...

19 juli 2021

 

De Samenhang tussen de Geheimen van Thoth en de Sleutels van Enoch

Thoth & Enoch

enoch in bible | THE BOOK OF ENOCH, THE BIBLE AND THE NEPHILIM GIANTS

De Samenhang tussen de Geheimen van Thoth en de Sleutels van Enoch

Vlak na de Zondvloed in de dageraad van de huidige cyclus, een tijd die Oude Egyptenaren Zep Tepi (Eerste Tijd) noemden, verscheen er een mysterieuze groep “goden” om de overlevenden de beginselen van beschaving bij te brengen. Traditioneel wordt de oorsprong van die plotselinge beschaving, door zowel Thoth in Egypte als Quetzalcoatl en Viracocha in beide Amerika’s, toegeschreven aan deze gesofisticeerde groep.

Hoe je het ook bekijkt; dankzij/niettegenstaande de populariteit van Erich von Däniken, zijn er aanwijzingen over de hele wereld gevonden dat het de technisch geavanceerde, en uitzonderlijk superieure overlevenden waren van een vorige beschaving. Zoals de nucleaire overlevingsbunkers en de geheime ondergrondse laboratoria van onze moderne beschaving, waren er ook ‘mensen’ die uit de ondergrondse “Steden der Goden” opdoken toen de golven zich terugtrokken en de Aarde weer rustig werd.

Dat waren prediluviaanse (vóór de Zondvloed) patriarchen, zoals Enoch en Methusalem, de reusachtige helden uit vergeten dagen die in het boek Genesis worden genoemd. De raadselachtige ‘goden’ van uit het oude Sumerië, Egypte en India komen voort uit de fabuleuze tijden van vóór de Zondvloed.

babel | The Confusion of Tongues by Gustave Doré (1865) (based upon the minaret of Samarra)

Het gebruik van een nieuwe – in de aarde penetrerende – radar heeft de meest onthutsende gegevens opgeleverd over complexe en labyrintachtige ondergrondse steden op diverse plekken in de wereld. In het Midden Amerikaanse Guatemala bijvoorbeeld zijn met die radar tunnels in kaart gebracht die zich van onder de Maya piramide in Tikal zo’n 800 kilometer naar het zuiden uitstrekken. Onderzoekers kregen er zo enig inzicht in hoe een half miljoen Quiché Maya Indianen aan de afslachting ontkwamen.

Op vrijwel identieke wijze werd de SIRA radar reeds in 1978 gebruikt om onder het Giza Plateau in Egypte een uitzonderlijk groot ondergronds complex in kaart te brengen. Afspraken met president Anwar Sadat resulteerden in een circa 30 jaar durende, en super geheime opgraving om in het complex door te dringen. Op een recente meeting in Australië toonde Dr. J.J. Hurtak, een van de sleutelfiguren in dat onderzoek, een kort filmpje van het werk dat hij de Chambers of the Deep noemde.

De film toont de ontdekking van een uitgestrekte megalithische metropool van 15.000 jaar oud op verschillende niveaus onder het Giza Plateau ligt. Terwijl een enkeling binnen de New Age scene nog speculeert over een verborgen kamer onder de linkerpoot van de Sfinx, ligt de legendarische “Stad der Goden” onder de hele woestijn uitgespreid!

The Books of Enoch: The Angels, The Watchers and The Nephilim by Joseph Lumpkin

De film toont gigantische, door ondergrondse waterwegen verbonden, ruimten zo groot als onze grootste kathedralen met enorme beelden. Onderzoekers voeren voorzien van lampen en camera’s, hun leven riskerend, in rubber bootjes op de ondergrondse rivieren en over kilometerslange meren, om in de verzegelde ruimten door te dringen. Er zijn al opmerkelijke opslagruimten met geschriften en artefacten gevonden.

Dit is een erfenis van een beschaving die ons in technisch opzicht ver vooruit was. Een technologie die in staat was een uitgestrekte ondergrondse stad te scheppen, waarvan de Sfinx en de Piramides slechts bakens aan de oppervlakte vormden. Projectleider Dr. Hurtak vergeleek het met de cultuurschok die een ontmoeting met een buitenaardse beschaving zou genereren. Hij omschreef het als de ontdekking van het Vierde Wortel Ras, de zogeheten Atlantiden, dat bij de vorige ompoling van de Aarde werd vernietigd. Dit vertegenwoordigt een ondubbelzinnig bewijs dat alle talen, culturen en religies terug zijn te voeren tot één gemeenschappelijke bron; dat wat Dr. Hurtak de “Ouder Beschaving” noemt.

De technologie die zo aan het licht kwam stijgt ver boven de machine technologie uit die wij kennen. Arthur C. Clark grapte er ooit zo over: “Elke technologie die ons overtreft zullen we beschouwen als magie.”

Clark schreef excellente boeken, waaronder het meesterwerk “2001; A Space Odyssey”. Het is zeer opmerkelijk dat deze nestor (87 jaar) onder de SF schrijvers de Tsunami op Sri Lanka overleefde! Red.

Volgens Dr. Hurtak betrof het een cultuur die de genetische code ‘kraakte’, en de sleutels tot het fysieke spectrum bezat; de zogenaamde “Hoger Licht Fysica” van de Ouden; alle oude zaken waarnaar Gilgamesh zocht op zijn queeste naar de verloren “Stad der Goden”.

Om dit enigszins te begrijpen kan je het beste de Enuma Elish, of het Babylonische Scheppingsverhaal, lezen. Red.

Enoch.

Ancient Book of Enoch - Ancient Book of Enoch by Ken Johnson The Holy Spirit inspired Jude to quote Enoch f... #Judaism #KenJohnson

Hurtak refereert aan de “Taal van Licht”, en aan een grote priesterwetenschapper van de vorige tijdcyclus, genaamd Enoch, die geassocieerd wordt met de bouw van de Drie Grote Piramiden. Dr. Hurtak zinspeelt op een grandioze spirituele wetenschap, een wetenschap die een genetische trap naar de sterren (Stairway to the Stars) beschrijft.

Enoch de priesterwetenschapper van voor de Zondvloed is een van de beroemdste kern karakters van de vorige tijdcyclus. Hij was de vader van Methusalem, en de grootvader van Noach. In de Bijbel wordt hij beschouwd als de architect van het oorspronkelijke Sion, de legendarische “Stad van Yaweh” en als de uitvinder van het alfabet en de kalender.

Enoch kan ook gezien worden als de eerste astronaut in de geschiedenis; hem werd immers een ‘Lift naar God’ aangeboden om er een blik te mogen werpen op de “Geheimen van Hemel en Aarde” Hij keerde op Aarde weer met alle “maten en gewichten” voor heel de mensheid.

Om Enoch beter te begrijpen kan je zoveel mogelijk te weten zien te komen over Metatron, en over de titel Michaël/Zadok, waar de naam Melchizedek van stamt. Het Oude Testament en “The Keys of Enoch” geven ook veel informatie. Red.

Thoth/Tehuti.

De Egyptenaren kennen hem als ‘Meester van Magie & Tijd’, de Grieken noemden hem Hermes ‘Boodschapper der Goden’. De Kelten kenden hem als de geheimzinnige Merlijn de Magiër, die in het legendarische Avalon in een appelboom verdwijnt om het geheim van onsterfelijkheid te zoeken, met de belofte dat hij zal wederkeren.

Als iemand die onsterfelijkheid heeft verworven, en ontdekker van het geheim van hoe wij als ‘de goden kunnen worden’, belooft Thoth/Enoch aan het Einde der Tijden terug te komen met de “Sleutels naar de poorten van het Heilige Land. ”

In de controversiële Dode Zee Rollen, die de verloren Boeken van Enoch openbaren (welke uit de Bijbel werden geweerd door de toenmalige religieuze leiders) beschrijft Enoch een wonderbaarlijke beschaving die de sleutels van een hogere wijsheid misbruikte, en niet in staat was zich te vrijwaren van de laatste ramp; de Zondvloed. Letterlijk en figuurlijk verloor men toen de “sleutels”, ze verloren al hun hogere wijsheid.

...Michael Tellinger describes the “energy grid” formed by the ancient megalithic stone structures of Earth. A precise, geometrically aligned grid of stone structures form a planetary electronic “energy grid” around the Earth. As Michael observes in his lecture, “We are captives in a planet that is filled with fear”.

Toch beloven zowel Enoch als Quetzalcoatl/Viracocha dat aan het Einde der Tijden, tegen 2012 dus, de terugkomst van die Hogere Wijsheid.

 

De Taal van Licht omvat vormen en kleurcoderingen die Single Tones van 1 t/m 48, Dual Tones van 49 t/m 96 en Trinity Tones van 97 t/m 136 beschrijven… Red.

Ook het Boek Openbaringen in de Bijbel voorspelt dat ‘alles geopenbaard zal worden’ aan het einde van de tegenwoordige wereld/werkelijkheid. De buitengewone ontdekkingen in Egypte en andere delen van de wereld, beschrijven niet alleen een hi-tech civilisatie, maar ook een evolutionaire weg voorbij ons huidige bewustzijn.

Zorgvuldig onderzoek naar de belangrijkste piramides op Aarde toont aan dat het verfijnd harmonische structuren zijn; niet alleen afspiegelingen van planetaire systemen en sterrenconstellaties, maar evenzeer ontworpen om de chakra’s en de harmonische holtes van het menselijk lichaam te kopiëren. Zelfs elke steen (als je een kubieke meter graniet al een steen kunt noemen. Red.) binnen de Grote Piramide is harmonisch afgestemd op een specifieke frequentie of op een toon van de diatonische (octaaf) toonladder. De sarcofaag in de Koningskamer van de Grote Piramide is afgestemd op de frequentie van het menselijk hart.

Gustave--Dore--1551339-2914x4169.jpg (2914×4169)

De door Dr. Hurtak geleide verbijsterende experimenten in de Grote piramide en andere locaties in Midden en Zuid Amerika toonden aan de piramides geofysische computers zijn die met de Stem geactiveerd worden. Middels het ‘tonen’ van oude klanken, manifesteerde het onderzoeksteam zichtbare verticale lichtgolven binnen de piramide en was het team zelfs in staat om zodoende in tot dusverre ontoegankelijke ruimtes te betreden.

 

Daaropvolgende ontdekkingen geven aan dat de oude priesterwetenschappers gebruik maakten van harmonische geluidstechnologieën binnen de tempel structuren. De verloren wijsheid van Enoch openbaart de oorspronkelijke moedertaal als een ”Taal van Licht”. Die Taal van Licht werd door de Ouden gekend als HIBURU (klinkt als Hebreeuws), de oorspronkelijke kerntaal (seed language), die aan het begin van onze tijdscyclus is geïntroduceerd.

The sparkling circles of the heavenly host. Creator: Doré, Gustave Date: c.1868 Medium: engraving Source: The vision of Purgatory and Paradise by Dante Alighieri (London and New York: Cassell, Petter, and Galpin [1868?].

Modern onderzoek bevestigt dat de alleroudste vorm van het Hebreeuws een natuurlijke taal is, de alfabetische vormen komen voort uit de fosfaat vuurtorens van de hersenen…Dezelfde vormen spruiten in feite voort uit een rondtollende vortex; het is waarlijk een Taal van Licht die door ons eigen zenuwstelsel voert.

Er is al eens geschreven over de opvallende gelijkenissen tussen verschillende hersenschors structuren en de 22 karakters uit het Hebreeuwse Alefbet. De twee eerste letters Aleph en Bet gaven ook aan ons moderne Alfabet de naam. Red.

 

Met het coderen of vormgeven van natuurlijke golfpatronen in de geometrie van de fysieke wereld is het HIBURU een harmonische taal, die de golflengte eigenschappen van Licht weerspiegelt. De “Sleutels” waarover Enoch spreekt, blijken geluidssleutels te zijn, sleutels die een vibrationele matrix van de werkelijkheid zelf zijn, de mythische “Power of the World”.

Binnen deze context zou ArjunA hier slechts één letter weggelaten hebben: “Power of the Word”. In den Beginne was er het WOORD en het woord was GOD…

De wijsheid van Enoch omvat sonische (geluids-) vergelijkingen gecodeerd in de aloude mantra’s en namen van God, die rechtstreeks het zenuwstelsel konden beïnvloeden en diepgaande helende effecten teweegbrachten, alsmede een hogere staat van bewustzijn.

