...

20 oktober 2021

 

Anunnaki, Nephilim: ‘goden’ en gentechnologie

Anunnaki, Nephilim: ‘goden’ en gentechnologie

Ancient History
Buitenaardse bezoekers of kosmische piraten
Buitenaardse genen vermengd met menselijk DNA?Lang geleden zou een groep wezens van een andere planeet op de aarde zijn beland. Er zijn veel tegenstrijdige verhalen in omloop over hun oorsprong en bedoelingen, maar de meeste versies hebben een ding gemeen: deze groep wezens, die wij ‘goden’ zijn gaan noemen, zouden een geweldige invloed hebben uitgeoefend op de evolutie van de mens op deze planeet en de toestand van ons DNA.

De Nephilim staan in verschillende teksten en geschriften als volgt bekend: (bron: Michael Tsarion) Nephilim, Anakim, Anunnaki, Anannage, Rephaim, Reuzen, Djinn, Titanen, Gevallen Engelen, Watchers, de Ouden, Zonen van Zadok, Zonen van Seth, Uraniden, Cyclopen, Prometheanen, Olympianen, Asuras, Elect, Illies, Fomorianen, Dodenbezweerders, de Straallozen (Rayless Ones), Omgebogenen (Bent Ones), Dogons, Dagons, Amaraka, Nagas, Naddreds, Rakshasas, Nagayumas, Drakenkoningen, Urshu, Broederschap van de Slang, Slangenmensen.

Hieronder volgen een aantal perspectieven op deze gebeurtenis uit onze geschiedenis, beschreven vanuit diverse wonderbaarlijke en unieke bronnen.
(Meer over deze bronnen in de *woordenlijst)

1.
De *Spiritual School of Ascension leert dat de Annanuki afkomstig waren
uit de Pleiaden. We kennen hen als de Griekse en Romeinse Goden.
Onder hen bevond zich een gewetenloos gentechnoloog, Merduk, die zich hier met Zeus,
Innana (Aphrodite) en een klein groepje anderen heeft uitgeleefd
ten koste van de planeet en de mensen die er al woonden.

De zon in de Pleiaden heeft andere frequenties dan onze zon,
en de Annanuki voelden zich hier niet thuis.
Hun fysieke lichamen gedijden ook niet best
in combinatie met het natuurlijk magnetisme van de aarde.
Met behulp van wetenschappers uit Orion hebben ze de meridianen van deze planeet
(beter bekend als de leylijnen) zo bewerkt,
dat de natuurlijke energie van de aarde nu is ‘aangepast’ en vermengd
met frequenties die hun biologie beter ondersteunden.
Dat alle andere levensvormen op aarde – mensen, flora en fauna –
hierdoor van slag raakten en steeds agressiever werden, hield hen niet bezig.

Merduk staat ook bekend als Hades, een albino-achtige briljante maar gevoelloze wetenschapper.
Hij voerde zijn genetische experimenten uit in zijn laboratoria onder de grond;
daarom werd hij god van de onderwereld genoemd.
Hij zou niet alleen verantwoordelijk zijn geweest voor het kweken van slaven
als werkers in de mijnen en op het land, maar ook als bedienden en seksslaven.
Deze slaven waren allemaal mengvormen van het DNA van de Annanuki
en een oerras dat zich al op aarde bevond toen ze arriveerden;
dit ras kennen we nu als de Noord-Amerikaanse indianenstammen.
Daarnaast experimenteerde hij ook met combinaties van menselijk en dierlijk DNA.

Door al die pogingen om de aarde en de biosfeer met zijn inwoners uit te buiten
liep het uiteindelijk mis.
De lichamen van de Annanuki raakten steeds verder uit balans
en Merduk voerde een steeds grimmiger strijd met Innana.
Innana ontwikkelde een groeiende afhankelijkheid van pillen, medicijnen
en seks met jonge mannen vol levensenergie om haar lichaam jong te houden.
Merduk werd steeds agressiever en gewetenlozer in zijn strijd tegen haar
en kweekte legers emotieloze oorlogsslaven om haar te verslaan.
De 1000-jarige oorlog die tussen hen woedde eindigde
in de explosie van twee van Merduk’s kernwapens.

Tribute bearer, may be Phoenician, brings a pair of apes, wall panel relief, North West Palace, Nimrud, Kalhu, Iraq, neo-assyrian, 865BC-860BC

2.
Volgens de *Freedom Teachings is Sirius de thuisplaneet van de Anunnaki
en behoren ze tot de gevallen rassen in onze tijdmatrix.
‘Anunanki’ betekent de wrekers van Annu, het oorspronkelijke gevallen ras
van Stichters uit Lyra-Aveyon uit de elfde dimensie.

De Anunnaki bloedlijn werd ontworpen met het speciale doel
om bewustzijn vanuit hogere dimensies,
dat zichzelf doelbewust had afgekeerd van zijn eigen bron,
de gelegenheid te geven om te incarneren in lagere verdichtingsgebieden,
dimensies 1 tot en met 9. Dat bewustzijn is verbonden met de Annu-Elohim;
er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen deze gevallen Annu-Elohim of ‘Jehovian Anunnaki’
en de niet-gevallen Elohei-Elohim of Anuhazi.

