web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

Spirituele Punten in de Horoscoop

Maansknoop | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Punten in de Horoscoop

Noordelijke Maansknoop, Zuidelijke Maansknoop, Zwarte Zon, Zwarte Maan Lilith en Diamant zijn spirituele punten [krachten]. Deze abstracte punten welke geen massa hebben dienen te worden gevonden. De kwaliteiten welke deze spirituele punten vertegenwoordigen kunnen worden gebruikt om de eigen spiritualiteit te transcenderen. Lilith oppositie Priapus, De Diamant [12Capricorn35] oppositie de Zwarte Zon [12Cancer35], de Noordelijke Maansknoop oppositie de Zuidelijke Maansknoop.

Deze spirituele punten duiden de onbewuste processen in ieder van ons. De Noordelijke Maansknoop duidt de gegeven richting van dit leven. De Zuidelijke Maansknoop vertegenwoordigt de persoonlijke kwaliteiten en verworvenheden [dharma]. Ook de drama’s, grofheden en beledigingen [karma] van de ziel worden gereflecteerd in de positie van de Zuidelijke Maansknoop.

De Zwarte Zon zal er altijd zijn voor een ieder om vertrouwen te houden in onszelf en de schepping. Zwarte Zon’s positie duidt waar men botst met de cultuur en ondanks dat toch het vertrouwen houdt dat alles wel goed zal komen.

De Diamant duidt waar men deze kosmisch verbinding in de stof tot uitdrukking kan laten komen. Het duidt in welk levensgebied [huis] de dagelijkse bezigheden liggen, binnen welk levensgebied men zijn interesses najaagt. Dit punt geeft ook een aanwijzing voor het pad om het bewustzijn verder te ontwikkelen later in het leven [na 50].

Maansknoop | Persoonlijke Levenbestemming | “uitdrukking geven aan een zielsverlangen”

Noordelijke Maansknoop in de Horoscoop De Noordelijke Maansknoop is de duider van de persoonlijke levensbestemming. Voordat de ziel het embryo binnentreedt krijgt deze, in dit vroege stadium van ontwikkeling voor de geboorte, de boodschap
van wat het meest belangrijk is in dit leven: wat bereikt dient te worden. Het duidt altijd op een spiritueel proces van groei.
Deze maansknoop is de motor van het bestaansrecht en motivatie in dit leven en vertegenwoordigt het verlangen om een bepaald deel van het bewustzijn in de stof neer te zetten. Het huis waarin de noordknoop zich bevindt vertegenwoordigt het betreffende levensgebied, de heerser [teken op de cusp] duidt hoe men dit zal proberen te bereiken. Planeten in dit betreffende huis zullen een aanwijzing geven welke gereedschappen men heeft om mee te werken.

Maansknoop | De Reincarnatie

Geboortehoroscoop met een zon-maan-afstand van meer dan zes dagen kan geinterpreteerd worden als een “normale” reincarnatie. Na de dood trekt de ziel zich terug in de spirituele wereld en dwaalt daar een tijdje rond totdat het tijd is om opnieuw te incarneren met een persoonlijke opdracht. Als gevolg hiervan ervaart men de levenscyclus overeenkomstig de getijden, zoals progressieve nieuwe en volle maan. Deze cyclus van progressieve nieuwe- en volle maan reflecteert
de specifieke spirituele mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.

Maansknoop | Reincarnatie met “Speciale Missie”

Geboortehoroscoop met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen [minder dan 86 graden] duidt dat deze ziel een relatief zware opdracht heeft. Iets bijzonders is voorgevallen in de spirituele wereld. Hier is sprake van een verontwikkelde ziel die geincarneerd is met een speciale missie. De geborene zal de eerste progressieve nieuwe maan krijgen binnen zes jaar na de geboorte. Deze eerste conjunctie is echter te vroeg in het leven om er bewust een spirituele ontwikkeling aan te ontlenen.
Men ervaart hier een langdurig grondingsproces en heeft de neiging de hele tijd te wippen van het noordelijke naar de zuidelijke maansknoop al naar gelang de levensomstandigheden om uiteindelijk volledig gedesilussioneerd te raken over het voorbestemde pad. De geborene gelooft niet meer in de eigen levensbestemming. De 2e progressieve nieuwe maan biedt een nieuwe kans geven om te gronden en alsnog de persoonlijke missie te vervullen. Veelal betreft het hier een laatbloeier.

Maansknoop | Mercurius Retrograde Geboortehoroscoop | Reincarnatie “weigering”

Mercurius retrograde in de geboortehoroscoop duidt een reincarnatie-weigering. Hier is een relatief zware taak gearrangeerd. De geest is hiervan bewust en heeft helemaal geen zin om “dit werk te doen”. Eenmaal herboren – geforceerd door de spirituele wereld – ontpopt zich hier een opstandige rebel. Reintegratie met het fysieke lichaam is het probleem hier. Deze niet-verbondenheid kan zich externaliseren in een fysiek niet-functioneren zoals Autisme of indien deze geborene beschikt over de kwaliteit deze niet-verbondenheid te verbergen, zich te uiten in een eetstoornis. Loopt Mercurius eenmaal vooruit [progressief] [reken 1 dag voor 1 jaar] dan zal deze geborene samenwerken, zei het in slow motion, doch alle innerlijke processen zijn verstoord en functioneren niet correct. Soms zullen zich serieuze ziekten voordoen opdat men het lichaam wel moet leren aanvaarden. Deze “wedergeboorte” zal de geborene dwingen de spirituele- en fysieke coordinatie te integreren. Als gevolg van alle jaren van zelf-ontkenning zal het een lange tijd duren om het lichaam te sterken en zichzelf te bevrijden van zelf-sabotage. Later in het leven [36 or later] zal men de kans hebben het spirituele- en fysieke aspect te integreren.

Lees ook:   De astrologie van grote p

Maansknoop | Mercurius Retrograde Geboortehoroscoop | Reincarnatie “Impasse”

Mercurius retrograde met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen duidt op een reincarnatie-impasse.
Men is niet gekomen in de spirituele wereld maar blijven dwalen in de twilight-zone. Een reincarnatie-impasse is het gevolg van een voorafgaande plotselinge dood binnen een jaar. Deze dood veroorzaakt door een plotseling incident, als gevolg van een lange periode van emotioneel of lichamelijk misbruik, alcohol, drugs of zelfdoding hebben voor veel verwarring gezorgd. Deze geest is niet voorbereid op deze plotseling dood en heeft een contact met de gidsen willen vermijden uit angst veroordeeld te worden. De gidsen zorgen ervoor dat de ziel zo snel mogelijk kan incarneren om te voorkomen dat de ziel blijft ronddwalen.
De levensbestemming is wel bekend maar wordt niet genoemd. Als gevolg van dit alles is de ziel angstig en verward.

Maansknoop | Opvolgende Progressieve Nieuwe en Volle Maan

Mogelijkheden om de persoonlijke missie ter vervullen worden gegeven via de opeenvolgende progressieve nieuwe en volle maan. Hier een voorbeeld van een incarnatie met een speciale missie [met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen].

21-08-1968 Geboorte Zon28Leo50 Maan3Leo28

01-10-1970 progressieve nieuwe maan Zon 0Virgo49
05-09-1984 progressieve volle maan Zon 14Virgo21

22-03-2000 progressieve nieuwe maan Zon 29Virgo30
07-12-2004 Pluto transit vierkant radix Pluto 21Virgo47 | 21Sagittarius47
01-04-2014 progressieve volle maan Zon 13Libra17
05-02-2019 Pluto transit driehoek radix Pluto 21Virgo47 | 21Capricorn47

30-08-2029 progressieve nieuwe maan Zon 28Libra33
10-12-2043 progressieve volle maan Zon 12Scorpio49

2058 progressieve nieuwe maan Zon 27Scorpio36
2072 progressieve volle maan Zon 11Sagittarius49

Maansknoop | Radix Pluto vierkant Transit Pluto

Meerder malen in het leven is men geconfronteerd met het proces van loslaten van dingen die niet ondersteunen in het proces van bewustzijn of zogenaamde “persoonlijke groei”. Sommige mensen leven echter zo onbewust of zijn zo vastgelopen in bepaalde levens-situaties dat deze transit van Pluto vierkant radix Pluto gevoeld zal worden als de eerste keer in het leven dat men echt genoodzaakt is die dingen los te laten die niet bijdragen. Sommigen noemen dit de “mid-life crisis” een gevoel van waartoe en waarvoor zal boven komen drijven. Deze transit zal een ieder overkomen, maar de ervaring als gevolg hiervan hangt veel af van voorafgaande levenslessen: heeft men genoeg bewustzijn ontwikkeld of is men onbewust gebleven ?

Maansknoop | Progressieve Nieuwe Maan | Pluto vierkant Transit Pluto

Allen zijn geboren om bewustzijn te ontwikkelen. Elke progressieve nieuwe maan luidt een “nieuw” groeiproces in. Natuurlijk is het niet “nieuw”. Het proces van bewustzijn is een continuum. Eenmaal gereincarneerd gaat men verder op dit pad. Iedere geborene zal verscheidene opeenvolgende progressies van nieuwe en volle maan ervaren [bewust of onbewust]. Radix Pluto vierkant transit Pluto is echter een eenmalige kans in het leven. Het is een “kosmische” uitdaging om het eigen licht te laten schijnen, welke vertegenwoordigd wordt door de persoonlijke levenstaak [geduidt door de noordelijke maansknoop].

