Hoe kan Piri Reis map Antartica tonen zonder ijs?-Aardas?

Map of Piri Reis

Piri Reis-kaart – Hoe kan een 16e-eeuwse kaart Antarctica zonder ijs laten zien?

Op 9 oktober 1929 catalogiseerde een Duitse theoloog met de naam Gustav Adolf Deissmann items in de Topkapi-paleisbibliotheek in Istanbul toen hij een merkwaardig perkament tegenkwam dat zich tussen het verwaarloosde materiaal bevond. Op het gazelle huid-perkament was een kaart, nu aangeduid als de Piri Reis-kaart .

De kaart is getekend en ondertekend door de Turkse cartograaf Hagji Ahmed Muhiddin Piri , ook bekend als Piri Reis, en is gedateerd in 1513 na Christus. Reis was een admiraal bij de Turkse marine, een ervaren zeeman en een cartograaf, die beweerde 20 bronkaarten en kaarten te hebben gebruikt om de kaart te construeren, waaronder 8 Ptolemeïsche kaarten, 4 Portugese kaarten, een Arabische kaart en een kaart van Christopher Columbus.

Sinds zijn ontdekking heeft de Piri Reis-kaart zowel intriges als controverses opgeroepen, vooral vanwege de aanwezigheid van wat een weergave van Antarctica lijkt te zijn 300 jaar voordat het werd ontdekt. Een ander – misschien zelfs niet meer intrigerend facet van het uiterlijk van Antarctica – is dat het de landmassa lijkt te tonen voordat het meer dan 6000 jaar geleden met ijs werd bedekt.

Mapa de Piri Reis fragmento

Bewijs van oude technologie?
Het grote debat werd aangewakkerd door professor Charles Hapgood toen hij zijn theorie op de Piri Reis-kaart publiceerde in zijn boek Maps of the Ancient Sea Kings in 1965. Hij en een team van studenten van de Universiteit van New Hampshire bestudeerden de kaart en ontdekten veel anomalieën , zoals het gebruik van mercatoriale projectie en de opname van een voorijs Antarctica.

De Grieken waren in staat om cilindrische kaarten te maken op basis van hun kennis van een bolvormige aarde, hoewel mercatorial projectie niet werd gebruikt door de Europeanen tot later in de 16 e eeuw, en waren ook in staat om de astronomie en geometrie gebruiken om de lengte- en breedtegraad te berekenen, hoewel absolute nauwkeurigheid was niet mogelijk tot de uitvinding van de chronometer in 1760. Hoewel deze twee prestaties – hoe geweldig ze ook zijn – konden worden verklaard met behulp van Griekse bronkaarten en kaarten uit de tijd van Alexander, kon niets de opname van Antarctica verklaren. Dientengevolge stelde Hapgood voor dat de kaart was gebaseerd op materialen die dateren van vóór 4000 voor Christus, vóór bekende ontwikkelde talen of progressieve beschavingen.

Deze theorie houdt in dat een prehistorische beschaving over de technologie beschikte om over belangrijke zeewegen te navigeren en redelijk nauwkeurig de wereld in kaart te brengen. Hapgood suggereerde ook dat de topografische weergave van het binnenland van de continenten luchtcapaciteiten vereiste, hetgeen inhield dat de prehistorische ‘super’-beschaving zowel nautische als luchtmeesters was en leidde tot de verdere speculatie van ofwel een Atlantische of buitenaardse beschaving. Er is geen bewijs gevonden om dergelijke theorieën te ondersteunen.

Zuid-Amerika versus Antarctica
Sceptici van de theorie Hapgood’s wijzen erop dat de kaart is een weergave van de Zuid-Amerikaanse kust, wijzend naar de moderne fysieke kenmerken van de kust en het binnenland die op de 16 e eeuwse kaart. Anders zouden critici beweren dat het beeld zou aangeven dat Antarctica en Zuid-Amerika ooit verbonden waren in Uruguay, en dat Argentinië nog niet bestond.

Hoewel dit argument mogelijk de aanwezigheid van Antarctica op de Piri Reis-kaart afwijst, zijn er andere afwijkende kaarten gevonden die identiek zijn aan het ijsvrije continent, omdat alleen de 20e – eeuwse satelliettechnologie heeft kunnen identificeren.

Andere theorieën over Hapgood zijn al verworpen, zoals zijn theorie van de poolverschuiving waarin hij beweerde dat een plotselinge verschuiving in de helling van de rotatieas van de aarde in 9.500 v.Chr. Had kunnen resulteren in de verplaatsing van Antarctica, waardoor het honderden kilometers naar het zuiden werd gestuurd en resulterend in de verandering van het klimaat van semi-gematigd naar bevriezing. Uit alle gegevens blijkt dat deze verschuiving niet kon en niet heeft plaatsgevonden.

Onontdekte beschaving?
De echte vraag is of Antarctica wel of niet het identificeerbare continent op de Piri Reis-kaart is, of een van de andere afwijkende kaarten. Als dat zo is, zou de kaart van Piri Reis gebaseerd kunnen zijn op de documenten van een nog onontdekte, prehistorische beschaving, een die over technologie zou kunnen beschikken die hen in staat stelt te reizen en de wereld nauwkeurig in kaart te brengen? Ongeacht de ware oorsprong van de bronnen, één ding is zeker: deze kaart opent het debat over hoe we onze eigen geschiedenis bekijken en welke eventuele opvattingen juist zijn. Misschien zal ooit de waarheid worden ontdekt.

Het is logisch dat het juist op de polen zeer koud is en dat er als gevolg daarvan ijs ligt. Dit heeft alles te maken met de positie van de noord- en zuidpool ten opzichte van de zon: Van alle plekken op de aardbol zijn de polen het minst naar de zon toegekeerd. Als gevolg hiervan is de hoek waarmee zonnestralen binnenkomen veel kleiner dan bijvoorbeeld in Nederland, en zeker kleiner dan op de evenaar. Tropische gebieden zullen dus veel warmer worden dan polaire gebieden. In tropische gebieden is de instralingshoek van de zon bijna 90 graden. Hierdoor wordt een groot oppervlak beschenen. De zon straalt ook loodrecht op de atmosfeer: daardoor kaatst slechts een klein deel van de stralen terug. Boven polaire gebieden kaatst de atmosfeer het grootste deel van de schuin invallende zonnestralen terug de ruimte in. IJs en sneeuw werken bovendien als een spiegel: ze kaatsen het merendeel van de zonnestralen die door de atmosfeer weten te dringen terug. Ten tweede staat de draaias van de aarde niet loodrecht op het vlak van de baan van de aarde rond de zon. De draaias loopt precies door de noord- en zuidpool heen. Als gevolg hiervan wijst de noordpool in de zomer iets naar de zon toe en in de winter van de zon af. Voor de zuidpool is dat precies omgekeerd. Zolang de polen van de zon afgekeerd zijn, is het donker: de zon komt een half jaar lang niet op. Het ontbreken van voldoende zonlicht heeft een bar klimaat tot gevolg. Het koude klimaat maakt dat de polen gevangen zitten in een eeuwige greep van sneeuw en ijs.

 

Zou de aardas dan echt gedraaid zijn?

In 2008.

WASHINGTON – Op de Noordpool smelt het ijs terwijl het op Antarctica steeds kouder wordt. Dat hebben wetenschappers vrijdag bekendgemaakt.

Beide polen hebben te maken met een steeds snellere klimaatverandering, die met name door broeikasgassen als CO2 wordt veroorzaakt.

Op de Noordpool heeft de klimaatverandering voor een opvallend grote afname van het ijs gezorgd, aldus de wetenschappers wier bevindingen dinsdag worden gepubliceerd in het Nederlandstalige maandblad Eos.

Ozongat

Het enorme ozongat boven Antarctica zorgt er echter tijdens de zomer op het zuidelijk halfrond voor, dat de westenwind harder waait en het zuidelijke continent gedeeltelijk beschermt voor de effecten van klimaatverandering.

Alleen het schiereiland van Antarctica wordt niet beschermd en daar “zijn de effecten van klimaatverandering dramatisch”, aldus een van de wetenschappers.

De magnetische noordpool is het punt waarnaar een kompas altijd wijst en niet te verwarren met de geografische noordpool. Het geografische noorden blijft altijd op hetzelfde punt liggen, loodrecht tegenover de zuidpool. Het magnetische noorden is een krachtveld ten noorden van Canada dat zich constant beweegt, het beïnvloedt het aardmagnetisch veld rond de aarde. Maar nu het krachtveld plots heel wispelturig wordt, dreigen wij er ook de gevolgen van te dragen.

Het magnetische noorden verschuift normaal met ongeveer 15 kilometer per jaar, maar de laatste twee jaar is de pool telkens met zo’n 55 kilometer verschoven. Naar de oorzaak van die plotse beweging is het gissen, maar een heel beweeglijke noordpool kan wel voor problemen zorgen.

Poolwissel

Sommige wetenschappers zien in de verschuiving een voorbode van het omkeren van de magnetische polen van de aarde. Daardoor zou de magnetische noordpool de magnetische zuidpool worden en omgekeerd. Dat kan verregaande gevolgen hebben, onder meer voor het stroomnet en voor onze communicatiesystemen. Het zou ook het leven aan de aardoppervlakte blootstellen aan hogere dosissen straling van de zon en de ruimte doordat ons magnetisch veld erdoor verzwakt.

Dat omkeren is iets dat normaal gezien om de 200.000 tot 300.000 jaar gebeurt. De recentste ommekeer dateert echter al van 780.000 jaar geleden, waardoor sommige wetenschappers denken dat het niet lang meer zal duren eer er een nieuwe aankomt.

Hoe snel de ommekeer exact gaat? De wetenschap krijgt het voorlopig niet preciezer dan “in een paar duizend jaar”, maar de gevolgen zijn wel de hele tijd te voelen. “Er wordt algemeen aanvaard dat tijdens de ommekeer het magnetische veld verzwakt tot 10 procent van zijn volledige potentieel”, aldus Brad Clement van de Florida International University. “Als het verzwakt is, draaien de polen ongeveer 180 graden, waarna het magnetische veld weer sterker wordt in de omgekeerde richting. En dat kan dus duizenden jaren duren.”

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/de-magnetische-noordpool-verschuift-in-sneltempo-naar-rusland-en-dat-heeft-gevolgen~a0dded69/

Hallo.

Ik heb een poos geleden een Video op You-Tube gezien dat de Eskimo’s in de Noordelijke landen zoals Groenland en Alaska een brief aan de NASA hadden geschreven dat de Zon op een andere tijd opkwam en ook op een andere plaats.
En dat ze denken dat de As van de Aarde is verschoven.

Met dat in het achterhoofd is mij vorige week ook opgevallen dat de Zon wel degelijk op een andere plaats opkomt dan andere jaren om deze tijd.
De zon komt normaal rond deze tijd in het Oosten op bij mij recht Achter het huis
Maar nu veel verder naar het zuiden/Zuid-Oosten achter een rij Bomen en dat was naar mijn idee nooit zo.
Wat me verder op valt dat het veel eerder Licht is dan anders om deze tijd.
Normaal is het om 8:00 Uur nog helemaal donker en nu begint het al licht te worden. en om 9:00 Uur is het al helemaal licht. terwijl het dat pas dan licht hoort te worden.
Ik weet niet of dit iemand van de Forumleden is opgevallen? Of het ligt aan mij.

Dit verklaart dan ook direct de klimaatverandering en dat we bijna nooit geen Winter meer krijgen.
In Lapland hoord het rond deze Tijd 30 Graden te Vriezen nu maar amper 4 Graden onder 0.

Ik heb nog gezocht op het Internet en kwam dit tegen:

De Inuit vormen de inheemse bevolking van Groenland, Siberië en Alaska. Hun oudsten hebben in een brief aan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geschreven dat de as van de aarde is verschoven.

De oudsten geloven niet dat de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Zij zeggen dat de verandering van het klimaat te maken heeft met veranderingen in de lucht. De zon komt niet langer op dezelfde plaats op en de dagen duren langer, aldus de oudsten.

Ze voegden toe dat de sterren en maan ook op andere plekken aan de hemel staan en dat dit invloed heeft op de temperatuur op aarde. De Inuit zijn voor hun overleving afhankelijk van de stand van de maan en de sterren omdat ze een aantal maanden van het jaar in duisternis leven.

De oudsten zeggen ook dat ze het weer niet langer kunnen voorspellen. Daarnaast neemt het aantal ijsberen toe, waardoor de Inuit geregeld oog in oog komen te staan met deze dieren.

De Inuit wonen al honderden jaren in het poolgebied. Ze bouwen in de warmere maanden tenten en tipi’s van kariboehuid en leven ’s winters in iglo’s. Het woord Inuit wordt gebruikt als alternatief voor het woord ‘Eskimo’, omdat die term door sommige Inuit als beledigend wordt beschouwd.

Onlangs verschoof de aardas nog als gevolg van de zware aardbeving bij Japan in 2011. Die was zo krachtig dat het Japanse hoofdeiland bijna 2,4 meter werd opgeschoven naar het oosten. De aardas verschoof daarnaast 10 centimeter.

Bron: https://www.ninefornews.nl/inuit-oudsten-brief-aan-nasa-aardas-verschoven/

Ook als je de vraag invult op Google Vind je veel Resultaten.

(Ps google doet  inmiddels teveel aan censuur!)

Gebruik dit eens… je ziet dan veel meer, wat we blijkbaar niet meer mogen weten???????
https://duckduckgo.com/

https://www.astroblogs.nl/2006/09/02/is-de-aarde-gekanteld-in-het-verleden/

Klimaatsveranderingen door Kanteling van de Aardas?

De Inuit Ouderen zeggen allemaal hetzelfde: “De hemel is veranderd, de zon staat hoger dan een paar jaar geleden; de zon, de maan en de sterren zijn allemaal aan het veranderen. Dit beïnvloedt de temperatuur en zelfs hoe de wind waait. Het lijkt erop dat de aardas gekanteld is.”
Hetzelfde verhaal vertellen Inuit Ouderen uit vier nederzettingen die duizenden kilometers van elkaar gescheiden zijn. Ze hebben dus onafhankelijk van elkaar geconcludeerd dat de klimaatsveranderingen veroorzaakt worden door een kanteling van de aardas.In het verre noorden is het een groot gedeelte van het jaar donker, waardoor de Inuit zeer vertrouwd zijn met de patronen van de hemellichamen. Vroeger navigeerden ze tijdens de donkere dagen met behulp van de sterren, dus als de Inuit spreken over de zon en de sterren, dan doen ze dit vanuit een intense kosmische kennis.

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort