25 januari 2022

 

Plan CBP zorgkosten: wie te duur is, krijgt geen vergoeding

Plan zorgkosten: wie te duur is, krijgt geen vergoeding

 photo purple-rose-fairy-angel.jpg
Door Robert Giebels, Gijs Herderscheê − 22/03/13, 06:00
Hoe stoppen we de kostenexplosie in de zorg? Het CPB kwam donderdag met een plan: druk de extra jaren die iemand kan leven door een medische ingreep uit in een geldbedrag. Wie te veel kost, krijgt geen vergoeding.

De extra jaren die iemand kan leven door een medische ingreep, moeten in een geldbedrag worden uitgedrukt. Dat bedrag, afgezet tegen de kosten van die ingreep, bepaalt of deze wordt gedekt door de basisverzekering. Dat geldt dan bijvoorbeeld wél voor een 40-jarige die tien levensjaren wint door een dure behandeling, maar niet voor een 84-jarige die daardoor een half jaar langer leeft.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is zo’n maat voor ‘gezondheidswinst’ noodzakelijk om te bepalen welke richting de Nederlandse gezondheidszorg op moet gaan. Het CPB noemt de maatstaf in een donderdag verschenen economische studie naar de toekomst van de zorg een ‘qaly’ – spreek uit: kwallie. Het getal in euro’s staat voor quality adjusted life year: het aantal gewonnen levensjaren gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven.

Extra levensjaar
‘Als je de effectiviteit van zorg wilt bepalen, moet je gezondheidswinst afwegen tegen de kosten en daar is die qaly voor’, zegt CPB-onderdirecteur en opsteller van het rapport, Casper van Ewijk. ‘Het gaat om de waarde van een extra jaar leven.’ Het bepalen van die waarde kan aan de hand van enquêtes. ‘Of door te kijken hoeveel geld mensen bereid zijn aan veiligheid uit te geven.’

Is de qaly bijvoorbeeld gesteld op 80 duizend euro, dan mag een ingreep in het ziekenhuis maximaal 80 duizend euro per ‘gewonnen’ gezond levensjaar kosten. ‘Stel dat een chemokuur 300 duizend euro kost. In principe wordt dat vergoed door de basisverzekering. Maar met de qaly maak je dan een afweging. Als de arts schat dat bij een 84-jarige patiënt deze behandeling een half jaar winst oplevert, dan is dat 600 duizend euro per qaly.’

‘Is de patiënt 40 jaar en de arts voorziet na behandeling minimaal tien gezonde jaren, dan deel je de kosten van de behandeling door tien en kom je op 30 duizend euro per jaar.’ Als voor de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten een qaly van 80 duizend euro wordt gehanteerd, dan komt de 84-jarige niet voor behandeling in aanmerking, maar de 40-jarige wel.

Volgens Van Ewijk gaat het hier om een ‘extreem voorbeeld’. Bij grensgevallen zal de beslissing volgens hem altijd in de spreekkamer genomen worden tussen arts en patiënt. Hij verwerpt de suggestie dat dit een kille economenbenadering is. ‘Het gaat ook om kosteneffectiviteit. Wat koop je voor de euro’s die je als collectief uitgeeft? Per slot is de basisverzekering een collectief verplichte verzekering.’

Verzekeren
Het staat iedereen vrij om zich te verzekeren voor het geval een ingreep op basis van de qaly niet door de basisverzekering wordt vergoed, zegt Van Ewijk. ‘Die verzekeringen zullen er zeker komen als de qaly als norm voor behandelingen wordt ingevoerd. Daarover moet nu eerst de discussie op gang komen.’

Lees ook:   Griep is in Nederland...

Tegelijk moet de afstemming tussen behandelend artsen beter. ‘Vaak zie je juist bij ouderen dat een aantal specialisten tegelijk met één patiënt bezig is. Ook dan gaat het uiteindelijk over kwaliteit van leven en over kosten. Dat moet beter worden afgestemd. Maar dat is een doelmatigheidsdiscussie. Daarover gaat deze studie niet.’

volkskrant.nl
Hopelijk gelden deze maatregelen m.n voor diegene die ze bedacht! Of niet meneer van Ewijk!
Schandalig, dit egoïsme in de samenleving, dit triest gestoorde inlevingsvermogen.
Dus zij gaan hun oma of opa een spuitje geven tzt…want anders gaat de erfenis naar de maan. Dat zou jammer zijn zeg.
So bad dit…alles!

Laten ze die top in de zorg maar eens aanpakken en kijken waardoor er zoveel kosten zijn plotseling.
Waarom kon het in de guldentijd nog wel en nu ineens niet meer?

En dan nog dit…zo denken zij dus!

——————

Solidariteit in de zorg onder druk

Persbericht | 7-01-2013

De solidariteit in de zorg staat onder druk door stijgende zorguitgaven. Het zorggebruik neemt toe onder alle bevolkingsgroepen, maar vooral bij mensen met een lagere opleiding. Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de zorgkosten van anderen.

De prijs van gelijke zorg

Verlaging van de collectieve zorgkosten, bijvoorbeeld via een grotere rol voor private zorg, is een mogelijke oplossing. Dat schrijven Albert van der Horst en Harry ter Rele in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief De prijs van gelijke zorg.

Vmbo’ers en mensen met alleen basisschool doen een relatief groot beroep op zorg. Hun zorggebruik is gemiddeld over het leven gelijk aan 30%-40% van hun inkomen. In de toekomst kan dat oplopen tot 60-70%. De kosten hiervan worden deels betaald door mensen met een hogere opleiding.(Vast die van Albert van der Horst en Harry Ter Rele!!!!!) Gemiddeld de helft van hun bijdrage aan de collectieve zorgkosten gaat naar mensen met een lagere opleiding.

Het grote voordeel van ons huidige zorgstelsel is de gelijke toegang. Iedereen wordt zo goed mogelijk behandeld en verzorgd, inkomen speelt daarbij geen rol, zeker niet in de curatieve zorg (in de zorgverzekeringswet, Zvw). De keerzijde is dat mensen, ongeacht inkomen, niet zelf kunnen kiezen voor een zorgpakket. Rijkere mensen hebben weinig keuzemogelijkheden voor uitgebreidere of luxere behandelingen. (¿¿¿¿¿)  Mensen met een laag inkomen kunnen niet kiezen voor een soberder zorgpakket ten gunste van andere bestedingen.

Het prijskaartje van de huidige collectieve zorgverzekeringen wordt steeds groter. Daarbij kunnen de nadelige effecten voor de economie oplopen, bijvoorbeeld door een afname van de totale werkgelegenheid met 5%. Mogelijke oplossingen liggen onder andere in de keuze voor een kleiner basispakket, of een hogere eigen bijdrage in de zorg.

https://www.cpb.nl/persbericht/3212718/solidariteit-in-de-zorg-onder-druk

Solidariteit onder druk? Dat is iets dat je mensen aan praat!

Gerelateerde berichten