05 maart 2021

 

Geschiedenis kernoorlog en ufo’s

This illustrates the story from the Mahabharata where Draupadi, the wife of the Pandava brothers, prays to Lord Krishna for help and is saved by His making the cloth of her sari endless so she can not be humiliated.:

HET VERKLAART ALLES

Dat men op Mars denkt dingen te zien, van een bewoning ooit, -vele eeuwen geleden, het zou o.a. verklaren dat de mens misschien ooit leefde op mars of de maan, of welke planeet dan ook.
Dat deze vernietigd werd door de mens zelf. Dat de mensheid telkens weer een kans heeft, om te overleven, alleen, telkens maakt de mensheid fouten, keer op keer.
Omdat zij niets leren van hun fouten.

Kernoorlog van 10.000 jaar geleden
We hebben allemaal wel iets van geschiedenis op school geleerd, en allemaal hebben we globaal het beeld dat de mens is geëvolueerd uit een soort holbewoner tot wat we nu zijn. Met onze vliegtuigen, atoombommen en computers. De geschiedenis wordt ruwweg opgedeeld in historie uit de tijd dat de mens kon schrijven en er kronieken werden geschreven (die bewaard zijn gebleven), en pre-historie, waar dus geen geschriften maar grottekeningen en gevonden voorwerpen van zijn gevonden. En dat is het wel zo’n beetje.
Wie nog wat van de moderne geschiedenis weet, weet dat Einstein ooit zei dat als er een 3e wereldoorlog zou komen, de 4e met stenen zou worden uitgevochten en dat de hoofdingenieur van het Manhatten project Robert Oppenheimer de Bhagavad Gita aanhaalde.

Er zijn echter nogal wat dingen gevonden die helemaal niet in dat plaatje passen. En die dingen laten een heel ander verhaal zien. Een verhaal dat om de een of andere reden niet de aandacht krijgt die het verdient.

Er zijn diverse locaties op Aarde waar radioactief materiaal (fall-out) is gevonden (Great Lakes, India), of tot glas versmolten zand(Egypte) en in noord India zijn 2 hele steden uitgegraven waar de skeletten nog in de straten lagen, soms hand in hand of midden in een aktiviteit gevangen.

Mohenjodaro
Een van de bekendste plaatsen is Mohenjodaro in Pakistan dat nu nog te radioactief is om er te verblijven.


Deze plaats bestond uit grote gebouwen en een uitgebreid stratenplan:
De skeletten zijn radioactief, vergelijkbaar met de skeletten van Hiroshima en Nagasaki:

Bron: https://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm en
https://www.rense.com/general3/8000.htm

 

Een ander teken van een nucleaire inslag is niet ver van bombay te vinden.
Een cirkelvormige krater van 2.154 meter doorsnede ligt 400 km NO van de Indiase stad en er is geen enkel meterioiet materiaal gevonden dat zon krater zou kunnen verklaren. Er zijn tekenen die laten zien dat er een enorme schokgolf door de omgeving is gegaan die rond de 600.000 atmosfeer moet zijn geweest en bovendien is de hitte ongelooflijk geweest omdat de ondergrond van basalt zich in glasdeeltjes heeft omgezet.

Absolutely stunning illustrations of Hindu Gods and Goddesses - wish I knew who the artist was! {Arjun - The Warrior Prince} - Smash: Archer - Paladin.:

De historicus Kisari Mohan Ganguli zegt dat de oude Indiase teksten vol; staan met beschrijvingen die op nucleaire oorlogvoering lijken zoals we in onze recente geschiedenis kennen en ervaren hebben in Hiroshima and Nagasaki. Er worden vliegende schepen beschreven en dodelijke wapens.
Een van de delen uit de Mahabharata, de the Drona Parva, https://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm beschrijft zo’n oude oorlog. De passage bespreekt een veldslag waarin explosies plaatsvinden die gehele legers in een keer vernietigen en die hele legereenheden met paarden en olifanten de lucht in blazen alsof ze bladeren op de wind zijn. In plaats van paddestoelvormige wolken spreekt de tekst over een loodrecht oprijzende rook die zich als een parasol ontvouwt.
Bovendien wordt in de tekst gesproken over de besmetting van voedsel en de haaruitval van mensen.

 

In the Mahabharata a group of brothers, known as the Pandava brothers, are pitted against their rival cousins, the Kauravas, who divest the eldest Pandava brother of his kingdom and his wife in a fixed gambling match. Forced into exile for 13 years during which time, the brothers prepare for war with their cousins. The Pandavas prevail in an 18-day battle that causes great loss of life on both sides.:

Archeoloog Francis Taylor zegt dat door hem vertaalde teksten, die zich bevinden op de muren van oude tempels in de omgeving, spreken over mensen die bidden dat ze gespaard mogen blijven van de grote lichtexplosie die de stad in puin heeft gelegd.
Vergelijk de inslagkrater links met die van de Lonar krater in India rechts.

De Lonar crater in India.
Het is zeer wel mogelijk dat we hier de restanten en sporen zien van een cultuur die zichzelf in een atoomoorlog met een geslaagd MAD(=Mutual Assured Destruction=wederzijdse verzekerde vernietiging) scenario heeft vernietigd.
Het gaat hier over een oorlog die naar schatting ongeveer 10.000 jaar geleden heeft plaats gevonden. Het heeft ons dus 10.000 jaar gekost om op ons huidige niveau te komen, en we weten niet eens op welk niveau de beschaving zich toendertijd bevond.

Eerlijk gezegd is wat wij onze beschaving noemen er nog steeds een van Kaïn en Abel in de zandbak met een stel knotsen. Wat dat betreft is er geen vooruitgang te bespeuren. Zeker als je bedenkt dat de controle over de kernwapens van onze wereld ligt bij mensen waarvan je normaal nog geen 2e handse auto wilt kopen…

’t Schrijverscollectief

Bronnen:
https://anarchiel.com/stortplaats/toon/de_verboden_geschiedenis
https://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm
https://www.rense.com/general3/8000.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm

https://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m53&s=m89&ss=P1684&l=NL

Mahabharatham - The Great Indian Epic...:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahabharata

‘Kernexplosies op Mars aangetoond’

Volgens plasmafysicus John Brandenburg, verbonden aan een NASA gelieerd bedrijf, hebben er rond de 180 miljoen jaar geleden op Mars meerdere kernexplosies plaatsgevonden. In hoeverre klopt zijn bewijs, en zijn deze vermeende kernexplosies van natuurlijke of kunstmatige oorsprong?

Surya, the Sun God, with Kunti in part of the Mahabharata where he grants her to give birth to Karna:

Mars geteisterd door kernoorlog?
Mars is op dit moment een dorre woestenij. Het schaarse water op Mars bevindt zich als ijs op de poolkappen en in dikke permafrostlagen in de bodem. Miljarden jaren geleden was dat anders. Mars was bedekt door ondiepe oceanen en kende een klimaat zoals in de Aardse poolstreken nu. Op meerdere plaatsen op Mars zijn gesteenten aangetroffen die veel weg hebben van fossiele stromatolieten, een door bacteriën gevormd gesteente. Het is daarom niet onaannemelijk, dat er miljarden jaren geleden op Mars in ieder geval primitief, eencellig leven bestond.

John Brandenburg gaat verder. Hij denkt dat er technisch geavanceerde wezens op Mars leefden, die uitgeroeid werden bij een kernoorlog[1]. Extraordinary claims extraordinary evidence, zoals de Amerikanen zeggen, dus we zullen kijken naar de voorliggende feiten, en of de atoomoorlog in het verre verleden inderdaad de meest voor de hand liggende verklaring is.

Krishna preaching to Arjuna .. The text being Bhagavad Geeta. For example 4:11 - "All of them as they surrender unto Me, I reward accordingly. Everyone follows My path in all respects, O son of Prtha.":
De kaart van Mars, met de locaties waar volgens Brandenburg kernexplosies plaats hebben gevonden. Bron: [3]
De geschiedenis van Mars, volgens Brandenburg
In afwijking van de mainstream view gelooft Brandenburg dat Mars niet rond 3,5 miljard jaar geleden, het einde van het zogeheten Noachiaanse tijdperk, maar slechts rond de 0,2 miljard jaar geleden veranderde in de droge, zuurstofloze woestenij van nu. Dit zou betekenen dat de biologische evolutie op Mars bijna net zoveel tijd tot haar beschikking had als die op aarde, en dat het in principe denkbaar zou zijn geweest dat zich een technisch geavanceerde soort had ontwikkeld. Brandenburg denkt dat dat inderdaad klopt en dat de door UFO-adepten beschreven “kunstmatige” formaties, geen natuurlijke rotsformaties zijn maar overblijfselen van een uitgeroeide inheemse beschaving.
Rond de 180 tot 1500 miljoen jaar geleden deden zich enkele zware nucleaire explosies voor op Mars. Brandenburg concludeert dat aan de hand van de zeer grote hoeveelheid xenon-129 en argon-40 in de Martiaanse atmosfeer en de hoge concentraties thorium en uranium, tien maal die op aarde, op het oppervlak van Mars. [2] In [2] schreef hij deze nog toe aan een natuurlijke kernreactor, zoals die 2 miljard jaar geleden ook op aarde, waar nu het Gabonese plaatsje Oklo ligt, voorkwam. Deze zou op hol zijn geslagen en in een verschrikkelijke explosie de planeet hebben verwoest. Nu verwerpt hij zijn oorspronkelijke hypothese, omdat er op Mars geen spoor van een explosiekrater is aangetroffen. Ook komt er bij een natuurlijke kernreactor veel minder xenon-129 vrij dan op Mars is gevonden. Hij denkt dat een beschaving van buiten Mars deze explosies heeft veroorzaakt, omdat de hoge concentraties aan radioactieve isotopen vlakbij vindplaatsen van veronderstelde “buitenaardse ruïnes” liggen[1]. Dit zijn ook de plaatsen, waar op trinitiet (radioactief glas, gevormd bij kernexplosies) lijkende mineralen zijn ontdekt [3]. De implicaties hiervan zijn vrij akelig. Als hij gelijk heeft, wordt ons deel van de Melkweg overheerst door een entiteit die niet erg dol is op intelligentie. Staat ook onze soort een dergelijk lot te wachten, en verklaart dit de paradox van Fermi?

Scenes from Mahabharata - The great Indian Epic (Reprint on Paper - Unframed):

Klopt de hypothese van een buitenaardse kernoorlog?

A frame from the epic Mahabharata telling the event of a huge "snake-sacrifice" by the king Janamejaya. The boy in red is the "Messiah" of the nāgas, Astika, sage child of serpent goddess Manasa (sister of Vasuki), who stops the genocide of his people.:
Mainstream wetenschappers verwerpen de theorieën van Brandenburg [5]. De man is echter gezien zijn succesvolle eerdere wetenschappelijke loopbaan niet zonder meer af te doen als crackpot en weet duidelijk waar hij het over heeft, zie ook de commentaren van hem onder [5].
Om Mars op te blazen volgens de theorie van Brandenburg, is nogal wat radioactief materiaal nodig. Hij noemde rond de 0,1 kubieke kilometer als waarde en een hoeveelheid vrijkomende energie van 1025 joule. Dat is een bol van iets meer dan 200 meter diameter, resp. de hoeveelheid energie die de complete zon in een tiende seconde uitstraalt. Om een indruk te geven: voor die bom zou 100x zoveel uranium en thorium nodig zijn als er op aarde in winbare voorraden te vinden is.
Het lijkt niet heel zinvol om een of twee reuzenwaterstofbommen in te zetten. Nanotechnologie of een genetisch gemanipuleerd virus, of wat dat betreft een omgeleide komeet, is even effectief tegen een fractie van de benodigde hulpbronnen. Van een buitenaards ras dat slim genoeg is om afstanden van lichtjaren te overbruggen, mogen we veilig aannemen dat het slimmere oplossingen kiest. Een iets waarschijnlijker scenario zou dan zijn, dat de hypothetische Marsbewoners onderling een kernoorlog uitvochten – het aardse kernwapenarsenaal is ruim voldoende om de planeet te verwoesten. Een all-out kernoorlog op Mars zou weinig hebben overgelaten van de planeet. Ook dit scenario zou vereisen dat Mars veel langer warm en vochtig is gebleven dan wat de huidige theorieën aangeven. Ook verklaart dit niet de hotspots.

The Gods Were Astronauts, by Erich von Daniken:

Uitgaande van natuurkundige principes rammelt de theorie van Brandenburg behoorlijk en lijkt niet aannemelijk. De metingen waarop hij zich baseert zijn echter niet in twijfel te trekken en wijzen erop dat onze theorieën over de geschiedenis van Mars incompleet, en op belangrijke punten foutief zijn. Hij heeft ook zeker een punt wat betreft de paradox van Fermi. Mogelijk heerst er een dodelijk gevaar tussen de sterren, dat ontkiemende beschavingen in een vroeg stadium uitmoordt. Daar kunnen we ons daar beter maar zo snel mogelijk op voorbereiden en zo de overleving van onze soort en onze wereld veilig proberen te stellen.
Gezien het belang van een antwoord op deze, en andere, vragen, is een bemande missie naar Mars bitter hard nodig.

Art discovered by Erich von Daniken:

Bronnen
1. John Callaghan, Were Martians wiped out by a nuclear bomb? Physicist to present new evidence for bizarre theory at Nasa conference, Daily Mail (UK), 2015
2. J.E. Brandenburg, Evidence for a large, natural paleonuclear reactor on Mars, 2011.
3. J.E. Brandenburg, EVIDENCE FOR LARGE, ANOMALOUS NUCLEAR EXPLOSIONS ON MARS IN THE PAST, 46th Lunar and Planetary Science Conference, 2015
4. J.E. Brandenburg, Evidence of a Massive Thermonuclear Explosion on Mars in the Past, The Cydonian Hypothesis, and Fermi’s Paradox, Journal of Cosmology, 2014 (kopie lokaal opgeslagen omdat oorspronkelijke artikel niet meer opvraagbaar is)
5. The two faces of JE Brandenburg, Pharyngula Science Blog, 2014

‘Kernexplosies op Mars aangetoond’


Komen Ufo’s en hun bemanning in de Bijbel voor?

(Een Christelijke visie en bijbelse teksten over ufo’s, goed om ook te lezen en te beseffen wat er gezegd wordt, en geloof zegt bv vaak dat iets slecht is en dus moet je er niet aan denken, het vergeten want het is duivels oid… toch is een weten niet verkeerd, ook niet voor gelovigen. Het besef dat er meer mogelijk was en is geweest ooit dan wij beseffen is enkel goed.
Waarom zouden ufo’s niet kunnen bestaan, waarom zou het duivels zijn?
Waarom zou de aarde in dat grote heelal het enige zijn waar leven is, dat is geen noodzaak, wie zegt dat wij niet ooit op aarde neergezet zijn als in een plan van “buitenaardsen” zoals wij misschien ooit mensen op een andere planeet neer zullen zetten, mensen die overnieuw gaan beginnen met leven op een andere planeet)

Kan een Christen in Ufo’s geloven?

Verkenning.

Weinig voorgangers wagen zich niet aan een preek over Ufo’s, terwijl deze toch door tien duizenden mensen zijn waargenomen en er veel op internet over wordt bericht.. Hoe komt dat? Het komt waarschijnlijk omdat men zich geen raad weet met deze ongewone materie. Zegt de Bijbel iets over dit onderwerp?

Als we het gaan hebben over Ufo’s, dan is het goed om te stellen dat daaronder alles verstaan wordt wat daarmee samenhangt en niet alleen ‘vliegende schotels’.

Wij kennen het verhaal uit Genesis van de schepping, die door de Schepper in zeven dagen is gemaakt. Daarin laat God zien, dat de aarde uniek in zijn soort is en vermeldt de Bijbel niets over meerdere planeten waar God ook wezens schiep. Wel heeft God de engelen geschapen en de Bijbel noemt ook degene, die tegen God opstond: satan!

Jes. 14: 13-15 vermeldt:
“Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. 14 Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. 15 Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put”.
Vervolgens sloot een derde deel van de engelen zich bij de satan aan en zij werden daardoor zondig tegenover God. Engelen van satan worden in de Bijbel ook aangeduid met termen van: demonen, boze machten, -krachten en –geesten.

 

The Madonna with Saint Giovannino and a UFO: This painting is called “The Madonna with Saint Giovannino”. It was painted in the 15th century by Domenico Ghirlandaio (1449-1494) and hangs as part of the Loeser collection in the Palazzo Vecchio. Above Mary’s right shoulder is a disk shaped object. Below is a blow up of this section and a man and his dog can clearly be seen looking up at the object. #ufo:

Nu hebben deze boze geesten, dezelfde krachten als de engelen (geesten Gods). Dit is belangrijk om te onthouden. De plaats waar deze geesten zijn is de onzichtbare wereld of ook wel de hemelse gewesten genoemd. Dit lezen we in Eféze.

Ef. 6: 12 vermeldt:
“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis (heelal?), tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

De Bijbel zegt dat wij niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Geesten hebben geen aards lichaam. Zij kunnen zich wel een lichaam maken, zodat wij hen kunnen zien. Dit zegt de Bijbel althans. Twee mannen in witte kleden bij het graf van Jezus. (Lucas 24: 1-7)

De drie mannen die Abraham een bezoek brachten. (Genesis 18: 1-3) En wat dacht je van Hebreeën.

Heb. 13:2 vermeldt:
“Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd”.

 

DNA Analysis of the Paracas Skulls Proves They Are Not Human:

 

Kennelijk kiest God er soms voor, om deze machten aan zijn dienaren, aan ons, te tonen. Zij worden dan als mens herkend. Soms pas achteraf of helemaal niet, zoals we in de Hebreeën brief hebben kunnen lezen. Deze beslissing ligt helemaal bij God. De geesten die voor satan hebben gekozen, kunnen dit ook. God heeft deze geesten nog niet in hun krachten beperkt. Dit ter inleiding.

