web analytics
11:11 Dubbele getallen
Chemtrails / Geo-engineering / HAARP / CERNPolitiek-Elite

Geo-engineering: Roemeense generaal Emil Strainu over de angstaanjagende mogelijkheden van geo-oorlogsvoering

Geo-engineering: Roemeense generaal Emil Strainu over de angstaanjagende mogelijkheden van geo-oorlogvoering
HAARP is een wapen voor economische moord 

Het onderwerp geo-engineering en geo-oorlogvoering wordt altijd “hot” na grote “natuurrampen” die de wereld van tijd tot tijd raken. De Roemeense senator  Diana Iovanović Sošaka  is de eerste politicus in Europa die waarschuwde voor een reeks vreemde toevalligheden die volgden op verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen.
Sprekend over de vermoedens dat geo-wapens werden gebruikt in het Midden-Oosten, noemde Iovanović Šošaka de naam van de Roemeense reserve-generaal Emil Strainu als een van de weinige experts die dit onderwerp openlijk bespreekt. Generaal Strainu stemde ermee in om met de media in Servië te spreken met één voorwaarde:  voordat ik antwoord geef, wil ik vermelden dat wat ik hieronder zal zeggen, geen enkele staat of particuliere instelling impliceert. 
Dragan Vujicic (DV):  Wat zijn geowapens en geo-engineering?
Generaal Emil Strainu (GES):  Geo-wapens of omgevingswapens zijn gevechtsmiddelen die worden gebruikt om de vijand te neutraliseren of te vernietigen. Aan de basis van hun gebruik liggen technieken en technologieën om de omgeving (lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer) voor militaire doeleinden aan te passen.
Geo-engineering verwijst naar een reeks opkomende technologieën voor interventie, die de atmosfeer, lithosfeer en hydrosfeer kunnen manipuleren om de effecten van klimaatverandering te verminderen of voor militaire doeleinden.
Er zijn momenteel drie hoofdrichtingen in geo-engineering, namelijk: koolstofgeo-engineering, gericht op het verwijderen van kooldioxide/bioxide uit de atmosfeer, geo-engineering op zonne-energie, gericht op het wijzigen van de hoeveelheid zonnestraling die wordt geabsorbeerd en afgegeven aan de atmosfeer van de aarde, en geo-engineering, waarbij gebruik wordt gemaakt van omgevingsenergie.
modificatietechnologieën voor militaire doeleinden in alle drie de omgevingen: terrestrisch (lithosfeer), oceanisch (hydrosfeer) en de atmosfeer en ionosfeer van de aarde. Er zijn deskundigen die zeggen dat de huidige klimaatverandering een van de oorzaken is van sommige militaire geo-engineeringprojecten (bijv. HAARP-project), waarvan sommige tientallen jaren in het geheim zijn uitgevoerd.
Geo-engineering kan de planeet redden (Als dat nodig is, is nog de vraag!) maar ook vernietigen, afhankelijk van hoe we haar gebruiken. Er zijn internationale verdragen die het gebruik van de ruimte voor militaire doeleinden verbieden en actieve actie in de atmosfeer en het gebruik van milieumodificatietechnologieën voor militaire doeleinden verbieden, maar dat zijn ze niet momenteel gerespecteerde
DV:  Wat proberen alle machtige landen met ons klimaat en onze atmosfeer te doen en hoe gevaarlijk zijn deze experimenten?
GES: Er zijn momenteel minstens tien landen in de wereld met installaties van het HAARP-type. De machtigste bevindt zich in de VS, in Alaska bij Gakona [officieel overgedragen aan University of Fairbanks, Alaska in 2016]. 
De gevaarlijkste voor het gebied van ons land is de HAARP-installatie in Noorwegen in het Tromso-gebied, dat tot de Europese Unie behoort.
Hoewel we geen bewijs hebben, kunnen HAARP-installaties mogelijk worden gebruikt voor economische oorlogsvoering, klimaatverandering en bevolkingsbeheersing.
DV:  Je was in Alaska op het hoofdkantoor van HAARP, wanneer, wat wordt daar gedaan, wat mag wel en niet vermeld worden?
GES: Ik was in Alaska aan de Universiteit van Fairbanks, die door het Amerikaanse leger en de CIA als dekmantel wordt gebruikt voor de activiteit die plaatsvindt in de stad Gakona, waar de HAARP-installaties verspreid zijn over honderden hectaren.
Het HAARP-wapen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 1. Gericht energiewapen;
 2. Communicatiesysteem voor onderzeeërs;
 3. Systeem dat wordt gebruikt om tegen satellieten te vechten door ze te verblinden of neer te schieten;
 4. Verbeterde communicatie met eigen satellieten onder omstandigheden van elektronische oorlogsvoering en zonnevlammen;
 5. Röntgenstraler;
 6. Middelen om vrijwillig lokale, zonale of continentale stroomuitval te veroorzaken;
 7. Elektronisch oorlogswapen;
 8. Krachtige draadloze krachtoverbrenging volgens de Nicola Tesla-methode;
 9. Middelen om buitenaardse objecten en vaartuigen in de ruimte te detecteren;
 10. Middelen om een ​​buitenaardse aanval vanuit de ruimte tegen te gaan;
 11. Een apparaat dat explosies kan veroorzaken die vergelijkbaar zijn met nucleaire explosies;
 12. Wapen dat de omgeving kan wijzigen die al wordt gebruikt in Geoclimate Warfare;
 13. Het ontstaan ​​van orkanen, tornado’s, waterhozen en tsunami’s in gebieden die niet specifiek zijn voor dit soort natuurverschijnselen; 
 14. Creëren van aardbevingen door gebieden die vatbaar zijn voor dergelijke verschijnselen te stimuleren en vulkanen te activeren; (Bv zoals Turkije die niet wilde dat Finland toe zou treden tot de NAVO, daarna begon de aardbeving, waarna zij alweer niet wilden dat Finland zou toetreden…en toen nog een aardbeving en nu vinden ze het dan toch wel oké!
  Blijkbaar worden landen bedreigd als zij niet doen wat hun gevraagd wordt dat er dan op deze wijze problemen ontstaan!!!)
 15. Wapens die worden gebruikt in psychotronische oorlogsvoering die hersengolven kunnen veranderen en het denken en de reactiviteit van mensen kunnen beheersen (bv. het Havana-syndroom).
 16. De studie en evaluatie van ondergrondse olie-, gas- en mineraalafzettingen op duizenden kilometers afstand;
 17. Onderzoek en vernietiging op afstand van bunkers, depots en andere ondergrondse bases;
Lees ook:   Misbruik kinderen bij de elite

Ik zou willen vermelden dat de hierboven genoemde acties nauw verband houden met het emissievermogen en het bedrijfsregime van installaties van het HAARP-type.
HAARP wordt ook wel het ultieme wapen of het wapen van de Apocalyps genoemd.

DV:  Amerikanen zeggen dat HAARP is gestopt en niet werkt?
GES:  Het HAARP-systeem is in gebruik sinds 1993 en het is niet alleen nooit stilgelegd, maar het is voortdurend geüpgraded en verbeterd, waardoor de kracht en de reikwijdte van de missies die het kan uitvoeren, zijn toegenomen. Het aantal antennes en zenders is jaar na jaar toegenomen, met meer dan 180 antennes en hoofdgeneratoren in gebruik. Tegenwoordig heeft HAARP de hoogste macht in zijn geschiedenis en kan het overal ter wereld missies op afstand uitvoeren.
DV: Er zijn drie moordaanslagen op u gepleegd in slechts één jaar tijd. Wie zijn deze mensen?
GES: Ik was de voorzitter van een echte nationalistische partij in Roemenië, de Grote Roemenië-partij na de vroegtijdige dood van de voormalige oprichtende president Cornelui Vadim Tudor. Op dit moment behoor ik tot geen enkele politieke partij. Ik heb deelgenomen aan bijeenkomsten en protesten tegen de afwijkende maatregelen die zijn genomen tijdens de zogenaamde Covid-19-pandemie en ik heb in de pers en op tv stelling genomen tegen de afwijkingen die worden gepromoot door de neo-progressieve stroming en het globalisme, dat als een gevaarlijke mening wordt beschouwd door de leider van de Deepstate. Dus werd ik afgesloten en vervolgens onder grote druk gezet om te stoppen met het uiten van mijn opvattingen en meningen in het openbaar. Na zeer harde bedreigingen tegen mij en mijn familie, moest ik me terugtrekken uit het politieke leven, en een daaropvolgend openbaar programma om mij in diskrediet te brengen en te belasteren, werd uitgevoerd.
DV:  Wat mag een gewoon mens vandaag niet weten omdat hij gestraft zal worden door de machtigen?
GES:  Er is momenteel een hevige strijd gaande in de wereld tussen de groep van soevereine staten en de groep van staten die neo-progressivisme promoten, de zogenaamde globalisering of met andere woorden internationalistisch corporatisme dat geen rekening houdt met naties en soevereiniteit van staten. Kennis als fenomeen, de opslag en het gebruik van informatie is niet gevaarlijk totdat je verder gaat dan het niveau dat je op dit gebied en sociale hiërarchie is toegewezen. Er zijn geheime en discrete groepen en bewegingen die de wereld regeren.
DV:  Hoe kijk je naar de Servische strijd van 1991 tot de huidige pogingen van het Westen om Kosovo op de Serviërs te veroveren? Wat is jouw mening daarover.
GES:  Het Westen wil de Oost-Europese staten monopoliseren, vooral de voormalige socialistische, en kleine staatjes creëren op basis van etnisch opgelegde principes om ze gemakkelijker te controleren en uit te buiten. Dit is wat er gebeurde met de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, die werd opgedeeld in kleine staatjes die, met uitzondering van Servië, alle gecontroleerd worden door het Westen. 
Een ander voorbeeld is het uiteenvallen van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek in twee kleine staten die gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden door het Westen, vooral Duitsland.
Momenteel gaat het proces van farimitarisering van de nationale staten door met het opleggen van de zogenaamde Euroregio’s, die in feite de kernen zijn van de toekomstige kleine staten die zullen verschijnen met de zegen van het Westen, waardoor bepaalde problemen en interne breuken in sommige nationale staten tot aan hun afscheiding.
Het Westen is de belangrijkste separatistische motor in Oost-Europa.
Sinds 1991 voert de Republiek Servië een regelrechte strijd voor een eigen staat en het behoud van de nationale identiteit van het Servische volk. De voormalige autonome regio Kosovo in de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië maakt integraal deel uit van de Republiek Servië, de bakermat van de Servische natie. Kosovo moet een integraal onderdeel zijn van het grondgebied en bestuur van Servië en in de geest van het internationaal recht moeten lokale ethische kwesties worden opgelost zonder enige buitenlandse inmenging.
Het Westen beoordeelt volkeren met twee maten: het Westen wil de onafhankelijkheid van Servisch Kosovo, maar niet de onafhankelijkheid van Donbas. Kosovo is een historisch grondgebied van Servië en de bakermat van de Sirbische natie!

De Roemeense reserve-generaal  Emil Strainu  is een natuurkundige die gespecialiseerd is in radiologie. Hij publiceerde meer dan 50 boeken, duizenden boeken, artikelen en studies op het gebied van luchtruimonderzoek over radarmethoden, geofysische wapens, klimatologie, UFO-fenomeen. In zijn biografie staat dat hij vijf keer de poolcirkel (Alaska, Groenland, de Svalbard-eilanden, ten noorden van Moermansk en Kamtsjatka) en de zuidelijke poolcirkel is overgestoken.
Hij nam deel aan expedities en reizen in gebieden zoals: Alaska, Siberië, Tibet, Paaseiland, Groenland, IJsland, Spitsbergen, Himalaya, het Baikalmeer, Kamtsjatka, Beringstraat (Vladivostok-Rusland, Elena Kozebuse-VS). een generaal die beperkte gebieden betreedt, zoals Area 51, Gakom – HAARP of gevaarlijke gebieden zoals de woestijnen van Nevada, Atacama, New Mexico, Arizona, Mojave.
De originele bron van dit artikel is Global Research
Copyright :copyright: Generaal Emil Strainu en Dragan Vujicic, Global Research, 2023

Lees ook:   Wat er nu gebeurd is massale gaslighting.

Bron

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