik neem afscheid van mijn verleden. Ik denk helder. Ik leef voor vandaag in liefde en vrede.

Dood. Het einde van de caleidoscoop van het leven. Ik vind het leuk om nieuwe facetten van het leven te ontdekken. Alles is in orde.

Schijf offset. Gebrek aan enige ondersteuning van het leven. Besluiteloos persoon. Het leven ondersteunt al mijn gedachten, daarom hou ik van mezelf en waardeer ik mezelf. Alles is in orde.

Lintworm. Een sterke overtuiging dat je een slachtoffer bent. Je weet niet hoe je moet reageren op hoe andere mensen je behandelen. • Interne reacties. Het concentratiepunt van de kracht van onze intuïtie. De goede gevoelens die ik voor mezelf voel, voel ik ook voor andere mensen. Ik hou van en accepteer allerlei manifestaties van mijn “ik”.

Zonnevlecht. Ik vertrouw op mijn innerlijke stem. Ik ben fysiek en mentaal sterk. Ik ben slim.

Spasmen, convulsies. Spanning. Angst. Verlangen om te grijpen en vast te houden. Verlamming van gedachten door angst. Ik ontspan en laat mijn geest niet in opstand komen. Ik ontspan en laat los. Niets bedreigt me in mijn leven.

Spastische colitis (zie ook: Colitis, Darm, Darm, Slijm in de dikke darm). Angst om afscheid te nemen van wat weg moet. Onzekerheid. Ik ben niet bang om te leven. Het leven zal me altijd geven wat ik nodig heb. Alles is in orde.

AIDS. Gevoelens van onzekerheid en hopeloosheid. Een sterk gevoel van waardeloosheid. De overtuiging dat het niet goed genoeg is. Zelfverloochening als persoon. Schuldig voelen over wat er is gebeurd. Ik ben een deel van het universum. Ik ben geliefd door het leven zelf. Ik ben sterk en capabel. Ik hou van en waardeer alles over mezelf.

Rug. Vertegenwoordigt de ondersteuning van het leven. Ik weet dat het leven me altijd steunt.

Schaafwonden, blauwe plekken. Kleine levensconflicten. Zelfbestraffing. 1 Ik hou van mezelf en zorg voor mezelf. Ik behandel mezelf zacht en vriendelijk. Alles is in orde.

Seniele ziekten. sociale vooroordelen. Oud denken. Angst om natuurlijk te zijn. Afwijzing van alles wat modern is. Ik hou van mezelf en accepteer mezelf op elke leeftijd. Elk moment van het leven is perfect.

Seniele dementie (zie ook: ziekte van Alzheimer). Keer terug naar een veilige jeugd. Je hebt zorg en aandacht nodig. Een soort milieucontrole. Ontsnappen van de realiteit. Ik sta onder de bescherming van God. Beveiliging. Wereld. De Wereldgeest is waakzaam in elke levensfase.

Tetanus (zie ook: Trismus van de kaak). De noodzaak om woede weg te gooien, om pijnlijke gedachten kwijt te raken. Ik laat de liefde door mijn lichaam stromen. Het reinigt en geneest elke cel van mijn lichaam en mijn emoties.

Voeten. Ze vertegenwoordigen ons begrip van onszelf, het leven en anderen. Ik heb alles goed begrepen en ik wil dat het in de loop van de tijd verandert. Ik ben nergens bang voor.

Gewrichten (zie ook: Artritis, Elleboog, Knie, Schouders). Ze symboliseren een verandering van richting in het leven en het gemak van deze veranderingen. Ik verander gemakkelijk veel dingen in het leven. Ik word begeleid, dus ik ga altijd in de goede richting.

Schouders gebogen (zie ook: Schouders, Kromming van de wervelkolom). Ze dragen de last van het leven. Hopeloosheid en hulpeloosheid. Ik sta rechtop en voel me vrij. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Mijn leven wordt elke dag beter.

Droge ogen. Boze blik. Bekijk de wereld met liefde. Je verkiest de dood boven vergeving. Haat en veracht. Ik vergeef graag. Vanaf nu is het leven in mijn gezichtsveld. Ik kijk naar de wereld met compassie en begrip.

Huiduitslag (zie ook: Urticaria). Irritatie door te laat komen. Kinderen doen dit om aandacht te krijgen. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben in harmonie met het leven.

Tics, toevallen. Angst. Angst dat iemand je in de gaten houdt. Ik accepteer alles wat er in het leven gebeurt. Niets bedreigt mij. Alles is in orde.

Dikke darm. Gehechtheid aan het verleden. Angst om afscheid van hem te nemen. Ik doe gemakkelijk afstand van wat ik niet meer nodig heb. Het verleden is in het verleden, ik ben vrij.

Tonsillitis. Angst. Onderdrukte emoties. Gebrek aan creatieve vrijheid. Ik geniet vrijelijk van het goede dat het leven me geeft. Ik ben een dirigent van Divine Ideas. Ik ben in harmonie met mezelf en de omgeving.

Misselijkheid. Angst. Afwijzing van ideeën of omstandigheden. Ik ben nergens bang voor. Ik geloof dat het leven me alleen maar goeds zal brengen.

Tuberculose. De oorzaak van uitputting is egoïsme. Baasje. Vulgaire gedachten. Wraakzucht. t Ik hou van mezelf en waardeer mezelf, dus ik creëer een wereld vol vreugde en vrede waarin ik ga leven.

Blessures (zie ook: Snijwonden). Boos op jezelf. Schuld. Ik laat mijn woede los op een niet-agressieve manier. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf.

Trismus van de kaak (zie ook: Tetanus). Woede. Het verlangen om alles onder controle te houden. Weigering om gevoelens te uiten. Ik vertrouw op het leven. Ik kan gemakkelijk vragen wat ik wil. Het leven reageert op mijn verzoeken.

Acné (zwart). Kleine woede-uitbarstingen. Ik heb mijn gedachten op een rij. Ik ben kalm.

Nodulaire verdikking. Zelfverachting, verwarring, gekwetste trots in verband met een mislukte carrière. Ik bevrijd mezelf van mentale stereotypen die mijn groei belemmeren. Nu is mijn succes verzekerd.

Bijt: angst. Onzekerheid van elke veroordeling. Ik vergeef mezelf en heb elke dag meer lief.

Dieren bijten. Woede gericht op zichzelf. De behoefte om jezelf te straffen. I ben beschikbaar.

Insectenbeten. Schuldgevoelens ontstaan ​​over kleinigheden. Ik bevrijdde mezelf van woede. Alles is in orde.

Urinebuis. Boze emoties. Vernederd voelen. beschuldigingen. In mijn leven is er alleen plaats voor sensaties.

Vermoeidheid. Je ontmoet alles wat nieuw is vijandig, je mist het. Onverschillige houding ten opzichte van wat je doet. Ik ben enthousiast over het leven. Ik zit vol energie.

Oor. Vertegenwoordigt het vermogen om te horen. Ik luister met liefde.

Fibroma en cyste (zie ook: Gynaecologische aandoeningen). Geniet van de grieven van een partner. Een klap voor het vrouwelijke “ik”. Ik bevrijd mezelf van het stereotype gevormd door deze ervaringen. In mijn leven dat ik creëer, is er alleen ruimte voor het goede.

flebitis. Boosheid en verwarring. Anderen de schuld geven van remmingen en gebrek aan levensvreugde. Vreugde verspreidt zich door mijn lichaam en ik ben in harmonie met het leven.

Frigiditeit. Angst. Weigering van plezier. De overtuiging dat seks iets slechts is. Onoplettende partners. Vaders angst. Ik ben niet bang om mijn lichaam te plezieren. Ik ben blij dat ik een vrouw ben.

Cholecystitis (zie: Cholelithiasis).

Snurken. Onwil om afstand te doen van oude stereotypen. Ik bevrijd mezelf van alle gedachten die geen liefde en vreugde brengen. Ik ga van het verleden naar een nieuw, levendig heden.

Chronische ziektes. Onwil om jezelf te veranderen. Angst voor de toekomst. Gevoel van gevaar. Ik wil veranderen en ontwikkelen. Ik creëer een veilige nieuwe toekomst.

Cellulitis. Verborgen woede. Zelfkastijding. Ik vergeef anderen. Ik vergeef mezelf. Ik ben vrij in de liefde en geniet van het leven.

Cerebrale parese (zie ook: Verlamming). Het verlangen om het gezin met liefde te verenigen. Ik doe mijn best om een ​​vriendelijk, liefdevol gezin te stichten. Alles is in orde.

Maxillofaciale verwondingen (temporomandibulair gewricht). Woede. Minachting. Verlangen naar wraak. Ik wil het stereotype veranderen dat me naar deze staat heeft geleid. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben veilig.

Schurft. Onvermogen om zelfstandig te denken. Het gevoel dat je in de ziel klimt. Ik ben de personificatie van een leven vol liefde en vreugde. Ik ben onafhankelijk.

Gevoel van een vreemd lichaam in de keel (globus hystericus). Angst. wantrouwen in het leven. Ik ben veilig. Ik geloof dat het leven aardig voor me is. Ik druk mezelf vrij en vreugdevol uit.

Nek (cervicale wervelkolom). Het toppunt van flexibiliteit. Hiermee kunt u alles zien. Ik ben in harmonie met het leven.

Schildklier (zie ook: Struma). Vernedering. “Ik heb nooit kunnen doen wat ik leuk vind. Wanneer ben ik aan de beurt?” Ik negeer remmingen en druk mezelf vrij en creatief uit.

Eczeem. uitgesproken antagonisme. Een stroom van gedachten. Harmonie en vrede, liefde en vreugde omringen mij en leven in mij. Ik ben veilig en onder Zijn bescherming.

Emfyseem. Angst voor het leven. Het lijkt erop dat ze niet waardig zijn om te leven. Sinds mijn geboorte heb ik het recht op een vol en vrij leven. Ik hou van het leven. Ik hou van mijzelf.

Endometriose. Onzekerheid, teleurstelling en verwarring. Houd van zoetigheid in plaats van van jezelf te houden. Geef jezelf de schuld van alles. Ik ben sterk en wenselijk. Wat heerlijk om een ​​vrouw te zijn! Ik hou van mijzelf. Ik ben tevreden.

Bedplassen. Angst voor ouders, meestal vader. Ik kijk naar het kind met liefde, sympathie en begrip. Alles is in orde.

Epilepsie. Het gevoel dat je gevolgd wordt. Onwil om te leven. Constante interne strijd. Elke actie is geweld tegen jezelf. Ik zie het leven eindeloos en vreugdevol. Ik zal voor altijd leven, vreugdevol en in harmonie met mezelf.

Zitvlak. Ze vertegenwoordigen macht. Slappe billen – verlies van kracht. Ik gebruik mijn kracht verstandig. Ik ben sterk. Ik ben nergens bang voor. Alles is in orde.

Maagzweer (zie ook: Maagzuur, Maagaandoeningen, Zweren). Angst. Zekerheid is niet goed genoeg. Angst, angst, wat je misschien niet leuk vindt. Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben in harmonie met mezelf. Ik ben mooi.

Zweer. Houd jezelf constant in bedwang, sta jezelf niet toe om je uit te spreken. Jezelf de schuld geven. Ik zie alleen vreugdevolle gebeurtenissen in mijn liefdevolle wereld.

Zweren (zie ook: Maagzuur, Maagzweer, Maagaandoeningen). Angst. Je bent ervan overtuigd dat je niet goed genoeg bent. Wat zit je dwars? Ik hou van mezelf en waardeer mezelf. Ik ben in harmonie met de wereld. Alles is in orde.

Testikels. De basis van mannelijkheid, mannelijkheid. Ik ben blij een man te zijn.

eierstokken. Plaats van oorsprong van het leven. Sinds mijn geboorte is mijn leven in balans.

Gerstekorrel. (zie ook: Oogziekten) Kijk met een boze blik naar de wereld. Word boos op iemand. Ik besloot met liefde en vreugde naar iedereen te kijken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button