(Dit gaat over geesten of entiteiten, die soms zichtbaar mogen zijn en vaak niet, of dit demonen zijn of overleden geliefden is de vraag natuurlijk, of dit aliëns zijn betwijfel ik, tenzij zij op een ander energieniveau bestaan, met een andere trilling waardoor zij voor ons onzichtbaar worden, zo ooit iemand mij vertelde dat ufo’s vaak alleen zichtbaar zijn na een atoomexplosie ergens, dus door straling!!! Ik zag samen met iemand ooit een ufo, dit was toen ik zwanger was, welke straling vond toen plaats op dat moment? Was het een trein die atoomafval vervoerde op dat moment? Waarom ik dit denk? Omdat ik iemand kende die achter ons woonde waarbij de schoondochter ook zwanger was op dat moment, en idem eenzelfde meemaakte als wij later…ga verder niet in detail treden maar dat er straling plaats vond, kan maar zo zijn)

Buitenaardse wezens.

Als deze geesten zich een lichaam kunnen aanmaken, is dit anders dan het menselijke lichaam. We lezen onder andere dat satan zich in de gedaante van een slang Eva opzoekt en haar verleid. Dit kunnen we lezen in Genesis.

Gen. 3:1; 3:14-15
“De slang was het slimste dier dat God, de Heer, gemaakt had. Hij zei tegen de vrouw: ‘God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten?’
Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, zul je vervloekt zijn: Vijandschap zal er zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen: zij zullen jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijten”.

(Was de slang het symbool voor dna? God zegt dat jullie van geen enkele boom (Des levens, bedoelde men het leven, van geen enkel ander leven op aarde, dus vermenging van mens met mens? -Geen vrucht mocht eten, niet zorgen voor nageslacht? Als men slaven maakte van de mensheid, dan werden zij anders geboren of gemaakt dan zoals ons bekend.
Dan staat er: Er zal vijandschap bestaan tussen jou, – de baby het kind en de vrouw- tussen al jullie nakomelingen, zullen ze jouw hoofd pletten, geboortekanaal, en zul je hen in de hiel bijten, oftewel geboren worden op de natuurlijke – voor ons- menselijke manier!!!?)

(In de bijbels staat veel symbolisme, wat wordt hier bedoeld een echte slang of het karakter van een slang?)

Foto
De slang was het slimste dier dat God, de Heer, gemaakt had.
Ook zien we de satan terug in de vorm van een beest, een draak en weer als mens, namelijk de mens der wetteloosheid. Het gaat hierbij om beelden in een visioen van Johannes. (zie Openbaringen)

Als geesten zich kunnen veranderen, met het doel, dat de mensheid hen zouden kunnen waarnemen, dan kan een geest zich veranderen in een wezen dat wij niet kunnen identificeren als mens, maar er wel als mens uitziet. Een geest zou zich dus kunnen manifesteren als buitenaards wezen, omdat hun woning de hemelse gewesten zijn en niet de aarde.

Dan komt het volgende. Maar wat is dan het doel van deze buitenaardse wezens om zich aan de mensheid te laten zien. Daarvoor gaan we eerst terug naar de Bijbel! Het antwoord staat er echt in, onder andere in Mattheüs 24. De discipelen stellen Jezus namelijk drie belangrijke vragen en wel deze:

Matt. 24:3-4: “Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze:

VRAAG 1) ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en

VRAAG 2) aan welk teken kunnen we uw komst en

VRAAG 3) de voltooiing van deze wereld herkennen?’

 

Crystal+Pyramid+Under+Bermuda+MSN | ... portal: Atlantis Found: Giant Sphinxes, Pyramids In Bermuda Triangle:

Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt”.

De misleiding is nummer 1!!! Om niet te veel af te dwalen over wat Jezus ons hier zegt en vertelt wat er nog meer gebeurt, eerst terug naar het verhaal. Misleiding!! De verschijningen van buitenaardse wezens zijn pure misleiding. Waarom? Om de volgende redenen.

Reden 1.

Een nieuw geloof. Alles wat met dit fenomeen te maken heeft, heeft ook de belangstelling van gelovigen. We zullen eens nagaan wat de mensen op Google opzoeken:

Het woord ufo: 64.000.000 ‘hits’ (Engels woord)
Het woord aliens: 53.000.000 ‘hits’ (Engels woord)
Het woord buitenaards: 175.000 ‘hits’ (Nederlands woord)
Het woord Nephilim: 2.440.000 ‘hits’ (Engels woord)
Het woord Niburu: 153.000 ‘hits’ (Engels woord)

Deze mensen zijn bezig met buitenaardse wezens en aanverwante zaken, daardoor wordt hun richten op God, wat de mens zou moeten doen, vervangen door het bezig zijn met ‘satans personeel’ Wij kunnen dus gewoon aannemen dat buitenaardse wezens bestaan, als we maar goed beseffen wie ze zijn en ons als christenen blijven richtten op God.

Reden 2.

Het christelijke geloof heeft zich na het leven van Jezus op aarde over de gehele aarde verspreid. Maar vanaf het moment dat de eerste meldingen (rond 1950) van Ufo’s en buitenaards leven kwamen, kwam men zoals gewoonlijk in strijd met de Bijbel. Maar wie had de oplossing voor dit probleem? Juist: satan zelf! Dat deed hij in de vorm van Darwins evolutietheorie, satans vervanging voor het scheppingsverhaal. Want uit de oerknal, zei men, zijn natuurlijk ook kleine levensvormen op andere planeten ontstaan. De reden dat we nu anno 2008 een aantal robotten op Mars hebben staan, is om dat juist uit te zoeken.

Foto
De satelliet Phoenix werd 4 augustus 2008 gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Met een 2,5 meter lange robotarm moet het onder meer gaan zoeken naar waterijs dat begraven ligt onder het Marsoppervlak
De satelliet Phoenix werd 4 augustus 2008 gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Met een 2,5 meter lange robotarm moet het onder meer gaan zoeken naar waterijs dat begraven ligt onder het Marsoppervlak. Na onderzoek moet duidelijk worden of microbiologisch leven ooit mogelijk is geweest op Mars (bron: https://frontpage.fok.nl/nieuws/92932).

Ufo’s en eindtijd.

The origins of human beings according to ancient Sumerian texts:

Als u de vraag gesteld zou worden: “Heeft u wel eens gehoord van de woorden Ufo, aliens en marsmannetjes?” dan zult u zeer waarschijnlijk deze vraag met ja beantwoorden. Dit zegt enorm veel! Want als u deze vraag in het jaar 1758 was gesteld (250 jaar geleden) of in 1492 (Columbus ontdekte Amerika) dan had u zeker nee gezegd. Wat zegt dat? Dit betekent het volgende. Ufo’s en dergelijke hebben iets te maken met onze tijd, de eindtijd. Dan zullen er mensen zijn die zeggen dat er altijd al wel mensen waren die in dit soort dingen geloofden. Dat klopt, maar niet in deze omvangrijke hoeveelheden. Het staat waarschijnlijk in dezelfde verhouding als de natuurrampen en de oorlogen waarover Jezus Christus sprak in Mattheüs 24, waar Hij zijn discipelen vertelt over de tekenen van zijn komst.

 

This is probably one of the oldest pictures we have of a ufo, even 2 ufos. The one on the top is also see in Mexico in pottery and in stonework. In Egypt we see human bodies with animal heads, and all sorts of half human half animal or reptile creatures. In my opinion these creatures actually existed. They are aliens, and they came and created all sorts of life forms on Earth such as rabbits, birds, and all sorts of creatures that we can live with.:

Matt. 24: 6-7:
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn”.

Hiervan zeggen er vele, dat er altijd al oorlogen en aardbevingen waren, en dat is ook zo. Maar Jezus heeft het hier niet over wat er altijd al is gebeurd, maar wat specifiek de eindtijd kenmerkt. Juist de vele oorlogen en aardbevingen zijn een teken, dat zijn komst zeer aanstaande is.

 

Anunnaki And Their Magnificent Spaceships - Evidence Of Ancient Aliens Flying In The Skies - MessageToEagle.com:

Dus als we het hebben over Ufo’s, dan klopt het dat die er altijd al waren, maar de climax van dit onderwerp, de verschijningen van vliegende schotels en mensen die ontvoerd zijn geweest door buitenaardse wezens, is echt iets wat hoort bij de eindtijd.

Foto
Ufo’s zijn er altijd geweest maar de climax, de verschijningen van vliegende schotels en mensen die ontvoerd zijn geweest door buitenaardse wezens, is echt iets wat hoort bij de eindtijd.

Het punt is dan ook, dat niet alleen vele mensen daardoor geloven in buitenaards leven en daarmee naar de evolutietheorie worden geleid, maar het veroorzaakt ook veel angst? Men leeft in onzekerheid. Bestaan ze wel of niet. En als ze leven, komen ze dan een keer naar de aarde? En zijn ze wel vredelievend? Dit leidt tot verdrukking, maar noch niet tot de grote verdrukking. Kennelijk is er ook op dit gebied een climax. Bijvoorbeeld een buitenaardse invasie. Geen prettig vooruitzicht. Maar wat zegt de Bijbel.

Buitenaardse invasie.

We hebben vastgesteld wie deze buitenaardsen zijn, waar ze wonen en waarom ze zich aan de mensheid openbaren. Ze zijn in de hemelse gewesten en daar zullen ze niet voor altijd blijven. Als christenen weten wij wat onze hoop is. Wij zullen namelijk met Jezus Christus verheerlijkt worden.

Rom. 8:17 zegt:
“En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; indien wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”.

2 Thess. 1:10 vermeldt:
“Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag”.

Atlantis The Lost Civilization | new life in the sea: Atlantis: the lost city, or a city lost?:

 

De Bijbel spreekt hier over wat wij de opname noemen. En als wij dan zijn opgenomen, verheerlijkt zijn met Hem dan zal Hij ons aanstellen tot zonen Gods. En dat is de verlossing van ons aardse lichaam (Rom. 8:23). En wat blijft er dan over: een hemels lichaam. En hierover de volgende gedachten:

1) Op het moment dat wij worden opgenomen, zal ons aardse lichaam gaan stralen. (lees over de verheerlijkte Mozes op de berg Sinaï (Ex 34:29-30), en over Jezus’ verheerlijking (Matt. 17)). Dat is dus iets wat er met ons lichaam gebeurt. Waarschijnlijk is dat al het geval, maar er hangt nog een bedekking over. Deze bedekking zal dan worden weggenomen.

2) En dan zullen wij van ons aardse lichaam verlost worden en krijgen een lichaam, niet alleen gelijk aan dat van Christus, beeldvormig gezien, maar ook Zijn ‘hemelse DNA’.

Wij lezen namelijk in Openbaringen 12: 5 over de vrouw, dat staat voor Israël. Zij zal baren. Dat betekent dat uit Israël iets voorkomt, namelijk een zoon (het lichaam van Christus = de gemeente) en deze zal worden weggerukt en worden gebracht naar God en zijn troon. En dan lezen we vanaf vers 7 dat Michaël de strijd aangaat met de draak, namelijk de oude slang, alias de duivel en satan.

 

Wandjina Petroglyphs - Kimberly, Australia, approx. 5000 yrs old.: Men laat vaak tekeningen zien van aliëns, in feite zoals ooit in de geschiedenis getoond, zag men in die tijden, niet mensen in pakken?
Denkt men daarom dat aliëns grote ogen hebben en geen mond…?

De gelovige christen zal van zijn aardse lichaam verlost worden en krijgt een lichaam, niet alleen gelijk aan dat van Christus, beeldvormig gezien, maar ook Zijn ‘hemelse DNA’.

Wij zullen dan bij de Here God zijn en onze erfenis in ontvangst nemen, namelijk: samen met Jezus regeren over de aarde. Er is dan geen plek meer in de hemelse gewesten voor satan en zijn aanhang. Deze zullen dan uit de hemelse gewesten worden geworpen.

Even ter verduidelijking: er zijn meerdere hemelen (Heb. 1:3 Jezus zit namelijk aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen). Satan bevindt zich niet in dezelfde hemel (onzichtbare wereld of andere dimensie) waar God en Zijn engelen zich bevinden.

Toen God de aarde en de hemelen schiep, heeft Hij één hemel zichtbaar voor ons gemaakt. Dat is de hemel waar God de zon, maan en sterren in heeft gezet. Deze hemel is voor ons al zo moeilijk te bevatten, dat dit op z’n minst iets zegt over de enorme grootheid van God. En als deze zichtbare hemel ons al zo kan overweldigen, wat zullen dan al die andere hemelen met ons doen?

Satan en zijn aanhang zullen dus uit de hemel geworpen worden. En dat heeft te maken met een andere dimensie. Dit betekent dat zij zichtbaar zullen worden. Ze worden vanuit de niet-zichtbare wereld in de zichtbare wereld geplaatst, een dimensie terug. Letterlijk een vernedering, net als Christus zich voor ons heeft vernederd, door naar de aarde te komen. In Jesaja en Openbaringen lezen we een Bijbelpassage over het verdwijnen van de hemelse dimensie bij de wederkomst van Christus. Dan wordt Christus niet vernederd, maar juist verheerlijkt. Bij de uitwerping van de Satan en zijn engelen vind een soortgelijk iets plaats, maar bij hem betekent het vernedering en die zijn ook van een geheel andere orde.

Jes. 34:4:
“En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom”.

Opb. 6:13-14:
“En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen”.
Foto
En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek(rol)’ (Jesaja 34).
Wat het mooie hier aan is, is dat de Bijbel zegt dat de hemel: de niet zichtbare dimensie, als een boekrol ‘toegerold’ (St. V.) wordt, zodat Christus verheerlijkt zichtbaar zal zijn voor de mensen. Bij de uitwerping van de satan zal hij alles proberen te doen om niet als verliezer maar als een verheerlijkte over te komen.

Heel belangrijk: dus niet onzichtbaar maar zichtbaar. De mensen zullen deze buitenaardse wezens met eigen ogen gaan zien. En als de Bijbel dan spreekt over de sterren des hemels die op de aarde vallen, dan zijn dat niet de letterlijke sterren, net als satan geen echte Morgenster is (Jes.14:12), maar dan zegt dat iets over de verschrikkelijke geestelijke verwoesting die dit met zich mee zal brengen.

 

These pictures were allegedly smuggled out of the base by a Dulce security officer named, Thomas Costello. He and his family are missing & presumed dead by the public.:

Als een brokstuk uit de ruimte inslaat op aarde, gaat dat gepaard met een enorme knal. Het zijn energie en hitte, dat vrijkomen en wat zich als een rimpel in het water naar alle kanten voort zal bewegen.

De hele wereld zal dan deze figuren zien. En het is goed voorstelbaar dat een aantal demonen zich als “Marsmannetjes” zullen manifesteren. Maar ook zullen demonen zich manifesteren als grote leermeesters, Christussen, Messiassen om zó de gelovigen die zich in die dagen zullen bekeren, nog meer te misleiden. Deze dagen zullen zijn, zoals de dagen van Noach.

Hoe staat dus een christen tegenover Ufo’s anno 2014/2015.

Het zal zijn in de dagen van Noach.

Matth. 24:38:
“Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”.

We lezen hier hoe het zal zijn bij Jezus wederkomst. Jezus zegt daarbij iets opmerkelijks, namelijk het zal zijn zoals in de dagen van Noach, voor de zondvloed. Daarin lezen we iets bijzonders.

The Best UFO Pictures Ever Taken, Page 16, Year - 2013 More at: https://www.ufocasebok.com:

 

Genesis 6:1-5:
“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”.

We lezen hier over twee groepen, namelijk over de mensen die prachtige dochters kregen. En we lezen over zonen Gods die dochters van mensen verkozen en bij hen kinderen verwekten. Hiermee kom je direct tot de conclusie dat het hier gaat over mensen tegenover de zonen Gods.

Maar wie zijn dan die zonen Gods? Het zijn in ieder geval zij die Gods DNA hebben, laten we het goddelijke krachten noemen. En de zonen Gods horen thuis bij God in de hemel. Of de vrouwen het nou wilden of niet, zij werden door die zonen Gods verkozen, om seksuele gemeenschap mee te hebben.

Het gaat hier om afgevallen engelen, die in zich de krachten van God hebben, Goddelijk DNA, namelijk de kracht om een lichaam aan te nemen en wonderen en tekenen te doen.

 

Out space Mayan stela | Flickr - Photo Sharing!:

Foto
De reuzen (Nephilim) waren op de aarde in die dagen, en de zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen en zij baarden hen kinderen; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Hier geraamten van reuzen uit de vroeg Kanaänitische periode.

De reuzen waren letterlijk op aarde. Daarover staat in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 6 vers 4 het volgende:

“De reuzen (Nephilim) waren op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”. (vert. NBG 1951)

De ‘zonen Gods’ wordt verschillend uitgelegd: het kunnen gevallen engelen zijn omdat elders in de Bijbel over hen gezegd wordt dat ze hun oorsprong ontrouw geworden zijn. Het kan ook het nageslacht van Seth zijn, de derde zoon van Adam en Eva of zelfs buitenaardse wezens.

Het woord nephilim wordt in sommige Bijbelvertalingen onvertaald gelaten maar meestal weergegeven als reuzen, giganten of titanen.

Een van de belangrijkste redenen voor de zondvloed was dat de ‘aarde vol geweldenarij en godslastering’ was door toedoen van onder andere de Nephilim. Met de zondvloed worden ze dan ook vernietigd.

