...

04 december 2021

 

De Caduceus

Astrology for 2014- Bridging Heaven and Earth – The Kundalini Rising « Sacred Ascension – Key of Life – Secrets of the Universe

Alles heeft een trilling:

Muziek
Muzieknoten
Planten
Dieren
Mensen
Kruiden
Kleuren
Stenen
Voedsel
Geuren

Een ziekte is ontstaan door een foute trilling in het systeem, een wanklank voor langere tijd.

Als je de trilling weet, kun je deze genezen met die trilling die erbij hoort.

Qua geluid en kleuren.

Als een creme onstaan is uit verschillende kruiden, krijg je een mengelmoes, een muziekstuk, voor de genezing.
Je moet de tonen aanvaarden, accepteren, in je opnemen.
De kleuren idem…alles heeft een kleurenarsenaal. Net als je aura kleuren heeft die bestaan uit de trillingen aan energie die vanuit je chakra’s komen zo kun je chakra’s ook healen bv met kleuren en geluidstrillingen-golven.

Je moet bv muziek afspelen die goed is voor jouw welzijn, je ziel.

Daarom moet je bv. alleen met positieve mensen omringt zijn.
En dieren die bij jou horen.
Kleuren en geuren, edelstenen, voedsel, alles dat goed is voor jouw trilling op zielsniveau. Vroeger had men die kennis nog die nu kwijt is. Wie weet vinden we deze ooit nog terug.

Caduceus and the key of life the Ankh

Het symbool Caduceus genoemd, is de staf die toebehoort aan Mercurius, de Romeinse god van boodschappers en dieven, een uitdrukking van polariteit.

In de oudheid was de caduceus de sleutel, dus een pleonasme in symbolen!

Caduceus and the key of life

The Eastern Chakras and the Western Tree of Life, Drawn by Aleister Crowley

Beide symbolen dragen echter nog steeds dezelfde verborgen boodschap van de taak van de integratie van onze
individuele interieur onderste drie dimensies, waardoor ze in de dimensie van het Hart komen(4 e dimensie) die ons zal vrijmaken.

 

Metaphysical Diagrams | Secret Energy - Soul Energy

De Romeinse Mercurius wijst naar boven en zijn gevleugelde voeten hebben de steun van een blazende cherubijn.

Mercury (Hermes)

De boodschap is hier dat mensen zichzelf moeten verheffen in het Yin / Yang-zelf door het innerlijke werk te doen dat wordt vertegenwoordigd door de
caduceus; wij zijn zelf de gevleugelde boodschapper!
Het vertegenwoordigd ook het Goddelijke, wetenschappen en dus geneeskunde.

fire

De caduceus heeft twee slangen die hun lichaam rond een staf krullen; de laatste vertegenwoordigt de menselijke wervelkolom die ons (on) bewustzijn in alle dimensies draagt. In de hindoe-leer wordt dit de kundalini-energie (link; Maori) genoemdtatoeëren). We zien dat hun lichamen drie steeds breder wordende cirkels vormen, de drie dimensies die een toenemend bewustzijn hebben, (Mesopotamia ), hun hoofd tegenover elkaar in de vierde dimensie waar de mens de tegenstellingen in het Hart moet samenbrengen. Daar zullen we onze eigen vleugels hebben herwonnen!

Mythologie
In de Griekse mythologie in het bijzonder de staf van de god Hermes (Romeinse: van de god Mercurius). De staf is door twee slangen omwonden, en vaak bekroond (als verwijzing naar Hermes) met twee vleugels. Later komt ook wel een Franse lelie voor op de staf.

"Hermes", after a painting by W.B.RICHMOND From "The Magazine of Art", vol. 9, London, Paris, New York, Melbourne, 1886
Hermes met zijn ronde hoed, een reizigersmantel, de Caduceus en een beurs
Oorspronkelijk was de staf eigendom van Apollo. Hermes gold als de uitvinder van veel dingen, zo ook van de lier.

Toen de jonge Hermes in zijn geboortestreek de vlakbij grazende kudde van Apollo stal, maar betrapt werd,

bood hij ter verzoening zijn lier aan Apollo aan. Daarop zou Apollo hem zijn staf gegeven hebben.

Symbolische betekenis
De caduceus symboliseert als geheel vrede, bescherming en genezing, en wordt (vooral in de Verenigde Staten) tot op heden gebruikt als medisch symbool (al gaat dit gebruik voorbij aan de dieperliggende alchemistische symboliek van Eenheid, zoals hieronder beschreven). De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum: mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest of in alchemistische termen: Sol/Luna en zwavel/kwik. Als symbool van genezing moet de caduceus niet verward worden met de esculaap, waarbij één slang zich om de staf windt.

Lees ook:   Nogmaals donor zijn is...niet simpel

De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden.

Bronze application CADUCEUS – staff of Mercury or Hermes,

De eventuele vleugels, kroon of Franse lelie staan respectievelijk voor transcendentie, goddelijke autoriteit en drie-eenheid.

De caduceus in zijn geheel symboliseert, behalve de eerder genoemde vrede, bescherming en genezing, vooral de Eenheid, die bereikt wordt door de verzoening van de tegendelen.

De caduceus wordt niet alleen gebruikt in de alchemie, maar ook bijvoorbeeld in de Indiase yoga (alchemie wordt ook wel de westerse yoga genoemd). De staf staat ook symbool voor Hermes, de Griekse god van de handel. Vele studentenverenigingen in economische studierichtingen gebruiken dan ook de caduceus als symbool, waaronder de studentenvereniging van de Handelswetenschappen en Handelsingenieur van EHSAL, Aloisiana.

Nurse Prayer Keychain

Mooie sleutelhanger!

Because even a physician can be blingy - A late Victorian yellow gold and diamond Caduceus brooch

In Egypte werden de vleugels altijd afgebeeld met het hoofd van een vrouwelijke figuur; Isis. In de Romeinse tijd bleven, zoals de Mercurius-caduceus laat zien, alleen de vleugels over en ging de betekenis van het vrouwelijke principe in het zelf voor het vervullen van de persoonlijke levenstaak verloren. Isis hurkt om aan te geven dat ze dat heeft trok de onderste drie dimensies omhoog, voorgesteld door haar twee (dualiteit) benen.

Fotografija

 

Ze draagt ​​een tweevoudige ketting in blauwe, goddelijke dualiteit geïntegreerd in de ziel. De lijnen van haar lichaam zijn rood geverfd, Yang, het vuur van de fysieke energie. Haar lichaam is geel gemaakt; het vuur van het denken. Haar linker, Yin energie, arm is blauw geverfd en bedekt het rode binnen; Yin is volledig actief in het manifesteren van de Goddelijke Wil. De rechterarm, Yang, is onderaan blauw; het manifesteren van goddelijke wil op aarde en rood op de bovenarm; zich aansluiten bij Yangkind met de Goddelijke Yang. De vleugels van Isis hebben een dubbele laag “veren”. Ze kijkt naar de linkerkant, Yin.

Late 19th century gem set brooch modelled as a caduceus, the enamelled serpents with diamond set heads, rose-cut diamond set wings and sapphire and pearl highlights

Door het verstrijken van de tijd, toen het symbool van Isis, Yin, zijn betekenis verloor, was het evenwicht tussen de Yin- en Yang-energieën, waar in de oude samenlevingen en gemeenschappen zo zorgvuldig op werd gelet, verloren en de wereld uitgegroeid tot een ruimte met alleen ‘Yang’ dat het ware doel van “Yangkind” was vergeten. De energieën waarin het menselijke ras verbleef, werden steeds dichter zonder de balancerende energieën van Yin. Yin had haar sleutelfunctie voor deze wereld verloren, ze lag slapend te wachten om gekust en gewekt te worden….

Natural pearl and diamond Caduceus brooch ca. 1900

Mercurius werd ook Hermes genoemd, de Griekse naam voor dezelfde godheid of hetzelfde principe en Hermes wordt voorafgegaan door de Egyptische godheid Toth, god van de schrijvers. In Egypte werd Toth vaak afgebeeld als een baviaan die het hart in de onderwereld zou wegen en het vonnis van Maat zou opschrijven. Het hart van een persoon die zichzelf teruggebracht zou hebben naar eenheidsbewustzijn zou lichtgewicht zijn en het zou gemakkelijk zijn om opgenomen te worden in de hemel.

This is a symbol Hermes and was carried by Greek Messengers

De staart begint bij het eerste chakram
en de slangen komen tesamen bij het keelchakram
Daarmee spreekt men…
Je ziet dan het hoofd=brein omringt door vleugels is wetenschap der Goden.

Goddelijke kennis – wetenschappen

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten