web analytics

Egypte informatie

Bee hieroglyph, Karnak temple Egypt.  #temple #history #ancientegyptians

Het linkeroog van de valkengod Horus werd als beschermend symbool
van de maan beschouwd.
De scarabee of heilige kever was gewijd aan Ra,
de zonnegod, omdat zijn gewoonte een mestbal
voor zich uit rollen met de dagelijkse reis van de zon door de hemel werd geassocieerd.

Astronomie

Door de stijging van het vloedwater van de Nijl
te markeren ontwikkelden de oude Egyptenaren hun kennis over de astronomie.
Ze ontdekten dat het stijgen en dalen van de rivier
samenviel met bepaalde standen van de maan
en de sterren.
Noet, godin van de hemel, ondersteunt de hemelen
en beschermt de zeelieden op de rivier.

Mirre

Mirre was een belangrijk ingrediënt voor wierook
en balseming.
Tegenwoordig vormt mirre de basis voor het gebruik
van essentiële oliën in aromatherapie.
Hatsjepsoet, de ènige vrouwelijke farao, zou persoonlijk een bezoek aan het land Punt(het huidige Somalië) hebben gebracht om mirre te halen voor haar tempel in Deir el-Bahri.

 

De piramiden

De Egyptische piramiden behoren tot de grootste en raadselachtigste structuren ooit door de mens geschapen; niemand kan verklaren waarom ze werden gebouwd.
Van oudsher werden ze slechts als uitgebreide
grafkamers beschouwd, hoewel er nooit lichamen in werden gevonden.
Arabische schrijvers in de Middeleeuwen beschouwen ze als bewaarplaatsen van geheime
wijsheden en verloren wetenschappelijke kennis
vergaard door de Egyptenaren uit eerdere beschavingen. Er is ook gesuggereerd dat de vorm
energie zou opwekken of dat de piramiden een soort lanceerbaan waren voor astrale projectie.

Ancient Civilization Of Egypt Kemet Nubia and the Pyramid architecture of Imhotep The First Architect
De periode waarin de piramiden werden gebouwd,
staat bekend als het Oude Rijk.

De oudste piramide was een 62 meter
hoge trappiramide, gebouwd omstreeks 2650v.Chr.
De echte piramidevorm ontwikkelde zich uit dit
prototype, volgens de instructies van het priesterschap van de zonnetempel in Heliopolis.
De grote piramide van Gizeh, die in 2600v.Chr. voor
farao Cheops werd gebouwd, is het grootste stenen
gebouw aller tijden, oud of modern.
Het is 147 meter hoog en gemaakt van 2,3 miljoen
stenen blokken van 70 ton per stuk.
De piramide is met grote nauwkeurigheid gebouwd,
met afwijkingen van slechts 0,2 mm.

Men beweert dat Egyptenaren de toekomst zeer nauwkeurig konden voorspellen.
De bekendste methode was waarschijnlijk de
hiëroglyfenmagie, een gewijde vorm van symbolisch
schrijven waarbij de hiëroglyfen krachtige energieën
bevatten. Volgens deze methode kon de scarabee de wedergeboorte beïnvloeden en het oog van horus
de kracht van de zon opwekken.
De Egyptenaren geloofden sterk in het leven na de dood, waardoor de begravenisrituelen van de elite centraal stonden. Door balseming en de tot in details verzorgde begrafenissen werd de onsterfelijkheid van de farao”s gewaarborgd;

 

het Dodenboek, een verzameling papyrusrollen met
toverspreuken en bezweringsformules om de doden veilig naar het hiernamaals te begeleiden,
werd naast het lichaam geplaatst.