De Nephilim, afstammelingen van de Anunnaki
die zich al hadden vermengd met andere rassen,
kwamen 950.000 jaar geleden naar de aarde.
Ze waren technologisch sterk ontwikkeld, voelden zich superieur
aan de primitieve mensen op aarde en overheersten hen vanaf het begin.
Ze vermengden zich hier met Atlantische en Arische vrouwen.

De 1000-jarige oorlog werd gevoerd tussen de Nephilim en de Serres,
een volk uit Egypte, op planetair niveau, en tussen de Elohim en de Anunnaki
op intergalactisch niveau. Toen deze strijd uit de hand dreigde te lopen
werd er ingegrepen vanuit hogere dimensies – het niveau van de Rishi –
en er werd een verdrag gesloten: het verdrag van El-Annu.
Daarin werd bedongen dat de Nephilim de aarde moesten verlaten
en niet terug mochten keren.
Ze vertrokken naar Sirius A en later naar Nibiru.
Er mocht hier wel een ander hybride ras worden geschapen, de Annu.
Het kweekprogramma van dit hybride ras heet ‘de kinderen van Annu’.

Een splintergroepering, een groep rebellen uit dit programma
heeft voor veel problemen gezorgd.
Door hun toedoen werd het continent Atlantis opgeblazen, dat in drie delen brak.
De as van de aarde kantelde.
Dit veroorzaakte wereldwijd overstromingen.

3.
Alan *Parks beweert dat het hier gaat om Reptilianen uit Orion,
die ooit zijn gekloond op de Pleiaden als strijders
om te worden ingezet in de Reptiliaanse oorlogen.
Ze werden de Anunna genoemd, geschapen door ‘vader’ An die hen zijn genen meegaf.
Tijdens die oorlog werd een groep Anunna uit hun thuisland verdreven,
waarna ze hier in de derde dimensie op aarde, in de Ki, terecht kwamen.
Vandaar hun naam: de Anunnaki.

Vanaf zijn veertiende jaar ervoer Alan Parks dagelijks ‘flashbacks’
waarbij hij versmolt met een andere tijdperiode,
waarin hij een kloon was onder de Reptilianen.
Na verloop van jaren kon hij zich ook in zijn dagelijks leven in deze dimensie
de taal herinneren die hij in dat leven als zijn moedertaal sprak.

Aanvankelijk nam hij aan dat het oud Hebreeuws betrof,
maar later begreep hij dat hij oud-Soemerisch sprak,
de taal die geschreven staat op de duizenden kleitabletten uit Mesopotamië.
Hij besloot zich niet langer het hoofd te breken over de vraag of hij nu zelf
die gekloonde Reptiliaan was of dat hij alleen met zijn bewustzijn kon versmelten.
Momenteel is hij nog aan het werk met zijn boeken over de Reptiliaanse samenleving
die zich volledig door kloontechnologie voortplantte.
Hij beschrijft de cultuur van de Gina’abul (de Reptilianen, de ‘Lizzies’ in het Engels),
het ontstaan van de strijd tussen de seksen,
en hoe de kloof tussen mannen en vrouwen met elk hun eigen energie en eigen spreektaal
steeds wijder en dieper werd…

De Soemerische ‘goden’ bewoonden de planeet Neberu of Nibiru.
Het goud dat ze van de aarde nodig hadden diende als actieve component
in de atmosfeer van hun planeet die geen zonlicht meer bevatte.
De eerste mensen in Afrika werden gekweekt als mijnwerkers
gedurende een periode van enkele milennia om goud te delven.

4.
Volgens de *Gnostici is Orion het centrum van deze Melkweg,
een plek waar de Aeons wonen, scheppend bewustzijn, onsterfelijke machten
die werelden uitademen en spelen met intenties,
zonder te dwingen of iets op te leggen.
Aeons verlaten dat ovaal-vormige centrum meestal niet,
dat is omgeven door een membraan, opdat ze hun projecties niet overmeesteren.
Hun basisinstelling is dat ze scheppingen en verhalen hun gang laten gaan…

Sumerian dagger and sheath from Ur - Iraz Museum

De intenties die de Godin Sophia vasthield,
betroffen de scheppingen van een planeet, een zon, een maan, en menselijke wezens.
Tijdens haar observaties raakte zo geboeid en bezeten van passie
dat ze in een enorme golf door dat membraan heen brak
en steeds verder van het centrum terecht kwam.
Ze verloor haar bewustzijn en toen ze bij kwam zag ze dat haar aanwezigheid
in de ‘Atum’ werelden, de gebieden van atomen en elementen,
een herorganiserende invloed had als een Mandelbrot-set.
In zichzelf repeterende slingers met staartjes als zeepaardjes
ontstond anorganisch leven dat de Gnostici de Archons noemen,
in twee soorten: een embryonale vorm (met een gemanifesteerde vorm
die in de UFO beweging bekend staat als Zeta’s) en een Reptiliaanse vorm.

“Arch” betekent vroeger, eerder in de tijd:
de Archons werden per ongeluk geschapen, nog voor de mens.
Na haar onbedoelde invloed op het ontstaan van die anorganische werelden
veranderde Sophia in de planeet Aarde, ook Gaia genoemd.
De mens speelt een belangrijke rol in het herstel
van de gevolgen van deze gebeurtenis.

De Gnostici zagen de Archons en de Annunaki/Reptiliaanse activiteiten
die op de kleitabletten van Mesopotamie beschreven staan
dus zeker niet als superieure scheppende krachten.
Volgens hen hebben ze heel erg hun best gedaan om in het menselijk genoom
(‘Anthropos’ voor de Gnostici) in te breken;
deze pogingen staan bekend als de ‘aanranding van Eva’ (‘the rape of Eve’).
Alle pogingen om aardse vrouwen door aanranding te bevruchten mislukten,
maar het lukte hen wel om Eva’s schaduw te pakken te krijgen en te bewerken-
een reflectie van haar wezen.

De Annunaki hebben de vrouw, het vrouwelijke scheppende principe,
de kern van haar wezen, niet kunnen veranderen,
maar wel haar schaduw door middel van leugens en bedrog,
het handelsmerk van de Archons.

5.
Volgens *Amitakh Stanford komen de Anunnaki van Nibiru,
een planeet die draaide om de zon ZA-OS.
Voor ze hierheen kwamen diende de aarde als vuilstortplaats;
er is hier vooral veel aluminium gedumpt.

De Anunnaki wisten dat het door hun eigen toedoen mis ging op hun thuisplaneet,
die ondertussen inderdaad is vernietigd, net als Za-os.
Ze kozen de Aarde uit om naar toe te verhuizen om een bijzondere reden:
de aarde als holle planeet was een bijzonder geschikte dynamo
voor de multidimensionale constructie die ze hadden gebouwd
om het wezen van de tijd mee te manipuleren.

Amitakh zegt dat de Anunnaki niet alleen meedogenloze slavendrijvers zijn,
maar vooral tijd-manipulatoren. Ze brachten hun Atu-waa naar de aarde,
de constructie waarmee ze de tijd steeds opnieuw konden starten.
De Elite van de Anunnaki is ondertussen van de planeet verdreven.
De achterblijvers zijn verdeeld in twee grotere groepen,
de Reptilianen en de ‘Vulturites’ (Gieren), en een aantal kleine groepen,
die onderling strijd voeren over de tijdmanipulatie-machine.
Deze zou in 2008 de tijd opnieuw aanzwengelen, maar is onklaar gemaakt.
2012 is foutieve informatie die overal doelbewust is geplant door de Reptilianen.

Amitakh noemt Zecharia Sitchin een ‘Anunnaki apologist’:
iemand die bezig is de wandaden van de Anunnaki glad te strijken,
door hen bijvoorbeeld af te schilderen als kosmische vluchtelingen,
bijna behoeftige wezens die van hun stervende thuisplaneet
op zoek gingen naar een andere plek om te wonen.
Sitchin verspreidt volgens haar veel onzinnige informatie met zijn werk,
dat goed past in de agenda van de overheersers van deze planeet.

El símbolo del dios asirio Assur, fue utilizado después para representar a la divinidad Ahura Mazda.

Adam en Eva
Het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden
gaat volgens *Amitakh over twee rebellen uit de Elite van de Anunnaki.
Het is niet een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de mens
maar over het ontstaan van hybriden op aarde.

Adam en Eva werden naar de planeet aarde verbannen.
Eva had het alleen aan haar aristocratische achtergrond te danken
dat ze niet ter dood was veroordeeld;
een lot dat een vrouw eerder ten deel valt dan een man
omdat de Anunnaki vrouwen als inferieure wezens zien.

Vanwege hun afkomst werden Adam en Eva geplaatst in een speciale gevangenis,
die in de bijbel met mooie woorden de Hof van Eden is genoemd.
Gedurende hun verbanning naar die gevangenis werd hen opgedragen
zich niet te vermengen met de mensen, die als slaven werden gezien.

Evidence of Nephilim Giants - The Nephilim Agenda-Are we really alone or do THEY watch us?

De Anunnaki hadden geprobeerd de aarde te bewonen in hun eigen lichamen,
maar de mensen waren erg bang voor hun vreemde uiterlijk
en schenen er maar niet aan te kunnen wennen.
Door die angst waren mensen niet goed te regeren
en te besturen door de Anunnaki.

De Anunnaki ontwierpen daarom lichamen die er menselijk uitzagen,
en die ze konden bewonen terwijl ze op de aarde waren.
Dit was een ander lichaam dan de gekloonde lichamen die ze in deze tijd gebruiken.
Als ze terugkeerden naar hun eigen woningen
kon hun bewustzijn hun gekloonde lichamen verlaten;
die bleven dan levenloos achter en werden opgeborgen als jumpsuits.
Wanneer ze zich in zo’n gekloond lichaam bevonden,
waren de Anunnaki een deel van hun vermogens kwijt,
maar ze waren nog altijd veel machtiger en hadden veel meer kennis dan de mens.

Adam en Eva werden in zulke gekloonde lichamen geplaatst
toen ze naar de Aarde werden verbannen.
Hun buitenaardse lichamen werden in hun thuisland bewaard;
ze zouden erin terugkeren wanneer hun verbanning ten einde was.
De verbanningstijd was lang, gemeten naar aardse standaard: ongeveer een eeuw.
De Anunnaki Elite bereikt een leeftijd van zo’n 1000 jaar.

Aliens and UFOS in Ancient Art ~ Why on earth would people of that time paint something they had not witnessed? There would be no reason for them to even imagine it!

Alles verliep goed tot Adam en Eva de ‘Hof’ konden verlaten
en zich met mensen gingen vermengen.
Na verloop van tijd vonden ze allebei een menselijke partner.
Eva werd zwanger van een menselijke man
en Adam maakte een menselijke vrouw zwanger.
Zo begon hun nachtmerrie.

De Jehovah die toezicht moest houden op deze operatie binnen Anunnaki-territorium
bracht een bezoek naar de aarde
en liep daar in zijn eigen buitenaardse verschijning rond in Eden
op zoek naar Adam en Eva.
Eva was lid van zijn familie en daarom was hij persoonlijk betrokken bij hun verhaal.
Toen hij Eva zag was het duidelijk dat ze in verwachting was.
(NB: Jehovah is geen naam maar een positie of titel.)

Toen de Jehovah ontdekte dat het niet Adam’s baby was die ze bij zich droeg,
was hij kwaad. Eva voelde aan dat ze in de problemen zat
en gooide eruit dat Adam ook een hybride kind had verwekt.
Adam beschuldigde Eva ervan dat ze hem had overgehaald
om zich met mensen in te laten.
De Jehovah verklaarde dat hij zijn handen van hen aftrok.
De privileges die ze binnen de Hof hadden werden hen afgenomen
en ze moesten hard werken om te overleven onder zware omstandigheden.

De hybride zoon van Adam werd Kain genoemd;
Eva’s zoon heette Abel.
Beide hybriden werden door Adam en Eva opgevoed en woonden ook bij hen,
tot Kain Abel vermoordde en Adam en Eva hem verbanden
en hij gewongen werd om onder de mensen te gaan leven.
Kain zat niet stil en werd de vader van veel kinderen;
de genen en kenmerken van de Anunnaki Elite van zijn vaders kant
werden zo doorgegeven aan het menselijk ras.

Adam en Eva hielden mensen op afstand,
in de hoop dat de Jehovah van gedachten zou veranderen
als ze zich aan zijn regels en voorschriften hielden.
Ze kregen samen pure Anunnaki nakomelingen, o.a. Seth.
Maar de Jehovah liet hen aan hun lot over
en toen er een nieuwe Jehovah werd benoemd die geen familie was
waren ze er alleen maar slechter aan toe.

Doubting the fallen angels of Genesis, see our technology seems to be a remake of their technology.

Uiteindelijk was er een hele kolonie Anunnaki Elite nakomelingen van Adam en Eva
in lichamen die er menselijk uit zagen.
Toen het tot hen doordrong dat ze geen toestemming kregen
om ooit terug te keren naar huis
begonnen ze zich met mensen te vermengen
en met andere buitenaardsen die op de aarde terecht waren gekomen
en plantten zich ook met hen voort.

Het gevolg van deze vermenging was dat ze geen 1000 jaar oud meer werden.
De Anunnaki eigenschappen begonnen te verslappen,
zoals charisma, overtuigingskracht, en magnetische vermogens
om een hele menigte te verzamelen en te hypnotiseren.
Uiteindelijk waren er geen zuivere Anannuki Elite leden meer over.

Lang geleden werd de Anunnaki Elite
die hier in buitenaardse lichamen aanwezig waren van de aarde verdreven.
Er bleef een aantal achter in menselijke en een aantal in buitenaardse lichamen;
Amitakh noemt hen de ‘Anunnaki achterblijvers’.
Ze vormen de hedendaagse Elite en zijn van plan de planeet openlijk te gaan regeren,
maar herinneren zich de weerstand van mensen tegen hun uiterlijk.
Ze moeten het nu doen met de gedegenereerde verslapte menselijke lichamen,
genen die door de bloedlijn van Eva zijn doorgegeven.

De Anunnaki achterblijvers hebben het vermogen verloren
om die menselijke lichamen van hoge kwaliteit te klonen voor eigen gebruik.
Ze zijn daarom bezig met een techniek die ‘reverse engineering’ heet:
het DNA dat uit elkaar is gevallen en een gekloond lichaam opleverde dat lang mee ging,
is nu gefragmenteerd en door de hele menselijke bevolking verspreid.
Ze proberen de ontbrekende stukjes DNA weer op te sporen
en dat proces van uit elkaar vallend DNA weer om te keren.

Lees ook:   ANUNNAKI

Dit verklaart waarom zo veel mensen met buitenaardse oorsprong zijn ontvoerd:
de Anannuki hoopten dat ze ontbrekende puzzelstukjes in hun DNA zouden aantreffen.
Ze hebben zelfs wereldwijd genetische programma’s opgezet
waar mensen ook bij betrokken zijn
maar die geen idee hebben van de verborgen onderliggende agenda:
de reconstructie van de jumpsuits van Adam en Eva.

A Gray Schist Head of a Bodhisattva* GANDHARA, 2ND/3RD CENTURY. Gandhara is the ancient name of a region in northwest Pakistan bounded on the west by the Hindu Kush mountain range and to the north by the foothills of the Himalayas.

Amitakh benadrukt dat DNA een zeer machtig lange-termijn programma is
dat het Duister gebruikt om bewustijn te beheersen en te kunnen discrimineren.
In echte lichtscheppingen bestaat geen DNA, bestaat geen enkele programmering,
terwijl deze Virtuele Werkelijkheid waar we hier in leven
valt of staat met programmeringen.

Channelaars die informatie over 12-strengig DNA doorgeven
of over transmutatie op cellulair niveau
die alleen mogelijk is voor bepaalde bloedlijnen,
worden astraal beinvloed door wezens die in dienst van Anunnaki bewustzijn
de zoektocht naar het DNA in het ideale lichaam
en 1000-jarig bestaan in hetzelfde gekloonde lichaam ondersteunen.
Niet alleen alle grote godsdiensten
maar ook de New Age bewegingen zijn gegijzeld door de Anunnaki,
zowel op het fysieke als op het astrale vlak.

Voor andere perspectieven op de Hof van Eden en Adam en Eva,
De val of regressie
Over de zondeval, Adam en Eva, en de geschiedenis van menselijke evolutie
Heilige boeken en donderpreken
over de zondige mens die heeft gefaald,
uit de tuin van Eden werd verdreven
en niets voorstelt
hebben onze cultuur sterk beinvloed.

Als je gelooft dat je een minkukel bent
die de zonden en lasten van zijn voorouders heeft geerfd,
dan bepaalt dat welke mogelijkheden je denkt te hebben in je leven.

Ook gedachten over schulden opgelopen uit vorige levens
die moeten worden terugbetaald,
kunnen je angst aanjagen en beperkingen opleggen.

Vervormde religieuze stromingen uit Oost en West
hebben met onbezielde leringen over erfzonde en karma
het bewustzijn van de mens ingeperkt en geterroriseerd.

Laten we eens kijken naar de onderliggende gedachtevormen
van een invloedrijk stukje tekst,
dat sterk heeft ingewerkt op onze cultuur
en maar eindeloos door blijft werken
via ons onderbewuste en onbewuste.


And the Lord called unto Adam
and said unto him: Where art thou?
And he said, I heard thy voice in the garden
and I was afraid because I was naked;
and I hid myself.
And he said: Who told thee that thou wast naked?
hast thou eaten of the tree,
whereof I commanded thee that thou shoudest not eat?
And the man said,
the woman whom thou gavest to be with me,
she gave me of the tree, and I did eat.
(Gen. 9-12)

En de Here riep Adam
en zei tegen hem: waar zijt gij?
En hij sprak, ik hoorde uw stem in de tuin,
en ik was bang omdat ik naakt was;
en ik heb mij verstopt.
En hij sprak: wie heeft u gezegd dat ge naakt bent?
Hebt gij soms gegeten van die boom
waarvan ik had bevolen dat ge niet mocht eten?
En de man zei,
de vrouw die U heeft gegeven om bij mij te zijn,
zij heeft me van de boom gegeven, en ik heb het gegeten.
(Genesis 9-12)

Deze klassieke tekst
verankert in het collectief onbewustzijn
van de westerse mens
een afschuifsysteem van schuld.
‘Die vrouw die u mij gegeven heeft,
u weet wel, nou die heeft het gedaan.’

Goddelijkheid wordt voorgesteld als een authoriteit buiten jezelf.
De vrouw verwordt tot verleidelijk en fataal aanhangsel van de man
en de man is een slappeling en een lafbek die onmiddellijk met uitvluchten komt.

Veel onderzoekers zijn in de geschiedenis van de bijbel gedoken
en hebben hun ontdekkingen en afwijkende visies op onze “zondeval” bekend gemaakt.
Hier volgen een paar mooie voorbeelden.

‘Genesis’ betekent: ‘Genes of Isis’, de genen ofwel het DNA van Isis.
Het boek Genesis beschrijft een genetisch experiment in ‘Eden’ (= een afgesloten gebied.).
De ‘lusthof’ was een afgezet gebied waar mensen werden gekweekt.

‘Naked’ (naakt) is een mooi woord voor onwetend, niet gekleed in enige kennis van zaken.
Wie zich in een toestand van intellectuele onwetendheid bevindt werd naakt genoemd.
Lees de tekst nog maar eens en je begrijpt dat naakt in de betekenis van
‘zonder kleren of enkel dat vijgeblaadje aan’ nergens op slaat.

‘Verboden vruchten’ en ‘de appel’
verwijzen naar kennis over de levensboom, DNA en sterrenpoorten;
kennis over de levensboom is kennis over je eigen multi-dimensionale aard
als menselijk spiritueel wezen, en over de kosmos.
Het gaat om informatie over de bouwstenen van het leven, tijdreizen,
sterrenpoorten, innerlijke en uiterlijke ruimte.
Dit is een van de best bewaarde geheimen van deze tijd:
de boom des levens is het basismodel van alle levensvormen.
Het bevat informatie over ascensie, evolutie, de weg terug naar huis.
Een kosmische piraat die zijn prooi gevangen wil houden in tijd en ruimte
zorgt ervoor dat zijn prooi zijn kennis over deze kaart ‘vergeet’,
of dat hij met bewerkte kaarten werkt die hem nooit naar huis kunnen leiden.
Een van de toegepaste strategieën is kennis van sterrenpoorten en de levensboom
als ‘zondig’ te bestempelen.
In de moderne media wordt kennis over sterrenpoorten vervormd weergegeven
binnen onzinnige science fictionverhalen.

‘Adam’ is steevast vertaald als afkomstig van het Hebreeuwse ‘adama’, klei;
of van ‘adom’, wat rood betekent.
Maar volgens Alan Parks is het woord afkomstig uit het Soemerisch: Á-DAM.
Á betekent dieren, beesten of kudde.
DAM betekent kolonisatie, of als werkwoord:
‘opdringen, tot slaaf maken of koloniseren.’
Adam is dan niet de eerste mens maar een slaaf als een schaap in een kudde.
De oerzonde zou een genetisch experiment betreffen waarbij menselijk DNA is vermengd met ander DNA
waardoor er betere werkkrachten en slaven ontstonden,
zonder een eigen spirituele agenda.

Alan Parks zegt dat er allerlei dieren waren gekweekt in het aards reservaat
en dat de mens er als laatste aan werd toegevoegd.
Zoals Genesis ook aangeeft.

Jordan Maxwell merkt op dat nergens staat dat ‘God’ de mens heeft geschapen,
maar wel dat de ‘Elohim zeiden: laten we de mens naar ons evenbeeld scheppen’
waarbij ‘ons’ geen koninklijk meervoud is.
Er waren meerdere goden of gentechnologen aan het werk.
De bijbelvertaling zegt dat God Adam ‘schiep in de tuin van Eden’,
maar de oorspronkelijke tekst zegt: ‘plaatste’.
De dieren of slaven werden niet in Eden geschapen maar geplaatst.
Allemaal slordige vertaalfoutjes??

Ook merkt Maxwell op dat de god in de bijbel tegen adam en eva zegt:
wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en bevolk de aarde opnieuw.
Niks eerste mens. Ook Noah kreeg die opdracht.

Human–headed winged lion (lamassu) Date: 883–859 B.C. (Neo–Assyrian period, reign of Ashurnasirpal II) Location: Excavated at Nimrud (ancient Kalhu), northern Mesopotamia Medium: Alabaster (gypsum)

(Zie ook woordenlijst: Alan *Parks,
Jordan *Maxwell, Michael *Tsarion)

De mens stamt niet af van de aap,
maar verschillende apensoorten hebben menselijk DNA,
of menselijk DNA is vermengd met dat van apen.
Door de vermenging met ander DNA is de mens een schizofreen wezen geworden
met conflicterende software in zijn genen.
De menselijke psyche heeft een Jekyll & Hyde basisconstructie gekregen.
Van ‘natuurlijke evolutie’ is geen sprake.
Het zijn de shamanen en zieners uit onze geschiedenis geweest
die inzicht kregen in dit multi-dimensionale dilemma van het mens zijn.
Zij begrepen dat het “ken uzelf” ook “ken uw vijand” betekent.

Piraten en parasieten
Hoe komt die parasiet, die charmante piraat, bezetter en imperialist in ons midden?
Hoe is parasitair bewustzijn ooit ontstaan?
Dit is de vraag naar het ontstaan of de wortels van het kwaad.
Velen houden het op een ongeluk of val.
Er zijn ontelbare verhalen over gevallen engelen,
waarvan Lucifer met zijn val door trots en arrogantie het bekendst is.
De gnostici houden het erop dat het de godin Sophia was die viel,
wijsheid die het leren zo lief heeft,
bezeten door haar passie en fascinatie met zich manifesterende scheppingen…

De relatie tussen DNA, bewustzijn en ons lichaam
Bestaat er een goddelijke blauwdruk (Divine Blueprint) voor DNA?
Wat is ‘menselijk’ DNA?
De tweeslachtige mens?In spirituele maar ook vele wetenschappelijke stromingen gaat men er niet van uit dat deze fysieke wereld om ons heen de enige en voornaamste werkelijkheid is. Eerst is er goddelijke scheppingskracht of zijn er natuurkundige krachten, die zich dan uiteindelijk manifesteren in deze wereld of werkelijkheid die we buiten onszelf lijken waar te nemen.

We zijn het met elkaar eens dat er een intelligent ontwerp ten grondslag ligt aan ons fysieke lichaam en het functioneren daarvan. We verschillen wel erg van mening over de vraag of we zelf iets te maken hebben met die goddelijke scheppingskracht en er deel van uitmaken, of dat die kracht geheel buiten ons om werkt en we een godheid of natuurkrachten buiten onszelf moeten gehoorzamen.

Spiraaldans van energieAanhangers van directe scheppingsvisies gaan niet uit van evolutie vanuit een celletje, maar van directe manifestatie van een fysiek lichaam door goddelijk bewustzijn. Het oorspronkelijke ontwerp voor menselijk DNA zou op een niet-lichamelijk bestaansniveau zijn ontworpen en geschapen om een volkomen gezond menselijk lichaam tot expressie te brengen. Zo’n mens zou letterlijk van licht en lucht kunnen leven en niet afhankelijk zijn van voedsel uit zijn omgeving.

Aangezien wij daar niet erg op lijken is de conclusie binnen zulke perspectieven dat ons DNA in verval is geraakt en daarmee ook onze natuurlijke vermogens om behoorlijk voor ons eigen lichaam te zorgen. We weten nu niet eens meer wat zich in ons afspeelt en zijn geheel afhankelijk van advies van ‘specialisten’ buiten onszelf bij wie we genezing zoeken. Die situatie zou op zich al een duidelijk symptoom zijn van een menselijke cultuur die in verval is geraakt. Herstel van ons DNA zou een terugkeer naar die eerste ‘Divine Blueprint’ betekenen door middel van DNA-activatie en -transmutatie.

Overigens vinden biologen in de natuur wel voorbeelden van zulke superwezens. De meeste dieren gaan lang niet niet zo klunzig of spilziek om met voedsel en water in hun lichaam als wij. Er zijn
beren die ’s winters geen winterslaap houden maar in een grot hun jongen baren en grootbrengen, terwijl ze zes maanden lang niets eten of drinken. Ze kunnen al het vocht en voedsel in hun lichaam gebruiken en circuleren, en hun lichaamsvet omzetten om hun eigen lichaam in stand te houden en om melk te produceren voor hun jongen.

De ‘blauwdruk’ voor het DNA van die beren zou minder in verval zijn geraakt dan dat van mensen en veel andere wezens op deze planeet.

Nunca olvidaré la cara que puso una compañera de trabajo cuando vio que estaba leyendo un libro titulado Farsalia, de un autor llamado Lucano. Fue esa mezcla de horror y admiración que, quizá vosotros también lo hayáis observado, suscita entre cie...
Er worden steeds meer ontdekkingen gedaan
die de Darwinistische evolutietheorie tegenspreken.
Er zijn vreemde schedels gevonden met zulke rare afmetingen,
dat wetenschappers die ze hebben gezien moesten concluderen
dat het ofwel om vreemde genetische experimenten met mensen gaat
ofwel om buitenaards DNA.
Misschien wel allebei.
Natuurlijk worden zulke wetenschappers nog belachelijk gemaakt,
maar de foto’s en feiten liegen er niet om.
(Zoek op internet/afbeeldingen:
‘Starchild skull’, ‘deformed skull’)

Uit een onderzoek onder 200 Anglicaanse geestelijken
bleek dat maar 68 van hen de tien geboden kenden,
terwijl de helft zei te geloven in het bestaan van buitenaardse wezens.

Er zijn celbiologen die concluderen dat ons DNA ook buitenaards DNA bevat,
dat ons “junk DNA” misschien functioneert op een manier die we niet doorgronden,
of dat het ongebruikte mogelijkheden van de mens vertegenwoordigt.

Wat is DNA?
“Het menselijk lichaam is een holografische projectiemachine.
Wanneer de neurologische structuur de DNA-codes verwerkt
als elektrische impulsen,
zal het individu buiten zichzelf, als materie in de derde dimensie,
de beelden en gebeurtenissen waarnemen die in zijn DNA geprogrammeerd zitten.
Het fysieke lichaam dient als een chemische lens
waardoor delen van het dimensionale Verenigd Veld kunnen worden waargenomen.
Zo ervaar je een holografische projectie van een werkelijkheidsveld buiten jezelf.”
*Freedom Teachings

Volgens Len *Horowitz gedraagt DNA zich als een ‘antenne naar de schepper’.
Door elektromagnetische golven en kosmische straling
staat DNA direct in verband met onze spiritualiteit.
90% van ons DNA zou betrokken zijn
bij bio-akoestische en elektromagnetische processen.
Horowitz spreekt van elektro-gentechnologie (electrogenetics)
en de wetenschap van bio-holografische processen (bioholography).

Volgens de auteur van het *Matrix V materiaal
is ons DNA vervuild met allerlei programma’s
waaronder het “vermenigvuldigt u’-commando.
Het is een van de obstakels die we moeten overwinnen
om in goed contact met ons Hoger Zelf te kunnen komen.
Het is een spirituele valkuil om mensen te laten geloven
dat ze niet hun bewustijn, maar hun DNA en hun lichaam zijn.

bio-engineering, Ninhursag & Enki in the lab did many DNA experiments down in the Abzu, with man & animals, trying to create "workers", they finally decided to mix homo erectus DNA with theirs, to fashion the new capable workers
Wat is DNA in gevallen toestand?
DNA en informatieverlies
Volgens de SSOA betekent een val in bewustzijn verlies van informatie. Informatie die in het DNA opgeslagen zou moeten zijn, is verdwenen.

Ascensie houdt het terughalen van die informatie in, door je karmische patronen te herkennen en te vergeven, en door te werken met intenties. Maar informatie over de goddelijke blauwdruk is in handen gevallen van het duister en niet zo maar beschikbaar.

Ascensie in de praktijk is dus een kwestie van uitproberen. DNA van verschillende culturen kan worden gecombineerd om een zo hoog mogelijke vibratie in je lichaam te kunnen vasthouden, terwijl je uiterst zorgvuldig moet opletten of er geen delen van je lichaam zijn die achterblijven.

Opmerking: de mogelijkheid dat DNA (en dus ook je fysieke lichaam op latere leeftijd) kan veranderen door activatie of transmutatie, onder invloed van intenties, gedachten of het binnenstromen van kosmisch bewustzijn, is bij velen nog niet bekend of wordt niet erkend.

DNA-mutaties
De Freedom Teachings zeggen dat door DNA-mutaties bepaalde dimensies van je wezen niet meer in contact met elkaar functioneren. De mens was ontworpen om zich te manifesteren in vier verschillende verdichtingsgebieden van elk drie dimensies; dat zijn er totaal 12. Buiten de velden van manifestatie zijn er nog drie dimensies binnen de tijdmatrix; dat is het niveau van onze Rishi-identiteit.

Maar bij een mutatie gaat geen informatie verloren. Er zijn twee manieren om in te grijpen in de normale evolutiegang:

The Red Head.

1. DNA wordt uitgeplugd.
In ons verdichtingsgebied, dimensies 1,2 en 3 was ons bewustzijn in verbinding met de dimensies 4 tot en met 12 uitgeplugd. De codes zijn dan nog wel degelijk aanwezig, we noemen dit junk-DNA, maar niet geactiveerd.

2. DNA-codes worden omgekeerd.
In dit geval wordt DNA wel actief gemaakt maar vindt er een omkering van de codes plaats, waardoor informatie en energie-stromen op zijn kop of binnenstebuiten worden gekeerd. Dat is gebeurd met twee-derde van onze werkelijkheid binnen dit verdichtingsgebied: 2/3 is corrupt door omkering. Ook in dit geval is de informatie nog steeds aanwezig; hij wordt alleen niet gebruikt zoals bedoeld in de oorspronkelijke blauwdruk.

Wanneer het gaat om een snel, schijnbaar wonderbaarlijk herstel van ons DNA, dan biedt de SSOA alleen goede perspectieven voor een elite groep mensen met het juiste DNA, voornamelijk Grootmeester DNA genoemd. Studenten werken aan het herstel van informatie over de goddelijke blauwdruk.

De Freedom Teachings leren dat zielen die hebben besloten dat ze willen terugkeren naar de oorsponkelijke blauwdruk en herstel van hun bronverbinding, al zijn geincarneerd in een lichaam dat activatie en herstel van bewustzijn in verband met 12 dimensies mogelijk maakt. Informatie over de gehele goddelijke blauwdruk is beschikbaar, maar kan pas worden gemanifesteerd wanneer het binnenstromen van hogere energie en bewustzijn bepaalde corrupte manifestaties kunnen overschrijven. Het bestaan van corruptie in hogere dimensies wordt overigens ook door de SSOA volledig onderschreven.

Wat is de oorsprong van menselijk DNA?
Samengevat zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Alle menselijk DNA vindt zijn oorsprong op de aarde.
Buitenaards menselijk DNA bestaat niet.

2. Alle menselijk DNA is van oorsprong buitenaards.
We komen hier niet vandaan.
Menselijk DNA IS buitenaards DNA.

3. Menselijk DNA is kosmisch van aard,
maar gedraagt zich anders op elke planeet.
Afhankelijk van plaatstelijke omstandigheden
ontstaan varianten op menselijke lichaamsvormen.

4. Menselijk DNA, of het nu zijn oorsprong op aarde heeft of niet,
is vermengd met ‘vreemd’ genetisch materiaal,
met dierlijk genetisch materiaal, of beide.
Menselijk DNA op aarde is vervuild en bestaat hier niet meer
in zijn oorspronkelijke vorm.

5. De menselijke lichaamsvorm kan worden bewoond
door bewustzijn van allerlei soort en oorsprong.
Je kunt de aardse lichaamsvorm en het DNA beschouwen als
een voertuig dat door aards of buitenaards bewustzijn
kan worden bestuurd.

Hazel eyes More

6. Wat wij ons menselijk bewustzijn noemen
in contact met onze lichaamsvorm (Eng: hominoid form),
is maar een fractie van een veel groter bewustzijn
in de grote oceaan van het universele bewustzijn.
Ons DNA is deels aards, maar voornamelijk kosmisch.

https://www.ascensie.nl/dnabewustzijn.html

Neem van alle informatie op wat jou goed lijkt. Wat goed voelt.
Elke interpretatie is menselijk nml.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten