...

25 september 2021

 

Spirituele Punten in de Horoscoop

Maansknoop | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Punten in de Horoscoop

Noordelijke Maansknoop, Zuidelijke Maansknoop, Zwarte Zon, Zwarte Maan Lilith en Diamant zijn spirituele punten [krachten]. Deze abstracte punten welke geen massa hebben dienen te worden gevonden. De kwaliteiten welke deze spirituele punten vertegenwoordigen kunnen worden gebruikt om de eigen spiritualiteit te transcenderen. Lilith oppositie Priapus, De Diamant [12Capricorn35] oppositie de Zwarte Zon [12Cancer35], de Noordelijke Maansknoop oppositie de Zuidelijke Maansknoop.

Deze spirituele punten duiden de onbewuste processen in ieder van ons. De Noordelijke Maansknoop duidt de gegeven richting van dit leven. De Zuidelijke Maansknoop vertegenwoordigt de persoonlijke kwaliteiten en verworvenheden [dharma]. Ook de drama’s, grofheden en beledigingen [karma] van de ziel worden gereflecteerd in de positie van de Zuidelijke Maansknoop.

De Zwarte Zon zal er altijd zijn voor een ieder om vertrouwen te houden in onszelf en de schepping. Zwarte Zon’s positie duidt waar men botst met de cultuur en ondanks dat toch het vertrouwen houdt dat alles wel goed zal komen.

De Diamant duidt waar men deze kosmisch verbinding in de stof tot uitdrukking kan laten komen. Het duidt in welk levensgebied [huis] de dagelijkse bezigheden liggen, binnen welk levensgebied men zijn interesses najaagt. Dit punt geeft ook een aanwijzing voor het pad om het bewustzijn verder te ontwikkelen later in het leven [na 50].

Maansknoop | Persoonlijke Levenbestemming | “uitdrukking geven aan een zielsverlangen”

Noordelijke Maansknoop in de Horoscoop De Noordelijke Maansknoop is de duider van de persoonlijke levensbestemming. Voordat de ziel het embryo binnentreedt krijgt deze, in dit vroege stadium van ontwikkeling voor de geboorte, de boodschap
van wat het meest belangrijk is in dit leven: wat bereikt dient te worden. Het duidt altijd op een spiritueel proces van groei.
Deze maansknoop is de motor van het bestaansrecht en motivatie in dit leven en vertegenwoordigt het verlangen om een bepaald deel van het bewustzijn in de stof neer te zetten. Het huis waarin de noordknoop zich bevindt vertegenwoordigt het betreffende levensgebied, de heerser [teken op de cusp] duidt hoe men dit zal proberen te bereiken. Planeten in dit betreffende huis zullen een aanwijzing geven welke gereedschappen men heeft om mee te werken.

Maansknoop | De Reincarnatie

Geboortehoroscoop met een zon-maan-afstand van meer dan zes dagen kan geinterpreteerd worden als een “normale” reincarnatie. Na de dood trekt de ziel zich terug in de spirituele wereld en dwaalt daar een tijdje rond totdat het tijd is om opnieuw te incarneren met een persoonlijke opdracht. Als gevolg hiervan ervaart men de levenscyclus overeenkomstig de getijden, zoals progressieve nieuwe en volle maan. Deze cyclus van progressieve nieuwe- en volle maan reflecteert
de specifieke spirituele mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.

Maansknoop | Reincarnatie met “Speciale Missie”

Geboortehoroscoop met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen [minder dan 86 graden] duidt dat deze ziel een relatief zware opdracht heeft. Iets bijzonders is voorgevallen in de spirituele wereld. Hier is sprake van een verontwikkelde ziel die geincarneerd is met een speciale missie. De geborene zal de eerste progressieve nieuwe maan krijgen binnen zes jaar na de geboorte. Deze eerste conjunctie is echter te vroeg in het leven om er bewust een spirituele ontwikkeling aan te ontlenen.
Men ervaart hier een langdurig grondingsproces en heeft de neiging de hele tijd te wippen van het noordelijke naar de zuidelijke maansknoop al naar gelang de levensomstandigheden om uiteindelijk volledig gedesilussioneerd te raken over het voorbestemde pad. De geborene gelooft niet meer in de eigen levensbestemming. De 2e progressieve nieuwe maan biedt een nieuwe kans geven om te gronden en alsnog de persoonlijke missie te vervullen. Veelal betreft het hier een laatbloeier.

Maansknoop | Mercurius Retrograde Geboortehoroscoop | Reincarnatie “weigering”

Mercurius retrograde in de geboortehoroscoop duidt een reincarnatie-weigering. Hier is een relatief zware taak gearrangeerd. De geest is hiervan bewust en heeft helemaal geen zin om “dit werk te doen”. Eenmaal herboren – geforceerd door de spirituele wereld – ontpopt zich hier een opstandige rebel. Reintegratie met het fysieke lichaam is het probleem hier. Deze niet-verbondenheid kan zich externaliseren in een fysiek niet-functioneren zoals Autisme of indien deze geborene beschikt over de kwaliteit deze niet-verbondenheid te verbergen, zich te uiten in een eetstoornis. Loopt Mercurius eenmaal vooruit [progressief] [reken 1 dag voor 1 jaar] dan zal deze geborene samenwerken, zei het in slow motion, doch alle innerlijke processen zijn verstoord en functioneren niet correct. Soms zullen zich serieuze ziekten voordoen opdat men het lichaam wel moet leren aanvaarden. Deze “wedergeboorte” zal de geborene dwingen de spirituele- en fysieke coordinatie te integreren. Als gevolg van alle jaren van zelf-ontkenning zal het een lange tijd duren om het lichaam te sterken en zichzelf te bevrijden van zelf-sabotage. Later in het leven [36 or later] zal men de kans hebben het spirituele- en fysieke aspect te integreren.

Maansknoop | Mercurius Retrograde Geboortehoroscoop | Reincarnatie “Impasse”

Mercurius retrograde met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen duidt op een reincarnatie-impasse.
Men is niet gekomen in de spirituele wereld maar blijven dwalen in de twilight-zone. Een reincarnatie-impasse is het gevolg van een voorafgaande plotselinge dood binnen een jaar. Deze dood veroorzaakt door een plotseling incident, als gevolg van een lange periode van emotioneel of lichamelijk misbruik, alcohol, drugs of zelfdoding hebben voor veel verwarring gezorgd. Deze geest is niet voorbereid op deze plotseling dood en heeft een contact met de gidsen willen vermijden uit angst veroordeeld te worden. De gidsen zorgen ervoor dat de ziel zo snel mogelijk kan incarneren om te voorkomen dat de ziel blijft ronddwalen.
De levensbestemming is wel bekend maar wordt niet genoemd. Als gevolg van dit alles is de ziel angstig en verward.

Maansknoop | Opvolgende Progressieve Nieuwe en Volle Maan

Mogelijkheden om de persoonlijke missie ter vervullen worden gegeven via de opeenvolgende progressieve nieuwe en volle maan. Hier een voorbeeld van een incarnatie met een speciale missie [met een zon-maan-afstand van minder dan zes dagen].

21-08-1968 Geboorte Zon28Leo50 Maan3Leo28

01-10-1970 progressieve nieuwe maan Zon 0Virgo49
05-09-1984 progressieve volle maan Zon 14Virgo21

22-03-2000 progressieve nieuwe maan Zon 29Virgo30
07-12-2004 Pluto transit vierkant radix Pluto 21Virgo47 | 21Sagittarius47
01-04-2014 progressieve volle maan Zon 13Libra17
05-02-2019 Pluto transit driehoek radix Pluto 21Virgo47 | 21Capricorn47

30-08-2029 progressieve nieuwe maan Zon 28Libra33
10-12-2043 progressieve volle maan Zon 12Scorpio49

2058 progressieve nieuwe maan Zon 27Scorpio36
2072 progressieve volle maan Zon 11Sagittarius49

Maansknoop | Radix Pluto vierkant Transit Pluto

Meerder malen in het leven is men geconfronteerd met het proces van loslaten van dingen die niet ondersteunen in het proces van bewustzijn of zogenaamde “persoonlijke groei”. Sommige mensen leven echter zo onbewust of zijn zo vastgelopen in bepaalde levens-situaties dat deze transit van Pluto vierkant radix Pluto gevoeld zal worden als de eerste keer in het leven dat men echt genoodzaakt is die dingen los te laten die niet bijdragen. Sommigen noemen dit de “mid-life crisis” een gevoel van waartoe en waarvoor zal boven komen drijven. Deze transit zal een ieder overkomen, maar de ervaring als gevolg hiervan hangt veel af van voorafgaande levenslessen: heeft men genoeg bewustzijn ontwikkeld of is men onbewust gebleven ?

Maansknoop | Progressieve Nieuwe Maan | Pluto vierkant Transit Pluto

Allen zijn geboren om bewustzijn te ontwikkelen. Elke progressieve nieuwe maan luidt een “nieuw” groeiproces in. Natuurlijk is het niet “nieuw”. Het proces van bewustzijn is een continuum. Eenmaal gereincarneerd gaat men verder op dit pad. Iedere geborene zal verscheidene opeenvolgende progressies van nieuwe en volle maan ervaren [bewust of onbewust]. Radix Pluto vierkant transit Pluto is echter een eenmalige kans in het leven. Het is een “kosmische” uitdaging om het eigen licht te laten schijnen, welke vertegenwoordigd wordt door de persoonlijke levenstaak [geduidt door de noordelijke maansknoop].

Maansknoop | Roeping

De Noordelijke Maansknoop vertegenwoordigt het verlangen om een deel van het bewustzijn te manifesteren. De plaatsing van de Noordelijke Maansknoop duidt de gegeven richting in dit leven. Het duidt de roeping, het gevoel datgene te moeten doen waarvoor men “geroepen” is en waarvoor men over de juiste kwaliteiten beschikt. Gevoelsmatig zijn er duidelijke redenen “waarom” men dit leven moet leven. Een ware roeping overstijgt alle regels en maatschappelijke overtuigingen. Deze spirituele transformatie is alleen mogelijk indien men eerst de specifieke Noordelijke Maansknoop-kwaliteiten op persoonlijk niveau beheerst. Pas daarna is men in staat “all de way” te gaan zonder zich zorgen te maken over de consequenties. De zo-genoemde “midlifecrises” is eigenlijk de transit of Pluto vierkant Radix Pluto: men wordt bewust op een persoonlijk niveau. Nu krijgt men de mogelijkheid om de persoonlijke kwaliteiten om te zetten “to the next level” zoniet dan zal men continue in rondjes blijven draaien zonder enige spirituele vooruitgang.

Maansknoop conjunct Zon Maan Mercurius Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto | zie: Zodiacale Aspecten

Maansknoop Huis 1
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 1ste huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men onafhankelijk initiatief en actie neemt”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om initiatief en actie te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen en zich wat aan te trekken van anderen [huis 7].
Aries | Noordelijke Maansknoop’s pad is te streven, grote inspanningen te verrichten en pure kracht neer te zetten.

Lees ook:   Ascendant

Maansknoop Huis 2
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 2de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men allerlei bronnen op waarde inschat”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om allerlei bronnen te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen mentale vermogens [huis 8].
Taurus | Noordelijke Maansknoop’s pad is te het leven te reinigen en te zuiveren om zo te komen tot de authentieke kwaliteiten en talenten.

Maansknoop Huis 3
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 3de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men de eigen gedachten moet communiceren”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om persoonlijke gedachten te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen spirituele inzichten [huis 9].
Gemini | Noordelijke Maansknoop’s pad is te komen tot complete openheid in contact met anderen.

Maansknoop Huis 4
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 4de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich emotioneel moet verbinden en verhouden tot familie”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om emoties en familiezaken te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen sociale status en reputatie
in de maatschappij [huis 10].
Cancer | Noordelijke Maansknoop’s pad is zich thuis te voelen op Aarde,
hun eigen veilige thuis te creeeren.

Maansknoop Huis 5
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 5de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zichzelf en de eigen creatitiveit uit”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om zelfexpressie en creativiteit te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen vrienden en hun bescherming [huis 11].
Leo | Noordelijke Maansknoop’s pad is te drijven op eigen gedachten, fantasieen en visioenen.

Maansknoop Huis 6
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 6de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men anderen dient met respect voor de eigen gezondheid”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om service aan anderen te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen afgescheidenheid [huis 12].
Virgo | Noordelijke Maansknoop’s pad is te leren omgaan met zware verantwoordelijkheden
en dingen om hen heen te veranderen.

Maansknoop Huis 7
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 7de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot andere gelijkwaardigen [vriend of vijand]”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om relaties te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen persoonlijkheid of het eigen imago [huis 1].
Libra | Noordelijke Maansknoop’s pad is te zich verhouden tot allerlei mensen.

Maansknoop Huis 8
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 8ste huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot beperkingen en beeindigingen”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om de eigen geestelijke conditie te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen bronnen of bezittingen [huis 2].
Scorpio | Noordelijke Maansknoop’s pad is te anderen te vergezellen in hun proces om
het beste uit hun spirituele vermogens te halen.

Maansknoop Huis 9
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 9de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot kansen en mogelijkheden”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om spirituele en mentale kwaliteiten te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen of de eigen opleiding en opvoeding [huis 3].
Sagittarius | Noordelijke Maansknoop’s pad is te volgen de eigen waarheid, levensfilosofie en spiritueel inzicht.

Maansknoop Huis 10
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 10de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot persoonlijke roeping en maatschappelijke participatie”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om persoonlijke roeping te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen emotionele omstandigheden thuis [huis 4].
Capricorn | Noordelijke Maansknoop’s pad is sociale initiatieven te nemen,
gidsen en anderen maatschappelijk te ondersteunen.

Maansknoop Huis 11
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 11de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot idealen en sociale aspiraties”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om idealen en sociale aspiraties te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over de eigen vruchten van het spel [huis 5].
Aquarius | Noordelijke Maansknoop’s pad is te relateren [her-verbinden] met een maatschappelijke of spirituele groep.

Maansknoop Huis 12
Om de bestemming van dit leven te “volbrengen”, moet Noordelijke Maansknoop in 12de huis eerst
“de eigen energie meester worden en begrijpen hoe men zich verhoudt tot het onbewuste en onbekende”.
Dan is men capabel [bewust in staat] om dit onderbewustzijn te transcenderen
en vaardig op te treden zonder zich ongemakkelijk te voelen over het dagelijks brood of de persoonlijke gezondheid [huis 6].
Pisces | Noordelijke Maansknoop’s pad is spirituele verlichting en zich bewust te worden van de spirituele wereld.

Het Beroep | Mercurius en haar Aspecten

De roeping uitgedrukt in de Noordelijke Maansknoop is nog iets anders dan het beroep, de arbeid om den brode. Voor het bepalen van het beroep komt vooral de plaatsing van Mercurius en haar aspecten alsook de ascendant in aanmerking. Het huis waarin Mercurius staat duidt het levensgebied en het teken duidt de richting waarin het denken en werken zich zal bewegen. Staat Mercurius in een luchtteken dan kan men liefde voor letterkunde en kunst verwachten. In Aquarius meer naar het occulte overhellend. Mercurius in aspect met Uranus voelt zich aangetrokken tot orginaliteit zoals astrologie, psychologie, tot chemie of metafysica. Mercurius in goed aspect met Mars duidt op handigheid. Met Saturnus geeft neiging tot betrekkingen met de Aarde. Jupiter in aspect met Mercurius geeft advocaten, bankiers, filosofen. Mercurius in aspect met Venus geeft liefde voor kunst, versierselen, geuren en damesartikelen. Mercurius in aspect met Neptunus geeft neiging tot het mystieke en kan iets geniaals aan de geest geven. Mercurius conjunct MC duidt een intellectuele carriere gericht op schrijven, doceren, studie, etc.

Het Beroep | Planeten in Elementen en Tekens

Planeten in watertekens Cancer Scorpio Pisces duidt op betrekkingen in verband met het waterelement.
Planeten in vuurtekens Aries Leo Sagittarius duidt op betrekkingen waarin mechanica, vuur en ijzer een rol spelen.
Planeten in aardetekens Taurus Virgo Capricorn duidt op handen-arbeid.
Planeten in luchttekens Gemini Libra Aquarius duidt op intellectuele arbeid.

Planeten in kardinaal hoofdtekens Aries Libra Cancer brengt tot betrekkingen waarbij geborene als leider aan het hoofd staat.
Planeten in vaste tekens Taurus Leo Scorpio brengt baantjes waarbij onafgebroken geduldige werkzaamheid wordt vereist.
Planeten in beweeglijke tekens Virgo Sagittarius Pisces leidt tot een ondergeschikte positie.
Gemini Sagittarius Pisces, de zg. dubbele tekens geven verschillende beroepen en belangstelling in vele zaken tegelijkertijd.

Het Beroep | Mercurius in Aspect met de Verschillende Planeten

De Zon: hooggeborene, persoon die door positie het middelpunt van grotere omgeving is, goudsmid, juwelier en goudwerker. | Maan: zeevaarder, visser, winkelier, handelaar in vloeistoffen, toneelspeler, medium, verzorgster. | Mercurius: journalist, schrijver, publiek spreker, leraar, letterkundige, tekenonderwijzer, klerk, postbeambte, uitgever, bode, redacteur, boekhandelaar, etc. | Venus: artist, musici, dichter, schilder, beeldhouwer, handelaar in vrouwenartikelen, kunst, reukwerken, kleren, bediende, pasteibakker. | Mars: militair, ijzerhandelaar, instrumentenmaker, chirurg, tandarts, gymnast, barbier, smid, slager, chef-kok | Jupiter: rechter, advocaat, predikant, handelaar met buitenlandse relaties, bankier, handelaar in wollen artikelen, post van vertrouwen. | Saturnus: handelaar en agent in land, notaris, accountant, mijningenieur, steenkolenhandelaar, loodgieter, boekdrukker, begrafenisondernemer, schoenmaker, nachtwaker, mijnwerker, olie, pottenbakker, steenfabrikant, diamantair, timmerman, etc. | Uranus: reiziger, uitvinder, ingenieur, werktuigkundige, chemicus, electricien, luchtschipper, hypnotiseur, psycholoog, occultist, astroloog, redenaar, uitvinder, idealist, verstandsexcentricus, laboratoriummedewerker. | Neptunus: diepzeeduiker, zweminstructeur, colorist, maatschappelijk werker, gevoelsexcentricus, filmregisseur, acteur, muzikant illusionist |
Pluto: dictator, manipulator, grootaandeelhouder, hypnotiseur, psycholoog, arts, apotheker, rechercheur, onderwereld-figuur 😉

 

https://www.astrotherapie.nl/Maansknoop.htm

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com