web analytics
...

Anunnaki de Sumerische geschiedenis en de Enuma Elish, de zeven kleitabletten over ons ontstaan.

Anunnaki de Sumerische geschiedenis en de Enuma Elish, de zeven kleitabletten over ons ontstaan.

67225ed9cda1c31de0641edf6e3f981f via Angel-Wings

Deze geheim gehouden geschiedenis die uit alle reguliere geschiedenisboeken gewist is, wordt door vele gecontroleerde wetenschappers omschreven als een mythe, terwijl er zoveel bewijs aan geschriften, afbeeldingen in gesteente en beelden bewaard zijn gebleven, dat het eigenlijk niet als een mythe weggezet en omschreven mag worden! Het verhaal van de Anunnaki en de Sumerische Goden verteld een compleet verhaal waar vele geschriften ook in de bijbel overgenomen zijn. Het enige waarom ze deze geschiedenis blijven afschrijven als een mythe, is omdat het spreek over buitenaardse rassen die toen (en of nu nog steeds) op aarde waren (de gevallen engelen uit de bijbel) en dat dit oudste verhaal, geschrift en deze geschiedenis, niet de hedendaagse belangen van de wereldmachten verteld en nastreeft!

Door de mensheid van hun echte geschiedenis en de waarheid af te blijven houden, kunnen deze elite wereldmachten deze echte waarheid zelf benutten en kunnen ze hun verdeel en heers technieken blijvend uitvoeren op de mensheid om hun van het echte scheppingsverhaal en hun uiteindelijke echte kern af te houden! Hierdoor kunnen deze elite wereldmachten, blijvend de mensheid in gewisse te laten terwijl ze zelf wel de echte geschiedenis en wetenschap over de mensheid kennen! Door deze geschiedenis als mythe te blijven omschrijven en deze geschiedenis van de mensheid af te blijven houden, kunnen er gewoonweg vele belangrijke wetenschappen uit onze geschiedenis achtergehouden worden en als onwaar verklaard worden!

En laten we eerlijk zijn, een degelijke geschiedenis wat ons verteld, dat er buitenaardse wezens op aarde waren (en of zijn) komt natuurlijk de heersende wereldmacht niet goed uit, want dit betekend dat onze hele geschiedenis herschreven en herzien zou moeten worden in het belang van de mensheid en hun werkelijke afkomstverhaal en alle kennis en kunde die daar bij komt kijken! Nee, de elite wereldmachten gebruiken veel liever hun eeuwige Verdeel en Heers technieken, om zo blijvend controle te kunnen houden over de mensheid!

Het Sumerische verhaal:
De Enuma Elish ook bekend als: The Seven Tablets of Creation is de Mesopotamische scheppingsmythe waarvan de titel is afgeleid van de openingsregels van het stuk, “When on High”. Alle tabletten met de mythe, gevonden in Ashur , Kish, Ashurbanipal ’s bibliotheek in Nineveh , Sultantepe, en andere opgegraven locaties, dateren van c. 1200 vGT, maar hun colofons geven aan dat dit allemaal kopieën zijn van een veel oudere versie van de mythe die dateert van lang voor de val van Sumerië in ca. 1750 voor Chr.

Aangezien Marduk , de kampioen van de jonge goden in hun oorlog tegen Tiamat , van Babylonische oorsprong is, zou de Sumerische Ea / Enki of Enlil de hoofdrol hebben gespeeld in de originele versie van het verhaal. De kopie gevonden in Ashur heeft de god Ashur in de hoofdrol, zoals de gewoonte was in de steden van Mesopotamië . De god van elke stad werd altijd als de beste en machtigste beschouwd. Marduk, de god van Babylon, komt alleen zo prominent voor als hij in het verhaal, omdat de meeste gevonden kopieën van Babylonische schriftgeleerden zijn. Toch speelt Ea nog steeds een belangrijke rol in de Babylonische versie van de Enuma Elish door mensen te creëren.

Het verhaal, een van de oudste, zo niet de oudste ter wereld, betreft de geboorte van de goden en de schepping van het universum en de mens. In het begin was er alleen ongedifferentieerd water dat in chaos wervelde. Uit deze werveling verdeelden de wateren zich in zoet, zoet water, bekend als de god Apsu, en zout, bitter water, de godin Tiamat. Eenmaal gedifferentieerd, baarde de vereniging van deze twee entiteiten de jongere goden.

 

Deze jonge goden waren echter buitengewoon luidruchtig, waardoor ze ’s nachts de slaap van Apsu verstoorden en hem overdag van zijn werk afleidden. Op advies van zijn vizier, Mummu, besluit Apsu de jongere goden te doden. Tiamat, die van hun plan hoort, waarschuwt haar oudste zoon, Enki (soms Ea) en hij laat Apsu slapen en vermoordt hem. Van de overblijfselen van Apsu creëert Enki zijn huis.

Tiamat, ooit de aanhanger van de jongere goden, is nu woedend dat ze haar partner hebben vermoord. Ze overlegt met de god Quingu, die haar adviseert oorlog te voeren tegen de jongere goden. Tiamat beloont Quingu met de Tablets of Destiny, die de heerschappij van een god legitimeren en het lot beheersen, en hij draagt ​​ze trots als een borstplaat. Met Quingu als haar kampioen roept Tiamat de krachten van chaos op en creëert ze elf vreselijke monsters om haar kinderen te vernietigen.

Ea, Enki en de jongere goden vechten tevergeefs tegen Tiamat totdat onder hen de kampioen Marduk tevoorschijn komt die zweert dat hij Tiamat zal verslaan. Marduk verslaat Quingu en doodt Tiamat door haar neer te schieten met een pijl die haar in tweeën splitst; uit haar ogen stromen het water van de Tigris en de Eufraat. Uit het lijk van Tiamat schept Marduk de hemel en de aarde, benoemt hij goden voor verschillende plichten en bindt Tiamat’s elf wezens aan zijn voeten als trofeeën (te veel bewondering van de andere goden) voordat ze hun beelden in zijn nieuwe huis plaatsen. Hij neemt ook de Tablets of Destiny van Quingu, waarmee hij zijn regering legitimeert.

Nadat de goden hem hebben geprezen voor zijn grote overwinning en de kunst van zijn schepping, overlegt Marduk met de god Ea (de god van de wijsheid) en besluit hij mensen te creëren uit de overblijfselen van de goden die Tiamat tot oorlog hebben aangezet. Quingu wordt beschuldigd van schuld en vermoord en uit zijn bloed schept Ea Lullu, de eerste man, om de goden te helpen bij hun eeuwige taak om de orde te handhaven en chaos op afstand te houden.

Zoals het gedicht het verwoordt: “Ea schiep de mensheid / aan wie hij de dienst aan de goden oplegde, en zette de goden vrij” (Tablet VI.33-34). Hierna “regelde Marduk de organisatie van de onderwereld” en verdeelde hij de goden over hun aangewezen posten (Tablet VI.43-46). Het gedicht eindigt in Tablet VII met een lange lofprijzing van Marduk voor zijn prestaties.

De Enuma Elish zou later de inspiratie zijn voor de Hebreeuwse geschrift geleerde die de tekst creëerden die nu bekend staat als het bijbelse boek Genesis. Vóór de 19e eeuw na Chr. Werd de Bijbel beschouwd als het oudste boek ter wereld en werd aangenomen dat de verhalen volledig origineel waren. In het midden van de 19e eeuw hebben Europese musea en academische en religieuze instellingen echter opgravingen in Mesopotamië gesponsord om fysiek bewijs te vinden voor historische bevestiging van de verhalen in de Bijbel. Deze opgravingen vonden echter precies het tegenovergestelde: toen het spijkerschrift eenmaal was vertaald, werd begrepen dat een aantal bijbelse verhalen van Mesopotamische oorsprong waren.
Beroemde verhalen zoals de zondeval en de zondvloed werden oorspronkelijk bedacht en opgeschreven in het Sumerisch, later vertaald en aangepast in Babylon, en herwerkt door de Assyriërs voordat ze door de Hebreeuwse schriftgeleerden werden gebruikt voor de versies die in de Bijbel verschijnen. Hoewel het fundamentele paradigma van de bijbelse verhalen en de Mesopotamische verhalen nauw op elkaar aansluiten, zijn er nog steeds significante verschillen, zoals opgemerkt door de geleerde Stephen Bertman:

db55b64c2eb9fd477e5d5db3f58a6c4d via Angel-Wings

Zowel Genesis als Enuma Elsih zijn religieuze teksten die de culturele oorsprong beschrijven en vieren: Genesis beschrijft de oorsprong en de oprichting van het Joodse volk onder leiding van de Heer; Enuma Elish vertelt over de oorsprong en de oprichting van Babylon onder leiding van de god Marduk. In elk werk zit een verhaal over hoe de kosmos en de mens zijn gemaakt. Elk werk begint met het beschrijven van de waterige chaos en de oerduisternis die ooit het universum vulden. Dan wordt er licht gecreëerd om de duisternis te vervangen. Daarna worden de hemelen gemaakt en daarin worden hemellichamen geplaatst. Eindelijk wordt de mens geschapen. Ondanks deze overeenkomsten zijn de twee accounts meer verschillend dan gelijk. (312)

Bij het herzien van het Mesopotamische scheppingsverhaal voor hun eigen doeleinden, verscherpten de Hebreeuwse schriftgeleerden het verhaal en de focus, maar behielden ze het concept van de almachtige godheid die orde schept uit chaos. Marduk, in de Enuma Elish, vestigt de herkenbare orde van de wereld – net zoals God doet in het Genesis-verhaal – en van mensen wordt verwacht dat ze deze grote gave erkennen en de godheid eren door middel van dienstbaarheid. In Mesopotamië werd zelfs gedacht dat mensen medewerkers van de goden waren om de gave van de schepping in stand te houden en de krachten van de chaos op afstand te houden.

