...
Designs- Angel-WingsGeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Geloof

De geschiedenis van Sumerische goden Usumgal: de goden die de Anunnaki hebben gemaakt

The History of Sumerian Gods Usumgal: The Gods who created the Anunnaki - Infinity Explorers

De Usumgal of Usumgallu staat voor “grote draak”, een buitenaards ras.
Volgens de Sumerische mythologie waren de Anunnaki en hun oude goden zoals Anu en Tiamat goden van de sterren.(De hemel-ruimte=kwamen van een andere planeet)
Talrijke onderzoeken en grondig onderzoek hebben gesuggereerd dat de oude goden van de Anunnaki, zoals Anu, Usumgal zijn, de makers van de Anunnaki.
Er wordt aangenomen dat de Usumgal, de goden zijn die de Anunnaki hebben gemaakt.

Er is een interessant oud verhaal over oorlogen tussen de goden.

Oude geschiedenis van de Usumgal

Tiamat en Apsu zijn de oudste goden van Sumerië.
Hoewel de Sumerische mythologie veel gecompliceerder is en er een mogelijkheid is dat er twee verschillende soorten zijn die de geboorte hebben gegeven aan de volgende oude goden.
De draken werden geboren uit Tiamat, en de draken werden Musmahhu, Usumgallu en Basmu genoemd.

De oergoden waren een ras van buitenaardsen genaamd Kingú dat ontstond in het sterrenbeeld Draco. Na Draco reisden deze wezens naar andere sterrenbeelden zoals Orion.

Anton Parks is een auteur en hij stelt dat deze oude buitenaardse wezens op aarde hun basis hebben gevonden in Hyperborea, een legendarisch land op de Noordpool. (!Vandaar dat ze onderzoek doen op de Noordpool en door middel van geoengineering het ijs doen smelten en het klimaat veranderen, alleen dan kan men verder onderzoeken wat er daar is geweest en welke schatten en informatie daar nog te vinden is van bv voor ons nog moderne technologieen)
Toen kwam de tijd dat de Kingú, de Usumgal creëerde, een ander ras met zeven machtige leiders.
De sterke en machtige leiders van het Usumgal-ras waren altijd jaloers op de kracht van de Kingú

De oude God, Usumgal was bekend met genetische manipulatie.
De zevende machtige leider van de Usumgal-goden, genaamd Anu, was degene die de Anunnaki creëerde.

De Sumerische Mythologie zegt dat:

In de hemel zit Anu op zijn troon, bekleed met alle attributen van soevereiniteit: de scepter, de diadeem, de hoofdtooi, de staf (…) Hij was de “vader van de goden” (abû ilâni), “vader van de hemel” (Ab shame).

De Anunnaki zouden zijn gemaakt in de Pleiaden, hoewel het prototype, genaamd Saam, werd gemaakt in de Grote Beer.

Saam werd later bekendals Enki, die in opstand kwam tegen Anu. Lucifer de gevallen engel werd hij daarna genoemd omdat hij in opstand kwam.
Enki is ook degene die Igigi heeft gemaakt.

De Usumgal, samen met de Anunnaki, kwamen toen in opstand tegen de Kingú en versloegen hen in ons zonnestelsel.

Tiamat werd volledig vernietigd door Marduk die hier op aarde woonde, wat ook wordt beschreven op Babylonische tabletten.
Nibiru/Marduk en Tiamat, twee planeten uit de Sumerische mythologie die in botsing zouden zijn gekomen waardoor de aarde werd gevormd.

Een andere buitenaardse God genaamd Kadistu besloot echter om de Diranna of sterportalen die op aarde waren geplaatst te sluiten om de Usumgal hier opgesloten te houden.

Lees ook:   De Pyramides van THOTH en chakra's

Talrijke Kadistu buitenaardsen zaten hier ook vast toen de portalen werden gesloten, en leden oorlogen door de Usumgal.
(in feite zou men zo ook mensenrassen kunnen verklaren!)
Later maakten de Usumgal de Igigi tot slaaf en dwongen hen om in waterkanalen in Sumerië te werken.
Na een bepaalde tijd kwamen ook de Igigi in opstand.

Bezorgd over de opstand, gebruikten de Usumgal hun genetische manipulatie om de Neanderthalers te modificeren en ze tot slaaf te maken.


Ze hebben in de geschiedenis van de maan twee perioden gevonden waarin de maan wellicht levensvatbaar was – lees: er was vloeibaar water en iets dat lijkt op een atmosfeer. Ze situeren die perioden vier miljard jaar geleden (dus vlak na het ontstaan) en 3,5 miljard jaar terug. Volgens de onderzoekers spoten er tijdens beide perioden gigantische hoeveelheden heet gas uit de kern van de maan naar het oppervlak. De dampen zouden een atmosfeer kunnen gevormd hebben, en de waterdamp zou neergeslagen zijn in poelen van vloeibaar water. Het zou miljoenen jaren geduurd kunnen hebben vooraleer alles weer was opgedroogd.

Dat er water is op de maan, is allang geen nieuws meer. In 2009 vonden wetenschappers grote hoeveelheden ijs vlak onder het maanoppervlak. En men gaat ervan uit dat er ook water zit in het binnenste van de maan.

Daarnaast denken de vorsers dat de vroege maan ook een magnetisch veld kan hebben gehad. Dat zou mogelijke maanbewoners kunnen beschermd hebben tegen de schadelijke straling van de zonnewind.

-Mars lijkt veel op de aarde, maar de dampkring is veel ijler, de gemiddelde temperatuur ligt veel lager, en de planeet heeft geen magnetisch veld van betekenis. Dat betekent dat de omstandigheden op Mars zeer vijandig zijn voor vrijwel elke denkbare levensvorm: (vloeibaar) water is er niet of nauwelijks, en schadelijke straling uit het heelal komt ongehinderd op het oppervlak terecht.

Onderzoek aan Mars door onbemande ruimtesondes in een baan rond de planeet en door landers en karretjes op het oppervlak heeft echter uitgewezen dat de planeet een paaar miljard jaar geleden, kort na het ontstaan, een veel aangenamer klimaat gehad moet hebben. De dampkring had toen een veel hogere dichtheid, en door de broeikaswerking van die atmsofeer lag de gemiddelde temperatuur boven het vriespunt van water. Er kwamen in dat verre verleden zo goed als zeker zeeën en oceanen voor op Mars.

Als de pasgeboren rode planeet indertijd veel overeenkomsten vertoonde met de pasgeboren aarde, is het niet uitgesloten dat er ook op Mars leven is ontstaan. Sporen van die Marsbacteriën zouden wellicht nog te vinden kunnen zijn in zorgvuldig geselecteerde en bestudeerde bodemmonsters van Mars.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button