web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

LUCIFER (Enki) verwekte de tweede “Adam & Eva”

LUCIFER (Enki) verwekte de tweede “Adam & Eve”, ADAPA & TITI met 2 meisjes die afstamden van de eerste “Adam & Eve”, ADAMU & TI-AMAT; Enki verwekte CAIN met Titi

Uittreksel uit ANUNNAKI:

ERFENIS VAN DE GODEN – Technologisch onderlegde buitenaardsen van de planeet Nibiru die voor goud kwamen naar de aarde, ons uit hun dna schiepen om de mijnen te bewerken, die zich voordeden als goden, besloten om ons uitindelijk te laten verdrinken, (zondvloed) maar besloten toen om ons te fokken om Werk voor hen te doen door Sasha Alex Lessin, Ph.D. & Janet Kira Lessin.

ENKI VOEGde MIJNEN  AAN ALS EXCUUS OM SLAVENSOORTEN TE CREËREN

43e7ec832d013dd838358c17275ca711 AnGel-WinGs.nl

Tot ongeveer 300.000 vGT ging  Enki, hoofdwetenschapper van de Nibiran (dwz Anunnaki) goudmijnexpeditie naar de aarde, naar het noorden, naar de Grote Slenk (Zuidoost-Afrika) om een ​​intelligente, vuur gebruikende primaat, Homo erectus, te bestuderen. Erectus redeneerde, bevrijdde dieren uit vallen en communiceerde telepathisch in plaats van met taal. Enki dacht dat Erectus ofwel op aarde is geëvolueerd uit Nibiran-genen die zijn afgegeven toen Nibiru het zonnestelsel binnenviel, of dat Erectus was overgedragen van Homo Sapien- kolonisten op aarde lang vóór 450.000 jaar geleden, toen de Nibirans arriveerden. De genomen van Erectus en Nibirans verschilden slechts een paar honderd (van de 30.000) genen.    Erectus zou in een paar miljoen jaar evolueren tot Homo Sapiens. Hij bouwde een laboratorium in Zimbabwe om de ontwikkeling van Erectus te versnellen. [Cremo,: Verboden archeologie; Devolutie :-2 9 – 41; Genesis : 121; Reuzen : 16, 153]

 

 

NIBIRAN/ERECTUS MIJNSLAVEN

Bij de mijnen in Zuid-Afrika klaagden mijnwerkers-vrijwilligers, die zich hadden aangemeld om goud op aarde te graven om Nibiru’s lucht te sturen en te redden, maar in plaats daarvan tientallen jaren in het vuil van de mijnen hadden gekropen, dat baas Ennugi hen te hard werkte.

 

Ennugi stuurde een radiobericht naar Enki in Zimbabwe, maar Enki koos de kant van de mijnwerkers en zei sluw dat ze de goudzendingen moesten verkleinen, Enlil naar de mijnen moesten lokken en hem in de val moesten lokken. Hij was van plan om Enlil ertoe te brengen een plan voor Erectus te accepteren. Toen de mijnwerkers goud naar Badtibira brachten, stuurde Enlil Ninurta op onderzoek uit. Mijnwerkers “waren aan het roddelen en klagen, in de opgravingen waren ze aan het mopperen.  ‘Ondraaglijk is het zwoegen. ‘”

” Roep Enlil naar de mijnen “, zei Enki tegen Ninurta, “Laat de commandant zien hoe de mijnwerkers lijden.”

88c16bfd276eaeb5a73eeb32d2c74a24 AnGel-WinGs.nl

Toen Enlil en zijn vizier, Nusku, arriveerden, “’ Laten we Enlil zenuwachtig maken’, riepen mijnwerkershelden. ‘ Laat hem ons van het zware werk ontlasten. Laten we de oorlog afkondigen, laten we met vijandelijkheden hulp krijgen.’  Ze staken hun gereedschap in brand, vuur op hun bijlen.’ Ze hielden Ennugi gegijzeld en omsingelden met gereedschap als fakkels het huis dat Enlil bewoonde.

Enlil straalde Anu om naar de aarde te pendelen en de leiders van de mijnwerkers en hun aanstichter neer te schieten (wat Enki impliceert).

