08 maart 2021

 

Mediums

Het werk van mediums:
geesten kanaliseren

Sommige paragnosten kunnen hun geest en lichaam openstellen om geesten binnen te laten. De geesten kunnen dan via hen zien, horen en praten.

Als een paragnost een geest kanaliseert, staat hij toe dat deze controle neemt over zijn lichaam. De geest kan horen en zien door de oren en ogen van de paragnost en spreken door zijn/haar mond. De paragnost wordt een ‘kanaal’ voor de geest die zo op de aardse wereld aanwezig kan zijn.
Vroeger noemde men dit bezetenheid of zelfs demonische bezetenheid, maar bij het kanaliseren is de bezetenheid vrijwillig en tijdelijk en het gaat meestal om een goede geest.

 Spreekbuizen van de doden
Geesten worden meestal door mediums gekanaliseerd, paragnosten die kunnen communiceren met geesten uit de dood. Maar er zijn geen scherpe regels voor wie wel en niet kan kanaliseren. In sommige religies is het kanaliseren een belangrijk onderdeel van rituelen. Zo kunnen in de Haïtiaanse voodooreligie gewone aanbidders door geesten bezeten raken. Iedereen die wel eens een ouija heeft gebruikt, heeft geprobeerd te kanaliseren. Een ouija gaat er namelijk van uit, dat geesten de handen van de ‘spelers’ bewegen.

Geschiedenis

In de 19e eeuw werden
seances heel populair.

De eerste personen die geesten kanaliseerden waren sjamanen, medicijnmannen en priesters uit vroege religies. Zulke praktijken werden afgekeurd toen het christendom de voornaamste religie in het westen werd. Maar in de 19e eeuw bloeiden ze weer op.

Contact met het bovennatuurlijke
In de klassieke Victoriaanse seance raakte het medium in trance. Niet veel later begonnen mediums zelfs met de stemmen van de geesten te spreken. In de 20e eeuw verschenen vreemde geesten in seances. Met het begin van de new-agebeweging in de jaren zestig, meenden sommige mediums bovennatuurlijke wezens te kanaliseren.
 

 
 

Een medium laat een geest
door zijn/haar ogen en oren,
zien en horen. Sommige
mediums spreken zelfs
met de ‘stem’ van de geest.
 

Hoe mediums contact maken met geesten

Mediums die geesten kanaliseren gebruiken veel technieken om in contact te treden met de bovennatuurlijke wereld. Via hun lichaam geven geesten boodschappen door aan de levende.

Lees ook:   Entiteiten

Verschillende mediums gebruiken verschillende technieken. De meesten hebben echter één ding gemeenschappelijk: de trance. Om ‘open’ te staan voor een geest om hun lichaam te betreden, moeten mediums zich afsluiten van de aardse wereld en zich geestelijk verbinden met de spirituele wereld.

Een geest accepteren

Sommige mediums gebruiken zelfhypnose om een geestelijke verbintenis aan te gaan, zoals meditatie, zang, geneurie of dans. Anderen lijken niet zoveel voorbereiding nodig te hebben; ze sluiten gewoon hun ogen en als zij ze openen kijkt de gekanaliseerde geest door hun ogen. Dit kan angstaanjagend zijn, omdat zo’n bezitneming vaak gepaard gaat met geestelijke en persoonlijke veranderingen. Het uiterlijk, het gedrag en de stem van een medium kunnen veranderen. Hij of zij kan zelfs in een andere taal gaan spreken.
 
Een gids van de geestenwereld

Praktiserende mediums hebben vaak een bepaalde geest die ze kanaliseren. Deze wordt de ‘geestengids’ genoemd: een entiteit of de geest van een dode die als een soort poort tot de wereld van de geesten fungeert.
 
Contact verbreken

Sommige mediums blijven tijdens dit proces bij bewustzijn maar zijn krachteloos. Anderen herinneren het zich terwijl ze in trance waren. Als ze uit de trance komen, voelen ze zich vaak uitgeput en trillerig.
 
Kan kanalisering jou helpen?

Onthoud dat informatie uit de geestenwereld bedoeld is als een richting voor verdere overdenking. Het raadplegen van een medium kan echter zorgwekkender zijn dan andere vormen van spiritualiteit. Denk goed na of deze methode geschikt is voor jou. Er zijn ook veel nepparagnosten.
 

Automatisch schrijven

Een manier van kanalisering is automatisch schrijven. Een geest neemt controle over de hand van de paragnost zonder dat die het kan sturen. Het automatisch schrijven is vaak onleesbaar, maar sommige paragnosten beweren dat ze in een buitenlandse taal schrijven. Het populaire Braziliaanse medium Carlos Mirrabelli zou automatisch kunnen schrijven in 28 verschillende talen.
 
Automatisch schrijven en schilderen
is een ander kanaliserend fenomeen.
 

“Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid.”

Gerelateerde berichten