Lees ook:   Het beste van Erich von Däniken's Beyond the Legend Series

Wally Hanson, a retired Albany New York policeman, got an unexpected surprise. While visiting his dentist for a routine check up, a mysterious object was discovered in a tooth. “It’s weird as hell.” He said. ”It’s a tiny electronic implant of some sort. I have no idea how it got there. It wasn’t there when I had my teeth X-rayed a year ago.” His dentist, Dr. Fred Wallington said. “I've never seen anything like this. There is no opening anywhere near the implant. No scarring or filling.":

Mysterious electronic implant discovered in mans tooth

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen demonen en buitenaardse wezens. En dat is ook wat mensen zo moeilijk aan dit onderwerp vinden, maar men moet die scheidslijn wegdenken. Het gaat over één en hetzelfde, echter het wordt op verschillende manieren aangeduid.

Na de zondvloed wordt bericht dat er nadien toch weer ‘Nephilim’ waren. Volgens sommige Bijbelverklaringen komt dat omdat God niet verhinderde dat de zonen van God (die immers geestelijke wezens zijn en dus niet gehinderd werden door de zondvloed die wel hun aardse nakomelingen vernietigde) na de zondvloed hun ‘oneerbare’ praktijken opnieuw oppakten en weer (reusachtige) nakomelingen bij menselijke vrouwen verwekten. Toen de Israëlieten het beloofde land verkenden kwamen ze tot hun schrik deze ‘reuzen’ tegen:

“Daar zagen wij ook Nephilim; de zonen van Anak, en wij waren als sprinkhanen in ons eigen gezicht, en ook in hun ogen” (Numeri 13:33).

De Kanaänieten waren grotendeels afstammelingen van Nephilim en moesten daarom uitgeroeid worden door de Israëlieten toen ze het beloofde land binnentrokken. Bij monde van Mozes kregen ze daarvoor zelfs uitdrukkelijk opdracht van God:
“Maar uit de steden van deze volken die Jehovah, uw God, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft in leven laten, maar gij zult ze volledig met de ban slaan, de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perrizieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zoals Jehovah, uw God, u geboden heeft…” (Deuteronomium 20:16).

Het nageslacht van deze Nephilim was bekend onder diverse namen. Wij lezen van Anakim, die van Anak afstamde (Nummeri 13:28); Refaim, die van Rafa afstamde; Zamzummim, Emim, Avim enz. Iedereen deelde dezelfde kenmerken: reusachtig, lang en sterk.

Deuteronomium 3:11 beschrijft één van deze reuzen meer in detail:
“Alleen Og, de koning van Basan was overgebleven als laatste der Refaïeten; zie, zijn rustbank was een rustbank van ijzer; zij staat immers in Rabba der Ammonieten. Negen el is zij lang en vier el breed naar de gewone el” (als we voor deze el ongeveer 60 cm nemen dan zou dit bed 2.4 bij 5.4 meter zijn geweest).
Foto
Deze archeologische plaats wordt wel geïdentificeerd als de tombe van Og, ook wel bekend onder de naam Gilgal-Refaïm. Zeer waarschijnlijk diende deze constructie (vele eeuwen eerder gebouwd dan koning Og) voor astronomische doeleinden. De tombe in het midden is volgens sommigen van een iets latere datum. Of er een relatie is tussen dit bouwwerk en de bedstede van Og weten we niet, in ieder geval blijkt dat de Golanhoogte al zeer lang bewoond geweest is.
Maar de Israëlieten volbrachten de opdracht tot algehele uitroeiing niet helemaal en gedoogden sommigen van deze volkeren. In latere tijden na de intocht wordt daarom soms nog over Nephilim of reuzen verhaald. Sommige van deze reuzen droegen speren die tussen de vijf en vijftien kilo wogen. De reus Goliath uit de tijd van David, waarschijnlijk ook nog een van de Nephilim, droeg een pantser dat bijna honderd kilo woog en er werd gezegd dat hij ongeveer negen voet (± 2,70 meter) lang moet zijn geweest (ter vergelijking, de langste man in de moderne tijd was Robert Wadlow, die 2.72 meter mat). Hij stierf aan complicaties veroorzaakt door zijn lengte in 1940 op 22-jarige leeftijd). Sommige van deze reuzen hadden volgens de Bijbel zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. Dit komt tegenwoordig ook nog voor bij mensen met een bepaalde genetische afwijking (polydactylie). Overigens zijn deze mensen meestal van gewone lengte.

Het bestaan van deze nephilim zien we op de hele wereld terug, namelijk in oude bouwwerken van grote religieuze koninkrijken van vroeger, bijvoorbeeld de piramides in Egypte. Het is zondermeer duidelijk dat deze bouwwerken nooit en ten nimmer door gewone mensen kunnen zijn gemaakt. En deze giganten hoefden deze stenen ook niet op te tillen, zij zullen demonische krachten hebben gebruikt om deze bouwwerken te maken. Dat noemt men levitatie.

Metafysische levitatie, of kortweg levitatie, is de naam voor een bovennatuurlijk fenomeen, namelijk het omhoog laten zweven van voorwerpen of levende wezens zonder dat daar een afdoende wetenschappelijke verklaring (zoals elektromagnetisme of luchtdruk) voor te geven is. Let wel, er word hierbij gesproken over bovennatuurlijke krachten.

Even terug naar het onderwerp.

 

Sumerian clay tablet referencing the anunnaki. They were "sky people" that came and made humanity and taught us various pools of knowledge:

Reuzen waren menselijk en sterfelijk (bijv. David en Goliath). De zonen Gods zijn niet menselijk, maar aards gezien wel onsterfelijk. Dat neemt niet weg dat de zonen Gods zich aan de dochters der mensen hebben geopenbaard en dat deze wel degelijk als menselijk worden getypeerd, daar ligt het grote verschil.

Dus wanneer de Here Jezus Christus spreekt in Mattheüs 24, dat het zal zijn zoals in de dagen van Noach, dan zegt Hij niets minder dan dat de aarde en de mensheid vol gruwel en boosheid zal zijn en dat de zonen Gods uit de dagen van Noach opnieuw dochters uit de mensen zullen nemen, tegen hun vrije wil, om kinderen bij hen te verwekken. En het tijdstip zal waarschijnlijk zijn als die zonen Gods uit de hemelse gewesten zijn gezet, omdat wij daar zijn om onze kroon in ontvangst nemen.

Genesis 6:5:
“Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”.

Het kenmerkende is dat de zondvloed ook een eindtijd was, waarin Noach in de ark werd “ opgenomen” voordat het oordeel over de mensheid kwam, te vergelijken met de komst van Jezus op aarde. En daarom wil Jezus ons waarschuwen voor dit gebeuren van duizenden jaren geleden.

Foto
God gaf de gelovige Noach opdracht om een schip te bouwen midden op het land, omdat de Here een einde wilde maken aan het bestaan van het verdorven menselijke geslacht, dat gewelddadig en door en door slecht was. De wereld werd geregeerd door een reuzengeslacht, een voortbrengsel van gevallen engelen (giborim) en vrouwen. Toen de ark gereed was, werd ze bevolkt door een paartje van elke diersoort (van de offerdieren 7 stuks), die overlevingskansen hadden na de zondvloed, een vloed die over de aarde kwam en alles verwoestte.

Ufo’s: een zaak van satan.

 

Ancient Script Reveals Mysterious Location Of Legendary Hanging Garden Of Babylon:

Er zijn inmiddels al heel wat verhalen bekend over mensen die door buitenaardse wezens zijn ontvoerd. Vaak gaat dit gepaard met onderzoeken van het lichaam, sectie verrichtingen en bijna altijd met ernstige vormen van seksueel misbruik. Deze ontvoeringen worden ‘alien abductions’ genoemd (bron: https://www.skepsis.nl/abduct2.html)

Onderzoekers (zowel van binnen als buiten het onderzoeksveld (van alien abductions) hebben er op gewezen dat er vele parallellen bestaan tussen abductions en sinds vele eeuwen gerapporteerde religieuze ervaringen. Vele abductees leggen hun ervaring ook in religieuze zin uit. Het merendeel beschrijft hoe zij als proefkonijnen behandeld werden, waarbij het uiteindelijke doel was: het kweken van een nieuw menselijk ras.

De vermeende buitenaardse wezens vertegenwoordigen dus niet alleen een alternatieve kosmologie, ze geven ook de aanzet tot een nieuwe schepping op wetenschappelijke basis. De vooraanstaande abductee Betty Andreasson kenschetst haar buitenaardse overweldigers als engelen of dienaren van God (Whitmore 1995). Andere abductees ontmoetten tijdens hun ervaringen zelfs Jezus en andere Messiasfiguren (Rimmer 1984).

Iedereen zou moeten kunnen weten wie deze figuren zijn, maar veel ogen blijven gesloten. Zelfs de wereld en niet-christenen spreken over engelen en dienaren van God en dat waren ze ook. En net zoals satan zich zal voordoen als een engel des lichts, zo doen zijn volgelingen dat ook.

Deze buitenaardsen, demonen, dienen satan, net als de engelen God dienen. In het dienen van de satan zijn er een aantal aspecten die je zowel ziet in de satansvereringen, -offeringen als ook bij de alien abductions. Aan de hand daarvan zullen we proberen te laten zien dat we het hier over één en dezelfde figuur hebben.

Bij aliens:
Mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens, hebben lang last van angsten, nachtmerries en achtervolgingsgevoelens.
Bij satanisme:
Mensen die zich hebben bezig gehouden met occultisme, zoals geesten oproepen hebben last van angsten, nachtmerries en achtervolgingsgevoelens.

 

the most mysterious of the Nazca Lines in the Nazca Desert of Southern Peru...Is that a runway??:

Bij aliens:
Mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens, verhalen vaak over zeer grove seksuele mishandeling of misbruik.
Bij satanisme:
Een onderdeel van de satansvereringen is ritueel seksueel misbruik, vooral bij kinderen.

Bij aliens:
Landingsplaatsen van Ufo’s worden soms gekenmerkt met ernstige dieren mishandeling, waarbij vee gevild wordt en de genitaliën zijn weggenomen.
Bij satanisme:
Ditzelfde wordt door anderen die niet in Ufo’s geloven vaak toegeschreven aan satansverering.

Bij aliens:
Mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens, hebben vaak lichamelijke onderzoeken gehad, waarbij soms hevige pijnen werden gevoeld, zoals onverdoofd het schedeldak lichtten.
Bij satanisme:
Bij het offeren aan satan wordt vaak excessief geweld gebruikt, zoals martelen.

Bij aliens:
Alien abduction wordt vaak door middel van hypnose in de mens naar boven gebracht.
Bij satanisme:
Onder hypnose wordt bij mensen ritueel satanisch misbruik naar boven gehaald.

Bij rituelen wordt het meest verschrikkelijke lichamelijke en geestelijke geweld gebruikt.

Conclusies:
De Bijbel leert ons dat er geen leven op andere planeten is, satan leert dat wel wel!

Foto
De Bijbel leert ons dat er geen leven op andere planeten is, satan wel.

De Bijbel leert dat er wezens zijn die leven buiten onze aardse dimensie.
UFO’s etc. hebben te maken met die eindtijd. Er zal zeker een buitenaardse invasie gaan plaatsvinden, echter na de opname van de gemeente.
In de periode van na de opname van de gemeente tot aan de wederkomst van Jezus op de Olijfberg, zal het zijn zoals in de dagen van Noach: de Grote Verdrukking!
UFO’s etc. heeft dus alles te maken met satanisme.

Ufo’s en christen.

Het vaticaan over Ufo’s.

Directeur observatorium (de pauselijke sterrenwacht) publiceerde onlangs:

‘Vaticaan sluit bestaan buitenaardse wezens niet uit’.

Op de zender van ‘VATICAANSTAD’ (RKnieuws.net) werd opgemerkt dat ‘Geloven in God compatibel is met het geloof in buitenaardse wezens’. Dat zegt José Gabriel Funes, directeur van het observatorium van het Vaticaan, die zelfs het bestaan van een planeet niet uitsluit die bewoond is door wezens die ontsnapt zijn aan de erfzonde.

’Als astronoom geloof ik dat God de schepper is van het heelal’, stelt de jezuïet Funes in een interview met L’Osservatore Romano, het huisorgaan van het Vaticaan. Hij leidt het observatorium van het Vaticaan in Castel Gandolfo, nabij Rome.

’Hoewel wij voor het ogenblik geen enkel bewijs hebben, mogen wij de hypothese van andere bewoonde planeten niet uitsluiten’, aldus astronoom Funes.

’Zoals er een groot aantal schepsels op aarde bestaat, kunnen er daar ook andere intelligente wezens, geschapen door God, voorkomen’, stelt de astronoom.

’In tegenstelling met ons die allen de gevolgen van de erfzonde dragen, is het niet gezegd dat indien er andere intelligente wezen bestaan, zij geen behoefte hebben aan verlossing. Misschien zijn zij in volle vriendschap verbonden gebleven met hun schepper zodat zij aan de erfzonde zijn ontsnapt”, aldus Funes. Dat noemt zich dan de kerk van Jezus Christus op aarde.

Foto
De sterrenwacht van het Vaticaanstad.
Brits geheim onderzoek.

Ruined temple hidden in a jungle.:

Het Britse Ministerie van Defensie heeft in mei 2006 een uitgebreid rapport over Ufo’s openbaar gemaakt, getiteld: Ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht in het luchtverdedigingsgebied van het Verenigd Koninkrijk. Het rapport bevat de resultaten van een geheime studie naar Ufo’s, die tussen 1996 en 2000 is uitgevoerd onder de codenaam Project Condign. De naam ‘Condign’ [vertaling: welverdiend] is een willekeurig gekozen codewoord.
U kunt dit rapport gewoon op internet opzoeken.

Het doel van Project Condign was het bepalen van de potentiële waarde – indien aanwezig – van UAP-waarnemingen voor de defensie-inlichtingendienst. Het belicht vrijwel alle denkbare facetten en achtergronden van het Ufo-fenomeen, waaronder visuele weerkundige fenomenen, optische illusies, radardetectie van UAP’s, theorieën over de vorming van bolbliksem, parelsnoerbliksem, sprites en plasma’s. Het bevat een uitgebreide bespreking van onderzoek naar bijzondere (bewustzijns)effecten als gevolg van blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (Volume 2, Annex F). Hierom alleen al is het rapport het lezen waard.

Foto
Het doel van Project Condign was het bepalen van de potentiële waarde – indien aanwezig – van UAP-waarnemingen voor de defensie-inlichtingendienst. Het belicht vrijwel alle denkbare facetten en achtergronden van het Ufo-fenomeen.
In de conclusies lezen we iets heel opmerkelijks. Men wil het Ufo fenomeen zo abstract mogelijk houden en noemt dit plasma’s of beter gezegd demonen. Ter verduidelijking daarom onderstaande tekst waar het woord plasma vervangen wordt door het woord demon. Lees maar eens één van de conclusies van dit niet christelijk rapport.

‘De dichte nabijheid van demonen-gerelateerde velden kan een voertuig of persoon negatief beïnvloeden. Om dit te laten gebeuren, moet een demonen-ontmoeting plaatsvinden op zeer geringe afstand. Een waarschijnlijk gemoduleerd magnetisch, elektrisch of elektromagnetisch (of zelfs onbekend) veld lijkt voort te komen uit sommige van de zwevende geladen massa’s. Het is medisch bewezen dat lokale velden van dit type (waarschijnlijk óf een nabij elektromagnetisch veld óf een direct magnetisch veld) reacties in de temporale kwabben van de menselijke hersenen veroorzaken. (lezers: demonische beïnvloeding in de mens)

Deze resulteren erin dat de waarnemer zijn of haar eigen levendige, maar grotendeels onjuiste beschrijving staande blijft houden van wat is ervaren. Sommige waarnemers zijn waarschijnlijk meer vatbaar voor deze velden dan anderen, en kunnen lijden aan het vasthouden aan de herinnering en een herhaling van de ervaring. Er wordt op gewezen dat dit een hoofdfactor is die van invloed is op de meer extreme meldingen in de media en die duidelijk worden geloofd door de “slachtoffers”.

Dit is vastgesteld door wetenschappers. Dit is toch iets dat wij als christenen allang weten. Toch verheldert dit de gehele geschiedenis over Ufo’s’.

Ufologie.Sumerian star map from Nineveh 3000 B.C.:

Ufologie is uitgegroeid tot een wetenschap die ufo-meldingen onderzoekt en hiervoor verklaringen probeert te geven. De ufologie wordt door de academische wereld veelal als pseudo-wetenschap beschouwd, omdat zij er niet in slaagt een uniforme en objectieve onderzoeksmethodiek te ontwikkelen zoals geëigend is in de wetenschap.

Tekenend hiervoor is dat er binnen de ufologie uiteenlopende stromingen bestaan. Sommige ufologen nemen aan dat ufo’s bestuurd worden door buitenaardse wezens. Anderen stellen dat ufo’s nog onverklaarde natuurverschijnselen zijn in de aardatmosfeer. Weer anderen opperen de mogelijkheid dat ufo’s een uiting zijn van een realiteit die ons bevattingsvermogen te boven gaat.

Daarnaast is het duidelijk dat er veel oplichters en ‘cranks’ actief zijn binnen het wereldje dat zich met ufo’s bezighoudt. Dit compliceert het werk van mensen die zich er wel serieus mee bezig wensen te houden, omdat het onderzoeksveld hierdoor vertroebelt raakt.

Foto
Ufo’s bestaan gewoon en zijn demonen in gematerialiseerde vorm.

