28 april 2021

 

Maria en Jozef hadden Goddelijke seks om Jezus te verwekken

 

MARIA EN JOZEF HADDEN GODDELIJKE SEKS OM JEZUS TE VERWEKKEN. HET BEELD VAN DE MAAGD MARIA KLOPT NIET!
Openbaring van Maria aan Gabriela

Maria: “Via mijn beeld van moeder Maria werd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, een moederlijk ideaalbeeld gepresenteerd dat in wezen niet van deze Aarde is. Ik zou bevrucht zijn door de Heilige Geest, maar niet seksueel met een man verbonden zijn geweest. Die aanname heeft een bepaalde mate van eenzaamheid met zich meegebracht, het vrouwelijke principe wordt namelijk als onrein beschouwd; het mag er in wezen niet zijn. Alleen maar gedeeltelijk, namelijk als moederlijk aspect. Deze splitsing heeft weliswaar, in termen van menselijke ontwikkeling en evolutie, een functie gehad, maar nu is het tijd voor eenheid en integratie. Een vrouw die zich in mij spiegelt raakt nog steeds in verwarring. Als zij moeder wil zijn, moet ze wel ‘onrein’ worden door zich met een man te verbinden en dat maakt ook de man onrein. Men voelt zich dan vaak op diep niveau schuldig over het verwekken van een kind door middel van seksueel contact. Die energie van schuld wordt echter tegelijkertijd aan het ongeboren kind meegegeven. De aanname is dan: ‘Wij vrouwen deugen niet en jij dus ook niet.’ Dit is een stevig slot op de deur van groei van het menselijke bewustzijn.”

Waar ligt de sleutel?

Maria: “Waar ligt de sleutel? Bij het respect en de waardering voor het vrouwelijke. Het scheppende principe dat zich tussen man en vrouw manifesteert is in beginsel van Goddelijke aard. Het is een magisch moment, het is een moment waarin ‘hemel en Aarde’ bij elkaar komen als een doorgang voor de geest om zich op Aarde te manifesteren als mens. Hier speelt het bewustzijn van de ouders een centrale rol. Wat maakt een relatie rein of onrein, wat maakt seksualiteit rein of onrein? Door de verbinding met het hart, de liefde die de man en de vrouw voor zichzelf en voor elkaar voelen, wordt men zich steeds bewuster van de aanwezigheid van het Goddelijke. En op het juiste moment kan dan seksuele gemeenschap een gelegenheid zijn voor het verwekken van een kind, maar ook voor het ervaren van eenheid.”

Een dieper niveau van eenheid ervaren

Maria: “Lange tijd werd seksualiteit als zonde, als onrein bestempeld. Maar is dat nu wel zo? Als wij het woord zonde vertalen naar verwarring, eenzaamheid, pijn, onvervuld zijn, kunnen we een andere dimensie aan dit begrip ontdekken. Want de eenwording tussen man en vrouw die zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau manifesteert, kan juist bij uitstek een bron van gelukzaligheid zijn. Toch kunnen mensen ook tijdens het naar elkaar toe groeien diepe pijn en ellende ervaren. Maar als mensen een verbinding aangaan met liefde voor elkaar en ook liefde voor jezelf, waarin de liefde als basis dient voor de liefde voor elkaar, dan kan deze relatie een bron van vervulling, liefde, geluk en inspiratie voor henzelf en voor de ander zijn. Men voelt zich in zijn hart vervuld en vanuit deze vervulling beweegt men zich in de relatie om een dieper niveau van eenheid te ervaren.”

Lees ook:   Nostradamus spreekt opnieuw! HAARP

Versmelten in Goddelijke liefde

Maria: “Als er gezegd wordt dat Jezus zonder ‘zonde’ verwekt werd, zogenaamd onbevlekt ontvangen is, wordt eigenlijk bedoeld dat mijn relatie met Jozef door onvoorwaardelijke liefde bepaald werd en dat daarin persoonlijke belangen geen rol speelden. We waren lang van tevoren voorbereid voor het ontvangen van Jezus. We hebben op alle niveaus zuiveringen ondergaan. Al onze energiecentra- en lichamen waren volkomen afgestemd op elkaar en op het hoogste niveau van Goddelijk bewustzijn. We kunnen zeggen dat op dat moment Jozef en ik als individuen niet meer bestonden. We waren totaal versmolten in Goddelijke liefde die per definitie onpersoonlijk is. In die zuivere bodem heeft God via de Heilige Geest Jezus aan ons en aan de wereld geschonken. Ik wil nu duidelijk maken dat om dit Goddelijke proces mogelijk te maken, wij allebei nodig waren, zowel Jozef als ik. Het in elkaar kunnen versmelten in Goddelijke liefde is het hoogste en zuiverste niveau dat een man/vrouw-relatie op Aarde kan bereiken. Deze zuivere toestand voor gemeenschap is weliswaar niet per definitie nodig om een kind te kunnen verwekken en geboren te laten worden, maar het is wel de meest ideale omstandigheid. Het is ook een van de meest ideale situaties om het Christusbewustzijn in ons hart wakker te maken. Het diepe verlangen van miljoenen mensen op Aarde naar zo’n liefdevolle relatie maakt deze zuivere gemeenschap geschikt voor hen.”

Jezus ook fysiek verwekt

Maria: “Jullie vragen je wellicht af of een fysieke conceptie van Jezus werkelijk heeft plaatsgevonden. Het antwoord is ja! Het fysieke niveau is namelijk ook een Goddelijk niveau en dat maakt de eenwording in Goddelijke liefde en met de Heilige Geest alleen maar completer. De boodschap die dit gebeuren met zich meebrengt is dat hemel en Aarde volledig één kunnen zijn en volkomen geïntegreerd kunnen worden en zo hoort het te zijn. Het ene niveau correspondeert met het andere en het is ook een spiegel van het mannelijke en vrouwelijke principe. Het accent leggen op een gebrek aan fysieke conceptie zou Moeder Aarde te kort doen. In deze verhouding voegt moeder Aarde vrouwelijke ‘ontvankelijke’ energie en de Heilige Geest voegt de mannelijke ‘bevruchtende’ energie toe. Jozef en ik zijn instrumenten van deze Goddelijke eenwording.”

Rijp voor de waarheid

Maria: “De Bijbelse versie die jullie kennen, namelijk dat Jezus uit een maagd werd geboren, is de interpretatie die de mensen van die tijd aan deze gebeurtenissen hebben gegeven. Dit is zo gegaan omdat de mensheid er niet klaar voor was om de zuiverheid van de vrouw en een zuivere en gelijkwaardige relatie tussen man en vrouw te accepteren. In die tijd hadden mensen de aanname dat de zuiverheid van de vrouw verbonden was aan haar maagdelijkheid. Aartsengel Gabriёl vertelde dat op een gegeven moment de wereld rijp voor de waarheid zou zijn. Dan zou de mens de waarheid kunnen ontvangen en aanvaarden. Dat moment is nu gekomen.”

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
www.followyourheart.nl

Excerpt uit ‘De Goddelijkheid van de mens – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria – Deel I’
(ISBN 978 080747 814)
https://www.facebook.com/MaryMagdaleneAndJesusWorldSchool/?fref=photo

Gerelateerde berichten