...

29 november 2021

 

Boeken verkoop

Waren de goden kosmonauten? Erich von Däniken

Waren de goden kosmonauten? Erich von Däniken Onopgeloste raadsels uit het verleden

De jubileumeditie van de cultklassieker Waren de goden kosmonauten, al 50 jaar onafgebroken in druk, mét nieuw nawoord van Erich von Däniken en 50 nieuwe foto's.

Geen ander boek heeft de manier waarop we naar de geschiedenis kijken zo veranderd als Waren de goden kosmonauten? van Erich von Däniken. Hij kon dan ook niet vermoeden dat zijn boek een ware cultklassieker zou worden. Waren de goden kosmonauten? is al 50 jaar onafgebroken in druk en wereldwijd zijn er meer dan 60 miljoen exemplaren van verkocht. Deze 40e jubileumeditie is uitgebreid met een nieuw voorwoord en een nieuw nawoord (speciaal geschreven voor de Nederlandse lezers door Erich von Däniken!) en bevat meer dan 50 (nieuwe) foto's.

22.50

Bestel nu
Recensie(s)
Dit is de veertigste druk van een controversieel boek, dat vanaf de eerste publicatie in 1969 voor opschudding heeft gezorgd in wetenschappelijke kringen. De auteur gaat uit van de prikkelende hypothese dat de verering van goden binnen oude culturen in wezen kosmonauten betrof, afkomstig van andere universa. Ter onderbouwing van zijn suggestieve stellingen trekt hij alle registers open zonder deze ideeën te toetsen aan de weerbarstige wetenschappelijke werkelijkheid. Toch zet de schrijver aan tot reflectie van zijn vooronderstellingen want hoe staat het onder meer met de oude zeekaarten van Piri-Reis, de mythologie van de Soemeriërs en de Ark van het Verbond. Het is onwetenschappelijk hoe de schrijver te werk is gegaan, maar zijn onderzoek verdient ook nu nog aandacht vanuit wetenschappelijke hoek. Het geïllustreerde boek wordt afgesloten met een literatuuroverzicht en een register. aan deze druk zijn een nieuw voor- en nawoord toegevoegd.

De odyssee van de goden-Erich von Däniken

De odyssee van de goden-Erich von Däniken "Erich von Däniken (1935, Zwitserland), brak in 1968 door met wereldwijde bestsellers als Waren de goden kosmonauten. Zijn boeken werden vertaald in 28 talen en haalden een totale oplage van 68 miljoen exemplaren. Hij houdt nog steeds overal ter wereld lezingen en is regelmatig te zien in tv-documentaires.

Erich von Däniken, auteur van de bestseller Waren de goden kosmonauten?, plaatst met De Odyssee van de Goden de Griekse geschiedenis in een nieuw perspectief.

Zijn buitenaardse beschavingen iets van de toekomst of van het verleden?
Van de bestsellerauteur van Waren de goden kosmonauten
In dit boek wordt de oude Griekse geschiedenis in een volkomen nieuw perspectief gesteld: de oude mythen zijn in feite een weergave van echte gebeurtenissen. De hoofdrolspelers (goden) buitenaardse wezens die duizenden jaren geleden de aarde bezochten. Archeologische vondsten en de geschriften van Plato en Aristoteles ondersteunen zijn theorie. Von Dänikens bestseller Waren de goden kosmonauten had het denken over mythologie, geschiedenis en buitenaardse beschavingen totaal op zijn kop gezet. Zijn nieuwe boek zal dit opnieuw doen.

24.50

Bestel nu
Dit boek grijpt terug op het debuut van de auteur in 1969 'Waren de goden kosmonauten'*. Hij gaat diep in op het voornaamste onderwerp van genoemd boek, te weten de prikkelende stelling dat de Aarde duizenden jaren geleden is bezocht door buitenaardse rassen. Aan de hand van citaten onder meer afkomstig uit de Griekse mythologie en het Indiase epos, de Mahabharata, toetst hij zijn ideeën aan de weerbarstige realiteit en de stand van de wetenschap. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de legende rond het verdwenen eiland Atlantis. Hij put uit het werk van de Griekse filosoof Plato, waarin aanwijzingen staan over de mogelijke situering van het eiland. Hoewel harde bewijzen over zijn theorieën vooralsnog ontbreken, verdient zijn onderzoek positieve aandacht vanuit wetenschappelijke hoek. Het met vele foto's en kaarten geïllustreerde boek wordt afgesloten met een notenapparaat, een register en informatie over de auteur. De teksten zijn zeer onderhoudend.

Edgar Cayce- Over ware schoonheid

Edgar Cayce- Over ware schoonheid Dit boek behandelt de vele aspecten van uiterlijke in inwendige verzorging van het lichaam op basis van de uitspraken van Edgar Cayce. Het gaat diep in op diverse voedingssuggesties en traditionele niet-chemische geneeswijzen. Aan de orde komen onderwerpen als dromen, astrologie, meditatie, de genezende werking van kleuren, muziek, geuren en edelstenen.
Vele preparaten worden genoemd voor de verzorging van het lichaam. De innerlijke schoonheid van de mens staat echter centraal.

19.90

Bestel nu
Angel-Wings: Dit boek heb ik ook...
Erg goed boek, veel over schoonheid en gezondheid. Echt een aanrader!

Schrijver heeft uit de vele uitspraken, readings, (antwoorden, die in trance gegeven zijn op vragen) van de bekende paragnost Edgar Cayce, die vragen geselecteerd welke op schoonheid betrekking hebben. Deze zijn gerubriceerd van een verklaring voorzien. Na de inleiding bevat het eerste deel de gegevens over de buitenkant van de mens (huidverzorging enz.), het tweede deel de binnenkant van de mens, (spijsvertering enz.) en het derde deel de totale mens. Deel 1 en 2 zijn praktischer en geven veel adviezen, deel 3 is meer filosofisch. De adviezen die gegeven worden zijn soms vaag, er worden veel merknamen gebruikt van produkten die hier niet gangbaar zijn en bij vele adviezen heb ik mijn twijfels betreffende verantwoorde toepassing. Het lijkt me niet verstandig om klakkeloos met de adviezen te experimenteren. Vermoedelijk zijn er ook wat vertaalfouten gemaakt. Doordat de "readings" cursief zijn gedrukt is duidelijk wat Edgar Cayce heeft doorgekregen en wat door de schrijver is ingevuld. De readings zijn genummerd zodat deze terug te vinden zijn in de totale readings. Bevat register.

Leven In Relatie- Edgar Cayce *

Leven In Relatie- Edgar Cayce * Tweedehands wees er snel bij...
LEVEN IN RELATIE
Edgar Cayce's visie op contacten, omstandigheden, karma en reïncarnatie

Edgar Cayce (1877-1945), Amerikaans helderziende en medium, werd beroemd door zijn medische diagnoses. In een hypnotische slaap kon hij zijn genezingen verrichten, stelde hij perfecte diagnoses, schreef hij geneeswijzen voor en genas bij ziekten bij mensen die hij nooit had ontmoet. Bovendien was hij - in strijd met zijn bijbelse opvoeding - overtuigd van reïncarnatie. Volgens hem wordt met bepaalde karaktereigenschappen, partnerkeuze, ziekten en relaties de lijn uit vorige levens doorgetrokken. Uit de aantekeningen die Cayce naliet, verzamelde de schrijfster zeer gedocumenteerd materiaal over karma, reïncarnatie, contacten en omstandigheden. Cayce zag voorbij de grenzen van ruimte en tijd en deed voorspellingen die hem tot de meest befaamde helderziende van deze eeuw maken. Gebruikmakend van dit materiaal, haar kennis van zaken op gebied van parapsychologie en haar scherpe inzichten heeft Cerminara dit opmerkelijke boek geschreven. Hierin behandelt zij ondermeer diagnose door het onderbewuste, soorten fysiek karma, karmische oorzaken van geestelijke afwijkingen, filosofie van de beroepskeuze, ouders en kinderen, echtscheiding en de mogelijkheden van menselijke vaardigheden.

8.39

Bestel nu
Angel-Wings: Ik heb dit boek zelf en vond het een verademing om te lezen... ik kijk het nog vaak in. Zeer interessant.

De Amerikaanse 'ziener' Edgar Cayce (1877-1945) werd zeer beroemd om zijn medische diagnoses in trance. Bovendien geloofde hij, na enige strijd met zijn bijbelse opvoeding, in de menselijke reïcarnatie, op grond van zijn trance-ervaringen. Veel z.g. karaktereigenschappen en lotsbeschikkingen zijn volgens hem terug te voeren op de rode draad die is opgebouwd uit vorige levens. Dit heeft tot konsekwentie dat de eenzijdige milieuverklaring der psychologie aan belang verliest. Interessant. Prachtig uitgegeven.

Deel & let's open the minds!