web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

O negatief bloed: een schepping van God of buitenaardse wezens?

Type O negatief bloed: een schepping van God of buitenaardse wezens?

1. Basken (Spanje): 35% Rh-negatief

2. Blanken: 15% Rh-negatief

3. Zwarten: 8% Rh-negatief

4. Inheemse Amerikanen: 1-2% Rh-negatief

5. Aziaten : 2% Rh-negatief

RH-negatieve factor

Bijna 85% van alle mensen heeft RH-positief bloed. Hun rode bloedcellen bevatten een stof die de RH-esus-bloedfactor wordt genoemd. Dit betekent dat het positieve bloed een eiwit bevat dat herleidbaar is tot de resusaap. Erkend wordt dat bloedfactoren nauwkeuriger worden overgedragen dan enig ander menselijk of dierlijk kenmerk. Het is niet bekend waar de negatieve rh-factor vandaan komt.

De hoogste concentratie van RH-negatief bloed komt voor bij de Baskische bevolking van Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk, en bij de Oosterse Joden.

-Mizrachi-Joden of Mizrachim (Hebreeuws: מזרחי , Mizrachi, mv. מזרחים Mizrachim, Arabisch: يهود مزراحي), ook wel ‘Oostelijke Joden’ of ‘Edot HaMizrach’ (Hebreeuws: עֲדוֹת-הַמִּזְרָח , Oostelijke gemeenschap), is een verzamelbenaming voor een groep van Joden die afstamt van Joden die zich in de eeuwen voor en de eerste eeuwen na Christus vestigden, dan wel zich tot deze religie bekeerden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië en de Kaukasus. Het betreft een etnische diversiteit van Iraakse Joden, Syrische Joden, Libanese Joden, Perzische Joden, Afghaanse Joden, Buchaarse Joden, Maghreb-Joden, Berber-Joden, Koerdische Joden, Bergjoden, Ethiopische Joden, de Joden in India, Pakistan en de Baghdadse Joden. Soms worden ook de Jemenitische Joden (uit Jemen) tot deze groep gerekend, maar meestal worden de Jemenitische joden als aparte groep gezien.

Van slechts 15% van de wereldbevolking is bekend dat ze de RH-negatieve bloedfactor hebben. 
Hoewel bekend is dat RH negatief bloed – (type ‘O’) het zuiverste bloed is dat de mensheid kent, is het niet bekend waar de negatieve factor vandaan komt. 
De meerderheid van de mensen, vooral de inheemse bevolking van Amerika, heeft type ‘O’-bloed, behalve de Blackfoot-indianen die 82% type A-bloed hebben. 
-Inheemse Amerikanen in de Verenigde Staten (Engels: Native Americans in the United States), ook bekend als Amerikaanse Indianen, zijn de oorspronkelijke bevolking van de Verenigde Staten. Er leven 574 federaal erkende inheemse stammen in de VS, waarvan ongeveer de helft wordt geassocieerd met indianenreservaten.
Deze inheemse mensen zijn de enige stam die deze hoge concentratie A-bloed hebben – de meeste andere Amerikaanse Indianen hebben 80% type ‘O’.
Het is de rh negatieve factor die het bloed ‘puur’ maakt. Zuiver genoeg om het universele bloed van de wereld te zijn.
Iedereen op aarde kan rh-negatief type ‘O’-bloed ontvangen, maar deze zelfde ‘O’-negatieve mensen kunnen geen bloed ontvangen van een ander type behalve hun eigen type. De drie typen zijn ‘O’, ‘B’, ‘A’ en een vierde – een combinatie van ‘AB’.

Rh-negatief bloed geeft aan dat er geen eiwitverbindingen zijn met de resusaap, terwijl resus-positief bloed wel eiwitten bevat die zijn gekoppeld aan de resusaap – vandaar de ‘rh’, oftewel rhesus. 

Bloedgroep ‘O’ is de meest voorkomende. Bloedgroep ‘A’ is de volgende, en bloedgroep ‘B’ is daarna. Bloedgroep ‘AB’ komt het minst vaak voor.
 Het komt zeer zelden voor dat zelfs maar 10 procent van een bevolking bloedgroep ‘AB’ heeft. Wanneer we de typen scheiden in ‘negatief’ en ‘positief’, zien we dat ‘O’-negatief (het universele donorbloed) minder dan 7% van de wereldbevolking uitmaakt. 
De wetenschap probeert op dit moment het recept te maken voor rh-negatief ‘O’-bloed, maar zonder succes.
 -Het eiwit in positief bloed kan worden gekloond, maar niet in het negatieve bloed – wat best interessant is. 
Als de rh-negatieve factor niet afkomstig is van een bekende aardse link, waar komt deze dan vandaan? Misschien zou Zacharia Sitchen het ons kunnen vertellen. Hij zou ongetwijfeld zeggen dat het van de ‘goden’ is. 
Wat de grote jongens zeggen is dat de rh-negatieve factor een mutatie is van onbekende oorsprong die een paar duizend jaar geleden plaatsvond. 
Deze mensen met ‘negatief’ bloed verspreidden zich sterk in het gebied van wat nu Spanje, Engeland, Ierland, Frankrijk en later in Amerika, Canada en Australië is. 
Een fractie van ‘O’-negatieve mensen is te vinden onder de Baskische volkeren.
Ze bevatten tegenwoordig de grootste concentratie bekende ‘O’-negatiefbloedige mensen, omdat ze zich voor het grootste deel tot één gebied hebben beperkt, terwijl de Keltische mensen zich hebben vertakt over de hele nieuwe wereld.

Het is duidelijk dat Adam en Eva negatief bloed hadden – het type zou ‘O -‘ moeten zijn, omdat Adam perfect geschapen was en dat zou het ‘zuiverste’ bloed betekenen.

Eve zou zeker ook hetzelfde bloed hebben. Eva’s ‘zonde’ was het plegen van overspel met een ‘buitenstaander’ (ja, er waren andere mensen op aarde toen Adam en Eva hier werden geplaatst). (Waarschijnlijk waren zij de eerst gemaakte mensen op aarde, met het dna van de Anunnaki)
Eva’s zonde resulteerde in de geboorte van Kaïn – met positief bloed – zijn vader was misschien wel een Blackfoot-indiaan met ‘A’ positief type bloed.
  Afstammelingen van Kaïn werden door Adam en Eva uitgezonden naar het land ‘Nod’ – (Amerika?).
Of misschien was de vader van Kaïn een ‘Lapp’ die weer A+ bloed had.
Kaïns familie werd naar ‘Nod’ gestuurd, wat het uiterste noorden zou kunnen betekenen – een goede plek om Kaïn te sturen, en Amerika zou’ geen grote straf zijn.
De Blackfoot-indianen hebben echter wel de hoogste concentratie ‘A’-bloed. De afstammelingen van Kaïn zouden zich hebben teruggetrokken van de andere mensenrassen omdat ze op de een of andere manier ‘gekenmerkt’ waren en bang waren voor de dood als ze zich in de wereld waagden.

Bloed was en is nog steeds heilig voor de God(en) van Israël. Toen de Israëlieten veertig jaar in de woestijn werden vastgehouden (een bijbelse generatie), was dat misschien om hun bloed te reinigen. Na vele jaren van innerlijke huwelijken met A+ en B+ bloedgroepen begon hun eens zo zuivere bloedlijn corrupt te worden.

Dit eens ‘reine’ mensenras kreeg de instructie om alleen binnen de andere Israëlitische stammen te trouwen, waardoor besmetting van hun bloedlijn werd voorkomen door alleen RH ‘O’-negatieve kinderen voort te brengen.
De Israëlieten kregen een ‘beloofd’ land na hun lange quarantaine in de wildernis, maar alleen de jongere generaties mochten het beloofde land binnengaan – degenen onder de twintig jaar die in de wildernis waren geboren met twee negatieve Israëlitische ouders. Toen deze jongere Israëlieten werden vrijgelaten om naar het beloofde land af te dalen, kregen ze de instructie om niet buiten hun eigen stam te trouwen, en werden hen ook strikte hygiënische instructies opgelegd.
Maar uiteindelijk verspreidden de Israëlieten zich in alle richtingen en trouwden met andere dan Israëlitische echtgenoten, en het positieve bloed in alle soorten nam het snel over en vandaag is 85% van de mensen positief.

Het lichaam van een RH-negatieve zwangere moeder zal haar baby met positief bloed in de baarmoeder afstoten. 

Haar lichaam bestrijdt de RHesus-factor als een vreemd element. Het lichaam van een positieve moeder vecht echter niet tegen de negatieve baby die ze draagt.

Er zijn bepaalde gelijkenissen die voorkomen bij mensen met rh-negatief bloed – volgens sommigen die het hebben, zijn er gemeenschappelijke patronen gevonden, waaronder de volgende:

1. Overheersing van groene of lichtbruine ogen die van kleur lijken te veranderen zoals een kameleon, maar ook blauwe ogen

2 Echt rood of rossig haar, rode gloed in het haar

3. Lagere hartslag

4. Lagere bloeddruk

5. Scherp zicht en/of gehoor

6. ESP

7. Extra rib of wervels

8. UFO-contacten

9. Liefde voor ruimte en wetenschap

10. Het gevoel er niet bij te horen bij het menselijk ras / ook vaak niet geaccepteerd worden door mensen met positieve bloedgroepen alsof ze instinctief aanvoelen dat mensen met Rh Negatief bloed anders zijn.

11. Doordringende opvallende en vaak grotere amandel katachtige ogen

12. Paranormale gebeurtenissen

13. fysieke dromen

14. Zoekers naar waarheid

15. Verlangen naar hogere wijsheid

16. Empathische ziekten

17. Diep medeleven/ begaan zijn met het lot van de mensheid

18. Een gevoel van een ‘missie’ te hebben in het leven

19. Fysieke vermogens

20. Onverklaarbare littekens op het lichaam

21. Vermogen om elektrische apparaten te verstoren-  Sliders

22. Buitenaardse contacten / zien van ufo’s

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