25 januari 2022

 

Atlantis? De dode zeerollen

Atlantis? De dode zeerollen

Boek van Reuzen – Reconstructed Teksten

Vertaald vanuit het Engels door google…
( ik heb geen tijd alles te gaan vertalen nml)
Een overzicht van de afdaling van de boze engelen(Aliëns?), waardoor zowel de kennis en de ravage. Vergelijk Genesis 6: 1-2, 4.

1Q23 Frag. 9 + 14 + 15 2 [. . . ] Wisten ze de geheimen van [. . . ] 3 [. . . si] n groot was op de aarde [. . . ] 4 [. . . ] En zij doodden vele [. . ] 5 [. . . ze gewon] reuzen [. . . ]

De engelen benutten de fruifulness van de aarde.

4Q531 Frag. 3 2 [. . . alles wat de aarde] geproduceerd [. . . ] [. . . ] De grote vis [. . . ] 14 [. . . ] De hemel met al dat [groeide. . . ] 15 [. . . vruchten van] de aarde en alle soorten graan en AL1 de bomen [. . . ] 16 [. . . ] Beesten en reptielen. . . [al] l kruipende van de aarde en zij voldaan heeft aan alle [. . . ] | 8 [. . . vooravond] ry agressieve daad en [. . . ] Uiting [. . . ] L9 [. . . ] Mannelijk en vrouwelijk, en onder mensen [. . . ]

De tweehonderd engelen kiezen dieren waarop onnatuurlijke handelingen, met inbegrip van, vermoedelijk, de mens uit te voeren. (Dna veranderingen, het kweken van nieuwe soorten dieren mensen en de vermenging van deze samen. Edgar Cayce vermeld dit ook in zijn teksten nml dat Atlantiërs dit deden)

1Q23 Frag. 1 + 6 [. . . tweehonderd] 2donkeys, tweehonderd ezels, tweehonderd. . . rammen van de] 3flock, tweehonderd geiten, tweehonderd [. . . beest van de] 4field van elk dier uit elke [vogel. . . ] 5 [. . . ] Voor rassenvermenging [. . . ] (Doet ook denken aan de ark van Noach, hoe is dit vertaald, ooit, 2 dieren, of 200 dieren per soort?)

De uitkomst van de demonische corruptie was geweld, perversie en een broedsel van monsterlijke wezens. Vergelijk Genesis 6: 4.
(Denk aan alle wezens in sprookjesboeken, het zijn overleveringen, vreemde verhalen, sprookjes of leefden deze wezens ooit op de aarde? Denk aan centaurs bv, half mens, half paard…)

4Q531 Frag. 2 [. . . ] Ze verontreinigd [. . . ] 2 [. . . zij verwekte] reuzen en monsters [. . . ] 3 [. . . ] Zij verwekte, en zie, alle [de aarde werd beschadigd. . . ] 4 [. . . ] Met zijn bloed en door de hand van [. . . ] 5 [reus] die niet volstaan ​​voor hen en [. . . ] 6 [. . . ] En ze zochten te verslinden vele [. . . ] 7 [. . . ] 8 [. . . ] De monsters aangevallen.

4Q532 Col. 2 Frags. 1 – 6 2 Sorteren op [. . . ] vlees [ . . . ] 3AL [l. . . ] Monsters [. . . ] zal zijn [ . . . ] 4 [. . . ] Zouden voordoen [. . . ] Ontbreekt in ware kennis [. . . ] omdat [ . . . ] 5 [. . . ] De aarde [groeide corrupt. . . ] Machtige [. . . ] 6 [. . . ] Waren ze overwegen [. . . ] 7 [. . . ] Van de engelen op [. . . ] 8 [. . . ] Op het einde zal vergaan en sterven [. . . ] 9 [. . . ] Ze veroorzaakte grote corruptie in de [aarde. . . ] [. . . dit niet] volstaat om [. . . ] “zij zullen zijn [ . . . ]

De reuzen beginnen te worden geplaagd door een reeks van dromen en visioenen. Mahway, de titan zoon van de engel (is een engel=vleugels- een wezen vanuit het heelal van een andere planeet?)Barakel, meldt de eerste van deze dromen zijn collega reuzen. Hij ziet een tablet wordt ondergedompeld in water. Wanneer blijkt, hebben alle, maar drie namen zijn weggespoeld. De droom kennelijk symboliseert de vernietiging van alles behalve Noach en zijn zonen door de zondvloed.(Ah toch Noach, ik zei al!)

2Q26 [. . . ] Ze doorweekt de tablet in de wa [ter. . . ] 2 [. . . ] De wateren ging over de [tablet. . . ] 3 [. . . ] Ze tilde de tablet uit het water van [. . . ]

De reus gaat naar de anderen en ze bespreken de droom.

4Q530 Frag.7 [. . . deze visie] is voor vloeken en verdriet. Ik ben degene die beleden 2 [. . . ] De hele groep van de schipbreukelingen die ik zal gaan [. . . ] 3 [. . . de geesten van de sl] ain klagen over hun moordenaars en schreeuwt 4 [. . . ] Dat we samen zullen sterven en een einde van [worden gemaakt. . . ] Veel en ik zal slapen, en brood 6 [. . . ] Voor mijn woning; de visie en ook [. . . ] In de bijeenkomst van de reuzen 8 [ingevoerd. . . ]

6Q8 [. . . ] Ohya en hij zei tegen Mahway [. . . ] 2 [. . . ] Zonder beven. Wie liet jullie allemaal deze visie, [mijn] broer? 3 [. . . ] Barakel, mijn vader, was bij mij. 4 [. . . ] Voordat Mahway klaar was met vertellen wat [hij had gezien. . . ] 5 [. . . zei] tegen hem, nu heb ik gehoord wonderen! Als een onvruchtbare vrouw baart [. . . ]

4Q530 Frag. 4 3 [Er] op Ohya zei Ha [HYA. . . ] 4 [. . . vernietigd worden] uit op de aarde en [. . . ] 5 [. . . de aarde. Wanneer 6 [. . . ] Zij weenden voor [de reuzen. . . ]

4Q530 Frag. 7 3 [. . . ] Je kracht [. . . ] 4 [. . . ] 5Thereupon Ohya [zei] om Hahya [. . . ] Toen antwoordde hij: Het is niet voor 6US, maar voor Azaiel, want hij deed [. . . de kinderen] engelen 7are de reuzen, en zij zouden niet laten al hun poved degenen] worden verwaarloosd [. . . we hebben] niet terneergeslagen; je kracht [. . . ]

De reuzen beseffen de zinloosheid van de strijd tegen de krachten van de hemel. De eerste spreker kan Gilgamesj.

4Q531 Frag. 1 3 [. . . Ik ben een] reus, en door de machtige kracht van mijn arm en mijn eigen grote kracht 4 [. . . ieder] een sterveling, en ik heb de oorlog tegen hen gemaakt; maar ik ben niet [ . . . ] Staat tegen hen op te staan, want mijn tegenstanders 6 [. . . ] Wonen in [Heav] nl, en ze wonen in de heilige plaatsen. En niet 7 [. . . ze] zijn sterker dan ik 8 [. . . ] Van het wilde beest is gekomen, en de wilde man ze noemen [me].

Lees ook:   Monumentaal zwembadcomplex ontdekt nabij Rome

9 [. . . ] Toen zei Ohya naar hem, ben ik gedwongen om een ​​droom [. . . ] De slaap van mijn ogen [verdwenen], om mij te laten zien een visioen. Nu weet ik dat op [. . . ] 11-12 [. . . ] Gilgamesh [. . . ]

Ohya’s droom visie is van een boom die wordt ontworteld, behalve voor drie van zijn wortels; import visie is hetzelfde als die van de eerste droom.

6Q8 Frag. 2 1three van zijn wortels [. . . ] [Terwijl] Ik was [spotten,] kwamen er [. . . verhuisden ze naar de wortels] 3Dit tuin, allemaal, en niet [. . . ]

Ohya probeert de gevolgen van de visioenen te voorkomen. Boven hij verklaarde dat het alleen betrekking op de demon Azazel; Hier stelt hij dat de vernietiging isfor de aardse heersers alleen.

4Q530 Col. 2 1concerns de dood van onze zielen [. . . ] En al zijn kameraden, [en Oh] ya vertelde hen wat Gilgamesj zei tegen hem 2 [. . . ] En er werd gezegd [. . . ] “Met betrekking tot […] De leider heeft vervloekt de potentaten” 3en de reuzen waren blij op zijn woorden. Toen draaide hij zich en verliet [. . . ]

Meer dromen teisteren de reuzen. De details van deze visie zijn onduidelijk, maar het slecht voorteken voor de reuzen. De dromers eerst spreken om de monsters, dan naar de reuzen.

Daarop twee van hen hadden dromen 4 En de slaap van hun oog, vluchtte ze, en ze stond op en kwam tot [. . . en vertelde] hun dromen, en zei in de vergadering van [hun kameraden] de monsters 6 [. . . In] mijn droom keek ik naar deze nacht 7 [en er was een tuin. . . ] Tuinders en ze waren drenken 8 [. . . tweehonderd bomen en] grote scheuten kwamen uit hun wortels 9 [. . . ] Al het water, en het vuur brandde alle 10 [de tuin. . . ] Ze vonden de reuzen te vertellen 11 [de droom. . . ]

Iemand suggereert dat Enoch worden gevonden om de visie te interpreteren.

[. . . Henoch] de bekende schrijver, en hij zal interpreteren voor ons 12de droom. Daarop zijn collega Ohya verklaard en zei tegen de reuzen, 13I had ook een droom deze nacht, O reuzen, en ziet, de heerser van de hemel naar beneden kwam naar de aarde 14 [. . . ] En dat is het einde van de droom. [Daarop] Alle th e reuzen [en monsters! groeide bang 15En genoemd Mahway. Hij kwam naar hen en de reuzen smeekte hem en stuurde hem naar Henoch 16 [de bekende schrijver]. Zij zeiden tot hem: Ga [. . . ] U dat 17 [. . . ] Je zijn stem hebt gehoord. En hij zeide tot hem: Hij wil1 [. . . en] interpreteren de dromen [. . . ] Col. 3 3 [. . . ] Hoe lang de reuzen moeten leven. [. . . ]

Na een kosmische reis Mahway komt Henoch en maakt zijn aanvraag.

[. . . Hij is gemonteerd in de lucht] 41ike sterke wind, en vloog met zijn handen als ea [GLES. . . hij achterliet] 5de bewoonde wereld en gingen over Desolation, de grote woestijn [. . . ] 6en Henoch zag hem en riep hem, en Mahway zei tegen hem [. . . ] 7hither en weer een tweede keer om Mahway [. . . De reuzen awaig 8your woorden, en alle monsters van de aarde. Als [ . . . ] Is uitgevoerd [. . . ] 9from de dagen van [. . . ] hun [ . . . ] En zij worden toegevoegd [. . . ] 10 [. . . ] We zouden weten van u hun betekenis [. . . ] 11 [. . . tweehonderd tr] werkers die uit de hemel [kwam. . . ]

Enoch stuurt een tablet met zijn grimmige boodschap van het oordeel, maar met hoop voor berouw.

4Q530 Frag. 2 De schrijver [Enoch. . . ] 2 [. . . ] 3a kopie van de tweede tablet die [Epoch] se [nt. . . ] 4in het handschrift van Henoch de bekende schrijver [. . . In de naam van God, de grote] 5en heilige, om Shemihaza en al [zijn metgezellen. . . ] 61et het u bekend dat niet [. . . ] 7 en de dingen die je hebt gedaan, en dat uw vrouwen [. . . ] 8they en hun zonen en de vrouwen van [hun zonen. . . ] 9BY uw losbandigheid op de aarde, en er is op u [. . . en het land schreeuwt] 10En klagen over jou en de daden van uw kinderen [. . . ] 11de schade die je hebt gedaan om het. [. . . ] 12until Raphael komt, ziet, is de vernietiging [komt, een grote vloed, en het zal alles wat leeft vernietigen] 13 en wat in de woestijnen en de zeeën. En de betekenis van de zaak [. . . ] 14upon u voor het kwaad. Maar nu, maak de obligaties bi [nding u kwaad. . . ] L5and bidden.

Een fragment blijkbaar detaillering een visie die Henoch zag.

4Q531 Frag. 7 3 [. . . grote angst] greep me en ik viel op mijn gezicht; Ik hoorde zijn stem [. . . ] 4 [. . . ] Hij woonde onder de mensen, maar hij niet van hen leren [. . . ]

https://www.gnosis.org/library/dss/dss_book_of_giants.htm

https://www.deadseascrolls.org.il/featured-scrolls

 

Gerelateerde berichten