web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsycheParanormaal *

Voorspelling Daisha De Wijs 2013

Optimisme neemt toe
Het jaar 2013 kenmerkt zich door het groeiende optimisme onder de mensen. De mensen zijn in 2012 begonnen de tering naar de nering te zetten. Men is gaan consuminderen en ging voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zowel op het gebied van voeding, materiële zaken, werk en wat opmerkelijk is, ook in het sociale leven (minder sociale contacten, maar wel intenser). Dit heeft grote impact op hoe de mens in het leven staat. Sommigen kunnen nog niet meegaan in het versoberen en zullen dan ook hier tegen in opstand komen. Maar deze stemmen zullen uiteindelijk in 2013 verstommen. Ook vanwege het feit dat negatieve berichtgeving ‘not done’ meer is. De media gaan over op Happy News.
Pas op de plaats maken
Er worden thans enorme bezuinigingen en achteruitgang aangekondigd. Toch zie ik niet dat men het komende jaar daar echt veel van merkt. Door allerlei aanpassingen van de mens zelf, de hulp die men kan krijgen als men het slecht heeft en de ondersteuning door vrijwilligers en bedrijven, ervaart men nauwelijks achteruitgang.
Het kenbaar maken dat je hulp nodig hebt, is dan ook heel belangrijk in 2013.
Men ontdekt dat we elkaar nodig hebben om uit de crisis te komen. Daardoor ontstaan er mooie hulpprojecten, men neemt steeds meer eigen verantwoordelijkheid in plaats van zich afhankelijk op te stellen. Men realiseert dat weelde slechts een tijdelijke vervulling geeft en gaat dan ook meer naar het lange termijn denken. Men voelt niet meer voor eenmalige acties voor een goed doel. Non profit organisaties die projecten langer begeleiden doen het goed in 2013.
Velen verdienen een lintje
Ook al krijgt men geen Koninklijke onderscheiding, vele mensen verdienen in 2013 een lintje. Hun inzet en vrijwillige ondersteuning bewerkstelligen dat er pas op de plaats kan worden gemaakt in plaats van dat situaties uit de hand lopen.
Vele dappere optredens zullen we ervaren in het komende jaar. Mensen die moedig optreden en daardoor mensen redden en/of ruzies beslechten.

Wat in mijn Voorspelling 2012 is voorspeld blijft:
Voor spectaculaire veranderingen en ontdekkingen moeten we wachten tot eind 2013 en vooral in 2014. Zoals het concrete bewijs dat er leven is op een andere planeet en mogelijk meer planeten.
de hebzucht wordt ingetoomd.
Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden.
Eind 2015 en in 2016 veel emigratie en immigratie, een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing.
Tot en met 2016 kunnen we geen bijzondere groei verwachten, wel stabilisatie geen achteruitgang.
Mensen die totale vernieuwingen willen, komen in opstand. Voornamelijk het koningshuis, de kerk, de Zorg en de rechterlijke macht liggen onder vuur. In 2013 komt men tot compromissen. De media heeft hier een belangrijk aandeel in.
Economie
In 2011 voorspelde ik dat we tot en met 2016 geen bijzondere groei kunnen verwachten. Ondanks dat de werkloosheid de laatste jaren sterk is gestegen, vooral onder jongeren, wordt dit grotendeels opgevangen door de groei van zelfstandigen en vertrek naar het buitenland. Aan het einde van 2013 zal het werkloosheidspercentage zijn afgenomen ten opzichte van december 2012.
De opkomst van zelfstandige jongeren is nu al zichtbaar, dit zet zich voort in de komende jaren. Hierdoor zullen een aantal whizzkids meer verdienen dan hun ouders. Jongeren, zeker die geboren zijn vanaf beginjaren 90, hebben moeite met gezag en autoriteit en hebben daarom behoefte zelfstandig hun werk te kunnen doen. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige. De werkgever die hier wijs mee omgaat, zal hierdoor goede resultaten boeken. Ze hebben nog de overmoed van de jeugd en komen daardoor tot handige en grootse innovatieve ontwikkelingen. Onze jeugd is daadwerkelijk onze toekomst!