De Enuma Elish in Babylon
Marduk verwierf bekendheid in Babylon tijdens het bewind van Hammurabi (1792-1750 vGT) en verving de populaire godin Inanna in aanbidding. Tijdens het bewind van Hammurabi werden in feite een aantal voorheen populaire vrouwelijke goden vervangen door mannelijke goden. De Enuma Elish, die Marduk prees als de machtigste van alle goden, werd daarom steeds populairder naarmate de god zelf op de voorgrond trad en zijn stad Babylon aan de macht groeide. Geleerde Jeremy Black schrijft:

De opkomst van de cultus van Marduk is nauw verbonden met de politieke opkomst van Babylon van stadstaat tot hoofdstad van een rijk . Vanaf de Kassite- periode werd Marduk steeds belangrijker totdat het voor de auteur van het Babylonische scheppingsverhaal mogelijk was om te beweren dat Marduk niet alleen de koning van alle goden was, maar dat veel van de laatstgenoemden niet meer waren dan aspecten van zijn persona. (128)
De Enuma Elish werd overal in Mesopotamië gelezen en gereciteerd, maar was vooral belangrijk op het nieuwjaarsfeest in Babylon. Tijdens dit festival zou het standbeeld van Marduk uit de tempel worden gehaald en, te midden van de feestvierders, door de straten van de stad, de poorten uit, geparadeerd naar ‘vakantie’ in een klein huis dat voor dit doel was gebouwd. Vooral de Enuma Elish, zo wordt aangenomen, zou de lofzang van Tablet VII tijdens deze processie gezongen of gezongen worden.

De tekst van Enuma Elish
De volgende vertaling is afkomstig van Mesopotamian Creation Stories door WG Lambert en wordt gebruikt onder de Creative Commons-licentie van de Etana-website: Enuma Elish – The Babylonian Epic of Creation (kleitabletten van onze creatie)

Tablet 1
1 Toen de hemel erboven niet bestond,
2 En de aarde beneden was niet tot bestaan ​​gekomen –
3 Er was Apsû, de eerste in orde, hun verwekker,
4 En demiurg Tia-mat, die ze allemaal baarde;
5 Ze hadden hun wateren vermengd
6 Voordat weiland was samengesmolten en rietveld te vinden was –
7 Toen niet een van de goden was gevormd
8 Of was ontstaan, terwijl er geen bestemming was afgekondigd,
9 De goden werden in hen geschapen:
10 Lah (mu en Lah (amu werden gevormd en kwamen tot stand.
11 Terwijl ze groeiden en in lengte toenamen.
12 Anšar en Kišar, die hen overtroffen, werden gecreëerd.
13 Ze verlengden hun dagen, ze vermenigvuldigden hun jaren.
14 Anu , hun zoon, kon wedijveren met zijn vaderen.
15 Anu, de zoon, evenaarde Anšar,
16 En Anu verwekte Nudimmud, zijn eigen gelijke.
17 Nudimmud was de kampioen onder zijn vaders:
18 Diep onderscheidend, wijs, van robuuste kracht;
19 Veel sterker dan de verwekker van zijn vader, Anšar
20 Hij had geen rivaal onder de goden, zijn broers.
21 De goddelijke broers kwamen samen,
22 Hun geschreeuw werd luid, het gooien van Tia-mat in een onrust.
23 Ze schokten de zenuwen van Tia-mat,
24 En door hun dansen sloegen ze alarm in Anduruna.
25 Apsû verminderde hun geschreeuw niet,
26 En Tia-mat zweeg toen ze ermee geconfronteerd werd.
27 Hun gedrag viel haar
niet goed, 28 Maar hoewel hun gedrag niet goed was, wenste ze hen te sparen.
29 Daarop Apsû, de verwekker van de grote goden,
30 Riep Mummu, zijn vizier, en sprak hem toe:
31 “Vizier Mummu, die mij verheugt,
32 Kom, laten we naar Tia-mat gaan!”
33 Ze gingen zitten, tegenover Tia-mat,
34 Terwijl ze overlegden over de goden, hun zonen.
35 Apsû deed zijn mond open
36 En richtte zich tot Tia-mat
37 “Hun gedrag is mij onaangenaam geworden
38 En ik kan overdag niet rusten of ’s nachts slapen.
39 Ik zal hun manier van leven vernietigen en verbreken
40 Dat stilte kan regeren en we mogen slapen. ”
41 Toen Tia-mat dit hoorde
42 Ze woedde en schreeuwde naar haar echtgenote,
43 Ze huilde van nood, woedend in zichzelf,
44 Ze treurde over het (samengestelde) kwaad,
45 ‘Hoe kunnen we vernietigen wat we hebben gebaard?
46 Hoewel hun gedrag leed veroorzaakt, laten we de discipline genadig aanscherpen.
47 Mummu sprak met raad voor Apsû –
48 (Vanaf) een opstandige vizier was de raad van zijn Mummu –
49 “Vernietig, mijn vader, die wetteloze manier van leven,
50 Dat je overdag mag rusten en slapen door nacht!”
51 Apsû was tevreden met hem, zijn gezicht straalde
52 Omdat hij kwaad had beraamd tegen de goden, zijn zonen.
53 Mummu sloeg zijn armen om Apsû’s nek,
54 Hij zat op zijn knieën en kuste hem.
55 Wat zij tijdens hun bijeenkomst hadden uitgezet
56 Werd aan de goden, hun zonen, overgeleverd.
57 De goden hoorden het en werden razend.
58 Ze werden overweldigd door stilte en zaten stil.
59 Ea, die uitblinkt in kennis, de bekwame en geleerde,
60 Ea, die alles weet, zag hun trucs.
61 Hij vormde het en maakte het alomvattend,
62 Hij voerde het vakkundig uit als het allerhoogste – zijn pure bezwering.
63 Hij reciteerde het en zette het op het water,
64 Hij goot slaap over hem uit terwijl hij diep sluimerde.
65 Hij bracht Apsû in slaap terwijl hij de slaap uitstortte,
66 En Mummu, de raadgever, was buiten adem van opwinding.
67 Hij splitste (Apsû’s) pezen, scheurde zijn kroon eraf,
68 Droeg zijn aura weg en zette het op zichzelf.
69 Hij bond Apsû vast en doodde hem;
70 Mummu hij sloot zich op en behandelde ruw.
71 Hij plaatste zijn woning op Apsû,
72 En greep Mummu vast, het neuskoord in zijn hand houdend.
73 Nadat Ea zijn vijanden had gebonden en verslagen,
74 Had de overwinning op zijn vijanden behaald,
75 Hij rustte rustig in zijn kamer,
76 Hij noemde het Apsû, wiens heiligdommen hij benoemde.
77 Toen richtte hij er zijn woonruimte op.
78 En Ea en Damkina, zijn vrouw, zaten in pracht en praal.
79 In de kamer van het lot, de kamer van de archetypen,
80 De wijste van de wijzen, de wijze van de goden, Be-l werd verwekt.
81 In Apsû werd Marduk geboren,
82 In pure Apsû werd Marduk geboren.
83 Ea zijn vader verwekte hem,
84 Damkina, zijn moeder, baarde hem.
85 Hij zoog de borsten van godinnen,
86 Een verpleegster voedde hem op en vervulde hem met schrik.
87 Zijn figuur was goed ontwikkeld, de blik van zijn ogen was verblindend,
88 Zijn groei was mannelijk, hij was machtig vanaf het begin.
89 Anu, de verwekker van zijn vader, zag hem,
90 Hij juichte en glimlachte; zijn hart vervuld van vreugde.
91 Anu maakte hem perfect: zijn goddelijkheid was opmerkelijk,
92 En hij werd zeer verheven en overtreft ze in zijn eigenschappen.
93 Zijn leden waren onbegrijpelijk wonderbaarlijk,
94 niet in staat om met de geest te worden vastgegrepen, zelfs moeilijk om naar te kijken.
95 Vier waren zijn ogen, vier zijn oren,
96 Vlam schoot uit terwijl hij zijn lippen bewoog.
97 Zijn vier oren werden groot,
93 En ook zijn ogen namen alles in zich op.
99 Zijn gestalte was verheven en superieur in vergelijking met de goden,
100 Zijn ledematen overtreffen, zijn natuur was superieur.
101 ‘ Mari -utu, Mari-utu,
102 De zoon, de zonnegod, de zonnegod van de goden.’
103 Hij was bekleed met de uitstraling van de tien goden, zo verheven was zijn kracht,
104 De vijftig dreads werden op hem geladen.
105 Anu vormde en baarde de vier winden,
106 Hij gaf ze aan hem: “Mijn zoon, laat ze ronddraaien!”
107 Hij vormde stof en zette een orkaan neer om het te besturen,
108 Hij maakte een golf om consternatie op Tia-mat te brengen.
109 Tia-mat was in de war; dag en nacht was ze uitzinnig.
110 De goden rustten niet, zij.
111 In hun gedachten beraamden ze het kwaad,
112 En richtten zich tot hun moeder Tia-mat,
113 “Toen Apsû, je echtgenoot, werd vermoord,
114 Je ging niet aan zijn zijde, maar zat rustig.
115 De vier vreselijke winden zijn gevormd
116 Om u in verwarring te brengen, en we kunnen niet
slapen.117 U dacht niet aan Apsû, uw echtgenoot,
113 Noch voor Mummu, die een gevangene is. Nu zit je alleen.
119 Voortaan zult u in panische consternatie zijn!
120 En wat ons betreft, die niet kunnen rusten, u houdt niet van ons!
121 Beschouw onze last, onze ogen zijn hol.
122 Breek het onwrikbare juk zodat we kunnen slapen.
123 Strijd , wreek hen!
124 reduceren tot het niets!
125 Tia-mat hoorde, de toespraak beviel haar,
126 Ze zei “Laten we demonen maken, [zoals u] hebt geadviseerd.”
127 De goden kwamen in haar bijeen.
128 Zij kregen [kwaad] tegen de goden die hun verwekkers waren.
129 Ze en koos de zijde van Tia-mat,
130 vurig samenzwerend, dag en nacht onrustig,
131 Verlangen naar strijd, woedend, bestormend,
132 Ze richtten een gastheer op om conflicten teweeg te brengen.
133 Moeder Hubur, die alles vormt,
134 Bijgeleverde onweerstaanbare wapens en baarde gigantische slangen .
135 Ze hadden scherpe tanden, ze waren genadeloos….
136 met gif in plaats van bloed vulde ze hun lichaam.
137 Ze bekleedde de angstige monsters met angst,
138 Ze overlaadde ze met een aura en maakte ze goddelijk.
139 Ze zei “Laat hun toeschouwer zwakjes omkomen,
140 Mogen ze voortdurend naar voren springen en nooit met pensioen gaan.”
141 Ze creëerde de Hydra, de Draak, the Hairy Hero
142 The Great Demon, the Savage Dog, and the Scorpion-man,
143 Fierce demonen, de Fish-man en de Bull-man,
144 Dragers van genadeloze wapens, onbevreesd in het aangezicht van de strijd.
145 Haar bevelen waren enorm, niet te weerstaan.
146 In totaal maakte ze er elf van dat soort.
147 Onder de goden, haar zonen, die ze tot haar gastheer vormde,
148 Ze verhief Qingu en verheerlijkte hem onder hen.
149 De leiding van het leger, de leiding van het leger,
150 Het dragen van wapens, campagne voeren, de mobilisatie van conflicten,
151 De belangrijkste uitvoerende macht van de strijd, het opperbevel,
152 Ze vertrouwde hem toe en plaatste hem op een troon,
153 “Ik heb de betovering voor je uitgesproken en je verheven tot het leger van de goden, uitgesproken en je
154 Ik heb je de heerschappij van alle goden overgeleverd.
155 Je bent inderdaad verheven, mijn echtgenote, je staat bekend,
156 Laat je bevelen zegevieren over alle Anunnaki. ”
157 Ze gaf hem de Tablet of Destinies en bevestigde hem aan zijn borst,
158 (Zeggende)” Uw order mag niet worden gewijzigd ; laat de uiting van je mond standvastig zijn. ”
159 Nadat Qingu verheven was en de macht van Anuship had verworven,
160 Hij verordende het lot voor de goden, haar zonen:
161″ Moge de uiting van je mond de vuurgod onderwerpen,
162 Moge uw gif door zijn opeenstapeling agressie onderdrukken. ”

Tablet 2
1 Tia-mat verzamelde haar schepping
2 en organiseerde de strijd tegen de goden, haar nakomelingen.
3 Voortaan beraamde Tia-mat het kwaad vanwege Apsû
4 Het werd Ea bekend dat ze het conflict had geregeld.
5 Ea hoorde deze kwestie,
6 Hij verviel in stilte in zijn kamer en zat roerloos.
7 Nadat hij had nagedacht en zijn woede was afgenomen.
8 Hij leidde zijn stappen naar zijn vader Anšar.
9 Hij kwam in de tegenwoordigheid van de vader van zijn verwekker, Anšar,
10 en vertelde hem alle plannen van Tia-mat.
11 “Mijn vader, Tia-mat, onze moeder heeft een haat voor ons opgevat,
12 Ze heeft een gastheer opgericht in haar woeste woede.
13 Alle goden hebben zich tot haar gewend,
14 Zelfs die u (mv.) Verwekte ook haar kant
15 Zij. ​en koos de zijde van Tia-mat,
16 Vurig samenzwerend, dag en nacht onrustig,
17 Verlangen naar strijd, woedend, bestormend,
18 Ze richtten een leger op om conflicten te bewerkstelligen.
19 Moeder H (ubur, die alles vormt,
20 leverde onweerstaanbare wapens en baarde gigantische slangen.
21 Ze hadden scherpe tanden, ze waren genadeloos.
22 Met gif in plaats van bloed vulde ze hun lichamen.
23 Ze kleedde de angstaanjagende monsters met angst,
24 Ze overlaadde hen met een aura en maakte ze goddelijk.
25 (Ze zei) “Laat hun toeschouwer zwak omkomen,
26 Mogen ze voortdurend naar voren springen en nooit met pensioen gaan.”
27 Ze creëerde de Hydra, de Dragon, de Hairy Hero,
28 The Great Demon, de Savage Dog en de Scorpion-man,
29 Fierce demons, de Fish-man en de Bull-man,
30 Dragers van genadeloze wapens, onverschrokken in het aangezicht van de strijd.
31 Haar bevelen waren enorm, niet te weerstaan.
32 In totaal maakte ze er elf van dat soort.
33 Onder de goden, haar zonen, die ze tot haar gastheer vormde,
34 Ze verhief Qingu en verheerlijkte hem onder hen.
35 De leiding van het leger, de leiding van het leger,
36 Het dragen van wapens, campagne voeren, de mobilisatie van conflicten,
37 De hoogste uitvoerende macht van het opperbevel van de strijd,
38 Ze vertrouwde hem toe en plaatste hem op een troon.
39 Ik heb de betovering voor u uitgesproken en u verheven in het leger van de goden,
40 Ik heb u de heerschappij van alle goden overgeleverd.
41 U bent inderdaad verheven, mijn echtgenoot, u bent beroemd,
42 Laat uw geboden zegevieren over alle Anunnaki. ”
43 Ze gaf hem de tablet van Destinies en bevestigde die aan zijn borst,
44 (zeggende) “Uw bevel mag hij niet veranderen; laat de uiting van uw mond vast zijn.”
45 Nadat Qingu was verheven en de macht van Anuship had verworven.
46 Hij bepaalde het lot voor de goden. haar zonen:
47 “Moge de uiting van je mond de vuurgod onderwerpen,
48 Moge je gif door zijn opeenstapeling agressie neerleggen.”
49 Anšar hoorde; de zaak was buitengewoon verontrustend.
50 Hij riep “Wee!” en beet op zijn lip.
51 Zijn hart was in woede, zijn geest kon niet worden gekalmeerd.
52 Over zijn zoon Ea haperde zijn kreet.
53 “Mijn zoon, jij die de oorlog uitlokte,
54 Neem de verantwoordelijkheid voor alles wat je alleen hebt gedaan!
55 Je ging op pad en doodde Apsû,
56 En wat betreft Tia-mat, die je woedend maakte, waar is haar gelijk?”
57 De verzamelaar van raad, de geleerde prins,
58 De schepper van wijsheid, de god Nudimmud
59 Met kalmerende woorden en kalmerende woorden
60 Zachtjes antwoordde [zijn] vader Anšar
61 “Mijn vader, diepe geest, die het lot bepaalt,
62 Wie heeft de macht om tot stand te brengen en te vernietigen,
63 Anšar, diepe geest, die het lot beslist,
64 Wie heeft de macht om tot stand te brengen en te vernietigen,
65 Ik wil iets tegen je zeggen, kalmeer even voor mij
66 En bedenk dat ik een nuttige daad heb verricht.
67 Voordat ik Apsû vermoordde
68 Wie had de huidige situatie kunnen zien?
69 Voordat ik snel een einde aan hem maakte
70 Wat waren de omstandigheden waarin ik hem zou vernietigen? ”
71 Anšar hoorde, de woorden bevielen hem.
72 Zijn hart ontspande zich om tegen Ea te spreken,
73″ Mijn zoon, je daden zijn gepast voor een god,
74 Je bent in staat tot een felle, ongeëvenaarde slag. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

77 Ga voor Tia-mat en kalmeer haar aanval,
78 haar woede met [uw] bezwering. ”
79 Hij hoorde de toespraak van zijn vader Anšar,
80 Hij nam de weg naar haar toe, vervolgde de weg naar haar.
81 Hij ging, hij zag de trucs van Tia-mat,
82 [Hij stopte], zweeg en keerde terug
83 [Hij] ging de aanwezigheid van augustus Anšar binnen
84 Hem berouwvol toespelend ,
85 “[Mijn vader], de daden van Tia-mat zijn te veel voor mij.
86 Ik zag haar planning, en [mijn] bezwering was niet gelijk (eraan).
87 Haar kracht is machtig, ze is vol angst,
88 Ze is heel sterk, niemand kan tegen haar ingaan.
89 Haar zeer luide kreet werd niet minder,
90 [Ik werd bang] van haar huilen en keerde terug.
91 [Mijn vader], verlies de hoop niet, stuur een tweede persoon tegen haar.
92 Hoewel de kracht van een vrouw erg groot is, is ze niet gelijk aan die van een man.
93 Ontbind haar cohorten, verbreek haar plannen
94 Voordat ze ons de handen oplegt . ”
95 Anšar schreeuwde het uit in intense woede,
96 Tegen Anu zijn zoon,
97 Geëerde zoon, held, krijger,
98 Wiens kracht is machtig, wiens aanval is onweerstaanbaar
99 Haast u en ga voor Tia-mat staan,
100 Breng haar woede tot rust, zodat haar hart kan ontspannen.
101 Als ze niet naar uw woorden luistert,
102 Richt u tot haar smeekbeden, zodat ze kan worden gerustgesteld. ‘
103 Hij hoorde de toespraak van zijn vader Anšar,
104 Hij nam de weg naar haar toe, vervolgde de weg naar haar.
105 Anu ging, hij nam de trucs van Tia-mat waar,
106 Hij stopte, zweeg en keerde terug.
107 Hij ging de aanwezigheid binnen van Anšar, de vader die hem verwekte,
108 Berouwvol tot hem toe.
109 “Mijn vader, de [daden] van Tia-mat zijn te veel voor mij.
110 Ik zag haar planning, maar mijn [bezwering] was niet [gelijk] (eraan).
111 Haar kracht is machtig, ze is [vol] van angst,
112 Ze is heel sterk, niemand [kan tegen haar ingaan]
113 Haar harde geluid wordt niet minder,
114 Ik werd bang voor haar kreet en draaide me om.
115 Mijn vader, verlies de hoop niet, stuur een andere persoon tegen haar.
116 Hoewel de kracht van een vrouw erg groot is, is ze niet gelijk aan die van een man.
117 Ontbind haar cohorten, verbreek haar plannen,
118 Voordat ze haar handen op ons legt. ‘
119 Anšar verviel in stilte, starend naar de grond,
120 Hij knikte naar Ea en schudde zijn hoofd.
121 De Igigi en alle Anunnaki hadden zich verzameld ,
122 Ze zaten in de lippen stijf op elkaar stilte.
123 Geen god zou gaan naar gezicht..
124 zou gaan tegen Tia-mat.
125 Toch is de heer Ansar, de vader van de grote goden,
126 Was boos in zijn hart, en riep niemand op.
127 Een machtige zoon, de wreker van zijn vader,
128 Hij die zich naar de oorlog haast, de krijger Marduk
129 Ea riep (hem) naar zijn privékamer
130 Om hem zijn plannen uit te leggen.
131 “Marduk, geef raad, luister naar je vader.
132 Je bent mijn zoon, die me genoegen schenkt,
133 Ga eerbiedig voor Anšar,
134 Spreek, neem je standpunt in, kalmeer hem met je blik.”
135 Be-l verheugde zich over de woorden van zijn vader,
136 Hij kwam dichterbij en stond in de aanwezigheid van Anšar.
137 Anšar zag hem, zijn hart vervuld van voldoening,
138 Hij kuste zijn lippen en nam zijn angst weg.
139 “Mijn [vader] zwijg niet, maar spreek voort,
140 Ik zal heengaan en uw verlangens vervullen!
141 [Anšar,] zwijg niet, maar spreek het voort,
142 Ik zal heengaan en uw verlangens vervullen!
143 Welke man heeft zijn slagorde tegen u opgesteld?
144 En zal Tia-mat, die een vrouw is, je aanvallen met (haar) wapens?
145 [“Mijn vader], verwekker, verheug u en wees blij,
146 Binnenkort zult u op de hals van Tia-mat
treden ! 147 [Anšar], verwekker, verheug u en wees blij,
148 Binnenkort zult u op de hals van Tia- mat!
149 [“Ga,] mijn zoon, vertrouwd met alle kennis,
150 Sust Tia-mat met je zuivere spreuk.
151 Bestuur de stormwagen zonder vertraging,
152 En met een [. ​ ] die niet kan worden afgestoten, keren haar de rug toe. ”
153 Be-l verheugde me over de woorden van zijn vader,
154 Met blij hart richtte hij zich tot zijn vader,
155 “Heer van de goden, het lot van de grote goden,
156 Als ik uw wreker zou worden,
157 Als ik Tia-mat zou binden en behouden u,
158 bijeenroepen van een vergadering en verkondigen voor mij een verheven bestemming.
159 Sit, u allen, in Upšukkinakku met blijdschap,
160 en laat me, met mijn uitspraak, decreet lot in plaats van u.
161 Wat ik Instigate mag niet worden gewijzigd,
162 Evenmin mag mijn bevel teniet worden gedaan of gewijzigd. ‘

Lees ook:   Regressie naar de tijd van Atlantis en de Anunnaki!!!

450b5b6b93bbb71ebca3122c69f6e731 via Angel-Wings

Tablet 3
1 Ansar opende zijn mond
2 En Kaka, zijn vizier, gericht
3 “Vizier Kaka, die mij een genoegen, bevredigt
4 Ik zal u Lah (mu en Lah (amu te sturen.
5 Je bent bedreven in het maken van onderzoek, geleerd in het adres.
6 Hebben de goden, mijn vaders, bij mij gebracht.7
Laat alle goden worden gebracht,
8 Laat ze overleggen terwijl ze aan tafel
zitten.9 Laat ze graan eten, laat ze bier drinken,
10 Laat ze het lot bepalen voor hun Marduk. wreker
11 Ga, ga weg, Kaka, sta voor hen,
12 En herhaal tot hen alles wat ik u zeg:
13 “Anšar, uw zoon, heeft mij gezonden,
14 En ik moet zijn plannen uitleggen.
15-52 = II, 11 * -48 (* in plaats van ‘Mijn vader’, zet ” Aldus ‘)
53 Ik stuurde Anu, maar hij kon haar niet onder ogen zien.
54 Nudimmud schrok en ging met pensioen.
55 Marduk, de wijze van de goden, uw zoon, is naar voren gekomen,
56 Hij heeft besloten Tia-mat te ontmoeten.
57 Hij heeft tot mij gesproken en gezegd:
58-64 = II, 156 * -162 (* begin met aanhalingstekens: “If)
65 Bepaal nu snel uw bestemming voor hem zonder uitstel,
66 opdat hij kan gaan en uw machtige vijand. ”
67 Kaka ging. Hij richtte zijn stappen
68 Naar Lah (mu en Lah (amu, de goden zijn vaders.
69 Hij wierp zich ter aarde, kuste de grond voor hen,
70 Hij stond op en zei tegen hen dat hij stond,

71 – 124 = staan beschreven in kleitabletten 2

125 Toen Lah (h (a en Lah (amu) het hoorden, huilden ze hardop.
126 Alle Igigi kreunden in nood,
127 “Wat is er misgegaan dat ze deze beslissing over ons nam?
128 We wisten niet wat Tia-mat aan het doen was? . ”
129 Alle grote goden die het lot bepalen
130 Verzameld terwijl ze gingen,
131 Ze trokken de aanwezigheid van Anšar binnen en werden vervuld van [vreugde],
132 Ze kusten elkaar terwijl ze. […] in de vergadering.
133 Ze overlegden. terwijl ze aan tafel zaten,
134 Ze aten graan, ze dronken bier.
135 Ze dronken de zoete drank door hun rietjes,
136 Terwijl ze bier dronken en zich goed voelden,
137 Ze werden vrij zorgeloos, hun humeur was vrolijk,
138 En ze bepaalden het lot voor Marduk, hun wreker.

Tablet 4
1 Zij zetten hem een ​​waardige verhoging neer
2 En hij nam zijn plaats voor zijn vaderen in om het koningschap te ontvangen.
3 Ze zeiden, “Je bent de meest geëerde onder de grote goden,
4 Je lot is ongeëvenaard, je commando is als dat van Anu.
5 Marduk, je bent het meest geëerd onder de grote goden,
6 Je lot is ongeëvenaard, je commando is als Anu’s.
7 Voortaan zal uw bestelling niet worden vernietigd,
8 het is in uw vermogen ligt om verheffen en vernederen.
9 uw uitspraak is zeker, kunt uw opdracht niet in opstand tegen,
10 geen van de goden zal de lijn die je trekt overtreden.
11 Heiligdommen voor alle goden moeten worden voorzien,
12 Opdat u wordt gevestigd waar hun heiligdommen zijn.
13 Je bent Marduk, onze wreker,
14 We hebben je het koningschap gegeven over de som van het hele universum.
15 Neem plaats in de vergadering, laat uw woord verhoogd worden,
16 Laat uw wapens het doel niet missen , maar mogen uw vijanden doden.
17 Be-l, spaar hem die op je vertrouwt,
18 Maar vernietig de god die zijn zinnen op het kwade heeft gezet. ”
19 Ze plaatsten een sterrenbeeld in het midden
20 En richtten zich tot Marduk, hun zoon,
21″ Your lot, Be-l, is superieur aan dat van alle goden,
22 Beveel en breng vernietiging en herschepping tot stand.
23 Laat het sterrenbeeld verdwijnen als je het zegt,
24 Met een tweede commando laat het sterrenbeeld weer verschijnen. ”
25 Hij gaf het commando en de constellatie verdween,
26 Met een tweede commando kwam de constellatie weer tot stand.
27 Toen de goden, zijn vaders, (het effect van) zijn uitspraak zagen,
28 verheugden ze zich en feliciteerden ze: “Marduk is de koning!”
29 Ze voegden hem een ​​knots, een troon en een staf toe,
30 Ze gaven hem een ​​onweerstaanbaar wapen dat de vijand overweldigt:
31 Ze zeiden “Ga, snijd Tia-mat’s keel af,
32 En laat de wind haar dragen. bloed om het nieuws te vertellen. ”
33 De goden, zijn vaders, bepaalden de bestemming van Be-l,
34 En zetten hem op de weg, de weg van welvaart en succes.
35 Hij maakte een boog en maakte er zijn wapen van,
36 Hij plaatste een pijl op zijn plaats, deed het touwtje aan.
37 Hij pakte zijn knots en hield die in zijn rechterhand,
38 Zijn boog en pijlkoker hing hij aan zijn zijde.
39 Hij plaatste de bliksem voor zich,
40 En vulde zijn lichaam met tongen van vuur.
41 Hij maakte een net om de ingewanden van Tia-mat te verstrikken,
42 en plaatste de vier winden zodat geen deel van haar ontsnapte.
43 De zuidenwind, de noordenwind, de oostenwind, de westenwind,
44 Hij legde naast zijn net de wind van zijn vader, Anu.
45 Hij vormde de boze wind, de stofstorm, storm,
46 de viervoudige wind, de zevenvoudige wind, de chaos-verspreidende wind, de Wind.
47 Hij zond de zeven winden uit die hij had gevormd,
48 En zij gingen achter hem staan ​​om de ingewanden van Tia-mat te kwellen.
49 Be-ik nam de Stormvloed, zijn grote wapen,
50 Hij reed de angstaanjagende wagen van de onweerstaanbare storm.
51 Vier rossen hij jukte eraan en zette ze in,
52 The Destroyer, The Merciless, The Trampler, The Fleet.
53 Hun lippen waren gescheiden, hun tanden waren venijnig,
54 Ze waren vreemden voor vermoeidheid, getraind om vooruit te vegen.
55 Aan zijn rechterhand gestationeerd hij woedende strijd en strijd,
56 Aan de linkerkant, conflict dat een verenigd slagveld overweldigt.
57 Hij was gekleed in een tuniek, een angstaanjagende maliënkolder,
58 En op zijn hoofd droeg hij een aura van angst.
59 Ik ging verder en ging op weg,
60 Hij richtte zijn gezicht naar de woedende Tia-mat.
61 In zijn lippen hield hij een spreuk,
62 Hij greep een plant om gif tegen te gaan in zijn hand,
63 Daarop maalden ze om hem heen, de goden molen om hem heen,
64 De goden, zijn vaders, molen om hem heen, de goden molen om hem .
65 Be-l kwam dichterbij en bekeek de muil van Tia-mat,
66 Hij observeerde de trucs van Qingu, haar echtgenoot.
67 Terwijl hij keek, verloor hij zijn zenuwen,
68 Zijn vastberadenheid ging en hij aarzelde.
69 Zijn goddelijke assistenten, die aan zijn zijde marcheerden,
70 zagen de krijger, de meest vooraanstaande, en hun zicht werd duister.
71 Tia-mat sprak haar betovering uit zonder haar nek te draaien,
72 In haar lippen hield ze onwaarheid en leugens,
73 “[.] –
74 In hun. Hebben ze door jou verzameld.”
75 Be-l [tilde op] de Stormvloed, zijn grote wapen,
76 En gooide het met deze woorden naar de woedende Tia-mat,
77 “Waarom ben je agressief en arrogant,
78 En streef je ernaar om de strijd uit te lokken?
79 De jongere generatie hebben geschreeuwd, hun oudsten verontwaardigd ,
80 Maar u, hun moeder, hebt medelijden met minachting.
81 Qingu u hebt genoemd om uw echtgenoot te zijn,
82 En u hebt hem ten onrechte benoemd tot de rang van Anuship.
83 Tegen Anšar, koning van de goden, u hebt problemen veroorzaakt,
84 En tegen de goden, mijn vaders, is uw probleem gevestigd.
85 Zet je troepen in, omgord je wapens,
86 Jij en ik zullen ons standpunt innemen en vechten. ”
87 Toen Tia-mat dit hoorde
88 Ze werd gek en verloor haar verstand.
89 Tia-mat riep hardop en fel,
90 Allemaal haar lagere leden beefden onder haar.
91 Ze reciteerde een bezwering, bleef haar betovering reciteren,
92 Terwijl de (strijd-) goden hun oorlogswapens aan het scherpen waren.
93 Tia-mat en Marduk, de wijze van de goden, kwamen samen,
94 Deelnemen aan strijd, naderend tot de strijd.
95 Be-l spreidde zijn net uit en verstrikt haar;
96 Hij liet de boze wind, de achterhoede, in haar gezicht los.
97 Tia-mat opende haar mond om het in te slikken,
98 Ze liet de boze wind binnen zodat ze haar lippen niet kon sluiten.
99 De felle winden drukten haar buik,
100 Haar innerlijke was opgezwollen en ze deed haar mond wijd open.
101 Hij liet een pijl vliegen en doorboorde haar buik,
102 Hij scheurde haar ingewanden open en sneed haar naar binnen,
103 Hij bond haar vast en doofde haar leven,
104 Hij wierp haar lijk neer en ging erop staan.
105 Nadat hij Tia-mat, de leider, had gedood,
106 Haar vergadering verspreid, haar gastheer verspreid.
107 Haar goddelijke assistenten, die naast haar gingen,
108 In beven en angst sloeg een retraite.

2dd53bd60b94aee37a297c7cd9f1d3bb via Angel-Wings
109 om hun leven te redden,
110 Maar ze waren volledig omsingeld en konden niet ontsnappen.
111 Hij bond hen vast en brak hun wapens,
112 En ze lagen verstrikt, zittend in een strik,
113 Verstopt in hoeken, vervuld van verdriet,
114 Zijn straf dragend, vastgehouden in een gevangenis.
115 De elf wezens die beladen waren met angst,
116 De menigte duivels die als bruidegoms aan haar rechterhand gingen,
117 Hij legde touwen om hen en bond hun armen,
118 Samen met hun strijd vertrapte hij hen onder zich.
119 Nu Qingu, die onder hen aan de macht was gekomen,
120 Hij bond en hield rekening met de dode goden.
121 Hij nam van hem de Tafel van Bestemmingen, die niet goed van hem was,
122 Verzegelde hem met een zegel en bevestigde hem aan zijn eigen borst.
123 Nadat de krijger Marduk zijn vijanden had gebonden en gedood,
124 Had de arrogante vijand. ​ ​ ​

129 Be-l plaatste zijn voeten op de lagere delen van Tia-mat
130 En sloeg met zijn genadeloze knots haar schedel in.
131 Hij sneed haar slagaders door
132 En laat de noordenwind (haar bloed) verdragen om het nieuws te brengen.
133 Zijn vaderen zagen het en waren verheugd en opgetogen;
134 Ze brachten geschenken en cadeaus voor hem.
135 Rustig, terwijl ik het lijk bekijk,
136 Om de klomp te verdelen door een slim schema.
137 Hij splitste haar in tweeën als een gedroogde vis:
138 De ene helft van haar zette hij op en strekte zich uit als de hemel.
139 Hij rekte de huid uit en stelde een wacht aan.
140 Met de instructie haar water niet te laten ontsnappen.
141 Hij stak de hemel over, bekeek de hemelse delen,
142 En paste ze aan om te passen bij de Apsû, de verblijfplaats van Nudimmud.
143 Be-l mat de vorm van de Apsû
144 en zette Ešarra op, een replica van Ešgalla.
145 In Ešgalla, Ešarra die hij had gebouwd, en de hemelen,
146 Hij vestigde zich in hun heiligdommen Anu, Enlil en Ea.

Tablet 5
1 Hij vormde hemelse stations voor de grote goden,
2 en zette sterrenbeelden op, de patronen van de sterren.
3 Hij stelde het jaar aan, markeerde divisies,
4 en plaatste elk drie sterren voor de twaalf maanden.
5 Nadat hij het jaar had georganiseerd,
6 vestigde hij de hemelse positie van Ne-beru om de intervallen van de sterren vast te stellen.
7 Dat niemand zou overtreden of traag zou zijn.
8 Hij bevestigde daarmee de hemelse stations van Enlil en Ea.
9 Poorten die hij aan beide kanten opende,
10 En zette sterke grendels aan de linker- en de rechterkant.
11 Hij plaatste de hoogten (van de hemel) in haar (Tia-mat’s) buik,
12 Hij schiep Nannar en vertrouwde hem de nacht toe.
13 Hij stelde hem aan als het juweel van de nacht om de dagen vast te leggen,
14 En maand na maand verhief hij hem zonder ophouden met een kroon,
15 (zeggende:) “Schijn over het land aan het begin van de maand,
16 Schitterend met horens om zes dagen vast te stellen.
17 Op de zevende dag zal de kroon half zo groot zijn,
18 Op de vijftiende dag, halverwege elke maand, sta je in oppositie.
19 Wanneer Šamaš je aan de horizon ziet,
20 Verminder in de juiste stadia en schijnen achteruit.
21 Op de 29e dag nadert u het pad van Šamaš,
22. [..] de 30e dag, sta in conjunctie en rivaal Šamaš.
23 Ik heb. het bord, volg het spoor ,
24 Nader nader.. (…..) Oordeel vellen.
25 Šamaš, beperk [moord] en geweld,
26 me. ​ ​ ​

36 Laat er de 29e dag. ​ ​

49 Hij pakte het bij elkaar en maakte er wolken van.
50 Het razen van de winden, gewelddadige regenbuien,
51 Het opwaaien van mist – de opeenhoping van haar speeksel –
52 Hij stelde het voor zichzelf aan en nam ze in zijn hand.
53 Hij legde haar hoofd op zijn plaats en schonk het uit. ​ ​ ​ ​
54 Hij opende de afgrond en er zat water in.
55 Uit haar twee ogen liet hij de Eufraat en Tigris stromen,
56 Hij blokkeerde haar neusgaten, maar vertrok. ​
57 Hij hoopte de verre [bergen] op haar borsten op,
58 Hij boorde putten om de bronnen te kanaliseren.
59 Hij draaide haar staart en weefde het in de Durmah u,
60 de Apsû onder zijn voeten.
61 Hij zette haar kruis op – het klemde de hemel vast –
62 dus de helft van haar] strekte hij zich uit en maakte het stevig als de aarde.
63 Nadat hij klaar was met zijn werk in Tia-mat,
64 Hij spreidde zijn net uit en liet het er zo uit.
65 Hij overzag de hemel en de aarde. ​ ​ ​
66 hun banden. ​ ​ ​ ​ ​ ​
67 Nadat hij zijn voorschriften had opgesteld en [zijn] decreten had opgesteld,
68 bevestigde hij geleidekabels en legde ze in Ea’s handen.
69 The Tablet of Destinies die Qingu had ingenomen en gedragen,
70 Hij nam er de leiding over als een trofee (?) En schonk het aan Anu.
71 Het van de strijd, die hij had vastgebonden of op zijn hoofd had gezet,
72 Hij bracht zijn vaderen voor.
73 Nu de elf wezens die Tia-mat had gebaard en.
– ​ ​ ​
75 Hij maakte er beelden van en plaatste ze bij de [Poort] van de Apsû,
76 Om een ​​teken te zijn om nooit te vergeten.
77 De goden zagen het en waren jubelend gelukkig,
78 Dat wil zeggen Lah (mu, Lah (amu en al zijn vaders.
79 Anšar omhelsde hem en publiceerde in het buitenland zijn titel, “Victorious King,”
80 Anu, Enlil en Ea gaven hem geschenken.
81 Moeder Damkina, die hem baarde, begroette hem,
82 Met een schoon feestelijk gewaad liet ze zijn gezicht stralen.
83 Aan Usmû, die haar cadeau vasthield om het nieuws te vertellen,
84 Hij vertrouwd het vizieraat van de Apsû en de zorg voor de heilige plaatsen toe.
85 De Igigi kwamen bijeen en ze brachten hem allemaal eer,
86 Alle Anunnaki kusten zijn voeten.
87 Ze kwamen allemaal bijeen om hun onderwerping te tonen,
88 Ze stonden, ze bogen zich neer: “Zie, de koning!”
89 Zijn vaders en namen hun vulling van zijn schoonheid,
90 Be-l luisterde naar hun woorden, omgord met het stof van de strijd.
– ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
92 Zijn lichaam zalving met ceder parfum.
93 Hij kleedde zich in [zijn] vorstelijke mantel,
94 Met een kroon van verschrikking als een koninklijke uitstraling.
95 Hij pakte zijn knots en hield hem in zijn rechterhand,
96 Hij greep naar links.
97 Hij zette zijn voeten.
99 Hij deed aan. ​ ​ ​
100 De scepter van welvaart en succes hing hij aan zijn zijde.
101 Nadat hij had de aura.
102 Hij versierde (?) zijn zak, de Apsû, met een beangstigende.

7dfa3a59399dbbf53130d3951d4e844b via Angel-Wings

104 In zijn troonzaal
​105 In zijn cella
106 Elk van de goden
​107 Lah (mu en Lah amu.
108 Openden hun mond en richtten zich tot de Igigi-goden,
109 “Vroeger was Marduk onze geliefde zoon,
110 Nu is hij je koning, volg zijn bevel op ! ”
111 Vervolgens spraken ze allemaal samen:
112 “Zijn naam is Lugaldimmerankia, vertrouw op hem!”
113 Toen ze het koningschap aan Marduk hadden gegeven,
114 Ze richtten zich tot hem een ​​zegen voor voorspoed en succes,
115 “Voortaan bent u de verzorger van ons heiligdom,
116 Wat u ook gebiedt, wij zullen doen!”
117 Marduk opende zijn mond om te spreken
118 En richtte zich tot de goden, zijn vaderen,
119 “Boven de Apsû, de smaragdgroene (?) Verblijfplaats,
120 Tegenover Ešarra, die ik voor je bouwde,
121 Onder de hemelse delen, waarvan ik de vloer stevig maakte,
122 ik zal een huis bouwen aan mijn luxe verblijft.
123 Daarbinnen ik zal haar heiligdom vast te stellen,
124 Ik zal mijn kamer vinden en mijn koningschap vestigen.
125 Als je van de Apsû komt om een ​​beslissing te nemen
126 Dit zal je rustplaats zijn voor de bijeenkomst.
127 Als je uit de hemel neerdaalt om een ​​beslissing te nemen
128 Dit zal je rustplaats zijn voor de vergadering.
129 Ik zal het ‘Babylon’ noemen, ‘The Homes of the Great Gods’,
130 Daarbinnen zullen we een festival houden: dat wordt het avondfestival.
131 [De goden], zijn vaderen, [hoorden] deze toespraak van hem,
132 Ze zeiden:
133 “Met betrekking tot alles wat uw handen hebben gemaakt,
134 Wie heeft uw?
135 Met betrekking tot de aarde die uw handen hebben gemaakt,
136 Wie heeft uw​ ​ ​
137 In Babylon, zoals u het hebt genoemd,
138 Leg onze rustplaats voor altijd.
139 laat hen onze regelmatige offers brengen
140. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
141 Degene die onze taken die we. ​ ​ ​
142 Daarin zijn zwoegen. ​ ​ ​
– ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
145 De goden hen
147 Hij opende zijn mond en liet hen licht zien,
148 zijn toespraak . ​ ​
149 Hij maakte wijd hen. ​ ​
150 En. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
151 De goden bogen zich neer en spraken tot hem,
152 Ze spraken hun heer Lugaldimmerankia aan,
153 ‘Vroeger, heer, was u onze geliefde zoon,
154 Nu bent u onze koning,
155 Hij die bewaarde ons
156 De uitstraling van knots en scepter.
157 Laat hem plannen bedenken
158 Dat wij.

Lees ook:   De oorlog die Nederland nooit mag vergeten!!!

Tablet 6
1 Toen Marduk de toespraak van de goden hoorde
2 kreeg hij een verlangen om slimme dingen te bereiken.
3 Hij opende zijn mond en richtte zich tot Ea,
4 Hij raadt aan wat hij in zijn hart had overwogen,
5 ‘Ik zal bloed bijeenbrengen om botten te vormen,
6 Ik zal Lullû tot leven brengen, wiens naam’ mens ‘
7 zal zijn. create Lullû — man
8 Op wie het zwoegen van de goden zal worden gelegd, zodat ze kunnen rusten.
9 Ik zal vaardig de organisatie van de goden veranderen:
10 Hoewel ze als één worden geëerd, zullen ze in tweeën worden verdeeld. ”
11 Ea antwoordde, terwijl hij een woord tot hem richtte,
12 Zijn opmerkingen over de rust van de goden uitgedrukt ,
13 “Laat een broer van hen worden opgegeven.
14 Laat hem omkomen, opdat mensen gevormd mogen worden.
15 Laat de grote goden bijeenkomen
16 En laat de schuldige worden opgegeven om bevestigd te worden. ”
17 Marduk verzamelde de grote goden,
18 Hij gebruikte genadige leiding bij het geven van zijn bevel,
19 Terwijl hij sprak, luisterden de goden naar hem:
20 koning richtte een woord tot de Anunnaki,
21 “Uw vroegere eed was inderdaad waar,
22 (Nu ook) vertel me de plechtige waarheid:
23 Wie is degene die de oorlog in gang heeft gezet,
24 Die Tia-mat in opstand heeft gebracht en de strijd in gang heeft gezet?
25 Laat hem die de oorlog heeft uitgelokt, opgegeven worden
26 opdat ik hem zijn straf kan opleggen; maar je zit en rust.
27 De Igigi, de grote goden, antwoordden hem:
28 Dat wil zeggen, Lugaldimmerankia, de raadgever van de goden, de heer,
29 “Qingu is degene die de oorlog in gang heeft gezet,
30 Die Tia-mat in opstand heeft gebracht en de strijd in gang heeft gezet.”
31 Ze bonden hem vast en hielden hem voor Ea,
32 Ze legden hem de straf op en sneden zijn bloedvaten door.
33 Uit zijn bloed schiep hij (Ea) de mensheid,
34 aan wie hij de dienst van de goden oplegde en de goden vrijliet.
35 Nadat de wijze Ea de mensheid had geschapen
36 En hen de dienst van de goden had opgelegd –
37 Die taak is onbegrijpelijk
38 Want Nudimmud voerde de schepping uit met de vaardigheid van Marduk –
39 Koning Marduk verdeelde de goden,
40 Alle Anunnaki in bovenste en onderste groepen.
41 Hij wees 300 in de hemelen aan om de decreten van Anu te bewaken
42 En hij stelde hen aan als bewaker.
43 Vervolgens regelde hij de organisatie van de onderwereld.
44 In de hemel en de onderwereld plaatste hij 600 goden.
45 Nadat hij alle decreten had geregeld,
46 En de inkomsten had verdeeld onder de Anunnaki van hemel en onderwereld,
47 De Anunnaki spraken hun mond
48 En richtten zich tot hun heer Marduk,
49 ‘Nu, heer, aangezien u onze vrijheid hebt gevestigd
50 Welke gunst kunnen we voor u doen?
51 Laten we een heiligdom van grote bekendheid maken:
52 Uw kamer zal onze rustplaats zijn waarin we kunnen rusten.
53 Laten we een heiligdom oprichten om een ​​voetstuk te huisvesten
54 Waarin we kunnen rusten als we klaar zijn (het werk). ”
55 Toen Marduk dit hoorde,
56 Hij straalde zo helder als het daglicht,
57″ Bouw Babylon, de taak die je hebt gezocht.
58 Laat er stenen voor worden gevormd en breng het heiligdom omhoog !
’59 De Anunnaki hanteerden de houweel.
60 Een jaar lang maakten ze de benodigde stenen.
61 Toen het tweede jaar aanbrak,
62 brachten ze de top van Esagil omhoog, een replica van de Apsû.
63 Ze bouwden de verheven tempeltoren van de Apsû
64 En voor Anu, Enlil en Ea vestigden ze zijn … als een woning.
65 Hij zat in pracht voor hen,
66 Zuigend zijn hoorns, die gelijk waren met de basis van Ešarra.
67 Nadat ze het werk aan Esagil hadden voltooid
68 Alle Anunnaki bouwden hun eigen heiligdommen.
69 300 Igigi van de hemel en 600 van de Apsû, allemaal, hadden zich verzameld.
70 Be-l zette de goden, zijn vaders, op het banket
71 In het verheven heiligdom dat ze hadden gebouwd voor zijn woning,
72 (zeggende,) “Dit is Babylon, uw vaste woning,
73 Geniet hier van uw plezier! vreugde!
74 De grote goden gingen zitten,
75 bierpullen stonden klaar en ze zaten aan het banket.
76 Nadat ze zich binnen hadden vermaakt
77 Ze hielden een dienst in het geweldige Esagil.
78 De voorschriften en alle regels werden bevestigd:
79 Alle goden verdeelden de posities van hemel en onderwereld.
80 Het college van de Vijftig grote goden nam plaats,
81 De zeven goden van het lot werden aangesteld om beslissingen te nemen.
82 Be-I ontving zijn wapen, de boog, en legde het voor hen:
83 Zijn goddelijke vaderen zagen het net dat hij had gemaakt.
84 Zijn vaderen zagen hoe vakkundig de constructie van de boog was.
85 Terwijl ze prezen wat hij had gemaakt.
86 Anu tilde het op in de goddelijke vergadering,
87 Hij kuste de boog en zei: “Het is mijn dochter!”
88 Zo riep hij de namen van de boog:
89 “Long Stick” was de eerste; de tweede was: “Moge het een schot in de roos zijn.”
90 Met de derde naam, “Bow Star”, liet hij het schijnen in de lucht,
91 Hij bevestigde zijn hemelse positie samen met zijn goddelijke broers.
92 Nadat Anu de bestemming van de boog had bepaald,
93 Hij zette een koninklijke troon neer, een verheven zelfs voor een god,
94 Anu plaatste het daar in de vergadering van de goden.
95 De grote goden kwamen bijeen,
96 Ze verhoogden het lot van Marduk en brachten eerbetuigingen.
97 Zij riepen zichzelf een vloek uit
98 En zwoeren met water en olie, en legden hun handen tegen hun keel.
99 Ze gaven hem het recht om het koningschap over de goden uit te oefenen,
100 Ze bevestigden hem als heer van de goden van hemel en onderwereld.
101 Anšar gaf hem zijn verheven naam, Asalluh
102 “Laten we bij het noemen van zijn naam onderdanigheid tonen!
103 Als hij spreekt, laten de goden dan naar hem luisteren,
104 Laat zijn bevel superieur zijn in hogere en lagere regionen.
105 Moge de zoon, onze wreker, verheven zijn,
106 zijn heerschappij is superieur en zichzelf zonder rivaal.
107 Laat hem de zwartkoppen hoeden, zijn schepselen,
108 Laat ze zonder te vergeten over zijn karakter vertellen aan toekomstige dagen.
109 Laat hem overvloedige voedseloffers brengen voor zijn vaderen,
110 Laat hem zorgen voor hun onderhoud en de hoedster zijn van hun heiligdommen,
111 Laat hij wierook branden om hun heiligdommen te verheugen.
112 Laat hij op aarde hetzelfde doen als in de hemel:
113 Laat hem de mee-eters aanstellen om hem te aanbidden.
114 De onderdanen dienen kennis te nemen en hun goden aan te roepen,
115 Aangezien hij gebiedt dat zij acht moeten slaan op hun godinnen,
116 Laat voedseloffers worden gebracht voor (?) Hun goden en godinnen,
117 Mogen zij (?) Niet worden vergeten, mogen ze zich hun goden herinneren,
118 mogen ze hun, mogen ze. ​ hun heiligdommen.
119 Ofschoon de mee-eters iemand aanbidden, een andere god,
120 Hij is de god van ieder van ons!
121 Kom, laten we de vijftig namen noemen.
122 Van hem wiens karakter schitterend is, wiens prestatie hetzelfde is.
123 (1) MARDUK

15205d4ba6113abe11fa779d95a85cea via Angel-Wings
Zoals hij vanaf zijn geboorte door zijn vader Anu werd genoemd,
124 Die zorgt voor weidegrond en water, waardoor de stallen bloeien.
125 Die de opschepperige bond met zijn wapen, de stormvloed,
126 En de goden, zijn vaderen, redde van benauwdheid.
127 Hij is de zoon, de zonnegod van de goden, hij is oogverblindend.
128 Laat ze ooit in zijn heldere licht wandelen.
129 Over de volkeren die hij schiep, de levende wezens,
130 Hij legde de dienst aan de goden op en zij namen rust.
131 Schepping en vernietiging, vergeving en het eisen van de straf
132 Gebeurt op zijn bevel, dus laten ze hun ogen op hem richten.
133 (2) Marukka: hij is de god die ze heeft geschapen.
134 Die de Anunnaki op hun gemak stelde, de Igigi in rust.
135 (3) Marutukku: hij is de steun van het land, de stad en zijn volkeren,
136 Laten de volkeren voortaan altijd naar hem luisteren.
137 (4) Meršakušu: fel maar weloverwogen, boos maar toch toegevend,
138 Zijn geest is wijd, zijn hart is alomvattend.
139 (5) Lugaldimmerankia is de naam waarmee we hem allemaal noemden,
140 Wiens bevel we hebben verheven boven dat van de goden, zijn vaderen.
141 Hij is de heer van alle goden van hemel en onderwereld,
142 De koning bij wiens bevelen de goden in de bovenste en onderste regionen huiveren.
143 (6) Narilugaldimmerankia is de naam die we hem gaven, de mentor van elke god,
144 Die onze woningen in de hemel en de onderwereld vestigde in tijden van nood,
145 Wie verdeelde de hemelse stations tussen Igigi en Anunnaki,
146 Laat de goden beven voor zijn naam en beven op hun stoelen.
147 (7) Asalluh (i is de naam waarmee zijn vader Anu hem noemde,
148 Hij is het licht van de goden, een machtige held,
149 Die, zoals zijn naam zegt, een beschermengel is voor god en land,
150 Wie door een vreselijke strijd onze woning in moeilijke tijden redde.
151 (8) Asalluh (i-Namtilla noemden ze hem ten tweede, de levengevende god,
152 Die, in overeenstemming met de vorm (van) zijn (naam), alle de verwoeste goden,
153 De heer, die de dode goden tot leven bracht door zijn zuivere bezwering,
154 Laten we hem prijzen als de vernietiger van de kromme vijanden.
155 (9) Asalluh (i-Namru, zoals zijn naam ten derde wordt genoemd,
156 De zuivere god, die ons karakter reinigt. ”
157 Anšar, Lah (mu en Lah (amu (elk) noemden hem bij drie van zijn namen,
158 Toen richtten ze zich tot de goden, hun zonen,
159 ‘We hebben hem allemaal bij drie van zijn namen genoemd,
160 Nu noem je zijn namen, zoals wij. ”
161 De goden verheugden zich toen ze hun toespraak hoorden,
162 In Upšuukkinaki hielden ze een conferentie,
163″ Van de krijgerszoon, onze wreker,
164 Van de proviand, laten we de naam verheerlijken. ”
165 ze gingen zitten in hun vergadering samenroepen van de lot,
166 en met alle riten noemden zij zijn naam:

Tablet 7
1 (10) Asarre, de gever van akkerland die ploegland vestigde,
2 De schepper van gerst en vlas, die het plantenleven deed groeien.
3 (11) Asaralim, die wordt vereerd in de raadskamer, wiens raad uitblinkt,
4 De goden luisteren ernaar en vrezen voor hem.
5 (12) Asaralimnunna, de edele, het licht van de vader, zijn verwekker,
6 Die de decreten van Anu, Enlil en Ea leidt, dat is Ninšiku.
7 Hij is hun leverancier, die hun inkomen toekent,
8 wiens tulband overvloed voor het land vermenigvuldigt.
9 (13) Tutu is hij, die hun renovatie tot stand brengt,
10 Laat hem hun heiligdommen zuiveren zodat ze kunnen rusten.
11 Laat hem een ​​bezwering maken, zodat de goden kunnen rusten,
12 Ofschoon zij woedend opstaan, laten zij zich terugtrekken.
13 Hij is inderdaad verheven in de vergadering van de goden, zijn [vaders],
14 Niemand onder de goden kan hem [evenaren].
15 (14) Tutu-Ziukkinna, het leven van [zijn] gastheer,
16 Die de zuivere hemelen voor de goden vestigde,
17 Die de leiding nam over hun cursussen, die [hun posten] aanstelde,
16 Moge hij niet worden vergeten onder stervelingen , maar [laat ze zich herinneren] zijn daden.
19 (15) Tutu-Ziku noemden ze hem ten derde, de grondlegger van de zuivering,
20 De god van de aangename bries, heer van succes en gehoorzaamheid,
21 Die milddadigheid en rijkdom voortbrengt, die overvloed vestigt,
22 Wie maakt alles karig dat we hebben in overvloed,
23 Wiens aangename bries wij snoven in tijden van verschrikkelijke benauwdheid,
24 Laten de mensen bevelen dat zijn lof voortdurend wordt geuit, laat hen Hem aanbidden .
25 Als (16) Tutu-Agaku, ten vierde, laat de mens hem verheerlijken,
26 Heer van de zuivere bezwering, die de doden weer tot leven bracht,
27 die genade toonde aan de gebonden goden,
28 die het opgelegde juk op de goden wierp, zijn vijanden,
29 En om hen te sparen, schiep de mensheid.
30 De barmhartige, in wiens macht het is om weer tot leven te komen,
31 Laat zijn woorden zeker zijn en niet vergeten
32 Uit de monden van de mee-eters, zijn schepselen.
33 As (17) Tutu-Tuku, ten vijfde, laat hun mond uitdrukking geven aan zijn pure betovering,
34 Die alle goddelozen heeft uitgeroeid door zijn zuivere bezwering.
35 (18) Šazu, die het hart van de goden kende, die de teugels zag,
36 die geen boosdoener aan hem liet ontsnappen,
37 die de vergadering van de goden oprichtte, die hun hart verheugden,
38 die de ongehoorzaam, hij is de allesomvattende bescherming van de goden.
39 Hij deed de waarheid bloeien, hij ontwortelde perverse spraak,
40 Hij scheidde leugen van waarheid.
41 As (19) Šazu-Zisi, ten tweede, laten ze hem voortdurend prijzen, de onderdrukker van agressors,
42 Die de consternatie van de lichamen van de goden, zijn vaders , verdreef .
43 (20) Šazu-Suh (rim, ten derde, die elke vijand met zijn wapens heeft uitgeroeid,
44 Die hun plannen in de war brachten en ze in wind veranderden.
45 Hij doodde alle goddelozen die tegen hem opkwamen,
46 Laat de goden altijd toejuichingen roepen in de vergadering.
47 (21) Šazu-Suh (gurim, ten vierde, die succes vestigde voor de goden, zijn vaders,
48 die vijanden uitroeide en hun nageslacht vernietigde,
49 die hun prestaties verspreidden en geen deel van hen achterliet,
50 uitgeroepen in het land.
51 As (22) Šazu-Zah (rim, ten vijfde, laat toekomstige gereraties hem bespreken,
52 De vernietiger van elke rebel, van alle ongehoorzamen,
53 Die alle voortvluchtige goden naar de heiligdommen bracht,
54 Laat dit naam van hem worden vastgesteld.
55 Als (23) Šazu-Zah (goeriem, ten zesde, laten ze hem samen en overal aanbidden,
56 Die zelf alle vijanden in de strijd vernietigde.
57 (24) Enbilulu is hij, de heer die hen overvloedig levert,
58 Hun grote uitverkorene één, die graanoffers brengt,
59 Die weidegrond en bewatering in goede staat houdt en het voor het land instelt,
60 Die waterlopen opende en overvloedig water verdeelde.
61 (25) Enbilulu-Epadun, heer van gemeenschappelijk land en …, laat zij [noem hem] ten tweede,
62 Kanaalsupervisor van hemel en onderwereld, die de groef zet, die schoon akkerland in het open land vestigt,
63 die de irrigatiesloot en het kanaal leidt, en de voor markeert.
64 Als (26) Enbilulu-Gugal, kanaalbeheerder van de waterlopen van de goden, laat hen hem ten derde prijzen,
65 Heer van overvloed, overvloed en enorme voorraden (van graan),
66 Die voorziet in overvloed, die menselijke bewoning verrijkt,
67 Die tarwe geeft en graan tot leven brengt.
68 (27) Enbilulu-H (egal, die overvloed verzamelt voor de volkeren ….
69 Die rijkdommen regent op de brede aarde en zorgt voor een overvloedige vegetatie.
70 (28) Sirsir, die een berg bovenop Tia ophoopte. -mat,
71 Die het lijk van Tia-mat plunderde met [zijn] wapens,
72 De bewaker van het land, hun betrouwbare herder,
73 Wiens haar een groeiend gewas is, wiens tulband een groef is,
74 Die in zijn woede de brede Zee bleef oversteken,
75 En bleef de plaats van haar strijd oversteken alsof het een brug was.
76 (29) Sirsir-Malah (ze noemden hem op de tweede plaats – het zij zo –
77 Tia-mat was zijn boot, hij was haar zeeman.
78 (30) Gil, die altijd stapels gerst ophoopt, enorme heuvels,
79 De schepper van graan en kudden, die zaad geeft voor het land.
80 (31) Gilima, die de band van de goden stevig maakte, die stabiliteit creëerde,
81 Een strik die hen overweldigde, die toch gunsten verleende.
82 (32) Agilima, de verheven, die de kroon eraf rukt, die de leiding neemt over de sneeuw,
83 Die de aarde op het water heeft geschapen en de hoogte van de hemel vast heeft gemaakt.
84 (33) Zulum, die weilanden toewijst voor de goden en verdeelt wat hij heeft geschapen,
85 Die inkomsten en voedseloffers geeft, die heiligdommen beheert.
86 (34) Mummu, schepper van hemel en onderwereld, die vluchtelingen beschermt,
87 De god die hemel en onderwereld zuivert, ten tweede Zulummu,
88 Met betrekking tot wiens kracht niemand van de goden hem kan evenaren.
89 (35) Gišnumunab, de schepper van alle volkeren, die de wereld gebieden maakte,
90 Die de goden van Tia-mat vernietigde, en uit een deel daarvan volkeren maakte.
91 (36) Lugalabdubur, de koning die de werken van Tia-mat verstrooide, die haar wapens ontwortelde,
92 Wiens fundament veilig is op de “voor- en achterkant”.
93 (37) Pagalguenna, de belangrijkste van alle heren, wiens kracht verheven is,
94 Wie is de grootste onder de goden, zijn broers, de meest nobele van allemaal.
95 (38) Lugaldurmah (, koning van de band van de goden, heer van Durmah u,
96 Wie is de grootste in de koninklijke verblijfplaats, oneindig verhevener dan de andere goden.
97 (39)) Aranunna, raadgever van Ea, schepper van de goden, zijn vaders,
98 Wie geen god kan evenaren met betrekking tot zijn vorstelijke wandel.
99 (40) Dumuduku, die voor zichzelf zijn zuivere verblijfplaats in Duku vernieuwt,
100 Dumuduku, zonder wie Lugalduku geen beslissing neemt.
101 ( 41) Lugalšuanna, de koning wiens kracht wordt verheven onder de goden,
102 De heer, de kracht van Anu, hij die de allerhoogste is, gekozen uit Anšar.
103 (42) Irugga, die ze allemaal plunderde in de Zee,
104 Die alle wijsheid begrijpt, is alomvattend van begrip.
105 (43) Irqingu, die Qingu binnen plunderde. ​ ​ battle,
106 Die alle decreten leidt en heerschappij vestigt.
107 (44) Kinma, de leider van alle goden, die raad geeft,
108 Bij wiens naam de goden zich eerbiedig neerbuigen als voor een orkaan.
109 (45) Dingir-Esiskur – laat hem zijn verheven plaats innemen in het Huis van de Zegening,
110 Laat de goden hun geschenken voor zich uitbrengen
111 Tot hij hun offergaven ontvangt.
112 Niemand anders dan hij bereikt slimme dingen
113 De vier (regio’s) van mee-eters zijn zijn creatie,
114 Behalve hem kent geen god de maat van hun dagen.
115 (46) Girru, die wapens moeilijk maakt (?),
116 Die slimme dingen tot stand bracht in de strijd met Tia-mat,
117 Alomvattend in wijsheid, bedreven in begrip,
118 Een diepe geest, die alle goden samen niet begrijpen.
119 Laat (47) Addu zijn naam zijn, laat hem de hele lengte van de hemel bedekken,
120 Laat hem met zijn aangename stem over de aarde donderen ,
121 Moge het gerommel de wolken vullen en de volken daaronder voeden.
122 (48) Aša-ru, die, zoals zijn naam zegt, de Goddelijke Schikgodinnen verzamelde.
123 Hij is inderdaad de bewaker van absoluut alle volkeren.
124 As (49) Ne-beru liet hem de oversteekplaats van hemel en onderwereld bekleden,
125 Ze moesten niet boven of beneden oversteken, maar op hem wachten.
126 Ne-beru is zijn ster, die hij aan de hemel liet schijnen,
127 Laat hem op de hemelse trap gaan staan, zodat ze naar hem mogen kijken.
128 Ja, hij die constant de zee oversteekt zonder te rusten,
129 Laat zijn naam Ne-beru zijn, die haar midden vastpakt,
130 Laat hem de paden van de sterren des hemels bepalen,
131 Laat hem al de goden weiden als schapen,
132 hij bindt Tia-mat vast en brengt haar leven in levensgevaar,
133 Tot nog ongeboren generaties, tot verre toekomstige dagen,
134 Moge hij ongecontroleerd doorgaan, moge hij volharden tot in de eeuwigheid.
135 Aangezien hij de hemel schiep en de aarde vormde noemde Enlil, de vader, hem bij zijn eigen naam
136 (50) ‘Lord of the Lands’. (God van het land)
137 Ea hoorde de namen die alle Igigi noemden.
138 En zijn geest straalde.
139 “Waarom! Hij wiens naam werd geprezen door zijn vaders
140 Laat hem, net als ik, (51) ‘Ea’ worden genoemd.
141 Laat hem de som van al mijn riten beheersen,
142 Laat hem al mijn decreten uitvoeren.”
143 Met het woord “Vijftig” riepen de grote goden
144 zijn vijftig namen en kenden hem een ​​uitstekende positie toe.
145 Ze moeten worden herinnerd; een leidende figuur moet ze uitleggen,
146 De wijzen en geleerden moeten erover overleggen,
147 Een vader moet ze herhalen en ze aan zijn zoon leren,
148 Men moet ze uitleggen aan herder en herder.
149 Als iemand niet nalatig is jegens Marduk, de Enlil van de goden,
150 Moge iemands land bloeien en zichzelf voorspoedig zijn,
151 (want) zijn woord is betrouwbaar, zijn bevel ongewijzigd,
152 Geen god kan de uitspraak van zijn mond veranderen.
153 Als hij woedend kijkt, geeft hij niet toe,
154 Als zijn woede in vuur en vlam staat, kan geen god hem onder ogen zien.
155 Zijn geest is diep, zijn geest is alomvattend,
156 Voor wie zonde en overtreding worden gezocht.
157 Instructie die een leidende figuur voor hem herhaalde Marduk:
158 Hij schreef het op en bewaarde het zodat toekomstige generaties het zouden kunnen horen.
159 Marduk, die de Igigi-goden heeft geschapen,
160 Hoewel ze afnemen. ​ ​ laat ze zijn naam aanroepen.
161 Het lied van Marduk,
162 die Tia-mat versloeg en koningschap nam.

807a9a3afd68ed0d05a0d57f670c7833 via Angel-Wings

De Enuma Elish als mythologisch werk is tijdloos, maar sommige geleerden hebben betoogd dat het in zijn tijd zou hebben resoneren met een publiek dat Babylon zag als een stad die breekt met de tradities van het verleden om een ​​nieuwe en betere toekomst te creëren. Geleerde Thorkild Jacobsen merkt bijvoorbeeld op:

Babylon voerde oorlog met het grondgebied van het oude Sumerië en al zijn beroemde en eerbiedwaardige oude steden en hun goden. Het voerde een parvenu oorlog met zijn eigen ouderbeschaving . En dat dit een actuele kwestie was, dat [Babylon] zich er terdege van bewust was erfgenaam te zijn van en voortzetting van de Soemerische beschaving, blijkt duidelijk uit het feit dat zijn koningen, vooral die van de tweede helft van de [Sealand] dynastie, een uitgebreide Sumerianize-sport beoefenen. namen. Het is daarom begrijpelijk dat Babylon – bewust of onbewust – zijn overwinning op de een of andere manier als patricidaal kan hebben ervaren. (190)
Het verhaal kan dus niet alleen worden gelezen als een groots verhaal van de triomf van orde over chaos en licht over duisternis, maar als een gelijkenis van de opkomst van Babylon en de Babylonische cultuur over het oude Sumerische beschavingsmodel. Verder kan het verhaal worden opgevat als een illustratie van het concept van leven als voortdurende verandering.

De oude statische goden in het verhaal worden vervangen door de jongere en meer dynamische goden die vervolgens het concept van verandering en veranderlijkheid in het universum introduceren door hun creatie van sterfelijke wezens die aan de dood onderhevig zijn .

Deze wezens hebben de taak de goden te helpen hun schepping in stand te houden en spelen dus, hoewel ze zelf niet eeuwig zijn, een integrale rol in het eeuwige werk van de goden.

 

Hoe kan de oudste geschiedenis waar zoveel bewijs van overgebleven is, blijvend als een mythe worden afgehouden van de mensheid?
Het is een bewust verborgen en geheimgehouden geschiedenis die gewoon niet meer achtergehouden mag worden van de mensheid!

Bron: ancient.eu

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!