web analytics
11:11 Dubbele getallen
Chemtrails / Geo-engineering / HAARP / CERNPolitiek-Elite

De beheersing van het weer – een geheime oorlog?

Hoewel er geen grondig bewijs is dat de aarde daadwerkelijk warmer wordt, worden wij nog steeds geacht te geloven dat het extreme gebruik van chemicaliën dringend noodzakelijk is om onze planeet af te koelen.

De strepen kriskras in de lucht zijn valse “contrails”, zogenaamde chemtrails. Ze verhinderen de vorming van natuurlijke wolken. Hele eskaders van civiele en militaire vliegtuigen blokkeren of verzwakken de natuurlijke ontwikkeling van wolken en verstoren deze door het verspreiden van giftige en gevaarlijke chemische verbindingen.

De beheersing van het weer – een geheime oorlog? Weersomstandigheden, zoals we die actueel al weken en maanden in Europa meemaken als gevolg van de aanhoudende droogte, gebeuren niet, zoals velen nog steeds denken, als de gebeurtenis van de eeuw. Zij zijn, hoewel nogal moeilijk te geloven, lang geplande puzzelstukken in het plaatje van de revolutionaire plannen om de hele wereld en de kosmos te beheersen en te controleren.

Het fenomeen van de vliegtuigcondensatiestrepen, die vaak kriskras door de lucht verschijnen, zijn ingrepen in het klimaatsysteem. Deze zogenaamde chemtrails zijn onderdeel van geo-engineering maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Al meer dan twee decennia zijn catastrofemakers erop uit om de weersomstandigheden onder controle te krijgen. Deze manipulaties van het weer spelen het bedrijfsleven in de kaart bij het beheersen en controleren van de hulpbronnen in de wereld. Het is bovendien ook de winstgevende business voor speculanten om razendsnel buitensporige winsten te kunnen maken op de internationale financiële markten. Beste kijkers, Kla.TV vat voor u de aspecten samen van de documentaire “Solares Geoengineering – de Geheime Oorlog” die iedereen zou moeten kennen.

Tekst: Het woord chemtrails [chemische condensstrepen] is van militaire oorsprong en komt voor in de Space Preservation Act, een wet om het heelal te beschermen. In 2002 diende een Amerikaans lid van het Congres een wetsvoorstel in om van alle exotische wapens af te zien, inclusief chemtrails. Exotische wapens zijn wapens die zijn ontwikkeld met het doel om aan de ene kant schade toe te brengen aan de ruimte of aan natuurlijke ecosystemen of aan het klimaat, en aan de andere kant een doelpopulatie of doelregio op aarde of in de ruimte te vernietigen.

Het wetsvoorstel werd weliswaar goedgekeurd, maar met draconische ingrepen. De verwijzing naar willekeurige exotische wapens is verwijderd. Vandaag de dag kunnen met name deze chemtrails worden geclassificeerd als illegale geo-engineering maatregelen. Een in 1996 ingediend document, genaamd het “Nationaal Programma”, waarin moderne weermodificatie wordt aanbevolen, wordt nog steeds beschouwd als een vernietigend bewijs van het bestaan van massale klimaat- en weersveranderingen. Het zou een sterk alarmsignaal moeten zijn voor hen die het bestaan van chemtrails nog steeds ontkennen. Het document onthult in detail talrijke programma’s voor weermodificatie in de VS. Er wordt ook gesproken over een speciale commissie die de destructieve geo-engineering maatregelen van de regering coördineert met agentschappen, freelancers en universiteiten.

Lees ook eens:  DEENSE DOCUMENTAIRE OVER HPV-SLACHTOFFERS NIET LANGER TE BEKIJKEN

De documentaire bewijst verder: “In 1995 heeft de Amerikaanse marine een uitgebreide studie ondernomen die tientallen documenten omvatte over specifieke technieken voor het vormgeven van wereldwijde controle. Het document staat bekend als “Owning the Weather in 2025”, dus de beheersing van het weer in 2025.

De studie pretendeert slechts theoretisch van aard te zijn, maar na inzage van de schema’s en afbeeldingen kwamen wij tot de conclusie dat klimaat- en weercontrole-operaties zich in 1995 al in een vergevorderde implementatiefase bevonden [implementeren: iets invoeren, iets laten gebeuren]. In feite is onze lucht sinds tenminste 1995 gestreept, ondoorzichtig en mistig.”

Wat gebeurt er precies als vliegtuigen chemtrails verspreiden? Chemtrails bestaan uit gewone vliegtuigbrandstof [kerosine] en een additief [toevoeging]. Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, stelde het gebruik van additieven in brandstof van de burgerluchtvaart voor op een klimaatveranderingcongres dat in 1997 op Sicilië werd gehouden. Sindsdien worden deze chemicaliën niet alleen door militaire vliegtuigen, maar ook door passagiersvliegtuigen verspreidt. Passagiersvliegtuigen met opmerkelijk lange, min of meer constante condensatiesporen vliegen op lage en zeer lage hoogten waar condensvorming eigenlijk totaal onmogelijk is.

Het is een bewezen en een onweerlegbaar feit dat er additieven in de vliegtuigbrandstof zijn gemengd. Natuurkundige Penna Corrado beschrijft dat je geen grote berekeningen hoeft te maken om het verschil tussen chemtrails en contrails te onderzoeken. Er zijn meteorologieboeken en -teksten waarin goed wordt uitgelegd dat contrails verschijnselen zijn op hoogtes van 8000 m en bij temperaturen van tenminste -40°C en een luchtvochtigheid van tenminste 60%.

Waarom verschijnen de sporen dan toch? Ze verschijnen omdat ze kunstmatig geproduceerd zijn! Het is geen condensatie, maar de verbranding van deze additieven in vliegtuigbrandstof. Dit leidt tot de vorming van valse contrails en het neerdalen van polymeren [chemische stof bestaande uit macromoleculen] in de vorm van fijne draden – spinnenwebachtig. Bij onderzoek van deze stoffen werden barium, aluminium, mangaan en een menigte andere elementen gevonden. Biologen maken duidelijk dat dit geen normale elementen van de atmosfeer zijn.

Lees ook eens:  Vreemde oranje zonsondergang aan de hemel van het Verenigd Koninkrijk

Zij bevestigen: De zogenaamde chemtrails zijn een kunstmatig fenomeen!

Barium veroorzaakt grote problemen in het spierregeneratievermogen en beschadigt het hart en de inwendige organen.

Aluminium is een neurotoxisch metaal dat een negatieve invloed heeft op het zenuwstelsel. Het draagt bij tot dementie en lokt ziekten als Alzheimer en Parkinson uit.

Ook werd ethyleendibromide aangetroffen, wat volgens de agentschap voor milieubescherming is geclassificeerd als een voor de gezondheid schadelijk insecticide.

Deze producten, verspreid door burger- en militaire vliegtuigen, zakken vrij snel naar de bodem. Zij kunnen duidelijk worden geïdentificeerd als polymeren die zich aaneenrijgen tot draden.

Al in 2012 werden deze vezels onderzocht door een erkend Frans laboratorium en werden de resultaten vastgelegd in een analyserapport. Het zijn complexe polymere organismen op basis van synthetische chemicaliën.

Op te merken valt dat zij een bedreiging voor de volksgezondheid en een belasting voor het milieu zijn. Vier monsters die werden getest bevatten verschillende verbindingen – giftige, synthetische producten. Drie ervan bevatten DEHP, een gevreesde weekmaker die het hormoonsysteem beïnvloedt en de voortplanting in gevaar kan brengen. De gevolgen van illegale geo-engineering worden door de mensen gevoeld: Neurodegeneratieve ziekten, beroertes en tumoren zijn de laatste 10 jaar toegenomen.

Maar wie profiteert er van het “klimaatwapen” geo-engineering? Het voortdurend heen en weer vliegen van vliegtuigen in de lucht kan worden verklaard als een activiteit waarbij de verantwoordelijken, zoals luchtvaartmaatschappijen, multinationale farmaceutische bedrijven, onderzoeklaboratoria, de wapenindustrie, academische centra, enz. verschillende belangen hebben.

Het hoofddoel is om door middel van de lozingen een atmosfeer te creëren die is afgestemd op de militaire en civiele eisen op het gebied van draadloze communicatie. Zuurstof en waterdamp in de atmosfeer verzwakken de voorwaarden voor mobiele telefonie communicatie, voor de ontvangstkwaliteit van satellieten, radar, GPS, WiFi van relaisantennes. Geo-engineering is bedoeld om de mobiele telefonie communicatie te verbeteren.

Controle over de weersomstandigheden betekent controle over de economie en controle over de hulpbronnen. Bv. de oogst kan worden beschadigd of vernietigd door langdurige droogte of hevige regenval. Aan de andere kant ontwikkelen multinationale voedingsbedrijven genetisch gemodificeerde zaden die kunnen overleven in droogtegebieden!!!!

Lees ook eens:  Zonde van de auto's BMW Mercedes kapoet dankzij boze eigenaars

Er worden ook enorme winsten gemaakt met speculatie op de financiële markten. Terwijl bedrijven onverwachte crisissen moeten opvangen, zijn er een heleboel mensen die in een ongelooflijk tempo rijk worden op de aandelenmarkt. Het plannen en conditioneren van prijs en aanbod is de manier om buitensporige winsten te maken. Illegale geo-engineering is een gigantische taart.

De waarde ervan is astronomisch. Nadat de orkaan Katrina Louisiana had verwoest, kregen miljonairs die banden hadden met de Bush Junior Circle, bij openbare verkopingen de toelage om de fabrieken te herbouwen. Wat zijn nu de uitdagingen waarvoor wij staan en hoe kunnen wij handelen? We moeten eerst begrijpen dat, als we ons er alleen maar tegen verzetten, we ons alleen maar zorgen maken over de toekomstige generaties. Wij moeten veeleer proberen biologen, artsen, apothekers, ecologen, serieuze en oprechte politici erbij te betrekken en hen vragen met al hun kennis en kunde bij te dragen tot de oplossing van de problemen.

Deze illegale ontwikkeling moet een halt worden toegeroepen en er mogen geen doofpotoperaties meer worden toegestaan. Geo-engineering is net zo’n milieuvervuiling als asbest, maar ongeveer 10.000 keer krachtiger en uitgebreid tot bijna de hele planeet. Daar komt nog bij dat bij de uitvoering van deze geo-engineeringprogramma’s een hele reeks comités een belangrijke rol spelen, waarvan de leden en wetenschappers van naam voortdurend propaganda verspreiden.

Deze moeten dringend aan het licht worden gebracht, evenals de door de overheid betaalde beroepsontkenners en degenen die de crises creëren en vervolgens van de nood buitensporige winsten maken. We moeten dus zoveel mogelijk mensen bereiken, te beginnen met buren, familieleden en vrienden. Want niet alleen onze gezondheid staat op het spel, maar vooral ook de gezondheid en het leven van onze toekomstige generaties en onze prachtige aarde, die door mensenhanden systematisch kunstmatig wordt gemanipuleerd.

https://www.kla.tv/23703

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