web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11Dubbele tijden 11:11

Wat is de betekenis van 444?

Wat is de betekenis van 444?

This Is Your Wake Up Call Phone Case by Ashe Aria

Wat is 444?

Dus deze pagina is bedoeld om de vraag te beantwoorden: wat is de betekenis van 444?

Hieronder staan ​​enkele links en afbeeldingen die u kunnen helpen.

zeitgeist77.wordpress.com/2014/11/12/444/amp/

Gemetria-rekenmachine

444 GEMATRIA

A = 6 B = 12 C = 18 D = 24 E = 30 F = 36 G = 42 H = 48 I = 54 J = 60 K = 66 L = 72 M = 78 N = 84 O = 90 P = 96 Q = 102 R = 108 S = 114 T = 120 U = 126 V = 132 W = 138 X = 144 Y = 150 Z = 156

JEZUS = 444

JOSHUA = 444

EVANGELIE = 444

KRUIS = 444

MESSIAS = 444

DE KONING = 444

GOD EN EEN MAN = 444

HAND VAN GOD = 444

PARABLES = 444

JOODS = 444

MENORAH = 444

GEMATRIA = 444

ENGELS = 444

MAAK EEN KEUZE = 444

NIEUW LEVEN = 444


Bijbelnummers: 444 – Zinnen met een waarde van 444 met eenvoudige Engelse gematria:

444 Om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart had gelegd
444 [Voor de] drie [ENE wordt gevestigd door gerechtigheid] 444 En de engel des Heren ging verder en stond
444 Als vrij en zonder uw vrijheid als een mantel te gebruiken
444 Bewaar de dingen die erin staan
444 Voor uzelf schatten op aarde
444 Zendt mij alles wat u kunt horen
444 Stond op om haar te ontmoeten en boog zich
444 U hebt NIETS om mee te trekken, en de put
444 U verbergt u NIET voor de uwe eigen vlees
444 Want ik heb de wegen van de Heer bewaard en niet
444 En zij verwonderden zich over zijn antwoord en hielden zich stil
444 Meervoudig mijn wonden zonder reden
444 Zorg voor noch goud, noch zilver, noch koper
444 Einde van de communicatie met hem op de berg Sinaï
444 Ik heb zeker de ellende van mijn volk gezien
444 En je zult voortdurend brood aan mijn tafel eten
444 Gabriël, laat deze man het visioen begrijpen
444 Hun hoop zal zijn als het opgeven van de geest
444 Ik heb hem schoon gemaakt door de veelheid van zijn takken
444 Maar laat de schaduw tien graden achteruit gaan
444 Daarom zal ik hem een ​​deel delen met de grote] 444 [En van de verschijning van zijn lendenen eve] n [naar beneden] 444 Maak er een rand van een handbreedte rond
444 en de avond en de ochtend waren de tweede dag.
444 Zij zullen worden verteerd door het zwaard en door hongersnood
444 Maar Jezus draaide hem om, en toen hij haar zag,
444 De bazuin van de Heer staat op het punt te klinken
444 De stem doet de leegte in vorm en vorm trillen
444 En de armen van zijn volk zal erop vertrouwen
444 [Zegel] NIET [de uitspraken van de profetie van dit boek] 444 En de engel des Heren ging verder en stond
444 [Spreuken 16:31 De grijze kop is een kroon van heerlijkheid] 444 En toen hij had het vierde zegel geopend, ik hoorde de stem
444 Neem uw staf en strek uw hand uit naar
444 [Hebben alle werkers der ongerechtigheid] NEE [kennis] 444 Riep u uit de duisternis in zijn armen
444 Genesis [3: 6 de vrouw zag dat de boom goed was voor voedsel] 444 En hij die mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden
444 Voor uzelf schatten op aarde
444 Het is voor uw troost en redding
444 Jeruzalem herinnerd in de dagen van haar verdrukking
444 Lucas 12: [51 Stel dat ik ben gekomen om vrede te geven op aarde?] 444 [Wie heeft de wateren in de holte van zijn hand gemeten ?

Lees ook:   0, 00, 000 :: Betekenis van het engelengetal

Het mysterie van 4, 44, 444 en 4444.

De betekenis van cijfers: het nummer 4

Het getal 4 ontleent zijn betekenis aan de schepping. Op de vierde dag van wat de ‘scheppingsweek’ wordt genoemd, voltooide God het materiële universum. Op deze dag bracht hij onze zon, de maan en alle sterren tot leven (Genesis 1:14 – 19).

Het getal 44 is het aantal ‘uitverkorenen’.

The Number 44 – Geboorte en bloed

Het getal 44 is geworteld in nummer 4, het nummer van de schepping, met name de aarde. Maar de vier worden verdubbeld, bijna alsof ze ons de twist tussen twee mensen willen illustreren die elk het verlangen hebben om gekozen te worden om de aarde te regeren of te beërven. Toch is 44 ook een dubbele 22. Het getal 22 is het nummer van de Zonen van Licht. De echte uitverkorenen (44) zijn dus nauw verbonden met de Zonen van Licht (22).

Het getal 444 – Volmaakte liefde

Het getal 4 in de Schrift duidt creatieve werken aan, en verwijst altijd naar de materiële schepping (de vier windstreken), wat betreft de aarde, de dingen “onder de zon” (Prediker) en de aardse dingen. Driemaal vermenigvuldigd staat voor zowel overvloed als de goddelijke hand. 444 betekent dus materiële welvaart. Om de almacht van Jahweh te demonstreren, gaat Hij materiële welvaart creëren voor de gelovigen en gehoorzamen in de nasleep van de economische ineenstorting en de oordelen die over de mensheid worden uitgesproken.

4444. Malkishua
Strong’s Concordance
Malkishua: “mijn koning is rijkdom”, een zoon van Saul

Het woord God komt 4444 keer voor in de KJV van de Bijbel.

Lees ook:   Dubbele getallen 1, 0110, 0101, 101, 0110 ,123

De laatste drie boeken van de Bijbel (3 Johannes, Judas, Openbaring) hebben in totaal 444 verzen


De nummers 44 en 444
Het laatste deel van Jezus ‘aardse bediening duurt 44 dagen. Deze periode begon op de dag dat hij werd gekruisigd, dat was woensdag 5 april in 30 n.Chr. (14 Nisan in het jaar 3790 volgens de Hebreeuwse kalender die in de Bijbel wordt gebruikt). Het eindigde op de dag dat hij zijn laatste instructies aan zijn discipelen gaf en naar de hemel opsteeg vanaf de Olijfberg, die plaatsvond op donderdag 18 mei (Iyar 27).

Volgens het boek “De aangestelde tijden van Jezus de Messias” (pagina 213) lijkt er een interessante relatie te bestaan ​​tussen het getal 444 en de bediening van Christus. Jezus ‘bediening begon in de herfst van 26 n.Chr. In zijn eerste opgenomen openbare toespraak koppelt hij zijn bediening en boodschap aan het begin van het jubeljaar (Lucas 4:16 – 21, zie ook Jesaja 61: 1 – 2). Deze speciale periode van vrijheid en vrijheid begon elk 50ste jaar op de Grote Verzoendag (Leviticus 25). De koppeling van Christus suggereert dat zijn bediening, net als het jubeljaar, ook op deze heilige dag begon.

De Grote Verzoendag in 26 n.Chr. Komt op de Hebreeuwse berekende kalender (gebruikt om Gods jaarlijkse feestdagen vast te stellen) overeen met woensdag Tishri 10 in het Hebreeuwse (joodse) jaar 3787. Als Christus ‘bediening op deze dag begon, betekent dit dat het 44 maanden heeft geduurd. (Hebreeuwse jaren 3787 en 3789 telden 13 maanden) en 4 dagen (444) tot zijn kruisiging op Pascha in 3790 (30 n.Chr.).

Lees ook:   Dubbele getallen

*Interessant ik zie de laatste tijd vaak de 444 en ik vind dit wel interessant allemaal.
Het begon bij mij lang geleden met mijn geboortedatum zien op de klok.
Daarna de 1111 111 11 etc en toen de 22 222 2222
Daarna de 333 33 33
En nu ben ik blijkbaar aangekomen bij de 444, het is bij mij dus wel een begin van 1 tot en met 4…ook al zie ik nog wel eens die andere cijfers maar deze 444 is gewoon erg aanwezig dit jaar.

https://444prophecynews.com/what-is-444/

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, zet deze uit om de leukste plaatjes en video's te kunnen bekijken