web analytics
11:11 Dubbele getallen
Dubbele tijden 11:1111:11

11:11, 22:22, 3;33 etc…

11 = Geboorte en verankering van het nieuwe.

22 = Bouwen op het nieuwe, een nieuwe wereld creëren.

33 = Universele service, ontvangen van hulp en begeleiding.

44 = Balans tussen spiritueel en fysisch, zo beneden zo boven. Creatie van het fundament (de bron) van het nieuwe.

55 = Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.

66 = Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.

77 = Diepe inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.

88 = Meesterschap in overvloed. Financiële stroom.

99 = De vervolmaking van de grote evolutiecyclus. Je proces is voltooid.

Dubbele getallen 00 – De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11- Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22 -Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtig nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33- Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44- Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren. De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

55- Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken ) Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66- Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële of wees er niet obsessief mee bezig.

77- Gefeliciteerd! Je bent mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88- Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe.
Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je je daartoe geroepen voelt.

99- Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang.
De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

111- Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in je werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat ze niet manifesteren.

222- Heb vertrouwen: Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333- Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je-op vele niveaus. Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444- Duizenden engelen omringen je op dit moment; ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde. Je hebt niets te vrezen- alles is goed.

555- Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666-Het is tijd om je tot Spirit om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel ja angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777- Gefeliciteerd ! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden en omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888- Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999- Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig.
Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

1:11 uur: Roep de Engelen aan om je te helpen met je gedachten en woorden. Alles manifesteert zich snel momenteel. Je begint een nieuwe periode in je leven! Laat je angst en zorgen los.

2:22 uur: Je pas geplande ideeën wortelen zich in de realiteit. De manifestatie hiervan zal al snel zichtbaar worden. Je mag er op vertrouwen dat alles goed zal verlopen.

3:33 uur: Je wordt volledig omringd met de liefde, bescherming en begeleiding van opgestegen meesters

4:44 uur: De Engelen omringen je nu en verzekeren je van hun liefde en hulp. Maak je geen zorgen, want de hulp van de Engelen is vlakbij.

5:55 uur: Maak je borst maar nat en doe je veiligheidsriemen om, want er komen belangrijke veranderingen in je leven aan en je moet er klaar voor zijn. Vertrouw dat dit ten goede zal zijn en het zal ten goede zijn!

10:10 uur: Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen vragen je jouw gedachten te veranderen. Vraag om hulp van de Engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan!

11:11 uur: Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.

12.12 uur: Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 uur: De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur: Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur: Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur: Al je materiële behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur: Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur: Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

19.19 uur: Zorg er dubbel goed voor dat je, je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur: Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur: Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur: Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur: De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur: De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

03.03 betekent: vanaf nu gaat het voorwaarts met je

04.04 betekent: het is nu de tijd om een project concreet te maken en ermee te beginnen

06.06 betekent: maak gebruik van de beschikbare hulp en werk samen met anderen

07.07 betekent: bekijk je eigen doen en laten vanuit een hogere spirituele lens

08.08 betekent: vertrouw het proces en volg je innerlijke intuïtie

09.09 betekent: een bepaalde fase wordt beëindigt

10.10 betekent: iets nieuws begint, bereid je daarop voor

11.11 betekent: iets nieuws begint binnenkort en wel op een hoger niveau. Dit getal werd eeuwen geleden in het collectieve bewustzijn verankerd. Vandaar dat nieuwe hogere trillingen tijdens kosmische momenten altijd om 11.11 uur in zullen stromen.

12.12 betekent: het zou goed voor je zijn om een levensstijl te ontwikkelen met meer spirituele discipline. Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan de spirit om ze te laten helen en transmuteren, 2 staat voor heb geloof en moed, je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 betekent: accepteer wie je bent en wees anderen een voorbeeld van wijsheid. De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachten voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed op je overpeinzingen en inzichten, 3 staat dan voor: De verlichte meesters zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 betekent: bereid je voor op de terugkeer van het Christus-Licht. Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen, je hoeft dit proces niet te forceren. Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 Staat voor er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur

Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats in je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur

Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn, op en geloof in het spirituele.

17.17 uur

Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vruchten afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur

Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je pad.

19.19 uur

Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachten op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur

Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachten om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur

Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed, je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur

De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 Staat dan voor de verlichte meesters zijn bij je in de buurt,ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11 = Het Nieuwe laten Ontstaan en het Nieuwe verankeren.

111: Stroming van energie – Versterkt het niveau waarop jij op dat moment bent – gouden kans – doorgang, concentreer je op wat je wenst het wordt versterkt nu. 1+7= groot geluk of toeval / 9+1= doel bijna voltooid of einde v/e bep fase / 4 + 1 = engelen willen je helpen je wens te vervullen / 3+1= doelen en wensen overdragen aan de spirit en begeleiding vragen

22 = Op het Nieuwe bouwen. Een Nieuw Leven en en een Nieuwe Wereld opbouwen.

222 of 2222: Verrijzenis- en ascensieproces.

33 = Universele Dienstbaarheid via de vernelling van ons Eenheid Wezen.

333 of 3333: Beslissingsgetal – Of het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terugwerpt in de 3de dimensie.

44 = evenwicht ts spirituele/ fysieke, herconfiguratie van ons evolutionair labyrint. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuw Leven.

444 of 4444: Dit is een echt herrijzenisgetal – je hebt net een belangrijke fase voltooid.

55 = Persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden & helemaal echt.

555 of 5555: Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn – Heel waardevol.

66 = Onze verantwoordelijkheden vervullen op een vreugdevolle, creatieve manier.

666 of 6666: Materiële wereld – 3 Dimensionale frequentie – Dichtheid.

77 = Diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf verbeteren naar ons Kernwezen.

777: integratie van hogere frequenties in onze lagere trillende lichamen die zich in de 3e dimensie bevinden of daaraan verbonden zijn… 777 is een hoger octaaf van de drie-eenheid. 7+7+7 = 21 = 3.

88 = Het Meesteren van overvloed en heelheid in alle rijken.

888: Symboliseert oneindigheid – De gebundelde spiraal van de materie verenigd zich met het spirituele – Het naderen van de voltooiing van het ascensieproces via de energieën van 222 en 444.

99 = De voltooiing van een belangrijke evolutionaire cyclus. Tijd voor een volgende quantumsprong. Elk Meestergetal is een initiatieniveau waar we allen doorheen moeten op onze evolutionaire reis op Aarde.

999: Symboliseert de 3 niveaus van de drie-eenheid – Voltooiing.

000: Grote leegte – het ervaren van een nulzone – overschakelen of doorgaan naar een nieuw energieveld.

11:11: Het begin van een heel nieuw niveau of fase van ontwikkeling – Een andere dimensie of frequentie van ervaring – Het opengaan van een portaal.

12:12: Een kosmische verbinding – Een brug naar de toekomst – Duidt op een niveau van voltooiing of het naar een nieuw niveau in het initiatieproces gaan.

1 — God Schepper – kans om je te verbinden met het Schepper Licht in jezelf te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuw gaat beginnen. De één volgt altijd de 9 op (voltooiing).

2 — Evenwicht – Het getal twee herinnert je eraan dat de drie-dimensionele wereld waarin we leven gebaseerd is op dualiteit en dat yin/yang situaties overal rondom ons heen zijn.

3 — Drie-eenheid – Laat je leiden door Waarheid, Vertrouwen en Passie . Liefde, wordt gecreëerd en bewaard in deze drie-eenheid, Iets schitterend en mooi gaat plaatsvinden in je leven.

4 — Gedachte – wees heel bewust van je gedachteprocessen. Houd je gedachten extreem positief omdat ze in de wereld van gedachten snel gemanifesteerd kunnen worden in elke richting.

5 — Liefde — Vijf is het getal van de onvoorwaardelijke Liefde van de Schepper. Kijk naar alles rondom je dat resoneert met liefde en maak er nuttig gebruik van. Wees verliefd en voel de liefde je omringen. Wanneer je liefde kiest als de fundering van elke beslissing, komt alles in licht tot perfectie.

6 — Meesterschap – Het getal zes herinnert je eraan dat je de controle hebt over je leven. Voltooi alle lessen en laat niets onafgewerkt. Maak als meester van je eigen leven beslissingen die je toestaan op te stijgen naar nieuwe niveaus van bewust bewustzijn.

7 — Transitie — Het getal zeven biedt je de mogelijkheid voor transitie en verandering.. Je ben in de stroom van verandering en transformatie.

8 — Oneindigheid — Het getal acht betekent dat het heden wordt ervaren in twee realiteiten tegelijk, zoals in de oneindige lus. Je staat gelijktijdig in verbinding met zowel spirit (niet-fysisch) en matrix (fysisch) energieën. Als je in het centrum van de lus blijft en uitkijkt in beide richtingen ben je op een goede plaats.

9 — Voltooiing – Negen wijst erop dat voltooiing voorhanden is en dat het tijd is om verder te gaan. Herken dat je de keuze hebt om alles af te werken wat je wilt in je leven. De schoonheid van een voltooiing is dat het altijd weer leidt naar een nieuw begin met het getal één.

13 transformatie of begin van een nieuwe cyclus of een nieuwe ronde op de spiraal, het oude los te laten en het nieuwe binnen te laten komen. Verandering hoeft niet beangstigend te zijn… het is enkel “slecht” als men zich ertegen verzet. 1 + 3 = 4 = ” een vierkant” = een stabiele fundering. Dus aan de basis van verandering ligt het schijnbaar tegengestelde idee van stabiliteit en een permanente fundering.

Invloed van enkelvoudige getallen

Het getal 1 beïnvloedt iemand om in actie te komen, om iets nieuws te beginnen. Het is het getal van de leider, de pionier en van een uitgesproken individualist.

Het getal 2 wil het liefst samenwerken of alles met z’n tweeën doen. Ook zijn mensen met sterke 2 invloed vaak op zoek naar hun zielepartner.

De 3 is een zeer spiritueel getal. Denk hierbij aan de Heilige Drie-eenheid. De 3 stabiliseert: wanneer je naar de sterren reikt blijf je toch met beide benen op de grond. Je bent daardoor minder geneigd om te gaan zweven, spiritueel gezien.

De 4 heeft een solide en betrouwbare invloed. De 4 laat zien dat je je dromen en hoop op een stabiele basis realiseert, dat gerechtigheid belangrijk is voor je en dat je een praktisch mens bent.

Het getal 5 trilt op de frequentie van wijsheid en kan je tot een visionair maken. Ze helpt om de mogelijkheden in het leven sterk uit te breiden.

De 6 is het getal van gezelligheid en leidt op een hoger niveau tot het zoeken en verlangen naar een spirituele gemeenschap en/of onvoorwaardelijke liefde.

De invloed van de 7 laat zien dat je een goed logisch denkvermogen hebt, maar je tegelijkertijd kunt openen voor de spirituele wijsheid van het hogere bewustzijn.

De 8 is het getal van de oneindigheid. Zij heeft oneindige mogelijkheden in zich en maakt een omslag in de wereld mogelijk.

De 9 kan iemand tot spirituele verlichting brengen, geeft visioenen en goddelijke wijsheid en helpt om het geleerde te integreren en te vervolmaken.

Meestergetallen

Dit zijn getallen die niet opgeteld worden en een specifieke en krachtige trilling of energie hebben. Het universum nodigt je uit om te letten op deze getallen, want ze dragen belangrijke boodschappen uit naar diegene die de getallen tegenkomt en ziet.

Het meestergetal 11 wordt gezien als het getal van Uranus, de grote hervormer en oorspronkelijk denker die sterk gericht is op gelijkwaardigheid. De 11-kracht is een kracht waarmee zaken ‘ondersteboven’ kunnen worden gekeerd om meer gelijkwaardigheid te realiseren. Duikt het getal 11 op, dan kun je werken met deze ‘Uranuskracht’ om hervormingen door te voeren en meer gelijkwaardigheid te realiseren.

De 11 is het getal van meesterschap. Als je dit getal tegenkomt wordt je verzocht je relaties en levensomstandigheden onder de loep te nemen. Neem de verantwoordelijkheid voor het feit dat jij deze zelf hebt geschapen en dat jij er veranderingen in kunt aanbrengen, wanneer je dat wilt.

Het meestergetal 22 is het getal van Cheiron, de ‘wounded healer’, de verwonde genezer. Cheiron is de healer of genezer die zelf in het verleden verwond is geraakt en juist dáárdoor als geen ander van betekenis kan zijn voor wie heling nodig heeft: hij weet uit eigen ervaring hoe het is verwond te zijn en dit geeft hem de empathie die nodig is om werkelijk te kunnen invoelen en meeleven met anderen die verwond zijn. De kracht van Cheiron is een helende en genezende kracht en Cheiron is erop gericht zijn eigen pijn en verwondingen te transformeren in iets positiefs door nu een bijdrage te leveren aan het helingsproces van anderen. Onbaatzuchtig zet hij zich in voor een doel dat groter is dan hij zelf is. Het getal 22 kan mogelijkheden voor krachtige healing aanduiden.

De 22 is het getal van de bouwmeester. De 22 wijst ons erop dat de tijd rijp is om co-creator van het leven te worden, als je dat wilt. Het is een oproep om op een positieve manier je visioen of droom te gaan realiseren.

Het meestergetal 33 is het getal van Pluto, de grote transformator die oude patronen die niet meer dienen kan omvormen. Pluto breekt open wat opengebroken dient te worden en is gericht op een (vaak totale) herstructurering van ‘dat wat is’. Systemen en structuren kunnen met de kracht van Pluto worden opengebroken, ‘gesloopt’ en opnieuw worden opgebouwd. Wanneer het getal 33 zich aandient is dat vaak een teken dat er dingen opengebroken en getransformeerd mogen worden

De 33 is het getal van het Christus-Bewustzijn. Wanneer je dit getal ziet is het een oproep van het universum om met het Christus-Licht te gaan werken.

De 44 heeft trillingen van het Gouden Atlantis. Ze nodigt ons uit de energie van het Gouden Atlantis in ons leven te brengen en in harmonie te leven zoals toen in de vijfde dimensie. Werk samen met anderen en heb respect voor alle levensvormen.

Oplopende reeksen: 1234, 234, 456, etc.
Als je herhaaldelijk oplopende cijferreeksen ziet, zou dat – aldus sommigen – een teken van je spirituele gidsen zijn waarmee zij je laten weten dat de gedachten die je hebt progressief van aard zijn.

Het waarnemen van oplopende cijferreeksen kan voorkomen in tijden waarin je veel gedachten hebt over een gebied van je leven waarover je je zorgen maakt en waarin je graag veranderingen wilt aanbrengen, of in een periode waarin je relatief veel aan een bepaald onderwerp denkt. Wanneer je in zo’n periode een oplopende cijferreeks waarneemt direct nadat je dat soort gedachten hebt gehad, is dat een teken dat je gedachten progressief zijn: je zult vooruitgang boeken door opvolging te geven aan deze gedachten en je spirituele gidsen zullen je daarbij steunen.

Aflopende reeksen; 321, 432, 543, etc.
Als je herhaaldelijk aflopende cijferreeksen ziet, zou dat een teken van je spirituele gidsen zijn waarmee zij je willen laten weten dat de gedachten die je hebt regressief zijn.

Het waarnemen van aflopende cijferreeksen kan voorkomen in tijden waarin je nadenkt over een bepaald gebied van je leven, over iets dat je van plan bent of over een bepaald onderwerp. Wanneer je in zo’n periode een aflopende cijferreeks waarneemt direct nadat je dat soort gedachten hebt gehad, is dat een teken dat je niet een stap vooruit, maar een stap áchteruit zult maken indien je datgene wat je overweegt te doen doorzet of indien je voortgaat met hetzelfde soort gedachteketens.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