web analytics
11:11 Dubbele getallen
Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
11:11

Nummerologie algemeen

Numerologie algemeen
Tekst : Numerologie houdt zich bezig met de betekenis van de getallen in ons leven. Er zijn diverse systemen die onderling verschillen. Zo wordt bij een aantal systemen bij het optellen van de getallen van de geboortedatum de eeuw wel meegeteld en bij andere weer niet. Zelf houd ik een systeem aan waarbij dit niet gebeurt. Binnen de numerologie kennen we onder andere het jaargetal, geboortegetal en karmagetal. Daarnaast is de numerologie bruikbaar voor de dagelijkse dingen in het leven zoals het bepalen van een gunstige dag om met vakantie te gaan, vergelijking van twee personen binnen een partnerschap, huisnummers en nog veel meer. Numerologie is erg boeiend. De methode die ik zelf gebruik is gekoppeld aan de astrologie en de aspecten van de planeten.

Planeten en numerologie
Alle planeten uit ons zonnestelsel hebben een bepaalde energie. Iedereen kent het gegeven dat er bij volle maan o.a. meer misdaden gepleegd worden en dat we ons kunnen opladen in het zonlicht. De astrologie maakt gebruik van deze aspecten van de planeten om horoscopen te maken. Je wordt onder een bepaald gesternte geboren. De numerologie gaat ervan uit dat aan iedere planeet een bepaald nummer gekoppeld kan worden. Het betreffende nummer vertegenwoordigt de aspecten van de bijbehorende planeet.

Nr Planeet Aspecten
1 Zon Groei, kracht, expansie, wilskracht, mannelijke energie
2 Maan Emotie, creativiteit, gevoel, onzekerheid, vrouwelijke energie
3 Jupiter Harmonie, 3-eenheid, volmaaktheid, goede talenten en kwaliteiten, vrijgevig
4 Uranus Veranderingen, onafhankelijkheid, geestkracht
5 Mercurius Wetenschap, handel, nervositeit, spreekvaardigheid
6 Venus Liefde, schone kunsten, sociale contacten
7 Neptunus Kunstenaarschap, mystiek, dromerig, mediamiek, kluizenaar
8 Saturnus Geduld, plichtsbesef, ernst, beperkingen
9 Mars Energie, wilskracht, strijdlust, seksualiteit, jezelf willen bewijzen
10 Pluto Weerstand, wantrouwen, verleidingen, beproevingen

Geboortedatum
Bij het bepalen van de numerologische aspecten van een persoon gebruiken we de geboortedatum zonder de eeuw. Hierbij staat de dag voor het optreden naar de buitenwereld; de maand voor het denken; en het jaar voor het gevoel. Vanuit deze nummers is het karmagetal te berekenen, het lot in dit leven.

Karmagetal
Als de getallen van de geboortedatum bij elkaar opgeteld worden, zonder de eeuw mee te tellen is het eindgetal het karmagetal. Dit getal geeft aan met welke levenslessen we in ons leven geconfronteerd zullen worden. We zullen minder problematiek te verwerken krijgen, indien we proberen ons leven te laten verlopen volgens onze blauwdruk. Iemand met als karmagetal 2 zal bijvoorbeeld veel beter in een verzorgend beroep kunnen functioneren dan in een exact beroep zoals computerdeskundige.

Jaargetal
Numerologie gaat er vanuit dat we cycli van 9 jaar doorlopen ( er zijn andere systemen die met perioden van 7 jaar werken ). Er is te berekenen welk jaargetal op iemand van toepassing is. Het jaargetal wordt berekend door bij het jaar ( bijvoorbeeld 1998 ) de geboortedag en de geboortemaand op te tellen. Het eindgetal is het jaargetal. Bij onze geboorte starten we niet altijd met jaargetal 1. Alle getallen van 1 t/m 9 zijn mogelijk, afhankelijk van onze geboortedag en maand.

De jaargetallen kunnen als volgt omschreven worden.

1 Begin van een nieuwe cyclus. De basis voor de komende 9 jaar wordt gelegd.
2 Keuzejaar. Er moeten beslissingen genomen worden. Deze beslissingen kunnen op veel terreinen liggen.
3 De keuzen die gemaakt zijn in het voorgaande jaar gaan uit kristalliseren en brengen harmonie en rust.
4 Een jaar van veranderingen, meestal een vrij turbulent jaar. Vernieuwing.
5 Gunstig jaar om met aardse zaken zoals werk en materie bezig te zijn.
6 Relaties worden aangegaan of versterkt. Liefde voor jezelf en de ander is het trefwoord. Er wordt vaak veel gereisd.
7 In dit jaar wordt men erg met zichzelf geconfronteerd. Meditatie en bezinning.
8 Wat meer aarde. De innerlijke rust keert terug, stabilisatie. Versterking van je positie op aarde.
9 Schoon schip maken. Oude normen en waarde worden herzien. Alleen echte vrienden mogen blijven.

Een nieuw jaar begint omstreeks de verjaardag. In principe overlappen de verschillende jaren elkaar en geeft de omschrijving de hoofdlijnen van het jaargetal weer.

Relaties

Door het optellen van de geboortedata van twee partners kan veel inzicht verkregen worden in de relatie tussen deze mensen. Hiervoor worden de nummers van de geboortedagen opgeteld, dit is dan hoe de relatie er voor de buitenwereld uit ziet. Door de nummers van de geboortemaanden op te tellen krijgt men de gedachtewereld. De geboortejaren opgeteld geven het gevoelsleven binnen de relatie weer. Het belangrijkste getal van de relatievergelijking is het karmagetal. Dit wordt berekend door de karmagetallen van beide personen op te tellen. Als bij partners waarbij het karmagetal van de relatie bijvoorbeeld 10 is, kan dit duiden op een teveel spanning binnen de relatie. Dit wil echter niet zeggen dat de relatie gedoemd is om te mislukken! Zoals al eerder in dit boekje geschreven is, hebben partners vaak een karmische band met elkaar. Ze hebben samen iets uit te werken. Juist doordat er spanningen zijn binnen deze relatie kunnen de beide personen zich ontwikkelen en wellicht het ka!
rma dat ze uit moeten werken inlossen.

Een en ander kan nog in grote mate beïnvloed worden door het huisnummer waarop men woont.

Huisnummers
Door het huisnummer heeft ieder huis een bepaalde energie, die bepalend is voor de gebeurtenissen in ons leven gedurende de tijd dat we in het betreffende huis wonen. Het huisnummer is dus ook belangrijk voor onze karmische processen. De energie van het huisnummer is duidelijk anders dan de aardstralen waarover in een voorgaand hoofdstuk geschreven is. Naast de normale aspecten van de nummers, gerelateerd aan de astrologie, heeft een aantal nummers nog andere aspecten. Nummer 7 (neptunus) heeft naast het feit dat het een spiritueel huis is en een huis waarin mensen zich eenzaam kunnen voelen nog als aspect dat er vochtproblemen kunnen zijn. Lekkages en vochtoptrekkende muren komen in huizen met dit nummer veelvuldig voor. Een ander nummer dat extra aspecten heeft is nummer 12. Numerologisch staat dit nummer voor een huis waarin het verstand voor het gevoel staat. Door 1 (zon) en 2 (maan) op te tellen ontstaat het getal 3 (jupiter), wat als aspect harmonie heeft. Naast deze i!
nvloeden heeft nummer 12 nog als aspect de mogelijkheid om veel materieel succes te vergaren. Tevens hebben huizen met nummer 12 vaak problemen met de riolering.

Huisnummers die uit meerdere getallen opgebouwd zijn hebben een andere energie dan het volle getal. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen tussen huisnummer 24, 51 en 33. Opgeteld is het eindgetal 6 (venus), maar door de combinatie van de verschillende cijfers en de plaats van de cijfers ten opzichte van elkaar heeft ieder huisnummer toch een andere energie. Dit alles maakt numerologie tot een zeer interessant onderwerp. Net als bij meditatie en tarotkaarten zijn niet de symbolen het belangrijkste maar het leren interpreteren naar een realiteit.

Cijfers en letters
Volgens bepaalde numerologiesystemen zijn ook namen te herleiden tot cijfers. Iedere letter krijgt een bepaald cijfer en hiermee is een naam om te vormen tot een getal. Deze getallen zijn weer te herleiden tot de planeten zodat het karakter van de persoon via deze weg bepaald kan worden. Naamsveranderingen gedurende ons leven hebben grote gevolgen. Een naamsverandering kan positief maar ook negatief werken. Het eindcijfer geeft de persoonlijkheid van iemand aan. Dit is wat anders dan het karmagetal wat berekend wordt vanuit de geboortedatum. Dit getal heeft te maken met de opdrachten van iemand in dit leven.

Bron: Arthur Cornelis Jacobus Maria van Steen

Bronwebsite: www.machiel-magnetiseur.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