web analytics
...

De geschiedenis van Thoth, The Atlantiër

De geschiedenis van Thoth, The Atlantiër

Ik, Thoth, de Atlantische, meester van mysteries, bewaarder van records, machtige koning, tovenaar, die van generatie op generatie leeft, op het punt staat de Hallen van Amenti in te gaan, gezeten voor de leiding van degenen die daarna komen, deze verslagen van de machtige wijsheid van Groot Atlantis. In de grote stad Keor op het eiland Undal in een ver verleden, begon ik aan deze incarnatie. Niet zoals de kleine mannen van het huidige tijdperk deden de machtigen van Atlantis leven en sterven, maar eerder van aeon tot aeon hebben ze hun leven vernieuwd in de Halls of Amenti waar de rivier des levens eeuwig verder stroomt. Honderd maal tien ben ik afgedaald op de donkere weg die naar het licht leidde, en zo vaak ben ik vanuit de duisternis opgestegen naar het licht, mijn kracht en kracht vernieuwd. Nu daal ik een tijd af en de mannen van Khem zullen mij niet meer kennen. Maar in een nog ongeboren tijd zal ik weer opstaan, machtig en krachtig, en een verantwoording eisen van degenen die achter mij zijn gebleven. Pas dan op, mannen van Khem, als u mijn leer ten onrechte hebt verraden, want Ik zal u afwerpen van uw hoge landgoed in de duisternis van de grotten van waar u vandaan kwam. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. Ik heb een boekhouding nodig van diegenen die me zijn achtergebleven. Pas dan op, mannen van Khem, als u mijn leer ten onrechte hebt verraden, want Ik zal u afwerpen van uw hoge landgoed in de duisternis van de grotten van waar u vandaan kwam. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. Ik heb een boekhouding nodig van diegenen die me zijn achtergebleven. Pas dan op, mannen van Khem, als u mijn leer ten onrechte hebt verraden, want Ik zal u afwerpen van uw hoge landgoed in de duisternis van de grotten van waar u vandaan kwam. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. indien gij mijn leer onjuist hebt verraden, want Ik zal van uw hooge landerijen afdalen in de duisternis der grotten, van waar gij gekomen zijt. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. indien gij mijn leer onjuist hebt verraden, want Ik zal van uw hooge landerijen afdalen in de duisternis der grotten, van waar gij gekomen zijt. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, opdat mijn vloek op u niet val. Gedenk en let op mijn woorden, want ik zal zeker terugkeren en van u eisen wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van de dood na de dood zal ik terugkeren, belonen of straffen als jullie je vertrouwen hebben teruggewonnen. Groot waren mijn mensen in de oude tijd, veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde. veel groter dan het idee van de kleine mensen die nu om mij heen zijn; de wijsheid van ouds kennen, ver zoekend in het hart van oneindige kennis die toebehoorde aan de jeugd van de aarde.

 

Wij waren wijs met de wijsheid van de Kinderen van het Licht die onder ons woonden. Sterk waren wij met de kracht onttrokken aan het eeuwige vuur. En van al deze, de grootste onder de mensenkinderen was mijn vader, Thotme, bewaarder van de grote tempel, schakel tussen de Kinderen van het Licht die in de tempel woonden en de mensenrennen die de tien eilanden bewoonden. Mondstuk, naar de drie, van de Bewaker van Unal, sprekend tot de Koningen met de stem die gehoorzaamd moet worden. Groeide ik daar van een kind tot een mannelijkheid, door mijn vader de oudere mysteries onderwezen, totdat er in de tijd in het vuur van wijsheid groeide, totdat het in een verterende vlam barstte. Niets wenste ik dan het bereiken van wijsheid. Totdat op een grote dag het bevel van de Bewaker van de Tempel kwam dat ik voor hem zou worden gebracht. Weinigen waren er onder de kinderen van mensen die op dat sterke gezicht hadden gekeken en leefden, want niet zoals de zonen van mensen de Kinderen van het Licht zijn wanneer zij niet zijn geïncarneerd in een fysiek lichaam. Gekozen was ik van de mensenkinderen, onderricht door de Bewaker, zodat zijn doelen vervuld konden worden, doeleinden die nog ongeboren in de baarmoeder van de tijd zijn.

 

Lange tijdperken woonde ik in de Tempel, leerde ooit en toch steeds meer wijsheid, totdat ook ik het licht benaderde dat uitgezonden werd door het grote vuur. Leerde mij hij, het pad naar Amenti, de onderwereld waar de grote koning op zijn troon van macht zit. Diep boog ik in eerbetoon voor de Heren van het Leven en de Heren van de Dood, en ontving als mijn geschenk de sleutel van het Leven. Gratis was ik van de Hallen van Amenti, niet gebonden door de dood aan de cirkel van het leven. Ver weg naar de sterren reisde ik totdat ruimte en tijd als niets werden. Toen ik diep in de beker van wijsheid dronk, keek ik in de harten van mensen en daar vond ik grotere mysteries en was ik blij. Want alleen in de Zoektocht naar Waarheid zou mijn ziel tot rust kunnen komen en de vlam binnenin kunnen worden gedoofd. Door de eeuwen heen heb ik geleefd, heb ik mensen om me heen zien proeven van de beker van de dood en terugkeren in het licht van het leven.

In gehoorzaamheid aan de wet groeide het woord van de meester uit tot bloei. Neerwaarts in de duisternis veranderde de gedachten van de Atlantiërs, totdat ten slotte in zijn toorn ontstond uit zijn Agwanti, de Inwoner, (dit woord heeft geen Engels equivalent, het betekent een staat van onthechting) spreken van het Woord, de kracht aanroepen. Diep in het hart van de Aarde, hoorden de zonen van Amenti, en luisterend, de verandering van de bloem van vuur die eeuwig brandt, verandert en verschuift, gebruikmakend van de logos, totdat dat grote vuur van richting veranderde. Over de hele wereld brak toen de grote wateren, verdrong en zonk, veranderde de balans van de aarde totdat alleen de Tempel van het Licht op de grote berg op Undal bleef staan ​​en nog steeds uit het water opsteeg; sommigen waren er die leefden, gered van de drukte van de fonteinen. Geroepen tot mij dan de meester, zeggende: ”

Neem ze mee naar de kunsten die je van ver over de wateren hebt geleerd, tot je het land van de harige barbaren bereikt en in grotten van de woestijn woont. Volg daar het plan dat u kent. “Ik verzamelde mijn volk en ging het grote schip van de Meester binnen.” Omhoog Wij stonden op in de ochtend. “Donker onder ons lag de Tempel.” Plots steeg het water op. de bestemde tijd was de grote tempel. Snel vluchtten we naar de zon van de ochtend, tot onder ons het land van de kinderen van Khem lag. Razend, kwamen ze met knuppels en speren opgetild in woede en probeerden de zonen te vernietigen en volkomen te vernietigen van Atlantis. Toen hief ik mijn staf op en wees een straal van vibratie, sloeg ze nog steeds in hun sporen als stukjes steen van de berg. Toen sprak ik hen kalm en vredig aan en vertelde hen over de macht van Atlantis, zeggend dat we kinderen van de zon en zijn boodschappers waren. Ik koesterde ze door mijn vertoon van magicscience, tot ze aan mijn voeten groefden, toen ik ze losliet.

Lang woonden we in het land Khem, lang en toch weer lang. Totdat ik de geboden van de Meester gehoorzaamde, die tijdens het slapen toch eeuwig leeft, stuurde ik van mij de Zonen van Atlantis, zond hen in vele richtingen, dat vanuit de schoot van de tijd wijsheid weer zou kunnen opstaan ​​in haar kinderen. Lange tijd woonde ik in het land Khem en deed grote werken door de wijsheid in mij. Omhoog groeide in het licht van kennis de kinderen van Khem, gedrenkt door de regens van mijn wijsheid. Ik stootte toen een pad naar Amenti zodat ik mijn krachten zou kunnen behouden, van eeuw tot eeuw een Zon van Atlantis kon leven, de wijsheid kon bewaren, de archieven kon bewaren. Great groeide de zonen van Khem, veroverde de mensen om hen heen en groeide langzaam op in Soul-kracht. Nu ga ik een tijdje van onder hen naar de donkere zalen van Amenti, diep in de zalen van de aarde, voor de Heren van de Krachten, face to face opnieuw met de Dweller. Ik stak hoog boven de ingang, een deuropening, een poort naar beneden naar Amenti. Weinigen zouden moedig zijn om het te durven, weinigen passeren het portaal naar de donkere Amenti. Opgeheven over de passage, ik, een machtige piramide, gebruikmakend van de kracht die de kracht van de aarde overwint (zwaartekracht).

Diep en toch dieper geplaatst, een krachtkamer of een kamer; van daaruit heb ik een cirkelvormige doorgang gesneden die bijna tot aan de grote top reikt. Daar in de top, plaats ik het kristal, de straal naar de “Tijdruimte” zend, de kracht uit de ether wegtrekkende, concentreerend op de poort naar Amenti. (Zie De Grote Piramide van Doreal.) Andere kamers die ik heb gebouwd en leeg achterliet voor alle schijn, maar toch verborgen in hen zijn de sleutels tot Amenti. Hij die in moed de donkere sferen durft, laat hem eerst worden gezuiverd door lang te vasten. Lig in de sarcofaag van steen in mijn kamer. Dan om hem de grote mysteries aan hem bekend te maken. Binnenkort zal hij volgen naar waar ik hem zal ontmoeten, zelfs in de duisternis van de aarde zal ik hem ontmoeten, ik, Thoth, Heer van Wijsheid, ontmoet hem en houd hem vast en woon altijd bij hem. Gebouwd in de Grote Piramide, gevormd naar de piramide van de aardkracht, eeuwig branden zodat het ook door de eeuwen heen kan blijven. Daarin bouwde ik mijn kennis van “Magic-Science” op, zodat het hier opnieuw kan zijn

Ik kom terug van Amenti. Ja, terwijl ik in de Hallen van Amenti slaap, zal mijn ziel, die vrij rondloopt, incarneren, onder de mensen wonen in deze of gene vorm. (Hermes, driemansgeboren.) Afgezant op aarde ben ik van de Inwoner, vervullend zijn bevelen zodat de mens kan worden opgeheven. Ga nu terug naar de Halls of Amenti en laat een deel van mijn wijsheid achter. Bewaar en onderhoud het bevel van de Bewoner: hef uw ogen steeds naar boven naar het licht. Zeker in de tijd, bent u één met de Meester, zeker van recht bent u één met de Meester, zeker van recht zijt gij één met het Al. Nu vertrek ik van u. Ken mijn geboden, bewaar ze en wees hen, en ik zal met je zijn, helpend en leidend je naar het Licht. Nu voor mij opent de portal. Ga ik naar beneden in de duisternis van de nacht.

EMERALD TABLET II:

The Halls of Amenti

Diep in het hart van de aarde liggen de Halls of Amenti, ver weg van de eilanden van verzonken Atlantis, Halls of the Dead en zalen van de levenden, badend in het vuur van het oneindige ALL. Ver in de voorbije tijd, verloren in de ruimtetijd, keken de Kinderen van het Licht neer op de wereld. Zie de mensenkinderen in hun slavernij, gebonden door de kracht die van daarbuiten kwam. Wisten ze dat alleen door vrijheid van gebondenheid de mens ooit zou kunnen opstaan ​​van de aarde naar de zon. Onderaan daalden ze neer en creëerden lichamen, waarbij ze de schijn van mannen als hun eigen namen beschouwden. De meesters van alles zeiden na hun vorming: “Wij zijn zij die gevormd werden uit het ruimtestof, deel hebben aan het leven van het oneindige ALLEN, levend in de wereld als mensenkinderen, zoals en toch in tegenstelling tot mensenkinderen.” Toen voor een woonplaats, ver weg van de aardkorst, vernietigden ze grote ruimten door hun macht, ruimtes buiten de kinderen van mannen. Omringd hen door krachten en macht, beschermd tegen schade zij de Hallen van de Doden.

Zij aan zij legden ze vervolgens andere ruimtes, vulden ze met Leven en met Licht van boven. Bouwden ze dan de Hallen van Amenti, opdat ze eeuwig zouden wonen daar met leven tot het einde van de eeuwigheid. Tweeëndertig waren er van de kinderen, zonen van het licht die onder de mensen waren gekomen, op zoek om de gebondenheid van de duisternis te bevrijden van hen die gebonden waren door de kracht van daarbuiten. Diep in de Hallen des Levens groeide een bloem, vlammend, uitdijend, achteruit reizend in de nacht. Geplaatst in het centrum, een straal van groot vermogen, Leven gevend, Lichtgevend, vullend met kracht allen die erbij kwamen. Ze plaatsen er omheen tronen, twee en dertig plaatsen voor elk van de Kinderen van het Licht, zo geplaatst dat ze baden in de straling, vervuld van het Leven van het eeuwige Licht. Daar plaatsten ze keer op keer hun eerste geschapen lichamen zodat ze vervuld konden worden met de Geest des Levens. Honderd jaar op duizend moet het Levengevende Licht op hun lichamen schijnen. Versnellen, de geest van het leven wakker maken. Daar in de cirkel van aeon tot aeon, zit de Grote Meesters en leef je een leven dat niet bij mannen bekend is. Daar liggen ze in de hal van het leven te slapen; vrij stroomt hun ziel door de lichamen van mensen. Keer op keer, terwijl hun lichamen liggen te slapen, incarneren ze in de lichamen van mensen. vrij stroomt hun ziel door de lichamen van mensen. Keer op keer, terwijl hun lichamen liggen te slapen, incarneren ze in de lichamen van mensen. vrij stroomt hun ziel door de lichamen van mensen. Keer op keer, terwijl hun lichamen liggen te slapen, incarneren ze in de lichamen van mensen.

Leer en leid vooruit en opwaarts, uit de duisternis naar het Licht. Daar in de Hal van het Leven, gevuld met hun wijsheid, bekend niet de mensenrassen, die voor eeuwig leven ‘naast het koude vuur van het leven, zitten de Kinderen van het Licht. Tijden zijn er wanneer ze ontwaken, komen uit de diepten om lichten onder mensen te zijn, oneindig zij onder eindig. Hij die door vooruitgang is gegroeid uit de duisternis, zichzelf heeft opgeheven van de nacht in het licht, vrij is hij gemaakt van de Hallen van Amenti, vrij van de Bloem van Licht en van Leven. Geleid door gaat hij dan, door wijsheid en kennis, van de mens over naar de Meester van het leven. Daar kan hij wonen als een met de Meesters, vrij van de banden van de duisternis van de nacht. Zittend in de stralende bloem zitten zeven heren uit de ruimte-tijd boven ons, helpend en leidend door de oneindige wijsheid, het pad door de tijd van de mensenkinderen. Machtig en vreemd, zij, gesluierd met hun kracht, stil, alwetend, tekenen de levenskracht, verschillend en toch één met de mensenkinderen. Ja, anders en toch één met de Kinderen van het Licht.

Bewakers en toeschouwers van de kracht van de slavernij van de mens, klaar om te verliezen wanneer het licht is bereikt. De eerste en meest machtige zit de Versluierde Aanwezigheid, Heer der Heren, de oneindige Negen, tegenover de anderen van elke Kosmische cyclus, die de vooruitgang van mensen weegt en observeert. Onder HE, zit de Lords of the Cycles; Drie, Vier, Vijf en Zes, Zeven, Acht, elk met zijn missie, elk met zijn macht, leidend, de bestemming van de mens regisserend. Daar zitten ze, machtig en krachtig, vrij van alle tijd en ruimte. Niet van deze wereld, maar toch verwant, ouderlingen, zij, van de mensenkinderen. Oordelen en wegen, zij met hun wijsheid, kijkend naar de voortgang Licht onder de mensen. Daar voor hen stond ik onder leiding van de Bewaakster en zag hem van bovenaf vermengen met EEN. Toen kwam vanuit HIJ een stem tevoorschijn die zei: “Grote kunst thou Thoth, onder kinderen van mensen. Voortaan gratis voor de hallen van Amenti, Meester van het leven onder mensenkinderen. Smaak niet van de dood behalve als je het wilt, drink thou of Life to Eternity’s end. Van nu af aan is het leven het eeuwige leven.

Voortaan is de Dood bij de roep van uw hand. Woon hier of vertrek hier wanneer u het wenst, vrij is Amenti voor de Zon van de mens. Neem het leven op in welke vorm je wilt, Kind van het Licht dat is gegroeid onder de mensen. Kies je werk, want alle zielen moeten werken, nooit vrij zijn van het pad van het licht. Eén stap die je hebt bereikt op het lange pad omhoog, oneindig nu is de berg van Licht. Elke stap neemt gij maar verhoogt de berg; al je vorderingen maar verlengt het doel. Benader je ooit de oneindige Wijsheid, altijd voordat je het doel verlaat. Vrij zijn jullie nu gemaakt van de Hallen van Amenti om hand in hand te lopen met de Heren van de wereld, één op één doel, samenwerkend, brengers van Licht naar de mensenkinderen. “Toen kwam er van zijn troon een van de meesters, mijn hand pakken en me voorwaarts leiden, door alle hallen van het diep verborgen land. Leidde hij me door de Hallen van Amenti, de mysteries tonend waarvan bekend is dat hij niet de mens is. Door de donkere gang naar beneden leidde hij me naar de hal waar de donkere Dood zit. Ruim als ruimte lag de grote Hal voor mij, ommuurd door duisternis maar toch vervuld van Licht. Vóór mij stond een grote troon van duisternis op, met daarop gesluierd een beeld van de nacht. Donkerder dan de duisternis zat de grote figuur, donker met een duisternis niet van de nacht.

Daarvóór pauzeerde hij de Meester, sprak Hij het Woord dat Leven teweegbrengt, zeggende: “O, heer der duisternis, gids van de weg van Leven naar Leven, voor u breng ik een Zon van de ochtend. Raak hem niet aan met de kracht van de nacht. Roep zijn vlam niet tot de duisternis van de nacht. Ken hem en zie hem, een van onze broers, opgetild van de duisternis in het licht. Ontdoe zijn vlam van zijn slavernij, laat hem vrij vlammen door de duisternis van de nacht. “Hief toen de hand van de figuur op, er kwam een ​​vlam die helder en helder werd. Rolde snel het gordijn van de duisternis terug, onthulde de hal uit de duisternis van de nacht. Toen groeide in de grote ruimte voor mij, vlam na vlam, uit de sluier van de nacht. Miljoenen mensen sprongen voor me uit, sommige vlamden uit als bloemen van vuur. Anderen waren er die een flauwe uitstraling gaven, gloeiend maar vaag vanuit de nacht. Sommigen daar waren die snel vervaagd; anderen die opgroeiden met een kleine vonkje licht.

Elk omringd door zijn donkere sluier van duisternis, maar vlammend met het licht dat nooit kon worden gedoofd. Komen en gaan als vuurvliegjes in de lente, vulden ze de ruimte met Licht en met Leven. Toen sprak een stem, machtig en plechtig, zeggende: “Dit zijn lichten die zielen zijn onder mensen, die groeien en vervagen, die voor altijd bestaan, die nog veranderen, door de dood in het leven. Als ze in bloei in bloei zijn gekomen, het hoogtepunt van groei in hun leven bereikt hebben, stuur dan snel mijn sluier van duisternis, omhulsel en veranderend naar nieuwe vormen van leven. Gestaag opwaarts door de eeuwen heen, groeiend, uitbreidend tot nog grotere vlammen, de duisternis verlicht met nog grotere kracht, gedoofd en toch niet verlamd door de sluier van de nacht. Aldus groeit de ziel van de mens ooit omhoog, gedoofd en toch niet verlamd door de duisternis van de nacht.

Ik, Dood, kom en toch blijf ik niet, want het eeuwige leven bestaat in het Al; alleen een obstakel, ik op het pad, snel overwonnen door het oneindige licht. Ontwaak, o Vlam die ooit inwaarts brandt, ontbrand en overwin de sluier van de nacht. “Toen groeide er te midden van de vlammen in de duisternis daar een die de nacht voortreed, vlammend, uitbreidend, steeds helderder, tot eindelijk niets dan Licht. Toen sprak mijn gids, de stem van de meester: “Zie je eigen ziel zoals die groeit in het licht, nu voor altijd vrij van de Heer van de nacht.” Voorwaarts leidde hij me door vele grote ruimtes gevuld met de mysteries van de Kinderen van Licht; mysteries die de mens misschien nog nooit kent, totdat ook hij een Zon van het Licht is. Achteruit leidde HIJ me naar het Licht van de Hal van het Licht. Ik knielde toen voor de grote Meesters, Heren van ALLEN uit de bovenstaande cyclussen.

Kies uw werk onder de mensenkinderen. “Toen sprak ik:” O, grote meester, laat mij een leraar der mensen zijn, hen naar voren en naar boven leidend, totdat ook zij lichten onder de mensen zijn; bevrijd van de sluier van de nacht die hen omringt, vlammend van licht dat onder de mensen zal schijnen. “Sprak tot mij dan de stem:” Ga, zoals je wilt. Dus het is verordend. Meester bent u van uw bestemming, vrij om te nemen of te weigeren naar believen. Neemt de macht, neemt de wijsheid. Schijn als een licht onder de mensenkinderen. “Toen ging ik naar de Verlosser. Weerwoon ik onder de mensenkinderen, leer en toon wat van mijn wijsheid; Zon van het licht, een vuur tussen mannen. Nu loop ik opnieuw het pad naar beneden, op zoek naar het licht in de duisternis van de nacht. Houd vast en bewaar, bewaar mijn getuigenis, gids zal het zijn voor de mensenkinderen.

EMERALD TABLET III:

De sleutel van wijsheid

Ik, Thoth, de Atlantische, geef van mijn wijsheid, geef van mijn kennis, geef van mijn macht. Ik geef vrijelijk aan de mensenkinderen. Geef dat zij ook wijsheid kunnen hebben om door de wereld heen te schijnen vanuit de sluier van de nacht. Wijsheid is macht en kracht is wijsheid, één met elkaar, het geheel vervolmakend. Wees niet trots, o mens, in uw wijsheid. Verhandeling met zowel de onwetende als de wijze. Als iemand tot u komt vol van kennis, luister en luister, want wijsheid is alles. Blijf zwijgen wanneer kwaad wordt gesproken voor de Waarheid zoals het zonlicht boven alles schijnt. Hij die de wet overschrijdt, zal gestraft worden, want alleen door de wet komt de vrijheid van mensen. Volg uw hart gedurende uw leven. Doe meer dan van u wordt bevolen. Als je rijkdommen hebt verkregen, volg dan je hart, want dit alles heeft geen zin als je hart moe is. Verminder niet de tijd om uw hart te volgen. Het is een afkeer van de ziel. Zij die geleid worden, dwalen niet af, maar zij die verloren zijn, kunnen geen recht pad vinden. Als u onder de mensen gaat, zorg dan voor uzelf, liefde, het begin en het einde van het hart.

Als iemand tot u komt om raad te nemen, laat hem vrijuit spreken, opdat de zaak waarvoor hij tot u gekomen is, gedaan kan worden. Als hij aarzelt om zijn hart voor u te openen, komt dat omdat u, de rechter, het verkeerde doet. Herhaal niet extravagante woorden, luister er niet naar, want het is de uitspraak van iemand die niet in evenwicht is. Spreek er niet over, zodat hij voor u wijsheid kent. Stilte is van grote winst. Een overvloed aan spraak profiteert niets. Verheft uw hart niet boven de mensenkinderen, opdat het niet lager dan het stof gebracht worde. Als u groot bent onder de mensen, wees dan geëerd voor kennis en zachtaardigheid. Als je de aard van een vriend wilt weten, vraag dan zijn metgezel niet, maar speel alleen een tijd met hem. Debat met hem, zijn hart beproefd door zijn woorden en zijn houding. Wat naar de opslagplaats gaat, moet tevoorschijn komen, en de dingen die van u zijn, moeten met een vriend worden gedeeld. Kennis wordt door de dwaas als onwetendheid beschouwd en de dingen die winstgevend zijn, zijn voor hem kwetsend. Hij leeft in de dood. Het is daarom zijn eten.

De wijze man laat zijn hart overstromen maar zwijgt zijn mond. O man, geef een lijst met de stem van wijsheid; lijst naar de stem van het licht. Mysteries zijn er in de Kosmos die onthuld zijn om de wereld te vullen met hun licht. Laat hij die vrij zou zijn van de banden van de duisternis eerst het materiaal van het immateriële, het vuur van de aarde goddelijk maken; want weet dat als de aarde naar de aarde afdaalt, zo ook vuur opstijgt naar vuur en één wordt met vuur. Hij die het vuur kent dat in zichzelf is, zal opstijgen naar het eeuwige vuur en daarin eeuwig verblijven. Vuur, het innerlijke vuur, is de meest krachtige van alle kracht, want het overwint alle dingen en doordringt alle dingen van de aarde.

De mens ondersteunt zichzelf alleen op dat wat weerstand biedt. Dus de aarde moet zich verzetten tegen de mens die hij niet is. Alle ogen zien niet met dezelfde visie, want men ziet een voorwerp van de ene vorm en kleur en van een ander oog van een ander. Dus ook het oneindige vuur, veranderend van kleur naar kleur, is nooit hetzelfde van dag tot dag. Aldus, spreek ik, Thoth, van mijn wijsheid, want de mens is een vuur dat helder brandt door de nacht; Nooit wordt gedoofd in de sluier van de duisternis, nooit wordt geblust door de sluier van de nacht. Luister, oh man, en vermeld deze wijsheid: waar houden naam en vorm op? Alleen in bewustzijn, onzichtbaar, een oneindige kracht van glans helder. De vormen die u creëert door uw visie te verhelderen, zijn werkelijk effecten die uw zaak volgen. De mens is een ster die aan een lichaam is gebonden, totdat hij uiteindelijk door zijn strijd wordt bevrijd. Alleen worstelen en zwoegen uw uiterste zal de ster in u bloeien uit in een nieuw leven. Hij die het begin van alle dingen kent, is zijn ster vrij van de rijken van de nacht. Bedenk, o mens, dat alles wat bestaat, slechts een andere vorm is van dat wat niet bestaat. Alles wat een wezen is, gaat over in een ander wezen en jijzelf bent geen uitzondering. Overweeg de Wet, want alles is Wet. Zoek niet dat wat niet van de Wet is, want zulke bestaat alleen in de illusies van de zinnen. Wijsheid komt naar al haar kinderen, zelfs als zij tot wijsheid komen. Alles wat een wezen is, gaat over in een ander wezen en jijzelf bent geen uitzondering. Overweeg de Wet, want alles is Wet. Zoek niet dat wat niet van de Wet is, want zulke bestaat alleen in de illusies van de zinnen. Wijsheid komt naar al haar kinderen, zelfs als zij tot wijsheid komen. Alles wat een wezen is, gaat over in een ander wezen en jijzelf bent geen uitzondering. Overweeg de Wet, want alles is Wet. Zoek niet dat wat niet van de Wet is, want zulke bestaat alleen in de illusies van de zinnen. Wijsheid komt naar al haar kinderen, zelfs als zij tot wijsheid komen.

Door de eeuwen heen is het licht verborgen. Ontwaak, o man, en wees wijs. Diep in de mysteries van het leven heb ik gereisd, zoekend en zoekend naar dat wat verborgen is. Schrijf op, o mens, en wees wijs. Ver weg van de aardkorst, in de Hallen van Amenti, zag ik mysteries die voor de mensen verborgen zijn. Of heb ik de diepe verborgen doorgang bewandeld, gekeken naar het Licht dat Leven is onder de mensen. Onder de Bloemen des Levens die ooit geleefd hebben, zocht ik naar de harten en de geheimen van mensen. Ik heb ontdekt dat die man maar in duisternis leeft, het licht van het grote vuur is vanbinnen verborgen. Vóór de Heren van de verborgen Amenti leerde ik de wijsheid die ik de mensen gaf. Meesters zijn zij van de grote Geheime Wijsheid, gebracht uit het einde van de toekomst van de oneindigheid. Zeven zijn zij, de Heren van Amenti, opperheren ze van de Kinderen van de Ochtend, de Zonnen van de Cycli, Meesters van Wijsheid.

Gevormd zijn zij niet als mensenkinderen? Drie, Vier, Vijf en Zes, Zeven, Acht, Negen zijn de titels van de Meesters van mensen. Ver van de toekomst, vormloos maar toch vormend, kwamen zij als leraren voor de mensenkinderen. Leef voor altijd, maar niet voor de levenden, gebonden aan het leven en toch vrij van de dood. Regel ze voor eeuwig met oneindige wijsheid, gebonden maar toch niet gebonden aan de donkere Zalen des Doods. Het leven dat ze in zich hebben, maar het leven dat geen leven is, vrij van alles, zijn de Heren van het AL. Voor hen uit kwamen de logos voort, instrumenten die zij van de macht hebben boven alles. Uitgestrekt is hun gelaat, toch verborgen in kleinheid, gevormd door een vorm, bekend maar onbekend. Drie houdt de sleutel van alle verborgen magie, schepper hij van de Halls of the Dead; macht uitzenden, zich verbergen in duisternis, de zielen van mensenkinderen binden; de duisternis sturen, de zielskracht bindend; directeur van negatief voor de kinderen van mannen.

Vier is hij die de kracht verliest. Heer, hij, van het leven voor de mensenkinderen. Licht is zijn lichaam, vlam is zijn gelaat; vrijer van zielen voor de mensenkinderen. Vijf is de meester, de Heer van alle magie – sleutel tot het Woord dat weerklinkt onder de mensen. Zes is de Heer van Licht, de verborgen weg, een deel van de zielen van de mensenkinderen. Zeven is hij die heer is van de uitgestrektheid, meester van de ruimte en de sleutel van de tijd. Acht is hij die de voortgang beveelt; weegt en balanceert de reis van mannen. Negen is de vader, groot van uiterlijk, formerend en veranderend vanuit het vormloze. Mediteer op de symbolen die ik je geef. Sleutels zijn ze, hoewel verborgen voor mannen. Reik altijd naar boven, o ziel van de ochtend. Verander uw gedachten naar boven naar het licht en naar het leven. Zoek in de sleutels van de cijfers die ik je breng, licht op de weg van leven naar leven. Zoek naar wijsheid.

Keer uw gedachten naar binnen. Sluit niet je geest voor de Bloem van Licht. Plaats in je lichaam een ​​gedachte-gevormde afbeelding. Denk aan de cijfers die je naar het leven leiden. Duidelijk is het pad naar hij die wijsheid heeft. Open de deur naar het Koninkrijk van Licht. Giet uw vlam uit als een zon van de ochtend. Sluit de duisternis en leef in de dag. Neem thee, oh man! Als onderdeel van je wezen, de Zeven die zijn, maar niet zijn zoals ze lijken. Geopend, o man! Heb ik mijn wijsheid. Volg het pad zoals ik heb geleid. Meesters van Wijsheid, Zon van de morgen Licht en leven voor de mensenkinderen.

 

EMERALD TABLET IV:

The Space Born

Schrijf op, o man, aan de stem van wijsheid, lijst aan de stem van Thoth, de Atlantische. Vrijelijk geef ik u van mijn wijsheid verzameld uit de tijd en ruimte van deze cyclus; meester van mysteries, zondag van de ochtend, Thoth de leraar van mensen, is van ALLES. Lang geleden, lag ik in mijn jeugd ‘onder de sterren op het lang begraven Atlantis, droomend van mysteries ver boven de mensen. Toen groeide er in mijn hart een groot verlangen om het pad dat naar de sterren leidde te veroveren. Jaar na jaar zocht ik naar wijsheid, zocht ik nieuwe kennis, volgde ik de weg, totdat mijn ziel ten slotte met grote moeite uit de slavernij brak en wegvloeide. Vrij was ik van de gebondenheid van aardemensen. Vrij van het lichaam, flitste ik door de nacht. Uiteindelijk ontgrendeld voor mij was de ster-ruimte. Vrij was ik van de slavernij van de nacht. Nu, aan het einde van de ruimte zocht ik wijsheid, ver boven kennis van de eindige mens. Ver weg in de ruimte reisde mijn ziel vrij door de lichtcirkel van de oneindigheid. Vreemd, boven kennis, waren enkele van de planeten, groot en gigantisch, boven dromen van mensen.

Toch vond ik de wet, in al zijn schoonheid, werkend door en tussen hen als hier onder de mensen. Mijn ziel ontstoken door de schoonheid van de oneindigheid, ver door de ruimte vloog ik met mijn gedachten. Rustte ik daar op een planeet van schoonheid. Stammen van harmonie vulden alle lucht. Vormen daar waren, in orde bewegend, groot en majestueus als sterren in de nacht; opgaan in harmonie, geordend evenwicht, symbolen van de kosmische, zoals de wet. Veel van de sterren die ik passeerde op mijn reis, veel van de rassen van mannen op hun werelden; sommigen reiken hoog als sterren van de ochtend, sommigen vallen laag in de duisternis van de nacht. Ze strijden allemaal naar boven, bereiken de hoogten en loodst de diepten af ​​en bewegen soms in rijken van helderheid, leven door duisternis, verkrijgen het Licht. Weet, o mens, dat Licht uw erfdeel is. Weet dat duisternis slechts een sluier is. Verzegeld in je hart is de helderheid eeuwig, wachtend op het moment van vrijheid om te veroveren, wachtend om de sluier van de nacht te scheuren. Sommigen vond ik die de ether had veroverd. Vrij van ruimte waren ze terwijl ze toch mannen waren.

Gebruikmakend van de kracht die de basis is van ALLE dingen, hebben ze ver in de ruimte een planeet gebouwd, getrokken door de kracht die door het ALL stroomt; condensatie, coalescentie van de ether in vormen die groeiden zoals ze wilden. Overtreffend in de wetenschap, zij, alle rassen, machtig in wijsheid, zonen van de sterren. Lange tijd stopte ik, kijkend naar hun wijsheid. Zag ze creëren vanuit de ethersteden gigantisch van roos en goud. Gevormd uit het oerelement, basis van alle materie, is de ether ver weg gegooid. Ver in het verleden hadden ze de ether veroverd, zich bevrijd van de slavernij van het zwoegen; gevormd in hun geest slechts een foto en snel gemaakt, groeide het. Voortaan snelde mijn ziel door de hele kosmos heen, steeds nieuwe dingen ziend en oud; leren dat de mens echt in de ruimte geboren is, een zon van de zon, een kind van de sterren. Weet gij, man, welke gedaante gij ook hebt, het is zeker een met de sterren. Je lichamen zijn niets anders dan planeten die rond hun centrale zonnen draaien.

Wanneer u het licht van alle wijsheid hebt verkregen, zult u vrij zijn om in de ether te schijnen – een van de zonnen die de buitenste duisternis verlicht – een van de in de ruimte geboren uitgegroeid tot licht. Net zoals de sterren op tijd hun schittering verliezen, licht dat van hen in de grote bron overgaat, dus, o man, gaat uw ziel verder en laat de duisternis van de nacht achter. Gevormd ye, van de oerether, die met de schittering wordt gevuld die van de bron vloeit, die door de ether wordt gebonden coalesceerde rond, nog ooit vlamt het tot uiteindelijk het vrij is. Hef uw vlam op uit de duisternis, vlieg weg van de nacht en gij zult vrij zijn. Reisde ik door de ruimte-tijd, wetende dat mijn ziel eindelijk bevrijd werd, wetende dat ik nu wijsheid zou kunnen nastreven. Totdat ik eindelijk naar een vliegtuig ging, verborgen voor kennis, bekend als niet voor wijsheid, uitbreiding voorbij alles wat we weten.

Nu, o man, toen ik dit kennen had, werd mijn ziel gelukkig, want nu was ik vrij. Luister, gij uit de ruimte geboren, maak een lijst van mijn wijsheid: weet niet dat ook gij zult vrij zijn. Schrijf opnieuw op, O man, tot mijn wijsheid, dat horen ook gij kunt leven en vrij zijn. Niet van de aarde ben je aards, maar kind van het Oneindige Kosmische Licht. Nu, aan u, ik geef kennis, vrijheid om te wandelen op het pad dat ik heb betreden, en toont u waarlijk hoe ik door mijn streven het pad betrad dat naar de sterren leidt. Luister, o mens, en weet van uw slavernij, weet hoe u uzelf kunt bevrijden van de moeite. Uit de duisternis zul je opstaan, een met het Licht en een met de sterren. Volg altijd het pad van wijsheid. Alleen hierdoor kunt u van beneden opstaan. De lotsbestemming van de mens leidt hem verder in de ALLES van de Curves of Infinity. Weet, o mens, dat alle ruimte is geordend. Alleen op bevel bent u één met het AL. Orde en evenwicht zijn de wet van de kosmos. Volg en je zult Eén met het AL zijn.

Hij die het pad van de wijsheid zou volgen, moet open zijn voor de Bloem des Levens, zijn bewustzijn uitbreidend uit de duisternis, vloeiend door tijd en ruimte in het AL. Diep in de stilte, eerst moet je blijven hangen tot je eindelijk vrij bent van begeerte, vrij van het verlangen om te spreken in de stilte. Verover door stilte, de gebondenheid van woorden. Zich onthouden van eten totdat je het verlangen naar voedsel hebt overwonnen, dat is slavernij van de ziel. Ga dan liggen in de duisternis. Sluit je ogen voor de stralen van het Licht. Centreer uw zielskracht in de plaats van uw bewustzijn, schud het los van de boeien van de nacht. Plaats in uw geest het beeld dat u wenst. Stel u de plaats voor die u wenst te zien. Trillen heen en weer met je kracht. Maak de ziel los uit haar nacht.

Machtig voorbij woorden is de vlam van de Kosmische, opknoping in vliegtuigen, onbekend voor de mens; machtig en gebalanceerd, bewegend in Orde, muziek van harmonieën, ver voorbij de mens. Spreken met muziek, zingen met kleur, vlammen vanaf het begin van Eternity’s ALL. Vonk van de vlam kun je, mijn kinderen, branden van kleur en leven met muziek. Noem de stem en je zult vrij zijn. Vrijheid van bewustzijn is gefuseerd met de Kosmische, Eén met de Orde en Wet van het AL. Kent de mens niet, dat uit de duisternis het licht zal schijnen, een symbool van ALLE. Bidt dit gebed voor het verkrijgen van wijsheid. Bid voor de komst van het Licht naar het AL. “Machtige Geest van Licht die door de Kosmos schijnt, trek mijn vlam dichterbij, in harmonie met jou. Hef mijn vuur op uit de duisternis, magneet van vuur dat Eén is met het AL.

Hef mijn ziel op, gij machtige en machtige. Kind van het Licht, keer niet weg. Teken mij in kracht om in uw oven te smelten; Eén met alle dingen en alle dingen in Eén, vuur van de lifestrain en One with the Brain. “Wanneer je je ziel hebt bevrijd van zijn slavernij, weet dan dat voor jou de duisternis verdwenen is. Steeds door de ruimte kunt u wijsheid zoeken, niet gebonden door boeien gesmeed in vlees. Voorwaarts en opwaarts in de morgen, vrije flits, O Ziel, naar de rijken van Licht. Beweeg thou in Orde, beweeg thou in Harmonie, vrij zich met de Kinderen van Licht zal bewegen. Zoek en ken ye, mijn sleutel van wijsheid. Dus, o mens, gij zult zeker vrij zijn.

EMERALD TABLET V:

The Dweller of Unal

Oft droom ik van begraven Atlantis, verloren in de tijdperken die zijn overgegaan in de nacht. Aeon, aeon, je bestond in schoonheid, een schijnende door de duisternis van de nacht. Machtig in kracht, regerend de op aarde geboren Heer van de Aarde in de tijd van Atlantis. Koning der natiën, meester van wijsheid, Licht door Suntal, Bewaarder van de Weg, woonde in zijn Tempel, de Meester van de Onafhankelijkheid, het Licht van de Aarde in de tijd van Atlantis. Meester, Hij, vanuit een cyclus voorbij ons, levend in lichamen als één onder mensen. Niet als de uit de aarde geborene, ging Hij van voorbij ons, de Zon van een cyclus, verder dan de mensen. Weet, man, dat Horlet, de Meester, nooit één was met de mensenkinderen. Verre in de tijd dat Atlantis voor het eerst groeide als een kracht, verscheen daar een met de Sleutel van Wijsheid, die de weg van het Licht voor iedereen liet zien. Vertoonde hij aan alle mensen het pad van het bereiken, de weg van het Licht dat tussen de mensen stroomt. De duisternis beheersen, de Man-Ziel leiden, omhoog naar hoogten die Eén waren met het Licht. Verdeelde de koninkrijken, hij in secties.

Tien waren zij, geregeerd door mensenkinderen. Op een ander, bouwde Hij een tempel, gebouwd maar niet door de mensenkinderen. Uit de Ether wordt Hij de substantie genoemd, gevormd en gevormd door de kracht van Ytolan in de vormen die Hij met Zijn geest heeft gebouwd. Mijl na mijl bedekte het het eiland, ruimte op ruimte groeide het in zijn macht. Zwart, maar niet zwart, maar donker zoals de ruimte-tijd, diep in zijn hart de Essentie van het Licht. Vlug groeide de tempel uit tot een vorm, gevormd naar het Woord van de Verlosser, geroepen vanuit het vormloze in een vorm. Hij bouwde dan, binnenin, grote kamers, vulde ze met vormen die uit de ether werden geroepen, vulde ze met wijsheid die door zijn geest werd opgeroepen. Vormloos was Hij in zijn Tempel, maar toch werd Hij gevormd naar het beeld van de mens. Wonen onder hen maar niet van hen, vreemd en heel anders was Hij van de mensenkinderen. Koos hij toen uit het volk, Drie die zijn toegangspoort werd. Koos hij de drie van de hoogste om zijn banden met Atlantis te worden. Boodschappers zij, die zijn raad droegen, aan de koningen van mensenkinderen. Hij bracht anderen voort en leerde hen wijsheid; leraren, zij, de mensenkinderen.

Hij plaatste hen op het eiland Undal om als leraars van het licht voor mannen te staan. Ieder van degenen die aldus werden gekozen, onderwees, moet hij zijn voor jaren vijf en tien. Alleen zo kon hij begrip hebben voor het Licht zijn voor de mensenkinderen. Zo ontstond de tempel, een verblijfplaats voor de Meester van de mens. Ik, Thoth, heb ooit wijsheid gezocht, zoekend in duisternis en zoekend in Licht. Lang in mijn jeugd heb ik het pad bewandeld, op zoek naar steeds nieuwe kennis om te winnen. Totdat na veel streven een van de Drie voor mij het Licht bracht. Hij bracht mij de geboden van de Inwoner, noemde mij vanuit de duisternis naar het Licht. Bracht hij mij, voor de bewaker, diep in de tempel vóór het grote vuur. Daar op de grote troon zag ik, de bewaker, bekleed met het licht en flitsende met vuur. Ik knielde neer voor die grote wijsheid, het voelen van het Licht dat door me heen stroomt in golven. Hoorde ik toen de stem van de Bewoner: “O duisternis, kom in het Licht.

Lang heb je de weg naar het Licht gezocht. Elke ziel op aarde die haar ketenen losmaakt, zal spoedig vrijgemaakt worden van de slavernij van de nacht. Weg uit de duisternis bent u opgestaan, naderde het Licht van uw doel naderbij. Hier zult u wonen als een van mijn kinderen, bewaarder van verslagen verzameld door wijsheid, instrument van het licht van verder. Klaar om te worden gedaan om te doen wat nodig is, volhardend in wijsheid door de tijdperken van duisternis die zullen vasten op de kinderen van mensen. Woon hier en drink van alle wijsheid. Geheimen en mysteries zullen u onthullen. “Toen antwoordde ik, de Meester van de Cycli, en zei:” O Licht, dat neerdaalde tot mensen, geef mij aan uw wijsheid opdat ik een leraar van mensen zou kunnen zijn. Geef thou van thy Licht dat ik vrij kan zijn. “Sprak toen aan me opnieuw, de Meester:” Leeftijd na leeftijd zult ye door uw wijsheid leven. Aye, wanneer o’er Atlantis de oceaangolven rollen, terwijl ze het Licht vasthouden, hoewel verborgen in de duisternis, klaar om te komen wanneer je kunt roepen. Ga nu naar je toe en leer meer wijsheid. Groei door Licht naar Alles van de Oneindigheid. ”

Lang woonde ik toen in de Tempel van de Bewoner totdat ik ten slotte Eén was met het Licht. Ik volgde vervolgens het pad naar de sterrens, gevolgd door het pad naar het licht. Diep in het hart van de aarde volgde ik het pad en leerde ik de geheimen, hieronder zoals hierboven; het pad naar de hallen van Amenti leren kennen; het leren van de wet die de wereld in evenwicht houdt. Naar de verborgen kamers van de aarde doorstak ik door mijn wijsheid, diep door de aardkorst, het pad in, eeuwenlang verborgen voor de mensenkinderen. Ontsluierd voor mij, steeds meer wijsheid totdat ik een nieuwe kennis bereikte: vond dat alles deel uitmaakt van een AL, groot en toch groter dan alles wat we weten. Gezocht I Infinity’s hart door de eeuwen heen. Diep en toch dieper, meer mysteries die ik vond. Nu, als ik terugkijk door de eeuwen heen, weet ik dat wijsheid grenzeloos is, altijd groter is geworden door de eeuwen heen, Eén met Infinity is groter dan alles. Licht was er in het oude Atlantis. Ja, de duisternis was ook in alles verborgen. Viel uit het licht in de duisternis, sommigen die tot grote hoogte onder de mensen waren opgestaan. Trots werden ze vanwege hun kennis, trots op hun plaats onder de mannen.

Lees ook:   De Adapa Anunnaki-legende - Oude Anunnaki-goden

Diepten diep in het verboden terrein, openden de poort die naar beneden leidde. Ze wilden dat ze steeds meer kennis opdoen, maar probeerden het van onderop te brengen. Hij die naar beneden afdaalt, moet evenwicht hebben, anders is hij gebonden door gebrek aan ons Licht. Geopende, zij dan, door hun kennis, wegen verboden voor de mens. Maar in zijn tempel lag de ziener, de bewaker, in zijn Agwanti, die door Atlantis zijn ziel vrij rondzwierf. Zag hij de Atlantiërs, door hun magie, de poort openen die een groot wee naar de aarde zou brengen. Snel vluchtte Hij zijn ziel dan terug naar Zijn lichaam. Hij stond op uit Zijn Agwanti. Hij noemde Hij de drie machtige boodschappers. Gaf de commando’s die de wereld vernietigden. Diepte van de aardkorst naar de Halls of Amenti, daalde snel af naar de Dweller. Hij riep toen over de krachten van de zeven heren die zwoeren; veranderde de balans van de aarde. Down zonk Atlantis onder de donkere golven. Verbrijzelde de toegangspoort die was geopend; verbrijzelde de deuropening die naar beneden leidde. Alle eilanden werden vernietigd behalve Unal, en een deel van het eiland van de zonen van de Bewoner. Bewaarde Hij hen als de leraren, Lichten op het pad voor degenen die na hem komen, Lichten voor de kleinere kinderen van de mens. Hij riep toen, ik Thoth, voor hem, gaf mij bevelen voor alles wat ik moest doen, zeggende:

“Neem thou, O Thoth, elk van uw wijsheid. Neem al je records. Neem al je magie. Ga
door met het bewaren van de platen tot in de tijd dat het Licht groeit onder de mensen. Licht zult u
door de eeuwen heen zijn, verborgen maar toch gevonden door verlichte mensen. Over heel de aarde, geef WIJ
macht, vrij om het weg te geven of weg te nemen. Verzamel nu de zonen van Atlantis. Neem ze
en vlucht naar de mensen van de rotsgrotten. Vlieg naar het land van de kinderen van Khem. ”
Toen verzamelde ik de zonen van Atlantis. In het ruimteschip bracht ik al mijn platen,
bracht de verslagen van gezonken Atlantis. Ik verzamelde al mijn krachten, instrumenten veel
machtige magie.

Toen stonden we op vleugels van de ochtend. Hoog kwamen we boven de tempel uit, weggaand
achter de drie en de Dweller, diep in de Hallen naast de Tempel. Beneden de
golven verzonk de grote tempel en sloot het pad af naar de Heren van de Cycli. Maar voor altijd zal
degene die weet, open zijn de weg naar Amenti.
Snel vluchtten we dan op de vleugels van de ochtend, vluchtten naar het land van de kinderen van
Khem. Daar door mijn macht, overwon ik en regeerde ze. Ik heb het licht verhoogd, de kinderen van
Khem.

Diep ‘naast de rotsen begroef ik mijn ruimteschip, wachtend op de tijd dat de mens vrij zou zijn
. Over het ruimteschip, richtte een markering in de vorm van een leeuw nog zoals de mens. Het
beeld rust nog steeds op mijn ruimteschip, dat moet worden gebracht wanneer het nodig is.
Weet, man, dat in de toekomst indringers uit de diepte zullen komen.
Word dan wakker, gij die wijsheid hebt. Breng mijn schip naar voren en verover met gemak.
Diep ‘naast het beeld ligt mijn geheim. Zoek en vind de piramide die ik heb gebouwd. Elk van
de twee is de Keystone; elk de poort die naar het leven leidt. Volg de sleutel die ik achterlaat
. Zoek en de deur naar het leven zal de uwe zijn. Zoek je in mijn piramide, diep
in de doorgang die eindigt in een muur. Gebruik thou de Sleutel van de Zeven, en open aan thee de
weg zal vallen.

Nu heb ik u mijn wijsheid gegeven. Nu heb ik u de weg gewezen. Volg
het pad. Los mijn geheimen op. Ik heb je de weg gewezen.

EMERALD TABLET VI:

The Key of Magic

Luister, oh man, naar de wijsheid van magie. Luister naar de kennis van vergeten krachten. Lang, lang geleden in de tijd van de eerste mens, begon de strijd tussen duisternis en licht. Mannen, toen zoals nu, werden vervuld met zowel duisternis als licht; en terwijl in een of andere duisternis de scepter zweefde, vulde in anderen het licht de ziel. Ja, eeuwen oud is deze oorlogsvoering, de eeuwige strijd tussen duisternis en licht. Vurig wordt het gevochten door de eeuwen heen, met behulp van vreemde krachten verborgen voor de mens. Adepten zijn daar gevuld met de duisternis, worstelend altijd tegen het licht; maar anderen zijn er die, vervuld van helderheid, ooit de duisternis van de nacht hebben overwonnen. Waar gij ook moogt zijn in alle tijdperken en vliegtuigen, toch zult gij de strijd met de nacht kennen. Lange tijd geleden vonden de Zonnen van de Ochtend, neerdalend, de wereld vol met nacht. Daar begon in die tijd de strijd, de eeuwenoude strijd van duisternis en licht. Velen in die tijd waren zo vervuld met duisternis dat het licht van de nacht slechts zwak vlamde.

Sommigen waren er, meesters van de duisternis, die alles probeerden te vullen met hun duisternis; geprobeerd anderen naar hun nacht te trekken. Vreselijk weerstaan ​​ze, de meesters van helderheid; fel bevochten ze uit de duisternis van de nacht. Ik hoopte dat ze ooit de ketenen, de ketenen die de mens verbinden met de duisternis van de nacht, zullen aanhalen. Gebruikte ze altijd de duistere magie, in de mens gebracht door de kracht van de duisternis; magie die de ziel van de mens omhult met duisternis. De broeders van de duisternis, geboeid als ze zijn, door de eeuwen heen, staan ​​tegenover de mensenkinderen. Liep ze altijd geheim en verborgen, gevonden nog niet gevonden door de kinderen van mannen. Voor altijd liepen ze en werkten ze in de duisternis, verborgen voor het licht in de duisternis van de nacht. Gebruik hen stiekem, heimelijk, hun kracht, verslaving en binding aan de zielen van mensen. Onzichtbaar komen ze en ongezien gaan ze.

Donker is de manier waarop de Donkere Broers reizen, duister met een duisternis niet van de nacht, ze reizen o’er Aarde en lopen door de dromen van de mens. Macht hebben ze verkregen uit de duisternis om hen heen om andere bewoners uit hun gebied te roepen op manieren die duister en onzichtbaar zijn voor de mens. De geest-ruimte van de mens bereikt de Dark Brothers. Daaromheen sluiten ze de sluier van hun nacht. Daar verblijft zijn ziel gedurende zijn leven in slavernij, gebonden door de ketenen van de sluier van de nacht. Machtig zijn zij in de verboden kennis, verboden omdat het één is met de nacht. Luister, oh man, en vermeld mijn waarschuwing: wees vrij van de slavernij van de nacht. Geef je ziel niet over aan de broeders van de duisternis. Houd je gezicht altijd gericht op het Licht. Weet gij niet, o mens, dat uw droefheid alleen door de sluier van de nacht is gekomen? Ja man, let op mijn waarschuwing: streef altijd naar boven, keer je ziel naar het Licht. Want we weten heel goed dat degenen die ver naar de Zon gereisd hebben op hun pad van Licht een grote en toch grotere kracht hebben om de kinderen van Licht met duisternis te binden. Schrijf op, o man, hij die naar je toe komt. Maar weeg in de balans als zijn woorden van het Licht zijn.

Voor velen zijn er die wandelen in Duistere Helderheid en toch zijn ze niet de kinderen van Licht. Eenvoudig is het om hun pad te volgen, gemakkelijk om het pad te volgen dat ze leiden. Maar ja, o man, luister naar mijn waarschuwing: het licht komt alleen naar hem die streeft. Hard is de weg die naar de Wijsheid leidt, hard is de weg die naar het Licht leidt. Velen zult gij vinden, de stenen in uw weg; veel bergen om naar het Licht te klimmen. Maar kent gij, o man, hem die niet erkent, hij zal vrij zijn op het pad van het licht. Volgt niet de Duistere Broers ooit. Wees altijd een kind van het Licht. Want weet, o mens, uiteindelijk moet het licht overwinnen en de duisternis en de nacht uit het licht worden verbannen. Luister, o man, en let op deze wijsheid; zelfs als duisternis, zo is het Licht. Wanneer de duisternis wordt verbannen en alle sluiers worden weergegeven, zal er uit de duisternis, het licht, flitsen. Zelfs als er onder de mensen de Duistere Broeders zijn, zo bestaan ​​er de Broeders van het Licht. Antagonisten zij van de Brothers of Darkness, op zoek naar mannen uit de nacht vrij te maken. Krachten hebben zij, machtig en machtig. Wetende dat de wet, de planeten gehoorzamen. Werk ze ooit in harmonie en orde, bevrijden de mens-ziel van zijn slavernij van de nacht. Geheim en verborgen, loop ze ook. Ze zijn niet bekend bij de mensenkinderen.

Maar weet dat zij ooit met u wandelen, de weg wijzen naar de mensenkinderen. Ooit hebben ze gevochten met de Duistere Broers, veroverd en de tijd veroverd zonder einde. Toch zal altijd het licht de baas zijn en de duisternis van de nacht verdrijven. Ja, man, ken dit weten, wandel altijd naast de kinderen van het licht. Beheersen zij van de macht van de zon, ooit ongezien nog de bewakers van mensen. Open voor iedereen is hun pad, open voor hij die in het Licht zal wandelen. Ze zijn gratis van Dark Amenti, vrij van de hallen waar het leven oppermachtig is. Zonnen zijn zij en heren van de ochtend, kinderen van het licht om onder de mensen te schijnen. Net als de mens zijn ze en toch zijn ze anders. Nooit verdeeld waren ze in het verleden. Eentje is dat ze sinds het begin der tijden in het Eenzijn eeuwig zijn geweest, in de hele ruimte. Omhoog kwamen ze in Eenzijn met de Algenen, omhoog vanuit de eerste ruimte, gevormd en ongevormd. Gegeven aan de mens hebben ze geheimen die hem beschermen en beschermen tegen alle schade. Hij die het pad van een meester zou bewandelen, vrij moet hij zijn van de slavernij van de nacht. Verover moet hij de vormloze en vormloze; overwin moet hij het spook van angst zijn. Weten, moet hij winnen van alle geheimen, het pad bewandelen dat door de duisternis leidt, maar ooit zal hij het licht van zijn doel behouden. Obstakels groot zal hij ontmoeten in het pad, maar druk op naar het licht van de zon. Hoor, o mens, de zon is het symbool van het licht dat aan het einde van uw weg schijnt. Moet hij alle geheimen winnen, het pad bewandelen dat door de duisternis leidt, en toch altijd vóór hem het licht van zijn doel houden. Obstakels groot zal hij ontmoeten in het pad, maar druk op naar het licht van de zon. Hoor, o mens, de zon is het symbool van het licht dat aan het einde van uw weg schijnt. Moet hij alle geheimen winnen, het pad bewandelen dat door de duisternis leidt, en toch altijd vóór hem het licht van zijn doel houden. Obstakels groot zal hij ontmoeten in het pad, maar druk op naar het licht van de zon. Hoor, o mens, de zon is het symbool van het licht dat aan het einde van uw weg schijnt.

Nu geef ik je de geheimen: hoe ontmoet je de duistere kracht, ontmoet en overwin je de angst van de nacht. Alleen door te weten kun je overwinnen; alleen door te weten kun je Licht hebben. Nu geef Ik u de kennis, bekend aan de Meesters; het weten dat alle duistere angsten overwint. Gebruik dit, de wijsheid die ik je geef. Meester, u zult van de broeders van de nacht zijn. Wanneer er thee bij u is, komt er een gevoel, u dichterbij de donkere poort trekkend, uw hart onderzoeken en ontdekken of het gevoel dat u hebt, van binnenuit is gekomen. Als u de duisternis uw eigen gedachten vindt, verban ze vanuit uw gedachten naar de plaats. Stuur door je lichaam een ​​golf van trillingen, onregelmatige eerste en reguliere seconden, keer op keer herhalen tot vrij. Start de Wave Force in je Brain Center. Leid het in golven van uw hoofd naar uw voet. Maar als u merkt dat uw hart niet verduisterd is, zorg dat er een kracht op je gericht is. Alleen door te weten kun je het overwinnen. Alleen door wijsheid kun je hopen vrij te zijn. Kennis brengt wijsheid en wijsheid is macht. Bereik en gij zult macht hebben o’er alles. Zoek eerst een plaats die met duisternis is verbonden. Plaats een cirkel rondom u. Sta rechtop in het midden van de cirkel. Gebruik deze formule en je zult vrij zijn. Steek uw handen omhoog naar de donkere ruimte boven u.

Sluit uw ogen en teken in het licht. Roep met de woorden van de Geest van Licht door de Ruimte-Tijd en je zult vrij zijn: “Vul mijn lichaam met Geest van Licht. Kom van de bloem die door de duisternis schijnt. Kom uit de Hallen waar de Zeven Heren regeren. Noem ze bij naam, Ik, de Zeven: Drie, Vier, Vijf en Zes, Zeven, Acht-Negen. Bij hun namen roep ik ze op om me te helpen, te bevrijden en me te redden van de duisternis van de nacht: Untanas, Quertas, Chietal en Goyana, Huertal, Semveta-Ardal. Bij hun namen smeek ik u, bevrijd mij van de duisternis en vul mij met licht. “Weet gij, o mens, dat wanneer gij dit gedaan hebt, gij vrij zult zijn van de ketenen die u binden, de slavernij van de broeders van Nacht. Ziet u niet dat de namen de macht hebben om door trilling de boeien te binden die binden? Gebruik ze zo nodig om uw broer te bevrijden zodat ook hij uit de nacht kan komen. U, o man, bent de helper van uw broer. Laat hem niet in de slavernij van de nacht liggen. Nu tot u, geef mij mijn magie. Neem het en woon op het pad van het Licht. Licht voor u, leven aan u, zon moge u op de cyclus hierboven zijn.

 

EMERALD TABLET VII:

De zeven heren

Luister, o man, en vermeld mijn stem. Open uw geestesruimte en drink van mijn wijsheid. Donker is het pad van het leven dat je reist. Veel van de valkuilen die op je pad liggen. Zoek altijd naar grotere wijsheid. Bereik en het zal licht zijn op uw weg. Open uw ziel, o mens, tot de kosmische en laat deze binnenstromen als één met uw ziel. Licht is eeuwig en duisternis is vluchtig. Zoek ooit, o man, naar het licht. Weet dat ooit als Licht je wezen vervult, duisternis voor jou snel zal verdwijnen. Open je ziel voor de broeders van helderheid. Laat ze binnengaan en vul je met Licht. Hef uw ogen op naar het Licht van de Kosmos. Houd altijd je gezicht voor het doel. Alleen door het verkrijgen van het licht van alle wijsheid, ben je één met het Oneindige doel. Zoek ooit het Eenzijn eeuwig. Zoek ooit het licht van het doel. Licht is oneindig en Licht is eindig, alleen gescheiden door de duisternis in de mens. Zoek naar de sluier van de duisternis. Brengt u het Licht samen tot één. Hoor ye, O man, maak een lijst aan mijn Stem die het lied van Licht en van het Leven zingt. Door de hele ruimte heen is Licht wijdverspreid, inclusief ALL met zijn vaandels van vuur. Zoek eeuwig in de sluier van de duisternis, ergens zult u zeker licht vinden. Verborgen en begraven, verloren voor de kennis van de mens, diep in het eindige bestaat het Oneindige.

Verloren, maar bestaande, stroomt door alle dingen, leven in ALL is de Oneindige Hersenen. In alle ruimte is er maar Eén wijsheid. Hoewel het lijkt verdeeld, is het Eén in de Ene. Alles wat bestaat, komt voort uit het Licht en het Licht komt voort uit het AL. Al het geschapene is gebaseerd op Orde: de wet regeert de ruimte waar het Oneindige woont. Weg van het evenwicht kwamen de grote cycli, in harmonie in de richting van het einde van de Oneindigheid. Weet ye, O man, zo ver in de ruimte-tijd, zal de Oneindigheid zelf veranderen. Hier ye en lijst aan de Stem van Wijsheid: weet dat ALLEN van ALLERMAAL is. Weet dat je door de tijd heen wijsheid kunt najagen en steeds meer licht op de weg kunt vinden. Ja, gij zult vinden dat uw doel altijd zal terugwijken, dag na dag.

Lang geleden, in de Hallen van Amenti, stond ik, Thoth, voor de Heren van de cyclussen. Machtig, zij in hun aspecten van macht; machtig, zij onthuld in de wijsheid. Onder leiding van de bewaker heb ik ze eerst gezien. Maar daarna was ik vrij van hun aanwezigheid, vrij om hun conclaaf naar believen in te gaan. Vaak reisde ik door het donkere pad naar de hal waar het licht altijd gloeit. Leerde ik van de Meesters van cycli, wijsheid gebracht uit de cycli boven ons, kennis gebracht uit het Alles van de Oneindigheid. Veel van de vragen die ik vroeg aan de Heren van de cycli. Groot was de wijsheid die ze mij gaven. Nu geef ik u deze wijsheid, getrokken uit de vlam van het vuur van de Oneindigheid. Deep in the Dark Halls zitten de Zeven, eenheden van bewustzijn uit bovenstaande cycli. Ze manifesteren in deze cyclus als gids van de mens tot kennis van Alles. Zeven zijn zij, machtig in kracht, deze woorden door mij tot mannen spreken. Keer op keer stond ik voor ze te luisteren naar woorden die niet met geluid kwamen. Eens zeiden zij tot mij: “O man, wilt u wijsheid verwerven? Zoek ernaar in het hart van de vlam.

Zou je kennis van de macht willen opdoen? Zoek het in het hart van de vlam. Zou het een zijn met het hart van de vlam? Zoek dan binnenin je eigen verborgen vlam. “Velen malen sprak Ze tot mij, leerde mij wijsheid niet van de wereld; me steeds nieuwe paden naar helderheid laten zien; leer mij wijsheid van bovenaf. Kennis van de werking, het leren van de wet, de orde van ALLEN. Sprak tot mij opnieuw, de Zeven, zeggende: “Van ver voorbij de tijd zijn wij gekomen, o mens. Reisde We van verder dan de Ruimte-Tijd, ja, vanaf het einde van de Oneindigheid. Toen u en al uw broeders vormloos waren, werden wij gevormd vanuit de orde van ALLEN. Niet zoals mensen zijn. Maar wij waren ook als mensen. Uit de Grote Leegte werden Wij gevormd in orde en wet. Want weet, dat wat werkelijk is gevormd, vormloos is en alleen uw ogen kan vormen. “En nogmaals, tot mij sprak de zeven, zeggende: “Kind van het licht, o Thoth, zijt gij vrij om het heldere pad omhoog te gaan totdat bij de laatste allen degenen één worden. Vooruit waren Wij vormden na onze bestelling: Drie, Vier, Vijf en Zes, Zeven, Acht-en-Negen. Weet dat dit het aantal cyclussen is waar Wij van afstammen tot de mens. Ieder heeft hier een plicht om te vervullen; elk heeft hier een kracht om te controleren.

Toch zijn Wij, Eén, met de Ziel van onze cyclus. En toch zijn Wij ook op zoek naar een doel. Veel verder dan de conceptie van de mens strekt de Oneindigheid zich uit tot een groter dan Alles. Daar, in een tijd die nog geen tijd is, zullen we ALLEN ÉÉN worden met een groter dan ALLEMAAL. Tijd en ruimte bewegen in cirkels. Kent hun wet, en ook gij zult vrij zijn. Ja, vrij zult u zijn om door de cycli te gaan – passeer de bewakers die bij de deur wonen. “Toen sprak hij tot Negen, zeggende:” Eonen en aeonen heb ik bestaan, ik kende het leven niet, en proefte niet de dood. Want weet, o mens, dat in de toekomst, leven en dood één zal zijn met het Al. Elk zo geperfectioneerd door de ander te balanceren dat geen van beide bestaat in de Eenheid van Alles. Bij mensen van deze cyclus is de levenskracht welig tierend, maar het leven in zijn groei wordt één met het Al. Hier, manifesteer ik in deze je cyclus, maar toch ben ik daar in jouw toekomst van de tijd. Maar voor mij bestaat de tijd niet, want in mijn wereld bestaat tijd niet, want vormloos zijn wij. Leven hebben Wij niet maar bestaan, voller en groter en vrijer dan u. De mens is een vlam gebonden aan een berg, maar wij in onze cyclus zullen ooit vrij zijn. Weet, man, dat wanneer je de cycli hebt bereikt die langer duren, het leven zelf zal overgaan naar de duisternis en alleen het wezen van de Ziel zal blijven. ”

Toen sprak de Heer van de Acht tot mij: “Alles wat u weet is slechts een deel van het kleine. Nog niet hebt u de Grote aangeraakt. Ver weg in de ruimte waar Licht opperst, kwam ik in het Licht. Gevormd was ik ook, maar niet zoals je bent. Lichaam van Licht was mijn vormloze vorm gevormd. Ken ik niet het leven en weet ik niet de dood, maar meester ben ik van alles wat bestaat. Zoek naar het pad door de barrières. Bewandel de weg die naar het Licht leidt. “Sprak opnieuw tegen mij de Negen die zei:” Zoekt naar het pad naar daarachter. Niet onmogelijk is het om te groeien naar een bewustzijn hierboven. Want wanneer Twee één zijn geworden en één het Al is geworden, weet dan dat de barrière is opgeheven en dat u van de weg bent vrijgemaakt. Groei van vorm naar vormloos. Vrij mag je van de weg zijn. “Aldus luisterde ik door de eeuwen heen en leerde de weg naar het Al. Til nu mijn gedachte aan het Al Wat op. Noem en hoor wanneer het roept. “O Licht, alles doordringend, Eén met Alles en Alles met Eén, stroomt gij naar mij door het kanaal. Ga naar binnen zodat ik vrij mag zijn. Maak mij Eén met de Allerziel, schijnend uit de duisternis van de nacht. Laat me van alle ruimte-tijd zijn, vrij van de Sluier van de nacht. Ik, een kind van het Licht, beveel: Vrij van de duisternis om te zijn. ”

Vormloos ben ik voor de Lichtziel, vormeloos maar toch schijnend met Licht. Weet dat de bindingen van de duisternis moeten versplinteren en vallen voor het licht. Geef nu deze wijsheid. Vrij moge u zijn, o mens, levend in licht en in helderheid. Richt uw aangezicht niet van het licht. Je ziel woont in rijken van helderheid. Je bent een kind van het Licht. Keer uw gedachten naar binnen en niet naar buiten. Vind de innerlijke lichtziel. Weet dat je de Meester bent. Al het andere wordt van binnenuit gebracht. Groei gij naar rijken van helderheid. Houd je gedachte op het Licht. Weet dat je één bent met de Kosmos, een vlam en een Kind van het Licht. Nu geef ik u een waarschuwing: laat uw gedachte niet afwijken. Weet dat de helderheid door je lichaam stroomt voor aye. Keer niet naar de Dark-Brightness die van de Brothers of Black komt. Maar houd uw ogen altijd opgeheven, uw ziel in harmonie met het licht. Neem deze wijsheid en luister ernaar. Noem mijn stem en gehoorzaam. Volg het pad naar helderheid, en je zult Een zijn met de weg.

EMERALD TABLET VIII:

The Key of Mysteries

Tot u, o mens, heb ik mijn kennis gegeven. Ik heb u aan het licht gegeven. Hoor jullie nu en ontvang mijn wijsheid die vanuit ruimtevaartuigen boven en buiten wordt gebracht. Niet als mens ben ik gratis, ik ben geworden van dimensies en vliegtuigen. Neem in elk een nieuw lichaam aan. In elk, verander ik in mijn vorm. Ik weet nu dat vormloos alles is wat er is van vorm. Groot is de wijsheid van de zeven. Machtig zijn ze van daarbuiten. Manifest Ze door hun kracht, gevuld met kracht van daarbuiten. Hier ye ye woorden van wijsheid. Hoort en maakt ze van uzelf. Vind in hen het vormloze. Zoek de sleutel naar verder. Mysterie is slechts verborgen kennis. Weet en gij zult onthullen. Zoek de diepe begraven wijsheid en wees meester van duisternis en licht. Diep zijn de mysteries om je heen, verborgen de geheimen van het oude. Doorzoek de sleutels van mijn wijsheid. Zeker zult gij de weg vinden.

De toegangspoort tot macht is geheim, maar hij die bereikt heeft, zal ontvangen. Kijk naar het licht! Oh mijn broer. Open en gij zult ontvangen. Druk op door het dal van de duisternis. Overwin de bewoner van de nacht. Houd je ogen altijd voor het Licht-vlak, en je zult Eén met het Licht zijn. De mens is aan het veranderen naar vormen die niet van deze wereld zijn. Groeit hij op tijd naar het vormloze, een vlak op de cyclus erboven. Weet dat je vormloos moet worden voordat je één bent met het Licht. Schrijf op, O man, aan mijn stem, vertellend van de wegen naar het Licht, de weg van het bereiken tonend, wanneer u één zult zijn met het Licht. Doorzoek de mysteries van het hart van de aarde. Leer over de wet die bestaat, door de sterren in hun evenwicht te houden door de kracht van de oermist. Zoek de vlam van het leven van de aarde. Baden in het schijnsel van zijn vlam. Volg de driehoekige weg tot jij ook een vlam bent. Spreek met woorden zonder stem tot degenen die beneden wonen. Ga de bluelitten-tempel in en baadt in het vuur van al het leven. Weet, o man, je bent complex, een wezen van aarde en van vuur.

Laat uw vlam helder schijnen. Wees alleen het vuur. Wijsheid is verborgen in de duisternis. Wanneer je wordt aangestoken door de vlam van de ziel, vind je de wijsheid en wees Licht Geboren, een Zon van het Licht zonder vorm. Zoek steeds meer wijsheid. Vind het in het hart van de vlam. Weet dat alleen door te streven het Licht in je hersenen kan stromen. Nu heb ik met wijsheid gesproken. Noem mijn stem en gehoorzaam. Scheur de sluiers van de duisternis open. Schijn een licht op de weg. Spreek I van Ancient Atlantis, spreek over de dagen van het Kingdom of Shadows, spreek over de komst van de kinderen van de schaduwen. Uit de grote diepte werden zij geroepen door de wijsheid van aardemensen, geroepen met het doel grote macht te verwerven. Verre in het verleden voordat Atlantis bestond, waren er mannen die zich in duisternis verdiepen, duistere magie gebruikten, wezens opriepen uit de grote diepte onder ons. Ze kwamen in deze cyclus. Vormloos waren zij van een andere vibratie, bestaande ongezien door de kinderen van aardemensen. Alleen door bloed hadden ze zich gevormd kunnen zijn. Alleen door de mens zouden ze in de wereld kunnen leven.

In vervlogen tijden werden ze veroverd door de Meesters, naar beneden gereden naar de plaats vanwaar ze kwamen. Maar er waren er die overbleven, verborgen in ruimtes en vliegtuigen die de mens niet kent. Woonden ze in Atlantis als schaduwen, maar af en toe verschenen ze onder de mensen. Ja, toen het bloed werd aangeboden, kwamen ze bij de mensen wonen. In de vorm van de mens bewogen zij zich onder ons, maar alleen om te zien waar zij zijn als mannen. Slangenkop toen de glamour werd opgeheven maar als mens onder de mensen verscheen. Sluierden ze in de Raden, namen vormen aan die op mannen leken. Doden door hun kunsten de hoofden van de koninkrijken, namen hun vorm aan en regeerden o’er man. Alleen door magie konden ze worden ontdekt. Alleen door geluid konden hun gezichten worden gezien. Ze hebben vanuit het koninkrijk van schaduwen gezocht om de mens te vernietigen en in zijn plaats te regeren. Maar weet u, de meesters waren machtig in magie, in staat om de sluier op te tillen van het gezicht van de slang, in staat om hem terug te sturen naar zijn plaats. Ze kwamen naar de mens en leerden hem het geheim, het Woord dat alleen een mens kan uitspreken.

Vlug tilden ze de Sluier op van de slang en wierpen ze hem van de plaats onder de mensen. Maar pas op, de slang leeft nog steeds op een plaats die soms open is voor de wereld. Onzichtbaar wandelen zij onder u op plaatsen waar de riten zijn gezegd. Nogmaals, naarmate de tijd verstrijkt, zullen zij de schijn van mensen aannemen. Geroepen kunnen zij zijn door de meester die de witte of de zwarte kent, maar alleen de blanke meester kan hen beheersen en binden terwijl ze in het vlees zijn. Zoek niet het koninkrijk van schaduwen, want het kwaad zal zeker verschijnen. Want alleen de meester van helderheid zal de schaduw van angst overwinnen. Weet, mijn broeder, dat angst een groot obstakel is. Wees meester van alles in helderheid, de schaduw zal snel verdwijnen. Hoort en luistert naar mijn wijsheid, de stem van het licht is duidelijk. Zoek niet het dal van schaduw, en alleen Licht verschijnt. Schrijf op, o man, tot de diepte van mijn wijsheid. Spreek I van kennis die voor de mens verborgen is. Verre ben ik op mijn reis geweest, hoewel Space-Time, zelfs aan het einde van de ruimte van deze cyclus. Ik vond daar de grote barrière en hield de man tegen om deze cyclus te verlaten. Ja, een glimp van de Hounds of the Barrier, wachtend op degene die ze zou passeren. In die ruimte waar de tijd niet bestaat, voelde ik vaag de bewakers van cyclussen. Verplaats ze alleen door hoeken.

Vrij zijn ze niet van de gebogen afmetingen. Vreemd en verschrikkelijk zijn de Hounds of the Barrier. Volg ze bewustzijn tot de grenzen van de ruimte. Denk eraan niet te ontsnappen door je lichaam binnen te gaan, want volg ze vast de ziel door hoeken. Alleen de cirkel geeft je bescherming, veilig voor de klauwen van de Bewaker in Angles. Eens, in een verleden tijd, naderde ik de grote barrière en zag aan de kusten waar de tijd niet bestaat, de vormloze vormen van de honden van de barrière. Ja, ik verstopte me in de mist en vond ze; en zij, die mij van verre aanstaarden, voedden zich op en gaven de grote kreet die van cyclus tot cyclus gehoord kon worden en bewogen door de ruimte naar mijn ziel. Uitgevlucht, stop ik dan voor hen, terug van het ondenkbare einde van de tijd. Maar altijd na mij achtervolgden ze, bewegend in vreemde hoeken niet bekend bij de mens. Aye, aan de grijze oever van het einde van Time-Space vond ik de honden van de barrière, zoekend naar de ziel die het hiernamaals probeert. Ik vluchtte door cirkels naar mijn lichaam. Vluchtte en snel achter mij volgden ze. Ja, na mij volgden de verslinders en zochten door hoeken om mijn ziel te verslinden. Ja, ken man, dat de ziel die de barrière aandoet door de honden uit de oudheid in slavernij gehouden kan worden, totdat deze cyclus volledig is voltooid en achtergelaten is wanneer het bewustzijn weggaat. Ik kwam mijn lichaam binnen. Creëerde de cirkels die geen hoeken kennen, creëerde de vorm die vanuit mijn vorm werd gevormd. Maakte mijn lichaam in een cirkel en verloor de achtervolgers in de cirkels van de tijd. door hoeken zoeken om mijn ziel te verslinden. Ja, ken man, dat de ziel die de barrière aandoet door de honden uit de oudheid in slavernij gehouden kan worden, totdat deze cyclus volledig is voltooid en achtergelaten is wanneer het bewustzijn weggaat. Ik kwam mijn lichaam binnen. Creëerde de cirkels die geen hoeken kennen, creëerde de vorm die vanuit mijn vorm werd gevormd. Maakte mijn lichaam in een cirkel en verloor de achtervolgers in de cirkels van de tijd. door hoeken zoeken om mijn ziel te verslinden. Ja, ken man, dat de ziel die de barrière aandoet door de honden uit de oudheid in slavernij gehouden kan worden, totdat deze cyclus volledig is voltooid en achtergelaten is wanneer het bewustzijn weggaat. Ik kwam mijn lichaam binnen. Creëerde de cirkels die geen hoeken kennen, creëerde de vorm die vanuit mijn vorm werd gevormd. Maakte mijn lichaam in een cirkel en verloor de achtervolgers in de cirkels van de tijd.

Maar zelfs nu nog, wanneer ik vrij van mijn lichaam ben, moet ik voorzichtig zijn om niet door hoeken heen te gaan, anders is mijn ziel misschien nooit vrij. Weet dat de Hounds of the Barrier alleen door hoeken bewegen en nooit door bochten in de ruimte. Alleen door door bochten te gaan kun je ze ontvluchten, want in hoeken zullen ze je achtervolgen. Oh man, luister naar mijn waarschuwing; Probeer de poort niet open te breken. Weinigen zijn er die erin zijn geslaagd de barrière over te steken naar het grotere licht dat daarachter schijnt. Want weet, ooit de bewoners, zoek zulke zielen om in hun dienst te houden. Luister, o man, en luister naar mijn waarschuwing; zoek niet om in hoeken maar in bochten te bewegen. En als je vrij van je lichaam bent, hoor je het geluid als de baai van een hond die helder en bellig klinkt door je wezen, vlucht terug naar je lichaam door cirkels, doordring niet de mist daarvoor.

Als je de gedaante hebt ingegaan waar je hebt gewoond, gebruik dan het kruis en de cirkel samen. Open je mond en gebruik je stem. Spreek het Woord uit en u zult vrij zijn. Alleen degene die van het Licht het meeste heeft kan hopen langs de bewakers van de weg te gaan. En dan moet hij zich verplaatsen door vreemde bochten en hoeken die zijn gevormd in een richting die de mens niet kent. Schrijf op, o man, en luister naar mijn waarschuwing: probeer de wachters niet te passeren. In plaats daarvan moet u proberen uw eigen licht te verkrijgen en uzelf gereed te maken om de weg over te gaan. Licht is uw ultieme einde, o mijn broeder. Zoek en vind altijd het Licht op je weg.

EMERALD TABLET IX:

De sleutel tot vrijheid van ruimte

Schrijf op, o mens, hoor mijn stem, onderwijs in Wijsheid en Licht in deze cyclus; leert u hoe u de duisternis kunt verbannen, hoe u leert hoe u licht in uw leven kunt brengen. Zoek O mens, om het grote pad te vinden dat naar het eeuwige Leven als een Zon leidt. Trek weg van de sluier van de duisternis. Probeer een Licht in de wereld te worden. Maak van jezelf een vat voor Licht, een focus voor de Zon van deze ruimte. Breng uw ogen naar de kosmos. Heft uw ogen op naar het licht. Spreek in de woorden van de Inwoner, het lied dat het Licht oproept. Zing het lied van vrijheid. Zing het lied van de ziel. Creëer de hoge vibratie die je één zal maken met het geheel. Meng jezelf met de Cosmos. Groei in één met het licht. Wees een kanaal van orde, een weg van de wet naar de wereld. Uw licht, o mens, is het grote licht, schijnt door de schaduw van vlees. Vrij moet u uit de duisternis opstaan ​​voordat u Eén met het Licht bent. Schaduwen van duisternis omringen je.

Het leven vult thee met zijn stroom. Maar weet, o mens, gij moet van uw lichaam opstaan ​​en uitgaan, ver naar de gebieden rondom u en toch één met u zijn. Kijk om je heen, o man. Zie je eigen licht weerspiegeld. Ja, zelfs in de duisternis om u heen stroomt uw eigen Licht door de sluier heen. Zoek altijd naar wijsheid. Laat uw lichaam niet verraden. Blijf op het pad van de Lichtgolf. Schuwde u de verduisterde weg. Weet dat wijsheid blijvend is, bestaande sinds de Allerzielen begon, en harmonie creëerde uit chaos door de Wet die op de Weg bestaat. Schrijf op, o man, aan de leer van wijsheid. Maak een lijst met de stem die spreekt over het verleden. Ja, ik zal je vergeten kennis vertellen, vertel over de wijsheid die in het verleden verborgen was, verloren in de mist van duisternis om me heen. Weet gij, mens, gij zijt de allerhoogste van alle dingen. Alleen de kennis hiervan is vergeten, verloren toen de mens in slavernij werd geworpen, gebonden en geketend door de ketenen van de duisternis. Lang, lang geleden, wierp ik mijn lichaam af.

Ik slenterde door de uitgestrektheid van de ether, omcirkelde de hoeken die de mens in slavernij houden. Weet, gij mens, gij zijt alleen een geest. Het lichaam is niets. De ziel is alles. Laat je lichaam geen boeien zijn. Werp de duisternis af en reis in het licht. Werp uw lichaam af, o mens, en wees vrij, echt een Licht dat Eén is met het Licht. Wanneer je vrij bent van de ketenen van duisternis en als een zon van het licht in de ruimte reist, dan zul je weten dat de ruimte niet grenzeloos is maar echt begrensd door hoeken en bochten. Weet, man, dat al wat bestaat, slechts een aspect is van nog grotere dingen die nog zullen komen. Materie is vloeibaar en stroomt als een stroom, voortdurend veranderend van het ene naar het andere. Door alle eeuwen heen heeft kennis bestaan; nooit veranderd, hoewel begraven in de duisternis; nooit verloren gegaan, hoewel vergeten door de mens.

Eens in een lang vergeten tijd, opende ik, Thoth, de deuropening, drong door in andere ruimtes en vernam de verborgen geheimen. Diep in de essentie van de materie zijn vele mysteries verborgen. Negen zijn de onderling verbonden dimensies, en Negen zijn de cycli van de ruimte. Negen zijn de diffusies van bewustzijn, en Negen zijn de werelden binnen werelden. Ja, negen zijn de heren en de cycli die van boven en beneden komen. De ruimte is gevuld met verborgen, want de ruimte wordt gedeeld door de tijd. Zoek de sleutel tot de tijdruimte en je zult de poort ontgrendelen. Weet dat gedurende de hele tijd het ruimtelijk bewustzijn zeker bestaat. Hoewel het van onze kennis verborgen is, bestaat het toch voor altijd. De sleutel tot werelden binnenin je bevindt je alleen in jezelf. Want de mens is de poort van het mysterie en de sleutel die Eén in Eén is. Zoek binnen de cirkel. Gebruik het Woord dat ik zal geven.

Open de toegangspoort binnenin u, en u zult ook leven. Mens, gij denkt dat u leeft, maar weet dat het leven in de dood is. Want voorzover gij aan uw lichaam gebonden zijt, bestaat geen leven voor u. Alleen de ziel is ruimtevrij, heeft leven dat echt een leven is. Al het andere is alleen maar een slavernij, een belemmering om vrij te zijn. Denk niet dat de mens van de aarde is geboren, hoewel hij afkomstig is van de aarde die hij is. De mens is een geboren geest. Maar zonder het te weten, kan hij nooit vrij zijn. Duisternis belemmert de ziel. Alleen degene die op zoek is, kan ooit hopen vrij te zijn. Schaduwen om je heen vallen. De duisternis vult alle ruimtes. Schijn voort, O Licht der mensenziel. Vul de duisternis van de ruimte. U bent een Zon van het Grote Licht. Denk eraan en gij zult vrij zijn. Blijf niet in de schaduw. Spring voort uit de duisternis van de nacht. Licht, laat je ziel zijn, o zon geboren, vervuld met glorie van Licht, bevrijd van de banden van duisternis, een Ziel die Eén is met het Licht. Jij bent de sleutel tot alle wijsheid.

In jou is alle tijd en ruimte. Leef niet in gebondenheid aan de duisternis. Bevrijd uw thy-vorm van nacht. “Groot Licht dat de hele Kosmos vult, stroomt volledig naar de mens. Maak van zijn lichaam een ​​lichtloper die nooit onder mensen zal worden geblust. “Lang in het verleden zocht ik wijsheid, kennis die de mens niet kent. Ver naar het verleden reisde ik de ruimte in waar de tijd begon. Ik heb ooit nieuwe kennis gewild om toe te voegen aan de wijsheid die ik ken. Maar alleen, vond ik, had de toekomst de sleutel tot de wijsheid die ik zocht. In de Hallen van Amenti reisde ik, de grotere kennis om te zoeken. Gevraagd naar de Heren van de Cycli, de weg naar de wijsheid die ik zocht. De vraag van de Heer gesteld: “Waar is de bron van ALLEN?” Beantwoord, op krachtige tonen, de stem van de Heer van de Negen: “Bevrijd uw ziel van uw lichaam en kom met mij naar het licht. “Ik kwam uit mijn lichaam, een glinsterende vlam in de nacht. Ik stond voor de Heren, badend in het vuur van het leven.

In beslag genomen was ik dan door een kracht, veel verder dan kennis van de mens. Gegoten was ik naar de afgrond door ruimtes onbekend voor de mens. Zag ik het vormen van Orde uit de chaos en hoeken van de nacht. Zag ik, het licht kwam voort uit de orde en hoorde de stem van het licht. Zag ik de vlam van de afgrond, werpende orde en licht. Saw Order komt voort uit chaos. Zag Licht dat Leven voortbracht. Toen hoorde ik de stem: “Hoor en begrijp het. De vlam is de bron van alle dingen, die alle dingen in potentialiteit bevat. De orde die licht uitzond, is het Woord en uit het Woord komt leven en het bestaan ​​van alles. “En weer sprak de stem en zei:” Het leven in u is het Woord. Vind het Leven in u en heb krachten om het Woord te gebruiken. “Lang keek ik naar de Lichtvlam, die uit de Essentie van Vuur stroomde,

Terug kwam ik naar mijn lichaam. Stond weer bij de Negen, luisterde naar de stem van de Cycli, vibreerde met krachten die zij spraken: “Weet gij, Oh Thoth, dat Leven slechts het Woord van het Vuur is. De levenskracht die u zoekt, is slechts het Woord in de wereld als een vuur. Zoek het pad naar het Woord en de machten zullen zeker de uwe zijn. “Toen vroeg ik aan de Negen:” O Heer, toon mij het pad. Geef me het pad naar de wijsheid. Toon mij de weg naar het Woord. “Antwoordde mij, de Heer van de Negen:” Door de Orde zult gij de weg vinden. Zag je niet dat het Woord uit Chaos kwam? Zag u niet dat het licht uit het vuur kwam? Kijk in je leven naar wanorde. Saldo en bestel je leven. Quell alle chaos van emoties en je zult orde in het leven hebben.

Orde die voortkomt uit Chaos zal je het Woord van de Bron brengen, zal je de kracht van Cycli geven en van je Ziel een kracht maken die vrije wil zich door de eeuwen heen uitstrekt, een vervolmaakte Zon van de Bron. “Luisterde naar de stem en diep zonk de woorden in mijn hart. Voor altijd heb ik gezocht naar orde die ik op het woord zou kunnen trekken. Weet dat hij die het bereikt ooit in de Orde moet zijn. Want gebruik van het Woord door wanorde is nooit en kan nooit zijn. Neem deze woorden, o man. Als onderdeel van uw leven, laat ze zijn. Zoek thee om wanorde te overwinnen, en Eén met het Woord zul je zijn. Doe je best om Licht op het pad van het leven te krijgen. Zoek een te zijn met de Sun-State. Zoek alleen het licht te zijn. Houd je gedachte over de Eenheid van het Licht met het lichaam van de mens. Weet dat alles Order is van Chaos geboren in Licht.

 

EMERALD TABLET X:

De sleutel van de tijd

Schrijf op, o man. Neem mijn wijsheid. Leer over de diep verborgen mysteries van de ruimte. Leer van de gedachte die in de afgrond groeide, en zorgde voor orde en harmonie in de ruimte. Weet, man, dat al wat bestaat, alleen maar door de Wet is. Kent de wet en gij zult vrij zijn, nooit gebonden worden door de ketenen van de nacht. Ver weg, door vreemde ruimtes, ben ik de diepte van de afgrond van de tijd ingegaan, vreemde en nog vreemdere mysteries aan het leren, tot alles uiteindelijk onthuld werd. Weet dat mysterie alleen maar een mysterie is als kennis onbekend is voor de mens. Wanneer je het hart van alle mysterie hebt gepeild, zal kennis en wijsheid zeker van jou zijn. Zoek en leer dat Tijd het geheim is waardoor je vrij kunt zijn van deze ruimte. Lang heb ik, Thoth, wijsheid gezocht; aye, en zullen streven naar het einde van de eeuwigheid, want ik weet dat ooit tevoren terugtrekken het doel zal bereiken dat ik zoek te bereiken. Zelfs de Heren van de Cycli weten dat ze nog niet het doel hebben bereikt, want met al hun wijsheid weten ze dat de Waarheid ooit groeit.

Eens, in een verleden tijd, sprak ik met de Inwoner. Gevraagd naar het mysterie van tijd en ruimte. Vroeg hem de vraag die in mijn wezen opsteeg, zeggende: “O Meester, wat is tijd?” Toen zei hij tegen mij, de Meester: “Weet je, o Thoth, in het begin was er leegte en niets: een tijdloze, ruimteloze , niets. En in het niets kwam een ​​gedachte, doelgericht, alles doordringend, en het vervulde de leegte. Er bestond geen kwestie, alleen kracht, een beweging, een draaikolk van vibratie van de doelgerichte gedachte die de Leegte vervulde. “En ik ondervroeg de Meester, zeggende:” Was deze gedachte eeuwig? “En antwoordde mij de Inwoner, zeggende:” In het begin, er was eeuwige gedachte en om het denken eeuwig te zijn, moet er tijd bestaan. Dus in de alles doordringende gedachte groeide de Wet van Tijd. Ja, tijd die door alle ruimte bestaat, drijvend in een vloeiende, ritmische beweging die eeuwig in een staat van fixatie is. De tijd verandert niet, maar alle dingen veranderen in de tijd. Voor tijd is de kracht die gebeurtenissen gescheiden houdt, elk op zijn juiste plaats.

De tijd is niet in beweging, maar je beweegt door de tijd terwijl je bewustzijn van de ene gebeurtenis naar de andere gaat. Ja, tegen de tijd dat je bestaat, al met al, een eeuwig Eén bestaan. Weet dat ondanks dat je in de loop van de tijd gescheiden bent, toch één bent in alle tijden die bestaat. “Toen hield de stem van de Bewoner op en vertrok ik om op tijd te denken. Want wist ik dat in deze woorden wijsheid ligt en een manier om de mysteries van de tijd te verkennen. Vaak heb ik de woorden van de Inwoner nagedacht. Daarna zocht ik naar het mysterie van de tijd op te lossen. Ik heb gevonden dat die tijd zich door vreemde hoeken beweegt. Toch zou ik alleen met bochten kunnen hopen de sleutel te bereiken die me toegang zou geven tot de tijdruimte. Vond I dat alleen door omhoog te gaan en toch weer door naar rechts te gaan, ik vrij kon zijn van de tijd van deze beweging. Ik kwam uit mijn lichaam, bewoog me in de bewegingen die me in de tijd veranderden. Vreemd waren de bezienswaardigheden die ik tijdens mijn reizen zag, veel van de mysteries die openstonden om te bekijken. Ja, ik zag het begin van mijn man, leerde uit het verleden dat niets nieuws is. Zoek O mens, om het pad te leren kennen dat doorheen de ruimten gaat die in de tijd zijn gevormd.

Vergeet niet, o mens, met al uw zoeken naar dat licht is het doel dat u zult proberen te bereiken. Zoek altijd naar het Licht op uw pad en voor altijd zal het doel blijven bestaan. Laat uw hart zich nooit in de duisternis wenden. Licht laat je Ziel zijn, een zon op weg. Weet dat je in de eeuwige helderheid ooit je ziel zult vinden die zich in het licht heeft verborgen, nooit geketend aan de gebondenheid aan de duisternis, ooit wanneer hij een zon van het licht uitstraalt. Ja, weet, hoewel verborgen in de duisternis, je ziel, een vonk van de ware vlam, bestaat. Weest Eén met de grootste van alle Lichten. Zoek naar de bron, het einde van je doel. Licht is leven, want zonder het grote Licht kan niets ooit bestaan. Weet dat in alle gevormde materie het hart van het Licht altijd bestaat. Ja, hoewel gebonden in de duisternis, bestaat inherent Licht altijd. Eens stond ik in de Hallen van Amenti en hoorde de stem van de Heren van Amenti, op tonen die door de stilte heengingen, woorden van kracht, machtig en machtig. Chanted zij het lied van de cycli, de woorden die het pad naar verder openden. Ja, ik zag het grote pad geopend en keek voor een moment naar het hiernamaals. Zag ik de bewegingen van de cycli, enorm als de gedachte aan de Bron kon overbrengen.

Lees ook:   We horen namelijk letterlijk niet thuis op deze planeet

Ik wist toen dat zelfs de Oneindigheid verder gaat met een ondenkbaar einde. Zag ik dat de kosmos orde is en deel uitmaakt van een beweging die zich uitstrekt tot in de gehele ruimte, een deel van een Orde van Ordes, die voortdurend in een harmonie van ruimte beweegt. Zag ik het rijden van cycli als enorme cirkels door de lucht. Ik wist toen dat alles wat is, groeit om nog een ander te ontmoeten dat zich in een verafgelegen groep van ruimte en tijd bevindt. Ik wist toen dat woorden de kracht hebben om de vliegtuigen te openen die voor de mens verborgen zijn. Ja, dat zelfs in woorden de sleutel verborgen is die zich boven en onder zal openen. Luister nu, man, dit woord verlaat ik bij u. Gebruik het en je zult kracht vinden in zijn geluid. Zeg ye, het woord: “Zin-Uru” en de macht ye zullen vinden. Maar moet je begrijpen dat de mens van het licht is en het licht van de mens. Schrijf op, o mens, en hoor een mysterieuze vreemdeling dan alles dat ‘naast de zon ligt’. Weet je, O man, dat alle ruimte wordt vervuld door werelden binnen werelden; ja, de een in de ander en toch gescheiden door de wet. Toen ik op zoek was naar diepe begraven wijsheid, opende ik de deur die hen van de mens afhoudt. Noemde ik vanuit andere gebieden van zijn, iemand die eerlijker was dan de dochters van mensen. Ja, ik heb haar vanuit de ruimtes geroepen om te schijnen als een licht in de mensenwereld. Gebruikt ik de trommel van de slang.

Droeg ik de mantel van paars en goud. Geplaatst op mijn hoofd, ik, de kroon van zilver. Om mij heen scheen de cirkel van cinnaber. Ik hief mijn armen op en riep de oproep die het pad naar de daarachter gelegen gebieden opent, riep de Heren van de Tekenen in hun huizen toe: “Heren van de twee horizonnen, wachters van de Drievoudige poorten, staan ​​Eén aan de rechterkant en Eén aan links als de ster opstaat en heerst over zijn teken. Ja, gij donkere prins van Arulu, open de poorten van het vage, verborgen land en geef haar vrij die gij gevangen houdt. Hoort, hoort, hoort ye, duistere Lords en Shining Ones, en door hun geheime namen, namen die ik ken en kan uitspreken, hoor en gehoorzaam mijn wil. “Lit Ik dan met vlam mijn cirkel en riep Haar in de ruimte -vliegtuigen verder. “Dochter van Licht keert terug van Arulu. Zeven keer en zeven keer ben ik door het vuur gegaan. Eten heb ik niet gegeten. Water heb ik niet gedronken. Ik roep u uit Arulu, uit het rijk van Ekershegal, ik roep u op, dame van het licht. “Toen stegen de duistere figuren voor mij op; ja, de cijfers van de Heren van Arulu. Gescheiden zij voor mij en voorwaarts kwam de Dame van het Licht. Vrij was ze nu van de Heren van de nacht, vrij om te leven in het Licht van de Aarde Zon, vrij om te leven als een kind van Licht.

Hier ye en luister, Oh mijn kinderen. Magie is kennis en alleen wet. Wees niet bang voor de kracht in u, want het volgt de wet als de sterren aan de hemel. Weet dat zonder kennis, wijsheid is magie en niet van de wet. Maar weet dat gij, naar uw weten, dichter bij een plaats in de zon kunt komen. Schrijf op, mijn kinderen, volg mijn leer. Wees altijd op zoek naar het Licht. Schijn in de wereld van mensen om je heen, een Licht op het pad dat zal schijnen onder de mensen. Volg en leer van mijn magie. Weet dat alle kracht van jou is als je wilt. Vrees niet het pad dat u tot kennis leidt, maar schuw de donkere weg. Het licht is van u, o man, voor het nemen. Werp de ketenen af ​​en je zult vrij zijn. Weet dat je ziel in slavernij leeft, gekluisterd door angst die je in de ban houdt. Open je ogen en zie het grote Zonlicht.

Wees niet bang want alles is van jou. Angst is de Heer van de duistere Arulu voor degene die de donkere angst nooit heeft gezien. Ja, weet dat angst bestaan ​​heeft gecreëerd door hen die gebonden zijn door hun angsten. Schud uw slavernij af, o kinderen, en wandel in het licht van de glorieuze dag. Richt je gedachten nooit op de duisternis en je zult zeker één worden met het licht. De mens is alleen wat hij gelooft, een broeder van de duisternis of een kind van het Licht. Kom thou in het Licht mijn Kinderen. Loop in het pad dat naar de zon leidt. Luister nu en vermeld de wijsheid. Gebruik het woord dat ik je heb gegeven. Gebruik het en je zult zeker kracht en wijsheid en Licht vinden om op de weg te gaan. Zoek naar je en vind de sleutel die ik heb gegeven en je zult altijd een Kind van het Licht worden.

EMERALD TABLET XI:

De sleutel tot boven en onder

Hoort en deelt gij, kinderen van Khem, aan de woorden die Ik geef die u naar het Licht zal brengen. Gij weet, o mensen, dat ik uw vaderen kende, ja, uw vaders in een lang geleden tijd. Onsterfelijk ben ik door alle eeuwen heen geweest, levend onder jullie sinds je kennis begon. Leidt u omhoog naar het Licht van de Grote Ziel, heb ik ooit gestreefd, u wegleidend uit de duisternis van de nacht. Weet, o mensen onder wie ik wandel, dat ik, Thoth, alle kennis en alle wijsheid heb die de mens kent sinds de oudheid. Hoeder ben ik geweest van de geheimen van het grote ras, houder van de sleutel die naar het leven leidt. Nogmaals, ik ben bij jullie geweest, Oh mijn kinderen, zelfs uit de duisternis van de Oude van Dagen. Noem nu de woorden van mijn wijsheid. Noem nu de boodschap die ik breng. Hoor nu de woorden die ik u geef, en gij zult opgewekt worden uit de duisternis tot het licht. Ver in het verleden, toen ik voor het eerst bij u kwam, vond ik u in grotten van rotsen. Ik nam u op door mijn kracht en wijsheid totdat u scheen als mensen onder de mensen. Ja, ik heb het gevonden zonder het te weten. Slechts een klein beetje werd gij opgewekt boven de dieren. Ik heb de vonk van je bewustzijn uitgeblazen tot je ten slotte als mensen vlamde.

Nu zal ik tot u spreken kennis vanouds voorbij de gedachte aan uw ras. Weet dat wij van het Grote Ras kennis hadden en hebben die meer is dan die van de mens. Wijsheid die we hebben gekregen van de uit sterren geboren rassen, wijsheid en kennis die ver boven die van de mens uitstijgt. Bij ons was de meesters der wijsheid neergedaald zo ver buiten ons als ik van u ben. Noem nu, terwijl ik u wijsheid geef. Gebruik het en vrij zult u zijn. Weet dat in de piramide die ik heb gebouwd, de sleutels zijn die je de weg naar het leven zullen tonen. Ja, tekent een lijn van het grote beeld dat ik heb gebouwd, naar de top van de piramide, gebouwd als een poort. Teken een ander tegendeel in dezelfde hoek en richting. Graaf en vind wat ik heb verborgen. Daar zult u de ondergrondse toegang vinden tot de geheimen verborgen voordat gij mensen was. Vertel ik nu over het mysterie van cycli die bewegen in bewegingen die vreemd zijn voor het eindige, voor oneindig zijn ze boven kennis van de mens. Weet dat er negen van de cycli zijn; ja, negen boven en veertien lager, zich in harmonie voortbewegend naar de plaats van samenvoeging die in de toekomst van de tijd zal bestaan. Weet dat de Heren van de Cycli bewustzijnseenheden zijn die door de anderen zijn gezonden om Dit met het Al te verenigen.

De Hoogste zijn Zij van het bewustzijn van alle Cycli, in harmonie met de Wet. Weet dat ze na verloop van tijd allemaal geperfectioneerd zullen worden, zonder boven en geen beneden, maar één in een vervolmaakte oneindigheid, een harmonie van alles in de Eenheid van Alles. Diep ‘oppervlak van de aarde in de Hallen van Amenti zit de Zeven, de Heren van de Cycli, ja, en nog een, de Heer van beneden. Maar weet dat in de Oneindigheid er noch boven noch beneden is. Maar ooit zal er altijd een Eenheid van Alles zijn wanneer alles compleet is. Of heb ik voor de Heren van het Al gestaan. Vaak heb ik aan de bron van hun wijsheid dronken en mijn lichaam en ziel vervuld met hun Licht. Sprak ze tegen mij en vertelde me over cycli en de wet die hen de middelen geeft om te bestaan. Ja, sprak tot mij de Heer van de Negen zeggende: “O, Thoth, groot bent ye onder de kinderen van de Aarde, maar er bestaan ​​mysteries waarvan u niet weet. Je weet dat je uit een ruimte-tijd daaronder gekomen bent en weet dat je naar een ruimte-tijd daarbuiten zult reizen. Maar jullie kennen weinig van de mysteries in hen, jullie weten weinig van de wijsheid daarachter. Weet dat jullie als geheel in dit bewustzijn slechts een cel in het groeiproces zijn.

Het bewustzijn beneden u expandeert zich op verschillende manieren van degenen die u kennen. Ja, hoewel het in de ruimte-tijd onder u is, groeit het altijd op manieren die anders zijn dan die welke deel uitmaakten van de uwe. Want weet dat het groeit als gevolg van uw groei, maar niet op dezelfde manier als toen u groeide. De groei die je had en hebt in het heden heeft oorzaak en gevolg veroorzaakt. Geen enkel bewustzijn volgt het pad van degenen ervoor, anders zou alles herhaling en ijdel zijn. Elk bewustzijn in de cyclus waarin het bestaat, volgt zijn eigen pad naar het uiteindelijke doel. Elk speelt zijn rol in het Plan van de Kosmos. Elk speelt zijn rol in het ultieme einde. Hoe verder de cyclus, hoe groter de kennis en het vermogen om de wet van het geheel te vermengen. Weet dat jullie in de cyclussen onder ons de kleine delen van de Wet aan het werk zijn, terwijl wij van de cyclus die zich uitstrekt tot de oneindigheid, de strijd voor een grotere wet nemen en bouwen. Elk heeft zijn eigen rol in de cycli.

Elk heeft zijn werk op zijn manier te voltooien. De cyclus onder u is nog niet onder u maar alleen gevormd voor een behoefte die bestaat. Want weet dat de fontein der wijsheid die de cyclussen uitzendt, eeuwig nieuwe krachten probeert te verkrijgen. Je weet dat kennis alleen wordt verkregen door oefening, en wijsheid komt alleen voort uit kennis, en dus zijn de cycli gecreëerd door de Wet. Middelen zijn zij voor het verkrijgen van kennis voor het Plane of Law dat de Bron van het Al is. De onderstaande cyclus is niet echt onder maar alleen anders in ruimte en tijd. Het bewustzijn daar is werken en het testen van mindere dingen dan die je bent. En weet, net zoals u meer aan het werk bent, zo bent u boven degenen die ook werken zoals u bent aan nog andere wetten. Het verschil dat tussen de cycli bestaat, is alleen in het vermogen om met de wet te werken. Wij, die in cycli voorbij je zijn, zijn zij die voor het eerst uit de Bron tevoorschijn kwamen en in de doorgang door de tijd hebben – de ruimte heeft het vermogen gekregen om Wetten van de Meerdere te gebruiken die ver boven de conceptie van de mens uitstijgen. Niets is er dat echt onder u ligt, maar alleen een andere werking van de wet. Kijk naar boven of kijk naar beneden, dezelfde zal je vinden. Want alles is slechts een deel van de Eenheid die aan de Bron van de Wet is.

Het bewustzijn beneden u is van u, omdat wij een deel van u zijn. Gij, als een kind had niet de kennis die tot u kwam toen u een mens werd. Vergelijk de cyclussen met de mens in zijn reis van geboorte tot dood en zie in de cyclus onder u het kind met de kennis die hij heeft; en zie jezelf als het kind dat ouder is geworden, voortschrijdend in kennis naarmate de tijd verstrijkt. Zie ye, wij, ook, het kind dat aan mannelijkheid wordt gekweekt met de kennis en de wijsheid die met de jaren kwam. Dus ook, O Thoth, zijn de cycli van bewustzijn, kinderen in verschillende groeifasen, maar allemaal vanuit de ene Bron, de Wijsheid en alles naar de Wijsheid die weer terugkeert. “Toen hield Hij op met spreken en zat in de stilte die komt voor de Heren. Toen sprak Hij opnieuw tot mij en zei: “O Thoth, wij hebben lang in Amenti gezeten, de vlam van het leven in de Hallen bewaakt. Maar weet het, we maken nog steeds deel uit van onze Cycli met onze Visie naar hen en verder reikend. Ja, ken dat allemaal, niets anders doet er toe behalve de groei die we kunnen winnen met onze ziel. Weet dat het vlees vluchtig is.

De dingen die mannen geweldig vinden, zijn niets voor ons. De dingen die we zoeken zijn niet van het lichaam, maar zijn slechts de vervolmaakte staat van de ziel. Wanneer jullie als mensen kunnen leren dat niets anders dan de voortgang van de Ziel ten einde kan tellen, dan zijn jullie waarlijk vrij van alle gebondenheid, vrij om te werken in een harmonie van de Wet. Weet, o mens, gij moet streven naar perfectie, want alleen zo kunt u het doel bereiken. Hoewel je moet weten dat niets perfect is, toch zou het je doel en je doel moeten zijn. “Weer ophield de stem van de Negen, en in mijn bewustzijn waren de woorden tot zinken gebracht. Zoek nu steeds meer wijsheid dat ik volmaakt in de wet kan zijn met het Al. Ik ga snel naar de Halls of Amenti om te leven ‘onder de koude bloem van het leven. Degene die ik heb onderwezen, zal mij nooit meer zien. Maar leef toch voor altijd in de wijsheid die ik heb geleerd. 37 Alles wat de mens is, is vanwege zijn wijsheid.

Alles wat hij zal zijn, is het resultaat van zijn zaak. Schrijf op, nu aan mijn stem en word groter dan de gewone man. Hef uw ogen op, laat Licht uw wezen vullen, wees altijd kinderen van het Licht. Alleen door inspanning zult u opwaarts groeien naar het vlak waar Licht het Al het Al is. Wees de meester van alles wat je omringt. Laat je nooit beheersen door de effecten van je leven. Creër dan steeds meer perfecte oorzaken en na verloop van tijd zult u een Zon van het Licht zijn. Laat uw ziel altijd opwaarts stijgen, vrij van de slavernij en ketenen van de nacht. Hef uw ogen op naar de zon in de luchtruimte. Laat het voor jou een symbool van het leven zijn. Weet dat je het Grotere Licht bent, perfect in je eigen sfeer, wanneer je vrij bent. Kijk nooit in de duisternis. Hef uw ogen op naar de ruimte erboven. Laat je Licht opstijgen en word je een Kind van het Licht.

EMERALD TABLET XII:

De wet van oorzaak en gevolg en de sleutel tot profetie

Schrijf op, O man, aan de woorden van mijn wijsheid, geef een lijst aan de stem van Thoth, de Atlantische. Veroverd heb ik de Wet van tijd-ruimte. Kennis heb ik opgedaan van de toekomst van de tijd. Weet ik dat de mens in zijn beweging door ruimte-tijd ooit één zal zijn met het Al. Weet, man, dat de hele toekomst een open boek is voor hem die kan lezen. Alle effect zal de oorzaken naar voren brengen, omdat alle effecten gegroeid zijn door de eerste oorzaak. Weet dat de toekomst niet vast of stabiel is, maar varieert naargelang de oorzaak effect sorteert. Kijk in de oorzaak die u zult tot stand brengen, en zeker zult u zien dat alles effect heeft. Dus, o mens, wees er zeker van dat de effecten die u voortbrengt ooit oorzaken zijn van meer perfecte effecten. Weet dat de toekomst nooit gefixeerd is maar de vrije wil van de mens volgt wanneer deze door de bewegingen van tijdruimte beweegt naar het doel waar een nieuwe tijd begint. De mens kan alleen de toekomst lezen door de oorzaken die de effecten brengen. Zoek binnen de oorzaak en zeker zult u de gevolgen vinden.

Schrijf op, o man, terwijl ik over de toekomst spreek, spreek over het effect dat de oorzaak volgt. Weet dat de mens op zijn reis licht is en altijd op zoek is naar ontsnapping uit de nacht die hem omringt, zoals de schaduwen rondom de sterren aan de hemel en als de sterren in de luchtruimte, ook hij zal schijnen vanuit de schaduwen van de nacht. Altijd zal zijn bestemming hem vooruit leiden totdat hij Eén is met het Licht. Ja, hoewel zijn weg midden in de schaduwen ligt, gloeit het hem altijd voor het Grote Licht. Hoe duister de weg nog is, hij overwint de schaduwen die om hem heen stromen als de nacht. Ver in de toekomst zie ik de mens als een geboren Licht, vrij van de duisternis die de Ziel belemmert, levend in het Licht zonder de grenzen van de duisternis om het Licht dat Licht is van hun Ziel te bedekken. Weet je, o man, voordat je dit bereikt, zullen veel duistere schaduwen op je Licht vallen en ernaar streven om met de schaduwen van duisternis het Licht van de Ziel te doven die ernaar streeft vrij te zijn. Groot is de strijd tussen Licht en duisternis, oud en toch altijd nieuw. Maar weet in een tijd, ver in de toekomst, het Licht zal alles zijn en de duisternis zal vallen. Schrijf op, o man, aan mijn woorden van wijsheid.

Bereid je voor en je zult je Licht niet binden. De mens is opgestaan ​​en de mens is gevallen als steeds nieuwe bewustzijnsstromen van de grote afgrond onder ons naar de Zon van hun doel stromen. Gij, mijn kinderen, bent opgestaan ​​uit een staat die weinig boven het beest was, tot nu toe bent u voor alle mensen de grootste. Maar vóór u waren anderen groter dan u. En zeg het u, gelijk voordat anderen zijn gevallen, zo zult ook gij eindigen. En op het land waar u nu woont, zullen barbaren wonen en op hun beurt opstaan ​​naar het Licht. Vergeten zal de oude wijsheid zijn, maar zal ooit leven, hoewel verborgen voor de mensen. Ja, in het land dat gij Khem noemt, zullen rassen opstaan ​​en rassen zullen vallen. Vergeten zijt gij van de mensenkinderen. Toch zul je je naar een ster-ruimte daarachter hebben verplaatst en deze plaats achter je laten waar je hebt gewoond. De ziel van de mens beweegt voor altijd, gebonden door geen enkele ster. Maar steeds beweegt hij zich naar het grote doel voor hem, waar hij wordt opgelost in het Licht van het Al. Weet dat je ooit verder zult gaan, bewogen door de wet van oorzaak en gevolg totdat beide uiteindelijk één worden.

Ja man, nadat u bent heengegaan, zullen anderen zich verplaatsen in de plaatsen waar u woonde. Kennis en wijsheid zullen allen worden vergeten en alleen een nagedachtenis van Goden zal overleven. Zoals ik bij u ben een God door mijn kennis, zo ye ook zullen zijn Goden van de toekomst wegens uw kennis ver boven theirs. Maar weet dat door de eeuwen heen de mens toegang tot de wet zal hebben wanneer hij wil. De komende eeuwen zullen een opwekking van wijsheid aanschouwen aan hen die uw plaats op deze ster zullen erven. Zij zullen op hun beurt in wijsheid komen en leren de duisternis met licht te verbannen. Maar toch moeten ze er door de eeuwen heen naar streven de vrijheid van het Licht voor zichzelf te brengen. Dan zal er een grote oorlog tegen de mens komen die de aarde zal laten beven en schudden in haar loop. Ja, dan zullen de Duistere Broeders de strijd tussen Licht en de nacht openen. Wanneer de mens opnieuw de oceaan zal veroveren en als vleugels vliegen in de lucht op vleugels; wanneer hij geleerd heeft om de bliksem te gebruiken, dan zal de tijd van oorlogvoering beginnen. Groot zal de strijd zijn tussen de strijdkrachten, groot de strijd van duisternis en licht.

De natie zal opstaan ​​tegen de natie door de duistere krachten te gebruiken om de aarde te vernietigen. Wapens van geweld zullen de Aarde-man tenietdoen totdat de helft van de mensenrassen weg zal zijn. Dan zullen de Zonen van de Ochtend verschijnen en hun bevel aan de mensenkinderen geven, zeggende: “O mensen, stop met uw streven tegen uw broeder. Alleen zo kun je naar het Licht komen. Houd op van uw ongeloof, o mijn broeder, en volg het pad en weet dat u gelijk hebt. “Dan zullen de mensen ophouden met hun streven, broeder tegen broer en vader tegen zoon. Dan zal het oude huis van mijn volk opstaan ​​van zijn plaats ‘naast de donkere oceaangolven. Dan zal het Tijdperk van het Licht worden ontvouwd met alle mensen die het Licht van het doel zoeken. Dan zullen de Broeders van het Licht de mensen regeren. Verbannen zal de duisternis van de nacht zijn. Aye, de mensenkinderen zullen voorwaarts en opwaarts voortgaan naar het grote doel. Kinderen van het Licht zullen ze worden. Vlam van de vlam zullen hun Zielen ooit zijn.

Kennis en wijsheid zullen van de mens zijn in de hoge tijd, want hij zal de eeuwige vlam naderen, de Bron van alle wijsheid, de plaats van het begin, die nog één is met het einde van alle dingen. Ja, in een tijd die nog niet is aangeboren, zal alles één zijn en één zal alles zijn. De mens, een perfecte vlam van deze kosmos, zal vooruitgaan naar een plaats in de sterren. Ja, zal zelfs vanuit deze ruimte-tijd naar een ander voorbij de sterren bewegen. Luister lang naar mij, mijn kinderen, luister lang naar de wijsheid van Thoth. Nu vertrek ik van u in de duisternis. Ga nu naar de Hallen van Amenti, daar om in de toekomst te wonen wanneer het Licht weer bij de mens zal komen. Maar weet, mijn Geest zal altijd met u zijn, uw voeten op het pad van het licht leidend. Bewaar de geheimen die ik bij je vertrek, en zeker zal mijn geest je beschermen door het leven. Houd je ogen altijd op het pad naar wijsheid. Houd het Licht als uw doel steeds meer.

Breng uw ziel niet in slavernij van duisternis; vrij laat het vleugel in zijn vlucht naar de sterren. Nu ga ik van u weg om in Amenti te wonen. Wees mijn kinderen in dit leven en het volgende. De tijd zal komen dat ook gij, zonder leven, leeft van eeuw tot eeuw een Licht onder de mensen. Bewaak de toegang tot de hallen van Amenti. Bewaar de geheimen die ik heb verborgen onder jullie. Laat de wijsheid niet aan barbaren worden geworpen. Geheim zult gij het bewaren voor hen die het licht zoeken. Ga nu weg. Ontvang mijn zegen. Ga op mijn manier en volg het Licht.

Meng je ziel in de grote essentie. Eentje, laat met het Grote Licht je bewustzijn zijn. Roep thou op me wanneer thou dost me nodig hebt. Gebruik mijn naam driemaal op een rij: Chequetet, Arelich, Volmalites.

 

EMERALD TABLET XIII:

De sleutels van leven en dood

Schrijf op, o man, luister naar de wijsheid. Hoor het Woord dat u met het leven zal vullen. Hoort het Woord dat de duisternis zal verbannen. Hoort de stem die de nacht zal verbannen. Mysterie en wijsheid heb ik aan mijn kinderen gebracht; kennis en macht stamden af ​​van ouds. Weet je niet dat alles zal worden geopend wanneer je de eenheid van alles zult vinden? Je zult één zijn met de Meesters van het Mysterie, de Overwinnaars van de Dood en de Meesters van het Leven. Ja, je zult leren van de bloem van Amenti de bloesem van het leven die in de Hallen schijnt. In Geest zult u die Hallen van Amenti bereiken en de wijsheid terugbrengen die leeft in Licht. Weet dat de toegangspoort tot macht geheim is. Weet dat de poort naar het leven door de dood is. Ja, door de dood, maar niet zoals jullie de dood kennen, maar een dood die leven is en vuur is en Licht. Verlangt dat je de diepe, verborgen geheim? Kijk in je hart waar de kennis is gebonden. Weet dat in u het geheim verborgen is, de bron van al het leven en de bron van alle dood. Schrijf op, o man, terwijl ik het geheim vertel, onthul het geheim vanouds.

Diep in het hart van de aarde ligt de bloem, de bron van de Geest die alles in zijn vorm bindt. Want weet dat de aarde in lichaam leeft zoals jij leeft in je eigen gevormde vorm. De Bloem des Levens is als je eigen plaats van Geest en stroomt door de Aarde terwijl jouw stroom door jouw vorm stroomt; het geven van leven aan de aarde en haar kinderen, de vernieuwing van de geest van vorm tot vorm. Dit is de Geest die vorm is van je lichaam, vormgeeft en in zijn vorm kneedt. Weet, o mens, dat uw vorm tweevoudig is, in polariteit gebalanceerd, terwijl het in zijn vorm is gevormd. Weet dat wanneer je vast op je Dood komt, de Dood alleen komt omdat je balans wordt geschud. Het is alleen omdat een paal verloren is gegaan. Weet dat je lichaam in perfecte balans nooit kan worden aangeraakt door de vinger van de Dood. Ja, zelfs een ongeluk mag alleen naderen als het evenwicht verdwenen is. Wanneer je in een uitgebalanceerd evenwicht bent, zul je op tijd voortleven en geen smaak van de Dood proeven. Weet dat je de uitgebalanceerde voltooiing bent, bestaande uit je balans van polen. Zoals in u één paal naar beneden getrokken wordt, snel van u gaat de balans van het leven. Dan komt de koude Dood naderbij en moet er verandering komen in uw onevenwichtige leven. Weet dat het geheim van het leven in Amenti het geheim is van het herstellen van de balans van polen.

Alles wat bestaat heeft vorm en leeft vanwege de Geest van het leven in zijn polen. Zie je niet dat in het hart van de aarde het evenwicht is van alle dingen die bestaan ​​en op het eerste gezicht staan? De bron van uw Geest wordt uit het hart van de aarde getrokken, want in uw gedaante bent u één met de aarde. Als je geleerd hebt je eigen evenwicht te bewaren, dan zul je op de balans van de aarde putten. Bestaan ​​dan, dan bent u terwijl de Aarde bestaat, veranderend in vorm, alleen wanneer ook de Aarde zal veranderen: Proeven niet van de dood, maar één met deze planeet, die uw vorm vasthoudt tot alles voorbijgaat. Schrijf op, O mens, terwijl ik het geheim geef zodat ook gij niet van verandering zult proeven. Eén uur per dag zult u liggen met uw hoofd gericht op de plaats van de positieve pool (noorden). Eén uur per dag wordt je hoofd gewezen naar de plaats van de negatieve pool (zuid). Terwijl uw hoofd naar het noorden is geplaatst, houdt u uw bewustzijn van de borst tot het hoofd. En wanneer uw hoofd naar het zuiden is geplaatst, houd uw gedachte dan van borst tot voet. Houd eens in elke zeven een balans, en uw balans behoudt al zijn kracht. Ja, als u oud bent, zal uw lichaam zich opfrissen en uw kracht zal worden als van een jeugd.

Dit is het geheim dat de Meesters kennen en waarmee ze de vingers van de Dood afhouden. Verwaarlozen niet het pad te volgen dat ik heb getoond, want wanneer je jaren voorbij bent gegaan tot honderd om het te verwaarlozen, zal het de komst van de Dood betekenen. Hoor, mijn woorden, en volg het pad. Houd je balans en leef in het leven. Hoor, o man, en vermeld mijn stem. Maak een lijst met de wijsheid die je van de Dood voorziet. Wanneer u aan het einde van uw werk bent aangewezen, kunt u verlangen om uit dit leven over te gaan, naar het vliegtuig te gaan waar de Zonnen van de morgen leven en kinderen van het Licht te zijn. Ga voorbij zonder pijn en ga zonder verdriet het vliegtuig binnen waar het eeuwige Licht is. Leef eerst rustig met je hoofd naar het oosten. Vouw je handen naar de Bron van je leven (solar plexus). Plaats je bewustzijn in de stoel van het leven. Wervel het en deel het naar het noorden en naar het zuiden. Stuur de een naar het noorden. Stuur de andere naar het zuiden. Ontspan uw greep op uw wezen. Vooruit, vanaf deze vorm zal uw zilveren vonk vliegen, omhoog en verder naar de Zon van de ochtend, vermengend met Licht, één met zijn bron. Daar zal het vlammen totdat begeerte geschapen zal worden. Keer dan terug naar een plaats in een bepaalde vorm.

Weet gij, o mensen, dat aldus de grote zielen voorbijgaan, veranderend van wil tot leven. Zo gaat de Avatar ooit voorbij, bereidwillig zijn Dood zoals hij zijn eigen leven wil. Schrijf op, o man, drink van mijn wijsheid. Leer het geheim dat Meester van de Tijd is. Leer hoe zij die jullie Masters noemen in staat zijn om de levens van het verleden te herinneren. Groot is het geheim en toch gemakkelijk te beheersen, het geeft u de beheersing van de tijd. Wanneer bij u de dood snel naderbij komt, wees dan bang, maar weet dat u de heer van de dood bent. Ontspan je lichaam, weersta niet met spanning. Plaats in je hart de vlam van je ziel. Veeg het dan snel naar de stoel van de driehoek. Houd even vast en ga dan naar het doel. Dit, uw doel, is de plaats tussen uw wenkbrauwen, de plaats waar de herinnering aan het leven de scepter moet zwaaien. Houd je vlam hier in je hersenstoel totdat de vingers van de Dood je Ziel grijpen. Als je dan door de staat van transitie gaat, zullen de herinneringen aan het leven zeker ook verdwijnen. Dan zal het verleden één zijn met het heden. Dan zal de herinnering van allen behouden blijven. Vrij zal je van alle achteruitgang zijn. De dingen van het verleden zullen vandaag leven. Mens, gij hebt de stem van mijn wijsheid gehoord. Volg en gij zult door de eeuwen heen leven als ik.

Aanvullende EMERALE TABLET XIV

Schrijf op, o mens, tot de diepe verborgen wijsheid, verloren voor de wereld sinds de tijd van de bewoners, verloren en vergeten door mannen van deze tijd. Weet dat deze aarde slechts een portaal is, bewaakt door krachten die de mens niet kent. Toch verbergen de Dark Lords de ingang die naar het in de hemel geboren land leidt. Weet je, de weg naar de sfeer van Arulu wordt bewaakt door barrières die alleen zijn geopend voor de van de Lichten geboren mens. Op aarde ben ik de houder van de sleutels van de poorten van het heilige land. Beveel ik, door de krachten achter mij, om de sleutels van de wereld van de mens achter te laten. Voordat ik vertrek, geef ik u de geheimen van hoe u kunt opstaan ​​uit de slavernij van de duisternis, de ketenen van het vlees die vastgebonden hebben, afleggen, opstaan ​​uit de duisternis in het licht. Weet dat de ziel gereinigd moet worden van haar duisternis, voordat jullie de portalen van het Licht mogen binnengaan. dus,

Ja, hoewel de mens in duisternis kan vallen, zal het Licht altijd als een gids schijnen. Verborgen in de duisternis, gehuld in symbolen, zal altijd de weg naar het portaal worden gevonden. De mens zal in de toekomst de mysteries ontkennen, maar altijd zoals de zoeker zal vinden. Nu gebied ik u mijn geheimen te bewaren, alleen aan degenen die gij hebt beproefd, zodat de reine niet mag worden gecorrumpeerd, zodat de macht van de waarheid kan zegevieren. Noem nu de onthulling van Mystery. Lijst met de symbolen van Mystery die ik geef. Maak er van een religie want alleen zo zal de essentie ervan blijven. Er zijn twee gebieden tussen dit leven en de Grote, gereisd door de Zielen die vertrekken van deze Aarde; Duat, het huis van de krachten van illusie; Sekhet Hetspet, het huis van de goden. Osiris, het symbool van de bewaker van het portaal, die de zielen van onwaardige mannen terugdraait. Verderop ligt de sfeer van de uit de hemel geboren machten, Arulu, het land waar de Groten zijn gepasseerd. Daar, wanneer mijn werk onder de mensen is voltooid, zal ik me bij de Groten van mijn oude huis voegen. Zeven zijn de huizen van het huis van de Machtige; Drie bewakers de poort van elk huis uit de duisternis; Vijftien manieren om naar Duat te leiden.

Twaalf zijn de huizen van de Lords of Illusion, tegenover vier manieren, elk van hen verschillend. Tweeënveertig zijn de grote mogendheden, die de Doden beoordelen die naar het portaal zoeken. Vier zijn de Zonen van Horus, Twee zijn de Wachters van Oost en West-Isis, de moeder die pleit voor haar kinderen, Koningin van de maan, die de zon weerkaatst. Ba is de essentie, eeuwig leven. Ka is de schaduw die de mens kent als leven. Ba komt niet tot Ka geïncarneerd is. Dit zijn mysteries om door de eeuwen heen te bewaren. Sleutels zijn zij van het leven en van de dood. Hoor nu het mysterie van mysteries: leer van de cirkel beginloos en eindeloos, de gedaante van Hij die Eén is en in alles.

Luister en hoor het, ga heen en pas het toe, aldus zult gij reizen zoals ik ga. Mystery in Mystery, maar toch voor de Lichtgeborene, het Geheim van alles wat ik nu zal onthullen. Ik zal een geheim aan de ingewijden verklaren, maar laat de deur geheel gesloten zijn tegen de profaan. Drie is het mysterie, kom uit de grote. Luister, en Licht op u zal aanbreken. Blijf in de oer drie eenheden. Anders dan deze, kan er geen bestaan. Dit zijn het evenwicht, bron van creatie: één God, één Waarheid, één punt van vrijheid. Drie komen voort uit de drie van de balans: alle leven, al het goede, alle macht. Drie zijn de kwaliteiten van God in zijn Licht-huis: Oneindige kracht, Oneindige Wijsheid, Oneindige Liefde.

Drie zijn de krachten die aan de meesters worden gegeven: om kwaad te transmuteren, goed te helpen, gebruik discriminatie. Drie zijn de dingen die onvermijdelijk zijn voor God om te presteren: Manifeste kracht, wijsheid en liefde. Drie zijn de krachten die alle dingen creëren: Goddelijke Liefde bezeten van perfecte kennis, Goddelijke Wijsheid wetende alle mogelijke middelen, Goddelijke Kracht bezeten door de gezamenlijke wil van Goddelijke Liefde en Wijsheid. Drie zijn de cirkels (toestanden) van het bestaan: de cirkel van Licht waar niets dan God woont, en alleen God kan het doorkruisen; de cirkel van Chaos waar alle dingen van nature uit de dood voortkomen; de cirkel van bewustzijn waar alle dingen uit het leven voortkomen. Alle dingen bezield zijn van drie staten van bestaan: chaos of dood, vrijheid in de mensheid en gelukzaligheid van de hemel. Drie benodigdheden beheersen alle dingen: beginnend in de Grote Diep, de cirkel van chaos, volheid in de Hemel. Drie zijn de paden van de ziel: mens, vrijheid, licht. Drie zijn de hindernissen: gebrek aan inspanningen om kennis te vergaren; niet gehechtheid aan god; gehechtheid aan het kwaad. In de mens zijn de drie manifest. Drie zijn de koningen van de macht binnenin. Drie zijn de kamers van de mysteriën, gevonden nog niet gevonden in het lichaam van de mens.

Hoor nu aan hij die is bevrijd, bevrijd van de gebondenheid van het leven aan het Licht. Het kennen van de bron van alle werelden zal open zijn. Ja, zelfs de poorten van Arulu zullen niet worden uitgesloten. Let echter op, o man, die de hemel zou binnengaan. Als u niet waardig bent, kan het beter zijn om in het vuur te vallen. Weet dat de hemelingen door de zuivere vlam gaan. Bij elke omwenteling van de hemel baden ze in de fonteinen van het licht. Noem, o man, op dit mysterie: Lang in het verleden voordat je een mens werd geboren, woonde ik in het oude Atlantis. Daar in de Tempel dronk ik van de Wijsheid, gegoten als een fontein van Licht van de Bewoner. Geef de sleutel om naar de Aanwezigheid van Licht in de Grote wereld te ascenderen. Ik sta vóór de Heilige op de troon in de bloem van vuur. Hij was gesluierd bij de bliksemschichten van de duisternis, anders is mijn ziel door de glorie verbrijzeld. Aan de voeten van zijn troon zoals de diamant, rolde hij vier rivieren van vlam uit zijn voetenbank, rolde hij door de kanalen van wolken naar de mensenwereld. Gevuld was de hal met Spirits of Heaven. Wonder van wonderen was het Sterrenpaleis. Boven de lucht, als een regenboog van vuur en zonlicht, vormden zich de geesten. Zongen zij de glorie van de Heilige.

Toen kwam uit het midden van het Vuur een stem: “Zie de Glorie van de eerste Zaak.” Ik zag dat Licht, hoog boven alle duisternis, weerspiegeld in mijn eigen wezen. Ik bereikte als het ware de God van alle Goden, de Geest-Zon, de Soeverein van de Zon-werelden. Opnieuw kwam de Stem: “Er is er een, zelfs de Eerste, die geen begin heeft, die geen einde heeft; die alles heeft gemaakt, die alles bestuurt, die goed is, die rechtvaardig is, die verlicht, die onderhoudt. “Toen stroomde er vanuit de troon een grote uitstraling uit, omhullend en opheffend mijn ziel door zijn kracht. Snel bewoog ik door de ruimten van de Hemel, getoond was ik het mysterie van mysteries, getoond het Geheime hart van de kosmos. Gedragen was ik naar het land Arulu, stond voor de Heren in hun huizen. Ze openden de Doorway, zodat ik een glimp opvang van de oerchaos. Huiverde mijn ziel voor de visie van afschuw, deed mijn ziel terugdeinzen voor de oceaan van duisternis. Toen zag ik de noodzaak van de barrières, zag de noodzaak voor de Heren van Arulu. Alleen zij met hun oneindige balans konden de stortvloed van chaos in de weg staan.

Alleen zij konden Gods schepping bewaken. Toen passeerde ik ‘rond de cirkel van acht. Zag alle zielen die de duisternis hadden overwonnen. Zag de pracht van het Licht waar ze woonden. Verlangde dat ik mijn plaats innam in hun kring, maar verlangde ook naar de manier waarop ik had gekozen, toen ik in de Hallen van Amenti stond en mijn keuze maakte voor het werk dat ik zou doen. Ik passeerde vanuit de Hallen van Arulu naar de aarde-ruimte waar mijn lichaam lag. Ik ben van de aarde verdwenen waar ik rustte. Stond ik voor de Dweller. Ik heb mijn belofte gedaan om mijn grote recht af te zweren totdat mijn werk op aarde voltooid was, totdat het tijdperk van de duisternis voorbij is. Schrijf op, o mens, aan de woorden die ik u zal geven. In hen zul je de essentie van het leven vinden. Voordat ik naar de Hallen van Amenti terugkeer, zul je de Geheimen van Geheimen zijn, hoe ook jij kunt opstaan ​​voor het Licht. Bewaar ze en bewaak ze, verberg ze in symbolen, zodat de profaan zal lachen en afstand doen. In elk land vormen jullie de mysteries. Maak de weg moeilijk voor de zoeker om te betreden. Zo zullen de zwakken en de twijfelaars worden afgewezen. Zo zullen de geheimen worden verborgen en bewaakt, vastgehouden tot het moment waarop het wiel zal worden gedraaid. Door de donkere tijdperken heen, wachtend en wakend, zal mijn Geest in het diepe verborgen land blijven. Wanneer iemand alle beproevingen van de buitenwereld heeft doorstaan, roep mij dan bij de Sleutel die gij vasthoudt.

Dan zal ik, de Initiatiefnemer, antwoorden, komen uit de Hallen der Goden in Amenti. Dan zal ik de ingewijde ontvangen, hem de woorden van kracht geven. Luister, onthoud, deze waarschuwende woorden: breng mij niet iemand die in wijsheid ontbreekt, onzuiver van hart of zwak in zijn voornemen. Anders zal ik mij terugtrekken uit uw macht om mij te roepen van de plaats van mijn slaap. Ga heen en overwin het element van duisternis. Verhoog in uw aard uw essentie van Licht. Ga nu heen en haal uw broeders bijeen, zodat ik de wijsheid kan overbrengen om uw weg te verlichten wanneer mijn aanwezigheid voorbij is. Kom naar de kamer onder mijn tempel. Eet geen voedsel totdat drie dagen zijn verstreken. Daar zal Ik u het wezen van wijsheid geven zodat u met macht onder mensen kunt schijnen. Daar zal Ik u de geheimen geven zodat u tot de hemel kunt opstaan ​​- God-mensen in waarheid zoals u in essentie zijt.

Aanvullende EMERALD TABLET XV

Geheim van geheimen

Nu verzamelt gij, mijn kinderen, wachtend om het Geheim van Geheimen te horen, dat u de kracht zal geven om de Godmens te ontvouwen, de weg te bereiden naar het eeuwige leven. Ik zal duidelijk spreken over de Ontsloten Mysteriën. Ik zal u geen duistere woorden geven. Open nu uw oren, mijn kinderen. Hoor en gehoorzaam de woorden die ik geef. Eerst zal ik spreken over de ketenen van duisternis die jullie in boeien binden aan de sfeer van de Aarde. Duisternis en licht zijn beide van één aard, alleen verschillend in schijn, want elke is ontstaan ​​uit de bron van alles. Duisternis is wanorde. Licht is orde. De omgezette duisternis is licht van het Licht. Dit, mijn kinderen, jouw doel om te zijn; transmutatie van duisternis naar licht. Luister nu naar het mysterie van de natuur, de relaties van het leven naar de aarde waar het woont. Weten jullie, jullie zijn drievoudig van aard, fysiek, astraal en mentaal in één. Drie zijn de eigenschappen van elk van de natuur; negen in totaal, zoals hierboven, zo beneden. In het fysieke zijn deze kanalen, het bloed dat in vorticale beweging beweegt, reagerend op het hart om zijn pak slaag voort te zetten. Magnetisme dat zich door de zenuwbanen verplaatst, drager van energieën naar alle cellen en weefsels. Akasa dat door kanalen stroomt, subtiel maar fysiek, en de kanalen voltooit. Elk van de drie is op elkaar afgestemd, elk heeft invloed op het leven van het lichaam.

Vorm ze het skeletachtige raamwerk waardoor de subtiele ether stroomt. In hun beheersing ligt het Geheim van het Leven in het lichaam. Afgegeven alleen door de wil van de adept, wanneer zijn levensdoel is bereikt. Drie zijn de aard van het astrale, bemiddelaar is tussen boven en beneden; niet van het fysieke, niet van het geestelijke, maar in staat om boven en beneden te bewegen. Drie zijn de aard van de Geest, draag het van de Wil van de Grote. Arbiter van oorzaak en gevolg in uw leven. Zo wordt het drievoudige wezen gevormd, van bovenaf gericht door de kracht van vier. Boven en boven de drievoudige aard van de mens ligt het rijk van het spirituele zelf. Vier is het in eigenschappen, schijnen in elk van de bestaansgebieden, maar dertien in één, het mystieke getal. Gebaseerd op de kwaliteiten van de mens zijn de broeders: elk zal de ontplooiing van het zijn leiden, elk kanaal zal van de Grote zijn. Op aarde bevindt de mens zich in slavernij, gebonden aan ruimte en tijd aan het aardse vlak. Omringend elke planeet, een golf van vibratie, bindt hem aan zijn gebied van ontplooiing. Maar in de mens is de sleutel tot releasement, in de mens kan vrijheid worden gevonden. Wanneer je het zelf uit het lichaam hebt bevrijd, sta dan op tot de uiterste grenzen van je aardse vlak. Spreek het woord Dor-E-Lil-La.

Dan zal een tijdlang je Licht worden opgeheven, vrij mag je de barrières van de ruimte passeren. Voor een tijd van de helft van de zon (zes uur), bevrijd jij de barrières van het aardse vlak, zie en ken degenen die buiten jou zijn. Ja, tot de hoogste werelden moge gij gaan. Zie je eigen mogelijke hoogten van ontvouwing, ken alle aardse toekomsten van de Ziel. Gebonden bent gij in uw lichaam, maar door de kracht kunt u vrij zijn. Dit is het Geheim waardoor slavernij zal worden vervangen door vrijheid voor u. Rustig laat je geest zijn. Rust in je lichaam: alleen bewust van vrijheid van vlees. Centreer je wezen op het doel van je verlangen. Denk er steeds opnieuw aan dat je vrij zou zijn. Denk aan dit woord – La-Um-IL-Gan – en laat het klinken in uw gedachten. Zwenk met het geluid naar de plaats van uw verlangen. Vrij van de gebondenheid van vlees naar uw wil.

Hoor terwijl ik de grootste geheimen geef: hoe jullie de Hallen van Amenti mogen binnengaan, de plaats van de onsterfelijken ingaan zoals ik deed, voor de Heren staan ​​op hun plaatsen. Ga liggen in de rest van uw lichaam. Kalmeer je geest zodat geen enkele gedachte je stoort. Zuiver moet u in gedachten en doelbewust zijn, anders zal alleen de mislukking tot u komen. Visie Amenti zoals ik heb verteld in mijn tabletten. Lang met de volheid van het hart om daar te zijn. Sta voor de Heren in het oog van uw geest. Spreek de woorden van macht uit die ik geef (mentaal); Mekut-El-ShabEl Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Ontspan je geest en je lichaam. Zorg er dan voor dat je ziel geroepen zal worden. Geef ik nu de sleutel tot Shamballa, de plaats waar mijn broers in de duisternis leven: duisternis maar gevuld met licht van de zon – de duisternis van de aarde, maar het licht van de Geest, leidt naar u wanneer mijn dag voorbij is. Laat uw lichaam liggen zoals ik u heb geleerd. Ga naar de barrières van de diepe, verborgen plek. Sta voor de poorten en hun bewakers. Bied uw binnenkomst met deze woorden: “Ik ben het Licht. In mij is geen duisternis.

Ik ben vrij van de slavernij van de nacht. Open de weg van de Twaalf en de Ene, zodat ik naar het rijk der wijsheid kan gaan. “Wanneer zij u weigeren, zoals zij dat zeker zullen doen, gebied hen dan om met deze woorden van kracht te openen:” Ik ben het Licht. Voor mij zijn geen belemmeringen. Open, beveel ik, bij het geheim van geheimen – Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom. “Als dan uw woorden ‘waarheid’ van de hoogste zijn, gaan de barrières voor u open. Nu, ik verlaat u, mijn kinderen. Ik ga naar beneden, maar naar de hal. Win de weg naar mij, mijn kinderen. Waarlijk, mijn broeders zullen worden. Dus eindig ik mijn geschriften. Sleutels laten ze zijn voor degenen die na komen. Maar alleen voor diegenen die mijn wijsheid zoeken, want alleen voor deze ben ik de Sleutel en de Weg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button