De mijnwerkers wilden niet zeggen wie hen leidde of ophitste, maar Anu voelde met hen mee. Ninurta wilde nieuwe mijnwerkers uit Nibiru. Enki zei in plaats daarvan : “Laten we een Lulu creëren, een primitieve werker, de ontberingen om het over te nemen, laat het Wezen het zwoegen van de Anunnaki op zijn rug dragen. Het Wezen dat we nodig hebben, bestaat al. Het enige dat we hoeven te doen is het merkteken van onze essentie [genen] erop te zetten , waardoor een Lulu, een primitieve werker, zal worden gecreëerd! ” Enki : 124 -127; Ontmoetingen : 347- 380]

cdae66dd62240fd90d54eb722f8b61fe AnGel-WinGs.nl

Enki liet Erectus zien aan Enlil en Ninurta, “Ningishzidda, mijn zoon, hun vormende essentie [DNA-structuur] is getest; verwant aan de onze is het, als twee slangen is het verstrengeld. Wanneer met onze levensessentie zal worden gecombineerd, zal ons merkteken erop zijn, een primitieve werker zal worden gecreëerd. Onze bevelen zal hij begrijpen. Onze gereedschappen die hij zal hanteren, het zwoegen in de opgravingen die hij zal uitvoeren, naar de Anunnaki in het Abuzu-reliëf zal komen. “  Enki : 130]


ENKI, NINGISHZIDDA & NINMAH MAAKTEN SLAVEN

Enlil maakte bezwaar. “ Maak geen slaven. De slavernij van Nibiru is al lang beëindigd. Gereedschappen zijn slaven, geen andere wezens. ‘ Ninurta zei tegen Enki: ‘ Maak machines, geen slaven .  [ Wars : 130]  ” Aardbewoners die we creëren “, zei Enki, ” zullen helpers zijn, geen slaven.”

Enlil schreeuwde: ” Het creëren van hybride wezens is in The Rules Of Planet Journeys verboden.”

De vroege experimenten met genetische manipulatie zorgden voor veel mislukkingen en enkele levensvatbare wezens: griffioen, cyclops, meermensen, minotaurus.

0dc9b89a43bba537e816ca830b45be76 AnGel-WinGs.nl


Enki en Ningishzidda dienden Erectus-vrouwen, maar slaagden er niet in hen zwanger te maken. Dus verzamelden Enki en Ningishzidda hun eigen zaad en bevruchtten in reageerbuizen Erectus ova om zygoten te creëren. Daarna plantten ze de zygoten in Erectus-vrouwen. De eerste baby’s die uit de Erectus-vrouwen werden geboren, misten visie, handvaardigheid of intern functioneren. Om deze defecten te verhelpen, creëerde Ninmah de volgende zygote in een vat van koper 8 en Afrikaanse klei in plaats van een reageerbuis.

Maar deze zygote groeide uit tot een kind dat niet kon praten De 12e planeet, 352] ]

Toen plantte Enki een in koper/klei in een vat gekweekte zygote in de baarmoeder van Ninmah, in plaats van een Erectus of in een incubatiedoos, om te zien of de baby die Ninmah baarde, kon spreken. “In het kleivat hebben ze het mengsel gemaakt, het ovaal van een aardse vrouw met mannelijke Anunnaki-essentie die ze hebben samengevoegd. Het bevruchte ei in de baarmoeder van Ninmah door Enki werd ingebracht. Er was conceptie.

“Ninmah baarde een mannelijk kind. Enki het jongenskind in zijn handen gehouden, het beeld van perfectie was hij. Hij sloeg de pasgeborene op zijn achterpoten; de pasgeborene uitte de juiste geluiden. Hij gaf de pasgeborene aan Ninmah. ‘Mijn handen hebben het gehaald!’ zegevierend riep ze. Oorlogen 138 – 139] 

07d25d97a401df0eaec5c2147186d98c AnGel-WinGs.nl

Adamu [“iemand als de klei van de Zuid-Afrikaanse aarde” – een rode tint] , hij  had een gladde, roodbruine huid en zwart haar (Nibirans daarentegen hadden een witte huid en blauwe ogen). Adamu’s “mannelijkheid; vreemd was zijn vorm, door een huid was zijn voorste deel omgeven, in tegenstelling tot die van de Anunnaki-mannelijkheid. ‘Laat de aardbewoner van ons Anunnaki zich door deze voorhuid onderscheiden.’  Dat zei Enki ook .’ Goddelijke ontmoetingen 47; Enki 139; Slavensoort : 251]

Toen ze eenmaal Adamu had, het prototype voor de primitieve arbeider, stuurde Ninmah via de radio het Med Center in Shurubak; ze had zeven doktoren nodig die hun baarmoeder vrijwillig zouden aanbieden om nakomelingen van Adamu te laten groeien. ” ‘Zijn essentie alleen als een mal zal zijn!’ zo zei Enki. Ninmah en de vrouwen zwoeren dat ze van de baby’s die ze zouden baren zouden houden en ze zouden steunen. [ZS, Enki 141]

Lees ook eens:  Het Boek Genesis in spijkerschrift

“In zeven vaten van de klei van Abzu [Afrika] gemaakt, plaatsten Ninmah-ovalen [zygoten die Ningishzidda’s en Enki’s sperma bevruchtten] van de tweebenige vrouwtjes. De levensessenties van Adamu haalde ze beetje bij beetje uit de vaten die ze erin stopte. Toen maakte ze een incisie in het mannelijk deel van Adamu, een druppel bloed om eruit te laten.

‘Laat dit een teken van leven zijn; dat Vlees en Ziel hebben gecombineerd laat het voor altijd verkondigen .’ Ze kneep in het mannelijk deel voor bloed, één druppel in elk vat bij het mengsel dat ze toevoegde.  ‘In het mengsel van deze klei zullen Aardling en Anunnaki worden gebonden. Tot een eenheid zullen de twee essenties, een van de Hemel, een van de Aarde, samen worden gebracht.’  In de baarmoeder van de barende heldinnen werden de bevruchte ovalen ingebracht.” Ninmah sneed Adamu’s zeven gezonde jongens uit hun baarmoeder Enki 141; 12e Planeet : 352] 

TI-AMAT, HET HYBRIDE MEISJE: BLONDE, WITTE & BLAUW OGEN ZOALS NIBIRAN MEISJES

ef86b6d6a4de4d6b44ea55ef72e5ca3a AnGel-WinGs.nl

Om een ​​vrouwtje te creëren, plantte Ningishzidda een andere zygote, bereid met Adamu’s bloed, in Damkina, en toen het uitgroeide tot een levensvatbare vrouwelijke foetus, sneed hij haar uit. Ninmah noemde de hybride Ti-Amat (Mother of Life), een zandblonde Slavensoort : 452]

Ningishizidda stopte eicellen van Ti-Amat in zeven reageerbuizen.

Hij plantte ze bij dezelfde doktoren die de hybride mannetjes hadden gebaard. Alle draagmoeders droegen vrouwelijke hybriden bij zich, die hij operatief verwijderde. Toen hij de doktoren vertelde dat hij hun baarmoeder weer nodig had, wierp Ninmah tegen: ‘Voor mijn heldinnen is het te zwaar om meer aardbewoners bloot te geven. Er zijn te weinig heldinnen om voldoende aantallen te hebben om mijnen te bewerken.

Enki bracht Adamu en Ti-Amat naar Edin, maar liet de zeven vrouwelijke en de acht mannelijke hybriden gemaakt van Adamu’s en Ti-Amat’s gameten samen achter in een omheining in zijn Afrikaanse laboratorium. Ze copuleerden vaak, maar de vrouwtjes werden niet zwanger.

Nibiran-astronauten die opnieuw in de mijnen werkten, dreigden met muiterij als Enki en Ningishzidda geen arbeiders zouden brengen om hen te ontzetten. Onder druk vergeleek Ningishzidda in het Med Center in Shurubak Nibiran-genen en genen van Adamu en Ti-Amat. Hij vond de genen voor voortplanting. Nibiran-vrouwtjes hadden een recessief XY-chromosomaal allel in hun genotype, terwijl Ti-Amat er slechts XX had.
887b62b74071f259dce30c0daa98b9bf AnGel-WinGs.nl

Om de hybriden kweekbaar te maken, verdoofde Ningishzidda Enki, Ninmah en Ti-Amat. “Uit de rib van Enki de levensessentie die hij heeft geëxtraheerd; in de rib van Adamu de levensessentie die hij inbracht. Uit de rib van Ninmah haalde hij de levensessentie; in de rib van Ti-Amat de levensessentie die Hij inbracht.

Trots verklaarde hij: ‘Aan hun Levensboom zijn twee takken toegevoegd,  met voortplantende krachten zijn hun levensessenties nu ingesloten.’  [ Enki :  148]

Enki, Ninmah en Ningishzidda verborgen hoe ze Ti-Amat hadden veranderd. Zij en Adamu verbleven in Enki’s boomgaard in de Perzische Golf, terwijl haar foetus drachtig was. Ti-Amat maakte bladschorten voor zichzelf en Adamu.

