24 november 2020

 

Opmars van een gevaarlijk virus

https://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/21-04-2015/fragmenten/opmars-van-een-gevaarlijk-virus

Brandpunt uitzending

Opmars van een gevaarlijk virus

Reportage uit Uitzending Brandpunt 21 april 2015

Pigs are sensitive inquisitive creatures, and have been proven to be more intelligent than most dogs and 3 year old children!♥:

Hepatitis E is een virus dat bij mensen (sporadisch) kan leiden tot leverontsteking (geelzucht).
Bij mensen verdwijnen de griepverschijnselen door een Hepatitis E virus besmetting meestal na zo’n maand.

Het virus wordt doorgaans overgedragen via vervuild water; veelal is dat in niet westerse landen.
Hepatitis E wordt –voor zover bekend- niet veroorzaakt door het eten van (varkens)vlees, zeker niet als dit voor de consumptie goed verhit is, zoals te doen gebruikelijk is.
Wat is Hepatitis E?

Hepatitis E is een virale leverontsteking, die veroorzaakt wordt door het hepatitis E-virus (HEV).

Op dit moment zijn er vier types bekend.
Twee typen komen alleen voor bij mensen (type 1 en 2) en worden gerelateerd aan geelzucht, dat in tropische gebieden en bij slechte hygiëne kan worden opgelopen.
Twee typen (3 en 4) kunnen voorkomen bij mensen én dieren. Dit virus vertoont in vrijwel alle gevallen geen symptomen van ziekte bij de virusdrager.

Mensen met een sterk verminderde weerstand (na een chemokuur of een transplantatie) kunnen van dit virus ziek worden.
Het Hepatitis E-virus leidt bij mensen tot griepachtige ziekteverschijnselen met koorts, buikklachten, en een gelige huid.
Mensen herstellen – in een tijdsbestek van een maand- doorgaans volledig.
Bij zwangere vrouwen is er een verhoogde kans op complicaties in de zwangerschap zoals een kans op een leveraandoening of zelfs overlijden.

Epidemiologische gegevens laten geen relatie zien tussen humane gevallen van Hepatitis E (type 3) en de consumptie van varkensvlees.
Virussen overleven geen verhitting. Als varkensvlees (of andere voedingsmiddelen) op de juiste wijze wordt bereid (verhit door bakken, braden etc.) dan worden alle virussen gedood.

Aanwezigheid
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontdekt jaarlijks zo’n tien patiënten met hepatitis E, die dit in Nederland hebben opgelopen.
Recente studies in diverse landen laten zien dat mensen afweerstoffen hebben tegen dit virus, zonder dat sprake is geweest van specifieke ziekte symptomen of dat mensen er nadelige gevolgen van hebben ondervonden.
Mensen met afweerstoffen dragen het virus niet meer bij zich.
Epidemiologische gegevens laten geen duidelijke oorzaak zien van de besmetting van personen met hepatitis E type 3. Er is epidemiologisch geen relatie bekend met de dierhouderij.

Verspreiding
Diverse diersoorten kunnen het virus bij zich dragen zonder dat enige ziekte zichtbaar wordt. Het virus kan verder worden verspreid via ontlasting van de dieren. Het kan dus breed in het milieu voorkomen.
Het is mogelijk dat mensen en dieren het virus aan elkaar overdragen. Voor zover bekend gaat het vooral om varkens. De virussen bij varkens en mensen lijken het sterkst op elkaar. Varkens die het hepatitis E-virus bij zich dragen krijgen vaak geen ziekteverschijnselen.

Ontwikkelingslanden
Hepatitis E komt met name voor in (tropische) ontwikkelingslanden.
Het wordt meestal overgedragen via vervuild water en voedsel en door slechte hygiëne. Het virus is door het sterk groeiende internationale reisverkeer naar andere delen van de wereld overgebracht.

Lees ook:   Hergroei van kniekraakbeen: nieuwe dierstudies tonen veelbelovendheid

Aanpak

In westerse landen zoals Nederland besmetten mensen elkaar niet rechtstreeks.
Dit kan (hooguit) gebeuren via vervuild water of voedsel (slechte hygiëne).
Bij dieren (varkens, runderen, schapen, kippen en knaagdieren) kan directe besmetting wel voorkomen.

Varkenshouderij
Uit onderzoek blijken met name veel varkens wel met Hepatitis E in aanraking te zijn geweest. Het wordt makkelijk van varken op varken overgedragen.
In de varkenshouderij wordt de gezondheid van de dieren ook daarom voortdurend scherp in de gaten gehouden.
Varkenshouders zorgen voor goede bedrijfshygiëne om te voorkomen dat het virus het varkensbedrijf binnen komt; soms worden de dieren gevaccineerd.

Slachterij
Bij de slacht worden de varkens geïnspecteerd.
Er worden bloedmonsters genomen om de gezondheidsstatus van de varkens vast te stellen en te kunnen monitoren in hoeverre de dieren, die met Hepatitis E in aanraking zijn geweest, antistoffen hebben aangemaakt. Gegevens worden teruggekoppeld aan de varkenshouder.
Bij de verdere verwerking in de slachterij zijn bedrijfsprocessen zo ingericht (verwijderen maag- en darminhoud) dat besmetting normaal gesproken kan worden uitgesloten.
Internationaal
Het Hepatitis E-virus komt wereldwijd voor, met name in ontwikkelingslanden waar het grote uitbraken kan veroorzaken.
In die gebieden is het virus verantwoordelijk voor meer dan 25% van de acute hepatitis gevallen.
Infecties in ‘geïndustrialiseerde’ landen zoals Nederland worden vaak in verband gebracht met een verblijf in het buitenland. Maar inmiddels is het virus ook aangetoond bij patiënten, die niet op reis zijn geweest.
Er is een vaccin in ontwikkeling. Daarvoor loopt een onderzoek in Nepal.
Cijfers
In de westerse wereld is de besmetting van mensen met het Hepatitis E-virus beperkt, slechts 2%, in Nederland ligt het percentage zelfs nog wat lager.

https://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/hepatitis-e/

Ik las dit bij toeval…nooit van gehoord nml…toch belangrijk om te weten dat dit dus bestaat!

Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Volgens de literatuur zou slechts 25-35% van alle infecties met het hepatitis E-virus tot verschijnselen leiden. Het percentage asymptomatische infecties is het hoogst bij kinderen < 14 jaar.

De eerste verschijnselen van hepatitis E zijn koorts en misselijkheid. Latere symptomen die zich kunnen voordoen zijn icterus, leververgroting, verminderde eetlust, buikpijn en jeuk. Deze verschijnselen lijken erg op andere vormen van acute virale hepatitis, maar kunnen het gemakkelijkst worden verward met symptomen van hepatitis A. De ziekteduur varieert van 1 tot 4 weken. Het klinische beeld van een infectie met het hepatitis E-virus kan ernstiger zijn dan bij hepatitis A.

Hepatitis E leidt in India bij besmette zwangere vrouwen in het laatste trimester tot een hoge sterftekans1,2.

Hepatitis E genotype 3 kan ernstig verlopen en kan leiden tot chronische hepatitis in patiënten die immunosuppressiva/ chemotherapeutica gebruiken. Tot op heden zijn er geen gevallen gerapporteerd van chronische hepatitis tgv type 1 of 2.

I like getting groomed anytime:

Gerelateerde berichten