2013 wordt een afspiegeling van 2012
Soberheid en terug naar eenvoud wordt nog meer toegepast.
De in 2012 in gang gezette eigen verantwoording, eigen daadkracht en creativiteit is in 2013 nog meer aan de orde. We zagen in 2012 dat men zelf groenten etc. ging verbouwen, het breien werd hot en ook je eigen kleding maken is steeds meer in opkomst. De versobering en terug naar eenvoud zullen de komende jaren nog meer doorzetten. Uiteraard door mensen met een laag besteedbaar inkomen, maar zelfs onder de ‘rijken’ wordt dit de trend. Men gaat voor minder, maar dan wel kwaliteit, ecologisch en duurzaam.
Woningmarkt en woningbouw
De verkoop van de huizen blijft stagneren, men gaat daartoe oplossingen zoeken. Het verhuren van het te koop staande huis wordt nog meer gedaan. Niet alleen voor korte termijn, ook voor een paar jaar. Want zelfs als men een lagere prijs voor zijn huis vraagt, kan het nog lang te koop staan.
Bouwbedrijven gaan zich op verbouwingen richten, waarbij de doe-het-zelver meehelpt bij de werkzaamheden aan de eigen woning om zo kosten te sparen. Helaas zullen er ook in 2013 in de bouw mensen worden ontslagen, dit eindigt pas in 2014. Degenen die de stap nemen om zich als zelfstandige te vestigen, zullen niet in inkomen achteruit gaan.
De overheid gaat meewerken om woningen en kantoren andere bestemmingen te geven, zodat leegstand de komende jaren steeds minder voor komt. Woningen worden kleine werkplaatsen, kantoor of winkel voor ZZP’ers; kantoren worden wooneenheden en geschikt gemaakt voor opslag; bed en breakfast is in opkomst en diverse andere kleine projecten.
Renteaftrek en sparen
De renteaftrek voor hypotheken ligt ook in 2013 vele malen onder vuur, doch deze blijft onder de huidige voorwaarden aftrekbaar.
Het sparen wordt steeds meer gepromoot én gedaan. Bij de oude aflossingsvrije hypotheken gaat men toch aflossen. Zo wordt er een buffer gecreëerd om in ieder geval financieel wat achter de hand te hebben. De Zilvervloot is weer terug, spaarrekeningen voor kinderen wordt algemeen goed. In plaats van cadeaus zet men liever geld op de spaarrekening.
Banken en geldwezen
De banken blijven onder streng toezicht staan. De eisen wat betreft salarissen voor hoge functies en het uitkeren van bonussen zullen in 2013 scherp worden gecontroleerd. Kleine banken die niet voldoen aan de eisen, zullen niet worden geholpen wat betreft hun voortbestaan. Door de boetes die ze opgelegd krijgen, gaan ze failliet.
Banken gaan, ondanks hun verschillende culturen, samenwerken om zo de kosten in de hand te kunnen houden. De principes die ze als bank handhaven zullen worden gemengd, er worden daartoe compromissen gesloten.
Beleggen via de beurs is uit, rechtstreeks beleggen bij bedrijven is in. Wat een paar jaar geleden nog onmogelijk was, wordt in 2013 en komende jaren gedaan: rechtstreeks beleggen in kleine en/of grote bedrijven.
Er komen steeds meer alternatieve munten, helaas zijn de meeste mensen nog niet ‘rijp’ om op grote schaal hier aan mee te doen. Waardoor sommige nieuwe valuta geen lang leven is beschoren.
De EU blijft bestaan de komende jaren
Het blijft rommelen in de Europese Unie. Steeds is er sprake van dat enkele landen, waaronder Nederland, zich uit de EU willen terugtrekken. Toch wordt deze stap niet genomen. Het belang van een verenigd Europa blijft te groot, vandaar dat men er alles aan doet om de EU in stand te houden. Wel worden serieuze stappen ondernomen om de zogenaamde Noord-Zuid splitsing te verwezenlijken.
Web shops blijven groeien
Steeds meer bedrijven gaan over tot de web shop. Je ziet het al bij de grote supermarkten: alles dat in de winkel te koop is, kan men ook via internet bestellen en thuis laten bezorgen. Was het in 2012 een gevecht om de klant door een prijzenslag voor zich te winnen, in 2013 gaat het om de service die men de klant biedt. Deze kan aangeven op welk dagdeel men de bestelling bezorgd wilt hebben. Bij sommige bedrijven kan er zelfs op zondag worden bezorgd.

Thuisbezorgen begint gewoon te worden, dat betekent minder mensen in de winkel. Geen probleem, via internet bestelt men meer dan in de winkel gekocht zou worden. Vooral als er bio producten worden aangeboden. Bio Boer Giel en soortgelijke ondernemingen doen het goed in de komende jaren.

Supermarkten veranderen in verzamelingen van kleinere winkels. In plaats van één grote supermarkt waar de klant alles zelf moet pakken komen er juist kleinere afdelingen in de winkel. Iedere afdeling heeft mensen die de klant persoonlijk bedienen, spullen afwegen of advies geven.
Faillissementen en ontslagen
De gevolgen van de teruggang in vorige jaren is ook in 2013 sterk merkbaar. Bedrijven die het tot nu toe redden doordat er nog projecten op stapel lagen, komen in grote moeilijkheden. Tenzij ze bereid zijn om hun activiteiten uit te breiden naar wat de markt op dat moment vraagt. Bedrijven waarbij dit onmogelijk is, zullen of samengaan met andere bedrijven of mensen moeten ontslaan.
Sociale leven, het wij-samen gaat steeds meer floreren
Wij hebben elkaar nodig Het wordt steeds duidelijker dat we elkaar nodig hebben. Het individu floreert het beste als hij of zij ergens bij aansluit. Dat kan een religie zijn, een vereniging, kleine vriendenkring of buurt activiteiten. De hulp die we elkaar kunnen bieden is ongelooflijk groot en dat zal de komende jaren ook worden verwezenlijkt. We zijn nog maar pas de eeuw ingegaan van ‘wij-samen’ en je ziet dat in 2013 daar een stevig fundament voor wordt gelegd. Natuurlijk is alle begin moeilijk en zullen projecten die wij-samen worden opgepakt niet altijd meteen slagen. De verschillende meningen over hoe iets te verwezenlijken zijn soms nog niet uitgekristalliseerd waardoor het weer stopt. Men gaat daarna toch weer op zoek naar een andere kring, maar de behoefte om samen iets tot stand te brengen is ontwaakt.
Familie Ook gaat men in 2013 steeds meer het belang van familie inzien. In ieder geval zal het thema familie door de media volop in de aandacht staan, waardoor men het familiegebeuren oppakt. Dit kan ook zijn door gecreëerde families, zoals: ‘Tros, de grootste familie van Nederland’ of online communities van gelijkgestemden.
Zelfdoding Helaas blijft dit een groot probleem. Ondanks de mogelijkheden die worden geboden, zijn vele mensen eenzaam en/of machteloos in hun situatie. Meestal doordat men moeite heeft om hulp te vragen of dat men niet weet waar je dit kunt krijgen. Ik hoop dan ook van harte dat hier in 2013 op grote schaal aandacht aan wordt geschonken, ik zie in ieder geval dat er een begin wordt gemaakt om deze mensen eerder te signaleren. Zodat er bijtijds hulp kan worden geboden.
Ik stel graag mijn deskundigheid hierin beschikbaar, dus mocht je in je omgeving dit constateren, laat de persoon mij bellen om samen tot een oplossing te komen.
Goede doelen De trend dat men iets moet doen voor een goed doel wordt in 2013 zelfs een hype. Aan de grote organisaties wordt minder gegeven, omdat het niet zichtbaar is waar het geld blijft. Men gaat eisen dat openheid van zaken wordt gegeven, zodat men kan zien hoeveel daadwerkelijk aan het doel wordt besteed waar het voor bestemd is. Kleinere projecten: een arm gezin, een in de kou staande dakloze, iemand die uit het land wordt gezet of een zieke die uitsluitend kan worden gered door een speciale behandeling, men wil het zichtbaar hebben. Men wil van persoon tot persoon ondersteuning bieden. Weer een uitvloeisel van wij-samen. Liefdadigheid naar onze medemens is hot.
Politiek en verkiezingen
Mark Rutte |VVD De geloofwaardigheid die Mark Rutte heeft verloren na de vorming van het nieuwe kabinet en de daarop volgende besluiten, zal ook in 2013 steeds meer afnemen. Hij probeert er alles aan te doen om de kiezers terug te winnen, maar helaas lukt het hem niet. Zijn pogingen om diplomatiek op te treden werkt niet meer. Het beste is dan ook als hij low profile gaat, maar dit zal heel moeilijk voor hem zijn.
De VVD verliest steeds meer geloofwaardigheid, het ledenbestand zal ook in 2013 drastisch dalen.
Lodewijk Asscher | PvdA Doordat Samsom steeds meer het gezicht wordt van de PvdA blijft de PvdA groeien. Ook al is Lodewijk Asscher een zeer aimabele man, hij redt het niet om vaak genoeg in de media te komen. Om onduidelijke redenen zal hij dan ook eind 2013 zich terugtrekken. Hierdoor wordt Diederik Samsom steeds meer naar voren geschoven.
Diederik Samsom De furore die hij in 2012 voor elkaar kreeg zal ook in 2013 doorzetten. Zijn overtuigingskracht is groot en ook al maakt hij fouten of zegt hij verkeerde dingen, het wordt hem nauwelijks kwalijk genomen. Samsom is meer in beeld dan de Minister-president Mark Rutte zou moeten zijn. Bij de volgende verkiezingen zal Samsom dan ook wederom een glorieuze overwinnaar blijken te zijn.
Emile Roemer | SP Emile Roemer herstelt zich van de teleurstelling van de laatste verkiezingen. We zullen in 2013 steeds meer van hem horen, waardoor hij veel goodwill opbouwt. Bij de volgende verkiezingen zal de SP meer stemmen halen dan tot nu toe.
Geert Wilders |PVV is uit in 2013, om in 2014 weer even op te bloeien.
Alexander Pechtold |D66 is in en blijft zoals al jaren de vriendelijke vader figuur. Hij wint in aanzien en bij de volgende verkiezingen wint hij vele stemmen.
Verkiezingen In 2013 zullen er, ondanks dat er steeds meer onderlinge onenigheden zijn binnen het kabinet, geen nieuwe verkiezingen zijn. Wel kunnen we dit in 2014 verwachten. Ik zie dat de linkse partijen een meerderheid in de regering zullen behalen onder leiding van Diederik Samson. Deze ontwikkeling kan vele bezuinigingsinspanningen van het huidige kabinet weer ongedaan maken. Men heeft de neiging om na jaren van bezuinigen ‘populaire maatregelen’ te gaan nemen. Hierdoor wordt het geld dat nu bespaard wordt door de bezuinigingen helaas weer uitgegeven. Het populaire ‘uitdelen’ begint in 2014, wat ten koste gaat van de komende generaties.

Schalke fotografie | Melissa Schalke / Shutterstock.com
Koningin Beatrix, moeder des vaderlands, is in alle opzichten een Moeder. Het verdriet om prins Friso snijdt diep in haar hart. Zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Ook alle gebeurtenissen binnen de familie en in het land raken de koningin diep. Tussen prins Willem Alexander en prinses Máxima botert het niet, de koningin voert daartoe gesprekken met beiden. Ook de gezondheidssituatie, hart en longen, van Pieter van Vollenhoven baart haar grote zorgen.
Koningin Beatrix is een vrouw die graag vrede en harmonie bewerkstelligt, daar is ze dan ook constant mee bezig. Haar luisterend oor en adviezen zorgen er voor dat het binnen de familie en in de regering niet escaleert. Helaas put het haar zo uit dat vanwege haar gezondheid ze niet anders kan dan in 2013 haar aftreden voor te bereiden.
Prinses Máxima gaat in 2013 meer aandacht besteden aan haar gezinsleven, haar kinderen. De prinsessen hebben ieder een sterk eigen karakter, maar zijn tegelijkertijd gevoelig. De strubbelingen tussen haar en haar man hebben grote impact op de kleine prinsesjes. Vooral Amalia en Alexia hebben grote behoefte aan de aandacht van mamma.
Prins Willem Alexander zal in 2013 de officiële bezoeken vaak alleen uitvoeren, dit in tegenstelling tot voorheen. Doordat hij en zijn vrouw enige afstand van elkaar nemen komt hun huwelijk onder grote druk te staan. Willem Alexander en Máxima, twee mensen die échte zielsverwanten met elkaar zijn, maar qua karakter zeer verschillend. Door de op handen zijnde veranderingen besluiten ze ieder de eigen taak op zich te nemen en het huwelijk te laten voortbestaan.
Gezondheid
Gezonde voeding en -leefwijze gaan ook in 2013 steeds meer terrein winnen. Roken, alcohol, voeding met additieven gaat men als verwerpelijk beschouwen. Doordat de mens gevoeliger is, is het contact met het eigen lichaam versterkt en ervaart men de nadelige gevolgen van ongezond leven eerder en sterker.
Puur natuur is bijna algemeen goed aan het worden
Op elk gebied wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met puur natuur. Dit is in de kledingindustrie, schoonheidsmiddelen, schoonmaakmiddelen, grondstoffen bij woningverbetering of onderhoud. Kortom bij alle gebruiksmiddelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat het van pure, natuurlijke materialen wordt gemaakt.
Voeding, alcohol en biologisch
Fabrikanten gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd. Dus hou het goed in de gaten.
Foodwatch is een organisatie die zich hiervoor sterk maakt en zaken aan de kaak stelt als er onterechte vermeldingen op de verpakking staat. In 2013 zal Foodwatch niet de enige zijn die dit doet, er zullen nog enkelen een dergelijk initiatief starten.
De oerdis, gezonde en biologische voeding worden heel gewoon. In restaurants krijgt men eerder streekproducten of vergeten groenten voorgezet dan allerlei liflafjes. Terug naar vroeger is in 2012 al in opgang gekomen, dit zal het komende jaar steeds meer terrein winnen. Ook het zelf bakken en koken is weer helemaal in. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht. De magnetron is uit, de wok is in.
Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen gehoor, maar het zal nog tot 2014/15 duren voordat het gebruik hiervan wordt verboden. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.
Zorgcentra In 2012 was het al: preventieve gezondheidszorg kreeg aandacht. In 2013 gaat dit steeds meer terrein winnen. Deels betaald door de mensen zelf, maar ook door verzekeringsmaatschappijen.
Wat ik in 2012 voorspelde en in gang werd gezet zal in 2013 worden voortgezet: Ziekenhuizen fuseren, waardoor kleine ziekenhuizen verdwijnen. Kleine huisartsenpraktijken gaan zich samenvoegen tot een grote praktijk. Huisartsenposten veranderen steeds meer in Zorgcentra, waarin de diverse disciplines – zoals fysiotherapie, diëtiste, acupunctuur, wijkzorg, e.d. – ondergebracht zijn.
Thuiszorg
Door de bezuinigingen in de Zorg zal de thuiszorg gedeeltelijk worden overgenomen door familie en/of buren. Ook al krijgt men hiervoor geen PGB, men ziet dat het nodig is en pakt het vrijwillig op. In plaats van tafeltjedekje kookt men een extra maaltijd voor de zieke thuis. Vrijwilligers zorgen voor aandacht en doen – eventueel samen – de boodschappen of rijden de zieke naar arts en specialisten.

Buitenland
Ik heb me dit jaar niet diepgaand afgestemd op andere landen in Europa. Daar is Adjied Bakas – www.bakas.nl – heel deskundig in. Ben je daar in geïnteresseerd, lees dan vooral zijn prognose voor 2013, heel interessant.
Waarom heb ik me daar niet op afgestemd? Omdat er in de rest van de wereld andere ontwikkelingen gaande zijn vergeleken met wat er in Nederland en in de noord Europese landen gebeurt. Voor de noord Europese landen kun je hetzelfde lezen als voor Nederland, hoewel men in Scandinavië en Duitsland op sommige zaken verder is dan wij.
Het samen-ervoor-gaan zie ik niet in de zuidelijke landen van Europa. Daar zie ik strijd, vaak nog oude denkwijzen en de laatste stuiptrekkingen van het ik-voor-mijzelf gedrag.
Conclusie
2013 stemt mij optimistisch. Natuurlijk zullen er ongelukken gebeuren, mensen ziek zijn en enkele rampen plaats vinden, zoals in ieder jaar. Maar over het algemeen is het een jaar van bezinning. Bezinnen over wat onze eigen rol in dit leven is. Bewust worden dat onze kinderen onze toekomst zijn en onze aandacht nodig hebben. Dat zij een weerspiegeling zijn van ons eigen gedrag en denkwijze.
Het is in 2013 nog niet zo ver, maar ik zie in de toekomst dat de vele stempeltjes die kinderen op dit moment krijgen ophouden te bestaan. In plaats daarvan wordt ingezien dat ieder kind uniek is en ontstaat er steeds meer maatwerk in het onderwijs. Er wordt niet langer gestreefd om alle kinderen gelijk te laten zijn qua ontwikkeling en manier van leren. Gelukkig maar. Want laten we eerlijk zijn, hoe zou je het zelf vinden om betiteld te worden tot iemand die niet in onze maatschappij past, alleen omdat je een andere manier van denken, werken en leren hebt?
Voor 2013 wens ik je:
Geduld, een goede gezondheid, inspiratie, vitaliteit, verdraagzaamheid, een optimisme welke grenzeloos is – wat er ook gebeurd. En veel Liefde, voor jezelf en de mensen om je heen. Samen staan we sterk en kunnen we veel overwinnen!
Wat kwam er uit van mijn voorspelling van 2012:
Dit kun je lezen in mijn terugblik op de Voorspelling 2012 (Link)
Over mij
Ik ben allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Van mijn voorspellingen komt 90% uit, omdat deze gebaseerd zijn op het afstemmen op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit van de betrokken personen en hun mogelijkheden. Mijn vakkennis is groot op vele gebieden, zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Dit wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon of bedrijf c.q. organisatie.
Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen – en dat zijn er gelukkig veel – ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip op de eigen situatie komt. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.
Meer informatie over mij kunt u vinden op:
www.daishadewijs.nl (blog en consulten)
www.wellenberg.nl (opleidingen, seminars, lezingen, consulten)
www.radiomerlijn.nl (interactieve radioprogramma’s)
Mailen kan ook: [email protected] of [email protected]
Ik ben telefonisch tijdens kantooruren te bereiken op: 0575-502264
Een gezond, liefdevol en fijn 2013 toegewenst!
Lieve groet,
Daisha

https://www.daishabol.nl/

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