ENLIL VERZONDEN ADAMU & TI-AMAT VAN EDEN NAAR AFRIKA

Toen, bij Enki’s huis in Irak – Eridu-Basara – maakte Ningishzidda in het geheim Adamu en Ti-Amat kweekbaar. “Enki, Ninmah en Ningishzidda waren pas tevreden toen ze een mensenpaar bedachten dat een match kon zijn met hun eigen geest en cultuur – die dezelfde mentale, emotionele en artistieke mogelijkheden en capaciteiten toonden om wetenschappelijke gegevens te leren en te beheersen. technologieën die ze zelf hadden. Ze wilden dat de nieuwe mensheid alles wist over hun oorsprong en hoe en door wie ze waren vervolmaakt en hoe ze de Anunnaki-genen hadden vermengd met de mensachtige genen; en hoeveel we op hen leken in alle zaken behalve onsterfelijkheid. [Hardy, DNA : 92, 94]

Ningishzidda verdoofde Enki, Ninmah en Ti-Amat. “Van de [stamcel producerende ribbeenmerg] Enki de levensessentie die hij heeft geëxtraheerd; in de rib van Adamu de levensessentie die hij inbracht. Uit de rib van Ninmah haalde hij de levensessentie [stamcellen uit ribbeenmerg] ; in de rib van Ti-Amat de levensessentie die hij heeft ingebracht.  Ninmah’s stamcellen brachten Ti-amat biologisch ertoe om zich bewust te worden van zichzelf voordat Adamu zelfbewust werd. [Hardy, DNA : 108]

 

e07fff84da295644543fc48df1f002db AnGel-WinGs.nl

Ningishzidda “verklaarde trots: ‘ Aan hun levensboom zijn twee takken toegevoegd, met voortplantende krachten zijn hun levensessenties nu met elkaar verweven.'”  [ Enki : 148]

Enki, Ninmah en Ningishzidda verborgen de nieuw geïnstalleerde kweekbaarheid van Ti-Amat. Ti-Amat en Adamu verbleven in Enki’s boomgaard in de Perzische Golf terwijl haar foetus drachtig was. “Ti-Amat en Adamu, daar in de nederzetting van Enki, ontwikkelden” zelfreflexieve capaciteiten. Nu bewust van zielsverbinding in hun seksualiteit, ontwaakten Ti-Amat en Adamu tot een hoger bewustzijn. Ze ontdekten gelukzaligheid in hun seksualiteit.” Tiamat bouwde tafeltjes van takken en versierde haar lendenen om haar seksuele bewustzijn te vieren in een bladerschort die ze van bladeren had gemaakt. [Hardy, DNA : 93, 108, 132]

Toen Enlil de nabijgelegen plaats van Enki bezocht, merkte hij dat Ti-Amat een lendendoek van bladeren droeg terwijl Adamu naakt bleef. Ti-Amat, trots op zichzelf, nam het woord en liet de commandant het schort zien dat ze zojuist had gemaakt. Enlil liet Enki het uitleggen. Enki bekende; De foetus van Ti-Amat zou zich op zijn beurt voortplanten. “Het laatste beetje van onze levensessentie aan deze wezens die je hebt gegeven, om zoals wij te zijn in kennis van voortplanting, misschien onze [miljoenen jaren]  levenscycli aan hen te schenken, ” brulde Enlil. Enki’s team had Enlil’s toestemming overschreden om mijnslaven in reageerbuizen of met draagmoeders van Nibiran te klonen. Enlil arresteerde en bond Enki vast.

Afbeelding van verhaalpin

   Enlil bond Enki vast voor het geven van bewustzijn en reproductie aan Adamu en Ti-Amat. Eve, die vóór Adam bij bewustzijn is, heeft haar seksualiteit opgesierd en laat zien dat ze zich bewust is van haar bron van plezier. Ze staart naar hoe buurvrouw Enlil naar haar toe kwam en Enki, haar vader, vastbond.     

Enlil eiste een Anunaki Assembly-proces en de “Nine Who Judge” -veroordeling Enki wegens insubordinatie. [Hardy, DNA : 113.123] . Ningishzidda kalmeerde Enlil echter en de commandant liet Enki vrij.

” ‘Mijn heer Enlil ,’ zei Ningishzidda, ‘wetende voor voortplanting dat ze waren gegeven, de tak van Long Living, aan hun essentieboom, was niet'” een  langlevend gen of genen bekend bij Enki [en Ningishzidda]  werden opzettelijk uitgesloten van de menselijke genoom toen het ‘vermengen’ van genen plaatsvond.”

“‘Laat ze dan zijn waar ze nodig zijn’, zei Enlil boos. ‘Naar de Abzu weg van de Edin, laat ze worden verdreven.’ ” Enlil verbannen Adamu en Ti-Amat uit Irak, ondanks “het feit dat ze in het land van Enki waren, in de buurt van zijn stad Eridu [Basara] .”

Lees ook eens:  Antarctica en wat daar te vinden is...

Nadat Enlil Adamu en Ti-Amat uit Edin had verdreven, wist Enki dat de commandant hen zou beperken. Enlil noemde hem een ​​slang, die zijn genetisch programma zonder toestemming verschoof. Enki reageerde sluw. Hij startte de geheime BROTHERHOOD OF THE SNAKE voor een paar selecte aardingen die hij feiten, technologie en geavanceerd denken leerde. Slavensoorten : 145]

Enki stopte Adamu en Ti-Amat in een omheining in Zimbabwe. Ze fokten met elkaar en met Nibirans.

In Irak, rond 290.000 vGT, verzorgden de zonen van commandant Enlil en de Nibirans die hen dienden – de Enlilites – hun eigen tuinen en deden ze hun eigen huisreparaties, schoonmaak en tuinieren. Toen kwamen ze erachter dat hoofdwetenschapper Enki en zijn staf in Afrika – de Enkiieten – hybriden gebruikten die ze in Enki’s Zimbabwe-complex hadden gefokt, niet alleen voor mijnbouw, goudverwerking en transport, maar ook voor het schoonmaken van het huis en tuinieren. De Elilites zeurden de commandant om ook slaven van Enki te krijgen voor hun huizen en tuinen.

c330adf274b680ddd578e139c440e94d AnGel-WinGs.nl

Enki verzette zich tegen de bevelen van Enlil voor slaaf; hij zou zijn hybriden niet naar Irak sturen. Vóór de eisen van de Enlilites voor zijn slaven voor Irak, had Enki de hybriden vrij rond laten zwerven in de wildernis; soms ging Ningishzidda met hen mee. Maar nu de zonen van Enlil ook voor slaven ageerden, bouwde hij een muur rond de huizen van zijn arbeiders om mogelijke Enlilite-invallen te belemmeren.

Enlil kalmeerde de lust van zijn zonen voor slaven, hoewel hij er zelf geen wilde. Hij en Ninurta bouwden ‘een krachtig nieuw wapen’. Hij verbrak de communicatie met Nibiru zodat koning Anu hem niet zou weerhouden van een inval, waarna hij Ninurta met het wapen en 50 Anunnaki-overvallers naar Enki’s huis in Zimbabwe stuurde. Met het wapen bliezen de Enlilites het beschermende hek rond Enki’s arbeiders neer.

De Enlilites brachten de slaven terug naar Irak om naakt te werken in herenhuizen, tuinen, boomgaarden en steden. Enlil liet Ninurta voorlopig zelfs de slaven fokken. Alle Anunnaki zouden spoedig terugkeren naar Nibiru en de aarde en haar slaven verlaten.

In een paar duizend jaar tijd “waren de aardbewoners zich aan het vermenigvuldigen. Ze stonden te popelen om bij de Anunnaki te zijn, voor voedselrantsoenen zwoegden ze goed. Over hitte en stof klaagden ze niet, over ruggengraat mopperden ze niet. Van de ontberingen van het werk waren de Anunnaki verlost.”

In Irak werkten, huppelden, copuleerden en fokten de naakte aardbewoners. Ze zwoegden en foerageerden. Hun aantal groeide tot ze geen voedsel meer hadden. Enlil, boze Enki creëerde vruchtbare aardbewoners, vertelde hem om ze te leren zichzelf te voeden. Enki gaf de aardbewoners zaden, planten en tamme beesten. Ontmoetingen : 47; Genesis : 201]

649d2834b16f13d051a0a63736566fd8 AnGel-WinGs.nl

De aardbewoners werkten in de Afrikaanse mijnen en onderzeese vrachtboten die in slechts tien dagen het goud van de mijnen naar Bad-Tibira in Sumerië brachten om te smelten, te verfijnen en te vormen tot draagbare blokken voor overslag naar Mars. ‘Het vitale goud voor Nibiru kwam eraan; gestaag. De atmosfeer van Nibiru genas langzaam.” Verloren rijken : 232; Enki: 151; Reuzen: 99]

Nibirans pendelden van en naar de aarde. Ze verlieten Nibiru 13 tot 18 aardse jaren voordat Nibiru het dichtst bij de aarde kwam. Toen de raket de aarde naderde, “ging hij zonder te landen in een baan rond de planeet en liet een shuttle los om te landen op de ruimtehaven van Sippar.” Shuttles brachten gouden aardbewoners van en naar de basis op Mars. Om vanaf de aarde terug te keren naar Nibiru, vlogen Nibirans en goud met de shuttle om zich weer bij de moederraket te voegen. De raket had 1,5 aardse jaren om Nibiru te vangen. 12e planeet : 282 – 271].

Nibirans gaven aardbewoners “voedsel en onderdak terwijl ze slopende taken uitvoerden, waarvan ze de reden niet begrepen. Het spul [goud] dat ze aan het opgraven waren, had geen waarde voor hen. Ze konden het niet eten of op enigerlei wijze gebruiken.” De Nibiran Royals, hun staf en het Astronaut Corps hadden “een gestage stroom nieuwe arbeiders nodig voor projecten.”

ENKI BEGAT ADAPA & TITI DIE HYBRIDE HEERLERS FOKKEN

95707d8277c01b186e25d46475697f85 AnGel-WinGs.nl

Een van Nibiru’s benaderingen verstoorde het klimaat op aarde en verwoestte de nieuwe gewassen. Aardbewoners pasten zich aan en foerageerden ver, maar maakten minder voedsel. Vanaf 27.000 v.Chr. Verslechterde de levensstandaard van de aardbewoners en gingen ze weer naar de bush en grotwoningen. “Volgende generaties toonden minder geavanceerde normen van beschaafd leven. Van 27.000 tot 11.000 bereikte de teruglopende en slinkende bevolking bijna volledige afwezigheid van bewoning.” Enlil spoorde Enki aan om ze slim genoeg te maken om beter te boeren en te hoeden. Enki besloot de aardse intelligentie te verbeteren en tegelijkertijd te genieten. [ZS, 12e planeet : 5-6]

In zijn Afrikaanse reservaat keek Enki in de moerassen om zich heen. Met hem was Ismud, zijn visier, die geheimen bewaarde. ‘Aan de oever van de rivier dartelende aardbewoners merkte hij op; twee vrouwtjes onder hen waren wild van schoonheid, stevig waren hun borsten. Hun aanblik veroorzaakte de fallus van Enki tot water, een brandend verlangen dat hij had. Een jonge naar hem riep Enki, een boomvrucht die ze hem aanbood. Enki bukte zich, de jonge die hij omhelsde, op haar lippen kuste hij haar. Zoet waren haar lippen, stevig van rijpheid waren haar borsten. In haar baarmoeder nam ze het heilige sperma, door het sperma van de Enki werd ze geïmpregneerd. Enki koppelde toen aan de tweede jonge aardbewoner. [ZS, Enki: 167 -168]

Een van de meisjes baarde een jongen, ADAPA; de andere, een meisje – TITI. Enki hield zijn vaderschap geheim. Zijn vrouw, Damkina, ‘vond Titi aardig; allerlei ambachten gaf ze les. “Aan Adapa gaf Enki-leringen, hoe hij records moest bijhouden die hij hem instrueerde.” Enki pochte: ‘ Een beschaafde man die ik heb voortgebracht. Er is een nieuw soort aardbewoner uit mijn zaad geschapen, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Van zaad zullen ze uit voedsel groeien, van ooien zullen ze schapen weiden. Anunnaki en aardbewoners zullen voortaan verzadigd zijn .” [ZS, ontmoetingen : 47 Enki , 168-170]

ADAPA, ENKI’S SLIMME ZOON, BOSSED EARTHLINGS

Adapa en Titi, de zoon en dochter van Enki, werden gedekt. Titi baarde een tweeling, KA-IN en ABAEL, de eerste ADAPite-mensen, mensen met veel meer – dankzij Enki’s genetische infusie – Nibiran-genen ten opzichte van Erectus-genen dan hun moeders, de ADAMite-meisjes die Enki geïmpregneerd hadden.

Enki heeft zijn (zij het clandestiene) zoon Adapa geschoold. Hij beval Adapa om zijn nakomelingen – de verbeterde aardbewoners – te leren boerderijen, kuddes, landgoederen en minder verbeterde aardbewoners te runnen. Enki bracht meer aardbewoners uit Afrika naar Sumer voor Adapa om te trainen voor de huizen en faciliteiten van de missiebazen.

Lees ook eens:  Rhesus negatieve bloedgroepen en Noach

3f3bc296da9aead6968dcc7885a2e08c AnGel-WinGs.nl

Adapa werkte, studeerde, dacht na. Hij leerde dat Nibirans het Brood des Levens aten en het Water des Levens dronken om honderdduizenden jaren te leven. Zonder die stoffen zou hij binnen slechts duizenden jaren sterven. Hij smeekte Enki om brood en water, om onsterfelijkheid.

Adapa, “een bemoeial die verantwoordelijk was voor de diensten waarvoor de primitieve arbeiders naar de Edin werden overgebracht, hield toezicht op bakkers, verzekerde de watervoorziening, hield toezicht op de visserij op Eridu en verzorgde offergaven.” Enki, ofwel met een apparaat dat veranderde, keerde de wind om die over de Perzische Golf blies om Adapa naar het noorden te blazen in een zeilboot of hij stuurde Adapa in een raket. Een spion vertelde Enlil dat hij Adapa naar het noorden zag racen . [ZS, ontmoetingen : 51 -55]

OP NIBIRU, ANU NEGEERDE ADAPA ONSTERFELIJKHEID

Enlil straalde koning Anu op Nibiru: Enki veranderde het golfweer om Adapa naar het zuiden te blazen. Anu stuurde zijn Visier Ilabrat naar de aarde voor Adapa. Enki gaf Ilabrat Adapa en stuurde zijn twee ongehuwde op aarde geboren zonen, Ningishzidda en Dumuzi, met Adapa om grootvader Anu te ontmoeten en misschien Nibiran-bruiden te vinden. Klik op de YouTubes van Tablet 8 van Enki’s boek en lees dan verder.

Op Nibiru vroeg koning Anu aan Adapa waarom Enki de wind naar het zuiden veranderde en hem de Golf af stuurde. Ningishzidda gaf Anu een verzegelde tablet van Enki. Enki’s tablet zei dat hij wilde dat Adapa meer verbeterde aardbewoners zou fokken. Enki bekende dat hij Adapa en Titi had verwekt met aardbewoners die afstammen van Adamu en Ti-Amat. Ningishzidda wist al uit Adapa’s DNA dat Enki Adapa en Titi verwekte. Enki vroeg Anu om Adapa terug te sturen om meer hybriden te verwekken, om meer ADAPITES-beschaafde mensen te verwekken.

De tablet vroeg Anu om Adapa-voedsel of elixer – het Brood des Levens en het Water des Levens – te weigeren dat het leven van Adapa en zijn nakomelingen zou verlengen.

f1c30ad863a84e111ab6296d71468570 AnGel-WinGs.nl

De aardbewoners stammen af ​​van zowel Adam (Adamite hybriden) als Adapa (Adapites), wist Anu, ook van hem afstammen. Enki en Ningishzidda – de zoon van Anu en de zoon van de zoon – gaven via hun zaad de genen van Anu door aan de aardbewoners, vermengden zich met hun DNA met Homo Erectus en creëerden een illegale geciviliseerde soort. Enki wilde dat Anu aardbewoners de schijnbaar eeuwige levensduur van Nibirans ontzegde, zodat de illegale soort lang in quarantaine op aarde zou blijven.

NINGISHZIDDA NEEMT ADAPA & ZADEN NAAR AARDE

Anu gaf Ningishzidda graanzaden en zei hem om ze en Adapa terug naar de aarde te brengen. “Adapa leert; met Enki, leraren van Civilized Man be, ‘zei de koning.
….

  • * ANUNNAKI, ERFENIS VAN DE GODEN breidt de vertalingen van Zecharia Sitchin uit van kleitabletten die ten grondslag liggen aan de Bijbel. Tienduizend jaar geleden schreven schriftgeleerden in het oude Sumerië (Irak) op deze tabletten wat ze zeiden dat de Anunnaki-goden (lange mensen uit de lucht) dicteerden. Sitchin vroeg Dr. Lessin om de aandacht van het publiek op zijn nalatenschap te vestigen door een educatief programma op te zetten.

De Anunnaki zijn Homo sapiens zoals wij, maar die honderdduizenden jaren oud worden. Ze zeiden dat ze 450.000 jaar geleden vanuit een planeet genaamd Nibiru naar Irak waren geschoten om goud te oogsten om terug te sturen (via Mars) naar Nibiru om te poederen tot een atmosferisch schild. Ze ontgonnen overvloedig goud in Afrika totdat, 300.000 jaar geleden, hun mijnwerkers in opstand kwamen. 

Om de muiters te vervangen, creëerden Anunnaki-genetici kortlevende slaven, Adamieten genaamd, aangepast van hun eigen genoom maar gemodificeerd met een beetje klei, koper en genen van een intelligente hominoïde, Homo erectus (Bigfoot’s voorouder) die al in Afrika leeft. Tweehonderdduizend jaar geleden verwekte Enki, hun Chief Scientist, een lijn van aardbewoners genaamd Adapites met twee Adamitische meisjes.

 Vijftigduizend jaar geleden verwekten Enki en een Adamitische schoonheid Noah, die Enki’s genen voor een lange levensduur droeg en regeerde over de Iraakse stad Sharuppak. Enki redde Noach en veel van zijn onderdanen van de zondvloed van 13.000 jaar geleden. De Anunnaki lieten het volk van Noach en andere overstromingsoverlevenden zich vermenigvuldigen en steden bouwen in het Midden-Oosten en Egypte met wel 50.000 inwoners.  

2f6c4e279c22bab05a8a0d1305205884 AnGel-WinGs.nl

De Anunnaki heersten over de nieuwe beschavingen als goden met afstammelingen van de zonen van Noach als tussenpersonen. De Anunnaki gaven ons het beste en het slechtste van de planeetbrede beschaving – koningen, historici, belastingen, tempels, priesters, tweekamercongressen, archivering, wetboeken, bibliotheekcatalogi, ovens, ovens, wielvoertuigen, verharde wegen, medicijnen, kosmogonie, kosmologie, festivals, bier, voedselrecepten, kunst, muziek, muziekinstrumenten, muzieknoten, dans, textiel en veelkleurige kleding.

Sumerische scholen onderwezen wiskunde, architectuur, theologie, schrijven, grammatica, plantkunde, zoölogie, aardrijkskunde. Ze toonden een wereldwijd energienetwerk, lucht-, onderzeeër- en interplanetaire transportvoertuigen en geavanceerde computers, maar gaven ze niet door. 

Ze gaven ons ook hiërarchie, vrouwenhaat, geweld, hebzucht, slavernij, schulden en oorlog met genocide en massavernietigingswapens. 

In 2024 BCE verwoestten Anunnaki hun steden in het oostelijke Middellandse Zeegebied met nucleaire ontploffingen en neerslagstormen. 

De meeste Anunnaki keerden tegen 311 vGT terug naar Nibiru. Maar sommigen bleven. Zij en hun nakomelingen (de machtselite) regeren ons tot op de dag van vandaag. Zij en hun spawn hebben exclusieve, vijandige naties en religies gecreëerd en bestendigd om ons verdeeld te houden. Ze hebben ons verslaafd gemaakt aan kredietinstellingen om ons aan het werk te houden.

 Hun verhalen over hun verblijf op aarde voordat ze onze voorouders maakten, evenals wat onze voorvaderen direct zagen, drukten ons in met de waarden van hun hiërarchische, door mannen geleide, meester-slaaf-vijand-mentaliteit. We gingen uit van waarden van winning, vervuiling, monetair monopolie en obsessie met goud. 

Het genetica-team dat ons heeft gecreëerd, heeft ons ook de capaciteit gegeven en de geschiedenis bewaard die Sitchin en anderen hebben vertaald, zodat we de verplichtingen kunnen overwinnen die ze ons hebben nagelaten. 

Onlangs keerde Anunnaki Royals terug naar de aarde en voegde zich bij Enki en degenen die achterbleven. De terugkerende Anunnaki beloven een einde te maken aan het tijdperk van Marduks heerschappij op aarde (Kali Yuga), ervoor te zorgen dat hij het lijden goedmaakt dat hij hier koesterde om zijn heerschappij veilig te stellen, en het tijdperk van Enki (Aquarian, Satya Yuga) in te luiden. 

 

Bron

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