web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsycheParanormaal *

Voorspellingen 2013 (en daarna) Jan van der Heide

Voorspellingen 2013 (en daarna)

Economie

*We staan pas aan het begin van een structurele crisis op diverse niveaus en een economische omwenteling in fases. De eerste tekenen dienen zich aan om afscheid te nemen van de Euro in de huidige vorm. Het Zuiden zal zich uiteindelijk van Noord Europa afsplitsen. We leven in een tijd dat het nationalisme sterke vormen zal aannemen. Het stelsel van de Europese Unie wordt niet gedragen door de bewoners van Europa zelf.

*De Nederlandse economie glijdt gestaag steeds verder af. Mensen komen in opstand tegen de renteslavernij, door de bank en overheid genomen financiële wurgmaatregelen/knevelwetten/voorschriften. Figuurlijk een nationale watersnood in heel Nederland omdat alle huizen onderwater staan en de bewoners worden gekielhaald door de bankiers en overheid. De tijd is in aantocht dat ‘de nieuwe armen’, AOW-ers, werklozen, bijstandtrekkers voedselbonnen krijgen uitgereikt om ze niet te laten verhongeren. De inflatie neemt monsterachtige vormen aan…, een rugzak vol bankbiljetten om een brood te kunnen kopen ligt in het verschiet. Horror of werkelijkheid? De toekomst zal het uitwijzen.

*De Euro gaat zeer scherp in waarde dalen ten opzichte van de dollar en andere valuta.

*Paniek op Wall Street, 1929-taferelen, aandelen kelderen in Europa, China.

*Mensen willen hun geld van de rekening halen, bezetting van bankgebouwen in diverse landen.

*Deurwaarders gaan een zeer zware tijd tegemoet. Bij de deurwaarders zèlf zullen ‘collega’s’ met dwangbevelen langs komen…, het gaat niet best in deze branche. Vele faillissementen zullen deze beroepsgroep treffen en ook zie ik kantoorpanden van deurwaarders letterlijk in brand staan…

Ook notarissen, advocaten en ZZP-ers gaan barre tijden tegemoet.

*De invoering van de Ibancode zal gepaard gaan met mysterieuze verdwijningen van geldstromen. Het elektronische lek blijkt moeilijk te dichten.

*Internationale bedrijven en rijke particulieren vluchten massaal weg uit Nederland. Kapitaalvlucht! Natuurlijk wordt er geld meegenomen, maar vooral baren goud verdwijnen in groten getale over de grenzen.

*Betalingen zullen overigens ook steeds meer gaan plaatsvinden in goud.

*Faillissement van een bekend internationaal bedrijf en ook een grote Nederlandse bank kraakt…, bankmedewerkers worden met honderden tegelijk ontslagen.

*Opstand tegen de overheid wegens ernstig verarmende maatschappij, massaal kan de burger de rekeningen niet meer betalen. Onlusten verspreiden zich als een olievlek. Politici moeten hun riante inkomen steeds vaker aanwenden voor eigen beveiliging. Het publiek is echt boos en dreigt nog bozer te worden…

*Uit protest wordt de massale oproep steeds luider, om alle betalingen in contanten te doen…, waardoor het hele betalingsverkeer tot stilstand dreigt te komen…

*‘Nieuwe Armen’, door de banken uit hun huizen en villa’s gejaagd, zullen samen met ‘eerdere armen’ een front vormen tegen de verzekeringsmaatschappijen, de staat, de financiële wereld. Het kapitalisme gaat kraken in alle voegen en is aan het einde van de laatste fase bezig. Een nieuwe variatie van het communisme, een kruisbestuiving met het humanisme, is in aantocht.

Buitenland/ Europa

*In Griekenland totale maatschappelijke ontreddering, allerlei signalen wijzen er op dat er een staatsgreep zal plaatsvinden.

*Spanje, Italië, Griekenland zijn in feite al omgevallen en failliet. Er is geen redden meer aan. De maatregelen van Europa, het geld geven, het is allemaal uitstel van executie voor die landen.

*Merkel oververmoeid? Geruchten dat ze een tijdje de luwte in moet om te herstellen van een geestelijke inzinking? Ze zal de geschiedenis ingaan als één van de beste bestuurders van het naoorlogse Duitsland.

*Verschillende Noord Afrikaanse landen krijgen te maken met aspecten à la de Arabische Lente.

*De Middellandse Zee wordt tijdelijk, wegens politieke ontwikkelingen, tot verboden gebied verklaard. Mobilisatie van landen rond de Middellandse Zee. Oorlogsdreiging. Marineschepen stomen op…!

*Met Iran wordt er korte metten gemaakt. Wisseling van de macht, want de Iranese bevolking is het helemaal niet eens met de machthebbers. Een bloedige omwenteling is aantocht.

*Assad wordt uit Syrië verjaagd. In het gastland blijkt hij in een later stadium ook niet welkom te zijn en wordt uit het land verbannen.

*Bestuurlijke chaos en een grote interne machtsstrijd in China. Economische terugval. Chinese effectenbeurs vertoont grillig patroon. De kleine beleggers verkopen massaal hun aandelen. De Chinese economie blijkt zo kwetsbaar als een zeepbel te zijn… In symbolische zin wankelt de Chinese Draak en komt krakend tot stilstand…

*Vlaanderen zoekt steeds meer toenadering tot Nederland, om het Nederlandse taalgebied te versterken. Er ontstaat een intensiever samenwerkingsverband, zoals het delen van kennis en know how. Universiteiten, laboratoria die samen gaan werken.

Lees ook:   Fraude met voedsel op grote schaal

Binnenland

*Koningin Beatrix heeft de afgelopen tijd al veel meer van haar taken overgedragen dan publiekelijk bekend is gemaakt. Zeker het feit dat de Koningin buiten de formatie is gehouden, heeft het aftreedproces bespoedigd. Mentaal zal dat een grote invloed hebben gehad op de Koningin, vooral omdat zij zoals bekend haar werk met hart en ziel doet. In 2013 zullen de eerste duidelijke signalen komen van haar aftreden, officieel zal het vertrek plaatsvinden in 2014.

*Het tragische ongeluk van prins Friso en zijn situatie daarna is natuurlijk uiterst zwaar voor de Koninklijke familie. Vanaf het allereerste moment voelde het al als zeer zorgwekkend aan. Verder vind ik dat deze droevige aangelegenheid alleen de familie aangaat, speculeren over hoe het verder gaat acht ik persoonlijk minder ethisch.

*Criminelen vervaardigen papiergeld dat niet van echt is te onderscheiden. Door een bijzonder toeval wordt de valsemunterij ontdekt.

*Nederland, het land met het vermanende vingertje, is op termijn op weg om het derde land in de wereldranglijst te worden in de wapenindustrie.

*Onder het kabinet ligt een tijdbom en Rutte II zal binnen afzienbare tijd naar huis worden gestuurd. Nieuwe verkiezingen. Het stemgedrag zal een grote verrassing opleveren. Wilders’ weglopen bij het Rutte I – Catshuisoverleg krijgt een giftig staartje en een onvoorziene nasleep.

Politiek

*De PvdA gaat de PVV verheffen tot zondebok… Op Samsom en Wilders is de typering ‘onverenigbaarheid van karakters’ van toepassing. Wilders verstaat de kunst om Samsom te prikkelen en kwaad te maken. Is toch een beetje lastig trekje van Samsom, om op ‘eigen wijze’ de barricaden te willen beklimmen in de Tweede Kamer. Dat gaat in zijn nadeel werken. Gaat Samsom de politiek vervroegd verlaten?

*Een bestuurlijke chaos tekent zich steeds scherper af, en Nederland wordt ook in dat verband door Brussel ernstig op de vingers getikt. Grote Europese subsidies worden verminderd en sommige zelfs ingetrokken.

*De Nederlandse overheid blijkt te goochelen met onder andere de werkloosheidscijfers en het percentage van de inflatie.

*‘De nieuwe armen’ gaan een politieke partij oprichten, met nationalisme als hoofdthema in hun programma.

Weer

*Mooie, vroege lente, zwoele zomer met veel zonuren, late herfst en heldere winter. Precies zo als de seizoenen behoren te zijn. Ten gevolge van het zeer uitgebalanceerde weer, zal de wijnoogst 2013 in Europa fantastisch zijn. Een wijntopjaar is in aantocht.

*Men heeft het steeds over het ‘opwarmen’ van de aarde. Er is echter een kleine ijstijd naderbij aan het komen, met alle consequenties van dien. Prognoses moeten daardoor worden bijgesteld.

Sport

*Het wielerschandaal blijkt veel groter en omvangrijker te zijn dan gedacht. Veel meer personen hadden voorkennis en zijn er direct of indirect bij betrokken. Ook op sportgebied komt de naam van sommige banken in opspraak!

Showbizz

*De ramp met het Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia wordt verfilmd. Marco Borsato gaat ook een nieuwe film maken die met natuur en milieu te maken heeft. Er komen allerlei ‘nieuwe’ programma’s gestoeld op een bekend format, zoals boerin zoekt man, BN-er zoekt partner, buitenlander zoekt Nederlandse vriend/vriendin. Kortom de programma’s die maar enigszins met het vinden van relaties te maken hebben schieten als paddenstoelen uit de grond.

*Ali B. doet een opmerkelijk interview met het kroonprinselijk paar. De uitzending zal ongekend hoge kijkcijfers opleveren. Ali B. ontvangt hoogste tv-onderscheiding.

*De advocaat Bram Moszkowicz krijgt een eigen tv-programma, de magistraten zullen rillen.. Onder andere wordt ‘de maat’ genomen van rechters die met twee maten meten en ander fraais dat beeldend ter tafel zal komen.

*Anouk eindigt hoog bij het Songfestival, waarschijnlijk bij de eerste drie. Des te meer een grote prestatie omdat ze niet helemaal fit en koortsig is tijdens haar optreden.

Rampen

*In Nederland komt het gevaar nu (nog) niet zo zeer door de Noordzee. Maar vooral de rivierdijken kunnen de hoge waterstanden niet aan. In Limburg treedt een rivier buiten de oevers, de afgelopen 100 jaar is het nog niet zo ernstig geweest. Aardverschuivingen onder de dijklichamen.

*Om rampen te voorkomen worden er diverse acties op touw gezet om zoveel mogelijk kerncentrales in Nederland te sluiten.

*Aardschokken met een hoge score op de schaal van Richter in het noorden van Nederland.

Lees ook:   Kluisjes beroofd bij bank

*In centrum van een grote stad, brandramp, historische gebouwen met grote water- en brandschade.

*In de Westerschelde vloedgolf wegstromende olie uit groot vaartuig.

*Geel getinte rook boven Rotterdam.

*Grote meteorietinslagen wereldwijd, de grootte van de meteorieten veroorzaakt veel onrust. Zonsverduistering door asregen. Aardschokken in gebieden waar ze niet eerder plaatsvonden.

Diversen

Laten we hopen dat het volgende, griezelige sprookje in sprookjesland blijft.

Er was eens een land, waar in een bepaalde periode zeer tegengestelde berichten in de media verschenen over dezelfde onderwerpen. Gehoornde trollen die op allerlei niveaus als dagtaak hadden verwarring te scheppen. Dat horror land had ‘het lekken naar de pers’ verheven tot een kunstvorm, om het beleid giftig voor te koken, in de week te leggen en om het publiek te manipuleren en bij de neus te nemen. Ja, sterker om jong en oud te hersenspoelen, klein te krijgen en om angst in te boezemen. De wetten werden steeds soepeler en rekbaarder gemaakt om mensen gestroomlijnder van hun bed te kunnen lichten, op te sluiten, te flitsen om een berg boetes te kunnen innen. Wat een griezelig sprookjesland.

Maar een overheid mag het liefst alleen in angstaanjagende vertelsels stalinistische en grimmige trekjes krijgen. Niet in het echt! En het mag natuurlijk nooit ofte nimmer Nederland zelf blijken te zijn. We moeten met z’n allen op onze hoede blijven en de overheid op de voet volgen. Zeker in economisch zware tijden, is het zaak om extra op je tellen te passen. Vroeger kon je paardendieven en struikrovers makkelijk herkennen, tegenwoordig is het wat lastiger… met al die stropdassen en handgemaakte, pratende pakken… die maar één doel lijken te hebben; je leegschudden… Trouwens als we filosoferen over ‘de overheid’, wie of wat is precies ‘de staat’? ‘Het’ is ‘iets’ zonder gezicht, een fantoom, entiteit, een spookbeeld… De staat, een overheid moet altijd worden gepersonaliseerd, een naam krijgen…, bijvoorbeeld Rutte of Januskop.

*Raadzaam is dat iedere burger een noodpakket in huis heeft om 3 x 24 uur vooruit te kunnen. In dat pakket voor nood dient voorradig te zijn: eten in blik, water, zeep, lucifers, lampenolie, kaarsen, batterijen. Binnen handbereik: warme jassen, dekbedden. Niet te hard lachen om het voorgaande. Stagnatie gas, water, licht behoort tot de meer dan serieuze mogelijkheden in de nabije toekomst. (Ter herinnering. Eén van de voorspellingen in het verleden was, dat er voedselbanken zouden worden opgericht. Men lachte wat meewarig… Inmiddels valt het voedsel niet aan te dragen, en is er een tekort, voor de talloze noodlijdenden en crepeergevallen…!)

*De agressie tegen bejaarden neemt steeds ernstiger vormen aan. Vele ouderen voelen zich bezwaard dat ze nog leven en zoveel geld kosten… De vraag naar geriaters, psychologen voor ouderen zal explosief stijgen. Opmerkelijk is dat ook steeds meer jongeren een beroep doen op de psychische hulpverlening.

*Bedrijven die zich bezighouden met intensieve veehouderij krijgen meer te maken met acties en mogelijk zelfs bezetting van hun bedrijf. Organisaties die zich inzetten voor dieren doen nog meer van zich spreken.

*Er zal in Nederland steeds meer gebruik worden gemaakt van controletechnieken om individuen te volgen, zoals zedendelinquenten en diverse misdadigers. Maar ook grote groepen andere mensen worden op de korrel genomen en gevolgd. Alle computersystemen worden gekoppeld, mobieltjes, postcodes, uitkeringsinstanties, verzekeringen, gemeentelijke administraties om de burger in kaart te brengen en in het vizier te houden. Met 1 druk op de knop wordt binnen één seconde de totale doopceel gelicht van één van de 16.730.632 Nederlanders. En dat is geen toekomstmuziek. De wet op de privacy blijkt zo lek als een mandje te zijn… zonder dat mensen het weten worden er DNA-monsters afgenomen en opgeslagen voor later.

*De maatschappij als geheel voelt aan alsof we aan de vooravond van grote sociale onrust staan. Verschuivingen in het maatschappelijk stelsel door alle economische en politieke chaos. In de grote steden breken steeds meer vechtpartijen onder groepen uit, schijnbaar zonder enige aanleiding.

*Er komt een bemiddelingsbureau met als doel, vermogende ouderen in contact te brengen met gezinnen. De ouderen betalen verbouwingen om bij de gezinnen te kunnen inwonen en nemen de betalingen en aflossingen van de hypotheek op zich, met als tegenprestatie ‘verzorging’.

*Er komt een stroming op gang onder de babyboomers om de jongeren financieel te gaan helpen. Er worden fondsen opgericht voor studie, aanschaf eerste woonruimte

Lees ook:   Je bent man tegenwoordig en je wordt vals beschuldigt?

Ontdekkingen

*Elektrische auto’s gaan de toekomst niet veroveren, in de praktijk blijken ze uiterst vervuilend gezien de massale fabricage van accu’s en de te gebruiken stroom. De infrastructuur voor laadpunten is niet te betalen. Auto’s die rijden op waterstof zijn toekomstbepalend! De olieproducerende landen zullen in de verre toekomst noodlijdend zijn.

*Reclameboodschappen geprojecteerd tegen de avondhemel wordt een nieuwe rage.

*Er wordt een app ontwikkeld die voetgangers, fietsers waarschuwen voor de geruisloze, elektrische/waterstof auto’s.

*Op beveiligingsgebied: er zal een jas worden ontwikkeld als stroomstootwapen, het beveiligt tegen roofoverval, aanranding.

*Stormachtige ontwikkelingen op medisch gebied. Bepaalde genen in het bloed blijken een sterk vertragende invloed te hebben op het verouderingsproces. Er worden in dit verband hormonale preparaten ontwikkeld voor mensen die deze genen niet van nature hebben. Botox gaat tot het verleden horen, rimpels worden van binnenuit weggewerkt.

*In de toekomst krijgen we bij aankoop de elektronische apparatuur mee in losse onderdelen in een zakje. We moeten het zelf in elkaar zetten, bij aankoop levert dat een grote besparing op. Een geavanceerde handleiding om het in elkaar te zetten wijst op een uiterst simpele manier de weg, gebaseerd op het vastplakken van de onderdelen.

*Een beveiligingsballon boven je huis, voorzien van een camera met meetapparatuur, wordt een nieuw beveiligingssysteem. Geluiden, beelden, vochtigheidsgraad, temperatuur, alles legt de camera vast en wordt meteen naar een meldkamer verstuurd. De ballon is vrijwel onzichtbaar, omdat het net als een kameleon razendsnel verkleurt, de kleur van de achterliggende hemel aanneemt. De beveiligingsballon kan worden voorzien van allerlei extra accessoires, waarmee inbrekers meteen kunnen worden herkend. Tot een draadloos opvangen van een DNA profiel van de insluipers, dat via de ballon naar de meldkamer wordt gestuurd.

*Voel je je wat slap, heb je geen energie? Er wordt een apparaat ontwikkeld, waardoor je via elektriciteit je zelf weer kunt ‘opladen’. In een later stadium van technische ontwikkeling kan je je op je mobiele telefoon aansluiten, een app zorgt er dan voor dat je fysiek en mentaal weer wordt opgeladen met positieve energie.

*Fietsen zullen worden voorzien van een ingenieus zeiltje, deze ‘zeilfietsen’ worden erg populair.

*Een zooltje in je schoenen wekt door wrijving elektriciteit op, waarmee kledingstukken onder het lopen verwarmd kunnen worden.

*In de verdere toekomst kan je een minuscuul klein mobieltje onderhuids laten plaatsen en het zal worden bestuurd door je gedachtenkracht.

*Een nieuwe generatie kleine vervoermiddelen zal gebruik maken van luchtdruk in het voortstuwingsmechanisme. Ze zijn milieuvriendelijke en uiterst goedkoop in gebruik. Snel, wendbaar en geruisloos.

Positieve aspecten

*De vindingrijkheid, creativiteit, opofferingsgezindheid, en het saamhorigheidsgevoel zullen aanzienlijk toenemen. Het vrijwilligerswerk neemt sterk toe, burenhulp op het platteland was er altijd al, maar nu ook in de stad! Boeren die in de stad komen vertellen over burenhulp! Mensen die omzien naar elkaar, die tendens wordt onstuitbaar in gang gezet.

*We staan aan de vooravond van een totale omwenteling op allerlei gebieden. Sommige ontwikkelingen lijken desastreus, onder andere op economisch gebied. Uiteindelijk geeft het een reinigingsproces in de wereld, het uitsterven van bonussen, zelfverrijking, hebzucht en egoïsme. De metamorfose van het wereldbeeld zal een positieve invloed hebben op de milieuvervuiling, armoede, honger, gebrek aan medische hulp. Een verschuiving van rijkdommen, delfstoffen, geld en goederen zal beter worden verdeeld onder de massa… De burgers gaan op nadrukkelijke manier meepraten op allerlei bestuurlijke terreinen en welke richting de wereld op gaat. Niet een paar procent van de bevolking zal bepalen wanneer er oorlog of vrede zal zijn. De massa gaat de richting bepalen, het collectieve onderbewustzijn zal meer worden geraadpleegd via eigentijdse media om te stemmen.., om in directe zin, mee te praten met de toekomst van de wereld die van ons allemaal is…! Zoals gezegd, een politieke stroming zal op gang komen, een vorm van kruisbestuiving tussen het humanisme en communisme. In die nieuwe stroming zal maximale ruimte blijven voor diverse geloofsrichtingen. Tot op zekere hoogte is de toekomst ‘maakbaar’…, door in het heden de juiste beslissingen te nemen. En daarbij is uw stem nodig, omdat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de wereld! Uw toekomst en dat van de kinderen en daarna…

Mocht u een consult willen ervaren met Jan van der Heiden: https://www.jancvanderheide.com/sessies- … ch-consult

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