25 november 2020

 

De zorgkosten en …

Wel betaald, niet geopereerd

Jutta Chorus

26 oktober 2015

De huisartsen hebben gewonnen, nu durven ook de ziekenhuizen in opstand te komen. Deze maand bereikten de huisartsen een akkoord met de zorgverzekeraars. Ze hebben voortaan een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraars en hoeven niet langer in hun hele administratie te laten meekijken.

Afgelopen week schreef de directie van het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder aan de huisartsen van Noord-Holland dat de ziekenhuizen vanaf 19 oktober geen staaroperaties meer uitvoeren bij patiënten die bij zorgverzekeraar CZ verzekerd zijn. Beide ziekenhuizen hebben het maximumaantal operaties bereikt waarvoor ze dit jaar zijn gecontracteerd. Volgens Joop Hendriks, lid van de raad van bestuur, doen zijn ziekenhuizen (samen 1,1 miljoen patiënten) „honderden” staaroperaties per jaar.

„De patiënt die eind vorig jaar nietsvermoedend een CZ-polis heeft afgesloten en daarvoor maandelijks premie betaalt, kan hier nu niet meer worden geholpen”, zegt Hendriks. Contractbreuk vindt hij dat. „Zijn vrijheid wordt beperkt.”

Hendriks noemt het een ‘ik-weet-het-beter-polis’. De zorgverzekeraar weet het beter dan de medicus en gaat pontificaal op de stoel van de behandelaar zitten. „Het is een ongewenste inmenging in onze zorgplicht”, zegt Hendriks. „Als de verzekeraar ons nou op een gebrek aan kwaliteit afrekende, zou ik dat begrijpen. Maar dit gaat uitsluitend over de kosten.”

Straks wil iedereen in januari worden geopereerd, uit angst

CZ laat per e-mail weten dat de prijs van de staarbehandelingen in de ziekenhuizen van Alkmaar en Den Helder te hoog is. Verzekerden die aan staar lijden, kunnen nu bij een privékliniek in Zaandam terecht. „Wij voldoen daarmee aan de zorgplicht.”

De verzekeraars hebben in 2006 van het kabinet het mandaat gekregen om het zorgbudget te verdelen, onder het motto kostenefficiëntie. Een van de perverse effecten van dat beleid was dat huisartsen daardoor werden beperkt in de tijd voor hun patiënten. „Onnodige bureaucratie”, gaf André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, toe bij de presentatie van het akkoord waarmee dat werd rechtgezet. Je kunt je voorstellen dat toezicht op ziekenhuizen leidt tot goedkopere zorg. Maar het wringt als het een van de tegenspelers is die tegelijkertijd toezicht houdt.

Volgens Joop Hendriks worden de ziekenhuizen „afgeknepen”. Onderzoeken van de Consumentenbond kwalificeren de staaroperaties in Alkmaar en Den Helder als ‘goed’. Hendriks is bang dat CZ de staaroperaties als „proefballon” beschouwt en van plan is ook krapper te gaan contracteren voor andere behandelingen. „Dan wil iedereen straks in januari worden geopereerd uit angst dat later het geld op is.”

Rouvoet noemde het huisartsenakkoord een voorbeeld voor de rest van de zorgsector. Het wordt tijd de daad bij het woord te voegen

https://www.nrc.nl/next/2015/10/26/wel-betaald-niet-geopereerd-1549720
Tarieven zorg openbaar; patiënt kan vergelijken

Jeroen Wester

 

Een doorsnee staaroperatie kost 1.200 euro, een bezoekje van vrouwen aan de bekkenbodemspecialist 200 euro – voor mannen 230 euro. En voor een bezoek aan de polikliniek voor zomaar wat letsel of verwondingen wordt 165 euro in ziekenhuizen in rekening gebracht.
Gemiddelde kosten van behandelingen
€ 125

Lees ook:   Voorbestemd wondere wereld

Huidkanker Consult op polikliniek
€ 150

Middenoorontsteking Consult
€ 350

Zwangerschap Drie onderzoeken
€ 450

Hartziekte Behandeling polikliniek
€ 540

Borstkanker Onderzoek polikliniek
€ 750

Huidkanker Operatie
€ 800

Spataderen Operatie
€ 900

Middenoorontsteking Operatie
€ 1.200

Staar Operatie
€ 9.000

Nieuwe heup Operatie

Bron: DBC Onderhoud

Voor het eerst worden de geheime tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspreken op grotere schaal bekend. De landelijke organisatie die de definities voor medische verrichtingen vaststelt, DBC Onderhoud, publiceert vandaag de gemiddelde prijzen voor veelvoorkomende eenvoudige zorg die patiënten van tevoren kunnen plannen. Juist de prijzen van zulke behandelingen zijn relevant voor verzekerden die dit jaar een verplicht eigen risico van 360 euro per persoon per jaar lopen.

DBC heeft hiertoe besloten omdat patiënten onvoldoende zicht hebben op de kosten van een behandeling in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen spreken jaarlijks de tarieven voor zo’n 4.000 behandelingen af, maar maken die prijslijsten vanuit concurrentie-overwegingen niet bekend. Zij vrezen anders hun onderhandelingspositie te verliezen.

De Nationale ombudsman had onlangs zware kritiek op het gebrek aan inzicht in de zorg. Hij sprak van een ramp. Het systeem is volgens hem te ingewikkeld, te dwingend en technocratisch geworden.

Patiënten – die met hun hogere eigen risico ook consumenten zijn geworden – kunnen vanaf vanmiddag achterhalen of hun ziekenhuis in de buurt goedkoop of duur is, althans volgens de afspraken met de eigen verzekeraar. Wie voor een eenvoudige ingreep naar de kliniek moet, kan de gemiddelde tarieven bekijken en vervolgens bij verschillende ziekenhuizen informeren wat de prijzen zijn. Ziekenhuizen zijn verplicht aan zulke individuele verzoeken gehoor te geven. „Met deze informatie willen we de zorgkosten transparanter maken”, zegt een woordvoerder van DBC. De organisatie is de enige die inzicht heeft in alle tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspreken.

Volgens de woordvoerder betekent deze prijslijst niet dat elk ziekenhuis aan elke behandeling hetzelfde prijskaartje hangt. Het betreft gemiddelde prijzen zoals die tussen zorgverzekeraars en aanbieders zijn afgesproken. Aan elk berekend gemiddelde liggen meer dan 20.000 behandelingen ten grondslag bij minimaal 35 ziekenhuizen. „Tachtig procent van de prijzen ligt bij het door ons genoemde gemiddelde.”

Eerder deed deze krant onderzoek naar de passantentarieven, die ziekenhuizen rekenen voor buitenlanders en niet-verzekerden en die wél openbaar zijn. Daaruit bleek dat er extreem grote prijsverschillen tussen ziekenhuizen bestaan, meer dan 130 procent per behandeling.
https://www.nrc.nl/handelsblad/2014/01/21/tarieven-zorg-openbaar-patient-kan-vergelijken-1337404

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/19/website-maakt-prijsverschillen-ziekenhuizen-inzichtelijk

https://watkostdezorg.nl/

 

Bedankt minister Schippers
(Wie heeft op haar gestemd? Zal dat ook nog karmisch uitwerken?)

Gerelateerde berichten