web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Migranten brengen epidemieën naar Europa. Cholera op Griekse eilanden en dysenterie in Wenen!

Migranten brengen epidemieën naar Europa. Cholera op Griekse eilanden en dysenterie in Wenen!

In Duitsland en Nederland is het niet-politiek correcte onderwerp absoluut taboe, maar in Polen wordt er openlijk over de gevaren van de massa immigratie gediscussieerd. President Andrzej Duda eiste gisteren op TV dat de huidige regering ‘de bevolking vooral voor epidemieën beschermt’ die door migranten naar Europa worden meegenomen. Zowel de materiële, fysieke als gezondheidsveiligheid van de Poolse burgers is volgens hem ‘het allerbelangrijkste’.

Oud premier Kaczynski heeft de afgelopen weken met succes campagne gevoerd door op de gevaren van de stortvloed moslimimmigranten die Europa overspoelt te wijzen. ‘Ze brachten cholera op de Griekse eilanden, dysenterie naar Wenen, en andere soorten parasieten.’

Europa dwingt Polen 7000 migranten op te nemen
Polen weigerde geruime tijd ook maar één asielzoeker toe te laten. Uiteindelijk besloot de regering in Warschau onder grote Europese druk om maximaal 7000 migranten op te nemen. De oppositie bekritiseerde het besluit, omdat dit ‘zonder instemming van de Polen’ werd genomen.

Gevaar voor volksgezondheid Europa
Op 9 oktober plaatsten we een artikel over een Tsjechische arts die in een ziekenhuis in München werkt, en die eveneens waarschuwde dat de migranten tal van besmettelijke en ernstige ziekten dreigen te verspreiden. Het extreem onhygiënische, ronduit smerige gedrag van met name Afrikaanse migranten, die letterlijk overal hun behoeften doen, is volgens de arts een groot gevaar voor de volksgezondheid in Europa. Desondanks weigeren zowel politiek als media in West Europa hier ook maar één seconde aandacht aan te besteden.

Xander
https://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Poolse-president-Migranten-brengen-epidemien-naar-Europa

RP. De grote vraag is: Hoeveel andere soorten besmettelijke ziektes worden door de volksverraders nog verzwegen?

https://eunmask.wordpress.com/2015/10/24/migranten-brengen-epidemieen-naar-europa-cholera-op-griekse-eilanden-en-dysenterie-in-wenen/

Bedankt 1 Europa!
Bedankt voor alle goede zorgen etc.. bij de grens, oh wacht die zijn er niet meer immers?
Fijn dat jullie de nieuwkomers onderzoeken allemaal op ziekten en waar ze vandaan komen… straks nog ebola erbij en we zijn er bijna!
Vaccinaties… Yeah!!!!
Eindelijk… dan toch?
Of was dat niet de bedoeling?
Wat dan wel…eigenlijk…

Nou goed wat is dysenterie en cholera…:

Wat is cholera?
Cholera is een acute maag-darm infectie. De verwekker is een bacterie die via besmet voedsel of water in het lichaam komt. De periode van besmetting tot ziek worden is erg kort ( 1-5 dgn). De meeste mensen worden niet ziek na besmetting, echter 20 % van de besmette mensen krijgt de typische diarree. De diarree kan ernstige uitdroging veroorzaken en in enkele uren tot de dood leiden. Cholera vormt een grote bedreiging voor de gezondheid in landen en gebieden met slechte hygiënische omstandigheden. Jaarlijks zijn er wereldwijd 4.000.000 ziektegevallen en sterven 120.000 mensen aan cholera. De kans om cholera op te lopen als reiziger in een tropisch land is enorm laag ( 1 op de 500.000 reizigers).
Symptomen van cholera?
Na een korte incubatietijd van 1 tot 5 dagen begint de ziekte met klachten van braken, diarree en buikpijn. De ontlasting komt in grote hoeveelheden en is waterig, soms tot wel 40 maal per dag. Het vochtverlies is enorm. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan doordat de circulatie te kort schiet. Tijdens epidemieën zijn er ook tal van lichtere gevallen. Afhankelijk van de voedingstoestand, op het moment van ontstaan van de ziekte, kan de sterfte wel oplopen tot 75%.
Hoe ontstaat cholera?
Cholera ontstaat door het eten of drinken van water of voeding, dat besmet is met de cholerabacterie (vibrio cholerae). Onder slechte hygiënische omstandigheden kan deze bacterie goed overleven en verspreiden. Dit kan vooral spelen na rampen en onder oorlogsomstandigheden, waarbij grote hoeveelheden mensen in kampen bij elkaar leven met ontoereikende hygiënische voorzieningen. De bacterie produceert een giftige stof (enterotoxine). Deze stof zet de darmwand aan tot het produceren van grote hoeveelheden vocht. Mensen in een slechte voedingstoestand zijn veel vatbaarder voor het krijgen van de ziekte.
Is het ernstig wat kunt u verwachten?
Cholera kan een zeer ernstig beloop hebben en in enkele uren tot de dood leiden. De ernst van de ziekte is sterk afhankelijk van de gezondheid en de voedingstoestand. Meestal heeft de ziekte echter een mild beloop.
Wanneer naar de huisarts?
Cholera komt in Nederland niet voor. Besmetting kan optreden in landen met slechte hygiënische voorzieningen. De incubatietijd is erg kort. Meestal bent u bij het ontstaan van de klachten nog aanwezig in het betreffende land. Het is aan te raden een arts te consulteren bij klachten die wijzen op cholera. De arts kan u een antibioticakuur geven. Bij aanwijzingen voor uitdroging kan het noodzakelijk zijn via een infuus vocht toe te dienen.
Wat kunt u er zelf aan doen?
Het meest belangrijk bij het vermoeden op cholera is: er voor te zorgen dat u ruim voldoende vocht en zouten binnenkrijgt. Dit kan het best met ORS (Oral Rehydration Solution). Dit is bijna overal verkrijgbaar en eventueel ook zelf te maken. Doe dit door 8 afgestreken theelepels suiker en 1 afgestreken theelepel 1 zout in 1 liter schoon water op te lossen. Drink bij ernstige diarree hier veel van (liters!).
Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen?
Cholera loop je vooral op in risicogebieden, bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Probeer deze te vermijden. Besteed veel aandacht aan hygiëne, gebruik flessenwater of gekookt water, was uw handen regelmatig met water en zeep, eet geen rauw voedsel (vis, sla), schil fruit en koop geen eten of drinken op de straat.

Er is een vaccin beschikbaar tegen cholera. Het vaccin voorkomt ongeveer 85% van de cholera infecties. Gezien de kleine kans om cholera te krijgen is er voor reizigers in principe geen indicatie om dit vaccin voor de reis toe te dienen. Met uitzondering van mensen die in een vluchtelingenkamp gaan werken en waarschijnlijk niet kunnen beschikken over gekookt of flessenwater.
Sommige landen stellen wel de verplichting van een bewijs van vaccinatie tegen cholera bij binnenkomende reizigers. Dit is tegen de richtlijnen van de World Health Organization. Reizigers die naar dergelijke landen reizen, krijgen voor de reis in hun vaccinatieboekje het zgn. “cholera medically not indicated “stempel. Dit voldoet om problemen aan de grens te voorkomen.

https://www.dokterdokter.nl/aandoening/cholera/

DYSENTERIE
Dysenterie is een andoening van het darmstelsel gekenmerkt door diarree met slijm en bloed. De ziekte kan zowel door bacillen als door eencellige parasieten (amoeben) worden veroorzaakt. Bacillendysenterie (veroorzaakt door de zgn. Shigella-soorten) komt voornamelijk voor in streken met een gematigd klimaat, terwijl amoebendysenterie een ernstige en vaak voorkomende darmziekte is in tropische streken.

Bacillaire dysenterie ontstaat door infectie met verschillende typen bacillen. De ernst van de darmaandoening varieert van milde diarree tot een fataal verlopende ziekte. De tijd die verloopt tussen het moment van besmetting tot het ontstaan van ziekteverschijnselen (incubatietijd) varieert van een tot zeven dagen. Er is bijna altijd sprake van een plotseling begin met hoge koorts en verder buikkrampen gevolgd door diarree. De patiënten klagen over hevige buikpijn met soms ondraaglijke krampen (kolieken). De diarree is waterig-vloeibaar vermengd met slijm en etter en vaak ook bloed. Veelvuldige ontlastingen tot 25 maal per dag kunnen leiden tot overmatig vochtverlies, waardoor een zorgwekkende situatie ontstaat. De behandeling bestaat uit vochttoediening, sulfapreparaten en antibiotica.

