web analytics
...
RH Negatief - Anunnaki - GeloofBuitenaards

Ontwaakte Stasis-reuzen in het geheim gelokaliseerd en opgesloten door Global Elite

Hibernating Red-Haird Giants Awakened – Anunnaki Nephilim in Stasis Chambers | BENDED REALITY.COM

Waar of niet, bij die beelden krijg je toch wel een bijzonder gevoeletje.
De nefilim waren reuzen geboren uit engelen, oftewel de van buiten aarde komende mensen, waar wij van afstammen of nu ja, die het dna van de aardbewoners, wat waren het aapachtigen?
Met dna van henzelf hebben beïnvloed waaruit de mensheid ontstaan is zoals ze heden te dage nog is.
Maar omdat zij met dna dit voor elkaar hadden gekregen, werd hen ten strengste verboden om met de aardse vrouwen te paren…oftewel seks te hebben.
Maar die ruimtesoldaten die wij engelen noemen omdat ze dus afgebeeld waren op beeltenissen uit die tijden met vleugels, wat gewoon betekende dat zij de mensen waren die konden vliegen… met hun vliegmachines natuurlijk, die ruimtesoldaten wilden ook wel eens wat en die vrouwtjes op de aarde vonden zij dus best wel aantrekkelijk.

Nou en toen hebben ze het gedaan, en de bazen van hullie waren toen enorm boos.

Daar kwamen kinderen van en die kinderen werden dus enorm groot…dat noemde men de reuzen.
Waarom ze zo groot werden?
Gewoon omdat het dna bewerken anders is, dan echt vermengen met, je hebt bv ook Lijgers!
Dat is een kruising tussen een tijger en een leeuw…maar Lijgers zijn enorm groot!

Edward van de Vendel Blog: HERCULES DE LIJGER

Nu dat effect kreeg je dus ook als ruimtesoldaten kinderen maakten bij de aardse dames.

‘Wie waren de Annunaki? Zij waren de Wachters, Wachters die aan de aarde waren toegewezen om te waken over de schepping van Jahweh in de hof van Eden en op aarde. Ze zijn door God geschapen als volmaakte engelen. Deze Wachters kwamen in opstand tegen God en hun opdracht en muiterij volgden toen ze hun missie om toezicht te houden op de mensen opgaven en de vrouwen van de aarde begonnen te verontreinigen door nakomelingen bij zich te hebben. Dit leidde tot een gigantisch defect in het DNA van de nakomelingen en een uiteindelijke bijna volledige besmetting van het menselijke DNA. Tegen de tijd dat Jahweh de wereld met een vloed vernietigde vanwege deze besmetting, bleef er slechts één familie op aarde over met puur menselijk DNA. Maar zelfs na de zondvloed bleven de Wachters in opstand komen en zelfs meer werden gestraft en uit de hemel geworpen, waarbij ze hun eerste landgoed en woning verloren, terwijl ze doorgingen met het verontreinigen van vrouwen en het menselijk DNA Genesis 6:

12,000 Years Old Giants Found Asleep In Iran

Amerikaanse soldaat beweert een reus van 3 meter in Afghanistan te hebben neergeschoten en gedood

In 2002 werd een Amerikaanse patrouille vermist in een zeer afgelegen gebied van Afghanistan. Een andere patrouille werd uitgezonden op een zoek- en reddingsmissie, en een soldaat van die patrouille beschreef wat hij zag nadat hij langs de rand van een berg was gekomen:

Terwijl we om deze hoek bogen, kon je de opening van de grot zien. En dan zie ik veel rotsen, wat ook een eigenaardigheid is. En dan botmateriaal. Ik ben niet dichtbij genoeg om te identificeren wat voor soort botten, maar ik heb wel gezien wat een onderdeel van onze communicatieapparatuur was. Dus meteen denken we ‘hinderlaag’, misschien dier, weet je, kan van alles zijn. Er was genoeg ruimte voor de grot, maar er was een steile helling; maar er was genoeg ruimte om in een behoorlijke spreiding te komen in geval van een hinderlaag.

Niet lang nadat ze in die verspreide formatie waren gekomen, zagen ze iets uit de grot komen dat hen, ondanks hun paraatheid, volledig overrompeld had.

Het was een man van minstens 12 tot 15 voet hoog. Dit is een MONSTER. Rode baard, met zijn haar – was lang, langs zijn schouders, scharlakenrood. En Dan rent op hem af en begint te schieten, wat ons allemaal in de realiteit brak – omdat het onwerkelijk was.

Oud gigantisch skelet gevonden in Iran | Echte vrijdenkerTerwijl Dan op hem af beweegt, legt een andere broer van mij het vuur neer en ik begin te schieten. Hij spies Dan, hij heeft hem nu op deze ‘snoek’. Het ging door hem heen. Hij heeft hem en hij komt op zoek naar meer.

We klikten allemaal gewoon in. Ik weet niet wat het was, maar ik herinner me dat we allemaal dachten: ‘Schiet hem in zijn gezicht, schiet hem in zijn gezicht!’ Hij neemt meerdere treffers, en hij beweegt nog steeds.

Uiteindelijk werd de reus gedood. Dan was ook vermoord. En de patrouille-eenheid kreeg al snel bezoek van een helikopter die wat vrachtnetten liet vallen. Ze kregen te horen dat ze de reus in het net moesten bundelen, en kort nadat ze klaar waren, kwam er een grotere helikopter voorbij, liet een haak vallen en de reus werd weggevoerd.

De soldaat bevestigde dat de roodharige reus met een lichte huid zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet had. Nadat ze hun verslag van de actie hadden ingediend, vertelt de soldaat dat hun topman hen had verteld het op een bepaalde manier te herschrijven, vermoedelijk om elke vermelding van een gigantisch wezen te verwijderen.

Bevestigend getuigenis

Hoewel hij geen ooggetuige is, geeft een andere speciale operatiesoldaat in Afghanistan de volgende bevestigende getuigenis:

We kwamen terug naar de basis en begonnen dit gerucht te horen over een eenheid die dit had gedood, wat ze deze hele lange persoon begonnen te noemen. Eerst dacht ik er niets van, maar kwam er toen achter dat de persoon die ze vermoordden eigenlijk drie keer zo groot was als een man, extra cijfers aan hun handen had en extra cijfers aan hun voeten en rood haar had, en een speciale eenheid was binnengekomen en wilde dit doelwit.

We hadden gehoord dat ze dit ding in een grot of de monding van een grot hadden gedood, en het was algemeen bekend onder het leger om dit te horen. Wanneer je voor het eerst hoort, denk je: dit moet een grap zijn. Dit moet een hoax zijn. Nadat de dingen op een bepaalde manier zijn gegaan en je het blijft horen, begin je te beseffen dat het geen grap is.

Ze bleven ons vertellen dat we onze wapens hoog moesten houden, wat normaal betekent dat het twee tegen de borst is, één tegen het hoofd, maar ze bleven ons vertellen dat we het naar het hoofd van een man moesten brengen en hoger. Dus we zouden ons afvragen, waarom zouden ze willen dat we hoger schieten dan het hoofd van een man?

Opgenomen interviews
Deze getuigenissen zijn te vinden in de onderstaande compilatievideo, uit interviews die LA Marzulli heeft afgenomen met de twee soldaten die anoniem wilden blijven. Daarnaast zijn er beelden van Coast to Coast met gastheer George Noory met een piloot die de reus zag en daadwerkelijk vervoerde.

 

Pilot’s getuigenis
Deze piloot was op een basis in Afghanistan geland en kreeg te horen dat ze speciale vracht moesten ophalen en dat er absoluut geen camera’s waren toegestaan. De piloot beschrijft de ‘lading’:

Het was eigenlijk een dode ‘kerel’, en deze man was extreem groot, en als ik groot zeg, onze pallets zijn in principe, als ik het me goed herinner, ongeveer 9 bij 3 meter, of zo, en deze man lag in een foetushouding , op de pallet, en hij vulde de pallet. Hij was ongeveer een man van 1100 pond.

De piloot bevestigde veel meer details van de andere twee getuigen, waaronder het feit dat deze reus een lichte huid had, roodharig was en extra cijfers op zijn handen en voeten had.

Wijdverbreide bevestiging
Hoe indrukwekkend de consistentie van deze drie afzonderlijke getuigenissen ook is, er is in feite veel meer wijdverbreide bevestiging over het bestaan ​​van roodharige reuzen met een lichte huid, zes vingers en tenen en dubbele rijen tanden. Zeker, in Afghanistan waren de verhalen onder de inboorlingen hoogtij vieren over het bestaan ​​van kannibalistische reuzen die in grotten woonden. De soldaten die de taal van de inboorlingen konden verstaan, noemden deze verhalen vaak ‘legendes’, hoewel enkelen opmerkten dat de aanwezigheid van botten bij de ingangen van grotten suggereerde dat mensen werden gedood en opgegeten door iets dat in de grot leefde, hetzij door een hinderlaag of door een hinderlaag. , volgens de inboorlingen, brachten ze de reus door offers.

Er is voldoende bewijs dat een kannibalistisch, roodharig ras van reuzen ooit in Noord-Amerika woonde en verschillende inheemse stammen bedreigde wiens folklore en legendes (of voor de stammen, de geschiedenis ) verhalen vertellen die vergelijkbaar zijn met die in dit artikel :

Na jaren van strijd en talloze slachtoffers aan beide zijden van het hek, besloten de inboorlingen om een ​​einde te maken aan deze gigantische dreiging voor afscheid door zich onder één vlag te verenigen. Het duurde niet lang voordat de roodharige reuzen kreupel waren en uit hun huizen werden gedwongen.

Lees ook:   Een astronaut gevonden op een oude Spaanse kathedraal

De reuzen trokken zich terug in een grot, maar werden opgespoord door de inboorlingen, en met de wil om hun gevallen broeders te wreken, staken ze een aanzienlijk vuur aan dat hen allemaal verbrandde of bedwelmde. Degenen die zich naar buiten waagden om te proberen aan de putsch te ontsnappen, kregen vergelding voor de laatste.

Met betrekking tot roodharige reuzen, is er een discussie tussen David Wilcock en Corey Goode waarin wordt gezegd dat deze reuzen zijn gevonden in stasis, wat betekent in opgeschorte animatie, tot het moment dat ze geacht worden terug te keren. Meer dan één persoon binnen de UFO-gemeenschap heeft getuigd van het feit dat deze roodharige reuzen werden aangetroffen in stasiskamers, in vol gevechtsregalia en andere versieringen, schijnbaar ter voorbereiding om hun rol op aarde op de afgesproken tijd te hervatten.

Redenen voor niet-openbaarmaking
Toen hij een van de getuigen van het Amerikaanse leger vroeg waarom deze informatie voor de wereld geheim werd gehouden, zei hij:

Mijn persoonlijke mening is dat als het erop wijst dat de Bijbel nauwkeurig is, ze het niet willen. Als het indruist tegen de darwinistische evolutie, kan er niet over gesproken worden.

Dit komt heel goed overeen met mijn vorige artikel over reuzen in Noord-Amerika , waar het lijkt alsof de machthebbers hun best doen om iedereen ervan te weerhouden te ontdekken dat de menselijke geschiedenis heel anders is dan het neodarwinistische model waarin de menselijke evolutie was een langzaam, ononderbroken, willekeurig patroon zonder tussenkomst van enige andere bewuste soort. Het is waarschijnlijk dat alleen al het leren van het bestaan ​​van een verschillende soort hier op aarde de betovering volledig zou verbreken en een meerderheid van ons klaar zou hebben om de waarheid over onze geschiedenis en onze plaats in dit universum te eisen naast andere intelligente soorten.

Snopes weegt
Natuurlijk beginnen reguliere pogingen om de geloofwaardigheid van dit soort verhalen te temperen bovenaan, de top van een Google-zoekopdracht, bedoel ik. Een zoekopdracht op ‘Kandahar Giant’, zoals te verwachten, heeft dit Snopes-artikel als eerste op de lijst gezet, om ons natuurlijk te vertellen dat het hele verhaal onjuist is. Het bewijs?

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie vertelde ons dat ze geen verslag hebben van een dergelijk incident: “We hebben geen gegevens of informatie over een lid van de speciale strijdkrachten dat is gedood door een reus in Kandahar.”

https://educateinspirechange.org/alternative-news/u-s-soldier-claims-shot-killed-12-foot-giant-afghanistan/

Klokkenluider beweert dat een ondergrondse kamer de laatste reuzen van de wereld bevat

Twintig jaar lang werd Corey Goode ingezet voor uiterst geheime ruimteprogramma’s en meerdere geheime overheidsoperaties waarbij hij andere planeten en gebieden van de planeet Aarde bezocht waarvan de meeste mensen zich totaal niet bewust zijn. Misschien heeft een van zijn meest ongewone beweringen betrekking op een ondergrondse kamer op aarde die enkele reuzen bevat die in hangende animatie bewaard zijn gebleven.

Er wordt aangenomen dat de ondergrondse kamer is gebouwd door een soort die de Ancient Builder Race wordt genoemd. Aangenomen wordt dat deze wezens in staat zijn tot ongelooflijke technologische hoogstandjes, waarbij hun stasis-pods getuigen van hun buitengewone technische bekwaamheid. Er wordt beweerd dat de Giants duizenden jaren in een toestand van onderbroken animatie zijn gehouden door een vorm van kristaltechnologie die het verstrijken van de tijd zelf lijkt te veranderen. Aangenomen wordt dat de kamers zijn gebouwd voor andere wezens dan de Giants, die iets te groot lijken voor hun individuele pods. Volgens Goode waren de Giants niet de enige race die geïnteresseerd was in het gebruik van Ancient Builder-technologie voor hun doeleinden. “Deze Ancient Builder-technologie gaat zelfs veel verder dan de meeste van deze vierde, ET’s van de vijfde dichtheid gebruiken dat sommige van deze wezens het in handen willen krijgen. Het is multidimensionale technologie, ”zei hij.

Goode beweert dat de kamer sinds de negentiende eeuw door mensen is betreden. Hij beweert dat de ondergrondse bunker vaak werd bezocht door geheime genootschappen zoals de Illuminati die de technologie en de eigenaardige symboliek en oude inscripties op de muren wilden onderzoeken. Goode gelooft dat de Illuminati veel vooruitgang hebben geboekt bij het vertalen van dit oude schrift.

Geruchten over een oeroud gigantisch ras dat duizenden jaren geleden is uitgestorven, doen al generaties lang de ronde. Onlangs leken deze theorieën te worden gerechtvaardigd door de archeologische opgraving van honderden oude gigantische skeletten over de hele wereld.

https://www.disclose.tv/whistleblower-claims-that-an-underground-chamber-contains-the-last-of-the-worlds-giants-310694

Ryan Pitterson over de “Secrets Of The Fallen Angels”

Naar de Youtube-video “Secrets Of The Fallen Angels | Beginnend en eindigend met Ryan Pitterson Ep.3, ”merkte een zekere t dawg op dat
engelen geen seks kunnen hebben … het zijn geen mensen, het zijn verschillende wezens ….. de gevallen engel / Genesis 6-leer is ONWAAR. … de zonen van God in Genesis 6 was de menselijke lijn van Seth [ellipsen in origineel]

Aslan Judah antwoordde:
Dat is niet waar. Engelen kunnen seks hebben. Alle lichamen hebben zaad. Engelen trouwen gewoon niet in de hemel. Vlees was bedorven door seksuele zonde van engelen. Daar kwamen de reuzen vandaan. Niet de satanische leugen, dat is de sethite-theorie.

Charlotte Chumlea
Als engelen geen mensachtige lichamen kunnen aannemen, hoe kunnen ze dan eten? Toch bezochten drie engelen Abraham en dineerden met hem.

Ralph Hunt
Je moet die sethite-visie laten vallen. God heeft adamites nooit verboden om samen kinderen te krijgen JUIST OMDAT SETHITT HUWELIJK HUWT MET CANINITES DAT DORSNT BETEKENT DAT KINDEREN ABNORMAAL GROOT ZIJN. OF CANABILS DIE DE NEPHLIM WAREN

Elizabeth Jansen
Ze kunnen, maar niet zonder hindernissen te overwinnen. Harder studeren.

doug mellows
Toen engelen verschenen in Sodom en Gomorra. Ze verschenen als mannen en de plaats wilde met hen slapen. Dan vertelt de bijbel in het nieuwe testament (Heb 13: 2) je dat je misschien onbewuste engelen hebt vermaakt. Ze verschijnen in menselijke vorm, sorry.

t dawg
@Aslan Judah Laat me een schriftgedeelte zien dat zegt dat engelen kinderen kunnen krijgen … engelen zijn anders dan mensen God heeft ze anders geschapen

t dawg
@Charlotte Chumlea Ja engelen kunnen in de vorm van mensen komen, maar waar in de Bijbel staat dat engelen seks hebben … Genesis 6 zegt alleen “zonen van God” die soms naar mensen verwijzen

Charlotte Chumlea
t dawg-engelen waren, net als Adam, directe creaties. Adams kinderen waren geen directe scheppingen en daarom geen zonen van God. Jezus en de apostelen hebben bij verschillende gelegenheden verklaard dat de mensheid de ‘kans’ zou krijgen om zonen van God te worden als resultaat van Christus ‘verzoening. Voorafgaand aan die gebeurtenis kon geen van Adams nakomelingen als een zoon van God worden beschouwd. Alleen de eniggeboren zoon, Jezus, zou een zoon van God kunnen zijn.

t dawg
@Charlotte Chumlea Galaten 3:26 “zonen van God door geloof in Jezus” soms verwijst de Schrift naar zonen van God als engelen zoals in het boek Job, maar soms verwijst het naar mensen … je moet studeren en 2 en 2 in plaats van YouTube-video’s te bekijken

Ik, Ken Ammi, antwoordde
@t dawg Naar welke zonde van engelen verwezen Judas en 2 Petrus 2 en wanneer zondigden engelen?

t dawg
@Ken Ammi Wanneer zondigden de gevallen engelen? Vóór de schepping van de aarde … Lucifer was een perfecte engel die bestond vóór Genesis 1. De engelen werden misleid door Lucifer aka satan om te rebelleren tegen de Allerhoogste en de heilige engelen, satan wilde zijn als de Allerhoogste

Ken Ammi
Vriend, mag ik zeggen dat er een betere, Bijbelse zaak kan worden gemaakt? Er is geen bijbelse aanwijzing dat de gevallen engelen vóór de schepping van de aarde waren, noch dat “Lucifer een volmaakte engel was.”
Satan is geen engel maar een cherubijn (Ez 14:28), Op 12 symboliseert hij hem als een draak die sterren (engelen) naar de aarde wierp, net zoals Dan 8:10 hem symboliseert als een kleine hoorn die hetzelfde doet. Maar alles wat we weten van Openbaring 12 is dat het ergens vóór de geboorte van Jezus was – wat niet erg specifiek is.
Toch leren we dat Satan zondige plannen maakte: “Ik zal zijn als de Allerhoogste”, enz. En we zien hem zondige daden begaan in Gen 3, dus er is alle reden om te denken dat hij toen viel. We zien dan dat Angles zondige daden begaan in Gen 6, dus we hebben alle reden om te denken dat dit het moment was waarop hij viel en Judas en 2 Petrus 2 de val van Angles plaatsen voor de overstroming, wat ook in de tijdlijn past.

doug mellows
@t dawg Hoe wordt God op aarde geboren als een vrouw? Hij deed. U zegt “laat zien waar in de bijbel staat dat engelen kunnen broeden”. Je kunt niet laten zien waar engelen niet kunnen fokken. Lees Genesis zoals het is. Als het afstammelingen waren van Kaïn, gepaneerd met afstammelingen van Seth, zou het zo zijn geschreven.

Lees ook:   Hopi Legend voorspelt aankomst van buitenaardse wezens

t dawg
Wat je onderwijst is onbijbels … cherubijnen zijn een soort engelachtig hemels wezen, net als serafijnen. De Bijbel zegt dat Lucifer perfect was … als Lucifer in de hemel was voor de troon van God, dan moet hij perfect zijn geweest voor zijn val, want zonde kan de Heilige tegenwoordigheid van de Allerhoogste niet binnengaan ….. ten tweede bij het bestuderen schrift je moet punt 2 en 2 samen en ja ik ben het ermee eens dat in de Bijbel soms zonen van God verwijzen naar engelen zoals in het boek Job maar je moet naar de context kijken ….. waarom zou de Bijbel Fallen noemen engelen / demonische geesten zonen van God?
De kleine hoorn in het boek Daniël verwijst eigenlijk naar de antichristelijke macht, ook bekend als het eerste beest van openbaring 13, het pausdom / systeem van de rooms-katholieke kerk.

Ken Ammi
Vriend, het is vreemd dat je beweert dat wat ik leer onbijbels is, maar je geeft geen citaten en citaten uit de Bijbel om me te corrigeren – als ik het mis heb, wil ik erover weten en gecorrigeerd worden door Gods woord.

U zegt “cherubijnen zijn een soort engelachtig hemels wezen net als serafijnen”, maar geen citaat of citaten: dat is onbijbels en aangezien engelen per definitie boodschappers zijn, aangezien cherubijnen en serafijnen geen boodschappers zijn, zijn ze geen engelen. Verschillende titels, verschillende functietitels en ze zien er verschillend uit. Zie mijn apologetiek e-journal “Angels Unawares”: https://midwestoutreach.org/2019/08/29/angels-unawares

U zegt “zonde kan de Heilige tegenwoordigheid van de Allerhoogste niet binnengaan”, maar nogmaals, geen citaat of citaat. Je loopt gewoon voor op jezelf: dat geldt voor de eeuwigheid in de Nieuwe Hemelen. Ja, Satan “was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden” (Ez 28:15) maar toen “de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren”, toen “kwam Satan ook onder hen ‘(Job 1: 6 en 2: 1) en het is pas tijdens de Openbaring 12: 8-9 gebeurtenis dat hij’ werd uitgeworpen … hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen ‘ zodat “hun [hij, de gevallen engelen] plaats ook niet meer in de hemel werd gevonden”, wat enige tijd na de hemelvaart van Jezus is.

U vraagt ​​”waarom zou de Schrift Gevallen engelen / demonische geesten zonen van God noemen?” en als het antwoord is dat het dat doet, doet het dat ook. De Bijbel verwijst naar “zonen van God” die na het zondigen niet langer “zonen van God” worden genoemd, maar “engelen die niet hun eerste staat behielden, maar hun eigen woning verlieten” (Judas) en “engelen die zondigden” (2 Petrus 2 : 4) en boze / slechte / leugenachtige geesten, enz.
Ik kan net zo goed als u: waarom zou de Schrift engelen noemen die zondigden engelen?

U verwijst naar “de macht van de antichrist oftewel het eerste beest van openbaring 13”, maar dat is alles wat het moet zijn, aangezien u “antichrist” niet zult vinden in “openbaring 13” noch ergens anders in Openbaring. Bovendien wordt de symboliek in Daniël duidelijk overgenomen in Openbaring 12 en de draak / Satan in Openbaring 12 werd gezien “met zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen”.

Maar daarmee kwam er een einde aan omdat er geen antwoorden kwamen.

http://www.truefreethinker.com/articles/ryan-pitterson-%E2%80%9Csecrets-fallen-angels%E2%80%9D

waar ik een jonge yogi had ontmoet die beweerde dat zijn Meester meer dan vierhonderd jaar oud was, dat Ra-Mak-Hotep ernstig de verrassende en ongelooflijke informatie verkondigde die sommige adepten die had geleefd en verhuisd in het oude Egypte waren nog in leven!

Ik zal de uitroepen van verbazing waarmee ik zijn verklaring begroette niet snel vergeten.

De kern van zijn beweringen was dat er adepten zijn wiens lichamen in comateuze toestand liggen in bepaalde Egyptische graven die nog niet zijn ontdekt en die, zo beweerde hij, nooit door de gewone archeoloog zouden worden ontdekt.

‘De graven van deze grote adepten worden te goed bewaakt en zullen nooit door je’ gravers ‘worden gevonden’ ‘, legde hij uit. “Die graven zijn geen graven van doden, maar van levenden. Ze bevatten geen mummies, maar de lichamen van adepten in een unieke staat die het woord ’trance’ bijna beschrijft. Je hebt in India ontdekt dat fakirs zichzelf hebben toegestaan ​​om voor korte of lange tijd te worden begraven terwijl ze hun lichamen in een betoverde staat hielden. De functie van hun ademhalingsorganen was volledig opgeschort tijdens de begrafenisperiode. Tot op zekere hoogte verkeren de Egyptische adepten in een vergelijkbare staat, maar hun kennis is veel dieper, en ze hebben hun lichaam duizenden jaren in vervoering gehouden, maar toch in leven gehouden.

“Bovendien is er één essentieel verschil tussen hen en die hindoe-fakirs. De laatsten vallen tijdens hun begrafenis in een totaal onbewuste toestand en herinneren zich niets totdat ze weer ontwaken – tenzij ze adepten zijn, in welk geval ze nooit zouden kunnen worden overgehaald om een ​​openbare demonstratie van hun macht te geven. De Egyptische adepten blijven echter volledig bij bewustzijn tijdens hun begrafenis, en hoewel hun lichaam in coma is, is hun geest vrij en werkzaam. In India bezocht je de wijze die nooit spreekt, die in de buurt van Madras woont, en bij de eerste gelegenheid vond je hem in een diepe trance, schijnbaar alsof hij dood was. Toch moet je weten dat zijn geest nog springlevend was, want bij je tweede bezoek wist hij niet alleen alles van je eerste, maar maakte hij ook bezwaar tegen het feit dat je toen had geprobeerd zijn foto te maken. Zo’n man functioneert in de innerlijke rijken van het zijn, of zelfs op het fysieke rijk door een etherisch lichaam te gebruiken. De begraven Egyptische adepten bevinden zich mentaal in een vergelijkbare toestand, terwijl hun lichaam natuurlijk veel dieper in vervoering is. Hun geesten bewegen en reizen, hun geest denkt in een toestand van volledig bewustzijn en ze hebben het voordeel dat ze zich bewust zijn van twee werelden – de materiële en de spirituele werelden.

‘Hun lichamen zijn verborgen in onontdekte graven, die wachten op de terugkeer van hun geest. Op een dag zullen de laatstgenoemden die comateuze lichamen opnieuw tot leven brengen, die dan weer de buitenwereld in zullen treden. Het proces van reanimatie zal moeten worden uitgevoerd door de juiste personen, die over de nodige kennis beschikken. Een deel van het ritueel van het ontwaken zal bestaan ​​uit het chanten van bepaalde geheime ‘woorden van kracht’. Het lijkt je misschien vreemd, maar hun lichamen zijn blijkbaar gebalsemd, want ze liggen gehuld in linnen en omsloten door mummiekisten. Er is echter het essentiële verschil dat hun hart er nog nooit is uitgesneden zoals bij echte mummies. Al hun vitale organen blijven intact, behalve dat ze een ingestorte maag hebben, vanwege het feit dat er sinds het begin van hun intrede geen voedsel is ingenomen. Een ander verschil is dat de gezichten en lichamen van de levende adepten volledig met was bedekt zijn. Deze coating werd aangebracht nadat de toestand van entrancement was geïnduceerd.

‘Hun graven zijn goed verborgen en hun aantal is buitengewoon klein – natuurlijk, want alleen zeer gevorderde adepten konden deze staat binnengaan en niet alle adepten waren daartoe bereid. Ik gebruik het woord ’trance’ in hun geval niet graag omdat het een verkeerde indruk geeft, maar ik ken geen ander woord dat geschikt kan worden gebruikt. Hun toestand is bijvoorbeeld heel anders dan de trance van spiritistische mediums en hypnotische subjecten. Er zijn werkelijk diepgaande niveaus van trance die moderne onderzoekers nooit hebben kunnen achterhalen. Al dergelijke toestanden waarmee zij in contact zijn gekomen, zijn oppervlakkig in vergelijking met de diepgaande en unieke toestand van de begraven Egyptische adepten. In de rust van de laatste is er echt veel activiteit; ze zijn niet echt in trancetoestanden, zoals de wereld dat woord begrijpt.

‘Er is één adept die sinds 260 voor Christus in zijn graf is; een ander sinds meer dan 3000 voor Christus; zeil een ander die daar al 10.000 jaar heeft gelegen! Ze werken allemaal heel actief in het geheim voor het spirituele welzijn van de mensheid. Ze weten wat er gaande is in de hele wereld, ondanks het feit dat hun lichamen zijn begraven. Het zijn perfecte mannen. Daarmee bedoel ik dat hun lichaam niet kan worden aangeraakt – zelfs niet door een insect of parasiet – zo is de geweldige uitstraling van hun spirituele krachten. Bovendien staan ​​ze voortdurend in telepathische communicatie met bepaalde levende adepten van onze tijd die zelf een functionerend lichaam bezitten. De spirituele schatten die door die oude Egyptische adepten werden bewaard, worden aan deze levende adepten overgedragen. Als het tijd is om ze wakker te maken, moet het ritueel van opwinding worden uitgevoerd door een van de laatste. ”

https://www.unariunwisdom.com/sleeping-giants-in-stasis-chambers-ready-to-awaken-part-ii/

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Deze website gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het internet verkeer te analyseren. We moeten ook informatie delen over uw bezoek aan onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Accept