09 maart 2021

 

Meer ouderen getreiterd en verwaarloosd

Meer ouderen getreiterd en verwaarloosd

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is enorm gestegen. Ze worden getreiterd, verwaarloosd of financieel uitgebuit, meestal door kinderen of kleinkinderen.

In 2013 kwamen er ruim 1700 meldingen binnen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld; dat is 66 procent meer dan in 2012. In ons land krijgen jaarlijks zo’n 200.000 ouderen van 65 jaar of ouder met een vorm van mishandeling te maken.

Wraak voor het verleden
Vaak is de dader de partner, een (klein)kind, een ander familielid of een verzorger. Kinderen handelen vaak uit onmacht of frustratie, omdat ze de zorg voor hun ouders niet aankunnen. Maar soms ook uit wraak, voor gebeurtenissen uit het verleden.

In de meeste gevallen gaat het om psychische mishandeling (69 procent), maar ook financieel misbruik en fysieke mishandeling komen vaak voor. In de meeste gevallen is er zelfs sprake van meerdere vormen van mishandeling.

Topje van de ijsberg
In de meeste gevallen gaat het om een thuiswonende, alleenstaande vrouw tussen de 70 en de 79 jaar oud. Driekwart van de slachtoffers is een vrouw en 2 van de 5 slachtoffers woont alleen.

Een kind of kleinkind van het slachtoffer is in meer dan de helft van de gevallen is de dader, in een derde van de zaken is de pleger de partner of ex-partner van het slachtoffer.

Nancy Berkepeis van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling denkt dat de 200.000 slachtoffers nog maar het topje van de ijsberg zijn: “Hoe groot die ijsberg écht is weet niemand. We zijn in Nederland echt wel op de goede weg om ouderenmishandeling aan te pakken, maar we zijn er zeker nog niet.”

Lees ook:   Schip in nood voor de kust van Noorwegen

ZIE OOK: Ouderenombudsman waarschuwt voor meer mishandelingen

Volgens Berkepeis is het belangrijk dat het taboe rondom ouderenmishandeling doorbroken wordt, want dat is er volgens haar nog steeds.

Druk op mantelzorg
Bij het Nationaal Ouderenfonds vrezen ze vooral de bezuinigingen in de zorg. Steeds meer ouderen zijn daardoor aangewezen op mantelzorg en juist familieleden en kennissen zijn vaak dader.

“Wij zijn bang dat door toenemende druk op mantelzorgers, ook de mishandelingen toenemen. En juist omdat het gebeurt in de familiesferen is er maar weinig zicht op”, zegt Elke van Wageningen van het Nationaal Ouderenfonds. Volgens haar is het erg belangrijk dat het onderwerp onder de aandacht blijft met campagnes en goede voorlichting zodat mensen ook weten waar ze mishandelingen kunnen melden.

RTL Nieuws

Vreselijk dit, en hier zie je ook hoe belangrijk een goede opvoeding is… dus ouders! Doe je best, als je geen goede ouder bent kan dit zich tegen je keren tzt…
🙂

Gerelateerde berichten