In meer dan de helft van de gevallen betreft de aandoening kinderen tot 10 jaar. De ziekte verspreidt zich door direct en indirect contact, o.a. via het water, voedsel en vliegen. Het bijeenbrengen van massa’s mensen, vooral ondervoede, in een onhygiënische omgeving bevordert het ontstaan van epidemieën. Tijdens een epidemie is het dan ook van groot belang dat de patiënten geïsoleerd worden, de ontlasting en urine en tevens het beddegoed ontsmet worden en voorzorgsmaatregelen genomen worden tegen contactbesmetting, o.a. door handenbevuiling tegen te gaan. De ziekte gedraagt zich in West-Europa veelal als een infectie met een top in de wintermaanden, met veel gevallen in de steden, terwijl de school een belangrijke schakel in de infectieketen vormt.

Lees ook eens:   Politie agent worden, hij genoot er zo van

Amoebendysenterie heeft geen specifiek patroon van ziekteverschijnselen. Ze verschillen namelijk sterk in verschillende delen van de wereld. De amoeben houden zich voornamelijk in het slijmvlies van de dikke darm op, ze vreten de wand ervan aan en voeden zich met rode bloedlichaampjes. Deze eencellige diertjes, die als zodanig buiten het lichaam niet kunnen leven, omgeven zich door een stevig huidje. De zo gevormde bolletjes (cysten) met een doorsnede van enkele honderdsten millimeters, komen met de ontlaste darminhoud naar buiten en kunnen dagenlang blijven leven. Op deze wijze kunnen ze water, voedsel enz. besmetten.

De patiënten klagen over buikkrampen met enige keren per dag ontlasting met bloed en slijm, terwijl de algemene toestand weinig gestoord is. Een merkwaardige complicatie is het voorkomen van een gezwel (amoeboma) dat overal in het darmstelsel kan voorkomen en gemakkelijk kan worden verward met een kwaadaardig gezwel (carcinoom). Een andere complicatie die nogal eens wordt aangetroffen is het leverabces. De patiënten klagen dan over pijn in de leverstreek uitstralend naar de rug of de rechter schouder, de lever is verder vergroot en is pijnlijk bij druk.

De amoebeninfectics worden bestreden met geneesmiddelen, terwijl de inhoud van het leverabces kan worden weggezogen (leverpunctie). Verwante onderwerpen: Besmettelijke ziekten. DYSFONIE of heesheid is een afwijkende werking van de stembanden. Onderscheid wordt gemaakt in heesheid door onvoldoende sluiting van de stembanden en oppervlakkige ademhaling bij een ingezakte borstkas, waarvan dan een hese stem met zgn. wilde ongecontroleerde lucht en een niet-draagkrachtig geluid het gevolg zijn (hypokinetisch syndroom) en de heesheid die ontstaat wanneer de stembanden krachtig zijn samengeperst en er door een hoge borstademhaling een te hoge luchtdruk onder de strotklep (subglottische druk) wordt gevormd. Het gevolg is een rauwe, schorre stern die niet zacht kan worden gebruikt (hyperkinetisch syndroom). Beide soorten heesheid moeten genezen met ontspanningsoefeningen en lessen in een beter gebruik van de spreekorganen. Vaak zal dan de patiënt op een wat hogere toonhoogte gaan spreken.

Blijvende heesheid kan ontstaan door verlamming van de zenuwtak (nervus recurrens) van de zwervende zenuw (tiende hersenzenuw of nervus vagus) die de spiertjes aan de binnenzijde van het strottehoofd verzorgt. De verlamming maakt het onmogelijk de stemspleet voldoende te sluiten voor een goede toonvorming en kan gevaarlijk zijn omdat de patiënt ook niet in staat is de stemspleet geheel te openen om bij ontstekingen van het slijmvlies van de luchtpijp overtollig slijm op te hoesten, waardoor hij kan stikken, wat echter niet vaak voorkomt.

DYSENTERIE BEHANDELING
• Een oplossing van elektrolyten, zoals natrium en kalium, en vocht worden toegediend tegen uitdroging. In ernstige gevallen gebeurt dit via een infuus.

• Drink, voordat de dokter komt, om uitdroging te voorkomen, een sportdrank of een oplossing van 1 theelepel zout en 4 theelepels suiker in een liter water. Nauwkeurig afmeten is belangrijk, omdat teveel zout de uitdroging bevordert. Drink een halve liter van deze oplossing per uur als de diarree aanhoudt.

• Neem geen OTC-middelen tegen diarree, tenzij op voorschrift van de arts. Door de diarree verdwijnen de besmettelijke organismen uit het lichaam.

• Antibiotica worden voorgeschreven tegen de infectie. De kuur moet helemaal afgemaakt worden.

• Om verspreiding van dysenterie tegen te gaan, moet de patiënt geïsoleerd worden.

https://www.menselijk-lichaam.com/besmettelijke-ziektes/dysenterie

Ow en schurft niet te vergeten!

Franse politie ontruimt migrantenkampen bij Calais

Is al een ouder bericht dus men had toch kunnen weten inmiddels, verdorie, dat die mensen dit bij zich dragen, dan doe je hier toch iets tegen?
WTF!??????¿¿¿¿¿ Of wordt er genoeg verdiend uiteindelijk aan alle zalfjes en pilletjes dat ze deze mensen daarom niet langer controleren?
Kan natuurlijk ook de oorzaak zijn, zo van oh laat maar dan verdienen wij… farmacie, ziekenhuizen, apothekers, allemaal meer geld! Zou me niets verbazen overigens!!!

Zo slecht-dom zijn de mensen wel tegenwoordig.

De politie in Calais heeft woensdagochtend ongeveer achthonderd migranten uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika verwijderd uit kampementen bij de haven van Calais.
Dat meldt de BBC woensdag. Agenten van de oproerpolitie vielen de kampen binnen nadat de deadline voor de migranten om vrijwillig te vertrekken was verlopen.

In de kampementen is schurft uitgebroken, zeggen de autoriteiten. De laatste maanden zouden steeds meer mensen de besmettelijke huidziekte hebben opgelopen.

Tot 2002 had het Rode Kruis nog een post in Calais, maar na de sluiting verbleven de vluchtelingen in onhygiënische tentenkampen. Die zijn de afgelopen maanden explosief gegroeid.

Vanwege de groei van de kampen was deze ”evacuatie” nodig, zegt de prefect van het gebied, Denis Robin, in Franse media. Na het opbreken zullen de meest kwetsbare migranten worden opgevangen, beloofde hij.

De migranten willen naar Groot-Brittannië en hopen in Calais op een kans de oversteek te kunnen maken.

In 2009 werd bij Calais ook al een geïmproviseerd migrantenkamp gesloopt. Toen werden 276 mensen opgepakt, van wie de helft minderjarigen.

https://www.nu.nl/buitenland/3787620/franse-politie-ontruimt-migrantenkampen-bij-calais.html

SCHURFT (SCABIES)

WAT IS SCHURFT?

HOME REMEDIES FOR SCABIES IN HUMANS just in case....:
how to get rid of scabies fast:

Lijkt op galbulten

Schurft (officiële naam: scabiës) is een besmettelijke huidziekte, die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een minuscuul insect (spinachtige) dat leeft in de oppervlakkige laag van de huid (de hoornlaag). De schurftmijt graaft gangetjes in de hoornlaag en legt er eieren in waar vervolgens weer jonge schurftmijten uitkomen. De enzymen en andere producten die door de mijten worden afgescheiden veroorzaken hevige jeuk, en soms een uitgebreide jeukende huiduitslag. De aandoening jeukt vreselijk, vooral ’s nachts.

Schurft is een vervelende, maar geen ernstige ziekte. De aandoening is goed te behandelen. Het is daarbij wel zeer belangrijk dat mensen in de directe omgeving van de patiënt met schurft meebehandeld worden, ook wanneer zij helemaal geen jeuk of huidafwijkingen hebben. Schurft duidt niet op een gebrek aan hygiëne. Iedereen kan het krijgen.

De schurftmijt graaft gangetjes in het stratum corneum Detail schurftmijt (Sarcoptes scabiei) tussen huidschilfers Detail schurftmijt (Sarcoptes scabiei)
gangetjes hoornlaag mijten in de huid detail (electronenmicroscopie)

HOE ONTSTAAT SCHURFT?

Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt Sarcoptes scabiei. Dit is een parasiet, die alleen bij mensen voorkomt. De vrouwelijke mijt is ongeveer 0.4 x 0.3 mm groot en is net te klein om met het blote oog te kunnen zien. Deze vrouwelijke mijten graven een gangetje in de hoornlaag van de huid met een lengte van ongeveer 1 cm, waarin ze eitjes leggen. De jeuk wordt veroorzaakt door een afweerreactie van het lichaam tegen de uitwerpselen van de schurftmijt. Over het algemeen heeft een patiënt met schurft tussen de 10 en de 15 levende volwassen vrouwelijke schurftmijten op het lichaam.

HOE KUN JE SCHURFT OPLOPEN?

