14 april 2021

 

‘Recept moet genoeg zijn om merkmedicijn te vergoeden’

29 april 2013

‘Recept moet genoeg zijn om merkmedicijn te vergoeden’

‘Een recept is al een medische verklaring en dat moet voldoende zijn voor een verzekeraar om merkmedicijnen te vergoeden.’ Dat zegt huisarts en LHV-bestuurslid Bram Stegeman in tv-programma Kassa. Hij hekelt het moeten invullen van extra formulieren om een merkmiddel te krijgen in plaats van een generiek middel.

Zorgverzekeraars vinden dat artsen vaak te makkelijk dure medicijnen voorschrijven. Aangezien verzekeraars op de zorgkosten moeten letten, willen ze dat artsen en apothekers formulieren invullen en vastleggen waarom er medische noodzaak is voor het merkmedicijn.

LHV
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft haar leden geadviseerd om te stoppen met het invullen van formulieren voor geneesmiddelen die afwijken van het preferentiebeleid.

LHV: ‘In de relatie tussen arts en patiënt schrijft de huisarts het middel voor dat nodig is. Daarbij doet hij zijn best om niet het duurste middel voor te schrijven. Wij maken altijd de afweging tussen het individuele en maatschappelijke belang (lage zorgkosten). Vergoeding is een kwestie tussen patiënt en zorgverzekeraar.’

Apothekers
Kassa volgt patiënt Rita. Haar specialist vulde wel een formulier in waarom mevrouw niet een generiek middel kan gebruiken. Zij krijgt haar medicijn niet omdat de apotheker vindt dat er geen medische noodzaak voor is.

Achmea schrijft daarover in de Memo Medische Noodzaak. Daarin staat: ‘De apotheker kan na overleg met de voorschrijver oordelen dat er geen sprake is van medische noodzaak ook al stond dit in eerste instantie op het recept, maar alleen als de apotheker redelijkerwijs twijfelt aan de aantekening ‘m.n.’ en de voorschrijvend arts niet duidelijk maakt waarom het medisch niet verantwoord is om een generiek middel voor te schrijven.’

Lees ook:   Een uur fietsen voor een dag stroom wie wil dat nou niet?

Discussie aan de balie
Kirsten Lubbers is apotheker en in Kassa aanwezig namens apothekersorganisatie KNMP. Zij legt uit dat apothekers in een wurggreep van de zorgverzekeraars zitten. Als zij namelijk teveel dure medicijnen verstrekken, draaien ze zelf voor de kosten op. Ook Lubbers benadrukt dat als er medische noodzaak is voor een duur merkmedicijn, dat ook aan de patiënt verstrekt moet worden.

Zorgverzekeraars Nederland
Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betreurt dat patiënten de dupe zijn. ‘Zorgverzekeraars hebben met huisartsen en apothekers afspraken gemaakt om de doelmatigheid bij het verstrekken van medicijnen te bevorderen. Onderdeel daarvan is dat bij medische noodzaak een ander middel kan worden voorgeschreven. Het oordeel daarover is aan de huisarts, in samenspraak met de apotheker.’ ZN vindt dat artsen en apothekers genoeg ruimte hebben om bij medische noodzaak af te wijken van het preferentiebeleid.

Noodzakelijke medicatie niet vergoed

Details van deze uitzending
Programma Kassa
Datum 28 april 2013
Zender Nederland 2
Omroep VARA
Bron: Kassa

Precies, loop nu rond met een voorhoofdholteontsteking, en gevoelige oren, omdat ik bij noodzaak maar halve hooikoortstabletten neem die erg duur zijn, zelf moeten betalen, maar nu dus minder helpen momenteel.
Bedankt hiervoor.

De zorgverzekeraar heeft vast liever dat ik straks tig antibiotica kuren moet gaan gebruiken? Kost ze op den duur nog meer geld..

Gerelateerde berichten