web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11

11:11 Fenomeen betekenis getallen

 photo dubbeltijden_zps6a513879.jpg

 

Dubbele Getallen
Verschillende bronnen van informatie onder elkaar…

111
RH – Stroming van energie – Versterkt het niveau waar jij op dit moment bent.
11 = Geboorte en verankering van het Nieuwe.

111

Zorg dat je, je
gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er
zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record
snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten
en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase
van start gaat.

 

11, 111, of 11:11
De Doorweg naar alles dat is. Binnen de onmiddelijke manifestatie. Loslaten van mensgemaakte manifestaties en naar de Christus Schepping komende.Deuren gaan open en deuren sluiten en jij bent daar tussen in alles. Bewuste schepping met een 13seconden gedachten interval . Een worden met de overziel in overvloedige schepping van een iemands aangeboren Harts Verlangen.

 

11

besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het
antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die
verslavend gedrag moet vermijden.

111

Er is een energetische poort voor je open gegaan
waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je
gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je
wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet
manifesteerd.
222 of 2222
RH – Verrijzenis- en ascensieproces.
EC – Dualiteit, polariteit. Erkennen dat we gecreëerd zijn door een electromagnetisch veld. Onze polariteiten voegen zich samen.
22 = Op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe Wereld bouwen.

222

Dit is een
terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de
realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich
snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en
visualiseren.

 
22,222, or 22:22
De hogere sequentie van manifestatie/schepping zonder de frustratie. Alle woorden ,gedachten, daden en intenties zullen de zaden laten kiemen en met of zonder regen hen helpen te groeien. Beweeg uit de omgeving van polariteit. Tijd gaat vooruit met of zonder jou. Creeer niet zomaar, heb iets te zeggen in je leven.

22

Je diepgewortelde overtuiging
manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf
vertrouwen!

222

Heb vertrouwen.Alles zal goedkomen.Maak je nergens
zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het
oplossen.

333 of 3333
RH – Beslissingsgetal – Of het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terugwerpt in de 3de dimensie.
EC – De drie-eenheid.
33 = Universele service door de versnelling van ons Eénwezen.

333

Je krijgt hulp
vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag
rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan
jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor.
Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een
vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”

 

33,333 or 33:33
Dit nummer schenkt je een keuze. In dit ben je niet toegelaten om het scherpe mes van niet kunnen beslissen af te gaan. De drie-eenheid is de heiligheid in al je keuzes. Je lichaam, verstand, geest in overeenstemming met je Ziels evolutie. Connectie met de wijsheid van de Overziel. De heiligheid zien in al je keuzes eender wat de uitkomsten zijn.

 33

Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in
alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je
gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr en stel hun alle vragen die je maar
wilt stellen.

333 je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveau’s Ze houden van je leiden je en
beschermen je in alle opzichten.

432
Kosmische sleutel
444 of 4444
RH en EC- Dit is een echt herrijzenisgetal – je hebt net een belangrijke fase voltooid.
44 = De balans tussen het spirituele en het fysieke, de herconfiguratie van ons evolutionaire doolhof.
Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuwe Leven.

444 De kracht en liefde van het universum
omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een
vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan
is het antwoord op je vraag “Nee”

44,444 or 44:44
Een fundament van licht werd rondom je gecementeerd. Nieuwe kansen komen zonder gevraagd te worden.Bouw je toekomst gedachte per gedachte, steen per steen. Sta niet toe dat diegenen met veel wind je dromen in het negatieve blazen. Geloof diep tot je het bewijs gezien hebt. Zet door, doorheen alle keuzes en veranderingen.

Lees ook eens:   8, 88, 888 :: Betekenis van het engelengetal

44
Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze

engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe
ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren.
je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en
deze zal jouw, ( via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing
leiden.

444
Duizenden Engelen omringen je op dit moment ze

houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met
het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen
alles is goed.
553
EC – Het fysieke aardoppervlak
555 of 5555
RH – Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn – Heel waardevol.
EC – Vijfde dimensie – Hogere frequnecy energie, vaak gerelateerd aan het Christus bewustzijn. De Quest voor de 555 kronieken. We bewegen van 553 naar het raster 555, soms een trigger (net als 11.11).
55 = Persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden en geheel reëel te zijn.

555
Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst.
Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar
zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad.
Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog
kunnen afwenden.

55, 555, 55:55
Het universum verandert jou richting met je zielstoestemming. Hou de visie tot je land aan de oevers van je nieuwe zelf. Deze verandering kan het antwoord zijn op een zo’n lang vergeten gebed. De toekomst is verborgen zodat je het zou zien in je verstandsoog zoals je zou zoeken naar een droom. . (555 escorteert ons in het jaar 2004 wat een # 6 is. 5+5+5=15 (1+5=6)

 55

Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote
positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet
meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets
beters.

555

Er staan je grote veranderingen en belangrijke
transformaties te wachten.Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het
fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op
hebt.

666 of 6666 (616 is het getal van de duivel niet 666!)
RH – Materiële wereld – 3 Dimensionale wereld – dichtheid.
EC – Voltooing van deze tijdsperiode.
66 = Onze verantwoordelijkheden uitvoeren op een heuglijke, creatieve manier.

666

Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem
wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om
jezelf weer te hervinden.

66,666 or 66:66
In het jaar 2004 zal de vibratie van 6 veranderen in een licht vibratie die gevoeld wordt als een heilige emanantie. Te lang nu werd de mensheid gebrandmerkt met de gedachte dat alles geassocieerd met een “6″ van een negativiteit, duisternis, kwaad, densiteit en aarde is .Kijk eens naar de schoonheid van een planeet die je het leven gegeven sinds je geboren werd. Het nummer 6 vraagt je terug te komen naar het originele zaadgedachte/blauwdruk van het leven met een referentie naar zijn numerieke uitleg. 6 is van de aarde maar er is een prachtige heiligheid in de aarde en in hen van de aarde. Moeder Aarde begint zich terug te bewegen naar haar originele vorm in 2004 en wacht niet op haar kinderen om hierin toe te stemmen. Door je terug af te stemmen op de ware essentie van het nummer 6 zal je de zachtheid en harmonie vinden terwijl je op een aarde-weg rijdt waarop ze aan het werken zijn.

66

Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht
en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee
bezig.
777
RH – Symboliseert de integratie van een bepaald deel van de vier lagere lichamen met hogere spirituele frequenties, binnen het rijk van de derde dimensie of op het niveau waarop jij je fysieke werkelijkheid op Aarde manifesteert.
EC – Terug naar een hoger bewustzijnsnivo.
77 = Grondige inzichten en openbaringen. Onszelf tot onze Kernwezens slijpen.
777
Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan
verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze
levens les geleerd.
77, 777 or 77:77
Dit is de vibratie van een spiritueel krijger. Een die het smalle pad in zichze en ziel bewandelt. Zeven werken voor het licht, door het licht en met het licht. Zeven eten,drinken, denken en spreken het licht. Zeven zijn niet toegestaan om buiten die verbintenissen van licht te gaan, al was het maar een vluchtige gedachte. Zeven brengt je thuis, de plaats waar wonderen elke minuut gebeuren, waar je kan vliegen en dansen in de sterren in alle vormen. Zeven is een plaats waar wonder, magie en wonderen gezien worden als natuurlijke gebeurtenissen. Zeven is je natuurlijke staat van zijn.

Lees ook eens:   11 en 22 en zielenconnecties

77

Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht
op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je
mannetje..

888
RH – Symboliseert oneindigheid – gebundelde spiraal van de materie verenigt zich met het spirituele. Het naderen van de voltooiing van het ascensieproces via de energieën van 222 en 444.
EC – Terug naar een hoger bewustzijnsnivo.
88 = Meesterschap verkrijgen over weelde in alle werelden.
888 Een fase
komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook
betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet
om te oogsten.

88, 888 or 88:88
ZO BOVEN ZO BENEDEN EN BINNENIN.
Deze configuratie geeft je de eeuwige poort en escorteert je doorheen alle vroegere beperkingen. Het is een nummer van gaan voorbij wat je kent als je normale begrenzing. Het vraagt je te vliegen naar de maan en te stoppen bij de Melkweg op je terugweg. Het is pure spirituele atoomenergie, een pure krachtbron. Het is succes, welvaart en grootse zaken met een toegevoegde smaak van universele zegeningen.Het herinnert je uiteindelijk aan je goddelijke erfenis ,die je beloofd werd door de Heilige Schepper. Haal je neus op voor aardse beperkingen en loop vooruit en naar boven naar de plaats van rijkdom en gulheid.

88

Grote overvloed is je deel Voorspoed stroomt in
steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de
stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

999
RH – Symboliseert de drie niveaus van de drie-eenheid – Voltooiing.
EC – Voltooiing.
99 = De voltooiing van een grootse evolutionaire cyclus. Tijd voor een andere spectaculaire stap vooruit.
999

Einde! Dit is
het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het
werk te gaan het universum heeft je nodig.