7 Home Treatment For Scabies Mites   My mother got Scabies while in the hospital.  We didn't know any home remedies.  Wish we had.   She spent months in pain until dx.   Ugh.:

De schurftmijt wordt gewoonlijk overgebracht door direct huidcontact met een besmette persoon. Kinderen in een gezin zijn vaak allemaal besmet. Met elkaar in één bed slapen – al dan niet met seksueel contact – kan besmetting tot gevolg hebben. Daarnaast kan schurft opgelopen worden door het slapen in een bed met besmet beddengoed en door het dragen van besmette kleding van iemand met schurft. Een logeerpartij bij de familie of een bezoek aan een eenvoudig hotel waar de beddensprei nooit in de was gaat is al voldoende om het op te lopen. Epidemieën van schurft worden nogal eens gezien in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. De intensieve contacten tussen veel mensen spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees ook eens:   Vroeger toen men zich nog goed wist te kleden

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN?

Twee tot 6 weken na de besmetting met de schurftmijt ontstaan er huidafwijkingen, die vooral ’s nachts heftig jeuken. Het meest kenmerkend is een schilferend gangetje van maximaal 1 centimeter, soms met een klein blaasje aan het einde. Deze gangetjes worden vooral gezien aan de handen, maar kunnen bij schurft ook ontbreken. Verder zijn er kleine pukkeltjes die vaak opengekrabd en ontstoken zijn. Daarnaast kunnen blaasjes voorkomen, etterpuistjes en grotere pukkels. Soms ontstaat een uitgebreide huiduitslag die kan lijken op eczeem. Door krabben kunnen bacteriële infecties optreden.
De huidafwijkingen bij schurft zijn vooral gelokaliseerd tussen de vingers, op de onderzijde van de polsen, in de oksels, in de flanken, op de voeten en de enkels. Bij mannen zijn de penis en de balzak (het scrotum) vaak aangedaan en bij vrouwen de huid rond de tepels. Bij volwassenen zijn er haast nooit afwijkingen in het gezicht of op het behaarde hoofd, maar bij heel jonge kinderen komt dat wel voor.

Scabies (schurft) Scabies (schurft) Scabies bij kinderen
gangetjes bij de pols gangetjes bij de pols jeukbulten

Een ernstige vorm van schurft is de zogenaamde scabies Norvegica (genoemd naar Noorwegen, waar het voor het eerst werd gezien). Deze vorm van schurft wordt gezien bij mensen met verminderde afweer, bijvoorbeeld door AIDS, door het gebruik van medicijnen die de afweer onderdrukken en bij zeer oude mensen. Deze patiënten hebben soms duizenden mijten op en in de huid en zijn dus zeer besmettelijk, maar hebben door de verminderde afweer geen jeuk.

Scabies norvegica Scabies norvegica
scabies Norvegica

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?
These scabies remedies may ease symptoms but they won't cure a bad case of scabbies like sulfur. A 10-15% sulfur ointment applied daily to the entire body, + bathing with a sulfur soap, will get rid of them. Old medical texts say they easily cured scabies with sulfur powder applied nightly for 3-7 days. Today, chemical pesticide creams are applied to the skin. Scabies have become very resistant & stronger, more toxic pesticides are being prescribed. ~WR:

Bij patiënten die het kenmerkende beeld hebben van gangetjes aan de handen is de diagnose eenvoudig te stellen, vooral ook wanneer er mensen in de omgeving met jeuk blijken te zijn. Ook ontstoken jeukbulten op penis en balzak zijn zeer kenmerkend voor schurft. Niet altijd is het echter zo gemakkelijk. Omdat schurft op veel andere huidziekten kan lijken komt het soms voor dat mensen weken tot maanden er mee rondlopen voordat iemand aan de mogelijkheid van schurft denkt. Soms wordt wel aan schurft gedacht, maar kan het niet met zekerheid worden bewezen dat het schurft is. Als het er heel erg op lijkt wordt dan voor de zekerheid toch een behandeling gegeven tegen schurft.

Echt bewijzen dat het schurft is kan als de schurftmijt gezien wordt onder de microscoop in schraapsel van de huid. Hiervoor wordt met een mesje wat van de hoornlaag afgeschraapt of gesneden, op de meest verdachte plekken. Dit flintertje huid moet vervolgens een kwartiertje weken in een KOH (kaliumhydroxide) oplossing. Hierdoor vervagen de cellen en is een eventuele mijt of eieren goed te zien onder de microscoop. Een andere methode is de huid van heel dichtbij bekijken met een dermatoscoop (een verlicht vergrootglas) met een druppeltje olie er onder. Met deze dermatoscopie zijn grotere mijten soms zo te zien.

Scabies mijten in het KOH preparaat Scabies mijten in het KOH preparaat Scabies mijten in het KOH preparaat
schurftmijt en eieren onder de microscoop volwassen schurftmijt

HOE WORDT SCHURFT BEHANDELD?

Schurft kan worden behandeld door het hele lichaam in te smeren met permetrinecrème (Loxazol), of door ivermectine tabletten (Stromectol) in te nemen.

Belangrijk is dat alle gezinsleden en personen waar contact mee is tegelijkertijd worden behandeld, en dat ook alle kleren en beddengoed gewassen worden. Na het insmeren van het hele lichaam of het innemen van de tabletten moet men schone gewassen kleren aantrekken en in een schoon bed stappen !

WAT KAN IK GEBRUIKEN TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING?

Bij zwangerschap heeft permetrine de voorkeur. Permetrine wordt niet in grote hoeveelheden opgenomen via de huid, daarom durft men het tegenwoordig ook wel voor de indicatie schurft aan zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven voor te schrijven. Er zijn geen aanwijzingen dat het schadelijk is. Permetrine wordt ook gebruikt voor hoofdluis. Daar is het advies: niet gebruiken tijdens zwangerschap. Dat lijkt tegenstrijdig met het bovenstaande, maar dat is niet zo: bij hoofdluis zijn er goede alternatieven, namelijk het mechanisch verwijderen van de luizen en neten door elke dag goed te kammen met een netenkam.
Er bestaat nog een veilig alternatief voor de behandeling van schurft bij zwangeren en kleine kinderen, namelijk benzoylbenzoaatsmeersel 25%. Maar dat is minder effectief en moet daarom drie keer worden aangebracht.
Ivermectine mag niet tijdens zwangerschap en lactatie worden gebruikt, en ook niet bij kinderen die minder wegen dan 15 kg.

PRODUCTEN TEGEN SCHURFT

Permetrine 5% Crème (Loxazol). Een tube van 30 g kost circa 15.00 €.
Nodige hoeveelheid voor het hele lichaam: 2 mnd-1 jr: 5 g, 1-5 jr: 10 g, 5-12 jr: 15 g, volwassenen: 30 g.
Niet gebruiken: bij overgevoeligheid voor bestanddelen.
Permetrine moet 8-12 uur inwerken en kan daarna worden afgespoeld met water en zeep.

Benzylbenzoaat 25% Smeersel FNA. Een fles van 300 ml kost circa 8.00 €.
Nodige hoeveelheid voor het hele lichaam: 150-250 ml. Benzylbenzoaat moet 24 uur inwerken en moet na 24 uur en na 48 uur opnieuw worden aangebracht (in totaal dus 3 keer insmeren op opeenvolgende dagen). In totaal dus 2 flessen van 300 ml afhalen bij de apotheek per volwassene.

Ivermectine tabletten (Stromectol) à 3 mg. Een doosje met 6 tabletten kost circa 32.00 €
Nodige hoeveelheid (eenmalig in te nemen):
15-24 kg: 1 tab
25-35 kg: 2 tab
36-50 kg: 3 tab
51-65 kg: 4 tab
66-79 kg: 5 tab
> 80 kg: 6 tab
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen, zwangerschap en borstvoeding, en niet gebruiken bij kinderen lichter dan 15 kg en/of jonger dan 5 jaar.

HOE MOET IK MIJ INSMEREN MET DE CREME?

Het is absoluut noodzakelijk dat alle gezinsleden een behandeling krijgen, ook wanneer ze zelf geen jeuk of huiduitslag hebben. Ook de partner van de patiënt met schurft moet worden meebehandeld. Iedereen moet zo snel mogelijk en op hetzelfde moment worden behandeld.

Een goed tijdstip voor behandeling is ’s avonds. De volgende ochtend zijn de mijten in de huid dood en kunnen onder de douche de nog rondlopende mijten worden verwijderd zodat deze zich na het afdouchen van de crème niet opnieuw kunnen ingraven in de behandelde persoon. Zorg dat alle kleding in de was gaat vóór het douchen zodat na het douchen geen ‘vuile’ was meer aangeraakt hoeft te worden. Na het afdouchen van de crème kan men namelijk weer opnieuw geïnfecteerd raken.

De crème aanbrengen op schone, droge en afgekoelde huid. Dus geen douche nemen van tevoren, want als de huid nat en warm is worden de middelen gedeeltelijk opgenomen in het lichaam, wat niet de bedoeling is. Alleen van tevoren wassen als de huid heel erg vervuild is (zwervers). In dat geval wachten met insmeren tot de huid goed droog is.

Het hele lichaam met uitzondering van het hoofd insmeren vanaf de kaakrand tot onder de voetzolen. Bij kinderen tot vier jaar, personen met scabies crustosa of verminderde afweer en bedlegerigen óók het hoofd meebehandelen, vooral achter de oren. Speciale aandacht besteden aan alle huidplooien, met name die van vingers en tenen en rond de genitaliën.

Lees ook eens:   Amerikaanse analist sprak over de vooruitzichten voor Europa na de herverkiezing van Trump

Nagels kortknippen en het middel ook onder de nagels aanbrengen. Gebruik eventueel een zachte tandenborstel daarvoor.

Voorkom dat het middel in ogen, mond, of op andere slijmvliezen komt (pas op voor huid-mondcontact, trek baby’s bijvoorbeeld handschoentjes en sokjes aan). Wanneer toch contact heeft plaatsgevonden: spoelen met veel water.

Het is onmogelijk om jezelf volledig in te smeren (rug!). De persoon die smeert, dient wegwerp handschoenen te dragen.

Het is de bedoeling dat de crème langdurig in contact is met de huid. Dus bij tussentijds handen wassen, toiletbezoek, verwisselen van luiers of incontinentiemateriaal: bijsmeren.

Gebruik tijdens de behandeling geen schoonheidsproducten en crème

Op de ochtend na het insmeren (8 tot 12 uur na het aanbrengen van de crème) moet het gehele lichaam onder de douche goed worden gewassen.

Na het douchen het lichaam afdrogen met een schone handdoek en schone kleren aantrekken.

HOE MOET IK DE TABLETTEN INNEMEN?

Neem alle tabletten tegelijk in. Het maakt niet uit op welk moment van de dag, maar u moet ivermectine innemen met water op de lege maag. Ook na de behandeling mag u twee uur niet eten of drinken (wel water). De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.
Ga daarna onder de douche en trek schone kleren aan. Ga na 24 uur opnieuw onder de douche en trek schone kleren aan.

WAT MOET IK DOEN MET DE KLEREN EN HET BEDDEGOED?

Alle kleren die in de afgelopen 3 dagen gedragen zijn en op 60 °C kunnen worden gewassen gaan de was in, evenals het beddengoed. Bij wassen of laten ronddraaien in een droogtrommel op een temperatuur van boven de 50 °C gedurende minimaal 10 minuten worden de aanwezige mijten gedood.

Kledingstukken die niet op deze temperatuur (of helemaal niet) mogen worden gewassen moeten gedurende ten minste 3 dagen (72 uur) worden gelucht bij kamertemperatuur.

De overleving van de mijt is afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. In het algemeen overleven mijten drie dagen bij kamertemperatuur (18-20°C) niet.

Na de behandeling in een schoon bed stappen, d.w.z. met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en matrashoes. De matras en het kussen hoeven niet gereinigd te worden. Laat matras en kussen overdag onopgemaakt tot voor het slapen gaan. Draai de matras om. Dekens moeten gedurende 3 dagen worden gelucht alvorens zij weer kunnen worden gebruikt.

Bij uitgebreide scabies (scabies Norvegica) is het verstandig om ook de dekbedden eerst 3 dagen te luchten.

IS 1 KEER BEHANDELEN WEL GENOEG?

De behandeling met permetrine crème hoeft in principe maar één keer te worden uitgevoerd. Als de maatregelen nauwkeurig worden uitgevoerd, zoals hierboven beschreven, zal de schurft nagenoeg zeker verdwenen zijn.
De behandeling met tabletten (ivermectine) hoeft ook maar 1 keer te worden uitgevoerd.
De behandeling met benzylbenzoaatsmeersel moet 3 keer worden uitgevoerd op 3 opeenvolgende dagen.

Doorgaans is de jeuk binnen 3 dagen aanzienlijk verbeterd, maar het kan wel 3 tot 4 weken duren tot de huidafwijkingen en de jeuk geheel verdwenen zijn. De jeuk wordt veroorzaakt door allerlei producten die door de mijten zijn achtergelaten in de bovenste laag van de huid, de hoornlaag. De huid vernieuwt zich zelf in circa 2 weken, dus dit groeit er vanzelf uit. Wacht dit rustig af, denk dus niet dat de therapie niet is aangeslagen! Bij erge jeuk kan een corticosteroïdcrème worden voorgeschreven. De cremes die voor scabies worden voorgeschreven kunnen soms ook irritatie en jeuk verwachten. Besef dat een deel van de jeuk psychologisch is. Zodra het woord schurft valt, krijgt iedereen jeuk.

Alleen wanneer na een week de jeuk niet is afgenomen en nog nieuwe huidafwijkingen opkomen, mag de behandeling nog 1 keer (NIET vaker) worden herhaald. Dat geldt zowel voor de permetrinecrème als voor de ivermectinekuur. Ook dan moet iedereen uit de omgeving weer meebehandeld worden en moeten de hier beschreven hygiënische maatregelen weer toegepast worden.

SCABIES NORVEGICA (CRUSTOSA) EN EPIDEMIEËN

Bij gevallen van scabiës Norvegica en bij epidemieën in bijvoorbeeld een ziekenhuis wordt voor de behandeling vaak gebruik gemaakt van ivermectine tabletten. Bij hardnekkige gevallen worden soms zowel de crèmes als de tabletten tegelijk gebruikt. Bij bestrijding van schurft in grotere groepen, zoals bij een epidemie in een verpleeg- of verzorgingstehuis, wordt de GGD ingeschakeld.

WAT KUNT U ZELF NOG DOEN?

Veel mensen schamen zich wanneer er in hun gezin schurft blijkt te zijn opgetreden. Dat is begrijpelijk maar niet nodig. Het oplopen van schurft duidt bijvoorbeeld niet op een gebrek aan hygiëne. Toch lijkt het verstandig om niet aan iedereen in uw omgeving te vertellen dat u schurft heeft gehad. De ervaring leert dat veel mensen dan jeuk gaan voelen en bang zijn dat ze het ook opgelopen hebben, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN?

Schurft kan met eenvoudige middelen helemaal genezen worden. Komt het toch terug, dan kan dat komen doordat de behandeling niet nauwkeurig genoeg is toegepast of dat iemand uit de omgeving niet meebehandeld is. Houd er wel rekening mee dat het na behandeling nog enkele weken kan duren voordat alle verschijnselen weer geheel verdwenen zijn.

SAMENVATTING: WAT MOET IK DOEN?

De hoeveelheid informatie in deze folder is groot. Hieronder staan de belangrijkste acties nog eens samengevat:

Behandeling met permetrine crème:
1. Ik waarschuw al mijn huisgenoten en anderen die mogelijk besmet kunnen zijn
2. Ik haal genoeg crème op om iedereen tegelijk te behandelen
3. ’s Avonds doe ik mijn kleren en al mijn beddengoed in de was op 60 graden.
Ik douche niet en smeer mij helemaal van top tot teen in met de crème.
Daarna trek ik schone kleren aan en stap in een schoon bed.
4. De volgende ochtend (na 8-12 uur inwerken) spoel ik de crème onder de douche af en trek opnieuw
schone kleren aan.
5. Ik doe opnieuw alle beddengoed in de was op 60 graden. Als het dekbed of de dekens niet zo heet
gewassen mogen worden dan hang ik ze te luchten (3 dagen lang). Ik draai de matras om en maak het
bed niet op, dat doe ik ’s avonds pas.

Behandeling met ivermectine tabletten:
1. Ik waarschuw al mijn huisgenoten en anderen die mogelijk besmet kunnen zijn
2. Ik haal genoeg tabletten op om iedereen tegelijk te behandelen
3. Ik neem de tabletten in, doe al mijn kleren en al mijn beddengoed in de was op 60 graden en neem
een douche. Daarna trek ik schone kleren aan en stap in een schoon bed.
4. De volgende ochtend doe ik opnieuw alle beddengoed in de was op 60 graden. Als het dekbed of de
dekens niet zo heet gewassen mogen worden dan hang ik ze te luchten (3 dagen lang). Ik draai de
matras om en maak het bed niet op, dat doe ik ’s avonds pas.
5. 24 uur na het innemen van de tabletten douche ik opnieuw en trek daarna opnieuw schone kleren aan.

link naar www.hidradenitis.eu (informatie over hidradenitis suppurativa)

Link naar www.wondbedekkers.nl (overzicht producten voor wondverzorging)

Bron: www.huidziekten.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