web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11

Karmische getallen en je karma in dit leven

clock

Karmische getallen zijn de getallen die niet voorkomen in je berekeningen.

Stel dit zijn de 5 en de 7
deze tel je bij elkaar op
dan wordt het een 12

Dit is dan je karmische getal

Is het een enkel getal dan laat je dat natuurlijk zoals het is.

Getallen Karmische lessen & Beproevingen

TOELICHTING i.v.m.KARMISCHE LESSEN: deze vinden we vanuit de volledige getallenlijst: de ontbrekende getallen zijn de Karmische lessen; het aantal ontbrekende cijfers zeggen iets over je algemeen karma.

Het getal voor het onderbewustzijn 9 (dus geen ontbrekende getallen) duidt erop dat er geen Karmische lessen meer te leren zijn. (Maar wel nog andere lessen) Deze mensen hun taak is in de eerste plaats anderen te helpen en voor te gaan. Dit onderwerp moet heel voorzichtig gehanteerd worden; zeer Liefdevol en totaal zonder te oordelen! Het gaat hier om iets wat moet geleerd worden; en dit is- of draagt een Mysterie in zich.

Het is dus niet zomaar duidelijk en zomaar te begrijpen. De woorden in deze omschrijvingen, klinken soms hard, erg confronterend… bedenk dan dat alles een tegen- of aanvullende component heeft en dat alles een functie en een taak heeft. Het harde kan niet bestaan zonder het zachte; en het harde is nodig om een fundament te kunnen maken waarop je kan verder bouwen … het komt er dus op neer, alles gaandeweg op zijn plaats te krijgen; alles zijn specifieke werk te laten doen, zoals het in oorsprong bedoelt is. Belangrijk is ook te weten dat er geen ‘slechte’ getallen bestaan! Veel heeft te maken met de eigen ingesteldheid, en met al dan niet het geheel blijvend te kunnen overzien…

Getallen van de Karmische lessen

1- Jij hebt tot nog toe verzuimd jezelf de waarde van de onafhankelijkheid eigen te maken. Je bent het nemen van beslissingen uit de weg gegaan en je was bang voor een leiderspositie. Je gaf er de voorkeur aan stilletjes achter de anderen aan te ‘hobbelen’. Uit angst en te grote voorzichtigheid heb jij je gaven en mogelijkheden ongebruikt gelaten. Je durft de zaken niet onder ogen te zien, loopt weg voor alles wat nieuw en onbekend is en schikt jezelf volledig naar anderen: je imiteert voortdurend en jouw eigen persoonlijkheid is hierbij verloren gegaan. Het is jouw taak deze angsten te overwinnen en jezelf terug te vinden.

Het leven zal je in situaties dwingen die het voor jou noodzakelijk maken om op je eigen ‘oordeel’ en kundigheden te vertrouwen.-Je zal de leiding moeten nemen, de voortgang der dingen moeten leren aanvaarden; je zal gedwongen worden je eigen beslissingen te nemen, je persoonlijkheid te ontwikkelen en moed en kracht te verwerven. Je zult op jezelf moeten leren bouwen, je eigen denkbeelden leren vormen; je zal de zorg voor anderen op je moeten nemen en vóór alles je eigen plaats in dit leven leren veroveren. Een kind dat in deze omstandigheden verkeert, moet niet te veel geremd worden in zijn vrijheid.

Het dient te worden aangemoedigd zich zelfstandig te gedragen en een eigen persoonlijkheid teontwikkelen: leer het zo jong mogelijk op eigen benen staan en dwing het niet in een strak gedragspatroon.

2- Je hebt verzuimd met anderen samen te werken en te weinig aandacht besteed aan de waarde van een tactvol en geduldig optreden waarbij men de gevoelens van zijn medemens zoveel mogelijk spaart. Jij hebt de lessen die men kan leren uit dienstbaarheid, aandacht voor detail, voor de kleine dingen in het leven en vóór alles uit gehoorzaamheid, verwaarloosd. Je besteed veel te weinig aandacht aan kleinigheden en bent niet punctueel genoeg. Je bent veel te veel op jezelf geconcentreerd waardoor ergeen tijd, aandacht en Liefde voor anderen overschiet. Het leven zal je de kans geven te leren dat men rekening moet houden met de gevoelens en de gedachten van anderen, dat men zich af en toe ten bate
van zijn medemensen opofferingen dient te getroosten en dat het zeer belangrijk is kleinigheden niet over het hoofd te zien.-Jij zal niets bereiken wat de moeite waard is, zolang je niet leert geduldig te zijn, aandacht voor detail te hebben en anderen van dienst te zijn.

Treed de mensen vriendelijk en tactvol tegemoet; wees trouw en handhaaf waar je kan de vrede en harmonie. Je houdt ervan van alles te verzamelen, zorg ervoor geen hamster of zelfs een kleptomaan te worden. Onderdruk deze neiging echter niet volledig, anders zal je ontdekken dat je uiteindelijk helemaal niets meer het jouwe kan noemen. Bevat jouw getallenlijst één of meermaals het getal 11 dan zal dit de te leren lessen wat verzachten. Een kind met het getal 2 moet geleerd worden met anderen samen te werken en zich niet uit de gemeenschap terug te trekken. Het moet tevens leren iets te kunnen delen. Help het begrip voor de gevoelens van anderen te ontwikkelen en toon het vooral alle kleinigheden-waar kinderen toch al gemakkelijk aan voorbij gaan. Help het hier een gewoonte van te maken.

3- Jij hebt niet geleerd jezelf te uiten en jij hebt getracht om je in je eigen, kleine beschermde wereld terug te trekken. Dikwijls veroorzaakt dit lichamelijke ‘afwijkingen’ zoals ronde schouders en de neiging de armen voortdurend over de borst te kruisen; dit wijst erop dat jij je voor de buitenwereld probeert af te schermen.Je hebt getracht jouw persoonlijkheid te verbergen; je hebt gebrek aan Zelfvertrouwen. Je hebt je door anderen in een hoekje laten duwen, je laten intimideren, en je bent een soort kluizenaar geworden. Je bent bang dat de aandacht op jou zou kunnen worden gevestigd en gaat het contact met mensen zorgvuldig uit de weg. Jij zal in situaties gebracht worden waarin je wel gedwongen bent te zeggen wat je denkt, deel te nemen aan sociale evenementen en met mensen te vertoeven.-Je krijgt wellicht te maken met omstandigheden waarin je iets zult moeten verkopen- het doet er niet toe wat.

Je zal je stem moeten verheffen en jezelf uit jouw schuilplaats moeten sleuren. Zolang jij jezelf blijft onderschatten, zal je weinig of niets bereiken. Jij dient je persoonlijkheid te ontwikkelen, jouw angst voor je medemensen te overwinnen, leren evenmin bang voor jezelf te zijn en je niet voortdurend te verontschuldigen voor het feit dat je bent zoals je bent. Het kind dat deze les als opgave heeft, moet in contact worden gebracht met mensen buiten de eigen familiekring. Het mag niet teveel tijd alleen doorbrengen. Moedig het aan iets aan expressie te doen, te tekenen, te schilderen, te dansen of te zingen. Vraag ook eens naar zijn of haar oordeel/mening over iets; breng het ertoe te praten over wat het voelt en gelooft. Prijs het, zodat het gevoel van eigenwaarde ontwikkeld wordt en het kind leert trots te zijn op zichzelf. Geef het heel veel Liefde en leer het dat het ook van zichzelf kan en mag houden.

 

4- Jij houdt niet van werken- daar heb je nooit van gehouden, dat langzame gezwoeg en gesloof ligt je niet. Je hebt altijd werksituaties, vooral handenarbeid, vermeden. Voor jou betekent arbeid lichamelijke inspanning waarmee je geen eer kunt inleggen, eigenlijk alleen maar geschikt voor mensen die toch niets anders kunnen.-Je hebt de neiging alles af te raffelen en je zo weinig mogelijk in te spannen. Je hebt verzuimd zelfdiscipline, organisatietalent en regelmaat aan te kweken. Je zal moeten leren dat in dit leven niets zonder inspanning en moeite kan worden bereikt. Je dient jezelf in de hand te krijgen, de dingen systematisch en met grote regelmaat te leren doen. Wees niet zo haastig, werk geduldig en accuraat. Om iets te kunnen bereiken zal je tot werken gedwongen worden- je zal moeten leren dat arbeid grote voldoening kan verschaffen. Je zal daarbij ontdekken dat om het werk goed te doen een zekere intelligentie vereist is en dat dit mede een middel is om je zelfrespect en gevoel van eigenwaarde te
vergroten. Hard werken zal je alleen maar een beter mens maken. Ontwikkel geduld en dwing jezelf de dingen rustig en met zorg te doen. Vergeet nooit dat het niet om de kwantiteit gaat, maar wel om de kwaliteit.

Lees ook eens:   Nieuw orakel Woorden van Jezus

Een kind met deze les moet- al jong- welomlijnde taken worden opgelegd: het moet leren binnen het gezin medeverantwoordelijkheid voor bepaalde zaken te dragen. Overtuig het ervan dat ‘flodderwerk’ zowel thuis als op school, onacceptabel is. Doe voor hoe men alles dient aan te pakken en sta erop dat het zijn eigen kamer netjes en ordelijk houdt. Men moet dit kind in de gelegenheid stellen het geld voor de dingen die het graag heeft, zelf te verdienen: op die manier leert het de arbeid op de juiste manier waarderen. Bega niet de vergissing dit kind alles maar cadeau en voor niets te geven.

5-Je bent altijd voor het leven gevlucht en hebt ten gevolge daarvan geen begrip voor mensen en levensomstandigheden. Natuurlijk heb je met beide voortdurend te maken, maar je hebt daar geen les uit getrokken, je was als het ware ziende blind. Jij hebt verzuimd om sociaal gedrag te ontwikkelen, verdraagzaamheid, aanpassingsvermogen, veelzijdigheid en progressiviteit. Je bent bang voor veranderingen, voor het onbekende en voor alles wat ‘anders’ is. Situaties waarin je wat meer begrip voor het reilen en zeilen van de wereld had kunnen leren, heb je vermeden ten gunste van het oude, het vertrouwde en het zekere.-Jij zal in dit leven gedwongen worden veranderingen te aanvaarden: nieuwe ideeën, mensen, plaatsen en dingen. Jij zult ervaringen opdoen en met noodsituaties geconfronteerd worden, net zolang tot jij ze het hoofd weet te bieden en ze werkelijk aan kan. Je zal veel moeten leren omtrent het leven en je medemensen, en je zult verdraagzaamheid dienen te ontwikkelen. Je zal in de meest verschillende situaties terecht komen en ontdekken waar het in het leven nu eigenlijk om gaat. Misschien zal het je worden ontzegd ooit een plekje voor jezelf te hebben of ooit bij iemand anders te horen, voordat jij je les hebt geleerd.

Een kind in deze situatie zal moeten leren wanneer het nodig en goed is, veranderingen aan te brengen en zich daarin aan te passen. Bescherm dit kind niet tegen de buitenwereld; moedig het aan het leven tegemoet te treden en het te leren begrijpen. Laat het zien dat het leven in feite een opwindend avontuur is en breng zoveel mogelijk afwisseling in zijn of haar bestaan.

6- Jij bent zo met jezelf bezig geweest, dat je alle verantwoordelijkheden, verplichtingen en lasten hebt afgewezen. Je hebt nooit afgemaakt waaraan je begonnen was en je voelt niets voor een nauwe verbintenis met wie dan ook. Het ontbreekt jou aan dienstvaardigheid en toewijding. Jij hebt niet geleerd iets te delen en evenwicht in je bestaan te brengen. Zolang je niet geleerd hebt, graag en met Liefde jouw verantwoordelijkheden te dragen, zal het leven je blijven verwarren: je zal telkens weer hardhandig op jouw plichten gewezen worden.-Je zal in situaties terecht komen waarin je gedwongen bent de zorg voor anderen op je te nemen en dat zal je niet licht vallen. Je zal moeten leren verdriet en tegenspoed te aanvaarden en jouw plichten goed en met Liefde te doen. Je moet de waarde van huis en gezin leren kennen en een harmonische sfeer leren creëren. Leer je niet een goede en trouwe partner te zijn, dan zal de verbintenis op scheiding uitdraaien en je zal ongelukkig en met schuldgevoelens achterblijven. Anderen zullen niet enkel veel van je verwachten, maar zelfs eisen-en je zal voor al jouw moeite weinig terug krijgen. Jij zal moeten leren zowel voor jezelf als voor anderen problemen op te lossen en moeilijkheden uit de weg te ruimen en dat zul je met volle overgave moeten doen. Neem jezelf voor, alles waar je aan begint ook af te maken.

Een kind met deze opgave moet geholpen worden zijn thuis en de mensen van wie het houdt, lief te hebben en te waarderen. Men moet het leren iets voor anderen te doen en niet met het doel om daarvoor te worden beloond. Het moet ook leren verantwoordelijkheden te dragen. Heeft het bv een huisdier, dan moet het dit zelf te eten geven en verzorgen. Vraag dit kind te helpen bij het zorgen voor-en passen op jongere broers en zussen. Heeft het kind een probleem, leer het dan dit zelf op te lossen.

 

7- Eén van de grootste moeilijkheden bij deze les ligt in de angst. Het getal 7 speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De kerken hebben in het verleden gepredikt over zonde, Hemel en hel, en eeuwige verdoemenis. De verlossing lag op het vlak van de Ziel die gelouterd en gereinigd moest worden. Niet zelden ging dit gepaard met armoede, het verzaken van de wereld, vasten, boete en het afstand doen van de aangename dingen des levens. Mensen die, volgens de gangbare opvattingen, het dichtst bij de volmaaktheid stonden, waren meestal volkomen van het ‘normale’- gewone- bestaan op aarde afgesloten: monniken, kluizenaars, nonnen en lama’s. Vele mensen waren bang niet godsdienstig genoeg te zijn. Dit hield tevens in dat het analytisch vermogen van de mens werd verwaarloosd- de dingen werden niet zelf en zelfstandig onderzocht en daarmee was men niet in staat de zaken in een juist perspectief te zien. Dit geldt nog steeds voor jou. Het leven zal je telkenmale in de gelegenheid stellen de dingen in hun juiste proportie te zien en je daardoor de kans geven je van jouw angsten te ontdoen en geloof en vertrouwen op te bouwen.-Je zal leren begrijpen welke zaken echt van belang zijn en je zal op jouw eigen natuurlijke hulpmiddelen moeten vertrouwen. Jij moet je veilig leren voelen bij het ongeziene en dit leren beschouwen als een normaal onderdeel van het dagelijks bestaan. Jij moet de werking van de Ziel leren begrijpen en de schoonheid ervan leren beseffen.

Zorg dat je elke dag een periode voor jezelf hebt waarin je over dit alles kan denken, opdat jij je angsten onder ogen durft zien en de waarheid leert ontdekken. Slechts indien jij het ware geloof in jezelf vindt, zal dit lukken.

Het kind met deze les moet worden geholpen te zien dat God Liefde is en dat het onbevreesd mag zijn. Maak dit kind nooit bang met de hel of St- Nicolaas. Leer het begrip op te brengen. Moedig het aan zelf over de dingen te denken en tot een eigen oordeel (mening, visie) te komen. Leer het tevens oog te krijgen voor het onbestendige van materieel bezit. Leer het de waarde kennen van lezen, studeren en denken. Help het door zijn angsten heen te zien, geloof en vertrouwen in het eigen leven op te bouwen.

Lees ook eens:   Twin towers 11:11...

 

8- Jij bent altijd het nemen van beslissingen uit de weg gegaan; jij wilde niet met geld leren omgaan en je voelde er niets voor je eigen dingen op te knappen- vooral niet op zakelijk gebied. Je hebt vermeden je verstand in te schakelen en wilde niets van de materiële en fysische aspecten van het leven weten. Jij wil niets te maken hebben met de commerciële kanten van het bestaan en hebt een hekel aan gezag. Iets bereiken of veroveren zegt je heel weinig : dat heb je eigenlijk nog niet geprobeerd. Jij hebt geweigerd de wetten die geld en succes beheersen, te bestuderen en daardoor heb je de les die geleerd kan worden van de macht die aan dergelijke zaken verbonden is, niet eigengemaakt. Je zal door het leven gedwongen worden te leren hoe met geld om te gaan, beslissingen te nemen en gezag te aanvaarden.-Jij moet leren je eigen boontjes te doppen en je verstand te gebruiken. De belangrijkste les die je moet leren is geld, succes, macht of wat dan ook, nooit ten eigen bate aan te wenden. Doe je dit wel, dan zal dit zeker onaangename consequenties hebben, zoals verlies van gezondheid, geluk of tevredenheid. Tot je geleerd hebt op eigen benen te staan, zal al jouw harde werken vergeefs zijn en
zullen teleurstellingen en falen jouw deel worden.

Wellicht is het heel moeilijk voor je om geld te verdienen en als dit je eindelijk lukt, dan schijnt het je altijd weer heel snel door de vingers te glippen. Je kan dan lijden onder gebrek aan contanten. Wanneer jij je lessen ten slotte geleerd hebt, dan zal de poort naar succes voor je opengaan.

Een kind dat deze les moet leren, helpt men het beste door het geld in handen te geven en het dan advies aan te reiken hoe dit verstandig te besteden. Help het zijn zaken zelf te leren opknappen-duw het in de richting van zelfstandigheid, maar houd wel een wakend oogje in het zeil. Weet je van zo’n kind een zakenmannetje te maken, dan is er al veel gewonnen. Sta erop dat het een gedeelte van het geld opzij legt- leer het sparen. Vooruit zien en plannen maken is voor dit kind van het allergrootste belang, niet slechts voor de toekomst, doch tevens voor de dag van vandaag.

9-Jij weet veel te weinig van de gevoelskant van je eigen karakter en van die van anderen. Jij hebt je emoties altijd veel te veel onder controle gehouden en nu heb je het contact daarmee verloren. Mens-zijn betekent Voelen, maar je weet niet meer wat dit betekent. Door je weigering gevoelens toe te laten, weet je ook niet wat het wil zeggen te lijden en pijn te hebben. Je hebt altijd gedacht jezelf pijnen verdriet te besparen door anderen niet tot je hart toe te laten. Het resultaat hiervan is dat je alleen nog maar aan jezelf kan denken. Jij hebt dit leven gekregen om te leren hoe te voelen- en dit zal hoofdzakelijk gebeuren via pijn en smart. Je zult hierdoor minder zelfzuchtig worden en meer aan anderen leren denken.-Jij wordt geleerd waarlijk te leven. Je moet meegevoel, Liefde, generositeit, compassie en begrip bij jezelf ontwikkelen.

Je zal afstand moeten doen van persoonlijke wensen en verlangens en voor alles wat je voor anderen doet, geen beloning willen ontvangen- jij zult namelijk niets krijgen, tot jij deze les terdege geleerd hebt. Je zal misschien hunkeren naar een blijvende Liefdesrelatie, doch vooraleer je werkelijk tot volkomen onzelfzuchtige Liefde in staat bent, is het zeer de vraag of je die deelachtig zult worden.

Voor een kind met deze les moet men leren het aan anderen te denken en zich te verdiepen in hun gevoelens. Men mag de gevoelskant van dit karakter nooit onderdrukken- integendeel: hier moet aangemoedigd worden.Tranen zijn er zeker niet om zich voor te schamen-ook niet bij mannen en jongens-tranen zijn geen teken van zwakheid: het is een bewijs van het feit dat men in staat is te VOELEN; datzelfde geldt voor tekenen of uiting van genegenheid. Leer het kind dat zijn eigen verdriet hem beter in staat stelt dat van anderen te begrijpen. Leer het hoe heerlijk het is te geven. Toon hem of haar aan dat men slechts dan van iemand kan houden indien de persoon in kwestie zelf ook Liefde kan geven. De ervaring en het voorbeeld is het allerbelangrijkste hulpmiddel-ervaart het kind jou als Liefdevol, meelevend en begrijpend, niet enkel t.o.v. hem, maar tevens t.o.v. anderen, dan zal het veel eerder zien hoe belangrijk het is dergelijke eigenschappen bij zichzelf ook te ontwikkelen.

De beproevingen hebben iets met de Karmische lessen te maken: hier gaat het echter niet om iets wat moet geleerd worden, maar om een ‘schuld’ die om aflossing vraagt. De uitdrukkingen in verband met het noodlot verwijzen hier naar. Noodlot of Karma betekent eigenlijk hetzelfde, en niemand ontkomt aan de Karmische wetten. Deze wetten gaan ervan uit dat op elke actie een reactie volgt. Dit zowel in positieve als negatieve zin;” wie zaait zal oogsten “, deze oogst, deze schuld valt daarmee onder de beproevingsgetallen. Deze getallen veroorzaken bepaalde omstandigheden in ons leven die ons de KANS geven de ‘gemaakte schuld’ te vereffenen. Verzetten we ons hiertegen, dan verlengen we de afbetalingsperiode en lopen we het risico ons een nieuwe schuld op de hals te halen. Accepteren we de situatie echter dan bespoedigen wij de aflossing. Het bewustzijn hiervan verschaft ons ook nog het voordeel dat we kunnen vermijden, voortdurend dezelfde fouten te herhalen.

Vinden we zo’n beproevingsgetal in onze cijferlijst, dan kunnen we dit in de regel met bewijzen uit ons verleden staven; maar soms heeft het ook met zaken te maken die nog op hun vereffening in de toekomst wachten, we zijn dan gewaarschuwd en met wat moeite zijn we in staat een schuld te betalen vóór deze zich aandient (je kan het vergelijken met een investering)en daarmee kunnen we dan heel wat toekomstige ‘ellende’ voorkomen.

Er bestaan 4 beproevingsgetallen:

13- 14- 16- 19

deze getallen vertegenwoordigen slechts dán beproevingen wanneer ze gebonden zijn met één vanonderstaande items, en indien ze een eindresultaat vertegenwoordigen.

INTIEM GETAL- IDEALITEIT / WARE INNERLIJK / LEVENSLOTGETALLEVENSLOOP (-PAD,-WEG) / LOTSBESTEMMING / LEVENSWEGGETALOPTREDEN NAAR BUITEN / EXPRESSIE-GETALEIGEN HART /VERWEZENLIJKINGSGETAL / PERSOONLIJKHEIDSGETAL

vb: geboren op de 19e , dan is dit GEEN beproevingsgetal
=de som van dag- maand- jaar 16 /7 dan is dit WEL een beproevingsgetal
(De omschrijvingen zijn van verschillende auteurs en dus ook verschillend van sfeer)

13 Dit ishet zachtaardigste van alle beproevingsgetallen; de negatieve kracht van dit cijfer heeft echter een bijgeloof doen ontstaan van het ‘ongeluksgetal’.

De som van 13– 1 + 3= 4 en dit wijst op het feit dat de 1 aandrang uitoefent op de luchthartige 3 om het WERK, de VERPLICHTINGEN en al het andere waar de 4 voor staat, uit de weg te gaan.

Hoe het getal 13 ook tot stand is gekomen, het wijst er op dat de beproeving is: harde constructieve arbeid en grote productiviteit, niet lui zijn, niet aan zichzelf toegeven en niet te veel zwelgen in lichamelijke geneugten.

Duikt deze 13 bij jouw getallen op, bestudeer dan de

OPBOUWENDE EIGENSCHAPPEN van de 4 (basiseigenschappen) en kijk ook naar de negatieve karaktertrekken vande 1en de 3 en vermijd die zoveel mogelijk.

Lees ook eens:   Dubbele tijden & getallen en de liefde

Komt de 13 voort uit de 4 dan heeft deze schuld te maken met werk. Het geeft aan dat er in deperiode voorafgaand aan de geboorte problemen zijn geweest met betrekking tot werk. Het kan gaan om iets dat uw ouders, overgrootouders, enz. gedaan hebben, of, indien u deze these gelooft, iets dat in een vorig leven heeft plaatsgevonden. Misschien hebt u of hebben zij een verlies of verdriet ervaren, zijn zij gescheiden of was er sprake van een gebrek aan communicatie. Tenzij er sprake is geweest van het ontvluchten van dit verdriet dat afkomstig is van de 4, het maakt niet uit welk verdriet, of een gebrek aan sociale integratie.

Misschien is er sprake van angst voor de dood. Als we deze negatieveling zijn gang laten gaan, is het mogelijk dat er moeilijkheden op komst zijn (bijvoorbeeld waarbij een vrouw haar man verlaat omdat hij teveel werkt en nooit aanwezig is), eventueel onderbreking van werk (werkloosheid), afhankelijk van de oorsprong van de schuld. Om dit proces een halt toe te roepen moet u met grotere inzet aan het werk gaan, met een grotere creativiteit, wat het niveau van uw werk ook is. U moet er in ieder geval voor zorgen geen gevangene te worden van de monotone buitenwereld, maar “hier en nu” creatief te zijn en op een plezierige en zinvolle manier te leven.

In een dergelijk geval zal deze onderbreking of scheur die veroorzaakt wordt door het getal 13 bijna altijd gevolgd worden door een vernieuwing, een positieve wedergeboorte.-aanvulling bij beproevingsgetal 13-de opbouwende (+) eigenschappen van de 4(basiseigenschappen) en de negatieve karaktertrekken van de 1 en de 3.basiseigenschappen 4 en de negatieve aspecten van 1- 34: WERK EN DISCIPLINE Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid.

De vier is de basis voor de ordening;het behoudende in de natuur; het houvast, het behoud van reeds verworven dingen. Vier windrichtingen, vier jaargetijden, vier maanfasen…Vier elementen (water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen, denken, gewaarworden, intuïtie; // emoties, gedachten, sensaties, intuïtie ) De vierde dimensie. Vier is ook lichamelijkheid;stabiliteit en kracht; huis- thuis.

STANDVASTIGHEID- SYMBOOL VAN WET, SYSTEEM EN ORDE(zie als vb. de natuur)

HET GETAL 4:Deze energie duidt op werk voor alles, ook op hardheid en op eenzaamheid. opbouwende eigenschappen

4:Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar; het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer.Jij bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en je bent accuraat. Je hebt oog voor detail en verhoudingen; je bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. Je bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en je houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. Jij bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, moet vechten.

HET GETAL 1:In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme,werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt, is egocentriciteit. Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen.

HET GETAL3:Een negatieve3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, over-kritisch,jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. Je hebt een neiging tot roddelen en je kan zeer hypocriet zijn; je maakt je zorgen over niets en voelt je voortdurend ten onrechte in je trots gekwetst. Je bent bovendien nogal laf. Je hebt zo’n behoefte voortdurend je gevoelens te uiten, dat je het gevaar loopt door al je geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. Jij zegt wat je wil, op het moment dat je dat wil en je weet van geen ophouden, je denkt daarbij absoluut niet aan anderen.

De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen; hij moet zich beter leren concentreren.
14 Aangezien de som van 14– 1+4= 5 oplevert, hetgeen de fysiek ingestelde mens vertegenwoordigt,wijst 14 op EEN MISBRUIK VAN HARTSTOCHTEN en SENSATIES. Dit kan zich uiten in te veel en te lekker eten en drinken, in een overmaat aan seks of andere vormen van lichamelijke lust. Deze 14 beheerst tevens de vijf zintuigen en daardoor kan dit getal ziekte, materiële verliezen, mismaaktheid, lichamelijke afwijkingen en plotselinge dood veroorzaken. Men dient grote zelfdiscipline te ontwikkelen en zichzelf op fysiek gebied het een en ander ontzeggen.-Is het totaal van het INTIEM GETAL- IDEALITEIT / WARE INNERLIJK / LEVENSLOTGETAL= 14, dan is er kans op grote emotionele beperkingen en gebrek aan bevrediging.-Als totaal van het OPTREDEN NAAR BUITEN / EXPRESSIE-GETAL bestaat de kans dat men voortdurend teleurgesteld en gefrustreerd wordt in zijn dromen en verwachtingen.-Als totaal van de LEVENSLOOP / LOTSBESTEMMING / LEVENSWEGGETAL bestaat de mogelijkheid dat men zijn doel niet of verlaat bereikt en dat het succes de betrokkene voorbijgaat. Het wijst op een noodzaak de dingen los te laten en men moet leren afstand van bezit te doen.-

Als het totaal van het EIGEN HART /VERWEZENLIJKINGSGETAL / PERSOONLIJKHEIDSGETAL is er een kans dat men zijn verlangens nooit bevredigd zal zien of dat alle verbintenissen van korte duur zijn. Wensen en verlangens ondervinden belemmeringen en obstakels. Komt de 14 voort uit de 5 dan heeft deze schuld te maken met fysieke gevoelens. Het geeft aan dat er in de periode voorafgaand aan de geboorte sprake is geweest van misbruik of een gebrek aan vrijheid en met name seksuele vrijheid, in een vorig leven. Dit getal heeft te maken met uw libido en het Oedipuscomplex. Deze schuld heeft vooral te maken met uw vijf zintuigen en deze prognose kan duiden op ziekte, en in schaarse gevallen op misvorming en in nog schaarsere gevallen de dood. Als deze karma voorkomt in de letters van uw achternaam of voornaam, dan kan er sprake zijn van een breuk op het affectieve vlak, teleurstellingen, ziekte en ongelukken. In uw geboortedatum kan dit karma de oorzaak zijn van verwijdering, of verlies van uw geliefden. Let op: het “karma” is niet alleen het gevolg van vorige levens, maar ook van een genetisch geheugen. Misschien wordt u geconfronteerd met een probleem dat niet persoonlijk is, maar veroorzaakt wordt door een ver familielid…. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om de karma’s van anderen naast u neer te leggen, want teveel mensen op de wereld dragen al de karma’s van anderen. Om dit proces een halt toe te roepen moet u zich bewuster inzetten voor uw vrijheid en leren uw persoonlijke vrijheid beter te sturen, zonder uw seksualiteit of uw zintuigen te misbruiken of er wat meer gebruik van te maken, mocht dit nodig zijn. Als dit bewustzijn eenmaal bereikt is dan zal de 5 die afkomstig is van de 14 een belangrijke verandering brengen, een soort van matiging, want het is relatief eenvoudig om een plotselinge consequentie van deze schuld te verhinderen, in ieder geval met betrekking tot de gezondheid. Als u gewoon een gezondere levensstijl volgt zullen ziekten zich minder snel ontwikkelen….

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