web analytics
...

Goden en de Anunnaki 

Goden en de Anunnaki

Anu is ook bekend als “An”, de Grote Vader van de hemel. Hij is de oorspronkelijke oppergod in het pantheon, in feite de opper God van alle andere Goden.

Hij verliest deze positie als hij het doorgeeft aan zijn zoon Enlil en vervolgens (in Babylonische overlevering) aan Marduk.

Anu was niet de eerste God in de stamboom.

A Revelação de Enki e Enlil (Vídeo).

Zijn ouders zijn twee Oer Goden, Anshar en Kishar. (Zij waren heersers en dus Goden op een andere planeet dan de aarde.

Als je thuis bent in de Griekse mythologie, kun je denken dat deze oer Goden een beetje lijken op de Titanen die aan de oude Griekse Goden voorafgingen. Nadat de Griekse Goden de Titanen  omver wierpen, had het belang van de Titanen een achterstand op de betekenis van de Goden (in het algemeen).

Anu:  Anu’s twee gemalinnen zijn Antu, Grote Moeder van de Lucht, en Ki, de Aardmoeder. Beide gaven hem kinderen.

Ki gaf geboorte aan Enlil, Heer van de Lucht en Aarde, Bewaker van de Tafel der Bestemmingen (om te beginnen) ,
en Nin-Khoerag, Vrouwe van de Berg.
Antu’s kind was Enki, Heer van de Aarde en Wateren, ook bekend als “Ea.”

Enlil en Enki zijn dus halfbroers.
Na zijn geboorte heeft Enlil de aarde van de hemel gedeeld.
Op dit punt namen hij en Ki (zijn moeder) het bevel over de aarde, terwijl Anu (zijn vader)bleef regeren in de hemel.

baal worship

Wat is de Tablet van het Lot?
Enlil was de ‘Hoeder van de Tafel der Bestemmingen’. Dit is een mythologisch object van het allergrootste belang.
Het wordt letterlijk verondersteld een kleitablet te zijn, gegraveerd met spijkerschrift.
Welke God het ook bezat, hij werd als de heerser van het universum beschouwd.

Enlil was na lange tijd in het bezit van de Tablet, wat hem tot opperste leider van het universum maakte, zelfs Anu overtreffend. Er is nog een Soemerisch gedicht met de titel “Ninurta en de schildpad” waarin wordt vermeld dat Enki de tablet bezat.

Not a coincidence. What is the real meaning of these very, very ancient (and probably extraterrestrial) symbols, and why are they still so prominently used?
Op een gegeven moment bezit Tiamat, de drakenkoningin, het. Ze geeft het aan haar gemalin Kingu, die de bevelhebber van haar leger wordt.

Marduk, de zoon van Enki, verslaat Tiamat in een enkel gevecht, verslaat vervolgens Kingu en claimt de tablet en de autoriteit voor zichzelf. Op dat moment wordt Marduk de opperste heerser.

Om de zaken alleen maar ingewikkelder te maken, komt dit hele verhaal met Marduk alleen voor in de Babylonische versie van de mythe. In de Soemerische versie verslaat Enlil Tiamat en regeert hij oppermachtig.

Genesis en de vloed Mythe
Thoth, ISIS, Israel, Alchemy

DE JOODS-CHRISTELIJKE VERSIE:
Veel mensen zijn bekend met de vloedmythe in de Bijbel. Dit is het verhaal van de ark van Noach. De samenvatting is dat Jahweh(Enlil) de zonden van de mensheid zat was. Meer in het bijzonder was Hij boos over de corruptie van de mensheid door wezens die de “Nephilim”(Anunnaki) worden genoemd.

“21; Want als gevolg van deze drie dingen kwam de zondvloed op de aarde , namelijk,
als gevolg van de hoererij waarin de Wachters(Anunnaki) tegen de wet van hun verordeningen, en zichzelf vrouwen namen van alles wat zij verkozen van de dochters van de mensheid: en zij maakten het begin van onreinheid. ”

Gemini Super New Moon, a double shot of healing

De “Watchers” of “Nephilim” zijn andere namen voor de Anunnaki.

Fundamenteel brachten de ”gevallen” (gelandde)  engelen (mensen die konden vliegen-ufo-vliegmachines in die tijd)  wetenschap en technologie naar de mensheid, maar deden het om hen tot slaaf te maken en te corrumperen. Het kruisen volgde hierna met de mensheid en de Anunnaki, leidend tot een ras van halfgoden (Half engel – half mens-hybriden).

Negatieve bloedgroepen zijn nog de bloedgroepen die afstammen van de Anunnaki zelf.
(Zonder dat ik dat wist in die tijd koos ik mijn nickname onbewust wel goed, 😉 ik heb een O negatieve bloedgroep-Angel-Wings)

Jahweh(Enlil) besloot iedereen uit te roeien en opnieuw te beginnen. En daardoor kwam de zondvloed.

Dus vertelde Enki (Jezus?) die dit vreselijk vond voor de mensheid aan Noach om een ​​grote ark (Ufo-vliegmachine?)te bouwen. Noach laadde de ark op met twee (DNA-BANK?) van elk dier (man/vrouw)en bracht zijn eigen gezin aan boord. De vloed vernietigde alle dierlijke en menselijke leven buiten de Ark – evenals (vermoedelijk) de achtergebleven ”gevallen engelen” de Nephilim (Anunnaki). Noach’s familie was in staat om de aarde opnieuw te bevolken nadat ze van boord gingen (Zou inteelt impliceren wat vreemd is, misschien maakten ze nieuwe mensen via dna technieken etc…?). God (Enlil) plaatste een regenboog in de lucht als een belofte. Hij zou nooit de aarde opnieuw beoordelen met een nieuwe vloed.

Lees ook:   Openbaringen anno nu

De Sumerische versie:

Michelangelo - the Brain

Episch van Gilgamesj
Gilgamesh: Paleis van Sargon II, Khorsabad, 8e eeuw vC Assyrisch.

De vloedmythe van Sumerië is ouder dan die in Genesis. Er wordt gedacht dat een aantal vroege antieke Hebreeën in feite inwoners van Mesopotamië waren.

Dit zou hen in staat hebben gesteld om de Soemerische mythen en legenden over te nemen en ze te gebruiken als basis voor hun eigen religie.

Er zijn een aantal Sumerische teksten die een grote vloed vertonen in één of andere vorm. Het vroegste bekende voorbeeld is in het Epic of Ziusudra. Anderen omvatten het Epic of Atrahasis en het bekende Gilgamesh-epos.

The Epic of Gilgamesh is het verhaal dat de sterkste gelijkenis vertoont met de latere Genesis-versie in de Bijbel. Interessant genoeg lijkt het oorspronkelijk niet in de tabletten te zijn opgenomen; het werd later in Tablet XI bewerkt door iemand die werd geïnspireerd door het Epic of Atrahasis.

Omdat de tabletten fragmentarisch zijn, missen stukjes en beetjes van het verhaal. In het begin vinden we bv. dat Anu, Enlil, Enki en Nin de moderne mensen hebben geschapen door middel van hun eigen dna vermengden zij het dna van de nog niet zo slimme mensheid op aarde.

Anu Enlil Enki Nin- hebben de  steden gesticht en het leven floreert.

Er is dan een ontbrekende sectie. Daarna komen we erachter dat er een grote destructieve vloed op komst is, en het pantheon heeft besloten de mensheid niet te waarschuwen of iets te doen om hen te redden.

Enki besluit dat hij hiermee niet akkoord gaat, (Hij is gaan houden van zijn creaties de mensheid) dus hij waarschuwt een goed mens en vertelt hem dat hij een ark moet bouwen. In de Eridu-genesis is deze held Atra-hasis. In het bekendere Epic van Gilgamesh is het Utnapishtim.

Het is duidelijk dat de verhalen van Enlil en Enki diep verweven zijn met de Sumerische legendes. Deze twee speelden een rol in tal van verschillende aspecten van de mythos.

Enlil: Onderdrukker van de mensheid

De rol van Enlil in de Sumerische mythologie kan worden samengevat met verwijzing naar de mensheid in één woord: onderdrukker .

Enlil was eigenlijk de God die (volgens de Atrahasis-Epos-tekst) oorspronkelijk de schepping van het menselijk ras opdroeg.

Je zou denken dat dat een goede zaak zou zijn, maar de enige reden dat hij menselijke wezens wilde, was dat hij een ras zou hebben die hij tot slaaf kon maken om zijn bieding te doen.
Zelf hadden zij ook een slavenras dat de Igigi werden genoemd maar zij wilden niet langer slaaf zijn en dat harde werk doen, goud delven op de aarde bv, zij kwamen in opstand-waarbij ergens bekend werd dat zij hierbij het onderspit delften)

witte steen- boom met manen steen der wijzen - zonneboom

In feite was dit zelf een poging tot macht onder de goden. In de Soemerische mythe (niet de Babylonische, waarbij Marduk betrokken is), zijn een aantal goden in staking omdat ze moe zijn van het onderhouden van de schepping.

Enlil stelt voor dat hij de kwestie van de staking zal oplossen als hij de opperste heerser van de goden wordt genoemd. In deze versie van het verhaal is hij het (niet Marduk) die Tiamat onderwerpt.

Later raakt Enlil het ‘lawaai’ (ontucht, asociaal gedrag, wreedheden etc) van de mensheid beu en besluit ze als gevolg hiervan met de grote vloed te doden. De mensheid luisterde niet meer naar hem, en niemand kon hen nog bijbrengen hoe zich te gedragen.
Als de god van de lucht was dit gemakkelijk voor hem om te doen. (Door middel van wapens oid)

Lees ook:   Man filmt chemtrail en ziet ook Ufo!

Dit brengt ons vervolgens volledig terug naar het verhaal van Utnapishtim uit het Epos van Gilgamesj, die werd gered door Enki en komt overeen met Noach in de joods-christelijke versie van de mythe.

Amusant genoeg vergeet Enlil na de zondvloed uiteindelijk zijn woede en besluit hij Utnapishtim(Noach) onsterfelijk te maken.

Enki, de halfbroer van Enlil.

Enki’s rol kan worden samengevat als de creator en kampioen van de mensheid .

Terwijl Enlil tegen Tiamat vecht, mist Enki het hele gebeuren, omdat hij slaapt. Gelukkig kan zijn moeder Antu, ook wel bekend als ‘Nammu’, telepathisch (?!)met hem communiceren. Ze zegt:

O mijn zoon, sta op uit uw bed, van uw (slaap), doe wat wijs is, Moderne-dienaren voor de Goden, mogen zij hun eigen ….(brood?)… produceren.

Enki wordt wakker en suggereert de oprichting van een slavenras-mensheid. Nu, je zou kunnen denken dat dit het zijn idee was, maar in werkelijkheid was het Enlil. Enlil was degene die sprak met Nammu, die toen het idee aan Enki voorstelde.

De schepping van de mens uit ”klei”….

Enki zelf schept menselijke wezens uit een mengsel van ”klei” en het bloed van de gedode god Kingu.

Als je goed geïnformeerd bent over de Griekse mythologie, zal dit waarschijnlijk een belletje doen rinkelen – Prometheus, de oude Titan, schiep ook de mensheid uit de ”klei”. Net als Prometheus neigt Enki ertoe om op te staan ​​voor het menselijk ras in conflict met de goden. (Dus zou Enki- Promotheus zijn, in een ander werelddeel, qua vertellingen)

Terugkomend op het overstromingsverhaal was Enki niet zo blij toen hij ontdekte dat Enlil van plan was om het ras dat hij had gemaakt weg te vagen.

Dus nam hij het op zich om Utnapishtim (noach) te waarschuwen. Hij vertelde Utnapishtim om een ​​ark te bouwen.

Evenals Noach kreeg Utnapishtim de opdracht de Ark met dieren te laden. Samen met zijn vrouw behield hij het leven op aarde toen de vloed werd losgelaten.

Nadat het water begon terug te wijken, liet hij de dieren vrij om de planeet opnieuw te bevolken.  Enlil vergat uiteindelijk zijn verontwaardiging  en verleende hij onsterfelijkheid aan Utnapishtim en zijn vrouw. Door middel van technieken dna in die tijd, waar zij wel wetenschap van hadden en wij nog niet)

Fotografija
De buitenaardse versie van de zondvloed:
U kent nu de Sumerische en Joods-Christelijke versies van de scheppings- en zondvloedmythen.

De moderne buitenaardse versie werd gepopulariseerd door auteur Zecharia Sitchin in delen als The Lost Book of Enki .

Het idee is dit: de Anunnaki waren geen goden, of waren niet alleen maar goden – het waren buitenaardse bezoekers uit de ruimte. Je hebt waarschijnlijk het beroemde citaat van Arthur C. Clarke gehoord: “Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie.” Dit is de onderliggende veronderstelling om de Anunnaki gelijk te stellen met buitenaardse wezens.

Als mensen in de oudheid, wezens uit een andere wereld tegenkomen, zouden ze die beschrijven in een taal die ze toen logisch vonden. Omdat ze niet het woord voor ‘buitenaardse wezens’ hadden, noemden ze hen ‘goden’.

Er zijn talloze parallellen en argumenten die Sitchin en andere Anunnaki buitenaardse theoretici over de teksten trekken.
Enkele belangrijke zijn:

De Anunnaki komen van de planeet Nibiru (Naam uit de oudheid en die tijd, namen van landen zijn inmiddels ook veranderd!) .
Ze kwamen naar de aarde om goud te delven, wat ze nodig hebben om hun beschaving van energie(Atmosfeer die niet goed meer was en waarvoor zij veel goud nodig hadden) te voorzien. Ze creëerden een modernere mensensoort met hun eigen dna, en maakten de mensheid tot slaaf om het harde werk voor hen te doen.

Alle bekende spelers uit de Sumerische mythologie – Enlil, Enki, Anu, Marduk en de rest – waren eigenlijk buitenaardse heersers .

Zo schijnt het dat de Farao’s ook de Anunnaki waren of in ieder geval afstammelingen van hen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!