Er staat dan ook geschreven: “Als je met de goden wilt communiceren, zul je eerst de taal der goden moeten leren.

DNA.

O Paraiso - Divina Comédia de Dante Aleghieri por Gustave Doré

De aloude kabbalistische “Tree of Life” die in de Hebreeuwse Torah wordt beschreven, kan tegenwoordig eerder beschouwd worden als een levende structuur dan een statisch gegeven. Veel moderne wetenschappers zien DNA als een glanzende golfconfiguratie, die gemodificeerd kan worden door licht, straling, magnetische velden of geluidsgolven. De erfenis van Thoth/Enoch suggereert dat de Taal van Licht – de harmonische wetenschap van de Ouden – werkelijk het DNA kan beïnvloeden.

De getuigenis van Egypte duidt er op dat het een groots 6.000 jaar durend genetisch experiment was die de Egyptenaren van de Eerste Tijd ondernamen; de queeste naar onsterfelijkheid en de sterren, een zoektocht die door de geweldigen uit vergeten tijden wordt beschreven… een zoektocht die Gilgamesh ooit als eerste begon. De Egyptenaren waren niet gefocust op het leven hiernamaals, zoals vele Christelijke vertalers aannamen, zij waren veeleer gespitst op het scheppen van een hogere mensensoort. Net als andere verdwenen culturen geloofden de Egyptenaren toen dat DNA van de sterren* afkomstig was en voorbestemd was naar de sterren terug te keren.

 

* In de legende van Gilgamesh ontmoet en verslaat de held achtereenvolgens een Reusachtige Stier, een Schorpioenmens, een Gigantische Leeuw om tenslotte Uta Napistim tegen te komen, een Babylonische Noach… Ogen die kunnen zien lezen hier de vier Sterrenbeelden die nu aan het Einder der Tijden de “hemel schragen”. Stier / Schorpioen en Leeuw / Waterman in de tegenovergestelde kwartieren van de Zodiak… Red.

De wijsheid van Thoth/Enoch impliceert dat de mensheid voorbij haar huidige Aardse vorm moet evolueren, of zoals de Bijbel het stelt: “… groter worden dan de Engelen”. De Egyptenaren tekenden verhalen op over de “Star Walkers” zeldzame individuen zoals Enoch die voorbij het ‘Oog van Orion’ reisden en wederkeerden om als ‘goden’ onder de mensen te verkeren… Ofschoon halfgoddelijke wezens in het moderne bewustzijn zijn verbleekt vragen wij ons af of het mogelijk is dat – zoals de oude teksten aangeven – de mens bedoeld is om te ‘worden zoals de goden’… Zijn de Maya “Heren van Licht” en de ‘Schitterende Mensen’ uit Egyptische en Tibetaanse overleveringen in feite een hogere mensensoort?

13.000 jaar terug kwam dit zonestelsel de Fotonengordel binnen en beleefde de wereld een Gouden Tijdperk. De Sfinx van Giza geeft heel duidelijk aan welk Zodiakaal Tijdperk dat was; het tijdperk Leeuw. Dat houdt in, omdat de Leo en Aquarius tegenovergestelde zones van de Zodiak beslaan, we nu weer een Gouden Belofte tegemoet gaan.

Om die Belofte volkomen waardig binnen te reizen moeten er wel eerst gigantische zuiveringen doorgevoerd worden…
Die zuiveringen kunnen wij, Lichtwerkers, versneld met Ease & Grace manifesteren als we de Taal van Licht weer leren beheersen. Red.

Lees ook:   Secrets of the Solar Lords

Volgens vele Aardse legenden worden dergelijke wezens geacht ‘regelmatig’ terug te komen, aan het begin en het einde van elke tijdscyclus. Dat wil zeggen om de 13.000 jaar, want de hele omloop van onze Zodiakale Orbit/Omloop rond het Galactisch Centrum beslaat 26.000 jaar. Door de condities in onze Galactische Omloop schijnen deze intervallen van 13.000 jaar van elkaar gescheiden te zijn door rampzalige omwentelingen.

De aartsengel Michael (1584), door Hieronimus Wierix, Prentenkabinet Museum Boijmans Van Beuningen

Volgens de “stenen kalender” die de Grote Piramide van Egypte in feite is, en welke de zogeheten “Phoenix Cyclus” van onze Galactische Omloop beschrijft, eindigt de huidige tijd cyclus in het Aardse jaar 2012. Er staat geschreven dat het Griekse woord Phoenix afstamt van het Egyptische PA-HANOK dat in onze taal vertaald mag worden als “Huis van Enoch”

 

De wijsheid van Enoch veronderstelt dat deze terugkerende rampzalige transformaties dienen als een evolutionair provocatie middel om de inwonende levensvormen wakker te schudden voor de volgende stap in hun evolutie, die voorafgaat aan de Exodus uit de schoot van hun planeet! De menselijke evolutie gaat aanzienlijker sneller dan aanvankelijk gedacht werd.

 

De bewijzen die zich nu opstapelen beschrijven civilisaties vóór ons, die het fysieke continuüm meester werden en voorbij deze wereld evolueerden. Er waren er achter ook die hier in faalden. En wij hebben evenveel kansen om het te maken of te verbruien.

 

De ontdekkingen in Egypte beschrijven het bestaan van een wereldwijd net van piramidale tempels, die als antennes gezet waren op de belangrijkste energie meridianen van de Aarde, Deze piramide/tempels werden door priesterwetenschappers beheerd als een soort muziek systeem, harmonische synchronisatie, teneinde de tektonische platen van de wereld te stabiliseren!

Als wij die kennis nog hadden was de ramp in de Straat van Banda niet gebeurd! Red.

In de moedertaal, de Taal van Mu, betekende het woord JEDAIAH zoiets als de “Weg van het Woord” of de “Macht van het Woord”, en de aloude JEDAI priesters gebruikten de Taal van Licht om de planeet te stemmen als een reusachtig harmonisch instrument. Er wordt gelukkig veel oude wijsheid boven water gehaald in dit Einde der Tijden. Vaak wordt het niet eens herkend of erkend. Vaak is het verborgen in films die we volgen met ogen die nog niet geopend zijn.

 

Albrecht Durer (1471-1528) Saint Michael Fighting The Dragon 1498 (390 x 283 mm)

Tablet I

De geschiedenis van Thoth, de Atlantiër.

 

Ik Thoth, de Atlantiër, Meester van de mysteriën,
Hoeder van de kronieken, Machtige Koning, Magiër,
Leefde van generatie op generatie,
Nu overgegaan in de Hallen van Amenti,
Sta hier voor begeleiding van zij die na mij komen,
Met de Kronieken van de Machtige Wijsheid van het Grote Atlantis.

In de grote stad van KEOR op het eiland UNDAL,
In een tijd ver in het verleden, begon ik deze incarnatie.
Niet als een gewone sterveling in de huidige tijd, maar als
Een machtige in de tijd van Atlantis in leven en dood,
Maar van eon naar eon werden zij herboren
In het leven in de Hallen van Amenti waar de rivier
Van het leven vloeit in het eeuwige.

En honderd maal tien keer
Ben ik afgedaald naar het donker dat leidde naar het licht,
En even zo vele malen ben ik opgestegen vanuit donker
In het licht, als herboren met kracht en macht.

Nu als ik afdaal
Kent het volk van KHEM mij niet meer.

Maar op een nog onbekend tijdstip, zal ik herrijzen,
Machtig en krachtig, rekenend op hen die ik achterlaat.

Maar let op, Volk van KHEM,
Als jullie mijn lessen verraden,
Dan zal ik jullie bezittingen in het donker van de grotten
Trekken, daar waar jullie vandaan komen.

Verraadt niet mijn geheimen
Aan het Volk in het Noorden
Of het Volk van het Zuiden
Want dan zal mijn vloek neerdalen op U.

Herinner en koester mijn woorden,
Zeker zal ik terugkeren
En je leiden op de weg die je gaat
Ah, zelf van achter de tijd en de dood kom ik
Gevende of straffende, net wat u waard bent.

Groot waren de mensen in mijn oude tijd
Groter dan de kleine mens nu om mij heen
Kleine mensen nu rond mij;
Wetend van de oude wijsheid,
Zoekende verder in het hart van het Oneindige
Wetenschap dat behoort tot de Jonge Aarde.

Wijs waren wij met de wijsheid
Van de kinderen van het licht die woonden naast ons.
Sterk waren wij met de kracht getekend door het Eeuwige Vuur.

En Allen van deze, de grootste naast de Kinderen van het Volk
Was mijn vader, THOTME, de hoeder van de Grote Tempel,
Verbonden met de Kinderen van het Licht
Die woonden in de Tempel en de rassen van de mens
Bewoonden de Tien Eilanden.

Zeggend, na de drie,
Van de Inwoner of Unal,
Sprekend tegen de Koningen
Met een heersende stem.

Ik groeide op van jongen tot man,
mijn vader leerde mij het Oudste der Mysteriën
en groeide in het Vuur van Wijsheid
Totdat het uitbarstte in een Nemende Vlam.

Ik verlangde alleen naar wijsheid,
Totdat op een grote dag het bevel kwam van
De Inwoner van de Tempel om voor hem te verschijnen.
Een paar waren van de Kinderen van het Volk
Die opkeken naar het machtige gezicht en daar leefden,
Niet de kinderen van het Volk maar de Kinderen van het Licht,
Die niet incarneerden in een fysiek lichaam.

Gekozen werd ik uit het volk van de mens,
Onderwezen door de iIwoner met de bedoeling nu ongeboren te gaan
in de baarmoeder van tijd.

Lange tijd woonde ik in de tempel,
Leerde ik wijsheid totdat ik het licht kon uitzenden van het Grote Vuur.

Leerde mij het pad naar Amenti
De onderwereld daar waar de Grote Koning zit
Op zijn troon van macht.

Diep boog ik ter ere van de Meester van het Leven
En de Meester van de Dood,
Ontvangende mijn Sleutel van het Leven.

Vrij was ik van de Hallen van Amenti,
Niet gebonden aan de dood van de Cirkel van Leven
Ver van de sterren reisde ik totdat Ruimte en Tijd
Niets werd.

Toen dronk ik uit de Beker van Wijsheid,
Kijkend in de harten van mensen en daar vond ik
Grotere Mysteriën en ik was blij.
Want alleen in het zoeken van de Waarheid kon mijn Ziel
Kalmeren en de vlam in mij worden gedoofd.

Vele jaren leefde ik,
Kijkend naar hen rond mij die proefden van de Beker van Dood
En terugkeerden naar het Licht van het Leven.

Geleidelijk van de Koninkrijken van Atlantis kwamen golven
Van bewustwording dat was gelijk met mij,
Alleen zij werden vervangen door een Ei van een Lagere Ster.

Ik gaf me over aan de wet,
Het woord van de Meester groeide naar een bloem
Onder in het donker gekeerd naar de ideeën van de Atlantiërs,
Totdat op het laatst de toorn herrees van AGWANTI,
Waar de Inwoner het woord met macht aanriep.

Diep in het binnenste van de Aarde, luisterend naar de Zonen van Amenti
En nog eens luisterend, over het veranderen van richting van de Bloem van Vuur
Die eeuwig brand, veranderend en verschuivend, gebruikenmakend van gedachten,
Net zo lang totdat het Vuur van richting is veranderd.

Over de wereld kwam toen de grote zondvloed
Verdrinkend en zinkend,
Veranderend de balans van de aarde
Totdat alleen de Tempel van Licht was overgebleven
Staand op de grote berg van het eiland Undal
Nog steeds rijzende boven het water;
Sommige inwoners werden gespaard door de uitbarsting van de overstromingen.

Ik werd geroepen door de Meester die zei:
Verenig mijn mensen
Neem ze mee en leer ze jouw wijsheid van ver voor de waters
Totdat je bereikt hebt het land van de harige barbaren
Inwoners van de grotten van de woestijn,
Volg daar het plan dat je kent.

Verenigde ik mijn mensen en toen ik aankwam bij het grote schip van mijn Meester
In de morgen gingen we n aar boven
De tempel lag in het donker beneden
En opeens kwam het water er liet haar verdwijnen van de aarde.
Tot dan was de Grote Tempel.

Snel vloeide de zon ons naar de morgen,
Totdat beneden ons lag het land van de kinderen van KHEM.
Woedend kwam zij gewapend met stokken en speren,
Gedragen door grote woede met het doel de Zonen van Atlantis te vernietigen.

Toen zwaaide ik met mijn staf en maakte een draaiing van trillingen
Makend dat zij als sporen van stukken steen van de berg zijn.

Toen sprak ik de woorden Kalm en Vredig,
Vertellend van de het machtige Atlantis,
Zeggend dat wij waren de Kinderen van de Zon en de Boodschappers.
Pakte ik hen in met mijn vertoning aan Magische Wetenschap,
Kruipend aan mijn voeten, bevrijdde ik hen.

Lang woonde ik in het land van KHEM
Lang en nog eens lang.
Totdat de Meester ons het bevel gaf,
Hij die slaapt, maar leeft in het eeuwige,
Ik stuurde van ons de Zonen van Atlantis,
Stuurde ze in vele richtingen,
Dat de baarmoeder van Tijd van Wijsheid
Weer mag overgaan in haar kinderen

Lange tijd woonde ik in het land van KHEM,
Deed groot werk met de wijsheid in mij
Ik groeide in het licht van de kennis van de Kinderen van KHEM,
overgoten met mijn Wijsheid.

Ongestoord liep ik het pad naar Amenti,
Zodat ik mijn krachten behield,
Levend jaren na jaren als Zon van Atlantis,
Bewaarder van Wijsheid en Hoeder van de Kronieken.

Veel waren er Zonen van KHEM
Overwinnend de mensen rondom hen,
Langzaam groeiend in hun Ziele Kracht.

Nu in deze tijd ga ik hen voor in de donkere Hallen van Amenti,
Diep in de Hallen van de Aarde,
Sta ik voor de Meester van de Krachten,
En kijk opnieuw in de ogen van de Inwoner.

Rijs ik hoog over de ingang, een deuropening, een poort
Leidend diep naar Amenti.

Er zijn enkelen met moed die het durven,
Enkele passeren de poort tot het donkere Amenti.
Rijzend over de passage, Ik een machtige piramide,
Gebruik de kracht die de Aarde kracht overkwam.
Diep en nog dieper plaats ik het Kracht huis of kamer;
Van waar ik kerfde een ronde passage,
Bijna rakend de grote top.

Daar in de ruimte, zet ik het Kristal,
Zendend de straal in de Tijd-Ruimte,
Draaiend de kracht vanuit de Ether,
Gericht naar de Poort van Amenti.

Andere kamers die ik bouwde en schijnbaar open liet
Maar verborgen in, zijn de sleutels tot Amenti.
Hij die de moed heeft en durft af te dalen naar het donker,
Laat hem zuiveren door lang vasten.

Liggend in de sarcofaag van steen in mijn kamer.
Onthul ik aan hem mijn Grote Mysteriën.
Snel zal hij gaan naar waar ik hem zal ontmoeten
Zelfs in het donker van de aarde zal ik hem ontmoeten
Ik Thoth, Meester van Wijsheid, ontmoet hem en houdt hem
Vast en zal altijd in hem Wonen.

Ben ik, de bouwer van de Grote Pyramide
Gevormd door het patroon van de pyramide van de Aarde-kracht,
Brandend eeuwig, zo dat ook ik, blijf door de eeuwen.

Binnenin, bouwde ik mijn wetenschap van ‘Magie-Wetenschap’
Zodat ik hier ben, wanneer ik terugkom van Amenti,
Ah, terwijl ik slaap in de Hallen van Amenti,
Zal mijn Ziel vrij zijn van incarnatie,
Maar wonen in de mensen, in deze vorm of een andere.

Gezonden ben ik naar Aarde van de Inwoner,
Uitvoerder van zijn Bevelen, zodat menigeen groeit
Nu keer ik terug tot de Hallen van Amenti,
Met achterlating een stukje van mijn Wijsheid.
Houdt je vast aan het bevel van de Inwoner’;
En houdt je ogen gericht op het Licht.

Zeker in tijd, ben je een met de Meester,
Zeker bij recht, ben je een met de Meester
En zeker bij recht ben je een met het AL.

Nu ga ik vertrekken
Weet mijn bevelen,
Houdt ze en ben ze
En ik ben met jou,
Helpend en leidend je naar en in het Licht.

Nu voordat ik de portalen open,
Ga ik terug in het donker van de nacht.

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com