Een piramide-huis in Belgie

In de Verenigde staten zijn al kantoorgebouwen,
healing centers en kerken gebouwd in piramide-vorm. In Belgie staat een huis waar vijf jaar aan gewerkt is, en dat opgetrokken is uit steen en hout,
zelfs de dakpannen zijn van hout. De bewoner heeft
praktisch alles zelf gedaan.
De reacties van mensen die dit huis bezoeken,
meestal kennissen en vrienden van de bewoner,
want hij houdt niet van publiciteit,
is zeer verschillend. Sommigen kunnen het er geen tien minuten uithouden.Ze moeten naar buiten
gaan. Anderen vinden er een zekere euforie,
een gevoel van welbevinden dat in hen loskomt.
De bewoner vertelt,dat hij bij het bouwen soms een zeurende hoofdpijn kreeg als hij lang op 1 plaats
zat te timmeren. Als hij zich verplaatste werd het
dan weer beter. Hij ervaart de piramide als een spiegel van zijn eigen persoonlijkheid.
Hij vond dat hij veranderde.
De meeste eigenschappen werden geaccentueerd,
zijn vrouw beleefde hetzelfde.
De kinderen hadden er weinig hinder van en vonden het heel fijn, vanaf het begin.
Alles werd eigenlijk heftiger, stemmingen werden scherper aangevoeld, zowel de fijne als de ruzie-
achtige. Maar als er ruzie was, dan had hij het gevoel alsof er een zuivering aan de gang was.
Ook met ziekte was het zo.
Als er iemand ziek werd was het erger dan voorheen, maar hij voelde zich daarna veel en veel
beter, als gezuiverd, zoals de ziekte oorspronkelijk ook bedoeld is.
Heel in het begin was deze ervaring angstaanjagend. Maar nu voelt hij zich helemaal goed in zijn
piramide. Het is wel een heel avontuur,
als het ware een reis naar jezelf.

Volgens sommige piramidologen komen de
verschillende plaatsen in een piramide overeen met
de chakra”s van de mens, en met zijn organen.
Zo zal de ene plaats extra energie geven aan je hart
en de andere plaats uitstekend zijn om je lever
een handje te helpen. Misschien niet onwaarschijnlijk, omdat de piramide ook gebouwd is op het getal van de mens, “5”, en zij de hele menselijke
kennis en geschiedenis omvat.

Wonderen

Wonderen creëren in je eigen leven is niet ingewikkelder dan het begrijpen van de metafysica van de Universele Wet.
En omdat die Wet onverwoestbaar is en derhalve oneindig, weten we dat we vandaag de dag nog steeds een beroep kunnen doen op de macht waarmee de scheppers van wonderen in het verleden hebben gewerkt.
Toch worden we in onze moderne samenleving grootgebracht met de overtuiging dat we alleen mogen geloven wat we logisch kunnen begrijpen.
We leren nergens dat de Universele Wet over een oneindig potentieel beschikt noch dat haar kracht ons ter beschikking staat en benut kan worden om in ons eigen leven wonderen te realiseren.

 

Religieus & geneeskrachtig

De priesterklassen en adel van het oude Egypte gebruikten geconcentreerde plantenoliën voor religieuze, cosmetische en geneeskrachtige doeleinden.
Laboratoria in de oude tempels hielden gedetailleerde aantekeningen bij van de manier waarop de oliën moesten worden toegediend.
Het woord “aromatherapie” werd door een Franse scheikundige bedacht, die in de twintigste eeuw het onderzoek naar essentiële oliën leidde.

We weten zo veel over de manier waarop de oude Egyptenaren omgingen met aromatherapie, doordat hun priesters gedetailleerde verslagen bijhielden en hun recepten op papyrusrollen of stenen tafels schreven, waardoor hun kennis kon worden doorgegeven aan latere generaties en andere wetenschappelijke culturen, zoals de Assyriërs en Babyloniërs.
Elke tempel had toen zijn eigen laboratorium voor het bestuderen van planten.
Het gebruik van essentiële oliën is vervlochten met de oude legenden van de Egyptische religie.
Ze aanbidden zelfs hun eigen aroma-god, Nefertem,
die op graftomben en tempels is afgebeeld terwijl hij opstijgt uit een lotusbloem.
De genezers gebruikten net als andere culturen planten en kruiden voor het genezen van ziekten.
Essentiële oliën werden gewonnen door planten in koude vetten of warme oliën te weken of door ze te persen. Planten werden ook gedroogd gebruikt,
zoals potpourri, of werden na het drogen vermalen
en dienden als parfumpoeder.
Artsen gebruikten kruiden, essentiële oliën en harsen voor geneeskrachtige baden, kompressen en massages. Mensen van stand werden met aromatische preparaten begraven die in albasten potten werden bewaard.Toen de grafkamer van Toetanchamon werd geopend, hing de geur van de originele smeersels er nog, die duizenden jaren geleden in potten waren opgeslagen.

Aromatherapie Nu
Essentiële oliën worden geïnhaleerd of opgenomen
door de huid, waar hun geneeskrachtige eigen-
schappen de bloedbanen binnengaan.
Het onttrekken van oliën is kostbaar, want voor een beetje olie is een enorme hoeveelheid planten nodig.
De oliën hebben verschillende fysieke en psychische effecten, zoals antiseptische, verwarmende, koelende, samentrekkende, stimulerende, verzachtende en kalmerende eigenschappen.
Omdat ze sterk geconcentreerd en bijzonder krachtig zijn, is bij zelfmedicatie voorzichtigheid geboden, vooral bij zwangerschap.
Professionele aromatherapeuten zijn meestal geoefend in massage, want dit is de gebruikelijkste
toepassing van de oliën.
Bij een consult neemt de therapeut de medische geschiedenis en details op van de symptomen die moeten worden behandeld.
Hij maakt een speciaal oliemengsel en vraagt de patiënt of de geur bevalt.
Je wrijft de voorgeschreven olie dan met een neutrale massageolie direct op de huid.
Als alternatief verwarm je de olie in een speciale brander, zodat de geur zich in de lucht kan verspreiden of voeg een paar druppels aan warm badwater toe.

Lees ook:   RF Radiation from AirPods explained

Isis decides to gain power equal to Re’s. The Sun God is old and drools as He continues along His path in the sky. So the Goddess takes up some of His saliva, mixes it with Earth and forms from it a holy cobra which She places along Re’s path. The next day when Re passes by, the holy cobra bites Him. Re experiences pain like never before. He calls upon the Goddesses and Gods to help Him, including Isis. She reveals that She can cure Re if He tells Her His True Name, the most potent magical name

Kleur en licht

Van oudsher is kleur in riten heel belangrijk geweest, maar nergens was dit zo extreem als in Egypte, wat te zien is aan de weelderige decoratie van de graftomben van de heersers.
Toen de mensheid zich ontwikkelde van jager tot landbouwer, nam het ritualistische gebruik van kleur toe.

Er bestaat een theorie dat kleurentherapie haar oorsprong vond in ATLANTIS en dat ze daar-
vandaan naar Egypte kwam, waar ze verder werd ontwikkeld.
De Egyptenaren hadden in het hele land genezings-centra met speciale tempels waar het zonlicht in bundels in banen werd geleid.
De naam van hun heiligste stad, Heliopolis, betekent ‘stad van de zon’. In India hadden genezende priesters hun eigen kleurwetenschap terwijl Paracelsus in het middeleeuwse Europa een methodologie opstelde voor het gebruik voor kleuren bij genezing.
Tot aan de heropleving in de new age was genezing
met kleuren echter in onbruik geraakt.

De zeven hoofdkleuren worden gevormd als het zonlicht in verschillende golflengten wordt afgebroken. De oude Egyptenaren en anderen waren zich bewust van de zevenvoudige aard van kleur; de moderne wetenschap bevestigt wat zij al wisten.

Blauw kalmeert bijvoorbeeld de zenuwen,
kalmeert de ademhaling en verlaagd de bloeddruk.
Rood stimuleert daarentegen het zenuwstelsel,
versnelt de stofwisseling en verhoogt de bloeddruk.
Roze kan agressie verminderen en oranje bevordert
de spijsvertering. In de meeste oude culturen werden kleuren gebruikt voor het genezen van fysieke kwalen en voor spirituele rituelen.
Net als de Tibetanen, de oorspronkelijke Amerikanen en andere volken beschouwden de Egyptenaren turkoois als de heiligste kleur en gebruikte hem als een symbool voor de hemel.
Tegenwoordig wordt kleurentherapie vaak in verband
gebracht met de menselijke aura-
een stralend energetisch licht dat het lichaam omringt en de innerlijke energiecentra, de zogenaamde chakra’s.
Soms worden er kleuren in de aura gezien die naar bepaalde omstandigheden verwijzen.
Geel wijst bijvoorbeeld op het vermogen te communiceren. De chakra’s die verband houden met bepaalde kleurvibraties, komen overeen met verschillende organen en klieren.

Kristallen en edelstenen

De Egyptenaren maakten vooral gebruik van kwarts, dat volgens hen HET OOG VAN HORUS vertegenwoordigde.
Ze gebruikten ook turkooizen, die tegen negatieve invloeden moesten beschermen, en lapis lazuli’s, die de kracht van het hart symboliseerden.
Kristallen worden echter al sinds de prehistorie gebruikt. Bij de sjamanistische culturen, van de Tlingiteskimo’s tot de Conibo van de Amazone, is kwarts nog steeds het meest gewaardeerde kristal, omdat volgens het sjamanisme alles zowel een uitwendig, werelds beeld als een innerlijk of spiritueel beeld bezit.
Kristalhelder kwarts is een van de weinige mineralen die de innerlijke structuur aan de buitenkant toont; daarom wordt het als een verbinding tussen hemel en aarde gezien en worden
aan de steen unieke magische krachten toegeschreven. Stenen met een kristalheldere structuur hebben speciale elektrische eigen-
schappen. Sommige kristallen brengen positieve energieën over terwijl andere negatieve energieën
zoals lichamelijke pijn absorberen.

Egyptisch blauw – een wonderlijke kleurstof
Men geloofd dat het hoge mica- of kwartsgehalte in de stenen die voor de bouw van oeroude megalithische constructies werden gebruikt een van de redenen is waarom deze plaatsen speciale energie opwekken.
Er bestaat een theorie dat de bewoners van Atlantis
kristallen gebruikten voor het opwekken van energie voor machines en dat misbruik van deze bron tot de ondergang van hun beschaving heeft geleid.
In de new age worden kristallen op grote schaal gebruikt; veel mensen hebben persoonlijke stenen.
Deze worden gedragen als sieraden of op een specifieke wijze gebruikt, ook in de elektro therapie
Elixers van edelsteen worden gemaakt door kristallen in water te leggen.
De specifieke toepassingen variëren van bescherming, genezing en macht tot aan voor-
spelling, waarzeggerij psychische behandeling.

 

Oneindig energie-veld

In tegenstelling tot hun voorzaten zijn de meeste hedendaagse mensen vergeten dat de hele kosmos eigenlijk één
oneindig energieveld is.
De aarde, en alles wat zich aan de oppervlakte bevindt, wordt vanuit de kosmos permanent bestookt door allerlei vormen van energie.
Onze blauwe planeet zélf, die daar maar een héél
klein onderdeeltje, een “stofje” van vormt in het heelal, is één reusachtige bol energie, vooral in haar niet uitgedoofde kern.
Onze aarde is voortdurend in beweging: de voortdurende afwisseling van eb en vloed op de zeeën
(die de grootste oppervlakte innemen),
de afwisseling van de seizoenen en vulkaan-
uitbarstingen zijn daar maar enkele tekenen van.
Alle levende wezens, zowel planten, dieren als mensen, ondergaan invloeden van de kosmische stralen en van de elektromagnetische velden.
De mens leeft binnen een ontelbaar aantal op elkaar inwerkende krachten, tussen die van de kosmos en die van de aarde.
Hij staat continue bloot aan de energie, die de voor
werpen en levende wezens rondom hem uitstralen.
Alle materie straalt een eigen energie uit en oefent invloed uit op lichaam, geest, gevoelens, humeur
en gedrag.

Ook elke kleur heeft haar
eigen energie.

Lapis Lazuli statuette of the Egyptian god Ptah, Dynasty 22–early Dynasty 26 (ca. 945–600 B.C.).
Zelfs de vorm van elk voorwerp oefent een eigen specifieke elektromagnetische straling uit:
hoeken verwekken stoorvelden, ronde vormen stralen harmonie uit. Niet alleen de temperatuur,
licht en donker, kleuren, geluiden en vormen, zelfs
de stand van de planeten werken in op alle levende
organismen, de mensen inbegrepen.
Elke plek op aarde beïnvloedt in sterke mate het energieveld waarin de mens zich bevindt.
Hij is permanent onderhevig aan allerlei elektromagnetische invloeden, die het lichamelijk en geestelijk evenwicht kunnen versterken of verstoren.
Sommigen voelen die aardse krachten, die zowel positief als negatief kunnen inwerken op het lichaam, nog onbewust en intuïtief aan, zoals paragnosten, of kunnen die, met behulp van wichelroede of bepaalde gevoelige instrumenten meten.
Zo wisten onze voorouders, en ook nu nog de Chinezen en Japanners (Feng Shui) dat ze op bepaalde plaatsen niet moeten gaan wonen, slapen
of werken, omdat er negatieve krachten uitgaan van
de omgeving, de aardstralen, bepaalde vormen en kleuren. Ook ons eigen lichaam zélf is een bron van energie: de hele stofwisseling, de op-en afbouw
van de cellen, de vertering van het voedsel, de ademhaling, de hartslag, de bloedsomloop, de lichaamstemperatuur etc..worden aanhoudend, tot de dood, aangedreven door ingebouwde energie-
wetten.
Maar de mens stelt zich gelukkig niet onbeschermd bloot aan al die onzichtbare energieën van buitenaf.
Elk mens beschikt over zijn eigen onzichtbare
“ruimtepak”: de aura.
De aura is een “veelkleurig” etherisch energieveld dat elk levend wezen omhult en dat is opgebouwd uit een geheel van trillingen van fijne, subtiele krachten. Die “tweede huid” regelt, zoals een onzichtbare gevoelige thermostaat, alle stralingen en impulsen naar en van het menselijk organisme.
Men kan de aura op beeld vastleggen met de zogenaamde Kirlian fotografie.
Op die foto’s zijn verschillende lagen en kleurvelden
zichtbaar. De sterkte en verdeling van die kleuren maken duidelijk hoe het gesteld is met de drager van de aura, zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel
als spiritueel.
Het is precies deze aura, die de bron is van bepaalde geestelijke gaven(die bij elk mens in meerdere of mindere mate aanwezig zijn) zoals helderziendheid

Lees ook:   Het Zwitserse beest - huis van de duivel

Zoals gezegd wordt ons lichaam bestookt door allerlei energieën:
kosmische stralen, aardstralen, storingsvelden,

 

Beeldje van Lapis Lazuli gemaakt

kleuren, geluiden etc…

Wanneer bepaalde invloeden van buitenaf zodanig negatief op het lichaam inwerken, kan de aura ontregeld raken. Storingen van de aura leiden onvermijdelijk tot een ontreddering van de “menselijke huishouding” of een deel ervan.

De bewoners van Atlantis en de Egyptische hoge-
priesters, die hun kennis hebben overgeërfd, moeten kennis hebben gehad van die elektro-
magnetische invloeden en van de beschermende taak van de aura rond het menselijk lichaam.
Zij hadden vooral een geavanceerde kennis van de energie die uitgaat van vormen.
Het sprekende voorbeeld is de vorm van de piramide, met een perfect vierkant grondvlak en 4 gelijkzijdige driehoeken.
Het is bekend dat een scheermesje, dat een nacht
binnenin een miniatuurpiramide heeft gelegen, de volgende dag veel scherper is.
De oude Egyptenaren kozen niet zonder reden precies deze vorm om de mummie van hun overleden farao’s langer te bewaren.
De bekende Franse radiësthesist André de Bélizal
wiens vrouw de oorspronkelijke Atlantisring erfde van haar grootvader, deed een aantal proef-
nemingen met de ring.
Hij kwam tot de ontdekking dat die een aantal onverklaarbare eigenschappen en mysterieuze krachten bezit. De geometrische vormgeving ervan en de speciale ordening van de vormen op de ring
scheppen een ondoordringbaar beschermd kracht-
veld dat negatieve elektromagnetische stralingen van buitenaf tegenhoudt en weert of neutraliseert alle micro-trillingen, die het energie-evenwicht zouden kunnen verstoren van een persoon of van een woning.

De atlantisring is dus géén amulet, talisman, fetisj
of gewijde medaille uit het volksgeloof of een esoterisch voorwerp.
Hij haalt zijn kracht niet uit de materie(goud,zilver of
zandsteen) maar uit de vormen, die de dragers zijn van zeer sterke energieën.
Zo sterk dat ze zelfs negatieve aardstralen ombuigen. De drager is immuun tegen allerlei boze invloeden want de aura bewaart haar beschermende harmonie.

Beschrijving van de vormen

Er bestaat nauwelijks wetenschappelijke literatuur over de symboliek van de geometrische vormen op de Atlantisring.
De Braziliaanse hoogleraar Arysio Nunes dosantos
is een van de enige wereldautoriteiten op dat gebied
Hij kwam tot de volgende bevindingen:
Als Howard Carter, de ontdekker van het graf van Toetanchamon, tot aan zijn dood de Atlantisring heeft gedragen, dan mag men ervan uitgaan dat het hier niet gaat om een vervalsing, maar om een authentiek stuk, dat in het graf van een hogepriester is aangetroffen.
De beeldsymboliek op de Atlantisring komt in elk geval niet voor op de talrijke Egyptische amuletten uit de periode voor(5500-4000 voor Christus)
en tijdens de farao’s.
Volgens professor Nunes is het motief afkomstig van elders of vanuit een ver verleden.
De drie horizontale staven in het midden van de ring houden een duidelijk verwijzen naar de zuil van
Djed, of van Osiris. Die zuil is op haar beurt een voorstelling van de “Zuil van de Wereld”,
die in de oertijd, na een vulkaanuitbarsting, in mekaar stortte, waardoor het fabelachtige rijk van Atlantis onder de golven verdween.
De twee driehoeken aan beide uiteinden lijken overeen te stemmen met de vormgeving van de piramiden. De dubbele driehoek zou symbool staan voor de twee zuilen van Hercules, die de ingang vormden tot het verdwenen rijk van Atlantis.
Het drie-rijenmotief op de ring doet meteen denken aan Atlantis, zoals beschreven door Plato.
De drie rijen stemmen namelijk overeen met de drie
wallen, die het centrum van de stad omringen.
De overeenkomst wordt nog versterkt door kanalen,
die de drie wallen doorkruisen.
Op de ring zijn de drie staven ook doorgesneden.
De conclusie van professor Nunes is dan ook verbluffend: deze ring zou wel eens het alleroudste
kunstvoorwerp kunnen zijn dat aan de oppervlakte is gekomen. De symboliek ervan is zeer diep en heeft wortels in allerlei Westerse en Oosterse mythen en godsdiensten.
Het motief kan onmogelijk verzonnen zijn omdat het te rijk is aan symbolen, die allemaal op een of andere manier verwijzen naar Atlantis.

De vondst van de Atlantis ring

925 Solid Sterling Silver Atlantis Ring ALL SIZES by Silveralexa

De Atlantisring is een van de oudste en meest geheimzinnige voorwerpen uit de geschiedenis van Egypte en zelfs van de hele mensheid.
Hij zou tenminste 5000 jaar geleden zijn gesculpteerd uit donker zandsteen in de groeven van Assouan.
Vermoedelijk werd hij vervaardigd door de bewoners van Atlantis, lang voor de periode van de farao’s. Het geheim ervan werd doorgegeven aan de hogepriesters, magiers en bouwers van de piramiden in de vlakte van Gizeh.

De ring werd in 1890 ontdekt door de franse Egyptoloog: Markies d’Angrain, in een graftombe van een Egyptische hogepriester.

Niet lang na het openen van het graf van Toetanchamon overleden 17 mensen die bij deze expeditie aanwezig waren,
op mysterieuze wijze.
Het meest merkwaardige is dat de verantwoordelijke van de expeditie, Howard Carter,
ontsnapte aan deze “vloek van de farao’s”.
Op de vraag van een belgische diplomaat in Cairo waarom hij 17 jaar na de opzienbarende ontdekking van het graf van Toetanchamon ongedeerd was, antwoorde Carter dat hij een talisman bezat, die een absoluut beschermings-
middel was tegen alle mogelijke schadelijke invloeden. Meer bijzonderheden daarover vertelde hij niet.
Pas in 1940 vond men daarover meer in zijn persoonlijke archief(dat uit tientallen kisten bestaat)
in het British Museum in London.
Daarin verwijst Carter naar een ring, die hij had gevonden in de Vallei der Koningen, bij het begin van zijn verblijf als archeoloog in Egypte.
De ring lag in de dodenkamer van opperpriester Jua
en zijn vrouw.
Tot aan zijn dood droeg Carter deze Atlantis-ring
bij zich om zichzelf te beschermen tegen elke kwalijke invloed van buitenaf.

 

Egyptian energy healing & spirituality - ancient Egyptian wisdom - Energy Centres Chart similarities
Dit zeer oude Egyptische ritueel kun je gebruiken om een ruimte te zuiveren en te vullen met zuivere energie.

Isis Reiniging & Bekrachtiging ritueel.
Benodigdheden:

 kelk met water
 wierook met brander
 kaars

Priester/es treed de Tempel binnen met het gezicht naar het Oosten kijkend.
Priester/es maakt buiging voor Isis

Priester/es zegt: Isis is Alles & Alles is Isis!

Priester pakt de beker en heft deze omhoog, om de reinigende krachten aan te roepen.

Priester/es zegt: O, Gij Zielen van de Nacht, Dwalers van het Water, Zuiveraars, Gij van het pure water van de esdoorn boom van Isis, Ik roep U op en aan, Bij het Bloed, bij de Kracht & bij de Magie van Isis. Plaats uzelf in dit werktuig!

(vibreer) Isis Water…..

beginnend in het Oosten sprenkelt de Priester/es het Water rond de cirkel eindigend in het Oosten en besprenkeld zichzelf.

Priester/es zegt: Isis is Zuiver, De Tempel is zuiver, de tempel is zuiver, ik ben zuiver, ik ben zuiver met de zuiverheid van Isis. Ik ben zuiver met de zuiverheid van de Godin.

(herhaal waar nodig of te voelen dat het zo is)

Priester/es visualiseert dat alle spanningen wegvallen en dat de waarheid van het Hart naar boven komt. Word bewust van je Hart —- Krachtig, Wachtend. Stel een helder blauw water voor waardoor je word overspoeld alles reinigend.