Hoewel vele pseudo-onderzoekers overheden al hebben aangeklaagd en voor de rechter hebben proberen te slepen, omdat zij er van uitgaan dat dezen het bezoek van buitenaardse wezens aan onze planeet geheim proberen te houden, zijn er sommigen die het vermoeden hebben geuit dat de oorzaak van juist dit soort ‘vervuiling’ gezocht moet worden in regeringskringen en/of het militair establishment, die dit alles orkestreren om door ridiculisering van het onderwerp een zuivere kijk op het fenomeen te voorkomen, omdat dit anders ingrijpende sociale gevolgen zou kunnen hebben. In zijn boek ‘Messengers of Deception’, ontvouwt Jacques Vallee deze theorie als reële mogelijkheid.

Als u het bovenstaande hebt gelezen, dan ziet en leest u toch hoe dit allemaal met elkaar samenhangt. De vertaling van de titel van het boek is: “ Boodschappers van de misleiding”. Als de auteur hiermee doelt op de demonen alias buitenaardsen, dan slaat hij de spijker op zijn kop.

Over dit laatste stuk gaat het met name in de geheime agenda van de “New World Order” dienaars. “New World Order” wil zeggen: een nieuwe wereld orde, met een wereldleider. Er is daar verschrikkelijk veel en weinig over te vertellen. Dienaars in plaats van wereldleiders, want het zijn wegbereiders voor de antichrist.

De antichrist en de Nieuwe Wereld Orde.

1 Joh. 4:3 geeft voor de christen de sleutel tot dit fenomeen:
“En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld”.

Wat lezen we hier nu precies?

En alle geest, dat zijn niet alleen geestelijke wezens in de hemelse gewesten, maar ook de geest van de mens (lichaam, ziel en geest) die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die ontkent dat Jezus (Christus = de verlosser) als mens gekomen, -maar ook bestaan heeft- die is uit God niet. Deze geest is dus niet van God, maar dit is de geest van de antichrist, de geest van satan, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, dat hij op de aarde geworpen zal worden en uit de hemelse dimensie wordt gezet, en hij is nu reeds in de wereld. Maar de antichrist zelf is al in de wereld, maar de aarde is zijn woning nog niet, omdat hij nog thuis hoort in de hemelse gewesten.

Johannes schreef dit zo’n 1900 jaar geleden. Dat zou betekenen dat als je bijvoorbeeld denkt dat Barack Obama de antichrist is, dat hij dan ook al ruim 1900 jaar oud moet zijn.

Er is een figuur die aan deze bovenstaande criteria voldoet, namelijk de Maitreya. Van de Maitreya word gezegd, dat hij al 2000 jaar leeft. Binnen een aantal christelijke kringen is inmiddels hierover uitvoerig gesproken. Bijvoorbeeld door Ab Klein Haneveld. Van de Maitreya word gezegd, door zijn profeet Bejamin Creme, dat hij al 2000 jaar leeft.

Foto
Studenten in de esoterische traditie verwachten de Maitreya, de wereldleraar, het hoofd van de Geestelijke Hierarchie van meesters, en ze verwachten nu zijn wederkomst.
Leest u maar:

Studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, het hoofd van de Geestelijke Hierarchie van meesters, en ze verwachten nu zijn wederkomst.
In juli 1977, toen hij het minst werd verwacht, verliet deze Maitreya zijn verblijfplaats, een vallei in de Himalaya. Zoals voorspeld, kwam hij “als een dief in de nacht”. Sindsdien bevindt hij zich in Londen, als een gewoon mens, die belang stelt in hedendaagse problemen op politiek, economisch en sociaal gebied. Sinds maart 1978 treedt hij op als woordvoerder binnen de Pakistaans-Indiase gemeenschap. Hij is geen religieus leidsman, maar een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis. Volgens de esoterische lering manifesteerde Maitreya zich 2000 jaar geleden in Palestina via het overschaduwen van zijn discipel Jezus – nu de meester Jezus. Deze keer is Maitreya zelf gekomen.

Even ter verduidelijking:

1) Hier staat een heel duidelijke verloochening van Jezus! Jezus als een leerlingetje van Maitreya, die het 2000 jaar geleden eigenlijk een beetje verprutst heeft en daarom komt de Maitreya nu zelf wel. Meester Jezus komt ook. Daar wordt veel over gesproken binnen deze kringen. Maar in hun optiek is ‘meester Jezus’ een demon, die zich voordoet als Jezus. Deze heeft de vorige paus geholpen. En deze zal waarschijnlijk ook de huidige paus helpen.

Love mysteries? Here are seven that have not yet been explained.:

Over Paus Johannes Paulus II lezen we het volgende:
Vanuit ons gezichtspunt was het belangwekkendste, in dit uiterst interessante leven, dat paus Johannes Paulus II sinds 1984 onder mentale impressie van de Meester Jezus stond (die sinds dat jaar in Rome woont). Dit verklaart zijn krachtige steun aan de mensenrechten, zijn pleidooi voor schuldenkwijtschelding en een rechtvaardiger wereld voor iedereen. Het is dit pleidooi dat ervoor zorgde dat miljoenen van hem hielden, ondanks zijn autocratische zienswijzen in seksuele en andere aangelegenheden. Zij hielden meer van de man dan van de paus. Als het naar buiten treden volgens plan eerder had plaatsgevonden, dan zou Johannes Paulus II de laatste paus zijn geweest. Het plan is dat Meester Jezus te zijner tijd de Troon van de H.Petrus overneemt.

2) Wat hier openbaar wordt gemaakt, is dat de plaatsvervanger van God op aarde (God heeft geen plaatsvervangers nodig!!!), niet meer dan een marionettenpopje is van de demon meester Jezus.

Foto
De ‘plaatsvervanger van God op aarde’ heeft steeds weer plaatsvervangers nodig, omdat hij een mens van vlees en bloed is.

Even terug naar de Bijbel. In 2 Thess. 2 lazen we over de openbaring van de antichrist. En dat dat niet eerder zal gebeuren als de Wederhouder in de Persoon van de Heilige Geest is weggenomen. Stelt u zich eens voor wat er in de wereld zou gebeuren, als ineens miljoenen mensen verdwenen zijn? Wat is er gebeurd, vraagt men zich af en wie heeft het gedaan? Diegene die dit op zal eisen, dat hij daarvoor verantwoordelijk voor is, is de antichrist. Leest u wat de profeet van de Maitreya zegt over de openbaring van de antichrist:
De hoop is dat op korte termijn een internationale persconferentie plaatsvindt, waarop Maitreya zijn ware hoedanigheid zal bekendmaken. Dit zal leiden tot Verklaringsdag, de dag waarop hij via een satellietverbinding over de hele wereld op radio en televisie te beluisteren en te zien zal zijn. Op die dag zal Maitreya de hele mensheid tegelijk overschaduwen. Iedereen zal zijn woorden innerlijk horen, ieder in zijn eigen taal. Deze telepathische communicatie zal iedereen bereiken, ook degenen die niet luisteren of kijken, en in de hele wereld zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Op die dag zal er geen twijfel meer bestaan dat Maitreya de Christus is, de Imam Mahdi, Maitreya Boeddha, de Kalki-avatar: de wereldleraar. Dan zal zijn wereldwijde missie openlijk begonnen zijn.”

Men wacht met smart op deze wereldleider, die niet alleen zegt de Christus te zijn, maar ook een aantal andere personen zal voorstellen.

Het is goed u te realiseren, dat deze ‘rommel’ niet goed zal zijn voor uw geestelijk leven. Als u wilt kunt u deze informatie gewoon opzoeken op internet, maar u kunt misschien beter die tijd spenderen met het lezen van de Bijbel.

Een opsomming van wat de bijbel zegt en wat de Maitreya ook zegt of doet.

De Bijbel zegt:
Zal komen als een engel des Lichts, 2 Cor. 11:14
De Matreia zegt, doet:
M. komt als de verlosser van alle wereldproblematiek.

De Bijbel zegt:
Hij is reeds in de wereld, 1 Joh. 4:3
De Matreia zegt, doet:
Was er al ten tijde van discipel Jezus.

De Bijbel zegt:
Hij die de Zoon loochent, 1 Joh. 2:22
De Matreia zegt, doet:
Jezus was niet meer dan een discipel van de Maitreya

De Bijbel zegt:
Hij zal zich gaan openbaren, 2 Thess. 2:3
De Matreia zegt, doet
Maiteya’s Verklaringsdag.

De Bijbel zegt:
Als de dagen van Noach, Matt 24:37
De Matreia zegt, doet:
Meesters zullen zich openbaar maken, zelfs word gesproken over de zonen Gods!

Foto
De antichrist zal een systeem invoeren met de naam Digital Angel. Dit systeem is een heel klein chipje dat stroom krijgt, door schommelingen van lichaamstemperatuur.

Hoe zat dat met het merkteken ook al weer? 666

Opb. 13:16 vermeldt:
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig”.

Daar weet de Maitreya ook van, maar wat staat er precies? Je leest er geheid overheen.

Laten we eens bekijken wat zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede, de invoering van het systeem van samen delen, het wegnemen van schuld en angst.

Lees het nogmaals. Anders lees je er zeker over heen.