Maansknoop | Roeping

De Noordelijke Maansknoop vertegenwoordigt het verlangen om een deel van het bewustzijn te manifesteren. De plaatsing van de Noordelijke Maansknoop duidt de gegeven richting in dit leven. Het duidt de roeping, het gevoel datgene te moeten doen waarvoor men “geroepen” is en waarvoor men over de juiste kwaliteiten beschikt. Gevoelsmatig zijn er duidelijke redenen “waarom” men dit leven moet leven. Een ware roeping overstijgt alle regels en maatschappelijke overtuigingen. Deze spirituele transformatie is alleen mogelijk indien men eerst de specifieke Noordelijke Maansknoop-kwaliteiten op persoonlijk niveau beheerst. Pas daarna is men in staat “all de way” te gaan zonder zich zorgen te maken over de consequenties. De zo-genoemde “midlifecrises” is eigenlijk de transit of Pluto vierkant Radix Pluto: men wordt bewust op een persoonlijk niveau. Nu krijgt men de mogelijkheid om de persoonlijke kwaliteiten om te zetten “to the next level” zoniet dan zal men continue in rondjes blijven draaien zonder enige spirituele vooruitgang.

Maansknoop conjunct Zon Maan Mercurius Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto | zie: Zodiacale Aspecten

Lees ook:   Cheiron en je soulmate

Maansknoop Huis 1
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 1ste huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men onafhankelijk initiatief en actie neemt”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om initiatief en actie te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen en zich wat aan te trekken van anderen [huis 7].
Aries | Noordelijke Maansknoop’s pad is te streven, grote inspanningen te verrichten en pure kracht neer te zetten.

Maansknoop Huis 2
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 2de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men allerlei bronnen op waarde inschat”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om allerlei bronnen te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen mentale vermogens [huis 8].
Taurus | Noordelijke Maansknoop’s pad is te het leven te reinigen en te zuiveren om zo te komen tot de authentieke kwaliteiten en talenten.

Maansknoop Huis 3
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 3de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men de eigen gedachten moet communiceren”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om persoonlijke gedachten te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen spirituele inzichten [huis 9].
Gemini | Noordelijke Maansknoop’s pad is te komen tot complete openheid in contact met anderen.

Maansknoop Huis 4
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 4de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich emotioneel moet verbinden en verhouden tot familie”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om emoties en familiezaken te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen sociale status en reputatie
in de maatschappij [huis 10].
Cancer | Noordelijke Maansknoop’s pad is zich thuis te voelen op Aarde,
hun eigen veilige thuis te creeeren.

Maansknoop Huis 5
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 5de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zichzelf en de eigen creatitiveit uit”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om zelfexpressie en creativiteit te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen vrienden en hun bescherming [huis 11].
Leo | Noordelijke Maansknoop’s pad is te drijven op eigen gedachten, fantasieen en visioenen.

Maansknoop Huis 6
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 6de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men anderen dient met respect voor de eigen gezondheid”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om service aan anderen te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen afgescheidenheid [huis 12].
Virgo | Noordelijke Maansknoop’s pad is te leren omgaan met zware verantwoordelijkheden
en dingen om hen heen te veranderen.

Maansknoop Huis 7
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 7de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot andere gelijkwaardigen [vriend of vijand]”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om relaties te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen persoonlijkheid of het eigen imago [huis 1].
Libra | Noordelijke Maansknoop’s pad is te zich verhouden tot allerlei mensen.

Maansknoop Huis 8
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 8ste huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot beperkingen en beeindigingen”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om de eigen geestelijke conditie te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen bronnen of bezittingen [huis 2].
Scorpio | Noordelijke Maansknoop’s pad is te anderen te vergezellen in hun proces om
het beste uit hun spirituele vermogens te halen.

Maansknoop Huis 9
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 9de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot kansen en mogelijkheden”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om spirituele en mentale kwaliteiten te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen of de eigen opleiding en opvoeding [huis 3].
Sagittarius | Noordelijke Maansknoop’s pad is te volgen de eigen waarheid, levensfilosofie en spiritueel inzicht.

Lees ook:   Onbezet huis in de astrologie

Maansknoop Huis 10
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 10de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot persoonlijke roeping en maatschappelijke participatie”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om persoonlijke roeping te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen emotionele omstandigheden thuis [huis 4].
Capricorn | Noordelijke Maansknoop’s pad is sociale initiatieven te nemen,
gidsen en anderen maatschappelijk te ondersteunen.

Maansknoop Huis 11
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 11de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot idealen en sociale aspiraties”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om idealen en sociale aspiraties te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen vruchten van het spel [huis 5].
Aquarius | Noordelijke Maansknoop’s pad is te relateren [her-verbinden] met een maatschappelijke of spirituele groep.

Maansknoop Huis 12
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 12de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot het onbewuste en onbekende”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om dit onderbewustzijn te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over het dagelijks brood of de persoonlijke gezondheid [huis 6].
Pisces | Noordelijke Maansknoop’s pad is spirituele verlichting en zich bewust te worden van de spirituele wereld.

Het Beroep | Mercurius en haar Aspecten

De roeping uitgedrukt in de Noordelijke Maansknoop is nog iets anders dan het beroep, de arbeid om den brode. Voor het bepalen van het beroep komt vooral de plaatsing van Mercurius en haar aspecten alsook de ascendant in aanmerking. Het huis waarin Mercurius staat duidt het levensgebied en het teken duidt de richting waarin het denken en werken zich zal bewegen. Staat Mercurius in een luchtteken dan kan men liefde voor letterkunde en kunst verwachten. In Aquarius meer naar het occulte overhellend. Mercurius in aspect met Uranus voelt zich aangetrokken tot orginaliteit zoals astrologie, psychologie, tot chemie of metafysica. Mercurius in goed aspect met Mars duidt op handigheid. Met Saturnus geeft neiging tot betrekkingen met de Aarde. Jupiter in aspect met Mercurius geeft advocaten, bankiers, filosofen. Mercurius in aspect met Venus geeft liefde voor kunst, versierselen, geuren en damesartikelen. Mercurius in aspect met Neptunus geeft neiging tot het mystieke en kan iets geniaals aan de geest geven. Mercurius conjunct MC duidt een intellectuele carriere gericht op schrijven, doceren, studie, etc.

Het Beroep | Planeten in Elementen en Tekens

Planeten in watertekens Cancer Scorpio Pisces duidt op betrekkingen in verband met het waterelement.
Planeten in vuurtekens Aries Leo Sagittarius duidt op betrekkingen waarin mechanica, vuur en ijzer een rol spelen.
Planeten in aardetekens Taurus Virgo Capricorn duidt op handen-arbeid.
Planeten in luchttekens Gemini Libra Aquarius duidt op intellectuele arbeid.

Planeten in kardinaal hoofdtekens Aries Libra Cancer brengt tot betrekkingen waarbij geborene als leider aan het hoofd staat.
Planeten in vaste tekens Taurus Leo Scorpio brengt baantjes waarbij onafgebroken geduldige werkzaamheid wordt vereist.
Planeten in beweeglijke tekens Virgo Sagittarius Pisces leidt tot een ondergeschikte positie.
Gemini Sagittarius Pisces, de zg. dubbele tekens geven verschillende beroepen en belangstelling in vele zaken tegelijkertijd.

Het Beroep | Mercurius in Aspect met de Verschillende Planeten

De Zon: hooggeborene, persoon die door positie het middelpunt van grotere omgeving is, goudsmid, juwelier en goudwerker. | Maan: zeevaarder, visser, winkelier, handelaar in vloeistoffen, toneelspeler, medium, verzorgster. | Mercurius: journalist, schrijver, publiek spreker, leraar, letterkundige, tekenonderwijzer, klerk, postbeambte, uitgever, bode, redacteur, boekhandelaar, etc. | Venus: artist, musici, dichter, schilder, beeldhouwer, handelaar in vrouwenartikelen, kunst, reukwerken, kleren, bediende, pasteibakker. | Mars: militair, ijzerhandelaar, instrumentenmaker, chirurg, tandarts, gymnast, barbier, smid, slager, chef-kok | Jupiter: rechter, advocaat, predikant, handelaar met buitenlandse relaties, bankier, handelaar in wollen artikelen, post van vertrouwen. | Saturnus: handelaar en agent in land, notaris, accountant, mijningenieur, steenkolenhandelaar, loodgieter, boekdrukker, begrafenisondernemer, schoenmaker, nachtwaker, mijnwerker, olie, pottenbakker, steenfabrikant, diamantair, timmerman, etc. | Uranus: reiziger, uitvinder, ingenieur, werktuigkundige, chemicus, electricien, luchtschipper, hypnotiseur, psycholoog, occultist, astroloog, redenaar, uitvinder, idealist, verstandsexcentricus, laboratoriummedewerker. | Neptunus: diepzeeduiker, zweminstructeur, colorist, maatschappelijk werker, gevoelsexcentricus, filmregisseur, acteur, muzikant illusionist |
Pluto: dictator, manipulator, grootaandeelhouder, hypnotiseur, psycholoog, arts, apotheker, rechercheur, onderwereld-figuur 😉

 

https://www.astrotherapie.nl/Maansknoop.htm

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien