26 januari 2022

 

Euro-pa nou én?

-De winkelier doet het, verkoopt oud voor nieuw, paard voor koe. Slechte kwaliteit voor zg betere. Nou én?
-De dokter doet het, verkoopt een bepaald merk medicijnen, omdat hij daar geld voor krijgt van de fabrikant. Nou én?
-De tandarts doet het ook, hij declareert wat meer, dan nodig was. Nou én?
-Scholen doen het, hoe meer kinderen met een zg afwijking, hoe meer subsidie. Nou én?
-UWV doet het, misbruik maken van mensen zonder werk, met subsidie banen scheppen die er niet zijn, niet nodig zijn, maar men ontvangt gelden over de rug van mensen zonder werk.
Zij verdienen niets meer. Nou én?
-Bedrijven doen het, belangenverstrengeling, als jij zorgt dat ik zoveel klanten/patienten krijg…krijg jij zoveel procent.
Ik stuur je zoveel per jaar dan… Nou én?
-Ministers doen niets anders.
Ik rijd met mijn auto naar Amsterdam, en dan naar Groningen, declareren.
Ik ging uit eten, zg met een andere minister- zakelijke bespreking.
Declaratie,…Nou én?
-De koningin doet het zelfs, ik vlieg met mijn vliegtuig waarheen ik maar wil, zg staatsbezoek, in het belang van ons land.
Ok ik lieg, maar ik zeg dat niet, ik ga lekker op vakantie.
Waarom moet een ander dat weten? Nou én?

Die hele fucking wereld om ons heen beliegt en belazerd elkaar! Nou én???

Banken belazerden zichzelf, leenden geld dat niet van henzelf was.
Zg slecht belegd?
Als dat in één land gebeurd, ok, kan gebeuren!
Maar in heel Europa, lijkt me een beetje vreemd.
Allen tegelijk?
Wat wil men nog bereiken met deze leugens.
Ipv oorlog voering doet men het nu anders.
Geld is om te overleven!
In feite is het nu oorlog maar dan anders. Nou én?

De invoering van de euro was een grote leugen! Nou én?
Op tv moest men zelfs vermelden dat omrekenen achterlijk was, dat was voor retarden!
Dat deed je toch niet zeg!
Imbecielen, niemand wilde imbeciel zijn dus rekende men maar niet meer om?
Hallowwwwww!

 

Iedereen mist een deel inkomen!!!! …Nou én?

En niemand protesteert, men vind het wel ok blijkbaar?
Wie is er nu imbeciel?.. Nou én?

In Griekenland gaat men naar de kloten…Nou én?
Is toch lekker ver weg! Toch?
Kan jou dat schelen tot het ons treft…oh dat gebeurd niet!
Nou én?

https://www.griekse-crisis.com/griekse-crisis-oorzaak/

https://www.hetknp.org/2012/12/29/de-euro-is-de-oorzaak-van-de-crisis/

De feitelijke invoering van de euro heeft Nederland ruim zes miljard gulden gekost, hetgeen door de overheid “compleet werd gebagatelliseerd. De Nederlandse overheid heeft de burger hierover nauwelijks geïnformeerd en in vele gevallen zelfs compleet bedrogen en misleid”, aldus prof. Smalhout in de Telegraaf.

Lees ook:   De nieuwe moderne bus...

Ex-minister van Financiën Gerrit Zalm gaf in 2007 openlijk toe ‘gelogen te hebben in het landsbelang’ over de onderwaardering van de gulden.

De euro was toen nog niet feitelijk ingevoerd, maar het besluit was al wel genomen, volstrekt ondemocratisch. “Door deze muntunie hebben we ons “aan een extreem liberaal Europees beleid overgeleverd”.

Roy Denman, voormalig afgezant van de Europese Commissie in Washington riep in 2000 in de International Herald Tribune de EU leiders op “hun kiezersbedrog te staken” en eindelijk “de waarheid te spreken over de toetreding tot de euro” en de bijbehorende uitdrukkelijk politieke ambities die eraan vastzitten.

Armand van Dormael, jurist en kenner van het Bretton Woods systeem, schreef in januari 1996 in de Volkskrant, dus ver voor de invoering van de euro, dat de euro “vanaf het begin een wangedrocht is geweest’. “De Europese munt is een gevaarlijke hersenschim”. “Zoals de zaken er nu voor staan is na al die jaren van nutteloze inspanningen en discussies het waarschijnlijkste verloop van de gebeurtenissen een gedwongen, mogelijk herhaald uitstel, gevolgd door een periode van bezinning en het uiteindelijke opbergen van het project in de archieven. (…) In de geschiedschrijving zal hij geboekstaafd staan als de meest opgeblazen politiekmonetaire aberratie van deze eeuw”.

Maar de euro moest en zou ingevoerd worden door de verblinde politiek-financiële elite van Europa.

De euro was en is het dierbare speeltje van de elites, en nog steeds ondernemen ze alles wat nodig is om dat speeltje te beschermen”

Het geloof in de euro en de EU vertoont de trekken van een sekte. Wie kritiek heeft, wordt verketterd”

De enigen die tot nu toe van de invoering van de euro geprofiteerd hebben is het internationale en Europese bedrijfsleven en de internationaal georganiseerde maffia. De mogelijkheden tot massale fraude, vervalsingen, grensoverschrijdende smokkel en illegale handel, het internationale criminele of fiscus-ontwijkend circuit waar banken en multinationals deel vanuit maken, witwassen van zwart geld op werkelijk ongekende schaal in Europa zijn inderdaad ‘grenzeloos’ Europees

Konden wij allen maar terug in de tijd!
Terug naar de tijd van de gulden en de EEG!

 

Wake up mensen!!!!!

 

Gerelateerde berichten