De uitleg is als volgt:

1) Hij zal een systeem invoeren met de naam Digital Angel. Dit systeem is een heel klein chipje dat stroom krijgt, door schommelingen van lichaamstemperatuur. Nu hebben de wetenschappers die dit systeem ontwikkeld hebben, geconstateerd dat er slechts twee plekken in het lichaam zijn, waar deze chip de nodige stroom van het lichaam kan krijgen, namelijk onder de huid van het voorhoofd of onder de huid van de rechterhand.

2) Vestigen van vrede. De chip heeft een ‘GPS tracking systeem’. Dit houd in, dat van iedereen die de chip heeft, kan worden nagegaan, waar je wanneer bent en wat een stuk nauwkeuriger dan je tom-tom zou kunnen aangeven. Dus als je wilt inbreken, dan weet je zeker dat je wordt gepakt, omdat de geschiedenis van waar je geweest bent, is opgeslagen. Het is uit te lezen, dat jij bij dat huis bent geweest om 1 uur ’s nachts.

Daarom zal criminaliteit, bijna volledig worden stop gezet:
Hij komt als een engel des lichts, als verlosser en vredestichter, als de meester imitator van Christus zelf. En de Joden zullen dan zeggen dat het vrede is, omdat de Maitreya juist vrede zal brengen in het Midden-Oosten.

1 Thess 5:3:
“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”.

3) Systeem van samen delen. Kopen en verkopen, kan alleen nog maar met dat ene systeem. Om de hele mensheid zover te krijgen dat iedereen een dergelijke chip laat zetten (eigen keus!?), waarvan heel typisch is, dat de chip niet onder dwang ingebracht wordt, zal de Maitreya en ‘zijn club’ een ideaal presenteren dat eerlijk is. Hij is toch immers de verlosser. Pas later zal hij zijn ware aard tonen, maar daarvóór zal hij iedereen misleiden met zijn zogenaamde ‘eerlijk delen’.

4) Wegnemen van schuld en angst.

Door middel van de Digital Angel en zijn tekenen en wonderen onder de moslims zal hij een einde zal weten te maken aan het terrorisme. Terreur is niets anders dan de wetsverachting ten top, Matt. 24:12.

Foto
Satan zal zich openbaren aan de mensheid als de grote verlosser. De weg hier naar toe, word al jaren voorbereid door zijn dienaren, leden van de NWO (Nieuwe Wereld Orde). Maar in dit alles, wordt men tegengehouden door wat de Bijbel de Wederhouder noemt.
Buitenaardse invasie bekend bij de NWO.

Wat u moet begrijpen is het volgende:

Satan zal zich openbaren aan de mensheid als de grote verlosser. De weg hier naar toe, wordt al jaren voorbereid door zijn dienaren, leden van de NWO (Nieuwe Wereld Orde). Maar in dit alles, wordt men weer tegengehouden door wat de Bijbel de Wederhouder noemt.

2 Thess. 2:
“En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt; alleen, Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst”.

Hier staat dat satan zich op zijn eigen tijd zal openbaren, maar dat kan niet eerder, dan Die hem nu weerhoudt, weggedaan zal worden.

De vraag die je jezelf dan stelt is: wie is Die uit vers 7?

Misschien wordt het wat duidelijker als de vraag anders gesteld wordt. Wie is er sterker dan satan, omdat Hij hem overwonnen heeft, en hem daardoor kan tegenhouden? Jezus Christus!!! Maar dat zijn wij ook, omdat wij immers in Christus zijn.

Rom.12:5 zegt ons:
“Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden”.

Paulus spreekt hier over de gemeente, het lichaam van Christus, waar wij deel van uitmaken. Dat is de reden dat satan zich nog niet kan openbaren, omdat Jezus in ons is, wij Zijn gemeente zijn.

En dan staat er, dat hij uit het midden weggedaan zal worden.

Het is maar goed dat er niet hij met een hoofdletter staat, maar hij met een kleine h. Anders stond er dat Jezus uit zijn gemeente zou gaan en dat de satan zich vervolgens zou kunnen openbaren. Maar dat staat er niet.

Er staat hier, dat hij, duidend op dat wat de satan weerhoudt zich te openbaren, eerst wordt weggedaan. Het hier gaat om de opname van de gemeente en in de gemeente woont de Heilige Geest.

De demonen worden dus uit hun dimensie gezet, uit de hemel geworpen en dat zal dus pas plaats vinden, wanneer wij opgenomen zullen zijn in Zijn (Jezus) dimensie, de hemel, het onzichtbare. In het onderstaand artikel kan je lezen, dat satan zelf wel weet wanneer dit bovenstaande zal gebeuren. Satan weet het niet nauwkeurig, maar hem zijn wel een aantal belangrijke zaken bekend. Jezus Zelf heeft gezegd, dat niemand, behalve de Vader weet wanneer dit zal plaats vinden.

Leest u het onderstaand artikel.
(Bron: https://weeswaakzaam.punt.nl/?id=424717&r=1&tbl_archief=0&)

Twee New Yorkse researchers, Shay en Clawn Pickering, zouden via een verborgen, hooggeplaatste contactpersoon binnen de VN te horen hebben gekregen dat tijdens een geheime VN-vergadering, op 12 februari 2008 in New York, aan een select elitegroepje bekend is gemaakt dat buitenaardse wezens zich in 2017 aan de mensheid zullen openbaren.

Tussen de 50 en 60 officials uit alle belangrijke landen van de wereld kregen te horen dat Ufo’s vrijwel exact volgens het scenario van de science-fiction film ‘Independence Day’ in 2017 boven een groot aantal steden op aarde zullen verschijnen. De verschillen met de film zouden slechts de afmetingen van de schepen zijn -in ‘werkelijkheid’ een stuk kleiner van formaat- en het feit dat de buitenaardsen die de Ufo’s besturen, geen kwaad in de zin hebben.

Tijdens de vergadering werd er vooral gesproken over de gevolgen voor de diverse religies op aarde. De officials schatten in dat de Rooms Katholieke kerk alsmede de meeste protestantse kerken weinig problemen met de verschijning van buitenaardsen zouden hebben. Ook de islam zou de komst van Ufo’s redelijk goed kunnen accepteren, net als de op boeddhisme en taoïsme gebaseerde levensovertuigingen.

De meeste problemen worden in India verwacht. De bevolking van dit land zou de meeste moeite hebben met de eis van de buitenaardsen dat de regeringen op aarde de wereldwijde bevolkingsexplosie onder controle moeten krijgen.

Foto
Volgens Benjamin Creme zullen ruimteschepen worden gemaakt door middel van gedachten en bestuurd door middel van een combinatie van denken en zeer ver gevorderde techniek.
Tevens worden er grote problemen verwacht met sommige fundamentalistische christen-, moslim- en hindoegroeperingen, die zich fel zouden kunnen gaan verzetten tegen de komst van de ‘aliens’. Men zou rekening moeten houden met grote sociale onrust, rellen en massa-zelfmoorden.

De buitenaardsen zouden ‘The Controllers’ worden genoemd, alhoewel ze naar eigen zeggen niet naar onze planeet zijn gekomen om ons te controleren. Ze zouden ons willen helpen onze problemen te overwinnen. Als de wereldregeringen hun deel doen, het tegengaan van de bevolkingsgroei, het onder controle krijgen van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van een kernoorlog, dan zouden zij bereid zijn ons van zeer vooruitstrevende technologie te voorzien, zoals vrije energie.

Vanaf 2013 zou het aantal Ufo-waarnemingen nog veel sterker stijgen dan nu het geval is. ‘The Controllers’, onderdeel van een soort ‘Galactische Federatie’ (het lijkt Star Trek wel), zullen de aarde in deze periode extra in de gaten gaan houden. (E.e.a. is te vinden op “xandernieuws.punt.nl”)

Toch nog even dit: Ook de antichrist en zijn profeet zeggen iets over Ufo’s. Volgens de Maitreya (antichrist) komen de Ufo’s die overal op aarde worden gesignaleerd van Venus en een klein deel van Mars. Hij zegt dat de Ufo’s op Mars gemaakt worden door een bevolking die wat betreft hun technologische ontwikkelingen duizenden jaren op ons voor liggen. Benjamin Creme (zijn profeet) zegt: “De ruimteschepen worden gemaakt door middel van gedachten en bestuurd door middel van een combinatie van denken en zeer ver gevorderde techniek. Vele regeringen op aarde hebben in het geheim contact met de Ufo’s of zijn van het verschijnsel op de hoogte.”

Venus en Mars zijn niet de hemelse gewesten, dat is een leugen van satan. Vele regeringen zouden geheim contact met Ufo’s hebben. De wereldleiders die deel uitmaken van de heerschappij van satan zijn hiervan op de hoogte. Dit zijn de leden van de Nieuwe Wereld Orde.

https://inbijbelsperspectief.weebly.com/komen-ufos-en-hun-bemanning-in-de-bijbel-voor.html

 

https://www.gnosis.org/library/dss/dss_book_of_giants.htm

Gerelateerde berichten