Priester/es: Bij de Magie van Isis, Zo zal het zijn!

Lees ook:   Nieuwe vaccins gemaakt met synthetische genen zullen je DNA veranderen

Priester/es pakt de wierook en heft deze omhoog om de bekrachtigende energie op te roepen plaats te nemen in de wierook brander.

Priester/es zegt: O, Gij Zielen van de Dag, Dwaalers van het Vuur, Bekrachtigers, Gij van de levende adem uit de mond van Isis, Ik roep u op, Bij het Bloed, bij de Kracht en bij de Magie van Isis, zo zal het zijn!

(vibreer) Isis Vuur…..

Priester/es gaat de cirkel rond met de wierook en eindig weer in het Oosten en zegent zichzelf.

Priester/es zegt: Isis is bekrachtigt, de Tempel is bekrachtigd. De Tempel is bekrachtigd. Ik ben bekrachtigd, Ik ben bekrachtigd met het Vuur van Isis, Ik ben bekrachtigd door de Vlam van de Godin.
Visualiseer een goud-rood licht, draaiend om je heen en door je heen. Word bewust van je Hart — Kloppend, stralend vol met rode energie.

Priester/es zegt: Bij de Magie van Isis, zo zal het zijn.

Priester/es zet de wierook terug op het altaar en gaat weer staan in het midden van de tempel, kijkend naar het Oosten. Priester maakt “buiging”

Priester/es zegt: Isis is Alles & Alles is Isis.

The Magic of Heka: Ancient Egyptian Rituals That Have Crossed Cultures and Time

Anekdotisch bewijs toont aan dat de oude Egyptische artsen eeuwen vóór de eed van Hippocrates een ethische code hebben aangenomen, met een dergelijke inscriptie waarin staat: ‘Ik heb nooit kwaad gedaan tegen iemand’ op het graf van Nenkh-Sekhmet, hoofd van de artsen tijdens de 5e dynastie .

De informatie over de medicijnen en kruiden die door de Egyptische artsen worden gebruikt, is opmerkelijk. Hoewel enkele van de meest bizarre geneeswijzen weinig effect hadden, is aangetoond dat veel van de kruiden die ze gebruikten positieve effecten hebben op kwalen en nog steeds worden gebruikt door moderne kruidkundigen, duizenden jaren later.

Honing: een uitstekend antisepticum, gebruikt om wonden te behandelen, en een oude remedie die nu in toenemende mate wordt gebruikt door het Britse leger om brandwonden te behandelen.
Wilg: Een brouwsel hiervan werd gebruikt om kiespijn te behandelen en wilgenbast vormde de basis van moderne aspirine.
Mint: Gebruikt om maagkwalen te behandelen en mint is een remedie die nog steeds hiervoor wordt gebruikt.
Granaatappel: gebruikt voor de behandeling van parasitaire wormen en moderne wetenschappers hebben ontdekt dat het hoge tanine gehalte van deze vrucht wormen verlamt, bij de oude Egyptische geneeskunde bekend als de ‘slangen van het spijsverteringsstelsel’.

Eed van Hippocrates. ‘Byzantijns manuscript uit de twaalfde eeuw, de eed is geschreven in de vorm van een kruis en visueel in verband gebracht met christelijke ideeën’ 

De oude Egyptenaren beoefenden ook tandheelkunde en waren zich volledig bewust van het aftappen van abcessen, het verwijderen van tanden en zelfs in het maken van valse tanden.

De Egyptische artsen wisten hoe ze de wond moesten hechten door rauw vlees op de wond te plaatsen om de genezing te bevorderen en de bloedproductie te stimuleren. Ze gebruikten ook honing, bekend om zijn antiseptische eigenschappen en het vermogen om de afscheiding van infectie bestrijdende witte bloedcellen te stimuleren. Oude Egyptische priesterartsen gebruikten beschimmeld brood als antibioticum, duizenden jaren voordat Fleming penicilline ontdekte.

Veel van de Egyptische kennis van de fysiologie is ongetwijfeld afgeleid van hun praktijk om de doden te balsemen, waardoor ze de structuur van het lichaam konden bestuderen. Ze maakten enkele nauwkeurige observaties over welk deel van het lichaam verantwoordelijk was voor bepaalde taken en, ondanks enkele onnauwkeurigheden vanwege de beperkingen van hun apparatuur, waren ze prima artsen en waren ze ongeëvenaard tot de Islamitische Gouden Eeuw. De oude Egyptische geneeskunde overtrof zowel de Romeinen als de Grieken op het vlak van kennis en verfijning.

De Egyptenaren wisten van nieren

Jacob’s onderzoek richt zich op de medische teksten uit de Tebtunis-tempelbibliotheek, die lang vóór de beroemde bibliotheek van Alexandrië bestond, tot 200 v.Chr.

In een van de teksten heeft ze bewijs gevonden dat de oude Egyptenaren op de hoogte waren van het bestaan ​​van nieren.

“Het is de oudste bekende medische tekst om de nieren te bespreken. Tot nu toe dachten sommige onderzoekers dat de Egyptenaren niets wisten van de nieren, maar in deze tekst kunnen we duidelijk zien dat ze het wisten”, zegt Jacob.

De papyri onthullen ook inzichten in de Egyptische kijk op astrologie.

Er wordt aangenomen dat dit kleine stukje papyrus een soort orakelvraag bevat. De auteur heeft twee mogelijke uitkomsten voor een situatie geschreven en de goden gevraagd aan te geven welke de waarheid was. Credit: The Papyrus Carlsberg Collection / University of Copenhagen
“Tegenwoordig wordt astrologie gezien als een pseudowetenschap, maar in de oudheid was het anders. Het was een belangrijk hulpmiddel voor het voorspellen van de toekomst en het werd beschouwd als een zeer centrale wetenschap”, zegt Ryholt.

“Een koning moest bijvoorbeeld controleren wanneer het een goede dag was om oorlog te voeren”, zegt hij.

Astrologie was hun manier om op een slechte dag oorlog te voeren, zoals wanneer de hemellichamen in een bepaalde configuratie waren uitgelijnd.

De bijdrage van Egyptenaren aan de wetenschap

De niet-gepubliceerde manuscripten bieden een uniek inzicht in de geschiedenis van de wetenschap, zegt Ryholt.

“Als je over de geschiedenis van de wetenschap hoort, ligt de nadruk vaak op het Griekse en Romeinse materiaal. Maar we hebben Egyptisch materiaal dat veel verder teruggaat. Een van onze medische teksten is 3500 jaar geleden geschreven toen er geen geschreven materiaal op de Europees continent “, zegt hij.

Het analyseren van deze 3500 jaar oude tekst is de taak van Ph.D. student, Sofie Schiødt van de Universiteit van Kopenhagen.

Een kant van het manuscript beschrijft ongebruikelijke behandelingen voor oogziekten, zegt Schiødt.

Papyrustekst ontdekt in Duitsland

De andere kant beschrijft het oude Egyptische equivalent van een zwangerschapstest en scan.

Sofie Schiødt voor een 3500 jaar oude medische papyrus. Credit: Mikkel Andreas Beck
“De tekst zegt dat een zwangere vrouw in een zak gerst en een zak tarwe moet plassen. Afhankelijk van welke zakspruiten eerst het geslacht van haar kind onthult. En als geen van de zakken spruit, was ze niet zwanger,” zegt Schiodt.

Uit haar onderzoek blijkt dat de ideeën die zijn vastgelegd in de Egyptische medische teksten zich tot ver buiten het Afrikaanse continent verspreiden.

“Veel van de ideeën in de medische teksten uit het oude Egypte komen weer terug in latere Griekse en Romeinse teksten. Vanaf hier verspreiden ze zich verder naar de middeleeuwse medische teksten in het Midden-Oosten, en je kunt sporen vinden tot aan premoderne geneeskunde, ” ze zegt.

Dezelfde zwangerschapstest die door Egyptenaren wordt gebruikt, wordt genoemd in een verzameling Duitse folklore uit 1699.

“Dat plaatst dingen echt in perspectief, omdat het laat zien dat de Egyptische ideeën duizenden jaren later sporen hebben achtergelaten”, zegt Schiødt.

“Elke afzonderlijke bijdrage is belangrijk”

Het vertalen van de niet-gepubliceerde teksten is belangrijk werk, volgens de Egyptoloog Hans-Werner Fischer-Elfert van de afdeling Egyptologie, Universiteit van Leipzig, Duitsland.

“We hebben nog steeds een zeer versnipperde kennis van de natuurwetenschappen in het oude Egypte. Daarom is elke afzonderlijke bijdrage belangrijk”, zegt hij.

“Vandaag zijn er nog steeds een aantal bronnen die theoretisch bekend waren bij wetenschappers, maar nog steeds in verschillende collecties over de hele wereld inactief zaten zonder dat iemand ze in detail bekeek. Nu is het tijd om ze te herkennen.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button