 
99, 999 or 99:99
Cosmische en pers

oonlijke vervulling. THE END! Het volgende level van liefde ,van hart, van ziel en dienst aan de planetaire evolutie doorheen zelf heling. Vrije val vanuit de hoogte van de negen naar het volgende level van Licht. Ingang en uitgang in één en dezelfde adem. Een quantum sprong naar de onbekende geschenken, komen doorheen de negen. Ben je klaar om meer te zien en meer te zijn dan dat je nu op dit moment bent? Negen is de foto afwerker op een hemelse lijn van meervoudige keuzes. Als je gelooft dat je gewonnen hebt,heb je gewonnen.

99

Ga aan de slag lichtwerker. Er is nu meer dan ooit
behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht
en liefde in de wereld te brengen.

000
RH – Grote leegte- Het ervaren van een nulzone. Het overgaan of doorschakelen van een nieuw energieveld.

000

Dit is een indicatie dat je één bent met
het universum. Altijd leuk als iemand je precies om 0:00u een berichtje stuurt.

00, 000, or 0000
De grote Leegte, het ongekende van wat moet komen, dat nog niet geboren is.Naar een hoger dimensionele flux bewegend, shift het de tijdmatrixen. De poort van creatie voor de creatie.

11=909=Geestelijke Reinheid
22=Stimulatie
33=303=Waarheid
44=Absoluut/Universum
55=Ongelofelijk
66=Rijkdom/Weelde
77=Wijsheid/Verlichting
10.10
EC – Naar een nieuw begin gaan (1) en in het patroon van de grote leegte (0).
11:11
SayB – Het signaal van de engelen. Het tikje op je schouders.
RH – Het begin van een heel nieuw niveau of fase van ontwikkeling. Een andere dimensie of frequentie van ervaren. Het open gaan van een portaal.
EC – Samenvoegend DNA. Energiestroom die het nivo versterkt waar je in zit.

ELF IS HET GETAL VAN LICHT
“Elf is het nummer van nieuwe beginnen”
Wanneer de kracht van Elf volledig geactiveerd wordt op aarde, heeft ze de kracht om de in de maak zijnde verleden te veranderen. Binnen het getal en de sequenties van Elf (29, 47, 38, 92, 83, 74, 56, 65) leven alle antwoorden en vragen. Elf leert ons elk probleem te zien als een kans om te leren. Het toont ons hoe voorbij alledaagse en saaie dingen te zien. Het probeert en test ons geloof . Het forceert ons te luisteren naar die kleine stille stem binnenin de stille getuige. Het herinnert ons eraan dat we geen slachtoffers zijn maar winnaars en we allen vaste wezens zijn die naar de aarde gekomen zijn om haar te helpen met het ascensie proces door met onszelf te beginnen. Het vraagt uiteindelijk van jou het licht in jezelf te plaatsen en het het te delen met alle anderen. Elf is onze Beste Vriend en Leraar .
12:12
RH – Een kosmische verbinding -Een brug naar de toekomst. Duidt op een niveau van voltooiing of het gaan naar een nieuw niveau in het initiatieproces.
EC – Sterpoort, klokken, tijd meten, kalenders, 12 etherische piramides rondom 1: de grote piramide. De illusie van tijd is eindig.

Lees ook eens:   De magie van getallen 11:11, 222, 333

12.12 uur
Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan
spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. je
gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

 
13.13 uur

De verlichte meesters ondersteunen je helende werk
door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties Ze fluisteren
deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan
voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je
gebed en willen je helpen.

14.14 uur

Richt je gedachte en intenties op het tot stand
brengen van een verbinding met de engelen. je hoeft dit proces niet te forceren.
Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn
engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens
van liefde en geborgenheid.

15.15 uur

Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en
dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering Blijf in de buurt van
positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal
houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.
Er vinden veranderingen plaats n je leven die ten goede komen van
jezelf.

16.16 uur

Al je materiele behoefte worden via je consequente en
positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst,
en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals
bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat
gedachte aan of zorgen om materiele zaken in evenwaicht worden gehouden door een
geconcentreerd zijn op en geloof in het
spirituele.

17.17 uur

Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te
bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk
vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook
helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo
door.

18.18 uur

Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het
ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je
alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je
pad.

19.19 uur

Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit
moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke
levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk
direct aan je levensopdracht. 9 je goddelijke levensdoel houdt in dat je
dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en
interesses.

20.20 uur

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op
je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet
wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles
omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur

Geloof in de ideeen en openbaringen die je ontvangt.
Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te
veranderen. 1 We zijn alemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden
door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je
wensen

22.22 uur

Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens
zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het
oplossen. 2 Heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog
niet zichtbaar.
23.23 uur

De verlichte meesters omringen je en vragen je
vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij
te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze
hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en
vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te
volgen.

Artikel was klaar precies om klokslag 22:44 uur 🙂

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